15 nov. 2020

Psalm 80


GUDS ANSIKTE

Bibelläsning: Psalm 80
"Gud upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så vi blir frälsta" (Ps 80:4 FB)

Denna bön återkommer tre gånger i Psalm 80 (vers 4, 8 och 20). Den bads under en tid av stora motgångar och prövningar. Man upplevde det som att Herren inte längre hade sitt ansikte vänt mot dem, eller som att inte Guds ansikte längre lyste över dem med sin närvaro.

Guds ansikte representerar Guds närvaro. Det gav, och ger, en oerhörd styrka och trygghet att uppleva att Gud finns med i situationen och att han ser och upplever det som jag ser och upplever. Vi har ett behov av att bli sedda.

Då vi medvetet ber att Gud ska vända sitt ansikte till oss och att han ska låta sitt ansikte lysa över oss, ställer vi oss i Guds synfält och vi får uppleva det som alltid är sant: Hans ansikte är vänt mot oss och lyser av kärlek.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Låt ditt ansikte lysa över mig idag.

 

Inga kommentarer: