25 dec. 2017

JULDAGEN (Jes 9:2-7 FB)

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.
   Det folk som du inte givit stor glädje,
låter du bli talrikt.
   De skall glädja sig inför dig,
så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte.
   Ty deras bördors ok,
deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid.
   Ja, varje stövel buren under stridslarm
och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld.

   Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
   På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike.
   Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid.

Herren Sebaots nitälskan skall göra detta.

Inga kommentarer: