22 nov. 2020

 RÄDDA DE SVAGA

Bibelläsning: Psalm 82
"Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse, låt den betryckte och utblottade få rättvisa! Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand!" (Ps 82:2-4 FB)

Gud värnar om de svaga och lider alltid med dem. Gud vill att vi ska dela Hans omsorg om dem som lider.

Guds barn förväntas att ta parti för och bry sig om de fattiga, de föräldralösa, de betryckta, de utblottade och de nödställda.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, tack att jag får ta del i din omsorg för de svaga. Visa mig idag på vilket sätt jag kan bistå den som lider.

Inga kommentarer: