18 nov. 2020

Psalm 81

 HÖR MIN RÖST!

Bibelläsning: Psalm 81
"...om du ändå ville höra mig" (Ps 81: 9 FB)

I denna psalm möter vi dels Gud, som försöker tala till och vägleda sitt folk, och dels ett folk som är så upptaget med sitt eget att de går sina egna vägar utan att lyssna.

Gud säger:
-Hör mitt folk (vers 9)
-Om du ändå ville höra på mig (vers 9)
-Mitt folk hörde inte min röst (vers 12)
-Om mitt folk ändå ville höra på mig (v 14)

Resultatet av att folket inte ville höra blev att de fick gå sin egen väg. "Då lät jag dem gå" (vers 13). Precis som i berättelsen om den förlorade sonen (Luk 15). Det var inte Faderns vilja att sonen skulle lämna hemmet, men han fick gå.

Vi har så lätt att göra upp våra planer och sedan be Gud välsigna dem i stället för att söka Guds plan för oss. Men Guds planer är de bästa.

En tidigare general i Frälsningsarmén, John Gowans, sa: "Ta reda på vad den Helige Ande håller på med, och följ med."

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig Herre att höra då du talar till mig idag.

Inga kommentarer: