19 juli 2019

Vittnesbördet: Han mötte Gud på månen

- Dagen -
När amerikanen James B Irwin satte sina fötter på månens yta tio år senare var budskapet det motsatta: ”Jag fick en överväldigande känsla av Guds närvaro på månen.”Den 20 juli är det precis 50 år sedan som de första människorna  landade på månen.

­– Före månresan var jag inte direkt religiös. Men när jag stod på månen fick jag en överväldigande känsla av Guds närvaro. Hans ande kändes mer påtaglig än jag någonsin upplevt på jorden.

James Irwin var inte beredd på att månbesöket skulle beröra honom på ett andligt plan. Alla hans förberedelser var inriktade på teknik och vetenskap. Men efter den lyckade landningen på månens yta hände något oväntat:

– Vi upplevde en stormande glädje över att nu kunna utforska en plats där människor aldrig förr hade satt sina fötter.

– Ännu starkare upplevde jag glädje över Guds närvaro på månen. Man kunde inte undgå att beundra Guds skapelse och kärlek.

– För mig innebar de andliga upplevelserna som sköljde över mig en stor personlig förändring. Jag som aldrig hade varit kyrkligt aktiv bestämde mig for att låta döpa mig så fort jag återvände till jorden. Det skedde i Nassau Bay baptistkyrka i Houston, Texas.


Läs mer här:  https://www.dagen.se/livsstil/han-motte-gud-pa-manen-1.1555761

Dagens Andakt den 19 juli”Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen, medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Du blinde farisé, gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren”. (Matt 23:25)

Min mamma var en duktig och kunnig husmor. Hon skötte vårt hem på ett fantastiskt sätt, och det mesta jag kan om matlagning, bakning och städning har jag lärt av henne. Ändå var det aldrig någon kadaverdisciplin i vårt hem. Det var verkligen ett hem. Saker fick ligga framme och människor var viktigare än saker. Men mor hade en princip: det skulle vara rent under. Hon sa ofta: ”Bara det är rent under – spelar det inte så stor roll om det är lite rörigt på ytan”.

Så tror jag att det måste fungera också i vårt kristenliv. Vi måste se till att ”det är rent under” att det är rent i våra hjärtan – att vi regelbundet rensar bort sådant som inte får vara i vårt innersta – då spelar det inte så stor roll om det ibland är lite rörigt på ytan i våra liv. katastrofen inträder när vi putsar på ytan och vill framstå som perfekta kristna, men inuti är fulla av uppror, avundsjuka och annat ont.
BÖN
Jesus, tack att jag får be dig om rening i mitt innersta – att jag får bekänna både medvetna och omedvetna synder för dig och ta emot din förlåtelse och rening idag. Tack att jag har ditt löfte på att om jag bara bekänner min synd så är du mer än villig att förlåta.
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 19 juli - Psalm 85

GÖR OSS LEVANDE

Bibelläsning: Psalm 85
"Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig?" (Ps 85:7 FB)

Detta är en bön om förnyelse. Det betyder att man en gång var levande men att man nu inte längre lever.

Vi ser kanske tillbaka på en då vi verkligen var levande och Jesus stod i centrum för allt vi gjorde och tänkte. Med tiden har mycket av det kristna livet stelnat i en form. Vi gör alla de kristna "sakerna". Vi ber, läser Bibeln, går på gudstjänst och ger tionde. Men det som förr var en lust har nu blivit ett ork. Hur kunde det bli så?

Finns det en väg tillbaka? Ja, och den börjar med att vi inser vår tomhet. Vår törst och längtan efter Gud driver oss att be: "Vill du inte göra oss levande igen?".

Då vi bett denna bön får vi lyssna på vad Herren vill säga oss. "Jag vill höra vad Gud, Herren, talar." (vers 9)

-Herren talar frid till sitt folk (vers 9)
-Hans frälsning är nära dem som fruktar honom (vers 10)
-Herren skall ge oss det som är gott (vers 13)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör mig levande igen!

18 juli 2019

Frälsningsarmén vill visa vägen ut ur porrmissbruk

- Dagen -
”Starta om” heter arbetet som Frälsningsarmén initierat för att hjälpa människor som behöver hjälp med sin porrkonsumtion.
–  Frälsningsarmén är känt för att ta sig an tidsrelevanta problem och det här är ett sådant, säger Lovisa Landälv.
– Här sitter vi med var sin porrtidning, säger Lovisa Landälv då vi möts på ett café i Visby.

Det hon syftar på är mobiltelefonerna som vi lagt upp på bordet framför oss, vilket illustrera hur pass lättillgänglig porr har blivit i dag. Studie efter studie bekräftar samma sak, en stor del av befolkningen tittar numera regelbundet på pornografi via nätet. Det är också något som krupit ned i åldrarna då allt fler barn och unga hittar materialet, ibland medvetet, ibland bara av en slump.

– Folkhälsomyndigheten släppte nyligen en rapport och det som sticker ut mest är att bland män mellan 16–29 år konsumerar 40 procent porr flera gånger i veckan, berättar Lovisa Landälv.

Frälsningsarmén har landat i att det här är ett samhällsproblem som de måste ta tag i. Samfundet har ett gediget arbete när det gäller människohandel och trafficking, och det här är ett av flera sätt de arbetar på. Lovisa Landälv förklarar att inom porrbranschen är det många som utsätts för övergrepp, men även de som konsumerar porr kan påverkas väldigt negativt, inte minst då porr blir normskapande som sedan driver på behovet av att köpa sexuella tjänster.

Lovisa Landälv har själv tidigare jobbat på ett skyddat boende för utsatta kvinnor, men är sedan ett drygt år tillbaka anställd av Frälsningsarmén för att hjälpa människor som fastnat i porrmissbruk. ”Starta om” heter arbetet som använder sig av symbolen för att starta om en dator, budskapet är att det går att stänga av och starta om på nytt.

Via sajten startaom.se når de ut till folk som vädjar om hjälp och råd.


Läs mer här:  https://www.dagen.se/nyheter/fralsningsarmen-vill-visa-vagen-ut-ur-porrmissbruk-1.1555321

Dagens Andakt 18 juli”Pilatus som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas.” (Mark 15:15)

Pilatus fattade beslutet som ledde till det mest fantastiska som hänt mänskligheten: Jesus dog och Barabbas och alla andra människor efter honom fick en möjlighet till frihet och frälsning.
Mänskligt sett hade Pilatus makten att bestämma om Jesus skulle få leva eller om han skulle dö. Och Pilatus kunde precis som du och jag utnyttja sitt mänskliga inflytande till att göra det rätta eller att göra det han visste var fel. Vi förstår av texten att Pilatus visste vad som var rätt beslut. Han visste att Jesus var oskyldig. Ändå valde han fel, för han ”…ville göra vad folket begärde”.
Ibland måste vi kristna kanske fråga oss om vi styrs av längtan efter att göra rätt eller om vi bara vill göra det som tilltalar andra. Vittnar vi om Jesus när Guds Ande manar oss att göra det, eller är vi mer angelägna om att vara till lags och småprata om alldagliga ting.

BÖN
Jesus, hjälp mig idag att lyda din röst i mitt inre. Hjälp mig att vara mer angelägen om att behaga dig än att behaga människor och själv bli populär.
______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 18 juli - 1 Kor 10

DÅ VI MÖTER PRÖVNINGAR


Bibelläsning: Första Korintierbrevet 10
"Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den." (1 Kor 10:13 Bibel 2000)

Vi möter prövningar här i livet. Ibland kan vi tycka att de kommer orättvist. Livet drabbar oss på så olika sätt.

Men i allt detta får vi hålla fast att Gud är trofast: Han kommer att visa oss en utväg.

Ibland får vi bara tålmodigt vänta. Utvägen kanske inte kommer precis då vi tycker den borde komma. Utvägen kanske inte heller är den utväg vi räknat med.

Men håll ut. Gud är trofast. Han kommer att visa utvägen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud är trofast!

17 juli 2019

Att formas av den bibliska världsbilden del 2

- Olof Edsinger -
Att utsätta sig för Ordets kraft är att låta Anden bryta ned den typ av tankebyggnader som ”reser sig mot kunskapen om Gud” – och ingen lärjunge till Jesus kan klara sig utan denna djupgående erfarenhet. Del två av Olof Edsingers artikel med sammanlagt fem olika områden som blir centrala för den som låter sig formas av den bibliska världsbilden

Förvandling #3: Synden går djupare än vi vill tro

En tredje insikt som får drabba oss när vi blir konfronterade med Bibeln och dess världsbild har med vår personliga synd att göra. De flesta människor är av naturen medvetna om att de inte är perfekta. ”Man är ju inte mer än människa.” Men när vi kommer till Guds ord skär analysen djupare än så. ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud”, skriver Paulus (Rom 3:23). Och värre ändå: ”Syndens lön är döden” (Rom 6:23).

Den här insikten kommer till oss redan när vi läser Gamla testamentet. Berättelsen om syndafallet möter oss i Bibelns tredje kapitel, och i de påföljande kapitlen går det utför för hela mänskligheten. Faktum är att Gud till slut känner sig nödgad att sända en flod för att på så sätt börja på ny kula, och då efter att ha dränkt majoriteten av befolkningen i vatten.


Även den fortsatta berättelsen gör dock klart att synden är en sjukdom som inte så enkelt låter sig botas. Inte ens det folk som Gud ingick förbund med – som under århundraden fick åtnjuta hans favör, hans närvaro och hans uppenbarade vilja genom lagen – visade sig nämligen förbli i relationen till sin Herre. I stället kan vi gång på gång läsa om hur israeliterna vände sig bort från sin förbunds-Gud, och hur de gjorde sådant som var ont i Herrens ögon.

Av allt detta lär vi oss att mänsklighetens problem inte bara handlar om brist på kunskap. Det är inte för att vi inte förstår bättre som vi gör det som är ont; det är för att vi inte vill bättre. Synden går så djupt i oss att till och med det folk som hade alla förutsättningar för motsatsen valde att vända Gud ryggen.
Ingen ska tro att det är bättre ställt med dig och mig. Syndens ovilja att underordna sig sin Skapare lurar i varje människas hjärta. Och det är först när vi inser djupet av dess lockelse, som Bibelns återkommande varningar för syndens effekter blir begripliga.


Läs mer här:  https://www.sea.nu/att-formas-av-den-bibliska-varldsbilden-del-2/

Dagens Andakt 17 juli”Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull han skall rädda det. (Mar 8:35)

Har du försökt hålla fast en hög med sand i din hand någon gång. Då har du säkert märkt att ju hårdare du försöker hålla fast sanden, desto mer rinner den ut mellan dina fingrar. Det enda sättet att hålla fast en hög sand i handen är att ha handen öppen. Då kan högen med sand vila i din hand. 
Många människor är så angelägna att skapa sig ett liv i denna världen, att de glömmer bort det som är väsentligast, nämligen att leva i takt med det som Gud har tänkt för deras liv. Att mista något av de egna intressena och ge utrymme för Gud i livet, är som att hålla sitt liv i den öppna handen. Det är att rädda sitt liv.

BÖN
Jesus, dina gåvor kan bara tas emot i det öppna. Hjälp mig att ge rum för dig mitt ibland allt annat som sker i mitt liv idag.
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 17 juli - 1 Kor 9

ATT SPRINGA I RÄTT RIKTNING


Bibelläsning: Första Korintierbrevet 9
"Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften." (1 Kor 9:24-26 FB)

Det räcker inte med att springa fortast för att vinna. Man måste även springa åt rätt håll. Man måste ha målet i sikte.

Vi måste gång på gång bli stilla inför Herren och ta ut kompassriktningen. Vad är målet med det jag gör? Kommer jag närmare målet om jag agerar som jag gör?

Det gäller både för livet och för de enskilda dagarna.

Det kan vara viktigt att inför Herren ställa frågorna: Vad är målet för mitt liv? Vad vill jag uppnå med mitt liv? Vem vill jag vara?

Då vi har besvarat de frågorna kan det vara lättare att ta de små besluten i vardagslivet.

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är målet för mitt liv?


_____________________________
Till varje kapitel i NT finns även en avdelning med Översikt-Kommentar-Till eftertanke. Du kan få det tillägget som ett morgonmejl varje morgon. Skriv bara ett mejl med ordet UTMANINGEN till info@rupeba.se, så kommer du också med på utsändningslistan. Det kostar naturligtvis ingenting.

16 juli 2019

Att formas av den bibliska världsbilden del 1

- Olof Edsinger -
Vi läser Bibeln för att förvandlas. För att helgas, ja, men också för att lära känna vår Herre och Frälsare och för att därigenom ”förvandlas genom förnyelsen av våra sinnen”. Men vad innebär detta i praktiken? I den första av två artiklar bjuder SEA:s Olof Edsinger på lite sommarläsning om fem områden som blir centrala för den som vill låta sig formas av den bibliska världsbilden.

Något av det mest centrala i varje troendes kallelse är att formas till Jesu likhet – att bli mer och med lik sin Herre och Frälsare. ”Var så till sinnes som Kristus Jesus var”, skriver Paulus (Fil 2:5). Och i ett annat sammanhang: ”ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare” (Kol 3:9–10).

Denna förvandling berör hela våra liv. Herren vill vara med och påverka vårt sätt att tänka, tala, handla och prioritera, och Bibeln innehåller mängder av bud och förbud som har detta mål i sikte. Det är en process som med ett klassiskt uttryck brukar beskrivas som ”helgelsen”.

Alla som är bevandrade i den kristna teologin vet samtidigt att helgelsen inte främst ska uppfattas som en mänsklig aktivitet. Det är inte vi som är kallade att lyfta oss själva i håret och inför Gud försöka prestera en kristen livsstil. I stället handlar helgelsen om att byta utgångspunkt för våra egna liv. Att sätta Herren i stället för oss själva i våra livs centrum. Och att där – fyllda av hans helige Ande – låta Gud påbörja sin förvandling av oss själva. Inifrån och ut. För att på nytt citera Paulus: ”anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom” (Rom 12:2).

Denna förvandling ska alltså djupast sett ses som den helige Andes verk. Men detta hindrar inte att vi också måste samarbeta med Anden. Och ett av de viktigaste sätten att göra detta på, är att ”utsätta” oss för uppenbarelsen i Guds Ord.


Läs mer här:  https://www.sea.nu/att-formas-av-den-bibliska-varldsbilden-del-1/

Dagens Andakt 16 juli”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp” (Jer 29:11)

Fjodor Dostojevskij beskriver i sin bok ”Döda huset”, de fruktansvärda förhållanden som de Sibiriska straffångarna fick leva under. Bl. a. berättar han om det hårda straffarbetet som fångarna tvingades utföra. De slog tegel, de grävde diken och de byggde. Men så säger han att det som gjorde att de stod ut, var att arbetet var förnuftigt. Det fanns ett mål och en mening med sådant arbete. Och Dostojevskij skriver:

Men om han (straffarbetaren) tvangs att till exempel hälla vatten ur ett ämbar i ett annat och så tillbaka igen – då tror jag att straffarbetaren inom några dagar skulle gå och hänga sig … för att åtminstone få dö och slippa denna förnedring, denna skam, denna pina.

Det finns en mening. Gud har en plan med varje människas liv. Den insikten ger mig kraft att gå vidare.
BÖN
Herre tack att det finns en mening med varenda stund av den här dagen. Hjälp mig att gå in i det du har tänkt och planerat för mig idag. Hjälp mig att känna igen din hand i allt som sker. 
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 16 juli - 1 Kor 8

AVSTÅ FÖR NÅGON ANNANS SKULL


Bibelläsning: Första Korintierbrevet 8
"Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder, som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. " (1 Kor 8:11-13 FB)

Här handlar det om att avstå från något som i sig själv inte är fel, men att avstå för någon annans skull. För att inte denne ska komma på fall.

I exemplet handlar det om att avstå från kött från avgudaoffer. Idag kanske det handlar om att avstå från andra saker för att inte någon annan ska komma på fall. Det kan till exempel handla om att avstå från alkohol för att rädda någon att falla tillbaka i missbruk.

Att avstå från en rättighet vi har kan vara lika aktuellt idag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är det något speciellt jag kan avstå från idag? För någon annans och för Kristi skull

_____________________________
Till varje kapitel i NT finns även en avdelning med Översikt-Kommentar-Till eftertanke. Du kan få det tillägget som ett morgonmejl varje morgon. Skriv bara ett mejl med ordet UTMANINGEN till info@rupeba.se, så kommer du också med på utsändningslistan. Det kostar naturligtvis ingenting.

15 juli 2019

Multiplikation ger mer än addition i Guds rike

- Sven Almkvist i Världen idag -
Sommaren är de många konferensernas tid. Tält, lador och idrottshallar fylls med längtande människor som kommer för att lyssna till evangeliet, sjunga lovsånger och möta varandra. År efter år tycks denna attraktionskraft finnas kvar och för många kristna är en vecka på konferens en självklarhet. En god tradition...


...Nyckeln till att nå hela Sverige med evangeliet är den enkla kristne i tjänst mitt i vardagen. Om 10 000 kristna skulle ”komma ut ur garderoben” som brinnande enkla evangelister bland grannar, släktingar och arbetskamrater skulle det inte dröja länge förrän alla svenskar har fått höra om Jesus. Multiplikation är så oerhört mycket kraftfullare än addition.

Enkelheten är styrkan. Det avgörande är inte det yttre – tält, reklamsatsningar, trummor eller stora ljudutrustningar. Det som behövs är brinnande hjärtan av kärlek till Jesus och min nästa. En hjälpande hand, ett gott ord och frimodighet.

Nyckeln till långsiktig permanent tillväxt i Guds församling är lärjungaträning. Vi är kallade att göra lärjungar som i sin tur lär sig göra lärjungar. Exponentiell tillväxt med andra ord. Målet är inte en handuppräckning i ett eftermöte utan att göra, träna och forma, lärjungar.


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/multiplikation-ger-mer-an-addition-i-guds-rike/repsfk!6YCwg2y32FKX0iWVCkyy2Q/

Dagens Andakt den 15 juli”De frågade: ”Vem var det som sade åt dig att ta den (bädden) och gå? Han som hade botats visste inte vem det var…” (Joh 5:12-13)

Dagens bibelord är hämtat från en berättelse där Jesus botar en man som varit lam i 38 år. Det som förbluffar är att Jesus faktiskt botar den här mannen innan han kände Jesus. Han visste inte vem det var som hade botat honom. Han visste bara att han efter 38 år kunde gå igen. Det var först senare som Jesus fann honom och gav sig till känna för honom.
 Mannen kände inte Jesus, men Jesus kände mannen! Ibland tror vi att vi måste kvalificera oss för att Jesus ska kunna hjälpa oss på olika sätt. Vi tror att vi måste lära känna Gud bättre innan han kan gripa in, eller att vi måste bli duktigare eller snällare så att Jesus kan tycka om oss. Sedan kanske han kan göra något för oss. Men det fantastiska är att Jesus känner varenda liten människa och kan hjälpa antingen vi möter honom för första gången eller om vi har haft en långvarig relation till honom.
BÖN
Tack Jesus att jag är känd av dig. Tack att du känner till varje behov som jag har. Tack att du kan fylla mitt hjärtas djupaste längtan.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 15 juli - 1 Kor 7

KÖPT OCH BETALT


Bibelläsning: Första Korintierbrevet 7

"Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor." (1 Kor 7:23 FB)


Då vi blir kristna bekänner vi Jesus som Herre (Rom 10:9). Men ibland kan vi under livsvandringen glömma bort vem som är Herre i våra liv. Vi kanske styrs av vad andra människor tycker och blir "förslavade" under människor. Eller vi kanske helt enkelt vill styra allt efter vad vi tycker.


Det är viktigt att vi ofta påminner oss själva om vem som är Herre i vårt liv. Att vi blivit köpta och att priset är betalt.

Då den tanken får fäste i oss kommer den att förvandla våra liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Köpt och betalt.

14 juli 2019

Tidig söndagsmorgon den 14 juli

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Under veckan blev det en del födelsedagsfirande. En av mellansonens döttrar fyllde sju år (visar upp sin nya klocka på bilden) och yngste sonen själv fyllde fyrtio.

Förra helgen var vi alltså fortfarande i Pennsylvania och besökte mellansonen med familj. På söndagsmorgonen bestämde Rut och jag oss för att åka på förmiddagsgudstjänst till Lancaster några mil från där vi bodde. Vi förväntade oss att träffa bekanta på Frälsningsarmén i Lancaster, men det är en lång historia.

För 10-15 år sedan bodde vi fortfarande i Nacka och arbetade med Frälsningsarméns Sociala Institut (FASI). En söndag gick vi en långpromenad och drömde om vad vi skulle vilja göra den kommande sommaren. Plötsligt fick vi en spännande idé. Varför inte åka till Argentina? Vi hade aldrig varit i Argentina men vi ville inte bara åka som turister utan ville också göra något meningsfullt. Vi kände ledarna för Frälsningsarmén i Argentina, så vi skrev till dem och anmälde oss som frivilligarbetare i något projekt. Våra spanskkunskaper var begränsade och vi tänkte oss att vara med att dela ut mat på något soppkök eller liknande. Resan skulle vi betala själva.

Ganska snart fick vi svar och de bad oss vara talare på en officerssamling i Västra divisionen i Argentina och att Rut skulle vara talare på en kvinnokonferens. Våra värdar, tolkar, ansvariga för våra transporter, var ett officerspar som heter Satterlees. Hon var från Argentina och han var från USA. Vi åkte i en liten minibus tillsammans med familjen Satterlees en äventyrlig tvådagarsresa till de västra regionerna av Argentina. Med i bussen var även deras två små flickor och deras ännu mindre son. Nu visste vi att de var kårledare i Lancaster Citadel och tänkte att vi kanske skulle träffa dem där.

Dessutom hade vi under våra sista fyra år i Norge varit engagerade i undervisningen av Polar-teamet, ett ungdomsteam som FA hade i nordligaste Norge under några år. Vi hade hört att en av deltagarna i polarteamet hade sällskap med en av döttrarna i Satterlee-familjen och kanske kunde vi träffa även honom i Lancaster. 

Dessutom hade vi vid två tillfällen varit talare på den Skandinaviska kongressen i Östra USA. De som ansvarade för den skandinaviska verksamheten hette Andersens och var nu pensionärer och bodde i Lancaster. Kanske skulle vi träffa även dem på kåren i Lancaster.

Vi hittade fram till lokalen och tog plats ganska långt bak i lokalen. En dam   från raden bakom oss måste ha förstått att vi var besökande på kåren. Hon böjde sig fram och viskade att kårledarna tyvärr var på semester och att deras dotter hade gift sig dagen innan. Vi förstod då att vi inte skulle träffa Satterlees och vi förstod även att bekantskapen mellan en av Satterlees döttrar och vår Polar-teams medlem hade utvecklat sig till att bli ett äktenskap.

Det var fortfarande några minuter kvar till mötet skulle börja, så vi frågade den vänliga damen i bänkraden bakom oss om hon visste om Sid och Betty Andersen var närvarande på mötet. Jo, det visste hon och talade om att de satt i den motsatta änden av lokalen. Då vi vänt oss framåt igen såg jag i ögonvrån hur den vänliga damen tyst och diskret ilade till den motsatta delen av lokalen och viskade något i fru Andersens öra, varefter fru Andersen reste sig och kom till vår del av lokalen för att hälsa på oss. Herr Andersson satt, intet ont anande, vid orgeln och spelade preludiet till gudstjänsten.

Efter gudstjänsten var det en enkel kopp kaffe. Efter det var det, som vanligt, en timmes bibelstudium. Därefter blev vi medbjudna på lunch tillsammans med en grupp av Andersens vänner. Det blev en lång dag i Lancaster tillsammans med gamla och nya vänner där vi delade många minnen från tidigare upplevelser i livet.
Lancasterområdet är känt för att vara ett centrum för Amish-folket, en kristen grupp med rötter från reformationen och som inte befattar sig med med moderniteter som elektricitet, telefoner och bilar. Du kan läsa mer om Amish-folket här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Amish.

Så blev det till och med lite fortbildning i veckans "Söndagsmorgon".

Ha en välsignad vecka
/Peter Baronowsky

Dagens Andakt 14 juli

”…ni har inte behållit hans ord” (Joh 5:38)

Under vår tid på skolan, hade jag en del pianoelever. I början av en termin kom en ung flicka och frågade om hon inte kunde få lära sig att spela piano. Jag var tveksam eftersom jag redan hade så många elever som jag kunde ta emot, men hon fortsatte att tjata. Till slut kom jag överens med henne om att hon skulle få en tid då hon skulle få sin lektion varje vecka. Men det visade sig att fastän hon sa att hon ville lära sig spela så prioriterade hon sin tid så illa, att under de nio månader som skolåret varade kom hon bara till lektionen en enda gång.
Ibland är vi kristna som hon. Vi säger till Jesus att vi vill lära av honom.  Vi sjunger och ber: Jesus lär mig bedja, Jesus lär mig tro, Jesus lär mig älska. Men när det kommer till kritan är vi inte beredda att vara elever och lägga ner kraft och energi på att verkligen lära.

BÖN
Jesus lär mig att verkligen bedja
Jesus lär mig att verkligen tro
Jesus lär mig att verkligen älska
Att älska så som Du

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 14 juli - 1 Kor 6

ETT TEMPEL ÅT DEN HELIGE ANDE


Bibelläsning: Första Korintierbrevet 6
"Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!" (1 Kor 6:19-20 FB)


I det gamla förbundet bodde Gud i tabernaklet och senare i Templet. I det nya förbundet bor Gud i människor som har tagit emot honom.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad jag än gör och var jag än befinner mig är jag bärare av Guds Ande. På vilket sätt kan det påverka mitt liv idag?

13 juli 2019

Inför söndagen: ATT INTE DÖMA

 - Från kyrkoåretstexter.se -
Sak 7:8-10, Rom 14:11-14, Joh 8:1-11, Ps 62:2-9

Söndagens tema är "att inte döma". Det är naturligtvis riktigt men säger faktiskt inte hela sanningen. Det grekiska ordet för att döma är ”krino” och kan användas både positivt och negativt, sammanhanget avgör.

De vanligaste betydelserna är:
• att bedöma och avgöra vad som är rätt eller fel
• att fördöma någon utan att veta alla fakta
• att döma i en domstol

Ett exempel där detta ord används positivt är i Apg 20:6 när Paulus ”beslutar” vilken resväg han ska ta. Vi bedömer ständigt vår situation, vad någon säger eller vad någon gör. Så länge det handlar om att bedöma och avgöra egna beslut är allt väl, men hur mycket ska vi döma andra människor, och ska man säga till när man tycker att någon handlar fel?


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2552422901449015/?type=3&theater

Dagens Andakt 13 juli

”Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag…”  (1 Pet 1:6)

I den engelska levande bibeln har den här versen formulerats på ett sätt, som många gånger blivit till uppmuntran för mig. Det står ungefär så här: ”Det finns en underbar glädje framöver även om det skumpar här nere en liten stund.” Då kan jag tänka: Ja, visst är det tufft just nu, visst skumpar det, men det ska bara vara så en liten stund – snart, där framme finns glädjen. Hoppet om att det ska bli bättre, hjälper oss många gånger att härda ut i det som känns tungt just nu.

BÖN
Jesus, hjälp mig att i stillhet vänta på att de svårigheter som du tillåter i mitt liv, ska gå över; att jag ska få komma in på lugnare vatten och ännu en gång få uppleva glädjen i dig. 
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 13 juli - Ps 83 + 84

SKYDD MOT ANGREPP

Bibelläsning: Psalm 83
"Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar"
(Ps 83:4 FB)


Psalm 83 är en bön om beskydd i tider då Guds folk angrips. 

Kristendomsfientligheten har tilltagit i Sverige. Vi har fått en alltmer högljudd och angripande ateism. Många röster höjs för att religionen inte ska få plats i politiken eller i det offentliga rummet. Man vill hänskjuta religionen till det tysta, till det privata livet.

Angriparna i Psalm 83 säger: "Kom, vi utrotar dem, så att de inte längre är ett folk" (vers 5)

Det är inte bara i media som kristendomen angrips idag. Många kristna hånas för sin tro på arbetsplatser och i skolor.

Vi får, tillsammans med psalmisten och miljoner andra kristna, be Gud om beskydd under alla angrepp. Vi får be med orden från Herrens bön: "..fräls oss från den onde" (Matt 6:13 FB)
==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda (Matt 6:13 Bibel 2000).GUDS VÄGAR I HJÄRTAT

Bibelläsning: Psalm 84
"Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion."
(Ps 84:6-8 FB)


Psalmen talar om människor som längtar efter och söker Guds närhet. De går från kraft till kraft (vers 8), och Herren vägrar dem inget gott (vers 12).
Ett kännetecken på sådana människor är att de har sin styrka i Herren och inte i andra saker. Ett annat kännetecken är att de bär Guds vägar i sina hjärtan.
Att möta dessa människor är uppfriskande och uppbyggande. Där de går fram gör de tåredalen rik på källor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig att bli en sådan människa.

12 juli 2019

Palestinska terrorister får ännu mer pengar

- Världen idag -
Den palestinska myndighetens utbetalningar till terrorister ökade med 11,8 procent de fem första månaderna 2019 jämfört med förra året. Trots palestiniernas ekonomiska kris betalas i snitt 46 834 400 shekel, drygt 123 miljoner svenska kronor, varje månad i bidrag till terrorister, enligt Palestinian media watch.


Siffrorna kommer från den palestinska myndighetens egen redovisning över årets första månader. Sajten palwatch som granskat dokumentet pekar på att utbetalningar till dömda terrorister, fångar som avtjänat sitt straff samt familjer till dödade terrorister, exempelvis självmordsbombare, är en prioriterad post i den palestinska myndighetens budget. Detta trots en utsatt finansiell situation.

I ett tal i våras bekräftade den palestinske presidenten Mahmoud Abbas att stödet till dömda och dödade terroristers anhöriga är första prioritet. I talet, som sändes i palestinsk tv, hänvisade han till ”martyrer” och kritiserade Israel som försvårat utbetalningarna.


Läs mer här: https://www.varldenidag.se/nyheter/palestinska-terrorister-far-annu-mer-pengar/repsgd!f1g4PkxNREzSE8lHAelVA/

Dagens Andakt 12 juli

”Hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade: Jag skall vara med dig…” (2 Mos 3:12)                                                        

Mose var Guds utvalda redskap. När jag tänker på honom ser jag honom framför mig som den store ledaren, som räcker ut sin stav över vattnet och vattnet delar sig. Jag tänker på honom när han talade till klippan och folket fick vatten och när han bad så att folket fick manna från himlen. Mose hade verkligen ”tumme med Gud”. Ändå är det Mose som säger orden i dagens bibelord: Hur skulle en sådan som jag …?
Jag har många gånger ställt samma fråga: Hur skulle en sådan som jag kunna göra det eller det? Vem är jag, att jag skulle kunna det? Men Gud räknar inte med vår mänskliga förmåga när han utväljer sina redskap. När han har utvalt dig och du ställer ”Vem-är-jag-frågan till honom, svarar han alltid. Jag skall vara med dig. Det är svaret på hur en sådan som du och jag överhuvudtaget ska kunna uträtta något för Gud.

BÖN
Tack Gud att du lovat att vara med mig idag och alla dagar. Tack för att din kraft är lika verklig idag som den var på Mose tid och att ingenting är omöjligt för dig.
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 12 juli - Ps 82


RÄDDA DE SVAGA


Bibelläsning:
Psalm 82
"Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse, låt den betryckte och utblottade få rättvisa! Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand!" (Ps 82:2-4 FB)

Gud värnar om de svaga och lider alltid med dem. Gud vill att vi ska dela Hans omsorg om dem som lider.

Guds barn förväntas att ta parti för och bry sig om de fattiga, de föräldralösa, de betryckta, de utblottade och de nödställda.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, tack att jag får ta del i din omsorg för de svaga. Visa mig idag på vilket sätt jag kan bistå den som lider.

11 juli 2019

Vittnesbördet: Maria hittade en kärleksfull Gud

- Inblick -
Systerns död gjorde avtryck på den då treåriga Maria Shokoufi. Hon började längta till Gud och till himlen. Många år senare, i Sverige, har hon nu hittat hem i sitt sökande efter en kärleksfull Gud, och fått uppleva hur han helat henne från en kronisk sjukdom. – Läkaren förstod inte vad som hänt, men alla mina värden var normala, säger Maria. 

Läs mer här:  http://www.inblick.se/livsberattelser/2019/07/04/maria-hittade-en-karleksfull-gud

Dagens Andakt 11 juli”När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be”.              
 (Mark 6:46)

Det finns de som säger att de inte behöver bestämda tider för bön, för de ber hela tiden. Det låter ju bra, men när vi läser om Jesus förstår vi, att även om Jesus ständigt var i kontakt med sin Fader, var han ändå angelägen att avskilja särskilda tider för fokuserad bön.
Stanley Jones, den kristne författaren, som var missionär i Indien under många år, visste detta. Han sa: ”Om du skall kunna finna Gud alltid, så måste du finna honom någon tid, och om du skall finna honom överallt, så måste du finna honom någonstans”.  Martin Luther var också klar över denna sanning. Han sa: ”Den som ej beder på bestämda tider, beder ej heller på obestämda”.
Någon har liknat bönelivet vid en bro, där brospannet är den ständiga bönen. Men brospannet kan inte hänga i luften, det måste ha några pelare som håller upp det. Dessa pelare representerar de fasta bönestunderna.

BÖN
Herre, idag vill jag komma till dig i bön med regelbundna mellanrum, så att jag genom dessa bönepelare kan upprätthålla det ständiga bönelivet, och komma ihåg att jag alltid får vända mig till dig. 
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 11 juli - 1 Kor 5

ERT SKRYT LÅTER INTE BRA


Bibelläsning: Första Korintierbrevet 5
"Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen?  Rensa bort den gamla surdegen" (1 Kor 5:6 FB)


I kapitlet går Paulus tillrätta med olika missförhållanden i församlingen. Han tar både upp uppenbara moraliska synder, men också mindre synliga uttryck för synd, som skryt.

Det är lätt att vi vill framställa oss själva så positivt som möjligt. Ibland så mycket att vi tänjer på sanningen. Men även om det vi säger skulle vara sant så är det inte alltid nödvändigt att tala om det för andra.

Då vi berättar om oss själva ligger det nära till hands att jämföra oss med andra. Vi vill vara bättre, mer framgångsrika, se bättre ut än andra. Men vi behöver inte ständigt jämföra oss med andra.

En god vän sa ofta: "Fräls oss från jämförelse". Vilken befrielse att få vara frälst från jämförelse.==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fräls mig från jämförelse


10 juli 2019

Dyr sekularisering blev ämne i Almedalen


- Världen idag -
I Frälsningsarméns sal, ett stenkast från scenen i Almedalen, är det skärpa i rösten och allvar i blicken när 1:e vice KD-ledaren och EFK-kyrkomedlemmen Jakob Forssmed klär tankar i ord om ensamhet vid ett Dagen-seminarium på temat ”(G) som i Gud”.

Statsindividualismen i Sverige varnar Forssmed för, alltså det faktum att staten som ett övergripande mål velat göra oss fria och oberoende av de nära, av familj, släkt – och varandra. Och att detta politiskt främjats av såväl liberal höger som socialistisk vänster, båda primärt med ett sekulärt tankegods.

Hans uträkningar pekar på att äldres ensamhet kostar Sverige 12,7 miljarder kronor per år – men framför allt systemfelet att det själsliga och andliga inte ses som relevant.

”En sekulär uppfostran och ett sekulärt samhälle vill att barn växer upp utan religion till 18 år, för att därefter plötsligt välja sin livsåskådning utifrån ett smörgåsbord, men utan ett sammanhang.”


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/nyhetskommentar/dyr-sekularisering-blev-amne-i-visby/repsfq!4PajFhbC5m6MLQUIelSZIQ/

Dagens Andakt 10 juli

”Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också”.    (Matt 6:33)

Ibland kan man både i snabbköpet och i handarbetsaffären se vackra travar av prydliga garnnystan i olika färger. Varje garnnystan är så välnystat och det ser ut som om garntrådarna grupperat sig i olika avdelningar eller stråk runt nystanet. Jag har upptäckt att garnnystan faktiskt är precis så välordnade som det ser ut i affären. Men detta gäller bara om man börjar dra i rätt ände av garnet. Jag har nämligen ibland lyckats börja dra ut garnet från fel håll, ur det prydliga nystanet, och då kan jag tala om, att det prydliga nystanet kan trilskas på ett alldeles otroligt sätt. Har man börjat dra i fel ände får man sedan avsätta åtskilliga timmar till att reda ut härvan.
 Så där är det också i Guds rike. Dagens bibelvers ger oss en tydlig instruktion för hur prioriteringarna i våra liv bör vara, och nyckelordet för denna ordning är naturligtvis ordet först. Börja med att söka hans rike så blir det bra. Om vi först jagar efter ”allt det där andra”, är det som att vi börjar dra i fel ände i garnnystanet. Det blir en enda oupplöslig oreda av allt.

BÖN
Herre, du som vet hur min dag ser ut idag, hjälp mig att söka ditt rike och din rättfärdighet först, innan jag försöker mig på något annat. Tack för att du då vill låta min dag förflyta i ordning och utan en massa trassel som kommer av att jag börjat i fel ände. 

 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 10 juli - 1 Kor 4

FÖRVALTARE AV GUDS HEMLIGHET


Bibelläsning: Första Korintierbrevet 4
"Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig." (1 Kor 4: 1-2 FB)

Här presenterar sig Paulus som förvaltare av Guds hemligheter. En förvaltare är någon som har fått ansvar för sin Herres tillgångar. Han förväntas förvalta sin Herres tillgångar så att de ger maximal utdelning.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur förvaltar jag Guds hemligheter? Gömmer jag undan dem eller använder jag dem så att de ger skörd.

9 juli 2019

DN Debatt. ”Politiker och opinionsbildare, sluta stigmatisera troende”

- Daniel Alm skriver i DN-debatt -
Partier vill förbjuda församlingar att öppna skolor, ledarredaktioner kräver att trossamfund ska fråntas statliga bidrag och en statsvetarprofessor beskriver troende som mer lögnaktiga, intoleranta och korrupta än andra. Det är ovärdigt för en demokrati, skriver Daniel Alm och kräver ett politiskt erkännande av kristendomens bidrag till den svenska kulturen.
Dessvärre kan jag inte frigöra mig från känslan att allt för många politiker och opinionsbildare ser religion som ett ovälkommet inslag i den svenska samhällsbilden.
Hur ska jag annars tolka Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Centerpartiets och Liberalernas uttalade förbud mot församlingar att etablera skolverksamhet? Det enda motiv som dessa partier anför är att huvudmannen inte får ha en religiös övertygelse. Det är inte kvaliteten på undervisningen eller förmågan att bedriva skolverksam­heten som ligger till grund för beslutet, bristande sådana hade annars varit legitima invändningar mot en enskild skola, men här slår regeringen med stödpartier mot ett helt kollektiv. Det är ovärdigt och främmande för en demokrati. Dessutom är det i strid med de rättigheter som kommer med Europakonventionen och som skyddas i den svenska grundlagen. Behöver inte Stefan Löfven ta hänsyn till paragraf 19 i Regeringsformen?

När ledarredaktionerna på borgerliga Svenska Dagbladet och Expressen argumenterar för att trossamfund ska fråntas rätten till statliga bidrag är det en tydlig markering; kultur- och idrottsaktiviteter får finansieras eller stödjas med offentliga medel, men inget som sker i och genom församlingen. Är det inte värt att främja förutsättningarna för religionsfrihet i vårt land?


Läs mer här:  https://www.dn.se/debatt/politiker-och-opinionsbildare-sluta-stigmatisera-troende/