23 maj 2024

Del 7 – Vittna om Jesus

 


Bibelstudiematerialet Det nya livet är en serie bibelstudier för:

 • dig som inte är kristen
  • dig som är ny kristen
  • dig som har varit kristen en längre tid men önskar studera Bibeln strukturerat
  • alla andra

  Studierna kan användas:

  • på egen hand
  • tillsammans med någon
  • i en studiegrupp (t.ex. en gång i veckan)

  Gör så här:

  • läs varje Bibelhänvisning noggrant flera gånger
  • tänk igenom innehållet
  • svara på frågorna med egna ord
  • skriv ned svaren i en anteckningsbok
  • ta god tid att smälta innehållet. Ta ett par frågor varje dag. Det är viktigare att du ger dig tid att tänka igenom varje fråga än att du fort klarar av att besvara frågorna 

  Ställ tre frågor till texten:

  • Vad står det? Observera
  • Vad betyder det? Meditera över ordet
  • Vad ska jag göra med det? Tillämpa det på ditt liv

  _______________________________________________

  7 – Vittna om Jesus

  1) Läs 1 Joh 1:1-4 som handlar om att vittna

  • a) Vem kan vara ett vittne?
  • b) Vad vittnar man om här?
  • C) Varför vittnar man?

  2) Flera orsaker till att vi ska vittna

  • a) Joh 3:16-18
  • b) Rom 10:13-14
  • c) 2 Kor 5:14+20

  3) ”Romarvägen” kan man kalla en rad bibelverser som förklarar frälsningens väg. Försök att uttrycka huvudsanningen i varje vers med några få ord.

  • a) Rom 3:10
  • b) Rom 3:23
  • c) Rom 5:12
  • d) Rom 5:8
  • e) Rom 6:23
  • f) Rom 10:13
  • g) Rom 10:9-10

  4) Följande bibelverser innehåller också betydelsefulla sanningar för vårt vittnesbörd. Försök att formulera dessa med egna ord.

  • a) Joh 3:16
  • b) Joh 10:10
  • c) Joh 1:12
  • d) Ef 2:8-9
  • e) Upp 3:20

  5) Vilken hjälp får vi från Gud för att kunna vara vittnen?

  • a) 1 Pet 1:23+25
  • b) Matt 28:20
  • c) Joh 14:26
  • d) Apg 1:8

  6) Vad är viktigt i ditt dagliga liv för att du ska kunna vara ett vittne?

  • a) Matt 9:37-38
  • b) 1 Pet 3:15

  7) Vad skulle du betona då du vittnar för någon?

  8) Vad tycker är de största hindren för att kunna vittna effektivt?

  9) I vilka situationer kan man vittna? På vilka olika sätt kan man vittna? Berätta gärna om dina erfarenheter.


  SAMMANFATTNING
  Att vittna betyder inte alltid att man ställer sig upp i en samling och säger något. Det kan också vara ett naturligt samtal med en annan människa.

  Läs om Filippos hur han vittnar för många människor (Apg 8:4-13) och hur han samtalar med en enskild människa (Apg 8:26-40)

  DAGENS ANDAKT, den 23 maj

   

  ”Tro inte att jag redan… har blivit fullkomlig... jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.”
  (Fil 3:12-14)

  Vilken levnadsvisdom som finns i dessa verser: att glömma det som ligger bakom och hela tiden sträcka sig framåt mot det som Gud har i beredskap. I Levande Bibeln står det i vers 13 ”jag sätter in all min kraft på att glömma det som ligger bakom mig”.  Jag tror att Paulus visste hur lätt det är att fastna i det som varit. Han visste, att om vi skulle klara av att glömma det som ligger bakom, måste vi sätta in all vår kraft på just detta. Antingen vårt förflutna var gott eller ont hänger sig gårdagen ofta fast i våra sinnen. Det är detta som all förändring så smärtsam; inte vår förmåga att anpassa oss till det nya, men vår ovilja att släppa det som en gång var.  Gud kallar oss hela tiden till att växa i Honom. Att växa är att förändras, och att förändras innebär alltid att släppa det som var för något nytt.. En gång ska vi bli ”allt det som Kristus avsåg när han frälste mig”. Om vi tillåter växten – förändringarna -  i våra liv ska vi bli fullkomliga i Honom.

  BÖN

  Herre, förändring kan göra ont. Att släppa det som var gott gör ont. Att släppa det som var ont är svårt. Hjälp mig idag att sätta in all kraft på att glömma det som ligger bakom mig och förvänta en underbar framtid tillsammans med dig.

  ATT HA ETT FÄSTE SOM HÅLLER - Jes 7

   

  Bibelläsning: Jesaja 7
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+7&version=SFB15

  "Om ni inte är fasta i tron, har ni inget fäste" (Jes 7:9 FB)

  Om vi inte har något fäste i livet, kommer vi att driva omkring efter varje ny tanke som dyker upp om Gud. Vi kommer att drivas med i den allmänna opinionen efter vad som är politiskt korrekt just då.

  Vi måste vara fasta i tron. Tro kommer av att höra Guds ord (Rom 10:17).

  Guds ord är det fäste där vår tro måste vara förankrad. Inte i våra känslor eller i vårt förnuft.

  Det finns många bra böcker som handlar om Gud. Men den viktigaste är utan tvekan den som Gud själv har medverkat till att skriva. Det är därför den kallas "Guds Ord". Om vi är väl förankrade i Guds ord, då har vi ett fäste som gör att vi kan läsa andra böcker med rätt bedömningsförmåga. Då vet vi vad vi tror. Då har vi ett fäste. Då kan vi vara fasta i tron. 

  ________________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  "Om ni förblir i mitt ord är ni
  verkligen mina lärjungar"
  (Joh 8:31) 

  ________________________________

  Innehåll:
  Budskap till kung Ahas (vers 1-9)
  En jungfru ska bli havande och föda en son, Immanuel (vers 14)

  Kommentar:
  Nordriket (Israel) och Syrien ingår en allians för att kriga mot Juda (Sydriket). Jesaja försäkrar kungen i Juda, Ahas, att alliansen inte kommer att lyckas inta Jerusalem (vers 4-7). Alliansen kommer att upplösas och Nordriket med sin huvudsatad Samaria kommer att krossas av Assyrierna. Detta hände 722 f.Kr.

  Kapitlet innehåller också en profetia om framtiden: "Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel" (vers 14). I Matt 1:21-22 framgår det tydligt att profetian uppfylls i Jesus 700 år senare. Namnet Immanuel betyder: "Gud med oss".

  Till eftertanke:
  Om vi inte är fasta i vår tro har vi inget fäste, och tron kommer av att höra Guds Ord.
  - Vad borde det få för konsekvenser för min bibelläsning?
  - Vad betyder namnet Immanuel för dig?

  22 maj 2024

  Vittnesbördet: Bara Jesus ger den sanna friden

  Text och foto: Teresia Jansson

   Skilsmässa, våld och en snedvriden självbild förde Anna Heineman in i ett mörker. Hon letade svar inom det ockulta men friden hon först fick omvandlades till självmordsplaner. Efter att ha mött kristna och tagit emot Jesus i sitt liv har hon fått den framtid och det hopp hon tidigare sökt utan att finna.

  Läs mer här:
  https://www.fralsningsarmen.se/var-tro-och-kyrka/om-var-tro/min-vag-till-gud/bara-jesus-ger-den-sanna-friden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3qcZeso6RG7T0GuE7pGArMrz43QRdQ-f4F4Ga4ioadrYPv-GDAEA91Cgw_aem_ASEcVF_86IGCaTi2zfHr4EAN_nCkegZ33XCa2ZO4ukyXDegRj3KJYfX0EqJzBT8QxbHPtrXUIWeI5AzGgxw8kLAI

  DAGENS ANDAKT, den 22 maj

   

  ”Förtrösta på Herren och gör det goda, så får du bo i ditt land och leva trygg.”
  (Ps 37:3) 

  Guds botemedel för allt som stör vår frid heter förtröstan. Förtröstan botar stress. Förtröstan botar oro. Förtröstan botar vrede, ja till och med ångest. Om vi kan leva i förtröstan finns det inte plats för allt detta i våra liv, för de kan inte leva sida vid sida. Någon har sagt att vrede är något som riktar sig mot det som har hänt och är ett försök att kontrollera det förgångna, med oron riktar sig mot det som ska komma, och är ett försök att kontrollera framtiden. Förtröstan däremot vilar i nuet och är förvissad om att Gud kan hantera både min gårdag och min framtid. Förtröstan är lägger allt som varit och allt som skall komma i Guds händer. Bara där kan vi vara trygga. 

  BÖN

  Gud hjälp mig idag att fylla mitt sinne med förtröstan på dig, så att alla negativa känslor av oro och vrede, stress och ångest håller sig borta.

   

  RENADE LÄPPAR – Jes 6

   

  Bibelläsning: Jesaja 6
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+6&version=SFB15

  "Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade: "När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad." (Jes 6:6-7 FB)

  Kapitlet handlar om Jesajas kallelse. Det börjar med en oförglömlig uppenbarelse av Herren. I mötet med Gud upplever Jesaja sin egen orenhet (vers 5). Det verkar som om Jesaja upplever det orimliga i att han skulle kunna vara ett språkrör från Gud, då Jesaja själv hade orena läppar.
  Då kommer ett himlaväsen i Jesajas syn och rör vid hans läppar med ett glödande kol för att rena Jesajas läppar (vers 6).

  Sedan kommer frågan från Herren: "Vem skall jag sända?" - och Jesajas svar: "här är jag, sänd mig" (vers 8).

  Frågan från Herren går ut också idag: "Vem skall jag sända?" - Vad är ditt svar?

  Du har kanske, precis som Jesaja, invändningar varför inte du passar till tjänsten. Låt Gud beröra dig med sin renande kraft. Var inte orolig, Herren kommer att utrusta dig för den tjänst han kallar dig till. 

  ______________________________

  Mannakorn att tugga på under dagen:
  Vem ska jag sända?
  ______________________________

  Innehåll:
  Jesaja möter en helig Gud och tar emot sin kallelse.

  Kommentar:
  I Jesajas syn ser han två serafer och hör orden "Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet" (vers 3). Ordet "helig" utropas tre gånger och pekar på den treenige guden: Fader, son och Helig Ande. Det pekar även på Guds egenskaper: hans helighet, rättfärdighet och allmakt. Eftersom hela jorden är full av Guds härlighet har människan inte någon ursäkt för att vända sig bort från honom (Rom 1:20f).

  Det trefaldiga utropet om Guds helighet återkommer också i Uppenbarelseboken. Där pekar det på Guds närvaro i tiden som gått, nuet och tiden som kommer (Upp 4:8).

  I mötet med Gud upplever Jesaja sin egen synd och identifierar sig själv med hela folkets synd (vers 5). Jesajas bekännelse av sin synd leder fram till att han får sin skuld borttagen och sin synd försonad (vers 6-7).

  I detta kapitel profeterar Jesaja också om att landet kommer att bli ödemark och folket bortfört i fångenskap (vers 11-13).

  Till eftertanke:
  Då Jesaja bekände sin synd blev han renad och fick förlåtelse för sin sin synd (vers 7).  Detta gäller även idag: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9).

  I våra dagar talar man inte så mycket om synd, varken i samhället eller i kyrkan. Åsikter har i många sammanhang ersatt rätt och fel. Kan det vara satans taktik att utradera begreppet synd? För om det inte finns något som är synd, behöver vi ingen förlåtelse och då dog Jesus på korset helt i onödan? Vad tänker du om det?

  21 maj 2024

  Annons - "REFLEKTIONSBOKEN"

   


  Dags att reflektera av Rut Baronowsky

  Boken kostar 160:- Postens porto tillkommer. Du kan beställa den genom att skicka ett mail till info@rupeba.se eller genom vår Webbshop på www.rupeba.

  Rut skriver i förordet:

  Denna bok kom till under pandemiåret 2020–2021 när det plötsligt frigjordes mycket tid för reflektion. Boken dokumenterar delar av den förkunnelse som jag och min man Peter tillsammans har förmedlat under ett långt liv.

  Innehållet speglar något av den längtan som jag bär på, att återuppväcka tron på Bibeln som Guds levande Ord, tron på att Bibeln är Guds tilltal till varje människa, i varje del av världen, i varje tid. Min önskan är också att betona betydelsen av att Gud är helig. Han är så mycket större än oss människor och vi måste närma oss honom med vördnad och respekt.

  Boken är ett försök att förklara en del av Bibelns sanningar, inte bara på ett teoretiskt plan men också praktiskt. Jag önskar att boken, i de delar den handlar om erfarenheter i det kristna livet, ska svara på frågan: Hur gör man? Hur blir man frälst? Hur kan jag leva styrd av den helige Ande? Hur kan jag använda de gåvor jag utrustats med? Hur kan jag växa som kristen?

  Men jag vill också utmana oss kristna att acceptera vårt ansvar att vara heliga reflektioner av Guds härlighet i vår tid. Det finns ett samband mellan den tid vi ägnar åt att reflektera över Bibelordet, och hur väl vi i vardagslivet kan reflektera Guds väsen till vår omvärld. Jag vill uppmuntra alla som längtar efter att vara Jesu sanna efterföljare att tränga djupare in i Ordet. Då händer det något med oss.

  DAGENS ANDAKT, den 21 maj

   

  ”Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden. ” (2 Kor. 3:18)

  Detta bibelord innehåller så mycket visdom. För det första bekräftar det vikten av att ”skåda Herrens härlighet”. Det gör vi när vi är tillsammans med Jesus i bön och lovsång och när vi utsätter oss för påverkan av Hans eget ord. För det andra visar detta bibelord vad som händer när vi följer denna uppmaning. Då ”förvandlas vi”. Notera att verbet står i passiv form. Det står inte att vi förvandlar oss, men att vi förvandlas. Någonting händer med oss som vi inte kan åstadkomma själva. Och för det tredje så beskriver ordet också vad vi förvandlas till. Vi förvandlas i riktning mot att bli alltmer lika Jesus själv.

  I 1 Korintierbrevet talar Paulus om att det ska komma en tid, då det som vi inte riktigt förstår nu, ska bli fullständigt tydligt för oss. Han säger: ”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte” (1 Kor 13:12). Ditt och mitt ansvar här och nu, är att skåda Herrens härlighet. När vi gör det, tar Gud ansvar för att förvandla oss till att bli mer och mer Kristuslika. Och en dag ska vi bli fullständigt lika honom står det i 1 Johannesbrev, för då ska vi få se honom sådan han är. (1 Joh 3:2)

  BÖN

  Hjälp mig idag att avsätta tid för att ”skåda” din härlighet i bön och lovsång, så att jag mer och mer förvandlas till din likhet.

  HERREN HADE FÖRVÄNTAT MER - Jes 5

   

  Bibelläsning: Jesaja 5
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+5&version=SFB15


  "Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott, han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet."  (Jes 5:7 FB)

  Profeten Jesaja skildrar hur Herren vårdat och visat omsorg om sitt folk på samma sätt som man visar omsorg om sin vingård. Och Herren hade förväntat en skörd av äkta druvor, men vingården gav bara vilddruvor (vers 2). Han hade förväntat rättfärdighet, men fann bara orättfärdighet (v. 7).

  Herren går tillrätta med folket som vänder upp och ned på alla begrepp: "Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!" (vers 20).

  På samma sätt förväntar Herren idag att hans folk ska vända sig bort fån det onda och frambringa Andens frukt (Gal 5:22-23) i sina liv för att ära Herren.

  ________________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Hur stämmer denna profetia med
  situationen i församlingen idag?
  Hur stämmer denna profetia med
  situationen i mitt liv?

  ________________________________

  Innehåll:
  Sången om Herrens vingård (vers 1-7)
  Domsord över ogudaktigheten (vers 8-30)

  Kommentar:
  Gud hade väntat äkta frukt, men vingården gav bara vilddruvor (vers 4). Jesus säger att man kan känna igen falska profeter på deras frukt (Matt 7:15-21). Det som vi bär inom oss avslöjas av våra handlingar.

  I Galaterbrevet talar Paulus om Andens frukt (Gal 5:22-23) i motsättning till köttets gärningar (Gal 5:19-21). Men Andens frukt är inte något som vi själva kan producera. Andens frukt är resultatet av den Helige Andes verk i vårt liv. Andens frukt kommer av att vi lever vårt liv nära Herren "Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15:5). Om vi vill bära Andens frukt måste vi låta Herren rensa och rena oss "varje gren som bär frukt rensar han, för att den ska bära mer frukt" (Joh 15:2).

  På samma sätt som vingårdsmannen förväntade att hans vingård skulle frambära äkta druvor, förväntar Gud att vi ska bära "sådan frukt som hör till omvändelsen" (Matt 3:8).

  Till eftertanke:
  Gud förväntar att Hans närvaro i våra liv ska manifesteras i Andens frukt i våra liv.
  - Brinner denna längtan i mig? Hur stark är den längtan i mig på en skala från ett till tio, där 10 är "glödhet", 5 är "ljummen" och 0 är "kall"?

  20 maj 2024

  DAGENS ANDAKT, den 20 maj

   

  ”De som skådar upp till honom ” (Ps 34:6 FB)

  Varje vecka när vi städar hemma, vrider jag mina krukväxter ett halvt varv. De som ser mig undrar varför jag gör detta, men jag har upptäckt att när blommor sträcker sig mot ljuset. Och när blommorna sträcker sig mot ljuset händer det något med dem. Bladen och blommorna som varit vända mot ljuset får en särskild glans och skönhet. Det blir mycket friskare och klarare än den sidan som har stått vänd in emot det mörkare rummet.

  På samma sätt kan vi människor sträcka oss mot ljuset som finns i Herren. Bibelordet säger att de som gör det får ansikten som strålar.

  BÖN

  Jesus påminn mig idag om att jag ska vända mig till dig så att din skönhet kan återspeglas i mitt liv till glädje och uppmuntran för andra i min omgivning.

  ETT RENAT FOLK – Jes 4

   

  Bibelläsning: Jesaja 4
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+4&version=SFB15

  "Och den som förblir i Sion och lämnas kvar i Jerusalem skall kallas helig, var och en som är upptecknad bland de levande i Jerusalem, när HERREN har tvättat bort orenheten från Sions döttrar och sköljt bort blodskulderna från Jerusalem genom domens och reningens ande."  (Jes 3-4 FB)

  Det talas om ett renat folk där Herren har tvättat bort orenheten genom domens och reningens ande (vers 4-5).

  På den dagen ska Herrens telning (Jesus) vara till härlighet och ära och det ska växa fram en ny frukt av deras arbete (vers 2).

  Guds folk ska ha ett beskydd som "ett skyddande tak". Det ska vara som en molnsky om dagen och en flammande eld om natten (vers 5).

  Ett renat, heligt, folk som har Jesus som sin härlighet, ska frambringa en ny frukt och stå under Guds beskydd. 
  _______________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen: 
  Ett renat, heligt, folk som har Jesus
  som sin härlighet

  _______________________________

  Innehåll:
  Det renade Sions härlighet genom Herrens telning.

  Kommentar:
  Uttrycket "Herrens telning" är en vanlig benämning på Messias (Jer 23:5; Sak 6:12). Telning är ett ord som inte är så vanligt idag. Det betyder rotskott, avkomma, barn. Rotskott betyder att det är av samma slag, och avkomma, barn pekar på släktskapet. "Herrens telning" får då samma betydelse som "Guds son", som är en vanlig beteckning på Jesus i Nya Testamentet (Joh 3:16).

  Det heliga folket, som Herren har renat från orenhet (vers 3-4), kommer att vägledas av en molnsky om dagen och en flammande eld om natten (vers 5) på samma sätt som Gud ledde sitt folk ut ur slaveriet i Egypten till det lovade landet (2 Mos 13:21). 

  Herren kommer då att beskydda sitt folk som ett skyddande tak (vers 5) på samma sätt som han gjorde då plågorna drabbade Egypten "Då räckte Mose upp handen mot himlen, och ett tjockt mörker kom över hela Egyptens land i tre dagar. Ingen såg den andre och ingen steg upp från sin plats på tre dagar. Men där Israels barn bodde var det ljust överallt" (2 Mos 10:22-23).

  Till eftertanke:
  Ett renat, heligt, folk som har Jesus som sin härlighet.
  - Vill du vara med bland det folket?

  19 maj 2024

  Tidig söndagsmorgon den 19 maj


  Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

  För några dagar sedan inträffade Norges nationaldag. Jag gick ut i garaget och lyckades hitta en norsk flagga (Bild 1). Det blev en liten modell, en sån som man håller i handen då man går i nationaldagsprocessionen genom Norges städer.

  Första året som vi bodde i Norge såg vi att det var en del röda dagar kring 17:e maj, så vi planerade en familjetur ända till Bergen, Norges näst största stad som ligger på Norges västkust. Det var en fantastisk resa. Över fjällen låg snön kvar och då vi kom ned i dalarna blommade fruktträden i alla färger.

  I Bergen fick vi verkligen uppleva en fantastisk 17:e maj. I de flesta städer i Norge marscherar man ("Går tåg" på norska) med en musikkår i täten. Men i Bergen var det inga musikkårer utan trumslagarpojkar som marscherade fram och tillbaka med sina trummor som ekade öronbedövande i gatorna. 

  Då vi kom hem efter helgen fick vi samtal från skolan, där äldste sonen gick, med besked att det absolut inte var positivt att vi reste bort under 17:e mai. Alla skolbarn förväntades att vara med i skolans "barnetog".

  Nu är det inte så lång tid förrän vi får fira Sveriges nationaldag. Det är ett tecken på att sommaren är här!

  Ett annat tecken på sommarens intåg var att vår lilla "pool" fick inta sin plats i trädgården. Minsta barnbarnet från Stockholm var en av dem som invigningsbadade i poolen (Bild 2).

  Det är i år femtio år sedan Frelsesarmeen i Norge startade Jelöy folkhögskole och man planerar at ge ut en bok om Jelöys femti-åriga liv.

  Rut och jag har lovat att skriva var sitt bidrag till boken och det har vi hållit på med under veckan. I förbindelse med skrivandet har vi grävt i gamla minnen och dokumentation från den tiden vi bodde på Jelöy. Vi hittade bland annat en bild på vår familj från cirka 1985 (Bild 3). Jag arbetade som lärare på Jelöy 1979-1988, Rut från 1981-1988 och Daniel (omgiven av storebror och lillebror) från till 2009? och 2022.

  Men nu är det söndagsmorgon och vi ska börja med en långpromenad med några vänner och efter det kl.15:00 är det gudstjänst på Frälsningsarmén i Västerås med kårsamling efteråt. Därefter är det kårsamling.

  Med önskan om en välsignad ny vecka
  Peter Baronowsky

  VÅRA GÄRNINGAR HINNER IFATT OSS – Jes 3

   

  Bibelläsning: Jesaja 3
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+3&version=SFB15

  "Ty Jerusalem vacklar och Juda faller, därför att de med tal och gärningar står emot HERREN, upproriska mot hans härlighets ögon."  (Jes 3:8 FB) "Säg till den rättfärdige att det skall gå honom väl, ty sina gärningars frukt skall de äta."  (Jes 3:10 FB)

  Det talas om två slags människor. De upproriska som står emot Herren och de rättfärdiga. De som står emot Herren kommer att vackla och falla. De rättfärdiga skall det gå väl.

  Även om det ibland kan se ut precis tvärtom så är detta hur det kommer att gå till slut. Galaterbrevet säger att det vi sår ska vi också skörda (Gal 6:7). Och Galaterbrevet fortsätter med orden: "Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp." (Gal 6:9) 
  _______________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Låt oss inte tröttna på att göra gott.
  _______________________________

  Innehåll:
  Straffdom över Juda och Jerusalem

  Kommentar:
  Jesaja profeterar om den tid som skulle komma över Juda och Jerusalem. Folkets olydnad skulle leda till svåra prövningar, hungersnöd och ödeläggelse (vers 1-3). Jerusalem och Juda kommer att vackla och falla därför att de har stått emot Herren, både i ord och gärningar (vers 8).

  Folket försöker inte ens dölja sina synder. De är till och med stolta över sina synder (vers 9). Hjärtats högmod visar sig i det yttre (vers 16). Men Herren ska hålla rättegång över folket (vers 14) och det högmodiga ska förnedras (vers 17-26).

  Till eftertanke:
  "De är till och med stolta över sina synder". Vi kan se detsamma idag. Saker som Bibeln kallar synd upphöjs i filmer och media som det vanliga och naturliga.
  - Vilka exempel på detta kan du se i vårt samhälle idag?

  DAGENS ANDAKT, den 19 maj

   

  ”Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp.” (Gal 6:9) 

  Min bilskollärare gjorde ett starkt intryck på mig och många av hans uppmaningar kan jag fortfarande höra inom mig. En gång talade han om vad man skulle göra, och vad man inte skulle göra om man av någon orsak körde i diket. Han sa: ”Den naturliga reaktionen för de flesta är att man får panik och ger upp allt, man släpper ratten och slår armarna om huvudet för att skydda sig så gott det går, men” fortsatte han ”det är precis så ni inte får göra. Vad som än händer, fortsätt att styra. Om det går över stock och sten, fortsätt att köra. Om bilen är upp och ner, fortsätt att köra. Fortsätt att köra ända tills bilen står helt stilla”.

  Jag har som tur är aldrig behövt tillämpa hans undervisning i den fysiska världen, men hans ord har varit en ofta återkommande andlig påminnelse. För visst kan det vara så att vi ibland upplever att vi, bildligt talat, kör i diket i våra liv. Och visst är då den naturliga reaktionen att vi bara vill släppa ratten och ge upp. Men oavsett hur oländig terrängen verkar vara runt omkring oss när detta händer, så vill Gud att vi ska fortsätta styra ”ända tills bilen står helt stilla.”  I Lukas 21:19 står det ”Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv”.

  BÖN

  Jesus, idag ber jag om uthållighet. Hjälp mig att göra vad jag kan för att handla rätt. Hjälp mig att fortsätta att styra även om det verkar tröttsamt eller min insats ser meningslös ut.

  18 maj 2024

  Inför söndagen:. Tema: DEN HELIGE ANDE


  FRÅN GAMLA TESTAMENTET
  1 Mos 11:1-9

  1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. 2 Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Shinars land och bosatte sig där. 3 De sade till varandra: ”Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. 4 Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen! Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”
  5 Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. 6 Herren sade: ”Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. 7 Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.”
  8 Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de slutade bygga på staden. 9 Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

  FRÅN BREVLITTERATUREN
  Apg 2:1-11

   2 Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.
  5 I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade frågade de: "Är de inte galileer, alla de som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien.

  FRÅN EVENGELIERNA
  Joh 14:25-29

  25 Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.
  27 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. 28 Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag. 29 Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett.

  FRÅN PSALTAREN
  Ps 104:27-31

 • 27 Alla hoppas de på dig,
 • att du ska ge dem mat i rätt tid.
 • 28 Du ger dem och de samlar in,
 • du öppnar din hand
 • och de mättas av goda gåvor.
 • 29 Du döljer ditt ansikte
 • och de blir förskräckta,
 • du tar ifrån dem deras ande,
 • de dör och blir åter till stoft.
 • 30 Du sänder din Ande, då skapas de
 • och du förnyar jordens ansikte.
 • 31 Må Herrens härlighet
 • bestå för evigt!
 • Må Herren glädja sig
 • över sina verk.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)

  DAGENS ANDAKT, den 18 maj

  ”Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord” (Rom 10:17)

  Om människor ska komma till tro måste de först ha hört Guds ord. För att de ska höra Guds ord krävs det att någon förkunnar. Jesus liknar ofta förkunnelsen av Guds ord med såningsmannen som sår i jorden. ”Att , är att börja odla någonting medelst frön”. Så står det i en ordbok på Internet. Där kan man också läsa att verbet odla innebär att man förbereder jorden, gödslar, vattnar och på andra sätt får en växt att växa.

  Gud vill att vi ska vara flitiga att så ut frön, det vill säga att vi ska börja odla någonting i andra människors liv. Det han vill att vi ska så ut är Guds ord. ”Utsädet är Guds ord” står det i Lukas 11:8. Precis som i naturen måste jorden, människan, förberedas för att ta emot Guds ord, någon måste så Gudsordet in i människan och sedan måste detta gödslas och vattnas för att det ska bli en växt av det lilla fröet. Detta är människans uppdrag, att förbereda jorden, att så att gödsla och vattna, men det är Gud själv som står för växten. ”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten” säger Paulus i 1 Korintierbrevet 3:6.

  När vi förkunnar, dvs. berättar om Jesus för andra, sår vi ut frön som Gud kan låta växa till en stark tro hos andra människor.

  BÖN

  Hjälp mig idag att berätta för någon om Jesus. Och påminn mig om att det är detta som är mitt uppdrag. Sedan står du Herre, för tillväxten av tro hos henne eller honom.

  HERRENS DAG – Jes 2

   

  Bibelläsning: Jesaja 2
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+2&version=SFB15

  "Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit." (Jes 2:2)

  Kapitlet handlar om den yttersta tiden. Tiden för Jesu återkomst. Det ska bli ett fridsrike där svärden ska smidas om till plogbillar (vers 4), och ingen längre rustar sig för krig.

  Men det ska också bli en tid av dom. Herren går tillrätta med sitt folk för att de "är fulla av Österlandets tänkande" (vers 6). Det ska bli en dag då Herren träder fram i majestät och alla "avgudarna skall fullständigt försvinna." (vers 18).

  Jesajas profetia talar lika starkt in i vår tid som in i sin egen tid. Vi lever i en tid där många människor låter sig förföras av Österlandets tänkande. En tid där kristna öppnar sig för "avgudarna", de främmande religionerna.

  En dag kommer Herrens Dag med frälsning och dom.
  ________________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Gör dig av med avgudarna i ditt liv!
  ________________________________

  Innehåll:
  Profetia om den yttersta tiden och det kommande fridsriket

  Kommentar:
  I det kommande fridsriket ska det inte längre finnas krig. Vapnen ska göras om till jordbruksredskap (vers 4). En liknande profetia återkommer i Sakarja 9:10 där det också står att freden ska råda över hela jorden.

  På Herrens dag ska allt som är stolt och och högt ödmjukas och Herren ska ensam vara upphöjd på den dagen (vers 11-12 +17). Avgudarna ska helt försvinna (vers 17 och 20).  

  Till eftertanke:
  Vad finns det för avgudar i mitt liv? Saker som tar den plats som Gud skulle ha?