22 juli 2019

Tillväxtfaktorer i historiens stora folkväckelser. - Introduktion

Sommaren är inte bara sol, bad och födelsedagsfirande, det blir också tid för en del läsning. En av de böcker jag har läst är Carl-Erik Sahlbergs bok "Undret S:a Clara".

Boken tar fram nio faktorer som funnits med i historiens stora folkväckelser. Jag kommer att komma tillbaka till dem, men här kommer en liten introduktion till boken.
Carl-Erik Sahlberg undervisade en tid i missionshistoria på ett prästseminarium i Tanzania. Sahlberg hade vid ett tidigare tillfälle fått frågan om vi kan lära något av missionshistorien. Under de tvåtusen år kristendomen existerat framträder fem stora expansionsperioder:
- urkyrkans första århundraden
- den keltiska missionen i tidig medeltid
- Jesuitorden i reformationstidevarvet
- pietismen under 1700-talet
- växande kyrkor idag 

Då Sahlberg arbetade med frågan om vi kan lära något om missionshistorien  framträdde nio faktorer som var gemensamma för de fem starka missionsperioderna.

Då Sahlberg återvände till Sverige hade han manuskriptet till en bok om de fem tillväxtfaktorerna i sin ryggsäck.

I januari 1989 tillträder Carl-Erik Sahlberg en tjänst i S:ta Clara församling. Sahlberg berättar i sin bok om den första veckomässan den 3 januari: "Jag knäböjer vid altaret i sidokapellet, viskar för mig själv ´I Jesus namn´, vänder mig om mot de församlade - och ser tre personer där." 

Där började äventyret som senare har kallats "Undret S:ta Clara". Är du intresserad att veta vilka de nio egenskaperna från missionshistorien kunde och kan få domnade och döda församlingar att växa?

Jag ska ge en kort presentation av de nio egenskaperna varannan dag den närmaste tiden. 

/PB

Inga kommentarer: