17 sep. 2019

Vittnesbördet: "Om Gud kunde frälsa ett ärkesvin som mig kan han frälsa vem som helst"

- Inblick -
Jimmy Karlssons liv kretsade enbart kring sprit, droger och grov kriminalitet. Men när han mötte Gud och blev befriad från hat, bitterhet och sorg så förstod han vad som fattats i hans liv under alla år. – Om Gud kunde frälsa ett ärkesvin som mig kan han frälsa vem som helst, säger Jimmy Karlsson.


Livet var inte lätt för den unge Jimmy Karlsson. Han föddes i Stockholm för 37 år sedan men föräldrarna skildes när han var bara ett par månader gammal. I samband med det tog hans mamma med sig sin son och flyttade till Norrköping. Flyttandet fortsatte därefter från den ena bostaden i det ena bostadsområdet i Norrköping till den andra under hela Jimmys uppväxttid. Inte blev det bättre av att skolan bara kändes jobbig.


– Jag var ganska orolig som barn, troligen beroende på de hemförhållanden jag hade, och hamnade tidigt ett slags specialklass för stökiga elever. Det var ofta som min lärare fick ringa hem till mamma och berätta om vad jag ställt till med i skolan, berättar Jimmy Karlsson.


13 år gammal fick Jimmy sin första spritförgiftning och hamnade på barnakuten. Innan dess hade han börjat rymma hemifrån allt oftare. Han sov i trappuppgångar och liknande ställen och ville inte vara hemma längre.
– Mamma sade till sist att hon inte ville ha mig hemma alls. Jag kände bara att jag blev fri.


Jimmy blev placerad på ett akutboende strax utanför Norrköping där han bodde i ett halvår innan han slutligen blev placerad på ungdomshemmet Folåsa. Där var han inskriven i drygt två år.


Läs mer här:  http://www.inblick.se/nyheter/2019/09/05/skammen-var-total

Dagens Andakt 17 september”Så kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud…” (2 Tim 3: 14-16)
Hela det tredje kapitlet i 2 Timoteusbrevet handlar om hur det ska bli i de sista dagarna innan Jesus kommer tillbaka. Det talas om tre tecken: 1) Egenkärlek – människorna älskar njutning mer än Gud. Man är jagcentrerade och har flyttat över det som tillhör Gud till sig själv. 2) Ytlig kristendom – man bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Man vill gärna kalla sig kristen men man vill inte ta konsekvenserna och 3) Man vågar inte ta ställning – man tar ständigt emot ny undervisning, men man kommer ändå aldrig fram till insikt om sanningen.
Många undersökningar beskriver den postmoderna världens människa på samma sätt. Typiskt för postmodernismen är för det första den narcissistiska människan, som har sig själv i centrum. I den postmoderna världen talar man för det andra om en andlighet som är utformad av varje enskild individ så att den passar, och inte av en allsmäktig Gud som gör anspråk på underkastelse. För det tredje är relativismen ett utpräglat kännetecken för postmodernismen – tron att det inte finns någon absolut sanning, utan det som känns rätt för stunden får vara vägledande för mina beslut. 
När vi ser hur Bibeln, nära två tusen år i förväg, så precist beskriver den postmoderna människan, blir det viktigt för oss att följa uppmaningen att hålla fast vid tron på Guds ord – de heliga skrifterna.
BÖN
Tack Herre för att du påminner oss om hur vi kan hålla oss redo för din återkomst till jorden. Jag vill lyssna till ditt ord. Jag vill låta Dig vara centrum i mitt liv. Jag vill lära känna kraften från Dig och jag vill leva i Sanningen. 
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 17 sep - 1 Tess 4

LEVA FÖR ATT BEHAGA GUD

Bibelläsning: Första Tess 4
"För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta." (1 Tess 4:1 FB)

Först hade de lärt sig hur man ska leva ett liv som behagar Gud. Då de hade lärt sig det, började de leva efter det. Då de hade börjat leva efter det, uppmanas de att ännu mer överflöda i detta.


De flesta har en känsla för vad som behagar Gud och vad som inte behagar Gud.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag att överflöda i att vilja behaga dig, Herre.


ÖVERSIKT -KOMMENTAR -TILL EFTERTANKE

Ännu mer (vers 1-12)
Här fortsätter Paulus att tala om helgelseprocessen. Han berömmer församlingsmedlemmarna i Tessalonike för deras framsteg men uppmanar dem till ”ännu mer”, till att fortsätta, inte slå sig till ro utan låta helgelseprocessen gå vidare i deras liv. Den tar aldrig slut. Det finns alltid ett ”ännu mer”.
Helgelse är att bli mer lik Jesus. Hur lång tid tar det att bli det? Det tar ett helt liv. Det bara fortsätter dag efter dag tills vi en dag möter honom, då skal vi bli lika honom:
”Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.” (1 Joh 3:2)

TILL EFTERTANKE

Hur viktigt är det för mig att utvecklas vidare i min helgelseprocess? Vad är det som är drivkraften för mig? Och om jag inte har någon längtan att växa vidare, vad kan det bero på?


Jesus kommer (Vers 13-18)

Här får vi en ytterligare inblick i det som ska ske i förbindelse med Jesu andra tillkommelse.
”…då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom.” (1 Thess 4:16-17)

I förra kapitlet läste vi att Jesus kommer tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”, med dem som blivit kristna. I detta kapitel kommer Jesus för att hämta dem som blivit kristna, både de som hunnit dö och de som fortfarande lever.

Jesu andra tillkommelse beskrivs på två helt olika sätt som absolut inte kan ske samtidigt. I det ena fallet är det något som försvinner från jorden och rycks upp i skyarna och i det andra fallet är det något som kommer till jorden. Låt oss se hur de olika scenarierna beskrivs:

Något försvinner

Ett uttryck som återkommer på flera ställen i Nya Testamentet är att han ska komma ”som en tjuv om natten”. En tjuv om natten kommer oväntat och osynligt, tar något med sig, och försvinner lika osynligt som han kom.
Det enda som man kan märka på jorden är att något plötsligt försvinner. Jesus säger: 
Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar.” Luk 17:34-35)
Det är det som beskrivs i detta kapitel. Man brukar kalla det för ”Uppryckelsen”.

Något kommer

Som vi läste i förra kapitlet kommer Jesus tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”. Jesus beskriver det så här:
Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.” (Matt 24:30-31)
Detta liknar inte alls bilden av en tjuv om natten. En tjuv om natten kommer knappast så att alla kan se honom och spelar basun.

En trolig (och vanlig) tolkning

1. Jesu återkomst inleds med uppryckelsen. Jesus kommer och hämtar de troende som lever och som har levat.
2. Sedan inträffar den stora vedermödan som Jesus talar om  i Matteus 24. I Tessalonikerbreven talas det om Vreden och i Uppenbarelseboken om Vredesskålar. Det blir en svår tid och Jesus säger:
Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas.” (Matt 24:21)
Många menar att den stora Vedermödan kommer att vara en sjuårsperiod på grund av en profetia i Daniels bok som Jesus hänvisar till i sitt stora tal om den sista tiden i Matt 24.
3. Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga för att ta tillbaka makten på jorden.

Det finns naturligtvis många olika sätt att tolka bibelställena om Jesu andra tillkommelse, men här kommer några argument för ovanstående ordning.

a/ Jesus ”räddar oss från den kommande vreden” (1 Thess 1:10)
b/ Jesus säger att det i den sista tiden kommer att vara som på Noas dagar och som på Lots dagar (Luk 17:26-30). Hur var det då? Jo, Gud tog först bort sitt folk innan domen föll.
c/ Uppbyggnaden av Uppenbarelseboken. De första tre kapitlen handlar om församlingarna på jorden. Fjärde kapitlet inleds med att himlen öppnas och en röst som säger ”Kom hit upp”. Sedan skildras alla vedermödor som kommer att drabba jorden, sett från himlen. I kapitel 19:11 öppnas himlen igen och Jesus kommer tillbaka tillsammans med ”de himmelska härarna” för att ta makten och upprätta sitt fredsrike på jorden. 

TILL EFTERTANKE

Ja, här finns det säkert mycket att tänka över. En viktig sak är att talet om Jesu tillkommelse inte är skrämselpropaganda. Det är tröstens ord. Kapitlet avslutas med orden ”Ge nu varandra tröst med dessa ord” (1 Thess 4:18).
Men samtidigt är det ett varningens ord. Jesus älskar människorna så mycket att han gav sin ende son för att ingen skulle gå förlorad utan alla få evigt liv.
Hur tänker du om Bibelns budskap om Jesu andra tillkommelse? För din egen del? För din iver att berätta för andra om Jesus?

16 sep. 2019

Debatt: Blandar bort korten – en kommunalt beslutad värdegrund kan inte åsidosätta religionsfriheten

DALARNAS TIDNING
(Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, och Magnus Kolsjö, hbtq-debattör, ger svar i debatten om religionsfriheten i Falun.)


Vi tackar för Svante Parsjös (L) replik på vår debattartikel om kommunstyrelsens agerande i relation till Lugnetkyrkan i Falun. Samtidigt är det med viss frustration vi tar del av hans argumentation. Det tycks oss som att Parsjö inte inser skillnaden mellan yttrandefrihet och myndighetsutövning!

Parsjö skriver att själva kärnan i en liberal demokrati är ”rätten att ha åsikter och att yttra dessa åsikter oavsett om de åsikterna kan upplevas som obekväma och stötande av andra människor”. Mot detta har vi ingenting att invända....

...För det fjärde: Det är ett tydligt brott mot religionsfriheten om en kommun försöker påverka hur en församling ska tro eller om kommunen särbehandlar en församling på grund av deras tro. Här är Europadomstolens praxis tydlig. Denna typ av inskränkningar är bara tillåtna om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle och uttryckligen föreskrivet i lag. En kommunalt beslutad värdegrund kan alltså inte åsidosätta religionsfriheten.

Som vi redan har klargjort nalkas vi själva denna debatt ur olika perspektiv, och med olika teologiska uppfattningar. Men i frågor som dessa måste saklighet och principiella resonemang sättas i främsta rummet. Annars står vi inför ett brant sluttande plan.


Läs mer i Dalarnas Tidning:  https://www.dt.se/artikel/debatt-blandar-bort-korten-en-kommunalt-beslutad-vardegrund-kan-inte-asidosatta-religionsfriheten
 

Dagens Andakt 16 september”Folken skall se din upprättelse, alla kungar se din härlighet. Du skall få ett nytt namn som Herren själv förkunnar, du blir en praktfull krona i Herrens hand, ett kungligt diadem i din Guds händer. Du skall inte längre kallas ’ den övergivna’, ditt land inte längre kallas ’det förskjutna’, utan du skall heta ’hon som jag har kär’ och ditt land ’den äkta makan’. Ty Herren har dig kär… (Jes 62:2-4)

I Gamla testamentet är det inte ovanligt att personerna får byta namn, när ett nytt skede i livet inträder. Namnet var i Gamla testamentet starkt förknippat med personens identitet. Den barnlöse Abram fick sitt nya namn Abraham, som betyder far till många, och blev sedan både en far rent fysiskt och en Fader för alla troende. Jakob, som egentligen betyder ”den som bedrar” fick ett nytt namn Israel, som betyder ”en som har kämpat med Gud”. Namnbytet symboliserade en ny start, en ny identitet.
Jesus var och är specialist på att ge människor en ny identitet. Det var inte bara när han döpte om den häftige och oberäknelige Simon Barjona till Petrus – klippan, som Jesus gjorde detta, utan i alla sina möten med olika människor. Den blinde blev den seende, den sjuke blev den friske, den hungrige blev den mätta och den bundne blev den befriade.
Jesus kan och vill också byta ut våra negativa namn idag. Den som heter Rädd, vill han ge namnet Frimodig. Den som heter Ångest vill han döpa om till Tillförsikt. Den som heter Kritik, vill han kalla Kärlek. Den som kallas Bunden vill han ge namnet Fri i Kristus och i den som länge gått under namnet ”Jag vill inte och orkar inte längre”, vill han ingjuta en ny identitet under namnet ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft”.
BÖN
Tack Jesus att du har ett fräscht och positivt namn i beredskap för mig. Låt mig växa in i den nya identitet som du vill ge mig.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 16 sep - 1 Tess 3

ATT FÖRMEDLA NYTT MOD

Bibelläsning: Första Tess 3 

"Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, och det mitt i alla svårigheter och lidanden" (1 Tess 3:7)

Ibland kan vi uppleva situationer där modet har tagit slut och vi behöver få nytt mod. Ofta får vi då nytt mod genom någon annan människas ord eller handling.
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Idag kanske du kan vara med att förmedla hopp eller mod till den som är hopp-lös eller mod-lös. Fråga Gud om det är någon speciell som du ska kontakta idag.

ÖVERIKT - KOMMENTAR  TILL EFTERTANKE

 Lidandet–en del av vår lott – (vers 1-3)
Paulus framhåller vid flera tillfällen i brevet att lidandet är något man måste räkna med om man ska vara kristen. Paulus fick verkligen uppleva sin beskärda del av lidandet själv. Här beskriver vad han har gått igenom: 
Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio minus ett slag, tre gånger har jag slitit spö, en gång har jag stenats, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat, jag har svultit och törstat och ofta fastat, jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag: mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld.” (2 Kor 23-29)

TILL EFTERTANKE

Hur är vårt förhållande till lidandet för evangeliets skull i våra dagar i västvärlden? Innebär det lidande att bekänna sin kristna tro? I så fall på vilket sätt?Förspilld möda (vers 5)
Igen talar Paulus om hur frestaren försöker rasera Guds verk bland människorna. Paulus var verkligen fokuserad på att uppnå resultat för Guds rike. Resultat innebar att människor blev frälsta och att de sedan växte i sin tro. Om det inte uppnåddes betraktade han sina ansträngningar som förspilld möda, arbete till ingen nytta. I ett annat brev beskriver han hur målmedvetna vi måste vara i den andliga kampen  ”Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas.” (1 Kor 9:28).

TILL EFTERTANKE
-Hur är det med oss idag? Är vi målmedvetna i vårt arbete för Guds rike?
-Är vi nöjda om vi håller verksamheten igång?
-Bryr vi oss om vår möda blir förspilld?
-Har vi målet i sikte?
-Slår vi i tomma luften?
-Vad kan vi göra för att inte kasta bort vår energi där den blir förspilld?


Ett heligt folk (vers 7-13)
Paulus uttrycker sin stora glädje över hur tessalonikerna utvecklas i sin nya tro på Jesus. Han talar om deras tro (vers 7), han ber för deras kärlek ska tillväxta (vers 12), han ber att de ska bli styrkta, oförvitliga och heliga (vers 13).
Paulus var inte nöjd med att tessalonikerna hade blivit frälsta och fått sin synd förlåten. Efter pånyttfödelsen följer en helgelseprocess, att bli mer och mer lik Jesus. Guds mål med oss är detsamma som då han först skapade oss. Han vill återskapa oss till sin egen avbild ”Vi skall göra människor till vår avbild, lika oss” (1 Mos 1:26).

Det berättas om hur guldsmeden renar guldet. Han häller upp det som ska renas i en skål och värmer upp det. Slaggprodukter flyter upp till ytan och guldsmeden tar bort slagget med en skopa. Därefter ökar han temperaturen och nytt slagg kommer upp till ytan. Han fortsätter att öka värmen för att kunna ta bort mer slagg. Guldsmeden är inte nöjd förrän guldet är så rent att han kan se sin egen spegelbild då han ser ned i guldet.

Helgelse handlar helt enkelt om att bli lik Jesus. Paulus skriver i ett annat brev:
Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden” (2 kor 3:18).

Det innebär att då vi är tillsammans med Jesus i bön och tillbedjan händer det något med oss. Det är ingenting vi kan göra själva, det är Anden som gör något med oss. Vi förvandlas (passiv verbform) till samma avbild som vi är tillsammans med.

I Galaterbrevet får vi en beskrivning på den naturliga utvecklingen för en kristen som vandrar i Anden. Han eller hon bär Andens frukt, som är Jesu sinnelag:
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.” (Gal 5:22-23)

TILL EFTERTANKE
Helgelse handlar om kristen växt, att bära Andens frukt, att bli mer lik Jesus. Vi kan inte producera frukt genom mänsklig vilja. Äpplen växer inte fortare om trädgårdsmästaren skriker åt dem att växa.
Men finns det något vi kan göra för att Andens frukt ska ta form i vårt liv?


Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga (vers 13)
Som vanligt slutar kapitlet med en påminnelse om att Jesus ska komma tillbaka. Här står det att han kommer tillbaka tillsammans med sina heliga. Vilka är de? Vem är de heliga?

´De heliga´ i Nya Testamentet är helt enkelt en benämning på de som är kristna. Uttrycket förekommer otaliga gånger. Då Paulus skriver brev till människorna i en församling skriver han till de heliga i…..

Uppenbarligen innebär detta att Jesus kommer tillbaka i sällskap med de kristna. I nästa kapitel däremot kommer han inte tillbaka tillsammans med de kristna, där kommer han för att hämta de kristna. Hur hänger det ihop? Vi kommer tillbaka till det i nästa kapitel.

Här i det tredje kapitlet ser vi hur två bärande teman står sida vid sida. Vår helgelse och Jesu återkomst till jorden. I Nya Testamentet hör de två ihop. Då Jesus ska komma för att hämta sin brud, församlingen, väntar han att finna en brud ”utan minsta fläck eller skrynka; helig och felfri skulle den vara” (Ef 5:27).
Då Petrus skriver om att Herrens dag kommer som en tjuv om natten säger han:
När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla vis medan ni väntar på Guds dag” (2 Pet 3:11)

TILL EFTERTANKE
På vilket sätt påverkas jag i förhållande till mig själv och i förhållande till andra då jag vet att Jesus ska komma tillbaka?

15 sep. 2019

Tidig söndagsmorgon den 15 september

Veckorevy från min högst personlig utkikspunkt på livet

Förra söndagen hade kåren i Västerås sin samlingsdag inför det nya verksamhetsåret. Vi var samlade ute vid Gäddeholm vid Mälaren.

Temat var de sju faktorerna i "Naturlig församlingstillväxt": Stödjande/delegerande ledarskap, Gåvobaserad verksamhet, Hängiven andlighet, Inspirerande gudstjänster, Livsnära smågrupper, Behovsinriktad evangelisation, Kärleksfulla relationer. 

Vi blev indelade i grupper och varje grupp fick var sin tillväxtfaktor att gestalta i två korta draman. Ett då det fungerar och ett hur det kan se ut så det inte fungerar. På bilden ser du en av grupperna som förbereder sin föreställning.

Då allt detta redovisades resulterade det i intressanta samtal om hur vi ska ha det och hur vi inte ska ha det på kåren. Eller som Fredrik skrev på kårens Facebooksida: "Idag hade vi en fantastisk kårdag ute i fina Gäddeholm. Trevlig gemenskap, härlig lovsång, viktiga samtal och god mat. Diskussionerna redovisades i form av drama som uppskattades av alla.
Nu ser vi fram emot en härlig hösttermin tillsammans med målet ”Västerås för Kristus”.


Den gångna veckan har Rut och jag tillbringat på resande fot, eller snarare i resande bil. Vi har varit ute på mentorsbesök från Skåne till Dalarna och många platser däremellan, det blev lite mer än 200 mil. Jag har nog sagt det förut, men jag säger det igen: Vilka fantastiska kårofficerare vi har i landet! Det är ingen lätt uppgift de har fått. Men där står de på, vecka efter vecka, och människor blir frälsta. Jag upphör inte att imponeras av dessa hjältar.

Den gångna natten har det varit kulturnatt i Västerås och Frälsningsarmén var naturligtvis med. På kårens Facebooksida kan man läsa:
"En härlig kulturnatt i Västerås där Frälsis hade Sigmascenen hela kvällen. Först ut var Hornmusikkåren, sedan sjöng Jean-Paul. Efter det var det breakdance med Emina (känd från Talang) innan lovsångsteamet tog över med Julia som gäst. Dramagruppen framförde ”Befriad”. Många människor kom och fick höra det glada budskapet ända in på nattimmarna. Västerås för Kristus".


Nu ber jag att du ska få en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

Dagens Andakt 22 september”Samma natt skickade bröderna i väg Paulus och Silas till Beroia. Så snart de kom dit gick de till synagogan. Judarna där var mera vidsynta än de i Thessaloniki. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde.”
(Apg 17:10-11)

Dagens bibelord antyder att judarna i Thessaloniki inte riktigt ville ta emot Paulus och Silas förkunnelse om Jesus som uppstånden, men i Beroia var judarna mer vidsynta. Denna vidsynthet bestod för det första i att de var öppna. De lyssnade verkligen aktivt till vad Paulus och Silas hade att säga. För det andra undersökte de själva om det som resepredikanterna Paulus och Silas sa’, stämde med det de tidigare hade fått lära, och det som stod i skrifterna.
Detta förhållningssätt behöver vi ha också idag. Det förekommer många olika läror, som går under namnet kristen tro. Vi kan inte lita till, och svälja varje förkunnelse som vi utsätts för. Vi ska absolut lyssna med ett öppet sinne till vad som sägs i olika gudstjänster, men varje kristen måste själv ta ansvar för att pröva, om det som förkunnats stämmer med Bibelns totala budskap. Vi måste skaffa oss en sådan förtrogenhet med Bibeln att vi utifrån denna kunskap och det inre vittnesbördet i vår ande, kan avgöra om den lära vi lyssnar till är sann eller falsk. Och det är det som blivit sagt, som ska bedömas, inte personen som sa det. 

BÖN
Jesus, jag vill lära av folket i Beroia, som tog ansvar för vad de hörde. Hjälp mig att inte okritiskt svälja varje förkunnelse utan pröva den emot vad du säger i ditt ord. 

 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Dagens Andakt 15 september”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. Än en gång skall jag upprätta dig… Än en gång skall du ta upp din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada… Än en gång skall du plantera vingårdar…och… njuta av frukten” (Jer 31:3-5)

 

Jag älskar när Bibeln upprepar sig, så som i dagens bibelord. När vi vill inpränta något viktigt använder vi oss av upprepningar, och så gör Gud också. I dagens ord är det orden ”än en gång” som upprepas tre gånger. Orden riktas till människor som en gång haft det rätt ställt med Gud men misslyckats i sitt andliga liv - människor som fått uppleva konsekvenserna av sin olydnad. De har hela tiden varit älskade av Gud och föremål för hans nåd, och nu vill Gud inpränta hopp i dem om en ljus framtid med upprättelse, glädje och välstånd.

Dagens bibelord är en stark uppmuntran till oss kristna, som misslyckas på olika sätt hela tiden. Guds löfte ”än en gång” är inte grundat i ditt och mitt beteende, utan i Guds eviga kärlek. Därför håller det att bära med sig in i varje ny dag.

BÖN

 Tack Jesus för att det finns en ny början, hur hopplös situationen än kan verka. Tack Jesus för att du har förberett ett ”än en gång” också för mig.
  ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 15 sep - 1 Tess 2

GUDS ORD VERKAR

Bibelläsning: Första Tess 2

"Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror." (1 Tess.2 FB)

Tessalonikerna hade tagit emot Guds ord så att det fortsatte att verka i dem. Så att det var verksamt i dem.
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Öppna mitt hjärta för Ditt ord, så att Ditt ord får vara verksamt i mitt liv.
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


 Mod att predika (vers 2)
Paulus skriver att Gud gav dem mod att predika, och det behövdes verkligen mod att predika på den tiden. Det var starkt motstånd förenat med livsfara att predika evangeliet.


Hur är det idag? Behöver vi mod att predika? Ja, i vissa delar av världen är det ännu idag förenat med livsfara att förkunna Jesus. Men även om vi inte riskerar vårt liv i Sverige då vi vittnar och förkunnar om Jesus, tror jag ändå att det krävs mod att predika sanningen idag. Det är varken vanligt eller populärt idag med förkunnelse om synd och om den dubbla utgången av livet. Det är vanligare att förkunnelsen handlar om att du är bra nog som du är.

Problemet med den förkunnelsen är att den är falsk. Du är inte bra nog som du är. Om du hade varit bra nog som du är hade inte Jesus behövd dö på korset. Han dog på korset för att jag helt enkelt inte är bra nog som jag är. Det är sant att du får komma till Gud precis som du är, men han älskar dig för mycket för att låta dig förbli den du var. Han vill ge dig ett nytt liv.

Profeterna i Gamla Testamentet blev inte populära av sin förkunnelse. Jesus blev inte populär då han förkunnade att de som inte tror på honom är på väg mot fördärvet (Matt 7:13), och att de som inte tror på honom är på väg mot undergången (Joh 3:16), och det gäller att bestämma sig för att en dag kommer det att vara för sent (Matt 25:12-13) och de som inte är beredda kommer att mötas av en stängd dörr. Nej Jesus blev inte populär av sin förkunnelse. Han dödades på ett kors.

TILL EFTERTANKE
-Hur upplever du att det är att vittna om Jesus?
-Gud älskade människorna så mycket att han gav din enfödde son för att alla som tror på honom skulle slippa att hamna på fel plats i evigheten. Älskar du människorna så mycket att du har mod att berätta sanningen för dem?
-Hur kan vi vittna om den dubbla utgången av livet och att våra val här i livet avgör vårt eviga väl?
-Hur kan vi vittna så att det är möjligt att ta emot det vi säger.

 

Ära av människor eller ära av Gud - Vers 4-6
Paulus skriver att han inte förkunnar för att vara människor till lags – utan Gud (vers 4), och att han inte strävar efter att bli ärade av människor (vers 6).

TILL EFTERTANKE
Visst är det gott då andra människor talar väl om oss. Det talas mycket i våra dagar om vårt behov av bekräftelse. Det kan till och med gå så långt att vårt välbefinnande är beroende av hur mycket bekräftelse jag får den dagen.
Vi måste fråga oss vad det är som driver oss i livet. Lever jag mitt kristna liv för att få bekräftelse av de andra? Vittnar jag för att bli bekräftad av de andra? Eller gör jag det för att ära Gud? Vad är drivkraften i mitt liv?Ta emot Guds ord (vers 13)
I det förra kapitlet talades det om att predika Guds ord i den Helige Andes kraft. Men det hjälper inte om Odet förkunnas med kraft om det inte finns en mottagare som tar emot budskapet. Tessalonikerna lyssnade till budskapet (vers 6), men de gjorde mer än lyssnade de tog emot budskapet som Guds ord. Det står till och med att gudsorden de tog emot visade sin kraft hos de troende.

Erik Bernspång skriver i sin kommentar till Första Tessalonikerbrevet:
Varför är så många kyrkbänkar tomma idag? Är det inte därför att det i så många predikstolar talas människoord? Bara Guds ord mättar människohjärtats hunger.
Vad predikar vi? Socialt patos? Moral och humanism? Sådant kan aldrig ersätta Guds ord.”

Och så citerar Bernspång Fjellstedts förklaring hundra år tidigare:
En av de största orsakerna till otron, avfallet och ogudaktigheten i Kristi kyrka nu är just det, att mycket mer människoord än Guds ord predikas. Och att även Guds ord, då det predikas, icke mottages som Guds ord, utan såsom människoord, så att många tror, att de har rättighet att utgallra och förkasta allt, som icke behagar dem.

Guds ord måste både sås ut och tas emot i den Helige Ande. Då kan det visa sin kraft.
William Booth lär ha sagt till sin son Bramwell, då han låg på dödsbädden: ”Det finns kraft i Guds löften……. Om vi bara tror dem.” Det är då vi tar emot Guds löften och handlar som de är sanna, som Guds kraft kan frigöras.

Hebreerbrevets författare talar om två grupper av människor som hör samma budskap. För den ena gruppen blev budskapet livsförvandlande, och för den andra gruppen till ingen nytta. Tänk vilket slöseri med tiden att gå och lyssna till långa predikningar till ingen nytta:
Också vi har fått del av det glada budskapet alldeles som de en gång. För dem som då hörde ordet var det till ingen nytta, eftersom de inte tog emot det i tro.” (Heb 4:2)

TILL EFTERTANKE
Jesus berättar en liknelse om hur samma såkorn (gudsord) sås in i olika mottagare. Tänk igenom de olika mottagarna och funderar på hur du själv och andra tar emot Ordet.
Fundera också på vad det kan ha för olika orsaker att vi som mottagare kan ta emot Ordet så olika.


Hindrad av Satan (vers 18)
Paulus upplever Satan som en verklig person som på olika sätt försöker hindra att evangeliet om Jesus sprids vidare.

TILL EFTERTANKE
Hur är det i vår kår/församling. Upplever vi också att Satan gör vad han kan för att hindra oss evangelisationsiver? Eller är vi så ofarliga att han låter oss hålla på med vår verksamhet utan att störa oss?


 

Jesus ska komma tillbaka (vers 19)
På samma sätt som alla andra kapitel i Första Thessalonikerbrevet avslutas det andra kapitlet med en påminnelse om att Jesus ska komma tillbaka.

TILL EFTERTANKE
Jesu återkomst är det ämne som det talas mest om i hela Nya Testamentet. Jesus talar väldigt mycket om det och några av Jesu längsta tal handlar om just detta. I brevlitteraturen finns detta perspektiv med i nästan alla brev och i fler av breven är detta huvudämnet. Johannes Uppenbarelse har den sista tiden och Jesu återkomst som huvudtema.
-Om detta nu är ett så viktigt ämne i Nya Testamentet, varför talar vi så sällan om det? Varför hör vi så lite förkunnelse om Jesu andra tillkommelse? Borde inte det som är viktigt i Bibeln också vara viktigt i våra vittnesbörd, vår förkunnelse och vår undervisning?

14 sep. 2019

Inför söndagen: MEDMÄNNISKAN

13:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan
5 Mos 15:7-11, Rom 13:8-10, Matt 5:38-48, Ps 103:1-6

- Från kyrkoaretstexter.se -
Helgens tema handlar om medmänniskan. I den första årgångens text från Lukas 10:23-37 får Jesus frågan om vem som är vår nästa. Denna fråga är lika aktuell idag? Jesus svarar i form av en liknelse där en landsman till de som lyssnar på honom råkat illa ut på vägen mellan Jerusalem och Jeriko. En medmänniska från det illa ansedda folkslaget samarierna får illustrera att barmhärtighet sträcker sig över mänskligt uppsatta gränser. Vår nästa är inte bara nära och kära – utan varje människa som vi möter på vår livsvandring!

Söndagens text är från Bergspredikan i Matt 5 där Jesus gång på gång visar hur en Jesu efterföljare ska agera mer generöst än vad lagen kräver.


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2695857533772217/?type=3&theater

Lördagsgodis

Klippt från skadeanmälningar till försäkringsbolaget:

-  När jag skulle köra hem, råkade jag åka in på fel gård och kolliderade med ett träd, som jag inte har på min tomt.


- Jag trodde rutan var nedfälld, men jag märkte när jag stack ut huvudet genom den att den var stängd.


- Jag hade kört bil i 40 år när jag råkade somna vid ratten.


- Min bil stod perfekt parkerad, när jag backade på honom.


- Jag sa till polisen att jag inte var skadad, men när jag tog av mig hatten, så upptäckte jag ett svårt skallbensbrott.

Dagens Andakt 14 september”Herren är min Herde, ingenting skall fattas mig…” (Ps 23:1)  


Philip Keller berättar i sin betraktelse över den 23:dje psalmen om en tacka, som var ett fantastiskt vackert får, med stark fysik, en utmärkt päls, ett vaket ansikte och vackra ögon. Hon fick kraftiga lamm som växte till sig snabbt. Men trots allt detta hade hon ett allvarligt fel. Hon var rastlös och missnöjd. Hon försökte ofta krypa under stängslet ut i friheten. Oavsett hur fint bete herden hade ordnat åt henne ville hon ut på andra sidan. Det allvarliga var att den tackan lärde sina lamm att göra samma sak och hon var ett dåligt föredöme för de andra fåren. Till slut måste Keller, som herde för flocken, göra sig av med den fina tackan, även om det var ett svårt beslut att fatta, för Keller älskade den här tackan lika mycket som de andra fåren.

Gud vill att vi kristna ska vara förnöjsamma över den fantastiska omsorg som Herren, vår herde visar. Han väntar på att vi precis som David ska förstå att när Herren är vår herde fattas det oss ingenting. Hans belöning är när fåren är nöjda och trygga i hans vårdBÖN

Jesus, du min gode herde, jag vill vara förnöjsam idag och tacksam över allt du gör för mig och vad du har berett för mig idag.
  ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 14 sep - Ps 110 +111

HÄREN SAMLAS

Bibelläsning: Psalm 110
"Villigt kommer ditt folk när du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte" (Ps 110:3 FB)

Detta är en bibelvers som sjungits otaliga gånger i kyrkor och konferenser sedan 1970-talet. Den handlar om att folket kommer då Herren samlar sin här.

Om man slår på ordet "här" på wikipedia.se, får man reda på att "här" är ett gammalt germanskt ord som betyder "armé".

En armé består av soldater som står under auktoritet och som har ett enda mål: att besegra fienden. Vårt mål som kristna är inte att strida mot människor, utan mot "ondskans andemakter" (Ef 6:12).

Det finns mycket av ondska i vårt moderna samhälle. Människor går under i avsaknad av kunskap om Herren. Men Herren samlar sin armé för att slåss emot ondskan och befria människor. Herren samlar en armé för att rädda människor i vår tid - en frälsningsarmé.

Är du med då Herren mobiliserar och samlar sin armé, eller sitter du bara på läktaren och iakttar striden?==>Mannakorn att tugga på under dagen: Stridsklar!MAN KAN LITA PÅ GUD


Bibelläsning: Psalm 111
"Han har sänt sitt folk förlossning och grundat sitt förbund för evig tid" (Ps 111:9 FB)

Två gånger i psalm 111 nämns Guds förbund (vers 5 och 9). Vid bägge tillfällena talas det om att förbundet är evigt.


Ett förbund bygger inte på tillfälliga åsikter eller känslor. Det är ett avtal mellan två parter som står fast. Gud står fast vid sitt förbund hur mycket vi än misslyckas att hålla vår del av förbundet.

Du kan lita på Gud. Hans förbund står fast - vad som än händer. Han står fast vid sitt förbund "å sin sida":

"Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN" (Jes 59:21 FB)==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du kan lita på Herren. Kan han lita på dig?

13 sep. 2019

Profetian från Azusa Street väl värd att reflektera över

- Olof Edsingers blogg -
De flesta profetior som uttalas bland Guds folk har sin tillämpning där och då. I vardagligt tal har visserligen ”profet” kommit att stå för en person som skådar in i framtiden. Men främst står ändå det profetiska för förmågan att se in i nuet: att sätta ord på vad som sker ”bakom” det som syns och hörs.

I alla tider har det dock hänt att människor fått gudomliga uppenbarelser även om det som ligger framåt i tiden. Detta gäller Gamla och Nya testamentets profeter och apostlar, men det gäller även Guds heliga i senare skeden av kyrkans historia.

Frälsningsarméns grundare William Booth fick exempelvis skåda in i framtiden vid flera tillfällen, och ett citat som tillskrivs honom är detta: ”I den yttersta tiden skall det bli: Religion utan den helige Ande. Kristendom utan pånyttfödelse. Förlåtelse utan syndabekännelse. Politik utan Gud. Himmel utan helvete.” Det är lätt att ge den gamle generalen rätt i detta. Just så här ser det ju ut i stora delar av västvärlden!

Ett annat sammanhang som pulserade i Andens kraft, och där det uttalades ord om kommande dagars kristenhet, var pingstväckelsens vagga på Azusa Street i Los Angeles. Samma år som väckelsen bröt ut, 1906, uttalades följande profetia i gemenskapen:

”I de sista dagarna kommer tre ting att ske med den stora pingströrelsen: Det kommer att bli en överbetoning på kraft, snarare än på rättfärdighet. Det kommer att bli en överbetoning på lovsång till en Gud man inte längre ber till. Det kommer att bli en överbetoning på Andens gåvor, snarare än på Kristi herravälde."


Läs mer här:  http://olofedsinger.se/profetian-fran-azusa-street-val-vard-att-reflektera-over/

Dagens Andakt 13 september”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren… Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig.” 
 (Joh 10:11, 14 FB)


Bibelns beskriver ibland de kristna som får. Gud vill säga något viktigt med denna bild. Fåren är så beroende av sin herde, och så måste vi vara beroende av Jesus. Men bilden talar också starkt om hurdan herden är. Han gläder sig över sin flock. Han gör allt han kan för att förse fåren med det bästa betet, de grönaste ängarna, och friskt vatten och han skyddar dem från stormar, fiender, sjukdomar och parasiter som lätt kan göra fåren sjuka. 

Inte alla vill identifiera sig med fåret, som är svagt och beroende. Många människor skulle hellre vara starka, självständiga och oberoende, och detta förhållningssätt stämmer kanske bättre med vår mänskliga natur. Men det är just i beroendet av herden som fårets skydd ligger. Chrystostomos på 400-talet lär ha sagt: ”Så länge vi är lamm, kommer vi att segra, för Herden beskyddar oss, men så fort vi blir vargar kommer vi att förlora, för då överger Herden oss, ty han beskyddar endast lamm, inte vargar.”
 

BÖN

Jesus, hjälp mig idag att gå in under ditt beskydd och ta emot din omsorg om mig som en i din älskade flock.  
  ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 13 sep - Ps 109

OSKYLDIGT ANKLAGAD


Bibelläsning: Psalm 109
"Jag har blivit till åtlöje för dem, när de ser mig skakar de på huvudet." (Ps 109:25 FB)

I psalm 109 är David omsnärjd av fiender som vill honom illa och han utropar "Hjälp mig, Herre, min Gud! Fräls mig enligt din nåd." (vers 26)

Det kan vara tungt att tro eller veta att andra människor talar illa om mig. Att uppleva att andra skakar på huvudet och berättar saker om mig som inte är sanna. Det finns ingen arena där jag kan försvara mig. Jag bara hör, eller tror mig höra, att det talas bakom ryggen på mig.

Den enda tröst jag har i en sådan situation är att Herren vet hur det verkligen är: "Ty han står på den fattiges sida för att frälsa honom från dem som dömer honom" (vers 31).

David upplever att han själv har gjort allt med bästa uppsåt och med kärlek: "De lönar gott med ont och min kärlek med hat." (vers 5). Så gör David något som kan vara svårt, men som är det bästa i liknande situationer. Han ber för dem som anklagar honom: "Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem" (vers 4)==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Idag ber jag för dem jag har svårt att älska