13 nov. 2020

De sju församlingarna – del 4: Varning för missriktad tolerans – brevet till Pergamon


- Olof Edsinger blogg -
I likhet med Smyrna är Pergamon en lidande församling. Vid ett tillfälle hade förföljelsen gått så långt att en av medlemmarna – Antipas – hade blivit dödad. Några närmare detaljer kring detta får vi inte, men de som först tog emot och läste Jesu brev var väl bekanta med situationen.

Det var många saker som gjorde Pergamon till en svår stad att vara kristen i. I likhet med Smyrna hade man en lång historia av kejsarkult, men även i övrigt fanns det gott om tempel och altaren till avgudarnas ära. Särskilt omtalade var templen till Athena och Asklepius samt det gigantiska altaret till Zeus på stadens 300 meter höga akropol. Nog fanns det skäl att tala om Pergamon som en plats ”där Satan har sin tron”!

I det grundläggande valet mellan Kristus och avgudarna tycks församlingen ha tagit tydlig ställning. För detta får den därför beröm av Jesus. Men det fanns också något som grumlade bilden....

Läs mer här:  https://olofedsinger.se/de-sju-forsamlingarna-del-4-varning-for-missriktad-tolerans-brevet-till-pergamon/

Inga kommentarer: