Nordic Choice Hotels

22 nov. 2017

GT-boken del 3

Julklappstips??

GT-boken del 3 finns nu tillgänglig. 
Den har fått namnet "PSALMBOKEN" och ges ut som en andaktsbok.
En perfekt julklapp till dig själv eller till någon annan.
GT-boken kostar, som de övriga delarna, 160:-.

Läs mer om GT-boken del 3 HÄR.

Då slutade oljan att rinna....


Läs 2 Kung 4:1-7
En änka efter en profetlärjunge kommer till Elisa med sitt problem. Kvinnans man hade haft en skuld och nu kom fordringsägarna och krävde att få hennes söner som slavar för att betala skulden.

Elisa frågar änkan vad hon har i huset och kvinnan svarar att hon bara har en flaska olja. Elisa säger då till henne att samla ihop alla krukor hon kunde finna och sedan gå in i sitt hus och fylla alla dessa krukor med olja från sin flaska.

Kvinnan gjorde så och sönerna bar fram den ena krukan efter den andra och oljan från hennes enda flaska tar inte slut. Så säger kvinnan till sönerna att ställa fram ännu en tom kruka, men får svaret att det inte finns några fler tomma krukor. "Då stannade oljeflödet av" (vers 6).

Tillgången på olja var obegränsad. Så länge det fanns tomma krukor fortsatte oljan att flöda. Den enda begränsningen var tillgången på tomma krukor!

Oljan är i Bibeln ofta en bild på den Helige Ande. På pingstdagen skedde undret. Tillgången på den Helige Ande är obegränsad. Gud utgjuter sin Ande över alla människor (Apg 2:17). Problemet är inte bristande tillgång av den Helige Ande. Utflödet är obegränsat och gäller alla. Den enda begränsningen som kan finnas är att det inte finns några tomma krukor som den Helige Ande kan fylla.

Vi kan se tillbaka på tider då väckelsen flödade i våra församlingar. Människor kunde göra vad som helst för att komma på mötena och få del av den Helige Andes kraft. Idag kan vi ibland uppleva att vi lever i en andlig torka. Varför är det så? Varför sker det så lite nu för tiden? Har tillgången på den Helige Ande avtagit, eller är orsaken att det är brist på tomma krukor som kan fyllas? Har vi fyllt våra krukor med så mycket annat, så det inte finns plats för den Helige Andes olja i våra liv?

Jag kan tänka mig olika saker som vi fyllt våra liv med, och som förhindrar det fria utflödet av den Helige Ande i våra liv. Här är några förslag:

1. Våra traditioner
Vi kan vara så fokuserade på våra traditioner och vår speciella kristna kultur att vi inte är öppna för den Helige Andes nyskapande verk i våra liv.

Då Israels barn kom tillbaka efter den sjuttioåriga fångenskapen i Babylon var det många års längtan och böner som gick i uppfyllelse. Det berättas om den fantastiska glädjen då man la grunden till Herrens tempel som varit nerrivet under så många år. "Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden till Herrens hus var lagd" (Esra 3:11). Gud hade hört deras böner, nu skulle det börja en ny tid. Men i allt jublet var det några som inte jublade. Det var de som var så gamla så de kom ihåg det gamla Templet. De "grät högt när de såg grunden läggas till detta hus" (Esra 3:12). De som grät hade säkert bett och längtat lika mycket som de som jublade, men så såg de att det nya Templet inte skulle bli exakt som det gamla. De längtade efter väckelse, men kunde inte ta emot den, eftersom de var så fulla av förväntningar på vilket sätt den skulle komma.


2. Våra aktiviteter
Vi kan vara så upptagna av alla våra aktiviteter så vi glömmer det viktigaste: gemenskapen med Gud. Vi kan var så fulla av arbete för Gud att vi inte har tid med Gud.

Gud har kallat oss till gemenskap med Kristus, vår Herre (1 Kor 1:9). Gud söker gemenskap med oss. Jesus utbrister med sorg: "Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte" (Matt 23:37), och så fortsätter Jesus med orden "Se, ert hus kommer att stå öde" och går därifrån. Och han kommer inte tillbaka förrän de frågar efter honom (Matt 23:39). Då Jesus går därifrån kommer lärjungarna efter honom och pekar på tempelbyggnaderna...

Kan det vara på samma sätt idag? Kan det vara så att Jesus har lämnat församlingar som är mer fokuserade på verksamheten och tempelbyggnaderna än på Jesus själv? Kan det vara så att Jesus innerligt längtar efter gemenskapen med sina älskade barn, som är så upptagna av verksamheten att de inte märker att han har gått därifrån?

Så var det tydligen med församlingen i Efesos. I brevet till efesierna i Uppenbarelseboken får de beröm för sitt arbete och sin uthållighet. De har kämpat utan att ge upp. De har inte tröttnat. De har inte minskat på arbetsinsatserna. Men det verkar som om de har glömt bort varför de gör det de gör. Verksamheten kanske hade börjat som ett uttryck för deras kärlek till Gud och någonstans på vägen hade den kärleken svalnat. Det syntes inte i statistiken över verksamheten, men det var något som Jesus med sorg saknade hos församlingen. De hade övergett sin första kärlek (Upp 2:4). Församlingen får en uppmaning att omvända sig, annars kommer deras ljusstake att flyttas. Kan det vara så att vi har församlingar där ljusstaken har flyttats, även om alla aktiviteter fortsätter som vanligt?3. Vi ser inte vad Gud vill vi skall se

Så var det med lärjungarna. De gick igenom sädesfält som hade vitnat till skörd. De trodde nog att det skulle bli bra senare. Kanske om fyra månader. Men idag såg de inga möjligheter. De gick utan att se det Gud ville de skulle se. De kanske var fulla med egna tankar, men Jesus fick be dem lyfta blicken. Möjligheterna finns här och nu! Det gäller bara att se dem: "Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd" (Joh 4:35).

Vi kanske går genom dagarna utan att förstå att Jesus går med oss. Så var det för lärjungarna på Emmausvägen. Jesus gick med dem, men de märkte inte det för de var fyllda av tankar på hur illa det hade gått (Luk 24)

Eller vi kanske är som Elisas tjänare som såg alla fiender som hade omringat dem. Elisa fick be: "Herre, öppna hans ögon så han ser" (2 kung 6:17). Det var inget fel på tjänarens ögon. Det var bara det att han fokuserade på fel saker. Då Gud öppnade tjänarens ögon såg han att det var många fler som var med dem än dem som var mot dem.

Eller, det kanske är på samma sätt med oss som det var med församlingen i Efesos. De såg utan att kunna se och Paulus fick be för dem: "Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss" (Ef 1:18 Bibel 2000).

Gud vill också idag öppna våra ögon så att vi ser de möjligheter, de färdiga gärningar, som Gud har förberett för oss. Då vi öppnar oss själva för Guds tilltal kommer han att leda oss dit han vill. Till väckelse och förnyelse.


4. Att inte förlåta varandra
Gud ger inte förlåtelse villkorslöst. Det finns ett villkor. För att vi ska kunna ta emot förlåtelse, måste vi ge förlåtelsen vidare till andra. Om vi inte ger ut förlåtelse finns det inget tomt kärl i oss som kan ta emot förlåtelse. "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser." (Matt 6:14-15).

Vi måste ge ut för att kunna ta emot. Det finns människor som har fått sitt liv förstört för att någon sa något till dem för många år sedan och att de inte har kunna släppa taget om den händelsen. De har inte kunnat ta  emot befrielsen som kommer till oss då vi kan förlåta de människor som skadat dem.

Det finns församlingar som är som en pesthärd av oförlåtelse och bitterhet. Människor står mot människor. All oförlåtelse hindrar Guds helige Ande att verka i församlingen så länge man inte är beredd att förlåta varandra.

Vi måste leva i förlåtelsen. Både den vi ger ut och den vi tar emot.


5. Att inte ge det vidare
Då vi inte ger vidare välsignelser som Herren ger oss kan vi inte heller ta emot mer. "Den ene strör ut och får ändå mer, den andre snålar och blir fattigare" (Ords 11:24). "Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt" (Ords 11:25) En annan bibelöversättning säger "Den som välsignar andra blir själv välsignad".

Det verkar som vi måste ge ut för att få plats att ta emot mer. Då Jesus sänder ut sina lärjungar i Matteus 10, ger han dem uppdraget att predika och att bota sjuka (vers 7), och så säger han: "Det som ni har fått som gåva, ge det som gåva" (vers 8).

Var frikostig med ditt vittnesbörd, använd de gåvor som Herren ger dig, både naturliga gåvor, tjänstegåvor och övernaturliga nådegåvor. Ju mer du delar med dig, ju mer kan du ta emot. Vi uppmanas att ge vidare den undervisning, kunskap och erfarenhet vi själva fått del av till pålitliga människor som i sin tur kan de det vidare (2 Tim 2:2)

21 nov. 2017

Vinternatt

Vi börjar närma oss julen och yngste sonen har som vanligt inbjudit oss till föreställningen Vinternatt i Filadelfiakyrkan. De medel som kommer in genom föreställningarna går till det sociala arbetet.

Till förra årets Vinternatt spelade yngste sonen in denna trailer inför föreställningen. Den handlar om att bry sig om dem som har det svårt. I huvudrollen ser vi yngste sonens äldsta dotter. Trailern tar mindre än två minuter:

20 nov. 2017

Bibelhelg Trollhättan

Bibelhelg på Frälsningsarmén i Trollhättan 24-26 november
Plats: Österlånggatan 20. Tider: Fredag 24/11 kl.19.00 Gudstjänst med bibelundervisning och förbön. Lördag 25/11 Bibelstudier kl.15.00 och 18.00. Servering. Tema: Guds gåvor till oss. Söndag 26/11 kl.11.00 Gudstjänst 11.00. Talare: Rut och Peter Baronowsky

19 nov. 2017

Tidig söndagsmorgon den 19 november

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndagsmorgon igen och snart är vi på väg till Stockholm. Den här helgen är Rut och jag engagerade i en Bibelhelg på Templet i Stockholm.

Det är på Templet som Rut och jag är soldater, även om vi nästan aldrig är där. Då vi flyttade till Norge för drygt fyra år sedan, var det meningen att vi skulle vara där i två år, så vi flyttade aldrig vårt soldatskap till Norge. Men de två åren blev fyra och då vi äntligen flyttade hem till Sverige, blev det inte till Stockholm, utan till Västerås.

Igår (lördag) hade vi bibelstudier och idag avslutas Bibelhelgen med gudstjänst. På gudstjänsten blir det soldatinvigning, hornmusikkåren spelar, sångarna sjunger och predikan på temat "Då slutade oljan att rinna...". Texten är hämtat från 2 Kungaboken 4:1-7, och handlar om en änka efter en profetlärjunge som kommer till Elisa med sitt problem. Kvinnans man hade haft en skuld och nu kom fordringsägarna och krävde att få hennes söner som slavar för att betala skulden. Men predikan kommer inte att sluta med "Då slutade oljan att rinna...", den kommer mer att handla om förutsättningarna för att oljan ska börja rinna igen. Oljan är ofta en bild på den Helige Ande i Bibeln.

Om du läser detta tidigt och finns i närheten kanske du hinner till Templet i tid för gudstjänsten. Den börjar klockan 11 och Templet ligger på Östermalmsgatan 69. Jag tror till och med att det blir kaffe efter gudstjänsten.

Under veckan har jag också fått mig ett par nya terminalglasögon. Det gör att jag ser bättre vad det är jag skriver tidigt varje morgon på rupeba.se. Förhoppningsvis kommer de nya glasögonen att minska antalet felstavningar  i framtiden.

Vi får se hur det blir med det, men nu vill jag slutligen önska dig en välsignad ny vecka. Nästa helg har Rut och jag en Bibelhelg i Trollhättan, så om du finns i närheten....

/Peter Baronowsky

18 nov. 2017

Julklappstips till personalgruppen...

Är du på jakt efter en lämplig julklapp till personalgruppen, vänkretsen eller släkten?
Gör som flera andra har gjort: Köp den nya andaktsboken "Psaltaren". Den kostar 160:-. Läs mer om boken HÄR.

16 nov. 2017

Julklappstips!

Dagboken 150:-
Läs mer om Dagboken HÄR.

"Psalmboken" 160:-
Läs mer om "Psalmboken" HÄR.

15 nov. 2017

Bibelhelg på Templet

Bibelhelg på Templet, Stockholm- 18-19 november
Plats: Östermalmsgatan 69, Stockholm. Tider: Lördag 18/11: Bibelstudier 14.00 och 16.00 . Söndag 19/11 Gudstjänst 11.00. Talare: Rut och Peter Baronowsky

13 nov. 2017

UTMANINGEN

Vill du vara med att läsa Bibeln?
Nu är ett bra tillfälle att börja. Nu börjar vi läsningen av FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN..

De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.

Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.


Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Välkommen med du också! (Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)

____________
VAD HANDLAR FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN OM?
- Första Krönikeboken  behandlar Israels historia under kung Davids tid.
- Den riktade sig främst till de judar som återvände till Jerusalem från den babyloniska fångenskapen på 400-talet före Kristus.
- De återvändande judarna hade till stor del förlorat kontakten med sin historia och storhetstid under David och behövde på nytt få kontakt med sin identitet som Guds egendomsfolk. 
________________

12 nov. 2017

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 12 november

Så var det söndag igen efter en händelserik vecka.

Den gångna veckan har vi varit i Riga ett par dagar för att planera vårt fortsatta arbete i Lettland. Vi ska under de närmaste åtta månaderna  regelbundet arbeta i Riga som resursofficerare på regionhögkvarteret. Den första tiodagarsperioden blir i december.

Många minnen väcktes till liv då vi träffade dem som jobbar på högkvarteret i Riga och som var våra närmaste arbetskamrater under tre och ett halvt år.

På kvällen tog Rut och jag en promenad ned till stranden av den breda Daugavafloden (se bilden). Där såg vi ut över vattnet i kvällsmörkret och bad vår kvällsbön. Det kändes välbekant. Det var vår fasta kvällsrutin att gå ned till stranden för vår kvällsbön under åren vi bodde i Riga. Vi har har säkert gått den promenaden hundratals gånger. 

I fredags fick vi vår nya bok från tryckeriet och under helgen har jag skickat ut den till alla dem som hade beställt boken i förväg. Boken är en andaktsbok med andakter från Psaltaren i Bibeln. Du kan läsa mer om boken HÄR

Under veckan har vi dessutom vid några tillfällen fått besök av gamla goda vänner. Jag funderade ett tag på om huvudbenämningen av gästerna var "gamla" eller "goda", och kom fram till att de både var gamla och goda. Det gäller alla gäster under veckan utan barnbarnen som sov över hos oss under helgen. Dom är bara "goda". Det tar ett tag innan de blir "gamla".

Nu är det söndagsmorgon och snart dags att åka till kåren för förmiddagsgudstjänst. Sedan börjar en ny vecka.

Ha en välsignad vecka!
Peter Baronowsky.


5 nov. 2017

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 5 november

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Nytt jobb, ny bok och tid med barnbarn
Så var det dags för ännu en söndag efter en händelserik vecka. Den nya veckan har bland annat inneburit att Rut och jag börjat jobba igen, efter två månader som "pensionärer". De som har tillgång till Pärleportalen har under veckan kunnat läsa följande: 
"Från 1 november tillträder löjtnanterna Rut och Peter Baronowsky på deltid tjänster som Resursofficerare i Lettland samt Territoriellt mentorskap för officerare i Sverige. 
Vi hälsar Rut och Peter välkomna hem till Sverige och är glada för deras villighet till tjänst." 

Det nya jobbet innebär att jag förmodligen kommer att tappa lite fart då det gäller det planerade bokskrivandet. Men innan vi började jobba fick jag i alla fall iväg "PSALMBOKEN" till tryckeriet. Jag räknar med att den kommer tillbaka från tryckeriet runt nästa helg.

"PSALMBOKEN" är en andaktsbok med utgångspunkt i psalmerna i Bibeln. Den innehåller 150 andakter, en från varje psalm. Den kommer att kosta 160 kronor och det går att beställa den redan nu. Jag berättar mer om den boken i morgon. Kan du tänka dig en bättre julklapp till någon du tycker om?


Det var lite om nytt jobb och om ny bok. Så kommer några ord om barnbarnen. Det är inga nya barnbarn, det är de gamla vanliga.
Stockholmsbarnbarnen har haft höstferie i veckan. Förra helgen sov de över här tillsammans med yngste sonen. På söndagen följde vi med dem dit de brukar gå på gudstjänst på söndagarna. Det blev Hill Song i Stockholm.

Nu i helgen har vi också besök av Norgebarnbarnen. De tog även med sig sina föräldrar. På lördagen kom dessutom Stockholmsbarnbarnen hem till oss, så huset blev fullt!

Det blev en del promenader. Sparkcyklar och cykel parkerades noggrant vid varje lekpark vi passerade.

Nu är det snart dags för en ny vecka. För vår del kommer veckan att innehålla några dagar i Riga. Vi får återkomma till det nästa söndag.

Tills dess önskar jag dig en välsignad vecka!

Peter Baronowsky

29 okt. 2017

GT-boken

På samma sätt som förra året, då vi läste Nya Testamentet och Psaltaren på ett år, kommer vi också nu, då vi läser Gamla Testamentet på två år, att ge ut kommentarerna på tryck.

GT-boken del 1, GT-boken del 2 och GT-boken del 3 är nu klara och de övriga delarna kommer att publiceras efterhand som de blir färdiga. Det går att köpa dem då de kommer ut och det går också att prenumerera på GT-boken. Skriv bara ett mejl till info@rupeba.se och beställ de delar du vill ha eller tala om att du vill uppsatt på prenumerationslistan. Då skickar vi automatiskt ut nya delar då de publiceras.

Utgivningstakten följer bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken till Ruts bok.

GT-boken del 3 blev färdig i november 2017. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. Psalmerna ingår inte i den dagliga läsningen i GT på två år, utan ingår i bibelläsningsplanen NT och Psaltaren på ett år. Den publicerar vi som andaktsbok under titeln "PSALMBOKEN". Bra julklappstips!

GT-boken del 4 beräknas bli färdig i februari 2018. Från Första Samuelsboken till Esters bok.

GT-boken del 5 beräknas bli färdig i juli 2018. Från Jobs bok till Jesaja.

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018. Från Jeremia till Malaki.

Varje del kostar 160 kronor. Postens porto tillkommer.

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 29 september

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen, och den här söndagen markerar slutet på en händelserik och varierande vecka.


Förra söndagen var vi på kåren i Västerås. Även om vi flyttade hit i augusti var detta den första söndagen vi fick möjlighet att gå på Frälsningsarmén i vår nya hemstad.
På gudstjänsten välkomnade man en ny civilmedlem och invigde två nya soldater. Så vitt jag förstår är detta ett ofta återkommande inslag på kåren i Västerås.

På måndagskvällen fick vi förmånen att vara barnvakter åt yngste sonens två flickor. Yngste sonens hustru jobbade och yngste sonen själv går på bibelskola på måndagskvällarna. Då jag la flickorna berättade jag spännande berättelser om deras pappa då han var i deras ålder. Det var med viss förvåning och förtjusning de förstod att deras pappa också hade varit ett litet barn en gång i tiden.

På torsdagen reste Rut och jag till Norge för att vara med om en begravning i Oslo. Vi kom till Moss på kvällen och sov över hos mellansonen med familj. På kvällen fick jag också för mellansonens barn berätta om hur det var då deras pappa var i deras ålder. Då bodde han på samma ställe som de bodde nu. Jag berättade bland annat om mellansonens korta vistelse på Sanitetsföreningens dagis. Både Rut och jag var lärare på folkhögskolan och tänkte att mellansonen skulle få vara på dagis ett par timmar varje dag.

Vi hade varit på dagiset på besök och inskolning och så var det dags att lämna in mellansonen till dagiset. Vi gick in och överlämnade mellansonen till dagisfröknarna och gick därifrån i tron att detta skulle gå bra. Då vi körde iväg råkade jag efter cirka hundra meter kasta en blick i backspegeln. Då såg jag en liten pojke klättra över staketet ut på gatan och springa efter vår bil. Det var mellansonens rymning från dagis efter två minuters vistelse där. Det blev sedan inga fler besök med mellansonen på Sanitetsföreningens dagis. Vi gick över till att ha dagmamma hemma hos oss i stället.

Det var populärt även för mellansonens äldsta dotter att höra de spännande berättelserna om sin pappas barndom. Mellansonens yngsta dotter hörde ingenting. Hon hade redan somnat.På morgonen kunde jag inte låta bli att ta ett kort på utsikten från balkongen. Det var vår utsikt under åtta år på sextiotalet och fyra år nu tills helt nyligen.

Den egentliga orsaken till vår Norge resa denna vecka var att en av våra allra bästa vänner, Fred-Arne Ödegaard hade fått gå hem till Herren. Man brukar säga att någon gått bort då han dör, men vi kristna vi går ju inte bort, vi går hem.

Fred-Arne startade Frälsningsarmén folkhögskola på Jelöy och han var den som anställde oss som lärare på skolan. Det var år som på många sätt fick en stor betydelse för fortsättningen av våra liv. Fred-Arne var inte bara vår chef, han blev så småningom en god vän och våra familjer har upprätthållit kontakten genom alla år sedan 80-talet. Våra barn var bästa lekkamrater på den lilla vägstumpen med lärarbostäder. Jag tror att det var 18 lärarbarn på gatan och hälften var mer eller mindre svenska. Det var våra, Kjelléns och Herikstads.


Fred-Arne har varit en pionjär i digitaliseringen och dataanvändingen i Norge. Innan han startade folkhögskolan var han datalärare på universitet i Oslo och har sedan arbetat i den offentliga förvaltningen i Norge, i Bryssel i Norges EU-delgation och sist inom den norska ambassaden i Bryssel.

Begravningen samlade många människor. Förutom frälsningsarméfolket kom det representanter från olika departement inom statsförvaltningen. Fred-Arnes hemgång (inte bortgång) har kommenterats i flera rikstäckande tidningar tidningar i Norge. Den norska Computerworld skriver om Fred-Arne: Det er med dyp sorg vi har mottatt beskjeden om Fred-Arne Ødegaards bortgang. "Fred-Arne var en ledestjerne innen norsk digitaliseringspolitikk, og har i sine mange sentrale roller i departement og som EU-delegasjonens IKT- og forvaltningsråd jobbet utrettelig for å bidra til at Norge nå ser verdien av digitalisering som kraft for omstilling og vekst." (Du kan läsa hela artikeln HÄR).
Bild på Fred-Arne från Computerworld
Sent på fredagskvällen kom vi tillbaka till Västerås. Dagen efter får vi oväntat övernattningsbesök av yngste sonen med sina två flickor. Det blev ytterligare några godnattsagor på lördagskvällen. Jag hade planerat att gå på Frälsningsarmén på lördagskvällen, men ibland kommer det positiva överraskningar som gör att planerna måste revideras.

Men nu är det söndagsmorgon och snart dags att gå på gudstjänst. Glöm inte bort att gudstjänsten börjar en timme senare idag. Det är ju vintertid!

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowksy

23 okt. 2017

Om Herren dröjer...

I sommar har jag läst en bok av Per Olof Enquist som heter "Lewis resa". Den handlar om den stora pingstväckelsen i Sverige under Lewi Petrus dagar.

Ett uttryck som återkommer i berättelser från den väckelsetiden är "Om Herren dröjer". Det repeteras i tid och otid. Man kunde annonsera att det blir möte på söndag "Om Herren dröjer".

Uttrycket är inte hämtat från Bibeln, men hela Nya Testamentet skrivs i en förväntat att Jesus snart skulle komma tillbaka. Vid Kristi himmelsfärd såg lärjungarna uppåt mot skyn och fick  höra orden "Han skall komma tillbaka" och nästan varenda bok i hela Nya Testamentet talar på olika sätt om Jesu återkomst. Det var väckelsetider även då. Utvecklingen gick från en handfull vettskrämda lärjungar till statsreligion i det stora romarriket.

Så var det också under väckelsen i Stockholm på sjuttiotalet, då Rut och jag blev "drabbade" av Gud och fick våra liv totalt förvandlade. Då sjöng vi i en ungdomskör som hette "Det nya livet" och många av sångerna handlade om att Jesus skulle komma tillbaka.

Det finns fortfarande många sånger i vår sångbok som handlar om att Jesus ska komma tillbaka, men jag hör dem sällan sjungas nu för tiden.

Fokus på Jesu tillkommelse hör ihop med väckelse. I väckelsetider lyfts blicken i förväntan uppåt, och i perioderna mellan väckelsevågorna ser man gärna nedåt.

Så här kommer en fråga att fundera över: Är det väckelsen som gör att vi ser uppåt, eller kommer väckelsen av att vi ser uppåt?

/PB

22 okt. 2017

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 22 oktober

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. Ännu en vecka har gått.

Den gångna veckan har vi fått tydliga indikationer på att vintern är på väg. Vi har haft minusgrader nattetid och sett hur människorna runt omkring oss skrapar rutorna på bilarna på väg till dagens arbetsuppgifter.

Men Rut och jag tänder en brasa och tar det lugnt. Vi är ju pensionärer! Men det betyder inte att vi är sysslolösa. Flera månader innan vi avslutade vår tjänst i Norge och förberedde vår flytt hem till Sverige sa jag många gånger till Rut att jag trodde att vi hade en tioårsperiod av ny aktiv tjänst för Herren framför oss. Inte nödvändigtvis betalt arbete, men tjänst för Herren.

Nu har vi varit pensionärer i en och en halv månad och det ska bli spännande att se vad Herren har i beredskap. Vi ska naturligtvis fortsätta att skriva böcker. Vi har också ganska många inbjudningar att tala i olika sammanhang i Sverige, Norge, Danmark och Färöarna. Men jag har en känsla att det kommer att dyka upp även andra saker.

Under helgen har vi besök av äldste sonen med familj. Äldste sonens äldste son fyller tjugo år nu. Det måste innebära att äldste sonen börjar bli gammal. För att inte tala om äldste sonens pappa. 

Under helgen fick jag också tillsänt omslaget till den bok som planeras komma ut i november. Det är yngste sonen som utformar omslagen till alla våra böcker. Boken kommer att heta "Psalmboken" och innehåller 150 andakter från Psaltaren i Bibeln. Kanske ett bra julklappstips för någon? Det går att beställa den redan nu. Den kommer att kosta 160 kronor.

Då jag nu har varit så personlig så jag nämnt två av våra söner, måste jag också för rättvisans skull nämna vår tredje son. Mellansonen befinner sig på studieresa i USA tillsammans med fotbollslinjen på Jelöy Folkhögskola (Norge) som han är ansvarig för.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

20 okt. 2017

UPPGIFTEN

Steg nio i serien Tio steg i det kristna livet
Läs mer om de tio stegen HÄR.
 
(Bilden: Från den norska publiceringen av Tio Steg mot Tro)
Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra det goda gärningar som Gud från början bestämt oss till” (Ef 2:10)
En kropp….
Då man blir en kristen föds man in i en ny gemenskap, Kristi kropp. Man får då en ny identitet, en ny tillhörighet och en ny uppgift.
Huvuduppgiften för alla kristna är att vara ett Guds tempel (1 Kor 3:16-17), det vill säga att vara den plats på jorden där Gud bor och bestämmer. Det får naturligtvis konsekvenser för vår livsstil: hur vi talar, hur vi handlar och hur vi förvaltar våra liv.
Tillsammans har alltså alla kristna en gemensam uppgift på jorden: att vara Kristi kropp, att låta Jesus bli så tydlig och synlig som möjligt för alla människor.
….med många olika delar
En mänsklig kropp består av många olika delar, som ser mycket olika ut och är skapade för olika uppgifter.
Några kroppsdelar är specialister på att se, och några till att höra. De andra kroppsdelarna är fullständigt odugliga till att se och höra, men de behöver inte vara ledsna för det. De är nämligen specialister på något annat. T.ex. att gå, ta, lukta, äta eller tänka.
Om någon av kroppsdelarna saknas, eller fungerar på ett otillfredsställande sätt, lider hela kroppen brist på något. De andra kroppsdelarna måste då gå in och försöka fullgöra uppgifter som de egentligen inte har så bra förutsättningar för.
På samma sätt är det med oss människor. Vi är alla olika. Bibelordet. Som inleder kapitlet, säger att vi är skapade för olika uppgifter. För några är det naturligt att arbeta praktiskt, andra kan ha en läggning att arbeta teoretiskt; med siffror, papper eller studier. Någon kan ha en speciell gåva att ta sig an andra människor och visa omsorg, och andra kan ha sin starka sida då det gäller att undervisa, eller vinna andra för Jesus, eller laga mat mm.
Då man har blivit en kristen är det mycket viktigt att vara en aktiv medlem i Kristi kropp: i kåren eller församlingen. Varför är det så viktigt?
1 – För min egen skull
De kroppsdelar som vi använder regelbundet växer och utvecklas. De delar som inte får vara i bruk, försvagas mer och mer för att till slut bli helt orkeslösa och oanvändbara. De idrottsmän som håller på med ”body-building” har förstått denna princip: muskler som tränas på rätt sätt växer.
De lemmar i Kristi kropp som finner sin uppgift och helhjärtat går in i den, har stora möjligheter att växa och utveckas som kristna. Passiva kristna, åskådarkristna (de som bara ser på då de andra är i tjänst), lurar sig själva på möjligheten att växa och utvecklas.
För många är detta att komma i tjänst för andra, helt enkelt en fråga om att kunna överleva som kristen, eller sakta låta livet tyna bort.
2 – För de andras skull
Den kristna gemenskapen behöver dig lika mycket som du behöver den. Då en lem i kroppen inte är i funktion lider kroppen brist på något. Dina medlemmar behöver dig. De behöver inte bara ditt arbete och dina tjänster, utan också att du finns med. Till och med din gemenskap och din närvaro kan vara en uppmuntran för de andra. Och att uppmuntra andra är ju också en uppgift.
3 – För vår gemensamma skull
I Efesierbrevet (Ef 4:11-16) står det att vi behöver varandra för att:
-bygga upp Kristi kropp
-komma fram till enheten i tron¨
-få kunskap om Guds son
-bli fullvuxna
-nå en mognad som svarar till Kristi fullhet
-kroppen ska växa till
-vi ska byggas upp i kärlek
Om inte du och jag kommer i funktion och tjänar varandra så uppnår vi inte allt detta. Kristi kropp byggs inte upp, vi når aldrig fram till mognad och balans, vi uppnår aldrig enheten i gemenskapen mm.
4 – För Guds skull
Jesus är Herre! Då jag blir en kristen bekänner jag Jesus som Herre i mitt liv och säger ja till hans kallelse ”Följ mig!”
Kristus är huvudet för Kristi kropp. Han är den högste och den störste. Han kommer att regera i evighet och då jag blir en kristen inbjuder jag honom att regera i mitt hjärta. 
Målet med att vara en kristen är att behaga Gud och göra hans vilja. Det viktigaste är inte att vara människor till lags, utan att bli godkänd av Gud.
Vi gör inte alla våra ansträngningar, uppoffringar och allt vårt arbete för att vi själva ska må bra. Vi gör det inte heller för att bli accepterade och omtyckta av andra människor. Ytterst gör vi det för Guds skull. Vi gör det för att göra hans vilja som har frälst oss. Vi gör det för att Gud vill det. Vi gör det för att Jesus är Herre!
Då vi förstår det kanske vi vill göra följande bekännelse till vår egen: ”Jag vill arbeta för att utbreda Guds rike och jag förväntar att den Helige Ande ska leda mig in i de uppgifter som är förberedda just för mig.”

18 okt. 2017

Att samtala med Gud

Steg nio i serien Tio steg i det kristna livet
Läs mer om de tio stegen HÄR.

(Bilden: Från den norska publiceringen av Tio Steg mot tron)
Det viktigaste
Vad är det som är det viktigaste i det kristna livet?
-Är det att försöka vara så snäll som möjligt?
-Är det att regelbundet gå på gudstjänst?
-Är det att ge mycket pengar i kollekten?
-Är det att låta bli att svära, supa slåss osv?
Allt detta är säkert viktigt, men det är inte det viktigaste.
Jesus får en gång fråga om vad som är det viktigaste. Man frågar honom vad som är det största budet i lagen (Matt 23:36). Jesus svarar då att det första och största budet är att älska Herren av hela hjärtat, med hela själen och med hela förståndet.
Om vi älskar Herren av hela vårt hjärta, och vår nästa som oss själva, så kommer vi automatiskt att följa de övriga buden i Bibeln. Jesus säger att hela lagen och profeterna vilar på detta.
Så kristendomen vilar alltså inte på en massa lagar och regler och möten, utan hela kristendomen vilar på en relation till en bestämd person: Herren, Jesus Kristus.
Det viktigaste i ditt liv är att odla förhållandet till Jesus. Eftersom det är så viktigt är det värt att vara vaksam över hur det förhållandet utvecklas. Jesus känner dig fullständigt med alla dina goda sidor, och de mindre goda. Men du måste också lägga energi på att lära känna Jesus bättre.
Man lär känna varandra genom att vara tillsammans, tala till varandra och lyssna till varandra. Någon har sagt att bönen är den kristnes andning och bibelläsning är maten vi äter. Tänk om vi vore lika ivriga att läsa Bibeln som vi är att äta!
Just de här två sakerna, bibelläsning och bön, är två viktiga saker i din gemenskap med Herren.
Du talar med Gud
Att tala med Gud brukar vi kalla för bön. Nästan alla människor talar med Gud. Det är inte alla som skulle erkänna det, och kanske är man inte ens medveten om det själv. Men i stunder av förtvivlan ropar de flesta automatiskt till Gud. Det är som om det på något sätt skulle vara inbyggt i oss att söka hjälp hos Gud då vi har det svårt.
Men det är inte bara då vi är förtvivlade som vi kan be. Det finns många olika sätt och situationer där vi kan be.
-MAN KAN BE OM NÅGOT; be om förlåtelse, be om något jag eller någon annan behöver, be om hjälp i olika situationer, be om kraft att möta frestelser och svårigheter.
-MAN KAN BE FÖR NÅGON; att be för någon brukar kallas för förbön; be för någon som har det svårt, be för någon som behöver bli frälst, be för någon man har svårt att tycka om (det är mycket svårare att tycka illa om någon man ber för).
-MAN KAN TACKA GUD FÖR NÅGOT/NÅGON;  En del människor har så att lägga märke till och fastna i allt det negativa som möter oss i livet. Ju mer man sedan går och tänker på allt negativt som finns, ju mer nedstämd och bitter blir man. Men om vi lyfter vår blick och ser oss om i vår tillvaro, så finner vi säkert att det finns mycket att tacka Gud för. Ju mer vi tackar Gud, ju mer upplever vi allt det goda och positiva som trots allt finns omkring oss. Det kommer att påverka våra liv!

Men samtal är inte bara att en person talar till en annan. Det finns en annan sida av samtalet:
Gud talar med dig!
Gud vill koma i kontakt med dig. Han har något att säga dig.
-Gud vill att du ska lära känna honom så att du kan förstå mer av vem han egentligen är.
-Gud vill tala om för dig att han älskar dig och att han sände sin egen son att dö på ett kors, för att du skulle få förlåtelse och bli fri från din synd, skuld och fördömelse.
-Gud vill att du ska lära dig känna igen hans tilltal, så att ni kan ha gemenskap med varandra. Han vill vägleda dig i livet och ge dig tröst, förmaning och uppbyggelse.
Gud ser det som naturligt att hans barn ska lära sig känna igen hans röst: ”..fåren följer honom (herden), därför att de känner igen hans röst” (Joh 10:4)
Gud talar på många sätt:
-Genom naturen. Många människor vittnar om att de möter något av Guds väsen ute i naturen. Man kan få en upplevelse av Guds storhet och majestät i ett möte med naturen
-Genom Bibeln. Att läsa Bibeln är kanske det vanligaste och mest pålitliga sättet för oss att ta emot Guds tilltal.
-Genom andra människor. Guds tilltal kan ofta komma till oss genom andra människor: vittnesbörd, predikan, samtal osv.
-Genom omständigheterna. Ibland kan vi ta emot Guds signaler genom det som händer runt omkring oss. Gud kan tala genom vardagliga händelser som kanske först ser ut som tillfälligheter.
-Genom samvetet. Då vi har en önskan att leva nära Gud, övar vi upp en speciell känslighet i vårt inre för vad som är rätt eller fel och för vad som är Guds vilja.
Hur ska jag göra?
Det är viktigt att avskilja tid att umgås med Herren. Det bästa är om det får ske regelbundet. Då du läser Bibeln bör du göra det systematiskt och regelbundet.
Då det gäller den personliga andakten bör du finna den tid på dagen som passar dig bäst. En tid när du kan få vara ostörd och kan koncentrera dig på det du gör. I slutet av detta kapitel finns också ett förslag på hur du kan lägga upp din personliga andaktsstund.

Om du tycker detta är viktigt och om du vill bestämma dig för att investera i ditt förhållande till Herren, så kan du göra följande bekännelse till din egen: ”Jag vill avskilja tid till mitt personliga andaktsliv. Genom bön, bibelläsning och eftertanke vill jag lära känna Herren bättre. Jag tror att Gud vill tala med mig genom den Helige Ande som visar mig hur jag ska leva.”

15 okt. 2017

Tidig söndagsmorgon den 15 oktober

Veckorevy från min högst personlig utkikspunkt på livet

På väg hem från bilsemester i Europa...

Den gångna veckan har Rut och jag skickat in våra bidrag till "365 raske". Vad är då "365 raske"? Jo det är en andaktsbok för tonåringar i konfirmationsåldern som ska ges ut av Frälsningsarmén i Norge. Ett antal personer har ombetts att skriva trettio andakter på ett speciellt tema. Dessa teman kommer sedan att återkomma utspritt över hela året.

Det temat Rut och jag fått är "Å lese bibelen". I onsdags sände vi in våra trettio miniandakter om att läsa Bibeln och  nu ber vi om Guds välsignelse över andaktsboken, alla som arbetar med att få den färdig och framför allt alla konfirmander och andra som kommer att läsa den. Konfirmationen är en starkt växande verksamhet inom Frälsningsarmén i Norge.

Under veckan var jag inne i en Jysk-butik. Till min förvåning såg jag en hel vägg fylld av Buddha-statyer. Och jag funderade: Hur i all världen är det möjligt att man i en heminredningsbutik lanserar en symbol för Buddismen som en heminredningsprydnad, då man samtidigt är paniskt förskräckt för att något som påminner om kristendomen syns i det offentliga rummet. Det är till och med så att det finns en utbredd oro för att sjunga "Den blomstertid nu kommer" på skolavslutningen.

Är det så att man tänker sig att en Buddha-bild är något ofarligt, medan den minsta antydan om Gud och Jesus kan påverkar hela livet?

Jag tänker vidare: För inte så länge sedan var det straffbart att smuggla in en Bibel i det som då var Sovjetunionen. Man kunde till och med hamna i fängelse om man försökte smuggla in Biblar. Det ateistiska Sovjetunionen måste ha varit livrädda för att släppa in Biblar i landet. De måste verkligen ha haft en stor tro på kraften i Guds ord.

Tänk om vi kristna kunde tro lika mycket på kraften i Guds ord som man gjorde i det ateistiska/kommunistiska Sovjetunionen?

Men vi har inte bara besökt Jysk under semestern. Vi har också besökt några Guds hus. Vi har bland annat besökt detta gudshus som byggdes för länge sedan.

Kyrkan ligger på en höjd över staden och från kyrkan har man en milsvid utsikt över den stora staden och den stora flodensom rinner genom den.

Här kommer en fråga till alla läsare: Är det någon som känner igen kyrkan på bilden? Frågan är: I vilken stad återfinner man denna kyrka?

Den första som svarar rätt på frågan utlovas ett pris! Ditt svar kan du lägga ut som en kommentar på vår facebok-sida HÄR.

Nu är det bara sista etappen kvar på hemresan. I morgon är det måndag oc en ny vecka. Jag kommer att skicka ut hel del böcker som har beställts de senaste veckorna.

Ha en välsignad ny vecka!
Peter Baronowsky

14 okt. 2017

Vi behöver varandra

Steg åtta i serien Tio steg i det kristna livet
Läs mer om de tio stegen HÄR.

Bilden: Från den norska publiceringen av Ti Steg mot Tro
Cykelhjulet


Tänk dig ett cykelhjul med fyra ekrar. Om inte navet sitter i centrum av hjulet, eller om en av ekrarna är för lång, så kommer hela cykeln i obalans och kommer att skumpa upp och ned bortöver vägen.

Så är det också i det kristna livet. Navet, centrum i det kristna livet, är Jesus Kristus. Om inte han får vara centralgestalten som genomsyrar allt annat i livet kommer det kristna livet i obalans.

Av de fyra ekrarna, som måste stå i balans med varandra, handlar två om kommunikationen uppåt: bön och bibelläsning. De två andra har att göra med kontakten till dem vid vår sida, våra medmänniskor: gemenskap och tjänst.

Detta steg och de två återstående stegen i tiostegsprogrammet handlar om dessa fyra ekrar:

-förhållande till andra/gemenskap – steg 8

-bön – steg 9

-bibelläsning – steg 9

-uppgift/tjänst – steg 10


Kristi kropp

Att bli född på nytt innebär att bli född in i ett nytt sammanhang, in i en ny familj. För att beskriva denna nya familj, församlingen/kåren, använder Bibeln flera olika bilder:

-en kropp (Kristi kropp), där varje person är en lem, en del av kroppen.

-ett vinträd, där varje person är en gren i vinträdet.

Bägge bilderna skildrar en levande, fast sammanknuten enhet, där varje del är beroende av helheten.

-det är svårt för en tumme att överleva om den inte är förenad med resten av kroppen

-det är svårt för en gren att överleva om den inte sitter fast vid trädet

-det är svårt för en kristen att överleva om han eller hon inte är fast förenad i en kristen gemenskap.

Vi behöver varandra

Att komma med i en grupp, församling/kår, innebär mycket positivt. Vi får stöd av varandra, uppmuntran, gemenskap och tillhörighet. Men det kan också innebära nya problem. Vi får nya hänsynstaganden och förpliktelser mot varandra.Det krävs mycket tålamod för att lära sig lev i den nya familjen/kåren/församlingen. Ibland kan det till och med kännas som om det kristna livet vore mycket enklare att leva om inte alla de andra fanns med och skapade störningar i min tillvaro. Vi måste lära oss att förstå att den kristna gemenskapen/kåren/församlingen inte är fullkomlig. Man blir inlemmad tillsammans med andra som också de är ofullkomliga och i tillväxt.Men det är nödvändigt för varje kristen att låta sig förenas i en kristen gemenskap för att både och ge hjälp, styrka och kärlek.

Mina med-lemmar

Då jag har blivit en lem i Kristi kropp är jag omgiven av andra människor som också de är lemmar. De är mina med-lemmar.På samma sätt som det är i den mänskliga kroppen, har en lem i Kristi kropp inte samma grad av gemenskap med alla de andra lemmarna. Tummen har till exempel närmare gemenskap med de andra fingrarna än med tårna.Varje kristen borde få uppleva styrkan av att vara förenad på tre olika nivåer:1 – Min allra närmaste med-lemmar

Varje kristen borde ha någon eller några (1-4 personer) att dela det personliga livet med i ett nära förhållande:

-någon att dela vardagens glädjeämnen, sorger och misslyckanden med

-någon att tala personligt med

-någon att be tillsammans med för att kunna hjälpa varandra med uppmuntran och tillrättavisning

Bland Jesu lärjungar var det tre som stod Jesus speciellt nära. Stunderna av största glädje och djupaste förtvivlan delade Jesus bara med dessa tre. Upplevelsen på härlighetens berg (Matt 17:1), och Jesu bönekamp i Getsemane (Matt 26:37).Har du någon som du kan dela dina bekymmer och glädjeämnen med? Har du någon som du kan be personligt med? Om du inte har det, kan du be Gud att hjälpa dig att finna någon och sedan vara uppmärksam i din omgivning på olika möjligheter Herren sänder i din väg.

2 – Den lilla gruppen

Alla borde få vara med i en levande grupp där man kan samtala och lära av varandra. En studiegrupp, bönegrupp, samtalsgrupp eller rote (ca tio personer). En grupp där man får näring, växtkraft och träning genom varandra.Jesus hade en sådan grupp omkring sig. De var tolv personer som levde tillsammans med Jesus. De lyssnade, såg, samtalade och tränades. De var lärjungar som utvecklades och växte i den lilla gemenskapen. Ibland lyckades de bra, ibland misslyckades de och kund då få hjälp och vägledning i gruppen för att lyckas bättre nästa gång.Finns det någon böne- eller bibelstudiegrupp i det sammanhang där du står? Kan du vara med att starta en sådan grupp?

3- Kåren/församlingen

Alla kristna bör vara med i en kår eller församling. Församlingen ger oss tillfälle att komma tillsammans för undervisning, lovprisning, förbön och inspiration.Jesus hade en större grupp av människor som hörde till honom. Vid ett tillfälle utser han 72 personer ur den gruppen som han sände ut (Luk 10:1).

Tillhörighet

Det är viktigt för en kristen att höra till en församling. Ja, till och med livsviktigt. Det är viktigt att du låter dig inlemmas och blir en del av Kristi kropp, inte bara för att du ska få ut så mycket som möjligt av gemenskapen, utan också för att du ska ge något till gemenskapen.Just du är nämligen viktig! Det betyder något att du finns med. Din närvaro är betydelsefull. Om du mister en lem på din kropp, är det något som saknas. Du lider brist på något.Så är det också i kåren/församlingen. Du är skapad för att höra till. Du behövs. Både du och kåren/församlingen lider brist på något om inte du är med.Det är alltså viktigt både för dig och för kåren/församlingen att du gör följande bekännelse och bön till din egen och att du tar konsekvenserna av den: ”Jag bekänner att jag tillhör Kristi kropp på jorden. Jag vill också vara praktiskt inlemmad och förenad med andra kristna i kåren/församlingen”.

13 okt. 2017

Vad läser du?

Söker du efter något att läsa som både är upplysande, uppmuntrande och utmanande? 

Gör ett besök i AFFÄREN och läs mer om våra böcker. AFFÄREN  finner du HÄR.

9 okt. 2017

Kåren som inte ville dö

Berättelsen om en liten kår i Norge som vägrade att dö:

 (Bilden: Arkivbild från en helt annan liten fin kår i Norge)
 

Kårledarna bodde två mil från kåren och en kväll ringde frun som bodde i huset närmast Frälsningsarmén och talade om att ljuset stod på i Frälsningsarméns lokal. Det är lätt hänt då man lämnar kåren i fullt dagsljus och det sedan skymmer på.

Kårledaren satte sig i bilen och körde till kåren och släckte ljuset och sedan tillbaka, totalt fyra mil. Några veckor senare hände samma sak igen.


Kårledaren gick då över till grannhuset och tackade frun för hjälpen med att ringa. Sedan frågade kårledaren om hon inte kunde få lämna en nyckel till Frälsningsarmén så att frun kunde gå över och släcka om det skulle hända igen. Det ville frun gärna göra.


Efter ett dag började också mannen att engagera sig och körde till mataffären flera gånger i veckan för att hämta mat som affären skänkte till Frälsningsarméns matutdelning.


Det ena ledde till det andra. Paret gick en alfakurs på Frälsningsarmén och blev frälsta. Och nu, har de blivit invigda till frälsningssoldater. Två resursstarka nya soldater ställer sig med i Guds armé.


Det hela började med en enkel fråga. Det påminner mig om då Jesus frågade en grupp arbetslösa varför de stod sysslolösa på torget. De svarade att det berodde på att ingen frågat efter dem och ingen hade lejt dem.


En fråga i rätt stund kan förvandla en människas liv. När frågade du sist en människa om hon ville bli frälst?


(Inlägget har tidigare publicerats på rupeba.se 2013)
/PB