16 maj 2012

Bramwell Booths brevskola

På Bootheum.se kan du ta del av Bramwell Booths brevskola för Hanna Ouchterlony. Bootheum skriver:

- "Frälsningsarméns blivande banbrytare i Sverige och Norge fick sin teologiska fostran genom Bramwell Booths brev. Åren 1878 – 1882 genomgick hon Officersskolan per korrespondens.
 

I boken ”Hanna Cordelia Ouchterlony” beskriver Laura Petri att utbildningen omfattade främst två huvudämnen: frälsningsteologi och frälsningsstrategi.  I båda ämnena fick Hanna avlägga praktiska prov innan hon fick sin examen med kompetens som ”befälhavare i Frälsningsarmén”.

Här kan du läsa om brevskolan och ta del av alla lektionerna i brevskolan. Tack Bootheum för ett fantastisk jobb!

Inga kommentarer: