1 jan. 2019

Bibelläsningsplaner

Bibelläsningsplaner på rupeba.se
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå

1.Nya Testamentet och Psaltaren på ett år. Gul kolumn
2.Gamla Testamentet (utom Psaltaren) på två år. Blå kolumner.
   År ett kolumn Blå GT 1.
   År två kolumn Blå GT 2
3.Gamla Testamentet (utom Psaltaren) på ett år. De två blå kolumnerna
4.Hela Bibeln på ett år. Röd=alla tre kolumnerna

Inga kommentarer: