30 apr. 2020

Sebbe Staxx blev Sebastian Stakset

Under artistnamnet Sebbe Staxx hade Sebastian Stakset stor framgång som frontman i hiphopgruppen Kartellen. Mobbning och utanförskap i barndomen ledde fram till en tillvaro av drogmissbruk och kriminalitet. För tre år sedan fick han ett starkt möte med Gud och har redan släppt ett soloalbum utan svordomar, vulgära ord och hat.

På scenen i Filadelfiakyrkan i Stockholm står han inför närmare tusen åhörare. Han ger några berörande glimtar ur ett intensivt liv, som hela tiden balanserat på den yttersta gränsen. Redan i tidig ålder utsattes han för mobbning och misshandel, något som gav sår även på insidan. Det blev som en tidsinställd bomb som i tonåren exploderade i drogmissbruk och grov kriminalitet.

Läs mer här:  https://www.jesus.se/livsberattelser/sebbe-staxx-blev-sebastian-stakset/

Dagens andakt 30 april”Var inte förskräckt för dem. Se jag gör dig idag till en befäst stad, en pelare av järn, en mur av koppar som håller stånd mot hela landet ... De skall angripa dig, men de skall inte besegra dig, ty jag är med dig, säger Herren och jag skall rädda dig.” (Jer. 1.17-19)

Jeremia var utvald av Gud. Han hade fått ett heligt uppdrag: att vara profet för folken. (Jer 1:5) Men Jeremia var rädd. Han kunde inte tala och han tyckte att han var för ung. Men Gud fortsatte att tala till honom trots hans invändningar. Gud uppmanade honom att ”gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig” (v. 7). Sedan är det som om Gud tar honom i sin famn och säger: ”Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig” (v. 8).
I oss själva har vi inte mycket att sätta emot de väldiga krafter som står emot evangeliet. Men Gud själv vill ”röra vid vår mun” och utrusta oss för det uppdrag han vill använda oss till.

BÖN
Jag ber dig Herre om mod att tala det du vill idag och att handla så som du önskar. Det spelar ingen roll om dagens uppdrag är stort eller litet, eller om det får små eller stora och långsiktiga konsekvenser. Du lovar att vara med och då behöver jag inte vara rädd. 

UTMANINGEN 30 april - 4 Mos 8

GÖR JESUS SYNLIG

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 8
Läs bibeltexten här

"Tala till Aron och säg till honom: När du sätter upp de sju lamporna, skall du sätta upp dem så att de kastar sitt sken över platsen framför ljusstaken."  (4 Mos 8:1)

Ljusstaken var vacker. Den var gjord av hamrat guld (vers 4). Men ljusstakens uppgift var inte att kasta ljus över sig själv. Den skulle lysa upp det som fanns framför ljusstaken. Där fanns skådebröden.

I Nya Testamentet används ljusstaken som symbol för församlingen (Upp 1:20). De sju lamporna var sju skålar som var fyllda med olja. Bilden träder fram av församlingens uppgift och de enskilda medlemmarnas (skålarnas uppgift).

Den kristne, fylld av den Helige Ande (oljan), har till uppgift att göra Jesus (livets bröd) synlig i världen. Inte att framhäva sig själv eller sin församling, utan att göra Jesus synlig i en annars mörk värld.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Gör Jesus synlig.
___________________
Innehåll:
- Vers 1-3
De sju lamporna sätts upp
- Vers 5-26
Instruktioner om hur man renar, helgar och inviger leviterna för deras tjänst.

Kommentar:
Allt förstfött tillhör Gud. Men i stället för allt förstfött tar nu Herren leviterna som sin egendom. De skulle avskiljas att stå i Herrens tjänst i Tabernaklet.

Då leviterna skulle invigas till denna tjänst skulle man stänka reningsvatten på dem (vatten från kopparkaret), och leviterna skulle raka hela sin kropp och tvätta sina kläder. De tvättade kläderna återkommer i Johannes uppenbarelse. Där ser Johannes en oräknelig skara från alla folkslag som utför en tjänst som liknar leviternas. På frågan "vilka är de?" kommer svaret: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel" (Upp 7:14-15).

Vid leviternas invigning skulle man också lägga händerna på dem (vers 10). Handpåläggning förekommer genom hela Bibeln. Det används för att inviga någon till ett ämbete, förmedla läkedom och kraft: Här kommer några exempel:
- Då Isak förde vidare Guds löfte till Jakob
(1 Mos 48:13-20)

- Då Moses insätter Josua till sin efterträdare (4 Mos 27:18-20), den handpåläggningen överförde också vishetens ande till Josua (5 Mos 34:9)
- Jesus botade sjuka genom handpåläggning (Lukas 4:40) och sa om sina lärjungar att de skulle göra likadant  (Mark 16:18)
- Då man invigde nya medarbetare i församlingen (Apg 6:5-6)
- Vid förmedlandet av den Helige Andes kraft (Apg 19:5-6)

Till eftertanke:
"Den kristne, fylld av den Helige Ande (oljan), har till uppgift att göra Jesus (livets bröd) synlig i världen. Inte att framhäva sig själv eller sin församling, utan att göra Jesus synlig i en annars mörk värld".
- På vilka sätt kan jag bidra till att göra Jesus synlig?
- Vad kan jag göra för att ljuset ska falla på Jesus och inte på mig själv? 

Det var viktigt att leviterna renades för den tjänst de skulle utföra.
- Hur kan jag bli renad och helgad för den uppgift Gud har kallat mig till?

29 apr. 2020

En polariserad kyrka


I Sveriges Radios söndagsintervju den 12 april intervjuades den förre ärkebiskopen K G Hammar. Jag har tidigare citerat några av K G Hammars uttalanden på denna sida. I en tidningsintervju för några år sedan sa Hammar ”Stora delar av Bibeln skulle för länge sedan ha kastats på historiens skräphög” och ”jag tror inte på en bok – jag tror på Jesus.”

Under söndagsintervjun nu i april fick K G Hammar frågan hur han ser på Bibeln, och Hammar svarade: ”Gud har inte sagt något. Inga texter har ramlat ned från himlen. Allting är författat av människor i en bestämd situation med de förutsättningar som fanns då.”

En sådan bibelsyn väcker en del frågor hos mig. Hur kan man tro på Jesus om man inte tror på Bibeln? Den information vi har om Jesus kommer huvudsakligen från Bibeln och om vi inte tror på Bibeln måste vår tro på Jesus bygga på hur människor i en bestämd situation uppfattade Jesus. Hur kan man tro på förlåtelsen och frälsningen om man inte är säker på att det är Gud som talar genom Bibeln. Hur kan vi tro på det eviga livet om det bara är människor i en bestämd situation som har uppfattat det så. Det skulle jag gärna vilja fråga K G Hammar om.

Min bibelsyn är den rakt motsatta. Den bygger på att hela Bibeln, både Gamla och Nya testamentet är inspirerat av Gud och att Bibeln är det enda gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv (från Frälsningsarméns första lärosats). Ingen kan bli frälsningssoldat som inte skriver under att man tror på detta.

Det är alltså ett stort avstånd mellan den bibelsyn som K G Hammar ger uttryck för och den som jag bygger mitt liv på. Däremellan finns det naturligtvis en mängd möjliga positioner som menar att vissa delar av Bibeln är inspirerade av Gud och andra inte. Men då uppstår frågan vem som ska avgöra vad som är gudomligt inspirerat och vad som inte är det och då kommer förmodligen var och en att ha sin egen personliga bibel som består av de bibelverser som just jag menar är gudomligt inspirerade.

Den bibelsyn som Hammar ger uttryck för är den liberalteologiska och den bibelsyn där jag hör hemma brukar kallas konservativ.

De flesta väckelserörelser i historien har uppstått för att den etablerade kyrkan blivit alltför liberal. Luther ansåg att kyrkan hade alltför många obibliska inslag och ett av reformationens slagord var ”Bibeln allena” (Sola-scriptura).

Sedan dess har olika väckelserörelser ”upptäckt” saker i Bibeln som tidigare varit negligerade och så har den ena efter den andra rörelsen uppstått: metodismen, baptismen och pingstväckelsen.

Jag tror att många av oss har placerat de kristna samfunden i Sverige någonstans på linjen mellan det liberalteologiska och det konservativa. Men idag tycker jag míg se en ökad polarisering inte bara mellan samfunden utan framför allt inom samfunden. 

I de mer liberalteologiska samfunden kan man finna många med extremt konservativ teologi, och det tror jag det har funnits länge. Men polariseringen inom de traditionellt konservativa samfunden är en nyare företeelse. Medlemmar i traditionellt konservativa kyrkor står idag upp för och torgför liberala åsikter som bara för några år sedan var helt otänkbara.

Frågan är vad polariseringen inom de kristna kyrkorna kommer att leda till. Kommer det att bli nya samfundsbildningar eller kommer vi att kunna verka tillsammans med så olika tro?

En del kyrkosamfund har valt att dela sig i två olika kyrkosamfund. I världens största Metodistsamfund, United Methodist Church, har över hundra församlingar slutit sig samman i en ny konservativ rörelse då de menar att USA:s metodistsamfund blivit för liberalt. Där är det frågan om samkönade äktenskap och synen på hbtq-frågor som var orsaken till splittringen. (Jag har tidigare skrivit om detta här: http://rupeba.blogspot.com/2020/03/vart-ar-vi-pa-vag-en-splittrad-kyrka.html). Det är naturligtvis tragiskt att det som en gång var United Methodist Church inte längre är ”United”.

För de samfund som väljer att inte dela sig utan att fortsätta att verka tillsammans är frågan: Hur mycket invärtes splittring tål en kyrka? Var går smärtgränsen för olika åsikter inom kyrkan? 

Kan man tänka sig att de olika teologiska ståndpunkterna kan mötas i en kompromiss? Jag kan tänka mig att det är en möjlig väg för de mer liberalt troende, eftersom man inte ser på Bibeln som ”Guds Ord”. Men för de konservativt troende tror jag att det är en omöjlig väg eftersom man tror att det är Gud som talar i Bibeln. Man kan ju inte kompromissa på det Gud säger.

Framtiden får utvisa vilka val kyrkosamfunden gör….

/PB

Dagens psalm: VILKA ÄR DINA STARKA SIDOR?Bibelläsning: Psalm 28
"HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta." (Ps 28:7 FB)

På anställningsintervjuer får den arbetssökande ofta svara på frågan "Vilka är dina starka sidor?"

Nu var David inte på anställningsintervju då han skrev psalm 28, men han deklarerar klart var han har sin styrka:
-HERREN är min styrka (vers 7)

Herren var Davids styrka och på Honom förtröstade han.

Det är gott att ha sin styrka förankrad i något utanför mig själv. Något som inte förändras med mina känslor eller min dagsform. Något som är fast och pålitligt och som jag verkligen kan förtrösta på.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Herren är min styrka!

Dagens andakt 29 april

”Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör.” (Jos 1:9)

Under mina studier hade jag en period en lärare och handledare som var väldigt uppmuntrande. När jag stod inför stora utmaningar och krävande uppgifter brukade jag brevväxla med honom via e-mail. Han var inte kristen, men han slutade alltid sina meddelanden med orden: ”Be strong!”.  De där orden hjälpte mig mycket och fick mig att fortsätta där jag annars kanske hade gett upp.
Senare, när jag vid ett tillfälle läste den engelska Bibeln upptäckte jag att orden står också där. Men i Bibeln finns också förklaringen till varför jag kan vara tapper och stark. Det är för att Herren själv är med mig i allt vad jag gör. Jag behöver inte bara lita på min egen förmåga utan får räkna också med Guds kraft. 

BÖN
Jesus, idag säger du till mig att vara tapper och stark i allt som möter mig. Om jag frestas att ge upp, ber jag att du ska påminna mig om att Du lovat vara med i allt som händer.

UTMANINGEN 29 april - 4 Mos 7

NÅDASTOLEN

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 7
Läs bibeltexten här

"När Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, mellan de två keruberna. Och han talade till honom."  (4 Mos 7:89 FB)

Mose gick in till Herren vid nådastolen i uppenbarelsetältet. Där talade Gud till Moses, och Moses talade med Gud.

I alla Frälsningsarméns lokaler finns en nådastol. På svenska kallas den ofta för botbänk, men på engelska använder man ordet för nådastol, Mercy Seat.

Miljoner människor har gått fram till denna nådastol och talat med Herren och tagit emot förlåtelse, upprättelse och frälsning. Miljoner människor har också hört Herren tala personligt till dem vid nådastolen. Kanske en kallelse att bli soldat, eller en kallelse att bli frälsningsofficer, eller vägledning i någon fråga som vållat bekymmer.

Gud är inte beroende av en speciell plats idag där han kan möta människor. Gud möter människor överallt. Hemma, på bussen, på arbetet, ja överallt. Men för oss människor kan det ofta vara till hjälp att gå till en speciell avskild böneplats för att tala med Herren. Våra steg fram till botbänken kan förbereda vårt hjärta för att möta Gud.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Bered ditt hjärta att höra Gud tala till dig. Hemma, på promenad, på jobbet, i vardagen, på söndagen, vid nådastolen....
_________________
Innehåll:
De tolv  stamhövdingarna bär under tolv dagar fram sina respektive offergåvor inför Herren.

Kommentar:
Då Moses hade låtit sätta upp tabernaklet med alla tillbehör, kom stamhövdingarna med sina offergåvor till Gud.

Var och en av stamhövdingarna fick en dag tilldelad att bära fram sina offer. Förutom gåvor av silver och rökelse frambars en mängd djur som skulle offras till Gud.
Sammanlagt bestod offergåvorna till altarets invigning av: 36 tjurar, 72 baggar, 72 årsgamla lamm, och 72 bockar.
Floder av blod måste ha flutit dessa tolv dagar. Hebreerbrevet refererar till blodets betydelse i Gamla Testamentet "Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan blod ges ingen förlåtelse" (Heb 9:22) 

Till eftertanke:
Vi kan naturligtvis höra Gud tala när vi vill. Bibeln brukar benämnas "Guds Ord" och vi kan ta till oss Guds tal varje dag. Men ibland kan vi få ett alldeles speciellt tilltal till oss i vår speciella situation.
- I vilka situationer har du upplevt att Gud "talat" med dig genom Bibeln eller på andra sätt?