24 okt. 2020

Vittnesbördet


- Från Jesus.se -

En dag, för tio år sedan, gick Maryam in i en armenisk kyrka i Teheran, vars dörr stod öppen.
– Jag såg bilder på Jesus. Det var så vackra bilder, jag kommer aldrig att glömma hans snälla ögon som gjorde mig alldeles varm, men jag visste inget om Jesus. En kvinna kom och ville att jag skulle gå därifrån. Jag förstod inte varför jag inte fick stanna och jag grät på vägen hem.

På natten efter kyrkobesöket fick Maryam en märklig dröm.
– Jag drömde att jag träffade Jesus. Jag kände igen Honom från bilderna i kyrkan. Han hade vita kläder och fantastiska ögon som tittade rakt på mig. Han tog min hand och vi gick till bergen. Jag frös, men Jesus tände en eld som värmde mig. Vi satt och pratade, ansikte mot ansikte. Jag kommer inte ihåg Hans ord, bara Hans vackra, djupa ögon som såg på mig med så mycket kärlek.
– När jag vaknade bara grät jag. Och jag kände i mitt hjärta att jag ville lära känna Jesus ännu mer.

Maryams familj hade svårt att förstå den förändring som Maryam gick igenom. De menade att hon hade fel och att hon inte kunde prata om Gud på det sätt som hon gjorde. Men Maryam visste att hon hittat rätt. Och en dag fick hon uppleva ett mirakel.
– Jag bröt mitt ben och tre läkare sa att jag måste göra en operation. Men jag ville inte att min familj skulle behöva betala för operationen och ta hand om mig efteråt. Jag bad till Gud och Han hörde mig. Mitt i natten vaknade jag och såg två män sitta vid mina fötter. Jag blev rädd, men kunde inte röra mig och sedan somnade jag om.
– Nästa dag trodde ingen på min berättelse, men när läkarna tog nya bilder på mitt ben visade det sig att benen låg rätt och att det inte längre behövdes någon operation. Läkaren blev förvånad, men jag grät av lycka och tackade Gud.

Läs mer här: https://www.jesus.se/livsberattelser/iranierna-maryam-och-mehdi-motte-jesus/

Rening genom lydnad (1 Pet 1:22)


 "Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta." (1 Pet 1:22)

Vad menas med att lyda sanningen? - Jesus säger själv att sanningen är Guds ord: "Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning" (Joh 17:17).

Hur kan vi bli renade om lyder Guds ord? - I första Johannesbrevet kan vi läsa: "Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9). Här finns ett löfte om fullständig förlåtelse och rening från all orättfärdighet. Det finns bara ett sätt att få uppleva det, och det är att göra som ordet säger. Att lyda ordet, sanningen.

Löftet har ingen effekt på oss förrän den dagen vi lyder det och gör som ordet säger. Då vi gör det frigörs kraften i löftet. Då blir vi renade genom att lyda ordet.

Dagens manna: Rening genom lydnad. 

Dagens andakt den 24 oktober


”…men verkligheten själv är Kristus”
(Kol 2:17)

Om du varit på teatern eller operan någon gång, har du säkert, precis som jag fascinerats av de fantastiska kulisserna som byggts upp på scenen. Allt är så verklighetstroget – en husfasad, en brunn en gata, ja en hel stad. Du kan ibland verkligen få en känsla av att du befinner dig, mitt uppe i en verklig händelse. Vid ett studiebesök på operan i Oslo för många år sedan, fick jag komma nära sådana här kulisser och då blev det så tydligt, att det som från salongen såg ut som djup och perspektiv, egentligen bara var en illusion.

Ibland är människornas liv som ett teaterstycke. Det utspelar sig på en scen. Allt verkar vara riktigt, sant och fint, men när man kommer dem inpå livet, förstår man att det som man trodde var djup och perspektiv i deras liv, bara var kulisser.

Dagens bibelord talar om verkligheten  -  det sanna livet, som bara finns i Jesus Kristus. Det är bara när vi släpper in honom i våra liv som livet verkligen får en mening, och inte bara blir ett teaterstycke som utspelar sig under några år, för att sedan glömmas bort.

BÖN
Herre, hjälp mig att leva idag i den verklighet som bara finns i livet tillsammans med dig. Tack att du vill ge mål och mening åt mitt liv idag. Jag inbjuder dig, och jag ber dig att vara med i allt som sker i mitt liv idag.

UTMANINGEN 24 okt - 2 Kung 6

 


DET FINNS MER

Bibelläsning: Andra Kungaboken 6
Läs bibeltexten här

"Han svarade: "Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem."Och Elisha bad: "HERRE, öppna hans ögon, så att han ser." Då öppnade HERREN tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa." (2 Kung 6:16-17 FB)

Den arameiske kungen förde krig mot Israel. Vad än den arameiske kungen planerade visste Israels folk om det på förhand så att han inte kunde förverkliga sina planer. Den arameiske kungen trodde först att det måste finnas en spion som talade om för israeliterna vad han tänkte göra.

Men en av kungens tjänare talade om för kungen hur det förhöll sig i verkligheten: "Då svarade en av hans tjänare: Så är det inte, min herre konung. Men Elisha, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare." (vers 12)


Den arameiske kungen gjorde då vad han kunde för att finna Elisha och döda honom.  Kungen fick reda på att Elisha befann sig i Dotan. Under natten sände han dit en stor här som omringade staden. Då Elishas tjänare vaknade på morgonen och gick ut ur huset såg han att hela området runt staden var fyllt av en fiendehär. Tjänaren utbrister till Elisha: "O, min herre, vad skall vi ta oss till?" (vers 15)


Men Elisha såg en verklighet som tjänaren inte sett. Elisha ber Gud att öppna tjänarens ögon så att han ser att det fanns mer i situationen än tjänaren först trodde.


Vi har också så lätt att fastna i den bild av verkligheten som vi ser. Men det finns mer! Det finns också en andlig verklighet. Vi får också be Herren att han öppnar våra ögon så att vi ser det som Gud ser. Om vi bara ser problem och omöjligheter får vi be Gud att han visar oss vad Han ser. Gud ser allt i ett annat perspektiv. Det finns möjligheter som du ännu inte sett. Gud öppna våra ögon! Det finns mer!


 
- Mannakorn att tugga på under dagen:  Gud öppna mina ögon! Det finns mer! 
____________________
Innehåll:

- Vers 1-7
Undret med yxan

- Vers 8-23
Elisha blir omringad av arameerna, men räddas mirakulöst av Herren
- Vers 24-33
Arameerna belägrar Samaria (huvudstaden i Nordriket, Israel). Nya försök att döda Elisa.

Kommentar:
I den första delen hjälper Elisha, genom Guds ingripande, en profetlärjunge som hade tappat en lånad yxa i sjön.

I den andra delen tillfångatar Elisha en stor fiendehär som egentligen hade kommit för att tillfångata honom.

Det vittnar om Guds omsorg. Samtidigt som han kan agera i de stora händelserna som styr världsutvecklingen, ser Gud till en ensam profetlärjunge som är bekymrad för att han tappat bort en lånad yxa.

Vi får komma till Gud med våra små och stora bekymmer och han hör våra böner.

Till eftertanke:
Vi får också be den bönen som Elisha bad för sin tjänare:
"HERRE, öppna hans ögon, så att han ser". Tjänaren såg bara fiender vart han än såg. Åt alla håll han såg var staden omringad av en fiendehär med hästar och vagnar och det var verkligheten.

Men det fanns mer. Det fanns en annan verklighet!
Så kan det vara också för oss. Då vi bara ser problemen och inte ser någon utväg. Då får vi också be:

"Giv oss o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus, vidröra honom.
Lär oss att lyssna, höra Hans stämma. Giv oss o Herre, öppnade ögon
".