22 jan. 2021

I backspegeln: Får kyrkan diskriminera?

 

Under den här vinjetten kan man läsa artiklar vi publicerade på rupeba för tio år sedan. Denna artikel publicerades 19 januari 2011. Länkarna som jag refererar till fungerar inte längre, men innehållet kan vara värt att reflektera över också idag.

__________________

FÅR KYRKAN DISKRIMINERA?

Svenska Dagbladet, Kyrkans Tidning och Dagen (se länkar nedanför) kommenterar att en homosexuell nekades jobb som präst.
Får kyrkan diskriminera är det många som frågar sig? Svaret måste bli ett klart ja.  En troende muslim kommer förmodligen att diskrimineras om han söker prästjobb.

Då man talar om diskriminering i kyrkan måste man ta hänsyn till åtminstone tre olika scenarier för om diskriminering ska godtas eller inte.

1/Kyrkan får aldrig diskriminera hjälpsökande. Om det gäller att dela ut soppa, kläder eller annan hjälp bör det inte spela någon ingen roll vem den hjälpsökande är eller vad han/hon har gjort eller tror.

2/Alla kyrkor har diskriminerande regler om vem som får vara medlem. En del kyrkor har krav på ett klart uttalad tro, andra har krav på att den som vill bli medlem har gått igenom en speciell dop-ceremoni, och ytterligare några kyrkor har krav på medlemmarnas moraliska levnadsförhållanden.

3/Det är rimligt att man ställer större krav på den som ska vara präst/pastor än det man ställer på en person som "bara" är medlem. En kyrka bygger på en speciell tro. Det är ett högst rimligt krav att den som vill vara präst eller pastor delar sin kyrkas tro. Många församlingar på jorden har en klart uttalad tro då det gäller att leva tillsammans som ogift eller homosexuell, och i de sammanhangen är det förmodligen självklart att den som inte delar den tron inte kan vara präst/pastor.

I det fall som kommenteras i tidningsartiklarna nedan är förhållandet annorlunda. Här handlar det om en kyrka som har lämnat den tro som kyrkan haft under flera hundar år. Svenska kyrkan accepterar och till och med välsignar homosexuella äktenskap. I det sammanhanget blir det svårt att förstå att en präst diskrimineras på grund av att hon lever på ett sätt som kyrkan välsignar.


/PB

Homosexuell präst anmäler pastorat till DO (Kyrkans Tidning 18.1.11)
Homosexuell nekades prästjobb (Svenska Dagbladet 18.1.11) 
DO får anmälan från lesbisk präst (Dagen 18.1.11)

Dagens andakt, den 22 januari


 ”Levi lämnade allt och steg upp och följde (Jesus)…” (Luk 5:28)

I dagens bibelvers finns det två viktiga skeenden. För det första finns det beskrivet, vad vid skulle kunna kalla hjärtats beslut. Levi lämnade allt. Det var hjärtats beslut. För det andra gjorde han en praktisk handling. Levi stod upp och följde Jesus.

En del människor har lätt för att fatta beslut, som sedan aldrig genomförs. Andra människor har lätt för att rusa iväg och göra saker utan att tänka över konsekvenserna. När det handlar om att följa Jesus, är det viktigt att både hjärtats beslut och den praktiska handlingen finns med. Det är viktigt att vi i vårt hjärta har släppt taget om det som är oss kärt, att vi har lämnat allt. Och det är lika viktigt att vi faktiskt gör något konkret, en praktisk handling som bevisar det som vi beslutat i vårt hjärta.

BÖN
Herre, låt mig idag vara äkta tvärs igenom. Hjälp mig att fatta genomtänkta beslut i mitt hjärta och följa upp dessa beslut i praktisk handling.

UTMANINGEN 22 jan - Esra 9


"VI HAR JU ÖVERGETT DINA BUD"

Bibelläsning: Esra 9
Läs bibeltexten här

"Vad skall vi nu säga, vår Gud, om allt detta? Vi har ju övergett dina bud"
(Esra 9: 10 FB)

Esra blev förskräckt då han förstod att folket hade blandat sig med de kringliggande folken (vers 2). Esra kommer inför Herren och bekänner att folket har övergett Guds ord (vers 10).


Kyrkan av idag har en tendens att blanda in främmande läror och uttryckssätt i kyrkans liv. Man ser ofta kyrkor annonsera om meditationsformer med utgångspunkt i österns religioner. Det verkar som om det inte vore nog att tillbe Gud, utan man måste dessutom blanda in andra former för religion för att kompensera bristerna i den kristna tron.


Kyrkan av idag har på många sätt övergett tron på Guds ord och väljer ofta att gå helt andra vägar än dem som Herren givit oss i sitt ord.


Esra blev förskräckt och skämdes inför Gud då han såg folkets avfall. Hur reagerar du på vår tids avfall? 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hur reagerar jag på kyrkans (=vårt) avfall från Guds ord idag?
_____________

Innehåll:
Då Esra förstod att många av judarna hade avfallit från Guds ord, samlade sig de som fruktade Israels Guds ord.
Esra faller på knä och sträcker ut sina händer till Herren och ber för sig själv och för folket.

Kommentar:
Äktenskap med avgudadyrkande folk var strängt förbjudet i Mose lag (5 Mos 7:3-4). Orsaken till detta var att Guds folk då skulle börja dyrka avgudarna, vilket också skedde och som blev ett återkommande problem i Israels historia.

Då Esra förstod hur folket hade brutit mot Guds lag faller han på knä och ber till Gud (vers 5). Esras reaktion visar hur allvarligt han, och även Gud, ser på synden. Esra gör sig delaktig i folkets synd, medveten om han själv inte är fri från synd. Han ber "Vi har ju övergett dina bud" (vers 10).

Till eftertanke:
En del synder kanske är mer synliga än andra. Esra var medveten om sin egen synd även om han inte hade brutit mot Guds lag på samma sätt som inbyggarna i Jerusalem. Men även om dina synder inte är synliga för alla finns det synd i ditt liv. Den synden måste du ta på allvar och be om Guds förlåtelse och rening (1 Joh 1:9).
- Du kan nu t.ex. skriva en lista på de synder du vill be om förlåtelse för och lägga fram den för dig själv och Gud.

21 jan. 2021

"Den vanligaste dödsorsaken"

 


- Världen idag -
"Den vanligaste dödsorsaken på jorden under 2020 var abort. Totalt 42 miljoner ofödda dödades i aborter enligt Worldometer, vilket kan jämföras med den näst vanligaste dödsorsaken, smittsamma sjukdomar, som skördade 13 miljoner människoliv."

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/nyheter/mer-an-42-6-miljoner-aborter-under-2020/repuah!b1s3Dp4dKrIxyE@kVw4Kyg/


Dagens andakt, den 21 januari

 


”… om en trumpetsignal är otydlig, vem gör sig då färdig till strid…”
(Apg 2:42)

Trumpeten är ett signalinstrument. Ett signalinstrument används för att kommunicera över ett större avstånd. Förr användes trumpeten i arméer för att ge signaler både i strid, i förläggning och under marsch. Det var viktigt att den signal som gavs inte kunde missuppfattas. Skulle man gå i strid var det viktigt att alla fick klart besked om detta.

I Sverige hade vi för en tid sedan en tragisk händelse där en värnpliktig dog. Befälet hade gett, vad de efteråt kallade för en ”låtsasorder”. De värnpliktiga kände inte till någon skillnad mellan en riktig order och en låtsasorder och röde sig in i ett område där man sköt skarpt. Och så skedde olyckan.

I den andliga striden är det viktigt att vi som läser Bibeln, ger tydliga signaler till människor om vad Gud säger i sitt ord, så att vi inte lurar människor att följa ett annat evangelium än det som Jesus predikade. Han sa: Ingen kommer till Fadern utom genom mig! (Joh 14:6b).

BÖN

Jesus, jag vill berätta tydligt för andra om vad du betyder för mig. Hjälp mig att använda ord som blir förstådda och hjälp mig att välja rätt tidpunkt.