28 feb. 2022

Jesus i Gamla Testamentet


 
- Från Jesus.se -
Gamla Testamentet är den första delen i den kristna bibeln och brukar förkortas GT. Detta är judendomens heliga skriftsamling och den består av tre huvuddelar: Lagen, Profeterna och Skrifterna (vilket på hebreiska förkortas med ordet Tanach). Den kristna bibeln har samma böcker men i en annan ordning: från historiska böcker (1 Mosebok och framåt), poetiska böcker (Job och framåt) till det man kallar profetböckerna (Jesaja och fram till GT:s sista bok Malaki).

Även den hebreiska bibeln (Gamla Testamentet) berättar om Jesus. Själv menade Jesus att det som stod i de heliga skrifterna om honom var det viktigaste vittnesmålet – för de berättade mycket tydligt vem han var: ”Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt … Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli räddade … Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig. Och Fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig … [Skrifterna] vittnar om mig … Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev” (Joh 5:31-46).

Dagens andakt, den 28 februari

 


”Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord.” (Ps 19:2-5)

 Om du har flugit långt i västlig riktning någon gång, har du säker förstummats av att solen aldrig tycks gå ner. Det beror på att tiden i varje tidzon är en timme tidigare än tiden i den angränsande zonen österut. Vi vet att när det är natt på ena sidan jordklotet så är det dag på andra sidan.

Detta är fascinerande när man tänker på den kristna kyrkan som finns och verkar över hela jorden. Det är verkligen en kyrka som aldrig sover. När vi beder vår aftonbön, beder några av dina trossyskon sin morgonbön och andra åter sin middagsbön. Det är som att vi överlämnar en stafettpinne till de andra, och vi kan tryggt gå till vila på kvällen. Psalmisten skriver:

När jorden sig i rymden vänder
och ljuset går från trakt till trakt
ditt lov väcks upp i nya länder
Din kyrka håller troget vakt 

Den sol som oss till vila viger
För andra tänder arbetsdag
Ur andras hjärtan bönen stiger
Om kraft att vandra i din lag. 

BÖN

Tack Jesus att jag får vara en del av din kyrka, som aldrig sover. Hjälp mig att troget stå på min post och fullgöra mitt uppdrag där du har ställt mig. Hjälp mig att stämma in i himlens förkunnelse om din härlighet, och tillsammans med himlavalvet vittna om dina verk.

VAKNA! – Markus 13

 


Bibelläsning: Markusevangeliet 13

Läs bibeltexten här
När ni ser allt detta hända, skall ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren.
(Mark 13:29)

Kapitlet handlar om de olika händelser som kommer att föregå Jesu återkomst till jorden. Händelser som är påtagliga i vår tid.

Budskapet upprepas många gånger i kapitlet: "Var på er vakt", "Håll er vakna" och "Vaka", ty ni vet inte när stunden är inne (v.33).

Då Jesus kommer tillbaka, beskrivs det ofta som "en tjuv om natten". Han kommer oväntat i en tid då inte många är beredda

Det gäller att varje dag och stund leva beredd att möta Jesus då han kommer tillbaka.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva" (2 Pet 3,11). 

ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Kapitlets huvudtema är att vi ska vara vakna och beredda. Sex gånger återkommer varningsropet i detta kapitel (vers 9, 23, 33, 35, 36, 37).

Jesus talar här också om händelser och katastrofer som kommer att föregå Jesu återkomst. Han beskriver det inte som jordens "dödskamp", utan som "födslovåndor" (vers 8). Jesu återkomst handlar inte om att det tar slut, utan att om något nytt ska födas fram. En ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor.

Nöden under den sista tiden ska inte vara en nöd i största allmänhet, utan en nöd större än all tidigare nöd "Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma" (vers 19).

Kännetecknande för den tiden skall enligt Jesus vara:

- Stridslarm och rykten om krig (vers 7)
- Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike (vers 8)
- Jordbävningar på många platser (vers 8)
- Hungersnöd (vers 9)
- Jesu lärjungar kommer att misshandlas och ställas inför rätta (vers 9)
- Bröder skall utlämna varandra för att dödas (vers 12)
- Jesu lärjungar kommer att bli hatade för Jesu namns skull (vers 13)

Dessa händelser ska avslutas med att Jesus kommer tillbaka med stor makt och härlighet (vers 26).

Himmel och jord kommer att förgå. Men det finns en sak som inte kommer att förgå. Det är vad Gud har sagt, Guds ord!

Till eftertanke:
På vilket sätt påverkas våra liv av tron på Jesus snara återkomst?

27 feb. 2022

Tidens tecken - Anders Wigholm

 Tidens tecken del 1 - Lyssna HÄR

Tidens tecken del 2 - Lyssna HÄR

Tidens tecken del 3 - Lyssna HÄR

Tidens tecken del 4 - Lyssna HÄR

Tidens tecken del 5 - Lyssna HÄR

Tidens tecken del 6 - Lyssna HÄR

Tidens tecken del 7 - Lyssna HÄR

Tidens tecken del 8 - Lyssna HÄR

Tidens tecken del 9 - Lyssna HÄR

Tidens tecken del 10 - Lyssna HÄR

Tidens tecken del 11 - Lyssna HÄR         

Tidig söndagsmorgon i Nässjö, 27 februari

 

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Det är som att vakna upp ur en mardröm och finna att mardrömmen är sann. Det är krig i Europa! En stormakt angriper oprovocerat ett mycket mindre land och angriper med full styrka med stora stridskrafter i luften och på marken. Vad kan man göra? Man kan be för Ukraina och Ukrainas folk. Man kan också hjälpa till materiellt. Frälsningsarmén har startat en stor insamling till Ukrainas folk. Du kan läsa mer på www.fralsningsarmen.se.

Samtidigt som livet utsätts för enorma påfrestningar i Ukraina börjar livet återgå till något som liknar "normalt" i Sverige. På gudstjänsten i Västerås förra söndagen stod stolarna uppställda i raka led utan markerade tomma stolar i stolsraderna. Vi hälsade på varandra, tog i hand och till och med kramade varandra!

I tisdags var det samling för vår "Hemgrupp" där vi fick tillfälle att be för situationen i Ukraina och våra böneämnen för vår kår och våra personliga böneämnen.

Denna söndagsmorgon vaknar vi upp på Frälsningsarmén i Nässjö (bilden). Vi var inbjudna att medverka i en dag med rubriken "Att vara kår 2022". Ett fantastiskt initiativ av kåren i Nässjö. Dagen, som vände sig till kårerna i norra Småland innehöll sex föreläsningar i olika ämnen. Rut hade fått ämnet: "Utmaningar och möjligheter i en förändringsprocess" och mitt ämne var "Det handlar om mig" och handlar om att kårens förnyelse och framgång inte bara bygger på program och strategier utan framför allt på den enskilde medlemmens relation och överlåtelse till Gud.

Dagen överträffade alla förväntningar. Möteslokalen var fylld av deltagare som kom från många olika kårer och församlingar. Och, Gud var där!

Dagen avslutades med en gudstjänst där Josefina Gniste ledde oss in i lovsång och Rut predikade.

Nu är det söndagsmorgon och vi ska få vara med på kårens gudstjänst där jag fått förmånen att medverka med predikan.

Med önskan om Guds välsignelse till dig som läser detta
/Peter Baronowsky

Dagens andakt, den 27 februari

 


”Det är ditt fördärv Israel att du är emot mig, din hjälp…” (Hos 13:9)

Ofta har jag sett det - t.ex. när föräldrar hämtar sina barn på dagis. Och när jag tänker efter, har jag också själv upplevt det ibland, när barnen var små. Föräldrar och barn har varit ifrån varandra en hel dag. De har längtat efter att träffas. Men när så föräldern kommer för att hämta sitt barn, blir den lilla som förbytt. Hon eller han sparkar och slår och gör vilt motstånd mot förälderns försök att trösta och hjälpa. Man känner sig ganska hjälplös som förälder i den situationen och det är lätt att tänka att de som haft hand om barnet hela dagen har bättre hand med det, än man själv.  Men verkligheten är kanske den, att när föräldern kommer, kan barnet äntligen slappna av och ge uttryck för sin frustration över att ha blivit lämnad ensam.

Ibland uppför vi oss som det lilla barnet, som ger fullt utlopp för sin frustration emot den som verkligen älskar och vill vårda det. När Gud kommer oss nära, avvisar vi honom bryskt. Vi ”är emot” Gud, han, som är vår enda säkra hjälp. Tänk om vi istället kunde slappna av och låta honom ta hand om oss.

BÖN

Fader, du längtar lika mycket efter gemenskap med oss, som vi längtar efter gemenskap med dig, i djupet av vårt inre. Vi förstår kanske inte alltid att vår frustration har sin rot i vår längtan efter dig. Kom och ta hand om oss idag. Hjälp oss att vila i din famn.

UTMANINGEN 27 februari: Psalm 26 och 27


Psalm 26 - ATT LYFTA BLICKEN

Bibelläsning: Psalm 26
Läs bibeltexten här

"Jag vill... höja min röst till tacksägelse och förkunna alla dina under." (Ps 26:6-7)

Psalmisten har hamnat i svårigheter, men hävdar att han är oskyldig. (vers 1 och 11).

Även om psalmen kretsar omkring psalmistens behov av att bedyra sin oskuld, sätter han inte sin tillit till sig själv utan till Herren (vers 1) och Herrens nåd (vers 3).

Mitt i psalmen "lyfter" bönen. I stället för att se på sig själv, situationen och omständigheterna, lyfter han blicken och går över i tacksägelse för vem Gud är och för vad Gud gör.

Det är så lätt att vår bön fastnar i problemen som omger oss. Det är befriande att lyfta blicken och se på Herren, tacka Honom för vem Han är och tacka Honom för alla Hans under i mitt liv.

Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Gud att lyfta blicken och se det som händer ur ditt perspektiv.

Kommentar:
Vers 1-3

David ber att Herren ska döma honom och granska hans liv. Det gör han med frimodighet eftersom han litar på Herren (vers 1) och på Guds nåd (vers 3).

Vers 6
Men för att leva i Guds nåd måste David ständigt låta Gud rena honom. Han skriver att han tvättar sina händer.
Nya Testamentet talar om vårt ständiga dagliga behov av förlåtelse och rening: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:9).

Vers 12

Då vi litar på Guds nåd och tvättar oss med förlåtelsens tvål får vi på samma sätt som David uppleva att ”Min fot står på säker mark”. 


Psalm 27 - FÖR VEM SKULLE JAG VARA RÄDD?


Bibelläsning: Psalm 27
Läs bibeltexten här  

"HERREN är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd?" (Ps 27:1)

Om vi verkligen kan låta Herren vara vårt ljus och vår frälsning behöver vi inte frukta något.

Hebreerbrevet uttrycker det på liknande sätt:
"Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?" (Heb 13:5-6)

”Därför" är ett svar på frågan "varför". Varför kan jag frimodigt bekänna att Herren är min hjälpare? Varför behöver jag inte frukta? Därför att Gud har lovat att aldrig överge mig, behöver jag inte frukta. Därför att Gud har lovat att aldrig överge mig kan jag frimodigt bekänna att Herren är min hjälpare, mitt ljus och min frälsning.

Psalmistens enda begäran är att få leva i Guds närhet. Låt det också vara vår bön till honom som är vårt ljus och vår frälsning.

Mannakorn att tugga på under dagen:
Herren är mitt försvar.

Kommentar:
Vers 6
David talar här om sin önskan att söka Herren i hans Tempel. På Davids tid fanns inget Tempel i Jerusalem. David kan kanske syfta på Tabernaklet med Herrens ark som fanns i Gibeon, eller också tänkte han på det Tempel Salomo skulle bygga och som David förberedde under sitt liv. Mest troligt är nog att David syftar på att vara i Herrens närhet då han uttrycker sin längtan att leva i templet.

Vers 14
David visste av egen erfarenhet vad det innebär att vänta och hoppas på att Herren skulle gripa in. David blev smord till kung vid sexton års ålder, men kom inte till makten förrän han var trettio år. Långa perioder jagades han av Saul och senare också av sin son Absalom.


26 feb. 2022

Inför söndagen. Tema: Kärlekens väg

 


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Ester kapitel 4, vers 12-17

När Mordokaj fick höra vad Ester sagt
lät han svara henne: ”Tro inte att du ensam bland alla judar skall komma undan bara därför att du bor i kungens hus.
Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll, men du och din fars familj skall gå under. Kanske var det för en stund som denna du blev drottning.”
Då sände Ester detta svar till Mordokaj:
”Samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni skall inte äta eller dricka på tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor skall fasta på samma sätt. Sedan går jag till kungen, trots att det är mot lagen. Är jag förlorad, så är jag förlorad.”
Mordokaj gav sig i väg och gjorde precis som Ester hade sagt till honom.

FRÅN BREVEN

Första Timotheosbrevet kapitel 2, vers 4-6

som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.
Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus,
som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne,

FRÅN EVANGELIERNA

Johannesevangeliet kapitel 12, vers 20-33

Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker.
De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sade: ”Herre, vi vill gärna se Jesus.”
Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus.
Och Jesus svarade dem: ”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas.
Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd.
Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv.
Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.
Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit.
Fader, förhärliga ditt namn.” Då hördes en röst från himlen: ”Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt.”
Folket som stod där och hörde detta sade att det var åskan, men några sade att det var en ängel som hade talat till honom.
Jesus sade: ”Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull.
Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas.
Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.”
Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö.

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 86, vers 5-11

Ja, Herre, du är god, du förlåter,
rik på kärlek till alla som åkallar dig.

Herre, lyssna till min bön,
hör mig när jag ber.

I nödens stund ropar jag till dig,
och du svarar mig.
Herre, bland gudarna är ingen som du,
inga gärningar är som dina.

Alla de folk du har skapat
skall komma och tillbe inför dig, Herre,
och de skall ära ditt namn.

Ty du är stor, du gör under,
du ensam är Gud.
Visa mig, Herre, din väg,
så att jag kan vandra i din sanning.
Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.

(Bibeltexterna är hämtade från Bibel 2000)

Be för Putin


- Världen idag -
Franklin Graham, son till förre världsevangelisten Billy Graham, uppmanar på sociala medier troende kristna att vara i bön för den ryske presidenten Vladimir Putin, med anledning av det spända läget vid Ukrainas gräns.

”Be för president Putin. Detta kan låta som en konstig uppmaning, och jag kanske får några arga kommentarer, men vi måste be att Gud ska verka i hans hjärta så att krig – med förluster av tusentals liv – till varje pris kan undvikas. Må Gud ge visdom till de ledare och rådgivare som är involverade i dessa samtal och förhandlingar. Våra böner kan göra skillnaden mellan liv och död”, skriver Franklin Graham i ett inlägg som publicerats på Facebook och Instagram.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/nyheter/franklin-graham-manar-till-bon-for-putin/repvbu!nXJue9zmTUKmGFu2yN2KpA/

Dagens andakt, den 26 februari

 ”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.”
(Heb 10:23)

Jag läste ett reportage från årets bokmässa. Det var ett referat från ett seminarium där Göran Skyttes bok ”Omvänd” behandlades. Göran Skytte hör till en av de ”kändisar” som omvänds till kristen tro under senare tid. Göran Skytte berättade att när hans bok, som beskriver hans omvändelse, skulle ges ut fick han en massa goda råd från människorna runt honom. De flesta handlade om att han på något sätt skulle hålla tillbaka sin bekännelse, för att inte riskera att bli ”stolleförklarad”. Men Skytte var inte rädd för detta utan säger ungefär: ”hur lågt man än sätter ribban, finns det ändå en skara som anser att man gått för långt”.

Jag tyckte om den formuleringen, och kände mig uppmuntrad att tydligt berätta för världen, vad Gud kan göra i en människas liv om hon bara låter det ske. Även om vi är aldrig så försiktiga när vi vittnar om Jesus, så kommer det alltid att finnas människor som känner sig provocerade av vår bekännelse.

BÖN

Herre hjälp mig idag att fortsätta att bekänna mitt hopp. Hjälp mig att lägga ribban för mitt vittnesbörd där du vill att den ska ligga, varken för lågt eller för högt. Då blir mitt vittnesbörd tydligt och du blir ärad.

Psalm 25 - VISA MIG DINA VÄGAR

 


Bibelläsning: Psalm 25
Läs bibeltexten här

"HERRE, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud." (Ps 25:3-4)

Psalm 25 är en bön om att Herren ska ge vägledning och visa vilken väg vi ska gå:
-Herren undervisar syndare om vägen (v.8)
-Han leder de ödmjuka rätt (v.9)
-Han lär de ödmjuka sin väg (v.9)
-Alla Herrens vägar är nåd och sanning (v.10)
-Den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han skall välja (v.12)

Psalmen klargör också förutsättningarna för att vi ska kunna ta emot hans vägledning:
-att vi förstår att vi är syndare (v.8). Gud leder tydligen inte dem som anser sig vara perfekta.
-att vi är ödmjuka (v.9)
-att vi fruktar Herren (v.12)

Mannakorn att tugga på under dagen: Visa mig Herre din väg idag. Visa mig Herre vilken livsväg du har berett för mig.

Kommentar:
Nästan hälften av alla 150 psalmer handlar om våra fiender. Fiende är inte bara människor som går till angrepp mot dig, fysiskt eller verbalt. Fiende är allt som kan vara ett hinder och störa min relation med Gud.

Satan är vår fiende. Han ”kommer bara för att stjäla, slakta och döda” (Joh 10:10). Vi får dagligen be om beskydd från honom. I Herrens bön ber vi fräls oss från det onda (kan också översättas den Onde).

Vi kan också själva vara vår fiende. Då vi blir frälsta bekänner vi Jesus som Herre (Rom 10:9). Men vi har så lätt att flytta Jesus på tronen för att i stället placera oss själva där.

Hur ska vi kunna försvara oss från synden som vill fånga oss? Vårt försvar i kampen mot synden är att be med David: ”Mina ögon ser alltid upp mot Herren, för han drar mina fötter ur nätet” (vers 15).

25 feb. 2022

Kraften att fördriva mörkret finns i Guds ord


-  Fredric Crona i Världen idag -
I Apostlagärningarnas tredje och fjärde kapitel kan vi följa Petrus och Johannes väg till eftermiddagsbönen. När de passerar Sköna porten så hör de en lam man som ber dem om en gåva. Petrus ser honom i ögonen och säger: ”Men Petrus sade: Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi nasaréns namn: res dig och gå!” (Apg 3:6). Och genast blir mannen frisk och går jublande med dem in i templet.

Detta gillades inte av etablissemanget och fariséerna och de skriftlärda såg omedelbart till att Petrus och Johannes blev fängslade. I förhöret ser vi hur noga de är med att tala om att det är genom Jesu namn undret har skett. Och de nöjer sig inte med det utan fortsätter frimodigt att proklamera om Jesus: ”hos ingen annan finns frälsningen” (Apg 4:12).

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/bonekronika/kraften-att-fordriva-morkret-finns-i-guds-ord/repvbn!UCVPP3trK8f6CFg5UYWNA/

Dagens andakt, den 25 februari


 ”Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungars vis.” (Jes 50:4)

Jag hörde någon säga: ”Det modigaste ögonblicket i en människas liv är när hon vaknar och stiger upp på morgonen för att möta en ny dag.” Då tänkte jag på några ord i Allan Törnbergs? välkända sång om Guds trofasthet: ”Gud är trofast, skriv de orden över varje nyfödd dag.”

”Varje nyfödd dag”! Strofen talar om dagen, som om den hade en livscykel. Ordet ”nyfödd” talar om renhet, äkthet och sårbarhet. Tidigt på morgonen har ingen ännu hunnit smutsa ner den här dagen. Vår valmöjlighet att använda den här dagen till något gott eller något ont finns där i all sårbarhet. Hur ska den bli? Vi vet så väl att vi kan förstöra den om vi inte är på vår vakt. Visst är det sant att det krävs mod att möta en ny dag. 

Men vi får med Törnberg liksom sätta en rubrik över dagens kapitel. Och den rubriken lyder: ”Gud är trofast”. Om vi går in i dagen med den rubriken, behöver vi inte frukta, utan vi får förtröstansfullt möta det som han i sin trofasthet lägger i vår väg.

BÖN

Herre, tack att du har ”förutsett” den här dagen, och att jag kan få möta den i trygg förvissning om att din trofasthet är det enda skydd jag behöver.

DET STÖRSTA BUDET – Markus 12

 


Bibelläsning: Markusevangeliet 12
Läs bibeltexten här

"...du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft" Mark 12:30)

En skriftlärd som, antagligen tyckte att det fanns väl många bud att hålla reda på, kommer till Jesus och frågar vilket av buden som är det viktigaste. Jesu svar är tydligt. Det största budet är att älska Herren. Sedan kommer på andra plats vår kärlek till våra medmänniskor. På dessa två bud vilar hela lagen och profeterna.

Om vi lever i uppfyllelsen av dessa två bud kommer vi automatiskt att uppfylla de andra buden. Lever vi så kan de andra buden vila.

Ibland kan vi bli så upptagna att följa alla små bud att det skymmer det största budet. De små buden kan vara viktiga de också, men det finns bara ett som är det viktigaste. Om vi missar det blir också de andra meningslösa.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Helhjärtad kärlek till Herren. Vad får det för konsekvenser för mig idag?

ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE


Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna - Vers 1-12
Jesus fortsätter samtalet med översteprästerna och de skriftlärde genom att berätta om vingårdsarbetarna som slog ihjäl ägarens sändebud och till slut hans egen son. Översteprästerna förstod att det var om dem berättelsen handlade.
Till eftertanke:
- Varför grep man inte Jesus vid detta tillfälle?
- Vilka tror du att sändebuden före Jesus representerade i berättelsen?

Skatt till kejsaren - Vers 13-17
Försöken att snärja Jesus fortsätter. Nu med frågan om det är rätt att betala skatt till ockupationsmakten. Jesus svarar på ett sätt som gör dem som frågar svarslösa. 
Till eftertanke:
Vi betalar också i våra dagar skatt till staten (kejsaren), antingen vi vill eller inte. Men Jesus säger att det finns en del pengar som tillhör Gud. Den delen är det ingen som tar ifrån oss, den ger vi frivilligt. Hur ser du på tiondegivandet? Ska man ge tionde före skatt eller efter skatt? Får vi någon vägledning om detta i denna berättelse?

De dödas uppståndelse - Vers 18-27
Här får Jesus frågan vem man är gift med i himlen om man haft flera äkta makar här på jorden.
Till eftertanke:
Fundera över Jesu svar. Får vi någon klarhet om hur det fungerar mellan äkta makar i himlen?

Det viktigaste budet - Vers 28-34
Se kommentar i den inledande andakten ovan.

Jesus fortsätter att undervisa - Vers 35-44
Jesus talar om Messias som Davids son och varnar för de skriftlärda.
Då Jesus talar om änkans offergåva framgår det att det inte är gåvans storlek som är det avgörande, utan gåvans betydelse för den som ger.
Till eftertanke:
Håller du med om kommentaren att det är gåvans betydelse för givaren som är det avgörande? Kan du utveckla din ståndpunkt?

24 feb. 2022

Be för Ukraina

 


- Världen idag -
Ukrainas kristna samlas i bön: Vi är mer enade än någonsin

Mängder av bönesamlingar äger rum bland de kristna i den ukrainska staden Poltava. Det berättar församlingsledaren Dmitry Laptev för Världen idag. Rysslands beslut att erkänna de rebellkontrollerade republikerna i Donbas har lett till en stor enhet bland landets kristna, säger han.

Dmitry Laptev är ledare för församlingsgemenskapen Union Light of Life Churches, i Poltava med omnejd, som är vänförsamling till den svenska missionsorganisationen Trosgnistan.

Via Messenger-meddelanden till Världen idag vittnar han om hur Ukrainas kristna församlingar från olika samfund förenas mer än någonsin, i en gemensam bön om att Gud ska välsigna och rädda deras land.

”Bönemöten hålls i varenda kyrka, lokala församlingar förenas i bön i alla städer, i alla distriktscenter och byar! Detta visar oss att när vi står inför fara erkänner vi oss alla som barn till en Fader, oavsett bekännelse och samfund. Vi upplever verkligen att vi är Kristi församling i dag”, beskriver han.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/nyheter/ukrainas-kristna-samlas-i-bon-vi-ar-mer-enade-an-nagonsin/repvbw!FAXS5elEbji1DGeoh4PCKg/

Dagens andakt, den 24 februari

 


”Ni började bra. Vem har nu hindrat er, så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni inte blivit övertygade av honom som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen.” (Gal. 5:7-9)

Galaterna hade en gång blivit frälsta av bara nåd. Nu hade irrlärare nästlat sig in ibland dem, människor som förkunnade att man måste göra vissa goda gärningar för att duga i Guds ögon. Nu undervisade Paulus dem om friheten i Kristus. Han tillrättavisade dem, påminde dem om denna frihet och varnade dem för att låta ett slavok läggas på dem igen. Sedan står det at lite surdeg syrar hela degen, eller modernare – lite jäst får hela degen att jäsa. Vi tror ibland att en liten försyndelse inte spelar så stor roll. Men här varnar Bibeln oss för att kompromissa med synden.

Vid en kvinnokonferens såg jag en fin illustration av detta. Den som undervisade bad att få en flaska med rent vatten. Någon kom in med en stor flaska rent och klart vatten. Sedan bad hon någon annan att gå och hämta vatten från toaletten. En kvinna kom in med en flaska med grumligt kloakvatten. Så hällde föreläsaren några droppar av det grumliga kloakvattnet i flaskan med det rena klara friska vattnet. Omedelbart grumlades hela innehållet och ingen ville längre dricka av det vattnet.

Gud vill att vi ska tjäna honom helhjärtat och utan kompromisser; att vi ska vara ”det osyrade brödet”  eller ”det rena vattnet”. Det är bara då, som andra människor får lust att komma och äta av den levande brödet och dricka från samma källa som oss.

BÖN

Herre, hjälp mig idag att leva i den frihet som du har köpt åt mig, den som kallas nåd. Hjälp mig att inte släppa in något orent i mitt liv som besudlar det äkta livet i dig.

HERREN BEHÖVER DET – Markus 11

 


Bibelläsning: Markusevangeliet 11
Läs bibeltexten här

"Gå till byn som ligger framför er. Så snart ni kommer in i den, skall ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Om någon frågar varför ni gör så, skall ni svara: Herren behöver det. Och ägaren skall genast sända hit det." (Mark 11:2-3 FB)

Det var en åsna som Herren behövde den gången. Gud använder det som finns tillgängligt. Oftast använder han människor.

I många situationer är det just dig som Herren behöver.

Han behöver en sådan som dig för att förmedla ord av tröst, för att förmedla omsorg, för att förmedla Herrens närvaro. 

Det var just det han behövde åsnan till: Att bära fram Jesus till folket.

 

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, vad vill du använda mig till idag?

 

 

ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

 

Jesu intåg i Jerusalem - Vers 1-11

Här finner vi berättelsen om då Jesus rider in i Jerusalem. Folket la sina mantlar och kvistar på vägen, samtidigt som de ropade: "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn"
Till eftertanke:

Hur tror du åsnan kände sig då han gick in i Jerusalem? Han visste väl inte vem som satt på hans rygg. Han kanske till och med trodde att det var honom folket jublade åt. Kan det vara så att vi ibland tar åt oss ära som egentligen borde tillfalla Herren?

 

Jesus förbannar fikonträdet - Vers 12-14

På avstånd såg man att fikonträdet hade gröna blad och förväntade att det skulle bära frukt. Men då man kom närmare fanns igen frukt.

Till eftertanke:

Vad tror du denna berättelse har för budskap till oss?
Kan det vara en varning för oss att inte bara se ut som om vi bar frukt, utan att vi också bär frukt? Vad innebär det i så fall att bära frukt?

 

Jesus rensar templet - Vers 15-19

Jesus anklagar folket för att de har gjort Guds tempel till ett rövarnäste. Efter detta intensifierar översteprästerna och fariséerna sina planer att röja Jesus ur världen.
Till eftertanke:
Vad kan det finas för orsaker till att översteprästerna och fariséerna blev så provocerade av Jesus att de ville röja honom ur världen?

 

Om bön - Vers 20-26

Här finner vi ett långtgående löfte från Jesus: "Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert"
Till eftertanke:

- Vad är förutsättningen för bönesvar enligt detta bibelställe? (vers 24)
- Vad är förutsättningen för att vi ska kunna ta emot förlåtelse enligt vers 25?

 

Frågan om Jesu fullmakt - Vers 27-33
Då Jesus får frågan om vem som har givit honom fullmakt att göra det han gör, svarar han inte på frågan utan kommer med en motfråga.

Till eftertanke:

Varför svarar inte Jesus på frågan? Vad får hans motfråga för konsekvens?

23 feb. 2022

Dagens andakt, den 23 februari

 


”Härlighetens Gud visade sig för vår fader Abraham… och sade till honom: Lämna ditt land och din släkt och gå till det land jag skall visa dig. Då lämnade Abraham Kaldeen…” (Apg 7:2)

Minnesbilden är så stark. Jag minns min nya gråa kappa. Jag var kanske 4-5 år. Vi stod på kajen när mostern skulle resa till Amerika med den stora atlantångaren. Jag såg hennes lilla ansikte högt däruppe på däck, strax ovanför relingen. Hatten satt lite på sned och hon vinkade till oss. Sedan lade skeppet ut. Som seden var, kastades det en massa pappersgirlanger från båten till dem som stod på kajen. Girlangerna, i alla färger, band samman folket på båten och folket på kajen, och mattan av girlanger utefter skrovet, såg nästan lika kraftig ut som förtöjningstrossarna som redan hade lossats. Båten hade lagt ut, för sin långa resa till landet på andra sidan. När båten långsamt gled allt längre ut, brast den ena efter den andra av pappersgirlangerna och till slut hade alla band mellan det gamla landet och människorna på båten slitits av. Nästa gång båten la till skulle det vara i den nya världen på andra sidan.

Den här bilden har kommit tillbaka till mig sedan jag blev vuxen, som en bild på det andliga livet. Att bli en kristen är lite som att lägga ut på en lång resa. De kära vännerna i det gamla står där på kajen och girlangerna som binder oss samman ser så starka ut. Men när vi väl låter Guds andes kraft föra oss längre och längre ut mot den nya destinationen, så brister banden som vill hålla oss kvar. Precis som Abraham blir vi idag kallade av härlighetens Gud att lämna det gamla och gå till ett land som han ska visa oss. Abraham fick ingen uppenbarelse om hur det skulle bli i det nya. Han fick förlita sig endast på Guds löfte. Så är det också för oss. Låt oss göra som Abraham. Låt oss ge oss av. Låt oss slita varje band som vill hålla oss tillbaka.

BÖN

Herre, du som är härlighetens Gud, tack att jag får följa dig in i det som du har tänkt för mitt liv. Hjälp mig att låta alla band, som vill hålla mig tillbaka, brista och följa dig helhjärtat in i en okänd framtid.

Min väg till Gud: Veikko


"Jesus kan rädda dig från mörkret till ljuset" - Veikkos liv började gå snett redan som 17-åring. År 1999 sökte Gud Veikko men han ville inte ge sitt liv till Honom då. Året därpå kom Veikko till LP-kontakten med sin psykolog som hade sett att "det finns inte något hopp för den här killen". Medan en evangelist predikade fick Veikko hopp. Där och då tog han emot Jesus i sitt liv.

Se vittnesbördet här: https://youtu.be/9CeoJbMk8Sg

"VAD VILL DU ATT JAG SKALL GÖRA FÖR DIG?" – Mark 10


Bibelläsning: Markusevangeliet 10

Läs bibeltexten här

"Mannen kastade då av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Den blinde sade: "Rabbuni, gör så att jag kan se igen!" Jesus sade: "Gå, din tro har frälst dig." Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen." (Mark 10:50-52 FB)

Även om Jesus kände till mannens behov frågade han honom vad han ville att Jesus skulle göra för honom. Våra behov är ofta Guds möjligheter i våra liv. Om vi bara talar om dem för Jesus.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen:
Idag frågar Jesus dig: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Vad svarar jag? Mitt svar kan vara Guds möjlighet i mitt liv.

ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Äktenskap och skilsmässa - Vers 1-12
Då Jesus talar om äktenskapet definierar han det på samma sätt som det står formulerat i skapelseberättelsen och i Paulus brev.

Äktenskapet består av tre delar:
Lämna far och mor - det innebär att man får en ny förstahandsfamilj. Om en av parterna fortsätter att vara alltför förankrad i, och beroende av sin ursprungsfamilj kan det skapa stora problem i äktenskapet.

Hålla sig till varandra - det talar om trohet och trofasthet

Bli ett - det talar om den nya enheten som tar sig uttryck i den sexuella föreningen.

Jesus och barnen - Vers 13-16
Jesus säger att det är bara den som tar emot Guds rike som ett barn som kan komma in. Tänk på barnet som utan fruktan kastar sig ut och väntar sig att bli fångad i fars armar. Det är den tillit och förtröstan som Herrens vill se i oss då det gäller vår relation till honom.

Jesus och den rike mannen - Vers 17-22
Här möter Jesus den rike mannen som ville få evigt liv, men som inte var beredd att släppa det enda som fattades för att det skulle kunna ske. Den unge mannen frågade Jesus vad det var som fattas. Jesus svarade att det var mannens rikedom som hindrade honom att följa Jesus.

Till eftertanke:
Kan vi också ha saker som hindrar oss att följa Jesus helt och fullt? Vilka är hindren och vad ska vi göra med dem?

Kamelen och nålsögat - Vers 23-31
Då Jesus använder bilden av en kamel och ett nålsöga utbrister lärjungarna "Vem kan då bli frälst?" Jesus svarar då att det är helt omöjligt för människor men allting är möjligt för Gud.

    Man hör ibland en utläggning om att det fanns en port i Jerusalem som hette "Nålsögat". För att kamelen skulle kunna komma in genom porten måste den lägga sig på knäna och ta av all packning. Då kunde den komma in genom porten.
   Men denna tolkning leder helt fel. För det första har det aldrig funnits en port i Jerusalem med det namnet. För det andra blir konsekvensen att det visserligen är svårt att komma in i Guds rike, men om vi verkligen anstränger oss och tar av all packning kan vi klara det. Jesus har en helt annan slutsats. Det är inte svårt att komma in i Guds rike - det är omöjligt för människor. Bara Gud kan åstadkomma det.

Jesus talar om sin död och lärjungarna talar om att få en bra position - Vers 32-45
(Se kommentar till Markus 9)

Den blinde Bartimeos - Vers 46-52
Till eftertanke:
Fundera på varför Jesus frågar Bartimeos vad han vill ha, då det är uppenbart för alla som läser berättelsen.