7 dec. 2019

Inför söndagen: Guds rike är nära

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT - Guds rike är nära
Jer 33:14-16, Heb 10:32-39, Mark 1:14-15, Ps 85:9-14


- Från kyrkoaretstexter.se -
När Jesus uttalar orden "Guds rike är nära" i inledningen på Markus evangeliet står världen inför ett skifte. Johannes döparen, den sista gammaltestamentliga profeten, har nyligen blivit fängslad. Samtidigt som Johannes döparens inflytande minskar får Jesus en mer och mer framträdande roll. En tidsepok är fullbordad, en ny tid börjar då Guds rike är nära. I söndagens text säger Jesus:

”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” (Mark 1:15)


Läs mer här: https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2884299098261392/?type=3&theater

Inga kommentarer: