30 sep. 2011

Diskutera vad vi gör med kyrkorna

Stanley Sjöberg skriver på Dagen Debatt:

"Kyrkor blir konsert- och kulturlokaler. Vi måste få diskutera om det är bra eller dåligt med så dramatiska förändringar, menar pastor Stanley Sjöberg angående en aktuell debatt om uthyrning av kyrkolokaler.
Kan man inför en 50-årsfest låna de silverglänsande kärl som används till Herrens Heliga Nattvard för att skåla med champagne för jubilaren?
"

Läs mer

Frälsningsarmén byter PR-byrå

Frälsningsarmén ser över sin kommunikation och har i detta syfte inlett ett samarbete med Scholz & Friends i Stockholm.
Uppdraget för byrån är bland annat att framställa insamlingskampanjer för att få in gåvor till Frälsningsarméns sociala arbete, att ta fram en ny grafisk profil, liksom kommunikation av varumärkesstärkande karaktär.

Läs mer på NewsDesk

Läs också i Dagen

rupebas morgonkoll den 30 september

rupebas morgonkoll

Marcus Birro: Ingen dömer dig hos oss, Petzäll.

Expressen - "Välkommen till sällskapet, herr Petzäll. Vi är många som bär en osynlig solidaritetsstjärna på kavajuppslaget. Nu har du nycklarna till att få se den glittra. Nu är du en av oss, en medborgare i landet Utanför."

Dödahavsrullarna ute på internet
Dagen - "De äldsta kända versionerna av Bibelns originaltexter, Dödahavsrullarna, fullbordar nu sin resa från den judeiska öknen ut i cyberrymden. Med ny teknik har man fått fram hittills oläsliga meningar och bokstäver i dokumenten."

”Jag orkar inte med motståndet”
Sändaren - "Jag har lämnat kyrkostyrelsen för Gemensam framtid. I första hand har jag rent personliga skäl. Men de gör att jag inte tror mig orka föra framtidens talan. För det är vad som nu behövs, skriver PA Sahlberg.  Kampen om makt, som står mellan så kallade evangelikaler och så kallade liberaler handlar inte främst om bibelsyn. Inte heller om människosyn. Den handlar om evangeliets och kyrkans hjärta. Och båda falangerna riskerar köra vilse."

29 sep. 2011

Stefan Swärd möter Frälsningsarméns ledning

Från Stefan Swärds blogg:
"Är nu på väg för endags möte med Frälsningsarméns ledning. Ska hålla fyra timmars föredrag om andliga situationen i Sverige, vår omvärld och vad vi ska göra som kristna för att vända situationen. Hoppas att Gud ska ge mig nåd och kraft att säga något som uppmuntrar, klargör och som skapar mod att gå framåt. Vi håller till på Smålandsgården utanför Tranås.".

28 sep. 2011

rupebas morgonkoll den 28 september

rupebas morgonkoll

Skilsmässoivrare slår in öppen dörr
Kyrkans Tidning - "I en ny antologi Happy, happy - en bok om skilsmässa, vurmar redaktörerna Katarina Wennstam och Maria Sveland för den lyckliga skilsmässan. Jag undrar varför."

Warren orolig för pastorsflykt
Dagen - "Någon timme efter att meddelande att Rob Bell slutar i March Hill Church, kommenterade författaren och pastorn Rick Warren det hela. Han menade att en pastor som lämnar församlingsarbetet lämnar grunden för sin trovärdighet."


Läs www.rom1017.se
Stefan Swärd - "Hemsidan www.rom1017.se engagerar sig aktivt i debatten om himmel och helvete och har lagt fram en del utmärkt material. Kan bl.a. varmt rekommendera läsning av Per-Axel Sverkers uppsats i ämnet. Han var ju lärare i systematisk teologisk vid Örebro missionsskola under många år."

Självmordsbombare - vägen till himlen
Svenska Dagbladet - "14-årige Umar Fidai trodde att bästa vägen att nå himmelriket var att bli självmordsbombare, men han hamnade i stället på sjukhus. Han är en av de tusentals unga pakistanska pojkar som gjort att Pakistan blivit världens centrum för självmordsbombare."

27 sep. 2011

Resurser för försvar av kristen tro och kristna värderingar


Från Svenska Evangeliska Alliansens nyhetsbrev

Svenska Evangeliska Alliansen är en växande allians av kristna som vill se ett förvandlat Sverige. Vi är en kristen röst i samhällsdebatten. Samtidigt är vi en resurs för församlingarna i Sverige.

Sedan SEA:s start för snart 10 år sedan har vi kontiniuerligt stått upp för kristen tro. Vi har även varit delaktiga i samhällsdebatten genom opinionsbildning i media.
En stor del av de offentliga debatter och artiklar som vi har medverkat i gör vi nu tillgängliga på vår hemsida, som resurser till församlingar och privatpersoner. Under rubriken Yttrande- och religionsfrihet hittar du till exempel både artiklar och underlag om religionsfrihet, yttrandefrihet och samvetsfrihet i allmänhet, och hur detta påverkar kristna i synnerhet. 

Under rubriken Bibelns trovärdighet finns det redan nu bland annat inspelade debatter om Jesu gudom och föredrag om Skriftens trovärdighet.

Tidigare debatter eller panelsamtal om humanism kontra kristen tro hittar du under Utmaningen från Humanisterna.
Vi kommer fortsätta uppdatera vår hemsida med mer resurser. Om det är undervisning, artiklar eller något annat som något du saknar, är du välkommen att ta kontakt med oss.
Regelbundet brukar vi anordna seminarier i aktuella ämnen, oftast i nära anslutning till vårt kontor i Stockholm. Givetvis erbjuder vi seminarier och föreläsningar på andra orter vid förfrågan från församlingar och organisationer. Det kan handla om alltifrån Bibelns trovärdighet till kristet samhällsengagemang. 

Kontakta oss gärna på info@sea.nu
 eller 08-30 07 80 ifall du har frågor.

26 sep. 2011

Rob Bell lämnar sin församling

Dagen skriver om att Rob Bell ska lämna sin församling efter nyår. Bell vill vända sig till en större publik än till sin församling.

På den engelska sidan kan man läsa uttalanden från församlingsledningen om att allt inte har varit problemfritt i Bells församling. Man talar om de stora förändringar församlingen varit med om och skriver att förändringarna stundom orsakat spänningar och att folk har blivit sårade inom gemenskapen.

Läs mer på den engelska sidan

rupebas morgonkoll den 26 september

rupebas morgonkoll

Varför är frågan om helvetet viktig?
Dagen - "Stefan Swärd har kommit med en bok om Guds rättvisa och helvetet. ”Jag har försökt hitta ett språk som blir föreståligt i en tid när man inte gärna talar om helvetet."

Det lettiska valet och Harmonicentern
Svenska Dagbladet - "Harmonicentern är inte ett parti utan en allians som bildades 2005 och som i årets val också allierade sig Lettlands Socialistiska parti (LSP). Att man var beredd att göra detta säger väldigt mycket om vad som finns under Harmonicenterns moderna, multietniska och kompromissvilliga ytan. LSP grundades 1994 och har ett mycket klargörande partiprogram.
I programmet sägs att partiet syftar till att ”bevara det organiserade spridandet av den socialistiska iden efter den kontrarevolutionära bourgeoistiska statskuppen 1991”.

Palestinsk stat ingen kungsväg till fred
Svenska Dagbladet - "Risk att de båda sidorna förs längre från varandra. Den svenska regeringen är splittrad i synen på Abbas initiativ. S, V och MP har åter blivit rödgröna och kräver ett svenskt erkännande av Palestina som ”fri stat” (Brännpunkt 22/9). I den offentliga diskussion framställs ett erkännande ofta som en självklarhet och en väg till fred. Man skulle önska att det vore så enkelt."

Gud kallade mig till Frälsningsarmén genom närradion
FA:s hemsida - "Eva gick runt till de olika kyrkorna i Uppsala. Hon kände inte att någon var den rätta för henne. En dag när hon besökte Frälsningsarmén på Sankt Persgatan, plockade hon med sig en liten broschyr om kårens närradiosändningar, Radio Frälsningsarmén 98,9 MHz. Den kom att bli nyckeln till ett liv med Frälsningsarmén, både som arbetsplats och andligt hem."

25 sep. 2011

Vetenskap och tro

Hanna Fahl kommenterar i Dagens Nyheter hur irriterande det är att vetenskapen nu plötsligt kommer på att Einsteins reltivitetsteori som vi trott på i så många år kan visa sig vara felaktig.
Fahl skriver:
"Forskning i all ära. Men vissa saker kanske borde lämnas i fred. Såväl myten om piratspråket som Einsteins relativitetsteori osäkras när klåfingriga forskare kommer och stör."

Sedan jämför Hanna Fahl sin irritation med den irritation som hon tror att en troende kristen upplevde det då evolutionsteorin lanserades. Fahl skriver:
"Jag kan föreställa mig hur irriterad en väldigt religiös person måste vara över att evolutionsteorin kom och störde en trevlig och fullt tillräcklig skapelseberättelse, som dessutom var mycket roligare rent dramaturgiskt (äpplen, ormar, revben, och så vidare) än det här med aporna. Och lite så kan jag känna när forskningen kommer i vägen för populärkulturen."

Men jag är inte säker på om det är rätt som Fahl skriver att en väldigt religiös person blir irriterad då han får höra om evolutionsteorin. Jag tror tvärtom att en "väldigt religiös person" lugnt sitter och väntar på att vetenskapen skall göra nya framsteg. Kanske blir det så att Bibeln och vetenskapen till slut kommer fram till samma slutsatser.

/PB

23 sep. 2011

Ateister och vetenskap

Jag får ofta höra från ateister att de grundar sin uppfattning på vetenskap och inte på tro. Men vad är vetenskap? Vetenskap når bara så långt som människan just då tror sig ha förstått och veta. Det som var vetenskap igår kan vara vidskepelse idag. Det som var sant igår kan vara osant idag.

Dagens nyheter skriver att vetenskapsmän nu tror sig ha funnit bevis på att Einsteins relativitetsteori inte stämmer med verkligen. DN skriver:
"Einstein kan vara motbevisad
Det skulle strida mot en princip i Einsteins relativitetsteori som säger att inget fysiskt föremål kan röra sig snabbare än ljuset i ett vakuum.
Med en partikel som rört sig snabbare än ljusets hastighet kan forskare ha krossat en av Einsteins teorier. Forskare uppger att de i ett experiment fått en neutrino att mellan forskningscentret CERN i Schweiz och ett laboratorium i Italien röra sig i 300.006 kilometer i sekunden – något snabbare än ljuset.
"

Det som var sant igår kan vara osant idag. De som hävdar att "allt är relativt" har naturligtvis fel. Men det är mycket som är relavivt. Till exempel vetenskapen.

/PB

Lördagsgodis: Det blir inte alltid som man tänkt..

Statsbidrag eller avdragsrätt

Evert Svensson skriver i en debattartikel i Dagen om fördelen med statsbidrag i stället för avdragsrätt för gåvor till till ideella organisationer.

Svensson argumenterar i artikeln om farorna med avdragsrätt och hur mycket rättvisare samhället är om det är staten som fördelar pengarna i stället för individerna. Han skriver:
"Fördelen med bidrag framför avdragsrätt är att man kan fördela pengarna där de bäst behövs."

Jag som bor i Lettland, som tidigare tillhörde Sovjetuninionen, blir förskräckt av en sådan argumentation. Under femtio år var Lettland ockuperat av en statsapparat som visste bäst i alla frågor och undertryckte medborgarnas valmöjligheter.

Svensson anser att staten har större möjlighet att avgöra vilka ideella rörelser och kyrkor som ska få medel tilldelade än de enskilda individerna. Varför ska inte de enskilda individerna själva få avgöra vilka kyrkor eller organisationer som de ska stödja? Varför ska Sverige vara ett av de få länderna i västvärlden som inte tillåter skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer?

I en utveckling där staten i stigande grad kontrollerar och utvärderar kyrkornas tro i förhållande till statsbidrag ser jag fram till att medborgarna ska bemyndigas att själva avgöra vilken kyrka eller ideell organisation de önskar att stödja genom att avdragsrätten för gåvor införs.

Dessutom är den föreslagna nivån på avdragsrätten så låg att en vanlig kyrkomedlem som önskar betala tionde till sin församling bara kan dra nytta av avdragsrätten i mycket begränsad omfattning.

/PB

Efter detta – om Guds kärlek och rättvisa, himmel och helvete

Idag (fredag) släpps Stefan Swärds bok "Efter detta – om Guds kärlek och rättvisa, himmel och helvete"

Swärd skriver själv på sin blogg:
"Den här veckan blir den viktigaste händelsen för mig att min bok ”Efter detta – om Guds kärlek och rättvisa, himmel och helvete” kommer ut på fredag. På torsdag blir det en presskonferens i Elimkyrkan då det finns möjligheter för kristna pressen att träffa mig och ställa frågor om varför jag skrivit denna bok. Det är först på torsdag som jag själv får se boken. Jag är ganska nyfiken på att se hur reaktionerna kommer att bli. Räknar med ganska blandade reaktioner som att kallas för ”reaktionär helvetesförkunnare som övervintrat från medeltiden”, ”nyanserad evangelikal problematiserar och klargör på ett begripligt sätt om Gud som domare och om helvetets existens”, eller ”Swärd vantolkar Bibeln, liberalteologi under evangelikal täckmantel”. Jag blir nog tyst i ämnet några veckor, till dess att jag ser att det dyker upp debatter i någon kristen tidning eller på bloggar. Då har jag nog svårt att hålla tyst när det sätter igång."

Läs också bokförlagets presentation av boken.

22 sep. 2011

rupebas morgonkoll den 23 september

rupebas morgonkoll

Ett trons sanningsvittne i världen

Sändaren - "Två artiklar om den nyligen avlidne John Stott, mannen bakom Lausannedeklarationen, skrivna av Runar Eldebo och Per-Axel Sverker."

Montera inte ned alkoholpolitiken
Svenska Dagbladet - "I den utredning som i dag publiceras föreslås – enligt medieläckor – att försäljning ska tillåtas av vin, sprit och öl genom privata butiker på bland annat vinproducerande gårdar, så kallad gårdsförsäljning."

Kristen identitet, sekularisering och benägenheten till religionssammanblandning.
Bengts Blogg - "I samband med gudstjänsten vid Riksmötets öppnande har frågan om synkretism (religionssammanblandning) debatterats. Vissa politiker från SD och KD har offentligt tyckt i frågan, och på bloggen Kristen opinion har frågan berörts på ett teologiskt plan. Genom att i liturgin,  i ord och handling manifestera att skilda religioners tro egentligen är en firar man inte längre en kristen gudstjänst.  Prästerna Annika Borg och Christer Hugo menar att det är ett uttryck för sekularisering."

Air Baltic nära konkurs
"En ägarstrid mellan den ryske finansmannen Vladimir Antonovs bolag och den lettiska staten kan tvinga flygbolaget Air Baltic i konkurs, rapporterar den danska nyhetssajten Takeoff."
Air Baltic nära konkurs, SvD
Air Baltic nära konkurs, DN
Air Baltic nära konkus, nyheterna.se 

IOGT-NTO: Regeringen monterar ner alkoholpolitiken
Dagen - "Dödligheten till följd av alkoholrelaterade leversjukdomar har ökat radikalt de senaste åren. Skälet är regeringens slappa alkoholpolitik, menar IOGT-NTO."

Kyrkan har drabbats av McDonaldisering
Dagen - "Många människor längtar i dag efter något mer äkta än de färdigpaketerade livsstilar som erbjuds. Är kyrkan för slätstruken, tråkig och förutsägbar för dessa sökare? Teologen John Drane oroar sig över den fromma McDonaldiseringen.
Varje år kommer nya böcker om hur den kristna församlingen kan tampas med vår tids samhällsförändringar. Den skotske teologen John Drane har, tydligare än någon annan, tagit upp den handske som kastats av George Ritzer. McDonaldiseringen av samhället påverkar också kyrkan, menar Drane. I boken "The McDonaldization of the Church" försöker han frilägga farorna med detta och samtidigt skissa på en framtid för kyrkan
"

Viktiga beslut väntar kyrkomötet

Från Världen idag:

"Nästa vecka samlas ledamöterna för årets kyrkomöte. 98 motioner, 19 fler än förra året, har inkommit och berör i vanlig ordning en stor mängd frågor om allt ifrån lutherska kloster till Svenska kyrkans behov av omvändelse.
Kyrkomötets första session pågår under nästa vecka och består till största delen av utskottsarbete för de 251 ledamöterna. Under den andra delen i oktober ligger fokus på förhandlingar och beslutsfattande. Och man kan förvänta sig en rad viktiga principiella beslut under årets kyrkomöte. En av de inkomna motionerna handlar om kyrkligt anställdas inställning till vigsel mellan personer av samma kön. Det är Anders Roos, ledamot för POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, som vill att riktlinjer tas fram så att lika behandling sker för samtliga som söker anställning i kyrkan och för de präster som vill avsäga sig vigselrätten."

Läs mer

En konsert för alla Beatlesfrälsta

"Beatles som blåsmusik, kan det vara något? Ja, det kan det verkligen. När Frälsningsarméns musikkår spelar upp i Broängskyrkan är det svårt, för att inte säga omöjligt, att vara oberörd.

Kristinehamns Kulturkalas har pågått i en dryg vecka. Det är dags för den sista programpunkten, Frälsningsarméns konsert med Beatles musik. 315 personer har räknats in. Broängskyrkan är full till sista plats och drygt det. Några har kanske kommit för att de gillar Beatles och andra för att de gillar Frälsningsarmén. Ingen av dem lär gå därifrån besviken."

Läs mer
Läs också Fredrik Wastessons referat av konserten på Blod & Eld
(rupebabloggen)

Böneupprop

Bönedag för offren för trafficking på söndag den 25 september.
Läs mer på engelska

21 sep. 2011

Ny kristen app till din Iphone

Stefan Baronowsky, tekniskt ansvarig för rupeba.se, har byggt en applikation till Filadelfiakyrkans kampanj "Frid i själen".
Dagen skriver om appen:
"Har du frid i själen? Genom att svara på den frågan i din Iphone kan du få bibelord och vägledning genom en applikation skapad av Filadelfiakyrkan i Stockholm.
Sedan ett par veckor pågår serien "Frid i själen?" i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Ånger, ångest, stress, oro är några av ämnena som tas upp under hösten och som församlingens pastorer vill ge vägledning utifrån. Livets frågor och problematik möter Bibelns svar, med Jesus i centrum."

Appen är gratis att ladda ned till din mobiltelefon.
Läs mer i Dagen

Vi har vært vitne til under og mirakler

Ester Danielsdottir berättar om en alldeles speciell händelse på Island (20 november 2007):

KJÆRE VENNER!!

Vi skriver for å fortelle om de utrolige under og mirakler vi har vært vitne til denne helgen. Vi klarer nesten ikke selv å tro at det virkelig er sant allt det vi nå har sett og hørt, selv om vi opplevde dette og så dette med egne øyne. Nå vet vi ihvertfall at vi lever i spesielle tider og at det er en stor vekkelse på gang!

Vi har i helgen deltatt på konferanse på vegne av pinsemenigheten. Vi var mellom 3-400 mennesker der. Utrolig spennende forkynnelse om Guds faderhjerte, om tilgivelse om helbredelser, ”Soaking” (ligge på gulv og bare hvile og lytte til Gud) og mere. De som underviste var fra Toronto og het A.J og Alain Jones. 

Men hva opplevde vi? Selv om dette var konferanse for kristne så ble folk frelst, utrolig mange ble helbredet (flere titalls personer). Døve fikk hørselen tilbake, kvinne med lammelse i armen fikk bevegelsen tilbake, flere opplevde indre helbredelse og fikk åpenbaringer fra Gud. Men ikke nok med det. Mange fikk hendene sine fulle av glitter "gullstøv". Vi hørte vitnesbyrd fra ei som opplevde dette i Toronto for noen måneder siden og etter at hun kom hjem til Island og var på Aglow kvinnemøte opplevde hun det igjen. Dette "gullet" er blitt tatt med til forskning og det viser seg å være en hitil ukjent blanding av 4 naturlige mineraler. Dette ”Gullet” rett og slett vokste ut av hendene på denne damen. Dette så vi også nå i helgen og vi skjønner ingenting! Vi hører så vitnesbyrd om at lignende ting skjer rundt omkring i verden.
Men ikke nok med det. Det ble bedt for tennene til mennesker og vi ble bedt om å kikke inn i munnen på naboen vår før det ble bedt. Jeg trodde ikke jeg skulle bli eldre. Noe slikt har vi aldri hørt om. Men tro det eller ei. Flere mennesker der fikk sine tidligere fyllinger forandret til gullfyllinger!!! Og en som hadde mistet tann, der vokste det opp en ny!!!! Vi skjønner ikke noe, og kan absolutt ikke forklare dette på noen annen måte en at Gud rett og slett viser for oss sin allmakt. 

Lovsangen var så sterk og Guds nærvær var til å føle og ta på. På siste møtet lørdagen (som for øvrig varte i nesten 6 timer, selv om det taleren aldri kom til, for det skjedde under og mirakler hele tiden) da tok det fullstendig av. For eksempel ble alle helt ”Ville” når det viste seg atvi hadde besøk av det vi tror er engler. Plutselig kunne fotografiapparater fange opp lysende kuler overallt. Det skjedde uansett hvilket kamera man tok bilder med. Jeg kommer til å sende med noen av de bildene jeg selv tok. I ettertid hørte vi at dette skjer og har skjedd i mange kirker og menigheter verden rundt spesielt dette siste året.

En dame som også var blitt helbredet av lammelse i armen lå i gulvet etter å ha blitt bedt for og fikk et syn. Hun så engler overalt og ba derfor engelen som satt hos henne om å gi henne en fjær så hun kunne bevise dette for noen. Når hun ”kom til seg selv igjen” hadde hun en nydelig liten hvit fjær festet på jakkeermen sin. Den ligner ikke på fuglefjær i det hele tatt. Flere andre opplevde lignende syn og til sammens dukket det opp 3 slike fjær denne kvelden. UTROLIG!

Mange opplevde Guds Ånd så sterk at de fikk diverse rykkninger i kroppen eller falt i gulvet. Dette er utrolig komisk å se på. Jeg var veldig skeptisk til dette og kan ingenlunde forstå vitsen med noe slikt. Hva vil vel ukristne tro om de kommer inn i kirkene og ser noe slikt.
Men jammen meg så hadde jeg ingen sjans for å kjempe mot. Under lovsangen lørdags kveld skjedde det 6-7 ganger at jeg rett og slett ble kastet ned i stolen minn av en usynlig kraft. Utrolig komisk egentlig. Litt senere i møtet skulle det bes for alle pastorer og forstandere og også for oss. Da var det rett og slett ikke mulig å stå på føttene og vi havnet i gulvet begge to samt alle de andre på scenen. På møtet neste dag var det en som sa fra plattforma ”Dere skulle sett den store over hodet til Frelsesarme mannen..) Etter det ble det dannet en ”Bønnetunnel” hvor alle i forbønnstjenesten og forstanderne sto mot hverandre to og to og alle i forsamlingen gikk igjennom denne ”Eldtunnellen” mens vi rakte frem hender og ba for den enkelte. Jeg tror ALLE (ca 400) i lokalet ble berørt av Guds Ånd denne kvelden. Jeg selv fikk noen merkelige rykninger og klarte nesten ikke å gå uten hjelp. Det var utrolig rart og jeg kunne ikke noe annet enn å le men jeg hadde ingen sjanse for å kontrollere dette (Og jeg som var så sikker på at dette ville jeg ikke ha noe av…) Jeg håpet at når jeg kom ut av lokalet for å gå på do at dette ville slutte, men det var bare ønsketenkning. Jeg gikk alene gjennom en svær hall til toalettene og bevegde meg som om jeg skulle vært spastisk. Klarte å komme meg gjennom do besøket, Wouter måtte støtte meg til bilen. Når jeg satt var alt greit. Ut av bilen til overnattingstedet klarte jeg ikke å gå selv og slik sovnet jeg den kvelden. (Dumt at vi ikke hadde videokamera..)

Vi er overveldet og fulle av spørsmål, men også av takknemlige til Gud for hva vi har sett og fått oppleve. Fortellingen i apostlenes gjerninger om når Den Hellige Ånd kom over disiplene og folkemengden, har fått en ny betydning. Og hvis disiplene hadde det noe slikt som vi hadde det i helgen skjønner vi at de var nødt til å fortelle folk at de ikke var fulle av vin. Jeg er redd for at hvis jeg hadde kommet inn på dette møtet uten å ha vært med på undervisningen og slikt før på dagen, så hadde jeg snudd i døren og gått. Folk var jo blitt helt klikka gærne!

Vi vet at det vi har vært med om nå i helgen vil bli nedskrevet i vekkelseshistorien her på Island. Her var det samlet mennesker fra mange forskjellige kirkesamfunn og menigheter og Guds Ånd ble helt ut over alle. Hva som skjer videre vet vi ikke men at en vekkelse er i gang er sikkert.

Forrige uke var det bønnemarsj med ca 3000 mennesker fra alle menigheter i Reykjavik (Med Frelsesarmeens Territoriale Hornorkester i spissen) Mange mange av landets verstinger narkodealere og fengselsfugler er blitt frelst og fri fra sin avhengighet på utrolige måter og de jobber intensivt dag og natt for å vitne og det blir folk frelst hver dag. 

Dere som leser dette får tro hva dere vil. Om dere tror vi er blitt fullstendig klikka gærne så la gå. Men vi er bare nødt til å fortelle flest mulig om hva som har skjedd! Og vi venter spent på hva Gud overrasker oss med videre. 

Hilsen Ester og Wouter

rupebas morgonkoll den 21 september

rupebas morgonkoll

Psykiater kritisk mot skolans säkerhetstänk

David Eberhard i Svenska Dagbladet - "- Naturligtvis är det trams att barn inte ska få klättra i träd, säger psykiatern och debattören David Eberhard.
Beslutet i bland annat Södra Ängby skola i Bromma att förbjuda barnen att klättra i träd för att motverka olyckor väcker kritik.
Psykiatern David Eberhard, som har skrivit boken ”I trygghetsnarkomanernas land” tycker att säkerhetstänket i skolan har gått alldeles för långt.
-Ska man låsa in barn i ett runt mjukt rum utan några som helst kanter och ta dit en privatlärare som helst ska vara totalgranskad? Det är farligt att leva och det måste man veta om
."

Sportkrönikörerna och religionen
Kyrkans Tidning - "”Det är tack Gud hit, och Guds förtjänst dit”. TV4:s sportreporter lackade förra veckan ur rejält på alla friidrottsstjärnor som under världsmästerskapen riktade en tacksamhetens tanke uppåt efter sina framgångar."

20 sep. 2011

Fem mediciner för kyrkan

Bo Brander i Kyrkans Tidning

"I EGEN SAK  I en tid när Svenska kyrkans medlemmar börjar ropa efter sin kyrkas identitet är det lämpligt att Svenska kyrkan – som alla sjuklingar – tar medicinsk hjälp, särskilt psykiatrisk. Tyvärr har postmodern religionsfilosofi inte särskilt mycket hjälp att erbjuda."

Läs mer  

(rupebabloggen)

Svenska kyrkans ideologiska kaninhål


Från Svenska Evangeliska Alliansens (SEA) nyhetsbrev:

Få har säkert missat den debatt som pågått inom Svenska kyrkan om dess identitet och innehåll. På ena sidan av myntet handlar det om den ökande öppenheten för andra religioner. På andra sidan, den inre sekulariseringen. 

Nyligen skrev prästen Hans Johansson i ett debattinlägg i Kyrkans tidning att det är farligare att stå upp för klassisk kristen tro inom kyrkan än vad det är ute i samhället; ”Äktenskapssyn, ämbetssyn samt förhållningssätt till Bibeln, bekännelsen och förkunnelsen är ständigt aktuella smältdeglar för konflikter.” Bra att detta kommer till ytan.

I fråga om öppenheten för andra religioner har debatterats intensivt i Kyrkans tidning.  ”Varför krattar ett flertal av Svenska kyrkans tongivande företrädare manegen för en annan religion? Och varför just islam?” Frågade prästerna Annika Borg och Christer Hugo i en debattartikel. Bland annat har anställningen av en imam av Sofia kyrka i Stockholm synats. 

Den interreligiösa gudstjänsten i Storkyrkan i samband med Riksmötets öppnande är därför ett aktuellt exempel. Utifrån ett principiellt perspektiv var mötet i Storkyrkan måhända inget mångkulturalistiskt jippo, som domprost Åke Bonnier biskop Jan-Olof Johansson skriver i en replik till SD-ledaren Jimmy Åkessons artikel.

Om syftet var att spegla hur det svenska samhället ser ut idag kunde det givetvis göras utan religiösa förtecken och skådespelet att olika religioner delar gudsbild. 

Det är nämligen när en kristen kyrka under täckmantel som statlig ceremonimästare bereder utrymme för andra religioner som det blir problematiskt. Kyrkans uppgift är inte att vara en sorts allmänhetens trosombudsman och tillgodose medborgarnas vitt skillda religionsutövningar. Det är att predika Kristus. Om kyrkan vore sann mot sig själv skulle budskapet till riksdagen handla om omvändelse till tro på Gud och ett liv i Jesus efterföljelse. Inte att vara en allmänreligiös intresseförening.

Den andra punkten gäller den inre sekulariseringen. Här är det anmärkningsvärt att nyss nämna prästen Annika Borg nyligen deklarerade tillsammans med Humanisternas ordförande Christer Sturmark att deras respektive organisationer bör samverka eftersom ”Svenska kyrkan står för en liberal protestantisk kristendomstolkning som verkar i samklang med de flesta värderingar som i dag präglar det svenska samhället”. Varför kratta manegen för ytterligare liberalisering och tömma tron på autentiskt innehåll?

Enligt de båda skribenterna går skiljelinjen inte mellan kristna och ateister, utan mellan ”dem som förespråkar ett samhälle byggt på humanistisk grund med en sekulär stat - där religion och politik inte aktivt sammanblandas - och de som vill ha en formell eller reell anknytning mellan politik, stat och religion.” 


SEA bejakar en sekulär stat, som förhåller sig neutral till frågan om vilken religion eller livsåskådning som är den riktiga. Men vi motsätter oss skapandet av ett sekulärt samhälle med en sekulär statsreligion. Istället förespråkar vi ett pluralistiskt samhälle där kristna, muslimer och humanister kan delta på samma villkor. På så sätt kan den kristna tron bli en likvärdig aktör bland alla andra livsåskådningar.

I Lewis Carrolls välkända barnbok Alice i Underlandet finns det ett intressant meningsutbyte mellan flickan Alice och den flinande Chesirekatten, som på många illustrerar det ideologiska kaninhål som Svenska kyrkans företrädare har ramlat ner i:

"Kan du vara så snäll och tala om för mig vilken väg jag bör välja för att komma härifrån? frågade Alice. Det beror på var du önskar gå, svarade katten. Det spelar inte så stor roll så länge jag går någonstans, svarade Alice. Då kvittar det vilken väg du tar, sade katten".JACOB RUDOLFSSON
Samordnare
Svenska Evangeliska Alliansen

19 sep. 2011

Vad läser du varje morgon?

Dagboken - Små tankar för märkvärdiga dagar finns att köpa på Handels

Telefon: 08-562 282 61, 073-914 82 61
Fax: 08-662 55 16
E-post: handels@fralsningsarmen.se

rupebas morgonkoll den 19 september

rupebas morgonkoll

Kristdemokrat kritisk till imamer i Storkyrkan

Kyrkans Tidning - "Ordföranden i riksdagenss kristna grupp Annelie Enochson (KD) är kritisk att muslimska imamer inbjuds till gudstjänsten vid riksdagens högtidliga öppnande.
Det skriver hon i sin blogg.
"

Nystartat evangelisationsnätverk höll kickoff i Norrköpings baptistkyrka
Världen idag - "Operation: Övre salenvill se mer av Anden i Sverige
Det som började med en grupp på Facebook för några år sedan har nu växt till en rörelse med ett evangeliserade gatuarbete. Och i helgen höll nätverket kickoff i Norrköping
."

Maktlös valvinnare i Lettland
Dagens Nyheter - "Vinnarna Harmonicentern blev störst. Men det vänsterinriktade partiet ser ut att stå utanför regeringen även efter nyvalet."

Min väg till Gud
Stridsropet - "Det började med motvilliga besök på Frälsningsarmén. Men det var alltid lika trevligt att komma till kyrkan, ingen tjatade om Jesus med en utan man fick flumma runt i sin egen lilla värld. Det ledde fram till ett helhjärtat engagemang och en tro på Gud."

18 sep. 2011

Farligt stå upp för sin tro i kyrkan

Prästen Hans Johansson skriver i en debattartikel i Kyrkans Tidning:
"Alla vi inom Svenska kyrkan som kallar oss bibeltroende har under längre tid sett hur de inomkyrkliga relationerna blivit ansträngda just på grund av vår övertygelse i fråga om bibelsyn samt konsekvenserna av denna syn. Att stå upp för den tro som vi kallar klassisk är numera  mycket farligare inom kyrkan än den är det ute i samhället.  
Äktenskapssyn, ämbetssyn samt förhållningssätt till Bibeln, bekännelsen och förkunnelsen är ständigt aktuella smältdeglar för konflikter.
Hur kan det ha blivit så? Varför är det farligare att inom kyrkan att stå upp för den tro som burit oss genom historien än det är att propagera för andra religioner?
"

17 sep. 2011

Bygga broar till ett högt pris

Domprost Åke Bonnier och biskop Jan-Olof Johansson försvarar i en debattartikel i Svenska Dagbladet att en Iman deltar i gudstjänsten vid Riksdagens öppnande.

Debattörerna uttrycker att det är ett sätt att bygga broar. Men det kan ha ett högt pris att bygga broar om det medför att man förnekar sin egen religion och påstår, som Åke Bonnier gör, att det är samma Gud vi tillber.

I debattartiklen skriver de:
"Vi tror att den som är trygg i sig själv och i sin egen tro vågar stå för sin tro – och gå andra till mötes. Att föra en dialog med företrädare för andra religioner handlar inte om att göra avkall på sin egen tro."

Jag håller helt och hållet med om detta. Men så vitt jag vet fördes ingen dialog i kyrkan. Det är skillnad på att föra en dialog och att inbjuda en Iman att läsa högt ur Koranen i kristna kyrkor.

Jag har även tidigare kommenterat den interreligiösa gudstjänsten här.

/PB


”Legalisering skapar alltid mer missbruk"


Gustav Gabrielsson skriver i Svenska Dagbladet:

"Återigen presenteras det märkliga argumentet att andra droger som är tillåtna utgör en större risk för skador. Men det som forskningen entydigt visar är att desto fler människor i samhället som nyttjar preparat och desto mer socialt accepterat det är, ju större andel utvecklar missbruk och beroende. Att då tillåta ytterligare en drog som cannabis leder till att ett flertal kommer att få en lite trevligare fredagskväll med sina vänner, samtidigt som en mindre andel individer offras. Den gruppen kommer att utveckla ett missbruk som allvarligt kommer att försämra deras livssituation samt utgöra en ständig källa till oro och hot för anhöriga. Därför är legalisering inte ett etiskt riktigt beslut.
Enkelt uttryckt så driver de som företräder en legalisering av narkotika linjen att vi kan offra en minoritet för att majoriteten skall få ha det roligare."

16 sep. 2011

Annika Borg blandar ihop begreppen

Bitte Assarmo skriver i Dagen om Annika Borgs och Humanisternas gemensamma artikel i Dagens Nyheter. Jag har tidigare kommenterat den artikeln, läs här.
Assarmo skriver:


"Den svenskkyrkliga
prästen Annika Borg förordar att Svenska kyrkan bör samarbeta med Förbundet Humanisterna. Förbundet Humanisterna och Svenska kyrkan delar ju så många grundläggande värderingar, enligt Annika Borg, och har inte minst den "sekulära humanismen" gemensamt.
Detta är naturligtvis alldeles galet. Annika Borg har fullkomligt missuppfattat vad begreppet sekulär humanism står för. Den typen av humanism som Christer Sturmarks sekteristiska lilla förbund står för har ingenting alls gemensamt med den klassiska humanismen. Den är inte ens sekulär i ordets vidare bemärkelse utan dogmatiskt ateistisk, något som bara det gör att den faller utanför ramarna för vad humanism egentligen innebär."

Läs mer

rupebas morgonkoll den 16 september

rupebas morgonkoll

Tveksamma kulturella yttringar får härja fritt
Hemmets Vän - "Tveksamma kulturella yttringar får härja fritt och medverkar till att betala kyrkans omkostnader och beroendet av frivilligt insamlade medel minskar. En kyrka som byggdes genom stora uppoffringar och mycket bön, blir nu estrad för artister som hånar vår tro och lovprisar det djävulska, skriver Stanley Sjöberg och uppmanar samtal och bön i mindre grupper i hemmen."

På tal om anpassning
Världen idag - "Att Christer Sturmark vill röka fredspipa är förståeligt, eftersom anpassningen sker helt på hans villkor. Det bör sägas att det finns anledning att värna ett gott samtalsklimat. Absolut! Men det är sorgligt när företrädare för kyrkan är beredda att kompromissa bort allt det som är kristen tro. Det är ett tecken i tiden. Viljan att vara alla till lags och att bli som den omgivande kulturen är större än troheten mot uppdraget. Man måste ju inte tycka precis likadant för att respektera varandra."

Bibelkunskapen sjunker i församlingarna
Dagen - "Dagen frågade flera bibellärare om de märkt någon skillnad i bibelkunskap bland elever förr och nu. "Ja", svarade flera. Samtidigt som bibelkunskapen i församlingar tycks gå ned, söker sig allt fler nykristna till bibelskolor för att få en stabil trosgrund."
Trampolin inte bra idé
Stefan Gustavsson i Världen idag - "Hur ska man predika? Alla sätt är bra, utom de dåliga. Tyvärr finns det ganska många sätt som hör till de dåliga. Vana kyrkobesökare vet. Här tre exempel:
Trampolin-modellen, som innebär att predikanten tar sitt avstamp i bibeltexten för att sedan aldrig återvända dit. Eller anekdot-modellen, som innebär att tiden fylls med underhållande berättelser. Eller kanske den vanligaste: herrarnas fria åkning (som det visst tidigare kallades) när man hoppas Anden ska kompensera den egna bristen på förberedelse.
"

15 sep. 2011

Frukostseminarium om läran om helvetet


Få teologiska frågor väcker så starka känslor som läran om helvetet. Under året har frågan debatterats livligt både i Sverige och utomlands. I samband med släppet av den nya utgåvan av SEA:s skriftserie Brytpunkt, som tar upp läran om helvetet, och Stefan Swärds bok ”Efter detta”, bjuder SEA och CredoAkademin in till ett högaktuellt frukostseminarium.

Läraren vid CredoAkademin och författaren till den nya utgåvan av Brytpunkt, teologen Ray Baker, som doktorerar på läran om helvetet vid Åbo Akademi, kommer att presentera de vanligaste perspektiven bland evangelikala kristna samt ett förslag till riktlinjer för den fortsatta diskussionen. Medverkar gör även pastor Stefan Swärd och journalisten Carl-Henric Jaktlund från tidningen Dagen, som kommer att kommentera och analysera debatten om läran om helvetet.

Medverkande: Ray Baker (teolog), Stefan Swärd (pastor) och Carl-Henric Jaktlund (journalist)
Tid: Torsdagen 13 oktober klockan 8:30 – 9:30
Plats: Café Utsikten, Rehnsgatan 20 6tr, Stockholm
Övrigt: Från klockan 8:00 går det att köpa frukost i Café Utsikten
Anmälan: evenemang@sea.nu senast 12 oktober (skriv i mailet ifall du vill ha frukost)


14 sep. 2011

Frelsens Hær blander sig i valgkampen

Kristeligt Dagblad (DK) skriver:
"Frelsens Hær blander sig for første gang nogensinde i en dansk valgkamp med en særlig valgavis, ”Hvad er et menneske værd? – Stemmer fra neden”, der fortæller om konsekvensen af at leve i fattigdom.
Det sker i et forsøg på at få en politisk debat om forholdene for de mindst 56.000 danskere, der oplever langvarig fattigdom på grund af nedsatte sociale ydelser."

rupebas morgonkoll den 14 september

rupebas morgonkoll

Lyckligt för vem?
Världen idag - "Efter att redan på förhand ha vållat livlig debatt kom den så ut i fredags. Antologin "Happy, happy", där några kända svenska kvinnor berättar om att de har blivit lyckligare efter skilsmässan. En av bokens redaktörer – Maria Sveland – har tidigare gjort sig känd från Sveriges Radios P1 genom nedsablingen av kärnfamiljen i programserien "Den heliga familjen". På SR:s hemsida beskrivs serien som "en sommarserie om familjebegreppets lyckohyckel och nattsvarta historia". Nu skriver hon tillsammans med Katarina Wennstam. Båda är nyligen frånskilda och vill framställa "den lyckliga skilsmässan". Lycklig för vem? Det saknas ett antal väsentliga perspektiv i sammanhanget."


Global förföljelse av troende kristna
Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Det pågår en förberedelse till att angripa Israel och fördriva det judiska folket. Vi är medvetna om hur Bibeln förutsagt det som riskerar att hända. Det är djupt oroande att Sveriges regering ansluter sig till Natoalliansen och sannolikt kommer att finnas med i militära insatser också mot Israel, när kravet ställs på att Jerusalem ska utropas som palestiniernas (filisteernas) huvudstad."

Bry dig om och lev längre
Dagen - "Generositet och ideella insatser förlänger livet, har flera studier visat.
Nu kommer studien som tyder på att det är motivet bakom gåvan eller tjänsten som är avgörande för hälsoeffekten.
"
Armén kom först och gick sist
Världen idag - "Frälsningsarmén var en av de första frivilliga organisationer som ställde upp den 11 september och en av de sista att avsluta hjälparbetet.
– Vi har återupptäckt våra rötter, säger en krisledare
."

12 sep. 2011

Tragiskt när företrädare för kyrkan förnekar den kristna tron

Interreligiöst när riksmötet öppnar
Dagens Nyheter skriver om Riksdagens öppnande:

"Det blir interreligiöst i Storkyrkan vid riksmötets öppnande på torsdag. En imam och en rabbin är inbjudna."
Domprost Åke Bonnier kommenterar:
"Jag tycker att det är fantastiskt att vi i detta viktiga gudstjänstsammanhang kan visa att vi delar tron på en gemensam gud, säger han."

Jag tycker det är tragiskt att en representant för den kristna kyrkan förnekar den kristna tron.
Jesus förkunnade själv att det bara finns en enda väg till Gud och det är genom Jesus själv (Joh 14:6).
Islams väg måste i så fall leda till en annan Gud. Tanken på att det finns en gemensam Gud för många olika religioner är en tanke Åke Bonnier måste ha hämtat någon annanstans än från Bibeln.

/PB

SvD. DN. GP. Dagen. BT. HD. Skånskan. AB.

 

 

rupebas morgonkoll den 12 september 2011

rupebas morgonkoll

”Min tro ger mig styrka”
Dagens Nyheter - "Katarina Sandström utstrålar trygg- het och lugn i tv-rutan. Nyhetsankaret är en lugn västerbottning, med rötter i Etiopen, som alltid varit nyfiken på världen"


Väckelsen la grunden för det moderna samhället hävdar forskare
Kyrkans Tidning - "Pietismen bidrog till att utveckla den moderna individualismen och det moderna samhället, det säger nuhistorikern Per von Wachenfeldt, som i förra veckan disputerade i ämnet."

Israelisk oro för turkisk flotta
Dagen - "Turkiets hot om att skicka flottfartyg som eskort till framtida Gaza-konvojer är "allvarligt". Det säger Israels underrättelseminister Dan Meridor i ett uttalande."

Om Jesus och ondskans ateistiska korståg
Göran Skytte i Dagen - "En står kvar. En växer över hela världen. Jesus och hans kyrka.
Visst. Det finns platser på jorden där man fortfarande bränner och dödar kristna. Det finns traditionellt kristna länder - som Sverige - där det pågår ett allt mera aggressivt "ateistiskt korståg" mot kristendomen. Visst var 11 september inte enbart en djävulsk attack mot USA och demokratin, utan också en attack mot Jesus och den kristna tron
."

10 sep. 2011

”Kyrkan måste sluta fred med religionskritikerna”

I en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter skriver prästen Annika Borg och Humanisternas ordförande Christer Sturmark om att kyrkan och Humanisterna borde samverka eftersom de har samma grundläggande värderingar.

Den bild som framträder av kyrkan i artikeln är en kyrka som förlorat sin tro och som missförstått sitt uppdrag. Skribenterna skriver bland annat:
"Så varför dra en gräns mellan dem som tror på en gudomlig existens och de som inte gör det?"

Ett enkelt svar på den frågan är att hela Bibeln handlar om skillnaden mellan att tro på Gud och inte. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och han älskade världen så mycket att han sände sin son så att ingen skulle gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16). Kyrkans uppdrag är att förkunna att det finns en gräns!

Den bild artikeln visar av kyrkan är en kyrka som helt anpassat sig till det omgivande samhällets värderingar:
"Svenska kyrkan står för en liberal protestantisk kristendomstolkning som verkar i samklang med de flesta värderingar som i dag präglar det svenska samhället."

Bibeln uppmanar till ett helt annat förhållningssätt: "...anpassa er inte till den här världen..." (Rom 12:2)

/PB

Bibeln får ny fri översättning - på nätet

Ståuppkomikern Mackan Andersson har dragit igång ett wikipedialiknande projekt
Bibeln ska översättas på nytt till svenska - på internet. Målet är en texttrogen översättning med modernt språk som blir helt gratis att använda.
- Det är ett galet men otroligt roligt projekt, säger Mackan Andersson, en av initiativtagarna.
Om Bibeln hade skrivits i dag så hade inte kristendomen nått framgång på grund av all copyrightskyddad upphovsrätt. Ungefär så twittrade Rickard Falkvinge, Piratpartiets grundare, häromdagen. Mackan Andersson, ståuppkomiker och student på Frälsningsarméns officersskola, läste och nickade.

Läs mer i Dagen

Fullsatt vid dödshjälpsdebatten med Ewert och Tännsjö

Från SEA:s nyhesbrev:
Debatten "Aktiv dödshjälp - hot eller möjlihet?" mellan Per Ewert, aktiv inom Claphaminstitutet och författare till SEA:s skrift om
människovärdet, och filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö samlade många åskådare. Debatten går att se i efterhand på denna länk.

9 sep. 2011

rupebas morgonkoll den 9 september

rupebas morgonkoll

Vitt skilda åsikter om skilsmässor
Svenska Dagbladet - "Boken Happy, happy är inte bara en tramsig hyllning av skilsmässan som fenomen, den är också ett recept för ett svagare samhälle. Så skrev kristdemokraten Charlie Weimers i en debattartikel på SvD.se. Inlägget har fått över 440 kommentarer och är därmed en av de mest kommenterade de senaste dagarna, och SvD-läsarna ger både ris och ros."

Fler unga försöker ta sina liv
Svenska Dagbladet - "Självmordsförsöken bland unga kvinnor har nästan fördubblats på 20 år och ökningen fortsätter. Nu krävs kraftfulla åtgärder för att färre unga ska må så dåligt att de bestämmer sig för att ta sina liv, skriver Carl Johan Tamm, riksförbundet SPES, och Katarina Mohlin, försäkringsbolaget If."

Man kan vara stolt ersättningsteolog
Dagen - "...med andra ord kan man bejaka en frälsningsteologiskt grundläggande ersättningsteologi och samtidigt bejaka Guds handlande i historien med nationen Israel."

8 sep. 2011

Kommentar på frågor om sex och samlevnad

Då Stefan Swärd la ut sin predikan om sex och samlevnad kom det många frågor och kommentarer. Här kommenterar Swärd frågorna som kom upp om sex och samlevnad.
Det handlar bland annat om onani, sex för ogifta och om när äktenskapet börjar.

Läs mer

10 miljoner kronor mer till samfunden

Ökningen till 60 miljoner är den största förändringen på elva år
Det statliga stödet till tros­samfund höjs med 10 miljoner kronor från och med 2012. - Det är den största förändringen sedan kyrka stat-reformen, säger civilminister Stefan Attefall.

Läs mer i Dagen

Mitt vittnesbörd – Del 4 - Genombrottet


Vi satt och drack kaffe i soldatrummet efter söndagskvällsmötet på sjätte kåren. Det hade varit ett speciellt kvällsmöte och nu satt alla och hade det trevligt tillsammans. Till slut föreslog kårledaren, major Lundkvist, att vi skulle avsluta dagen med att böja knä vid våra platser och tacka Gud för dagen, och det gjorde vi.

Det var då det brakade loss. Jag var musikmästare och vid sidan av mig knäböjde fem-sex av de yngre musikanterna. Plötsligt föll den Helige Ande över oss, precis som på den första pingstdagen, och vi förlorade fullständigt fattningen. Vi uppförde oss säkert som om vi vore druckna. Vi ömsom grät och skrattade och prisade Gud. Jag minns det hela som i en dimma. Efter en stund reste vi oss och raglade ut i musikantrummet. Där föll vi på nytt på knä i en stor ring, omfamnade varandra, grät, skrattade och prisade Gud. Efter en stund, jag vet inte om den var lång eller kort, reste vi oss och omfamnande varandra raglade vi skrattande ut mot soldatrummet igen.

På väg ut mot soldatrummet är det en lång smal korridor på sjätte kåren. Då vi började ragla genom den smala korridoren så ser jag att herr Eriksson just har börjat gå i korridoren på väg ut till musikantrummet. Herr Eriksson var en av de finaste och trognaste musikanter som någonsin funnits. Jag såg skräck i hans ögon då han insåg att skulle komma att möta oss i den smala korridoren. Han måste ha tänkt för sig själv ”Varför gick jag in i den här korridoren just nu?” Men jag var ändå hans ledare i musikkåren och herr Eriksson hade en del respekt för mig, så han ställde sig utmed väggen och försökte göra sig smal som ett frimärke och då vi passerade honom log han vänligt mot oss och nickade. Han måste ha tänkt: ”Det som jag ser nu, är det bra eller dåligt?”

Den kvällen förändrades mitt liv. Jag blev döpt med den Heliga Ande. Jag fick ett helt nytt sätt att tänka. Jag fick helt nya prioriteringar i mitt liv. Jag gick till skolan där jag var lärare och arbetade varje dag, men mina tankar var bara uppfyllda av Jesus och hur jag skulle kunna följa honom på bästa sätt.

Under många år var jag väldigt försiktig med att berätta om denna upplevelse. Jag var lite rädd att andra skulle tro att det är så man ska uppleva Andens dop. Jag tror att Gud har ett alldeles speciellt individuellt sätt att möta varje individ. Jag säger inte att det är så här man ska uppleva det. Jag säger bara att det var så här jag upplevde det.

Rut upplevde också Andens dop ungefär samtidigt. Vi blev fyllda av en omättlig längtan att läsa Bibeln. Vi läste jämt. Vi hade en sådan längtan att höra Gud tala genom sitt ord. Vi läste Bibeln på bussen, i skolan, på toaletten, i badkaret, ja, varje ledig stund.

En kväll i vårt hus var vi många samlade efter ett möte. Ingemar Myhrin, som var en ledande person inom väckelsen i kören ”Det nya livet” var med den kvällen. Ingemar, jag och några till gick upp på övervåningen för att be för några personer som var med i samlingen. Medan vi står där i en ring säger Ingemar till mig att sluta be på svenska och släppa fram tungotalet, det bönespråk som den Helige Ande ville ge mig. Det kom några konstiga läten ur min mun och Ingemar bad mig att fortsätta att prisa Herren för mig själv med det nya språket, medan han och de andra som var med att be gick ned till samlingen i vårt vardagsrum. Det var verkligen några omtumlande händelser under våren 1975 och jag lever fortfarande kvar i effekterna av de händelserna nu mer än 35 år senare.

Det vi upplevde där och då förändrade våra liv och fick många konsekvenser för framtiden. Jag återkommer till det i nästa inlägg.
/PB