31 jan. 2015

Lördag den 31 januari

Dagens bibelläsning: Matt 23 - 1 Mos 32 - Neh 8+9 - Gå till bibelläsningsplanen HÄR
Läs mer om BIBELUTMANINGEN 2015 HÄR
 
 
Hönan och kycklingarna - Matt 23
"Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte." (Matt 23:37)

Efter att Jesus sagt de orden lämnar han Templet och säger att han inte kommer tillbaka förrän de frågar efter honom. Då Jesus var på väg bort från Templet kom lärjungarna till honom och visade på tempelbyggnaderna och menade att Jesus inte kunde lämna det fantastiska Templet. (Matt 24:1).

Lärjungarna fokuserade på formerna, strukturerna och traditionerna. Jesus fokuserade på relationen. Vi blir ibland så upptagna av Guds verk att vi glömmer bort Gud själv. Vi blir ibland så upptagna av vår kallelse och vad vi gör för Herren att vi glömmer bort att Jesus i första hand inte kallade oss till en tjänst utan till gemesnkap med Honom själv. "Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre." (1 Kor 1:9).

Den viktigaste frågan för idag blir då inte vad jag kan uträtta för Jesus (även om det är en mycket viktig fråga), utan om jag vill vara tillsammans med Honom. Jesus vill det. Vill jag det?

"Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte."
 
 
Vad är ditt namn? -1 Mos 32
Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade han till honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Jakob". Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel,* ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat."(1 Mos 32:27-28 FB)

På den tiden och på det språket betydde namnet Jakob "den som bedrar". Och Jakobs liv hade verkligen blivit så. Han fick fly från sin bror Esau. Strax därefter fick han fly från sin morbror Laban. Men den han egentligen ville fly från var sig själv.

Har du upplevt att du inte längre vill vara dig själv? Det gjorde Jakob, men han kunde inte ändra på sig. Inte förrän han i mötet med Herren Gud får höra orden "Du skall inte längre heta..."
Där fick Jakob lägga ifrån sig sin gamla identitet och ikläda sig ett nytt namn.

Det är det Nya Testamentet handlar om. Jesus möter människor med brustna identiteter. I mötet med Gud blir de upprättade och får en ny identitet.

Vad är det namn Gud vill sätta på dig? Fråga honom och kom sedan idåg det namn han satt på dig. 

Vår styrka - glädje i Herren - Neh 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet" (Neh 8:10)

Muren runt Jerusalem var färdigbyggd. Allt folket samlades och man bad Esra hämta Guds ord (vers 1). Folket visar en enorm respekt för Guds ord. Man hade byggt en speciell plattform där Esra skulle stå och läsa från Guds ord (vers 4).
Då han öppnade boken reste sig hela församlingen förväntansfullt (5), och då folket hörde Guds ord grät de allesammans (vers 9).
Esra läste inte bara från Guds ord, han utlade också texten så att folket förstod vad som lästes (vers 8).
Vi vet inte exakt vad han läste. Vi vet inte mycket om budskapet, men vi vet att han sa detta:
"Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet" (Neh 8:10).

Gud vill fortfarande att vi ska vara glada och visa vår glädje. Man kan ha motargument mot vad vi säger eller vad vi predikar, men det är svårt att ha motargument mot vår glädje. Och vi har orsak att vara glada. Herren har frälst oss och fört oss ut ur mörkrets välde och fört oss in i ljuset och glädjen hos Jesus.
"Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje ska vara fullkomlig" (Joh 15:11 FB) 
 
 
Syndabekännelse och förlåtelse - Neh 9
Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De reste sig upp från sin plats och man läste ur HERRENS, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen. Under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad HERREN, sin Gud." (Neh 9: 3 FB)

Jerusalems mur var färdigbyggd. Folket var samlat till gudstjänst. Gudstjänsten innehöll blandannat bibelläsning och syndabekännelse.
Då folket nu hade fått komma tillbaka till Jerusalem efter den babylonska fångenskapen, var man ivrig att inte på nytt hamna i den situationen att överge Herrens väg och på nytt bli ett underkuvat folk.
En stor del av kapitlet beskriver Guds trofasthet genom Israels historia. Och då man tänker tillbaka konstaterar man att fastän Gud i allt varit trofast, så har folket ändå vänt sig bort från Herren och hamnat i svårigheter.

Många människor tycker inte om att man talar om synd och skuld i dag därför att det gör människor ledsna och nedstämda. Den goda nyheten är att du kan bli av med sin skuld och få din synd förlåten:
"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9 FB) 

30 jan. 2015

Vill du också sälja våra böcker?

Du får 10-20 % rabatt!!

Vill du sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord.
Eller köpa privat för att ge bort eller sälja. Du får blanda hur du vill. Vi bjuder på fraktkostnaden.

Köper du 10 böcker får du 10% rabatt
Köper du 20 böcker får du 20% rabatt
(Om du köper något däremellan, t.ex. 16 böcker, får du 16% rabatt)

Mejla till info@rupeba.se och tala om hur många böcker och vilka du vill köpa.
Dagboken kostar 150:-, Gåvoboken kostar 120:-, Förlåtelseboken kostar 120:-
Du kan läsa mer om böckerna HÄR...

Ni tänker fel!

Från dagens bibelläsning i Matteus 22:
"Ni tänker fel", utbrister Jesus i ett samtal med några saddukeer. Jesus redovisar också två orsaker till att de tänkte fel. Jesus säger: "Ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt" (Matt 22:29).

Det fanns alltså två skäl till att saddukeerna tänkte fel:
- De kunde inte Skriften (Bibeln)
- De visste inget om Guds makt

Hur är det idag?
- Den gamla läsartraditionen, där man verkligen studerade Guds ord dagligen och noggrant, har idag i bästa fall blivit ersatt av ett lösryckt bibelvers på språng ut i vardagen.
- Har vi fortfarande tro på Guds makt som kan förvandla människor och samhällen?

Eller säger Jesu samma sak till oss idag som han sa till saddukeerna: "Ni tänker fel".

Men låt oss bryta den trenden. Låt oss börja tänka rätt. Och hur tänker man rätt? Ja, det måste ju vara motsatsen till att tänka fel:
- Öka vår kunskap i Guds ord
- Förvänta att uppleva Guds kraft mitt i vår vardag.

/PB

29 jan. 2015

Fredag den 30 januari

Dagens bibelläsning: Matt 22 - 1 Mos 31 - Neh 7 - Gå till bibelläsningsplanen HÄR
Läs mer om BIBELUTMANINGEN 2015 HÄR
 
Vad svarar du?- Matt 22
I dagens kapitel berättar Jesus en liknelse om en kung som bjuder in människor till ett bröllop. Så här reagerade människorna:

"De brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sitt jordbruk, en annan till sina affärer" (Matt 22:5 FB)

-Många människor upplever en kallelse att komma in i Guds rike, men är alltför upptagna av annat för att hinna bry sig om inbjudan.

Men kallelsen handlar inte bara om en livsuppgift, utan kan handla om något som Gud vill att jag ska göra i dag eller just nu. Det kan handla om att ringa till någon, skriva ett brev eller att gå till någon. Om Gud ber mig göra något speciellt i dag, vad kommer det då att stå om mig? Kommer det att stå: "Han brydde sig inte om det utan gick sin väg till TV-fåtöljen"?

Om jag blir riktigt stilla så att jag kan höra Gud tala personligt till mig i dag, vad säger han och vad kommer jag att svara? 


På flykt från sig själv - 1 Mos 31
Kommentar till den dagliga bibelläsningen

"Och Jakob smög sig i väg från arameen Laban utan att låta honom märka att han tänkte fly. Han bröt upp och flydde med allt han hade och gick över floden och ställde sin färd mot Gileads berg." (1 Mos 31:20-21 FB).

Jakob flyr från Laban. bara några kapitel tidigare hade han flytt till Laban (1 Mos 27:43). Det började bli en livsmönster för Jakob att leva så att han behövde fly undan vad han ställt till med. Kanske var problemet Jakob själv.  Och om det var Jakob själv som var problemet fick han uppleva att man inte kan fly bort från sig själv, oavsett hur fort man springer.

Först i nästa kapitel hade Jakob ett genomgripande möte med Gud och fick sitt liv förvandlat. Då kunde han sluta fly.

Vi kan kanske också ibland uppleva att vi skulle vilja fly bort från oss själva. Att vi är trötta på att vara oss själva och vilja börja om på nytt. I mötet med Herren kan det ske. Han möter oss där vi är. Och då vi kapitulerar och lägger våra liv i Guds händer förvandlar han oss (även om vi tycker att det går långsamt ibland) till den person han har avsett att vi ska vara. 
 
 

Frukta Gud - Neh 7

Kommentar till dagens bibelläsning.

"Till befälhavare över Jerusalem satte jag min bror Hanani och även Hananja, befälhavaren i borgen, ty denne var en pålitlig man och fruktade Gud mer än de flesta" (Neh 7:2)

Jerusalems murar var nu färdigbyggda. Nu gällde det att behålla det man åstadkommit. Nehemja behövde män som han kunde lita på som kunde ansvara för försvaret av muren. Hananja, var en av dem som fick det ansvaret.

Hans kvalifikationer för uppdraget var:
1/ ...att han var pålitlig
2/ ...att han fruktade Gud mer än de flesta

Sådana människor behövs även idag.
Vi behöver människor som vi kan lita på. Och de människor som verkligen kan uträtta något i Guds rike, är de människor som fruktar Gud, de som har en levande relation till Herren. 

28 jan. 2015

Torsdag den 29 januari

Dagens bibelläsning: Matt 21 - 1 Mos 30 - Neh 6 - Gå till bibelläsningsplanen HÄR
Läs mer om BIBELUTMANINGEN 2015 HÄR

Herren behöver dem - Matt 21

Bibelläsning: Matteusevangeliet 21"När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: "Gå till byn som ligger framför er. Där skall ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, skall ni svara: Herren behöver dem." (Matt 21:1-3 FB)

Oftast handlar kristendomen om vad vi behöver. Det handlar om våra behov och hur Gud kan möta dem.

Men ibland kan vi se att Jesus har behov. Det står: "Herren behöver dem". I denna situation kunde inte den mest lärde eller mest andlige lärjunge möta Jesu behov. Han behövde helt enkelt en åsna.

Många kristna kommer inte i funktion därför att de anser sig själva för betydelselösa. De kanske tänker att det finns så många duktiga och att de själva inte duger till något. Men om Jesus kunde använda en åsna...

Det finns situationer i livet där Gud bara kan använda dig. Det finns människor som Gud bara kan använda dig för att nå. Herren vill lösa dig från det som håller dig tillbaka. "Lös dem och led dem till mig".

Visionera - 1 Mos 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sedan lade han käpparna som han skalat i rännorna eller vattenhoarna, så att djuren hade dem framför sig när hjordarna kom för att dricka. De brukade para sig när de kom för att dricka. När djuren parade sig vid käpparna blev djurens avkomma strimmig, spräcklig och brokig."  (1 Mos 30:38-39 FB)

I 1 Mos 30 möter vi den något underliga berättelsen om hur Jakobs hjord växte sig stor. Jakob hade ingått ett avtal med Laban att alla djur som var spräckliga eller strimmiga skulle tillhöra Jakob. Jakob gjorde så att djuren hade de språckliga pinnarna framför sig då de parade sig. Resultatet blev spräckliga och strimmiga djur.

Det är viktigt för våra liv vad vi ser framför oss. Ser vi bara bekymmer, tillbakagång och elände är det stor risk att det blir så.

Men om vi låter Herren fylla våra tankar med det han tänker om en framtid och ett hopp så finns det stora möjligheter att det vi ser framför oss är det som kommer att ske.

-Herre, fyll mina tankar med visioner från dig och hjälp mig att hålla visionen levande så att den blir riktningsgivande för mina tankar, mna ord och mina handlingar.

Styrk du mina händer - Neh 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det, kände de sig helt vanmäktiga. De förstod att detta arbete var vår Guds verk"  (Neh 6:16 FB)

På nytt läggs det planer på att stoppa byggandet av Jerusalems murar. Dels genom försöka få folket att tappa modet och dels genom att helt enkelt döda Nehemja.

Men Nehemja söker styrka hos Herren och ber att Herren ska styrka hans händer (vers 9).

Til slut står muren färdig!! Men muren tas inte som ett tecken på Nehemjas skicklighet utan som en demonstration av Guds kraft. Då fienderna såg det kände de sig helt vanmäktiga (vers 16).

Vi har ibland så lätt att tro att allt beror på oss. Och då det går bra tar vi gärna åt oss äran. Men då Herren griper in och utför sitt verk får vi bara stå där med förundran, tillsammans med motståndarna! "De förstod att detta arbete var vår Guds verk".

Judehatet som drar storpublik

 Från NYHETSFLÖDET onsdag den 28 januari -Klicka HÄR
- Judehatet som drar storpublik /Dagens Nyheter
- Biskopslöner ger kyrkan problem /Joel Halldorf i Dagen
- Att lämna allt? /Jonas nordén i Efter Kristus
- 1,6 millioner på flugt fra Boko Haram /Kristeligt Dagblad

27 jan. 2015

Vem ska definiera den Islamska tron?

Devin Rexvid, som har växt upp som muslim, kommenterar i Svenska Dagbladets Brännpunkt kulturministerns utspel att satsa stora belopp för att utbilda Sveriges befolkning i vad Islam egentligen står för.

Kan det vara riktigt att staten ska initiera en utbildningskampanj om vad som är en riktig islamsk tro och vad som är en felaktig tolkning?

Ett uttryck som återkommit frekvent i förbindelse med händelserna i Paris är: "Detta är inte Islam". Vem är det som har rätt att definiera den islamska tron? Är det svenska imaner? Är det den svenska staten? Boka Haram, Al Qaida och IS har förmodligen en helt annan tolkning av Koranen än majoriteten av muslimer. Varifrån har de fått sin tolkning av Islam?

Devin Rexvid bekriver sin uppfostran på följande sätt:
"Under min barndom blev jag liksom hela min generation utsatt för islamisk indoktrinering. Enligt läroplanen var det strikt förbjudet att ifrågasätta islam och Koranen. Koranverserna vi tvingades läsa var manipulerande glasögon som skulle få oss att se en kvinna som en halvman. De var mixtrade hörapparater som skulle få oss höra två kvinnors vittnesmål som en mans. De var en felinställd våg som skulle få oss att tro att en mans arvsandel vägde lika tungt som två kvinnors. De var potenshöjande ”religiöfarmaka” som skulle göra oss benägna att ta fyra eller fler fruar. De var detektorer som skulle få oss ”rättrogna” att identifiera ”de otrogna”, förfölja, gripa, strypa och slakta dem. De otrogna var irakier, sionister, kommunister, imperialismens valpar och bahaier. Koranverserna om jihad skulle få oss stupa som martyrer med paradisnyckeln kring halsen. Vi fick frukta en fruktansvärd Allah som hotade med eld och helvete om vi inte följde hans vilja."

Är detta den riktiga beskrivningen av Islam?

Min poäng är att det inte är statens uppgift att avgöra vad som är den rätta tolkningen av Islam och sedan sprida den läran till befolkningen. Det har till och med figurerat förslag att staten ska "certifiera" imaner som får verka i svenska moskéer.

Om det skulle genomföras är det väl rimligt att staten också skulle "certifiera" vilka präster och pastorer som har rätt att förkunna i svenska kyrkor och gudstjänstlokaler. Staten skulle i så fall bestämma vad som riktig kristendom och vad som inte är kristendom.

Det har man prövat i Kina och Sovjetunionen. Resultaten var inte speciellt lyckade.

/PB

Våga vara ärlig med Gud

Anders Sjöberg undervisar ifrån Markusevangeliet. Han talar om vikten av att vara ärlig med Gud. När vi ärliga med Gud kan han vända våra misslyckande till något positivt.

Webb-TV från Webbkyrkan.
Se och lyssna på undervisningen HÄR

Värna rätten att värna livet

Från NYHETSFLÖDET tisdag den 27 januari - Läs mer HÄR
- Värna rätten att värna livet /Ruth Nordström i Världen idag
- Genom ett nyckelhål ser vi ”tusenårsriket” hända /Tommy  Dahlmans blogg
- Tittarna följer familjens missionsresa /Dagen
- 100.000 nazi-ofre lever endnu /Kristeligt Dagblad   

26 jan. 2015

Förföljda kristna besvikna på väst

Från NYHETSFLÖDET måndag den 26 januari
- Förföljda kristna besvikna på väst /Dagen
- 138 skäl att vara glad i sin själ /Marie Willermarks blogg
- Svenska kyrkans tysta diplomati eller i nöden prövas vännen! /Bloggen "Tankar i natten" 

Ögonblicksbön

Föregående vecka i den dagliga bibelläsningen enligt bibelläsningsplanen stötte jag på tre tillfällen med "Ögonblicksbön". Med det menar jag att man inte bestämmer sig för att gå åt sidan för att be, utan att man helt enkelt går över i bön i den situation man befinner sig. Där och då.

Abrahams tjänare hade sänts ut för att hämta hem en brud åt Abrahams son Isak. Då tjänaren når den plats som han blivit sänd till samtalar han med en ung kvinna och då allt som han bett Gud om inför mötet faller på plats, faller tjänaren ned och tillber Herren (1 Mos 24:26). Mitt under samtalet med kvinnan.

Då tjänaren senare skall säta sig för att äta tillsammans med flickans far och frabror, får han plötsligt ett ja från dem då det gäller den unga kvinnan. Då tjänaren fick det svaret föll han bara ned och tillbad Herren (1 Mos 24:52) Mitt under samtalet. Där och då.

Då Nehemja under den babylonska fångenskapen får frågan av kung Artaxerxes "Vad önskar du?", står det att Nehemja "bad till himlens Gud och svarade..." En bön mitt under samtalet med kungen. En ögonblicksbön. Där och då.

Det gäller att, som en god vän uttryckte det: "Att ha nära till bönen". Rut och jag har försökt praktisera det under många år. Det händer ofta att någon ber oss be för dem då det gäller ett speciellt behov. De har normalt tänkt sig att vi ska ta med det i våra regelbundna bönestunder. Men vi brukar normalt svara "ja" på frågan och börja be direkt där vi står eller sitter. Där och då. Det kan vara i en gudstjänstlokal, på gatan, i en affär, på bussen eller var vi än befinner oss. En bön där och då. En ögonblicksbön. Så om du kommer till oss och ber om förbön, var beredd på att vi kan ta det bokstavligt där och då.

Men Gud är inte nöjd med att vi bara kastar iväg böner i korta ögonblick. För att ögonblicksbönen ska fungera och för att vi ska kunna ha nära till bönen, tror jag att vi också måste av stunder av koncentrerad bön. De behöver inte alltid vara så långa, men de bör vara regelbundna.

Det finns löften om bönhörelse både då vi går åt sidan
-för personlig bön: "När du ber, gå då in i dein kammare, stäng dörren och be....Då ska din Fader...belönda dig" (Matt 6:6)
-och då vi bestämer oss för att be tillsammans "vad två av er kommer överens om att be om här på jorden..." (Matt 18:19).

Så: be ensam, be tillsammans, ha nära till bönen.

25 jan. 2015

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 25 januari

Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet

Tidig söndagsmorgon på väg till Dröbak. Just nu är vi mitt inne i en Bibelhelg på Frälsningsarmén i Dröbak.

Dröbak är bland annat känt för en händelse i inledningen av andra världskriget. En rad tyska krigsskepp seglade uppför Oslosjorden för invasionen av Norge, och på Wikipedia kan vi läsa:

        "Natten mellan den 8 och 9 april (invasionens första dag) stävade Blücher, i spetsen för Kampfgruppe V, uppför Oslofjorden. Förutom Blücher bestod gruppen av kryssarna Lützow och Emden samt tre torpedbåtar och ett antal mindre fartyg. Gruppen förde med sig 2000 soldater vars uppgift var att inta Norges huvudstad Oslo.När den tyska styrkan närmade sig Oscarsborgs fästning avfyrade den underbemannade besättningen Moses och Aron, två av sina tre 28 cm Krupp-tillverkade kanoner modell 1892. Bägge granaterna träffade Blücher som fattade eld. Samtidigt öppnade lätta och medelstora norska kanonbatterier på fastlandssidan eld mot Blücher och Lützow. Blücher fick dessutom problem med styrningen och tvingades manövrera i det trånga Drøbaksundet med hjälp av sina propellrar. När    Blücher befann sig i höjd med Norra Kaholmen avfyrade det därvarande underjordiska torpedbatteriet två 45 cm Whitehead-torpeder, tillverkade i Österrike-Ungern 1906. Bägge torpederna träffade Blücher midskepps. Lützow och Emden vände därefter söderut och gick mot Moss.
     Blücher var därmed helt oförmögen att manövrera och dessutom spred sig branden ombord. Klockan 06.21 sjönk den 18 200 ton tunga Blücher strax söder om Askholmen. Omkring 1 000 tyska soldater och sjömän miste livet i samband med förlisningen. Ytterligare 1.400 ombordvarande lyckades rädda sig i land.
     Sänkningen av Blücher fördröjde de tyska invasionstruppernas intåg i Oslo så pass länge att det norska kungahuset, regeringen och försvarsledningen hann fly huvudstaden och gavs utrymme att organisera landets väpnade motstånd."

Inte så långt ifrån Dröbak ligger den lilla byn Son. Där gjordes ett försök till invasion långt tidigare. Det är avbildat på ett känt konstverk i Norge. Målningen heter "Stormangrep på en fiskeby". Målningen visar Frälsningsarméns intåg i byn Son. Målningen tillhör Nasjonalgalleriet men finns permanent utlånad till Templet i Oslo. Den invasionen lyckades uppenbarligen bättre eftersom Frälsningsarmén fortfarande finns kvar i landet, men den tyska armén har fått dra sig tillbaka.

Våra avsikter med bibelhelgen i Dröbak är inte fredligare. Det är också en kamp på liv och död. En kanp för att rädda människor från förtappelsen och få dem att ta emot evigt liv (Joh 3:16).
Frälsningsarméns lokal i Dröbak
Nu är det söndagsmorgon och vi är snart på väg till Dröbak. Igår hade vi två bibelstudier och idag har vi avslutningsmötet på helgen i Dröbak.

Ha en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

Ellinor Grimmark: Jag blir bemött med lögner

Från NYHETSFLÖDET söndag den 25 januari

- Ellinor Grimmark: Jag blir bemött med lögner/Inblick
- Islam och islamism /Världen idag
- Kristet lärjungaskap – del IV: Lidande /Olof Edsinger
- Sharialagar ska införas i hela världen /YouTube från Fox News. Svensk text
Läs mer  HÄR

24 jan. 2015

"Utan människor som öppet visar att de är judar blir inte judehatet synligt"

Från NYHETSFLÖDET lördag den 24 januari - Läs mer HÄR
- ”Utsatthet” är ingen ursäkt / Erik Helmerson/ledaren Dagens Nyheter
- Utan människor som öppet visar att de är judar blir inte judehatet synligt / Britta Svensson i Expressen
- Kritiken tystnade mot Svantessons kristna tro / Dagen
- Vi behöver inte vara rädda för sanningen / Olof Edsinger i Världen idag

Från den NORSKA SIDAN
- Dobbeltsyn /Jostein Nielsen - Klicka HÄR
- Guds navn 6 (7) Jehova – Rophe = Herren helbreder / Rut Baronowsky - Klicka HÄR

23 jan. 2015

Gå före eller svansa efter?

Från NYHETSFLÖDET fredag den 23 januari Läs mer HÄR
- Gå före eller svansa efter? / Berit Simonsson i Världen idag
- När judar nu kläms mellan nynazister och extrema islamister   i Sverige / Tommy Dahlmans blogg
- Norske supertalangen tror på Gud / Dagen
- "Den kristne troen gir styrke" / VG Norge

Från DEN NORSKE SIDEN - Läs mer HÄR
- Guds namn 5 (7) - Jehova Tsidkenu = Herren min rättfärdighet / RB

22 jan. 2015

"Hat mot judar blir rumsrent"

Från NYHETSFLÖDET torsdag den 22 jabnuari - Läs mer HÄR
Knivattack i Tel Aviv / Paul Widén i Nyheter från Israel
”Islamiska staten är ett hot mot hela världen” / Dagen
Hur kristna ska förhålla sig till Sverigedemokraterna? / Youtube
Hat mot judar blir rumsrent / Atonbladets ledare

Från NORSKA SIDAN - Läs mer HÄR
- Guds namn 4(7), Jehova – Rohi = Herren min hyrde / RB

21 jan. 2015

Ny bok

Tolkningsboken - Hur ska tolka Guds ord?


Ur förordet:
"Det finns många i dag som säger att Bibeln inte är så viktig. Den ger ändå ingen vägledning eftersom den kan tolkas hur som helst.

Men jag vill påstå att Bibeln inte kan tolkas hur som helst. Bibeln säger inte vad som helst. Gud vill säga något till oss genom Bibeln.

Och om man verkligen vill förstå så är det inte så svårt att se de bärande budskapen i Bibeln. Mark Twain lär ha sagt: ”Det som bekymrar mig mest i Bibeln är inte det jag inte förstår, utan det
jag förstår”.

Detta häfte är en sammanställning av några föreläsningsanteckningar jag använd då jag undervisat om Bibeltolkning. Häftet vill ge några viktiga verktyg till hjälp för att kunna förstå Bibeln bättre."/PB

Häftet har funnits som e-bok sedan 2008, men finns nu tillgängligt "på papper". (A5-format 44 sidor).

Läs mer om Tolkningsboken i AFFÄREN
 


Boken har funnits några år som e-bok, men nu finns den tillgänglig på papper.

"Svenska erkännandet har stärkt krafter som inte vill förhandla"

Från NYHETSFLÖDET onsdag den 21 januari - Läs mer HÄR
"Svenska erkännandet har stärkt krafter som inte vill förhandla" / Världen idag
Andligt kaos – gemensam bön / Stanley Sjöberg i Prayer Point
Är alla religioner verkligen lika? / Mats Tunehags blogg

Från den NORSKA SIDAN
Guds namn 3(7) - Jehova Shalom = Herren är fred - Läs mer HÄR

19 jan. 2015

Vill du vara med och läsa Bibeln?

Du väljer själv ambitionsnivå. En bibelläsningsplan - tre ambitionsnivåer. Läs mer HÄR
 

Kristna får betala sekulär satir

Från NYHETSFLÖDET den 19 januari - Läs mer HÄR
Kristna får betala sekulär satir / Lukas Berggren i Världen idag
 "Charlie Hebdo" i den svenska åsiktskorridoren / Jacob Rudolfsson på SEA:s hemsida
Judar flyr Frankrike / Ruben Agnarsson i Inblick
Ny glöd behövs i ekumeniken / Olle Kristenson i Kyrkans Tidning

Från den NORSKA SIDAN - Läs mer HÄR
Guds navn 1(7) - Javhe=Jag är / Rut Baronowsky

18 jan. 2015

Tidig söndagsmorgon i Skien den 18 januari

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet
Skien centrum sett från "Bryggan" Foto från Wikipedia, Bitjungle
Det var nog en del år sedan vi hade möten i Skien, men nu är det dags igen. Igår, lördag, fylldes dagen av bibelstudier och idag, söndag har vi förmiddagsgudstjänst på kåren i Skien. Deltagarna kommer från de olika kårerna i Grenland.

Temat för bibelhelgen är "Lärjunge 2015". Dr. Charles Lakes lärjungaträningsprogram håller på att tryckas på norska och vi räknar med att ha en kurs för handledare i slutet av vårterminen, och vi hoppas att det kommer att starta lärjungaträningsprogram på många kårer till hösten. Flera av våra bibelhelger under våren kommer att vara inriktade på att förbereda för detta.
Veckan i övrigt, då? Jo, det har blivit många timmar i bilen och många besök, samtal och sammanträden.

En intressant sak som hände under veckan var att vi fick en beställning på 30 ex. min bok TOLKNINGSBOKEN till en av pingströrelsens folkhögskolor i Sverige. Boken ska vara kurslitteratur i en av bibelkurserna.

Nu är det snart dags att gå till förmiddagsgudstjänsten i Skien och sedan åker vi tillbaka till Jelöy med bilfärjan över Oslofjorden.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

17 jan. 2015

Ekumeniska böneveckan

Böneveckan är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.

Sveriges kristna råd och Svenska bibelsällskapet översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet som i år tagits fram av det kristna rådet i Brasilien.


Böneveckan för kristen enhet 2015 har temat ”Ge mig något att dricka” och materialet har förberetts av en arbetsgrupp i Brasilien. Utgångspunkten för bibeltexten inför 2015 är Johannesevangeliets fjärde kapitel som handlar om mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan. Jesus säger till kvinnan: ”Ge mig något att dricka.” Samtidigt erbjuder han henne det ”levande vattnet”, en inre källa som ger evigt liv. Kvinnans liv blir aldrig detsamma.


Läs mer om den ekumeniska böneveckan HÄR

5 000 européer kan vara ute på jihad

Från NYHETSFLÖDET den 17/1 Klicka HÄR
- 5 000 européer kan vara ute på jihad / Dagen
- Den fasansfulla normaliseringen / Britta Svensson i Expressen
- Självcensur riskerar att ta över / Hemmets Vän

 Från SIDAN 2 - Klicka HÄR
- Den ekumeniska böneveckan

Från den NORSKA SIDAN - Klicka HÄR
- Vem ska jag be till? / Jostein Nielsen

16 jan. 2015

Andaktsserie om Guds namn

Nästa vecka kommer en serie inlägg för den personliga andakten på rupeba.se. Varje dag kommer en ny andakt. Serien är skriven av Rut Baronowsky och tar sin utgångspunkt i några av Gus olika namn. Serien är skriven på norska, men låt dig inte avskräcka av det. Du kan klara det!

Söndag  18/1 Introduktion till andaktsserien
Måndag 19/1 Jehova Jahve = Jag är
Tisdag 20/1 Jehova Jireh = Herren försörjer
Onsdag 21/1 Jehova Shalom = Herren är fred
Torsdag 22/1 Jehova Rohi = Herren är min hyrde
Fredag 23/1 Jehova Tsidkenu = Herren min rättfärdighet
Lördag 24/1 Jehova Rophe = Herren helbreder
Söndag 25/1 Jehova Nissi = Herren mitt segerbanér

"Ett kalifat helt genomsyrat av sharia"

Från NYHETSFLÖDET den 16 januari - Klicka HÄR för att läsa mer
"Ett kalifat helt genomsyrat av sharia" / Susanna Birgersson i Dagens Nyheter
Attacken hyllas av jihadister / SVT nyheter
Wallström inte välkommen till Israel / Dagen
Kristet lärjungaskap – del II: Överlåtelse / Olof Edsinger i Efter Kristus

Anreckningar från DEN DAGLIGA BIBELLÄSNINGEN
"Se upp!" /PB - Klicka HÄR

15 jan. 2015

"Journalister mördas för vad de gör medan judarna mördas för vad de är"

FRÅN DAGENS NYHETSFLÖDE den 15 januari - Läs mer HÄR
- "Journalister mördas för vad de gör medan judarna mördas för vad de är" - Harry Amster i Svenska Dagbladet
- Judarna är åter måltavlor / Dagens Nyheter
- Tro för tvivlare! / Stanley Sjöberg i Prayer Point

14 jan. 2015

Judar hotas i hela Europa

Jackie Jakubowski skriver på kulturdebatt i Dagens Nyheter:

"Terrordramat i Paris pågick fortfarande när en kommentator i ­Sveriges Radio varnade för effek­terna av morden på franska journalister på tidningen Charlie Hebdo. Det inträffade kan resultera i ökad ”islamofobi”, varnade han och efterlyste ”mer information om islam”. Därmed ändrades fokus från att bekämpa den våldsbenägna islamismen till att framställa muslimer som offer för det västerländska samhällets ”arrogans”. Så är det alltför ofta när islam, islamismen och terrorism i islams namn förs på tal...

Den respekt som muslimer – både i Sverige och i arabvärlden – har rätt att kräva av andra måste vara ömsesidig. Protesterna mot Muhammedteckningar eller mot satir skulle vara mera förståeliga om reaktionerna var lika starka mot den intolerans som råder i stora delar av den muslimska världen mot judar, kristna och andra grupper."

Läs mer i Dagens Nyheter

Dagens inlägg den 14 januari

NYHETSFLÖDET - Klicka HÄR
- "Fritt fram håna kristendom, men aldrig islam" / Expressen
- Från slavar till syskon / Världen
- Allt fler unga kallar sig för kristna / Dagen

ANTECKNINGAR FRÅN DEN DAGLIGA BIBELLÄSNINGEN - Klicka HÄR
- Tror du? / PB

13 jan. 2015

Dagens inlägg den 13 januari

NYHETSFLÖDET - Klicka HÄR
- Tioåriga självmordsbombare sprider död / Svenska Dagbladet
- Netanyahus budskap till Europas judar: Israel är ert hem / Världen idag
- När Mona Sahlin jämställer Anders Breivik med organiserad islamistisk terror/Dahlmans blogg

WEBBRADIO - Klicka HÄR
- Johannes Lorin undervisar om vad det betyder att förneka sig själv / Rom 10:17

ANTECKNINGAR FRÅN DEN DAGLIGA BIBELLÄSNINGEN - Klicka HÄR
- "...men då de kom till Harran" / PB

10 jan. 2015

Tidig söndagsmorgon på Jelöy (Norge)

Personlig veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Söndag igen. Dom säger att det börjar bli ljusare om dagarna, men så här mörkt var det då Rut och jag gick ned till posten med ett brev en kväll i veckan. Jag vet inte om du ser något, men månen syns i alla fall på andra sidan fjorden. Där ser man också ljusen från de många husen i Moss och man kan till och med se bilfärjan som trofast tar sig mellan Moss och Horten.

Nu börjar arbetsåret ta fart efter att hoppat hage mellan helgdagarna. De kommande helgera är vi inbokade på bibelhelger och mötesserier i Skien, Dröbak, Sandefjord, Moss och Odnes. Däremellan ska vi tala på en veckas officersmöten i Tyskland. Det känns bra att vara igång igen och vi har stor förväntan till vad Herren vill göra bland oss.

Bibelutmaningen 2015 har kommit igång bra. Men till min förskräckelse fann jag en massa obesvarade anmälningar i min "skräplåda" för inkommande mejl. Den kollar jag normal aldrig. Nu har jag kontaktet dem det berör, men skulle du ha anmält dig utan att få svar, försök igen.

Bland skräpmejlen fann jag även följande hälsning:
"Ja, jag vill vara med i "Utmaningen 2015" också!
Tack för ert engagemang och er iver att hjälpa oss lärjungar att komma närmare Jesus i vår vardag.
I den här världen finns ett sådant stort utbud med informaion av "denna världens ande" som man matas med varje dag vare sig man vill eller ej, att det är helt nödvändigt att ha som vana att läsa Bibeln och be varje dag.
Jag känner att det är en förutsättning för att jag ska kunna ta min tro på allvar, och bekänna mig till den ute i min vardag.
Jag upplever att skillnaden mellan att läsa Bibeln och be sporadikt, mot att göra det till en vana, - det är som att gå från att ha Jesus som en bekant till att ha Honom som en nära anhörig"

Ja, det var visdomsord från en god vän. Vill du också skaffa dig en god vana? Du får gärna vara med du också i Bibelutmaningen 2015. Läs mer om det HÄR.

Under veckan läste vi från bibelläseplanen i 2 Krönikeboken 34 om Josia och hur de fann den gamla boken med Herrens lag då man rustade upp Templet. Den hade varit bortglömd en lång tid. Det ledde till att man förnyade sitt förbund med Herren och helhjärtat höll sig till Guds ord. Tänk om människor i Sverige skulle finna fram till boken som för många varit bortglömd. Tänk vilket resultat det skulle få om vi igen blev ett bibelläsande folk. Du kan kanske förresten inspirera någon du känner att börja läsa Bibeln regelbundet.

Nu är det söndagsmorgon och snart dags att gå upp till kåren på förmiddagsgudstjänst och medlemsmöte. Och sedan kommer förmodligen en ny vecka.

Jag önskar dig en välsignad vecka
Peter Baronowsky