8 dec. 2019

UTMANINGEN 8 dec - Upp 6

SLAKTAD FÖR GUDS ORDS SKULLBibelläsning: Uppenbarelseboken 6
"När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade."
 (Upp 6:9 FB)I kapitel 6 fortsätter Johannes apokalyptiska syn. I synen ser han martyrerna som har gett sitt liv för sin tro.Det står om martyrerna att de blivit slaktade för att de höll fast vid Guds ord. Man kan undra om de vet att det finns många kristna idag som tar mycket lätt på Guds ord. Martyrerna hade ofta möjligheten att slippa bli slaktade om de kompromissade med Guds ord.I synen ropar martyrerna och frågar hur länge de ska vänta och svaret blir att det finns ännu ett antal martyrer som ska ge sitt liv för sin tro. Vem av oss kan det handla om?==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur mycket är jag villig att offra för Guds ords skull?
   ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKEI kapitel 6 bryts sex av de sju sigillen som fick Johannes att gråta i kapitel 5. Den ende som var värdig att öppna sigillen var lammet som blev slaktat. Här börjar beskrivningen av den stora vedermöda som Jesus talar om i Matteus 24.


Översikt:
 Det första sigillet (vers 1-2):

En vit häst och den som satt på hästen fick en segerkrans. Kan vara en bild på den kristna församlingen under vedermödan.Det andra sigillet (vers 3-4):

En eldröd häst och den som satt på hästen fick makt att ta bort freden från jorden och många människor blir dödade:Det tredje sigillet (vers 5-6):

En svart häst och den som satt på den hade en våg i handen.Det fjärde sigillet (vers 7-8):

En gulblek häst och den som satt på den hette Döden och fick makt över en fjärdedel av jorden. Han gavs makt att döda med vapen, svält och pest.Det femte sigillet (9-11):

Bakom det femte sigillet fick Johannes under altaret se själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. De ropade och frågade hur länge Gud tänkte dröja med att hålla dom. Åt var och en av dem gavs en vit klädnad.Det sjätte sigillet (vers 12-17):

Bakom det sjätte sigillet fick Johannes se kommande naturkatastrofer: en väldig jordbävning, solförmörkelse och månen som blir till blod.Kommentar:

Här börjar beskrivningen av den stora nöden som Jesus talar om då han talar om den sista tiden. Liknande händelser har inträffat många gånger tidigare i historien men om den här perioden säger Jesus "Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas." (Matt 24:21).Händelserna under vedermödan skiljer sig från tidigare naturkatastrofer och mänskligt orsakade katastrofer. Tidigare har dessa katastrofer huvudsakligen varit lokala och bara drabbat avgränsade områden.Vad vi ser i Uppenbarelseboken är att katastroferna inte längre är lokala utan globala. De drabbar hela, eller i varje fall stora delar av världen. I kapitel 6 talas det om att det drabbar en fjärdedel av jorden och liknande uttryck kommer vi att möta i den fortsatta läsningen av Uppenbarelseboken.Vi kan redan nu se tecken på sådana globala katastrofer: stora stormar och vädersystem, global uppvärmning, global spridning av sjukdomar (delvis beroende på att vi reser i mycket högre utsträckning än tidigare). Ett eventuellt kommande världskrig kommer också, med tanke på de vapensystem som finns idag, inte bara drabba geografiskt utan kommer att påverka hela jordens befolkning.Till eftertanke:

Detta, och de kommande kapitlen i Uppenbarelseboken, handlar om varningar, Guds vrede och den kommande domen.

- Vilket svar får martyrerna då de ropar till Gud och frågar hur länge det ska dröja innan Gud ska utkräva hämnd? Vad innebär det svaret?- Uttrycket "församlingen" eller "församlingarna" nämns mer än 20 gånger i de tre första kapitlen. Varför tror du att "församlingen" inte nämns i de följande kapitlen (6-19 som handlar om Guds vredesskålar)? Vad kan det ha för betydelse att uttrycket församlingen/församlingarna försvinner från Uppenbarelseboken samtidigt med att Johannes kallas upp till himlen? (Kap 4:1)

Inga kommentarer: