8 dec. 2019

Dagens andakt 8 december


”Ty sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa. Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud.” (1 Pet 2:15-16)
Vi kan aldrig skydda oss helt från att andra människor talar illa om oss. Ibland kan vissheten om detta sker, tynga oss till marken och det är inte lätt att tvätta bort ett dåligt rykte. Men andra människor kan aldrig hindra oss från att göra det som är gott, och detta är det motmedel som Bibeln föreskriver. Gör gott, var fria − men använd inte friheten till att göra det onda, som t.ex. att försöka hämnas. Också Platon hade insikt om att enda botemedlet mot förtal är ett liv som proklamerar motsatsen till det som sägs. Han sa: ”När människor talar illa om dig. Lev så att ingen tror dem.” 
Om vi dagligen lever i lydnad för Guds ord och tjänar honom, kommer han att försvara oss och vaka över oss så att vi inte kommer till skada.
BÖN
Jesus, hjälp mig att välja det som är gott idag. Hjälp mig att leva min dag så att andra kan se att jag är din tjänare.
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: