6 jan. 2021

Ta Gud på orden

 

Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".

En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att någon verkligen menar vad han säger!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

---------------------

I morse läste jag från 2 Krön 34 då Josia sätter igång att renovera Guds Tempel. Instucket i muren hittade man en bokrulle. Då Josia hörde att man funnit en bokrulle bad han att få den uppläst för sig. Det man läste var förmodligen från 5 Mos 28 som handlar om att olydnad mot Guds Ord leder till förbannelse.

Då Josia fick höra det och förstod hur grovt man hade brutit mot Guds Ord, ödmjukade han sig och hela folket ingick ett förbund med Herren att de skulle följa Herren och hålla hans bud.

I detta kapitel ser vi  hur bibelordet blir läst - förstått - åtlytt.
Dessa tre hållpunkter är viktiga också för oss. Bibelläsningen måste få innehålla dessa stationer för att få betydelse för oss:

VAD STÅR DET? - Läsa
Detta är själva läsningen av Guds ord. Vi tar emot innehållet i Guds Ord.

VAD BETYDER DET? - Förstå
Här får vi ta tid att begrunda Guds Ord (Psalm 1:2) och förbli i det (Joh 8:31). För att förstå Guds Ord behöver vi den Helige Andes hjälp "Man kan aldrig tyda en profetia i skriften på egen hand" 2 Petr 1:20). Be Herren att öppna dina ögon så att du ser undren i hans undervisning (Ps 119:18).

VAD SKA JAG GÖRA MED DET? - Lyda
Det hjälper inte att läsa Ordet och förstå det, vi måste också lyda det om vi ska få nytta av det. I Jesu berättelse om de två husbyggarna hade dåren hört lika mycket som den vise mannen (Matt 7:24-29). Skillnaden var att den vise mannen inte bara läste utan också var lydig det han hade läst.

Man kan alltså läsa och höra Guds Ord till ingen nytta. Hebreerbrevets författare skriver:  "Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem, men de hade ingen nytta av ordet de hörde eftersom det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade" (Hebr 4:2). 

Se till att du inte hör till dem som läser Guds Ord till ingen nytta. Skaffa en anteckningsbok. Läs, lyssna och skriv ned vad du tror att Herren vill säga till dig. Sedan är det bara att följa det Herren talat till dig.

/PB

Inga kommentarer: