25 nov. 2020

Riksdagens talman finner sin tröst i psalmerna


 - Världen idag -

För Godmorgon världen berättade han om andra kristna rader som skänker honom tröst, ur ”Sommarpsalm”.

– Många uppfattar ju den som en sommarpsalm, och det är den också på sitt sätt, och det beror i rätt hög grad på att man ofta bara sjunger de första tre verserna, för det är mycket naturlyrik, sommarlyrik, sade han.

– Men sedan kommer det två verser till som handlar just om det kristna hoppet och trösten, som jag tycker är fina och tänkvärda.

Den tredje versen i psalm 201 i Svenska kyrkans psalmbok lyder:

”Men du, o Gud, som gör vår jord / så skön i sommarns stunder / giv att jag aktar främst ditt ord / och dina nådesunder / Allt kött är hö / och blomstren dö / och tiden allt fördriver / Blott Herrens ord förbliver.

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/nyheter/psalm-ger-talmannen-trost-blott-herrens-ord-forbliver/reptkw!omliG5JgyXqpZ5Rp8emOiw/

Psalm 83


 
SKYDD MOT ANGREPP

Bibelläsning: Psalm 83
"Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar" (Ps 83:4 FB)

Psalm 83 är en bön om beskydd i tider då Guds folk angrips.

Kristendomsfientligheten har tilltagit i Sverige. Vi har fått en alltmer högljudd och angripande ateism. Många röster höjs för att religionen inte ska få plats i politiken eller i det offentliga rummet. Man vill hänskjuta religionen till det tysta, till det privata livet.

Angriparna i Psalm 83 säger: "Kom, vi utrotar dem, så att de inte längre är ett folk" (vers 5)

Det är inte bara i media som kristendomen angrips idag. Många kristna hånas för sin tro på arbetsplatser och i skolor.

Vi får, tillsammans med psalmisten och miljoner andra kristna, be Gud om beskydd under alla angrepp. Vi får be med orden från Herrens bön: "..fräls oss från den onde" (Matt 6:13 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda (Matt 6:13 Bibel 2000).

Dagens andakt den 25 november

 


”Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.” (Joh 3:36)

I dagens bibelord får vi lägga märke till det lilla ordet ”har”. Det står faktiskt att den som tror på sonen har, inte skall få, evigt liv. Det eviga livet, det nya livet, börjar här och nu och fortsätter in i evigheten. Det handlar om en annan dimension av liv, än det som den människa som inte är pånyttfödd lever. Det handlar om Guds liv - det eviga livet.

När Nikodemus kommer till Jesus om natten talar Jesus om för honom att för att komma in i Guds rike måste man bli född på nytt. Det är i pånyttfödelsen som Guds liv, det eviga livet planteras in i människan. Detta sker när vi tror på Sonen, dvs. att vi tror att Jesus Guds son har dött för våra synder och gett oss rätten att bli Guds barn.

BÖN
Tack Jesus att du gjort det möjligt för mig att få leva det eviga livet redan här och nu. Tack för att min tro på Sonen är tillräckligt för att jag ska ha detta liv.

UTMANINGEN 25 nov - 1 Krön 15


 
FÖRBEREDELSE FÖR TJÄNST

Bibelläsning: Första Krönikeboken 15
Läs bibeltexten här

"Ni är huvudmän för leviternas familjer. Helga er tillsammans med era bröder och hämta sedan HERRENS, Israels Guds, ark upp till den plats som jag har gjort i ordning åt den." (1 Krön 15:12 FB)


Det var dags för en viktig tjänst i Guds rike. Det handlar här om att föra Guds ark in i Davids stad. Men man ville inte rusa in i helig tjänst utan att vara andligt förberedd. Uppmaningen lyder "Helga er". Det innebär att avskilja sig, att lägga undan allt annat som vill ta vår uppmärksamhet. Det handlar om att bli fokuserad på tjänsten för Herren och för folket.


Inför tjänsten satte man på sig speciella kläder (vers 27). De hade olika tjänster som alla var en del av helheten. Några spelade trumpet (vers 24). Några var dörrvaktare (vers 23). Några skulle sjunga (vers 27).


Helga er - förbered er för helig tjänst. Jag kan tänka mig att prästen upplever det på samma sätt då han i sakristian sätter på sig sina speciella kläder och ber inför gudstjänsten.


 
Jag kan själv uppleva det på samma sätt varje gång jag sätter på mig Frälsningsarméns uniform. En förberedelse för tjänst och en påminnelse om vad det innebär att bära Frälsningsarméns uniform. 

Efter bönestunden går vi tillsammans in för att tjäna Gud. Några spelar "trumpet", andra sjunger, andra hälsar välkommen vid dörren, andra vittnar och beder, någon predikar, och tillsammans gör vi tjänst inför Gud och människor.

Davids hänförelse väckte förakt (vers 29). Det är möjligt att vi också får möta samma förakt då vi helhjärtat och med hänförelse ger oss in i tjänsten för Gud. Men det är det värt. Stå upp för Jesus.


- Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad till helig tjänst.
_____________________
Innehåll:
Guds ark förs till Jerusalem.

Prästerna helgar (vers 12) sig för att föra in arken i Jerusalem.
David hoppar och dansar av glädje då arken förs in i Jerusalem (vers 29).

Kommentar:
Förra gången David skulle föra arken in i Jerusalem, slutade det med att Ussa rörde vid arken och dog, och projektet avslutades (13:9-13). David fick lära sig att man inte kunde bryta mot Guds lag för att fullborda sina egna ideér.

Nu var det dags igen. David hade haft tid att förstå varför det gick så dåligt och den här gången skulle allt göras på rätt sätt (vers 13).

Det var bara leviterna som fick bära Guds ark (vers 2). Arken skulle bäras och inte köras på en vagn. Ingen fick vidröra arken, den bars med stänger som vilade på leviternas axlar (vers 15). 

Det var en stor glädjefest då arken skulle föras in i Jerusalem. David fröjdade sig i tillbedjan till Herren. Han hoppade och dansade. Då Sauls dotter Mikal såg David fick hon förakt för honom i sitt hjärta (vers 29).

Till eftertanke:
David kunde säkert ana att hans dans skulle väcka förakt. Men det var viktigare för David att tillbe och lovsjunga Herren än att vara människor till lags. Paulus skriver att han talar "inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud" (1 Tess 2:4).
- Vad är det som styr mitt handlande? Vad är viktigast för mig: att vara människor till lags eller att behaga Gud?