1 apr. 2020

UTMANINGEN 1 april - 3 Mos 3

TA SYNDEN PÅ ALLVAR

Bibelläsning: Tredje Mosebok 5
Läs bibeltexten här


"Om någon hör edsförpliktelsen och kan vittna om något som han själv sett eller på annat sätt fått reda på, men inte berättar det, då syndar han och bär på missgärning"  (3 Mos 5:1 FB)

I detta kapitel får vi en lång uppräkning av olika slags försyndelser, avsiktliga eller oavsiktliga, och hur man skulle bete sig för att sona för synderna.


Många av de saker som räknas upp upplevs säkerligen inte som relevanta i vår tid, men vad vi verkligen kan ta lärdom av, är hur allvarligt Gud ser på synden.


Idag hör man ofta synder överslätas med "det är väl inte så farligt?" - Men det är allvarligt att synda. Det är allvarligt att tala illa om någon annan, det är allvarligt att missbruka någon annans pengar, det är allvarligt att ljuga, det är allvarligt att vilja "ge igen".


Vi borde verkligen lära av alla uppräkningar av olika synder i Tredje Mosebok, att Gud tar synden på allvar.


Men vi behöver inte längre offra olika djur som försoning för våra synder: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss." (1 Joh 1:9-10)


- Mannakorn att tugga på under dagen:  Gör upp för de synder den Helige Ande påminner dig om idag.
__________________
Innehåll:
Vikten av att göra upp även för oavsiktliga synder. Synder som blir gjort
- "utan att tänka på det" (vers 2+3)
- "utan att fatta vad man gör" (vers 4)
- "tanklöst" (vers 4)

Kommentar:

De synder vi begår av tanklöshet, eller utan att tänka på det, blir inte automatiskt förlåtna. Då vi blir medvetna om de synder vi begått och inser att vi är skyldiga till dem (vers 4), så bör göra upp för synden. 
   Men vi behöver inte slakta djur för att gottgöra för vår synd. Jesus har blivit slaktad för våra synders  skull och "Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9).
   Finns det dessutom någon människa vi behöver be om förlåtelse så ska vi naturligtvis göra det också.

Till eftertanke:
Hela poängen med syndoffren och skuldoffren i detta kapitel var att man fick förlåtelse! (vers 10, 16, 18). Offret på altaret var det synliga beviset på att synden var förlåten.

Det synliga beviset på att vi får vår synd förlåten idag är Jesus på korset.
Då vi bekänner vår synd förlåter han oss och renar oss (1 Joh 1:9). Då är du förlåten även om du inte känner något särskilt. Om du tror på Guds löften kan bekänna att du tror på hans löften och tar emot förlåtelsen i tro genom att säga: "Tack Jesus att du har förlåtit min synd. Tack Jesus att du har gjort mig ren". Det finns kraft i en sådan bekännelse.
- Vad behöver jag bekänna för Gud idag?

Inga kommentarer: