29 feb. 2020

Vittnesbördet: "...men när de började sjunga lovsång upplevde jag en djup frid..."

Sandras möte med Jesus förvandlade hennes liv totalt. Från att ha sökt efter sanningen i new age i åtta års tid fann hon den till slut hos Jesus.

– Jag följde med en vän till en kyrka. Jag förstod inte alls vad pastorn pratade om, men när de började sjunga lovsång upplevde jag en djup frid, något jag aldrig funnit inom new age, berättar hon om händelsen för tjugo år sedan.

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/forsamlingsliv/hon-fann-jesus-efter-atta-ars-sokande-i-new-age/reptbl!DUMsJuYOZ4Sbc6q8WV2wbg/

Inför söndagen: PRÖVNINGENS STUND

 - Från kyrkoaretstexter.se -
1 Mos 3:1-13, Heb 5:7-10, Mark 1:12-13, Ps 31:2-6

Söndagens tema handlar om prövning och frestelse. Ibland kommer våra beslut och val att sättas på prov. Det gäller alla områden som överlåtelse, trohet, lojalitet, vänskap osv. Även om prövningens stund är något som vi inte söker, är det när t.ex. en vänskap och trohet sätts på prov som det visar sig att den är äkta och sann. Jakob skriver att den som står fast när han frestas, väljer att närma sig Gud istället för att gå bort från honom under tider av svåra yttre omständigheter, är välsignad. (Jak 1:12)

Bilden kommer från ödemarken i Judéen. Det var någonstans i de här trakterna som Jesus fördes ut av Anden direkt efter hans dop i Jordanfloden för att prövas av djävulen.


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/3076129449078355/?type=3&theater

Dagens andakt 29 februari”Min tid står i dina händer…” (Ps 31:16 LB)

Idag är det skottdagen, en extra dag, som vi får bara en gång vart fjärde år. En extra dag! Visst är det så, att vi ofta längtar efter en extra dag, när vi är pressade av uppgifter, som vi har svårt att hinna med. Och idag får vi den där extra dagen.
Men egentligen kan man säga, att den här dagen inte skiljer sig från alla andra dagar. Den följer på gårdagen och föregår en okänd morgondag. Egentligen är det här bara en vanlig dag.
Eller också kan vi se på alla dagar som ”extra” dagar. Varje ny dag är en extra dag i ditt liv, en dag med speciella möjligheter som aldrig funnits förut, en extra förmån som vi får av bara nåd. Låt oss använda den extra dagen väl.
BÖN
Tack för att du gett mig en ny dag. Hjälp mig att använda varje ögonblick av den här dagen på ett ansvarsfullt sätt, antingen jag vilar eller arbetar hårt.

UTMANINGEN 29 feb - 2 Mos 11

BE FÖR DINA LEDARE

Bibelläsning: Andra Moseboken 11
Läs bibeltexten här

"Då skall allt förstfött i Egyptens land dö, från den förstfödde hos farao som sitter på tronen ända till den förstfödde hos slavinnan som arbetar vid handkvarnen och även allt förstfött bland boskapen." (2 Mos 11:5 FB)

Det börjar dra ihop sig för den sista plågan. Allt förstfött i Egypten skulle dö. Allt detta lidande för folket orsakades av att en enda man, Farao, vägrade att underordna sig Gud.

Många gånger i historien har detta upprepats. Ett helt folk har fått gå igenom oerhörda lidanden på grund av ledarens ondska. Hitler och Stalin är bara två exempel på de många ledare som orsakat död och lidande för en hel befolkning.

Det är viktigt vem vi har som ledare. Både över landet och ledare i mindre skala. Bibeln uppmanar oss att be för alla våra ledare på olika nivåer. Vår förbön för regeringen och Riksdag, politiker och andliga ledare kan bidra till att Guds välsignelse får bryta igenom i landet, staden och församlingen.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Be för dina ledare!

_________________
Översikt:
Herren tillkännager sista plågan. Då den sista plågan kommer skall de egyptiska hovmännen bönfalla om att folket ska dra bort. 


Kommentar:
Katastroferna som drabbar Egypten liknar dem som beskrivs i Uppenbarelseboken då Gud sänder sina straffdomar över jorden. Men både i 2 Moseboken och i Uppenbarelseboken ser ve ett speciellt beskydd för Guds folk.

Inför den sista och den värsta plågan kan vi läsa i 2 Moseboken 11: "Men inte en hund ska gläfsa mot någon av Israels barn, vare sig mot människor eller boskap. Ni ska då inse att Herren gör skillnad mellan Egypten och Israel" (vers 7). Och i Uppenbarelseboken kan vi läsa: "Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi satt sigill på Guds tjänare, på deras pannor" (Upp 7:3). Läs också Upp 8:3-4).

Till eftertanke:
"Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare." (1 Tim 1:1-3)
   Vi gör ibland långa bönelistor över vad vi anser att Gud borde göra och det är bra. Men vi borde också lyssna på vad Gud vill att vi ska be om.
   Gud vill att vi ska be för alla i ledande ställning.
- På vilket sätt finns de bönerna med i mitt böneliv?

28 feb. 2020

Korset under attack i västvärldens kyrka

- Stefan Swärd i Världen idag -
Korset är utsatt för attack i västvärldens kyrka. Dess betydelse nedvärderas. Korset har blivit ett smycke att bäras om halsen för många, utan förståelse av dess innebörd.

Den grundläggande orsaken till korsets urvattning är att syndens allvar nedvärderas och Guds vrede och dom över synden nedvärderas. En modern form av försoningslära har fått insteg i västvärlden som tonar ner syndens allvar. Som tonar ner Guds vrede över synden. Där korset främst presenteras som martyrskap, att Jesus blev en del av denna världs lidande. En utgivande kärlek som ska efterföljas.

Detta är inte felaktigt men missar det viktigaste som Jesus gjorde på korset. Han bar världens synd på sig. Syndens fulla konsekvens led Jesus för att vi skulle bli fria från vår synd. Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, att tänka bort tanken på ställföreträdande strafflidandet – då missar vi det som är grunden för vår frälsning.


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/korset-under-attack-i-vastvarldens-kyrka/reptaA!1qXbTf7oPiiZ1BUQWslGOg/

Dagens andakt 28 februari”Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord.” (Ps 19:2-5)

 Om du har flugit långt i västlig riktning någon gång, har du säker förstummats av att solen aldrig tycks gå ner. Det beror på att tiden i varje tidzon är en timme tidigare än tiden i den angränsande zonen österut. Vi vet att när det är natt på ena sidan jordklotet så är det dag på andra sidan.
Detta är fascinerande när man tänker på den kristna kyrkan som finns och verkar över hela jorden. Det är verkligen en kyrka som aldrig sover. När vi beder vår aftonbön, beder några av dina trossyskon sin morgonbön och andra åter sin middagsbön. Det är som att vi överlämnar en stafettpinne till de andra, och vi kan tryggt gå till vila på kvällen. Psalmisten skriver:
När jorden sig i rymden vänder
och ljuset går från trakt till trakt
ditt lov väcks upp i nya länder
Din kyrka håller troget vakt

Den sol som oss till vila viger
För andra tänder arbetsdag
Ur andras hjärtan bönen stiger
Om kraft att vandra i din lag.

BÖN
Tack Jesus att jag får vara en del av din kyrka, som aldrig sover. Hjälp mig att troget stå på min post och fullgöra mitt uppdrag där du har ställt mig. Hjälp mig att stämma in i himlens förkunnelse om din härlighet, och tillsammans med himlavalvet vittna om dina verk

UTMANINGEN 28 feb - 2 Mos 10

BERÄTTA OM HERREN

Bibelläsning: Andra Moseboken 10
Läs bibeltexten här


"...berätta för dina barn och barnbarn vilka stora gärningar jag har utfört bland egyptierna och vilka tecken jag har gjort bland dem. Och ni skall inse att jag är HERREN"  (2 Mos 10:2 FB)

Genom Moses utförde Herren det ena undret efter det andra, men Farao gav inte med sig. Hans hjärta var fortfarande hårt.

Mitt under processen med alla plågor som kom över Egypten och alla under som Herren lät utföra, säger Herren till Moses: Berätta för dina barn och barnbarn om Herrens gärningar.

Berättelsen, vittnesbördet, om vad Herren gjort i våra liv kan många gånger vara det enda sättet att tala om Herren så att det kan bli mottaget av människor som inte tror. Bibelord och våra teologiska argument kan människor argumentera emot.

Men vem kan säga emot mig då jag berättar om vad Herren gjort för mig? Vem kan säga emot då jag berättar om hur Herren förvandlat mitt liv och vad mycket Han betyder för mig?

Låt Gud förvandla ditt liv. Och då han gör det, fortsätt att berätta om det för barn, barnbarn och alla andra som vill lyssna på ditt vittnesbörd.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill berätta för andra om vad Jesus gjort för mig
________________
Översikt:
- Vers 1-20
Den åttonde plågan: gräshoppor. Faraos hovmän börjar tappa tålamodet och går till farao och ber honom släppa folket. Farao köpslår med Mose, men vägrar att släppa folket. Då kommer gräshopporna över hela landet...

- Vers 21-29
Den nionde plågan: mörker. I mörkret lovar farao att släppa folket. Då ljuset kommer tillbaka bleknar faraos löfte.


Kommentar:
Faraos tjänare förstår långt innan farao själv att de möter en kraft och en makt som är mycket större än faraos. De säger till farao "hur länge... släpp männen...förstår du inte" (vers 7).

Gräshopporna, den åttonde plågan, får farao att utbrista "Jag har syndat mot Herren er Gud och mot er" (vers 16). Men faraos ånger försvinner lika fort som gräshopporna försvinner.

Till eftertanke:
"Vem kan säga emot då jag berättar om hur Herren förvandlat mitt liv och vad mycket Han betyder för mig?"
- Hur skulle ditt vittnesbörd låta?
- På vilket sätt har Gud förvandlat ditt liv?

- Hur mycket betyder Gud för dig?

27 feb. 2020

Omvändelse kräver uthållighet

- Per Danielsson i Hemmets Vän Debatt -
Den svenske psykiatern och kriminologen Nils Beijerot, kanske mest känd för sin forskning kring drogmissbruk, lär ha myntat påståendet att få saker kan så befria en drogmissbrukare som Jesus eller kärleken.

De som i decennier arbetat med drogrehabilitering vet också, att en själslig och andlig förvandling, frälsningen, i många fall har den starkaste effekten för att befria från missbruk och skapa bestående drogfrihet eller befrielse från kriminalitet för den delen.

Exemplen är oräkneliga både i Sverige och internationellt. I exempelvis colombianska fängelser är resultatet av mötet med Jesus och livet i hans fotspår så omfattande. Vissa år under senaste decenniet har antalet omvändelser där uppgått till flera 10 000-tals. Det är märkligt att svensk kriminalvård inte vågat djupare studera och lära av den colombianska fängelseväckelsen, även om förutsättningarna inte är desamma i Sverige.

Återfallsprocenten i ny brottslighet för personer i svenska fängelser är chockerande hög jämfört med vad som har kunnat uppvisas för fängslade som fått ett Jesusmöte och efterföljande uppföljning i colombianska fängelser.

Läs mer här:  http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8377&coid=4

Bibelskolan Gamla Testamentet del 8: FÖREBILDER I ÖKNEN


Kapitel 8 – Förebilder i öknen


 Under linjen=i Landet  - Över linjen=utanför Landet
U - Urhistorien               
P - Patriarktiden            
E
- Tiden i Egypten
                                                                  
Ö - Ökentiden
D+K - Domartiden+Kungatiden
N + S - Det delade riket: Nordriket Israel och Sydriket Juda
B - Den babyloniska fångenskapen
P+G+R - Israel ockuperat av Perserna, Grekerna och Romarna
---------------------------------
 
- Kopparormen (4 Mos 21:1-9)
- Tabernaklet (2 Mos 25-40)

I det Gamla Testamentet möter vi många gånger personer och händelser som har en dubbel betydelse. För det första berättar de om verkliga händelser och personer i den historiska situationen. För det andra tjänar de som förebilder på något som senare uppenbaras i det Nya Testamentet. Detta kallas typologi (=läran om förebilderna).

   I Nya Testamentet ser vi många exempel på hur man tolkar Gamla Testamentet på detta sätt. Genom dessa förebilder får också budskapet i NT nya färger och dimensioner. Här kommer två exempel på sådana förebilder från tiden i öknen.

Kopparormen (4 Mos 21:1-9)

   Vid ett tillfälle under ökenvandringen kom det in giftormar bland folket. Ormarna bet israeliterna och många av dem dog. Då fick Moses befallning av Gud att tillverka en kopparorm och sätta upp den på en stång. Alla som blev bitna av ormarna blev frälsta från döden genom att lyfta blicken och se upp på kopparormen.
   Denna berättelse är en förebild på Jesus:
Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.”
(Joh 3:14-15)

Tabernaklet (2 Mos 25-40)Förebilder i Tabernaklet som pekar framåt på något i Nya Testamentet


Uppgifter för självstudium, samtal och fördjupning


1.Studera närmare detaljerna i Tabernaklet i Gamla Testamentet. Kan du finna fler förebilder? Jämför till exempel konstruktion och detaljer mellan Tabernaklet och det Nya Templet (de troende) i 1 Kor 3:16)

2.Läs Hebreerbrevet, kapitlen 8-10, och jämför det gamla och det nya förbundet med utgångspunkt i Tabernaklet.