19 nov. 2020

BERÄTTELSEN OM UTMANINGEN


En av drivkrafterna bakom rupeba är att stimulera Guds folk att läsa Guds Ord.
Så har det varit från början och så är det också idag. 

Guds folk läser inte längre Bibeln som man gjorde för ett par generationer sedan. Det får katastrofala konsekvenser. Förr kallades de kristna "läsare" för att de gjorde just det, de läste Bibeln. De tog till sig Guds Ord och lät sig formas av Guds tankar så att de till och med började tänka som Gud.

Då vi inte längre är så flitiga bibelläsare formas vi av helt andra saker. Vi formas av vad vi ser på TV. Vi formas av de värderingar vi möter på arbetsplatsen och i andra gemenskaper. Och ofta är de värderingarna långt ifrån Guds. 

Och då vi formas av världens värderingar blir det lätt att vi anpassar oss efter det som folk i allmänhet tycker fast Bibeln varnar oss för just det "Anpassa er inte efter den här världen" (Rom 12:2).

Det för också med sig att Bibelns värderingar, till exempel i moralfrågor, får ge vika för det som för stunden är politiskt korrekt.

Jesus säger att det största och det första budet är att "älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd" (Matt 22:37).
Men hur kan vi veta om vi verkligen älskar Gud? Jo, svarar Jesus "Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord" (Joh 14:23), och i nästa vers "Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord" (Joh 14:24). I Första Johannesbrevet kan vi läsa detsamma: "Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud" (1 Joh 5:3.

I missionsbefallningen är vi kallade att göra lärjungar (Matt 28:19). Men för att göra lärjungar måste vi själva vara lärjungar och Jesus talar också om vem som verkligen är en lärjunge: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31).

Därför är bibelläsningen så viktig. Om vi inte läser och lyder Guds Ord så uppfyller vi inte det viktigaste budet i Bibeln. Om vi inte förblir i Ordet är vi verkligen inte hans lärjungar.

Därför är en av våra drivkrafter att stimulera Guds folk att läsa Guds Ord.

Därför startade vi UTMANINGEN. Jag vet att många tänker att det är ett hopplöst projekt att läsa hela Bibeln. Men man måste tänka på samma sätt som då man ska äta upp en elefant. Man får ta en liten bit i taget.

Det började med att vi gjorde en bibelläsningsplan som skulle kunna passa alla ambitionsnivåer:


1/ Man kan läsa Nya Testamentet och Psaltaren på ett år (gul kolumn).
2/ Man kan läsa Gamla Testamentet (utom Psaltaren) på två år (blå kolumn 1 eller 2)
3/ Man kan läsa Gamla Testamentet (utom Psaltaren) på ett år (blå kolumn både 1 och 2)
4/ Man kan läsa hela Bibeln på ett år (röd kolumn = alla kolumner)

Du finner bibelläsningsplanen för hela året här:
https://rupeba.blogspot.com/2019/01/bibellasningsplaner.html
Bibelläsningsplanen finner du också långt ned i högerspalten på vår hemsida. 

2016 Började vi dagligen publicera Nya Testamentet och Psaltaren på ett år på vår hemsida. Det var också möjligt att prenumerera på inläggen och få dem i ett mail varje morgon. Till varje kapitel i NT fanns en andakt, ett "mannakorn" att tugga på och en avdelning med Översikt-Kommentar-Till eftertanke

2017-2018 Publicerade vi dagligen Gamla Testamentet på två år på vår hemsida. Det var också möjligt att prenumerera på inläggen och få dem i ett mail varje morgon. Till varje inlägg fanns det en andakt och ett mannakorn att tugga på.

Så långt hade vi publicerat 1.189 inlägg. Ett för varje kapitel i hela Bibeln.

2019 gick vi på nytt igenom Nya Testamentet och Psaltaren på ett år på samma sätt som 2016.

2020-2021 Håller vi på att gå igenom Gamla Testamentet på två år. Men nu i en väsentligt utvidgad version. Till varje kapitel har vi lagt till en del med Översikt över kapitlet, Kommentarer och Till eftertanke.

Psaltaren har vi tidigare gett ut som en andaktsbok med de 150 psalmerna under namnet "PSALMBOKEN". Den är sedan en tid slutsåld. Men 2021 räknar vi med att lägga ut en utökad version av "Psalmboken" med kommentarer och frågor till eftertanke för varje Psalm.

Vad gör vi sedan? Om Herren dröjer kommer vi antagligen att börja om från början igen. För det är ju det lärjungar gör. De inte bara besöker Guds Ord, de förblir i Ordet.

Vill du dela vår iver att stimulera Guds folk att läsa Guds Ord? Då kan du till exempel råda någon du känner att anmäla sig till att följa med i UTMANINGEN och få den dagligen i ett mail. Det är enkelt: Du skriver bara ett mail till info@rupeba.se och skriver ett enda ord: UTMANINGEN så kommer du med på utsändningslista. Det kostar ingenting.

____________________

Inläggen från Nya Testamentet finns samlade i NT-boken. Läs mer om NT-boken här: https://rupeba.blogspot.com/2020/11/utmaningen-nya-testamentet-nt-boken-1-4.html

Inläggen från Gamla Testamentet finns samlade i nya GT-boken. Läs mer om GT-boken här: https://rupeba.blogspot.com/2020/11/utmaningen-gamla-testamentet-nya-gt.html

 

Inga kommentarer: