9 dec. 2019

Dagens andakt 9 dec


”Var alltid glada…” (1 Tess 5:16)

John C Maxwell berättar i en av sina böcker om sin far, som alltid varit en fin förebild för honom. En av faders starka sidor var hans positiva attityd till allt som mötte honom. Vid ett tillfälle upptäckte Maxwell att fadern hade en hel hög med böcker om hur man får en positiv inställning till livet. Han frågade sin far om han, som nu var sjuttio år och alltid hade varit en så positiv människa, fortfarande läste sådana böcker. Fadern svarade: ’Min son, jag måste konstant arbeta med mitt tankeliv. Det är mitt ansvar att skaffa mig en positiv inställning och det är mitt ansvar att bevara den. En positiv attityd är inte något som man får automatiskt.’
Dagens bibelord uppmanar oss att alltid vara glada. Glädjen är det starkaste vapnet i den andliga kampen. Vem kan argumentera mot glädje? Man kan säga emot mitt vittnesbörd om Jesus och mena att jag har fel, men man kan inte säga emot min glädje, och säga att så där glad är du inte. Profeten Nehemja visste detta när han skrev: ”Den glädje Herren ger är er styrka” (Neh 8:10). Men att bevara glädjen är något som vi måste vaka över hela tiden, så att vi inte surnar med åren.
BÖN
Jesus, tack för att du vill hjälpa mig att ha en positiv inställning till de människor jag möter idag och de situationer som jag kommer att hamna i. Hjälp mig att bevara glädjen i dig oavsett vad som möter mig. 
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: