11 nov. 2020

Nationell bönedag kring pandemin - hela kristenheten uppmanas vara med


 - Dagen -
Nästa söndag uppmanar samfundsledare från alla kyrkofamiljer till bön för coronapandemins andra våg.

Nu ger sig landets kristna in kampen mot coronasmittans andra våg genom gemensam bön för att stoppa pandemin. Söndagen 22 november uppmanar ärkebiskop Antje Jackelén, pingstledaren Daniel Alm, katolske biskopen Anders Arborelius samt syrisk-ortodoxa ärkebiskopen Benjamin Atas kyrkor och enskilda till en nationell bönedag.
 Clive T Adams, kommendör för Frälsningsarmén i Sverige, menar att kyrkorna har en viktig uppgift att vända sig till Gud i bön som ett komplement till allt arbete som forskare, läkare, politiker och andra gör för att försöka stoppa smittspridningen. Han pekar på en allvarlig sjukdom som drabbar både i andra delar av världen och här i Sverige.

– Jag har själv upplevt att Gud kan bryta in i saker som påverkar vår vardag. Jag tror att Gud är intresserad av oss som individer. Han känner oss vid namn och vår nöd. Jag tror att han önskar att vara med oss i denna tunga stund. Vi ber att han ska gripa in och säga: Nu är det nog, säger Clive T Adams.

Uppropet markerar mot att det skulle finnas “automatiserade bönesvar”, men uttalar tro på ärliga böner “till den Gud som hör när vi ber”.

Läs mer här:  https://www.dagen.se/nyheter/coronakrisen/2020/11/10/nationell-bonedag-kring-pandemin-hela-kristenheten-uppmanas-vara-med/

Inga kommentarer: