9 nov. 2008

Debatten om äktenskapslagstiftningen rasar vidare

Stefan Swärd, ordförande i Evangeliska frikyrkan, skriver:
"Ateisten Reinfeldt uttrycker synpunkter på hur vi ska viga folk i kyrkorna. En sekulariserad och ateistisk statsminister har inte med det att göra.
Jag hörde själv statsministern säga i TV häromdagen om att kyrkklockorna ska ringa i midsommar för homosexuella par, och det förutsätter att Svenska Kyrkan ändrar en ordning som har gällt sedan 1500-talet. Så Reinfeldt anser alltså att han styr över kyrkorna och genom lagstiftning ska bestämma hur vi ska göra. Nu har han gått över gränsen. Ett liknande typ av uttalande gjorde han i DN häromdagen där han menade att kyrkorna ska och kommer att anpassa sig efter en ny lagstiftning.
Denne ateistiske statsminister vet uppenbarligen ingenting om hur kyrkor fungerar. Menar han på fullt allvar att katolska kyrkan kommer att rätta sig efter Reinfeldts pekpinnar och viga enkönat? Han borde rimligtvis känna till att Katolska kyrkan är en global kyrka med 1,1 miljarder medlemmar och äktenskapet mellan man och kvinna är ett sakrament inom kyrkan, fullständigt opåverkbart för en svensk statsminister. Tror han på allvar att ortodoxa kyrkor kommer att dansa efter statsministerns pipa? Tror han på allvar att muslimer kommer att göra det? Vet han ingenting om det äktenskapstänkande som finns inom dessa kyrkor och religioner, och hur beslutsfattande går till i dessa sammanhang."
Läs Stefan Swärds blogginlägg>>

I Svenska Dagbladet går Moderata riksdagsmän går emot partiledningen i äktenskapsfrågan under rubriken Ännu finns tid för en vettig lösning
Läs inlägget i SvD>>

Stefan Gustavsson skriver på Svenska Evangeliska Allinasens hemsida
"Statsministerns oerhört nonchalanta attityd gentemot kyrkorna talar också för att det nu är dags att ge upp vigselrätten. Utan att tveka påstod Reinfeldt i onsdagens ekointervju att en könsneutral äktenskapslag skulle kunna gälla i Sverige från maj nästa år och det skulle innebära att vi kan ”få höra bröllopsklockorna ringa sommaren 2009” för enkönade par. Aftonbladet tog honom på ordet och gjorde en helsida med rubriken ”Hurra, nu får vi äntligen gifta oss!” I artikeln uttalar sig homosexuella par och säger: ”Vi vill ha en präst och massor med släkt och vänner”.
Men det finns inga kyrkor i Sverige som kan viga enkönade par till äktenskap nästa sommar. Samtliga kyrkor har en teologi om äktenskapet som utgår från att Gud har skapat oss till man och kvinna och kallat det som är olika – man och kvinna – till att i äktenskapet bli ett och till att föröka sig. Detta framgår med all tydlighet av de remisser som den samlade kristenheten har avgett. Den teologin förändras inte av ett riksdagsbeslut. Visst kan det väl dessvärre bli så längre fram att det finns kyrkor som väljer att följa tidsandan och därför gör om sin teologi, men det är inget som en ateistisk statsminister i ett sekulärt land har med att göra.Därför finns det anledning för oss att nu driva opinion för förslaget om civilrättslig reglering av samlevnad."
Läs nyhetsbrevet från SEA>>

Läs tidigare inlägg på rupeba-bloggen>

Henrik Alexandersson, liberal bloggare skriver:
"Kristdemokraternas linje är en civilrättslig registrering av samlevande, vilket bland annat innebär att kyrkorna mister sin vigselrätt.

Speciellt det där sista förvirrar många. Men det är faktiskt kristdemokraterna som, för en gångs skull, har huvudet på skaft.Japp. Du läste rätt. Denna libertarianska blogg försvarar kristdemokraterna i striden om äktenskap för homosexuella. Det hela är nämligen inte speciellt komplicerat.

Så här...Kyrkan är nu för tiden skild från staten. Det är bra. Kyrkan är en halvtossig förening bland många andra.Med kristdemokraternas förslag om civilrättslig registrering kommer kyrkan inte ha något att göra med registrering av äktenskap, i formell mening. Visst, man kan ställa till med ett kyrkbröllop som symbolisk handling. Eller någon annan cermoni, om man känner för det. Men själva juridiken överlämnas till de två inblandade människorna och staten.

Det är en rätt sympatisk attityd. Staten sköter registreringen – och lägger sig inte i vad olika religiösa organisationer pysslar med. För att komma från kristdemokraterna är detta ett enastående liberalt förslag.Så vad är då probelemet?Jo, resten av regeringen kräver alltså samkönade äktenskap. Det innebär bland annat att en från staten fristående organisation – Svenska Kyrkan – kommer att tvingas att viga alla som vill."

Sammanställning:
peppebaron
http://www.rupeba.se/

7 nov. 2008

Guds hus - Premiär på söndag 19.00 i TV8

TV-serien Guds hus bygger på att möta och fånga de människor och den verksamhet som redan finns i kyrkan. Men en liten ”specialar-ingrediens” har vi dock lagt till. Inför produktionen lade vi ut en annons på Facebook. ”Vill du utforska kristen tro i TV” stod det i annonsen. Vi fick många svar och bland dem som hörde av sig valde vi ut de fem allra mest nyfikna. Dessa fem följer vi nu i en särskild TV-Alpha grupp. En alphagrupp är en grundkurs i kristen tro. Gruppen ses i Centrumkyrkan och den leds av kyrkans initiativtagare Stanley Sjöberg. Deltagarna bjuds på mat och ett föredrag om vad den kristna tron går ut på. Sedan öppnar man upp för diskussioner och allt sker framför våra kameror.

För många människor skulle det här vara otänkbart. Tro är något som många svenskar vill hålla för sig själva, en del säger att det är lika privat som att prata lön eller politisk ståndpunkt.Men deltagarna i alphagruppen ser det här som ett utmärkt sätt att få prata om det som är viktigt. Vilken typ är du? Hur privat är din tro?

Samkönade äktenskap i USA och i Sverige

I skuggan av all mediebevakning omkring det amerikanska presidentvalet hände det saker omkring lagstiftningen om samkönade äktenskap både i USA och i Sverige.

Kalifornien genomförde en folkomröstning som resultaterade i att samkönade äktenskap förbjuds. Kaliforningen har i många år varit ett land där gay-rörelsen har varit stark. Vad beror valresultatet om samkönade äktenskap på? Med tanke på valutgången i presidentvalet kan det vara svårt att hävda att det blåser högervindar i USA

Dagens skriver:
"Det var i maj som delstatens Högsta domstol i ett utslag konstaterade att det strider mot landets konstitution om man inte tillåter homosexuella att gifta sig. Under perioden den 17 juni fram till den här veckan har många homosexuella gift sig. De är nu mycket oroliga för om deras äktenskap kommer att räknas rent juridiskt."
Folkomröstningna i Arizona och Florida kom till samma resultat. Nu är det bara staten Massachusets som tillåter samkönade äktenskap i USA.
Läs också:
Los Angeles Times>>
Svenska Dagbladet>>

I Sverige går utvecklingen i motsatt riktning. Reinfeldt kör över Kristdemokraterna och går emot de kristna kyrkornas gemensamma uppfattning i remissvaren. Regeringens handlande väcker många frågor. Kan en regering bara sluta att regera. En regering ska ju lägga färdiga propositioner till Riksdagen. I stället agerar man som om man vore i opposition och lägger en grundproposition som senare ska kompletteas av en motion till Riksdagen från tre av regeringspartierna.

Konstitutionsutskottets ordförande Berit Andnor kommer att ta upp fallet i KU. Hon uttalar sig i SvD:
"Statsminister Fredrik Reinfeldts hantering av de könsneutrala äktenskapen blir en fråga för riksdagens konstitutionsutskott, KU. Upplägget kan strida mot grundlagen"
"- Jag tycker att det här är mycket märkligt, jag är förvånad och ganska upprörd. För det första, slår Berit Andnor fast, finns det inget som heter "grundproposition".- Det här är ett nytt sätt att regera landet på. Den ordning vi har är att regeringen lägger förslag till riksdagen. Underlaget ska vara komplett, genomarbetat, analyserat och innehålla lagstiftningsförslag. Men här lägger man bara delar av ett förslag, om jag förstått det rätt. Resten skickar man över, via justitiedepartementet, till moderata riksdagsledamöter.Enligt Berit Andnor ägnar sig regeringen åt ett "väldigt trixande" med regeringsformen.- Jag undrar om detta verkligen kan anses stämma med den anda som finns i regeringsformen. Jag tycker inte att det är acceptabelt att lägga en proposition som man utgår ifrån inte ska gå igenom, utan måste kompletteras, genom att man lägger motioner.Det hela kommer nu att bli en fråga för KU, säger dess ordförande Berit Andnor."

Svenska Dagbladet>>

Se också TV-debatten om samkönade äktenskap mellan Elisabeth Sandlund och Ann-Luise Eriksson.
Läs i dagen>>
Se den livesända tv-debatten i Aktuellt>>
Se det hätska samtalet mellan Sandlund och Eriksson

peppebaron

6 nov. 2008

Världens frälsare?

Hela världen bländas av Obamas person. Hela världen jublar och gratulerar. Finns det inte lite orsak till oro över detta? Eller har världen blivit svart/vit. Bush är svart, Obama är vit.

Detta inlägg handlar inte om att det hade varit så mycket bättre om McCain hade vunnit utan mer om hur hela världsopinionen tappar fattningen och balansen i sin hyllning av Obama.

Jag skrev i går:
"Det äv väl just den osäkerheten som fått många att fundera.
En bloggare skriver:"Men vad vet vi om den unge svarte mannen som skall förnya amerikas politik? Inget! Jag fick nyligen ett mail från USA om just detta - alla frågor kring Obamas födelseort, medborgarskap och valkampanjspengar - döljs effektivt av de som inte vill få fram sanningen. Många ser honom som en ny frälsare - andra som antikrist. Själv så vet jag så lite - så det blir bara dumt om jag tycker till..."

Vad vi vet om Obama är att han är en mycket duktig folktalare.
Men världen har blivit förförd av folktalare förut...."


Några kommentarer om Obamas talekonst och marknadsföring:
En mästare i retorik; SvD>>
Obamas tal till folket; SvD>>
Obamamanin på nätet är svår att kopiera>>
Se Obamas tal live>>

Snart börjar allvaret. De stora talens tid är förbi och det blir dags för handling. Då kommer vi förmodligen att kunna ge ett bättre svar på frågan: Vem är han?"

DN Svd Dagen
Läs också Aletheia-bloggen: En Messias före den rätta?>>

peppebaron

5 nov. 2008

Varför abdikerar regeringen i äktenskapsfrågan?

Många kristna ledare och opinionsbildare uttrycker stor besvikelse över regeringens handlande i äktenskapsfrågan. Regeringen abdikerar och slutar att regera och demonstrerar en regeringsoduglighet som vi inte sett tidigare i den sittande regeringen. Det varslar inte något gott.

Stefan Gustavsson skriver på Svenska Evangeliska Alliansens hemsida:
"Varför abdikerar regeringen i äktenskapsfrågan?– Det är med stor sorg vi konstaterar att statsminister Fredrik Reinfeldt inte greppar Göran Hägglunds utsträckta hand och presenterar en lösning som hade kunnat accepteras av hela svenska folket.– Regeringen väljer istället att abdikera i en så viktig fråga och förlitar sig på oppositionen. Vilken blir nästa fråga där Fredrik Reinfeldt nonchalerar en alliansbroder och kohandlar med oppositionen? Jag undrar om han inser vilka signaler detta sänder om regeringssamarbetet och kristdemokraternas plats i samarbetet.– Självklart är det också en besvikelse att kristdemokraterna, som fram tills nu har stått upp för äktenskapet, accepterar det här sättet att hantera frågan."

Dagens opinionsredaktör skriver i Dagen skriver att "Statsministern hugger svenska folket i ryggen":
"Statsminister Fredrik Reinfeldt har gjort en stor sak av att kunna ena och hålla ihop både landet och alliansregeringen. Men med beslutet om att köra över en betydande del av svenska folket angående könsneutrala äktenskap har han framträtt som den stora splittraren.
Han berövar äktenskapet dess tusenåriga historia och specifika betydelse för samlevnad mellan man och kvinna, med koppling till barn och familjebildning, och bygger därmed in en spänning i det svenska samhället för lång tid framöver.
I sak är det att försvaga barnens position och att samtidigt köra över huvudstråken i de stora religionerna, inklusive den kristna kyrkan."

Statsminister Reinfeldt säger till ekot: "Kristdemokraterna har uttryckligen sagt att man inte önskar reservera sig i en proposition och då tänker jag som en resultatpolitiker"

Reinfeldt tänker nog att det är något positivt med att vara resultatpolitiker, men det är oroväckande då landets regering bortser från värderingar och värdegrunder för att uppnå resultat. Kan de resultaten verkligen vara goda resultat?

peppebaron

Vem är han?

Nu är det klart! USA har valt en ny president. Men valet av USA:s president får inte bara inrikespolitiska konsekvenser, det berör oss alla. Det berör hela världen.

Bloggvärlden är full av kommentarer om presidentvalet. Förvånansvärt många ser kopplingar mellan antikrist och Obama. Och ännu fler förfasar sig över att någon kan utpeka en annan människa som antikrist.

Antikrist beskrivs i Bibeln som en ny världsledare som kommer fram från ingenstans och räddar världen från ekonomisk kollaps. I den ekonomiska krissituationen som världen befinner sig i ger man då villigt i från sig makten och friheten till en person som man tror har makt att "frälsa" världen.

Många har genom historien utpekats som Antikrist: Kejsar Nero, Påven, Hitler m.fl. Jag tycker att det finns orsak till stor försiktighet då det gäller att peka ut andra människor som demoner eller antikrist. Då det gäller Nero och Hitler så arbetade de själva målmedvetet för att kvalificera till sådana epitet. Men Obama har väl inte gjort så mycket ont ännu? Eller har han det?

Det är väl just det som hos många har väckt farhågor om Obama. Vet vi vem han är? Var kommer han ifrån? Hur har han kunnat komma fram till den position har har från ingenstans på så kort tid? Hur kan han ha så mycket mer pengar än alla andra som han kan satsa på sin presidentkampanj?

Det äv väl just den osäkerheten som fått många att fundera. En bloggare skriver:
"Men vad vet vi om den unge svarte mannen som skall förnya amerikas politik? Inget! Jag fick nyligen ett mail från USA om just detta - alla frågor kring Obamas födelseort, medborgarskap och valkampanjspengar - döljs effektivt av de som inte vill få fram sanningen. Många ser honom som en ny frälsare - andra som antikrist. Själv så vet jag så lite - så det blir bara dumt om jag tycker till..."

Vad vi vet om Obama är att han är en mycket duktig folktalare. Men världen har blivit förförd av folktalare förut....
En mästare i retorik; SvD>>
Obamas tal till folket; SvD>>
Obamamanin på nätet är svår att kopiera>>

Snart börjar allvaret. De stora talens tid är förbi och det blir dags för handling. Då kommer vi förmodligen att kunna ge ett bättre svar på frågan: Vem är han?

DN Svd Dagen

peppebaron

Ska staten bestämma hur kyrkorna ska tro?

En kommentar på vårt tidigare inlägg "Massiv uppvaktning av riksdagen om äktenskapet - vill du göra din röst hörd? ", skriver:
"Tro inte att det stannar vid vid äktenskapen. Detta är en massiv kampanj mot kristendomen, så som vi traditionellt känner den. Redan under nästa mandatperiod tror jag att samfund som inte accepterar homosexuella på lika villkor som andra att förbjudas och pastorer kommer att fängslas, alternativt kommer Mona med anhang att se mellan fingrarna medan autonoma vänsterrörelser som AFA köttar runt med basebollträn och molotovcocktails i kyrkbänkarna."

Bara någon dag senare redovisar Dagen resultatet av en rundfrågning bland våra riksdagsmän. Dagen skriver:
"Många i riksdagen vill ha vigningstvång» En stor andel av riksdagsledamöterna vill tvinga präster att viga homosexuella. Men riksdagspartiernas officiella hållning är att det ska vara frivilligt. Det framgår av Dagens ”långtidsenkät”. Hittills har 70 ledamöter svarat. På Dagen.se kan du se vilka som svarar – och när."

Resultatet av undersökningen är skrämmande. Trots att det officiella budskapet som ständigt upprepas handlar att det inte ska vara något tvång för någon kyrka eller präst/pastor att viga samkönade par, så visar undersökningen att många riksdagsmän anser att kyrkorna ska tvingas att förrätta samkönade vigslar. Det är uppenbart att det finns en dold agenda hos många riksdagsmän. Först genomföra en ny lagstiftning om samkönade äktenskap, och sedan tvångsåtgärder mot dem som inte anpassar sig.

Ska staten bestämma vad kyrkorna ska tro? Det finns, och har funnits, många länder där staten med maktemedel har försökt kontrollerad hur kyrkorna ska tro. Sverige borde inte vara ett av de länderna.

peppebaron

4 nov. 2008

Äktenskapet på frammarsch, ökning med 44,5 procent

Världen i dag skriver under rubriken "Äktenskapsboom i Sverige" om hur äktenskapet mellan en man och en kvinna har blivit allt populärare:
"Sverige upplever just nu en äkenskapsboom. Ökningen på bara ett år är sju procent, och hela 35 procent under perioden 2001-2007. Fortsätter det på samma sätt under hela år 2008 blir ökningen hela 44,5 procent sedan 2001.– Det visar att svenskarna tror på äktenskapet, vilket är något som riksdag och regering inte har förstått. Våra makthavare går inte i takt med opinionen, betonar Lukas Berggren på Bevara äktenskapet.
Samtidigt visar statistik från SCB att intresset för registrerade partnerskap är minimalt – och minskande. Under år 2007 registrerade endast 262 män och 388 kvinnor partnerskap, vilket totalt motsvarar 325 par – endast 6,5 promille i jämförelse med antalet äktenskap som ingicks under samma år och samtidigt en minskning med 5 par sedan året innan."

Vad är orsaken till denna ökning? Det handlar ju om en dramatisk ökning på 44,5 procent. Orsakerna kan säkert vara fler, med det är glädjande att fler och fler svenskar prioriterar trohet i kärnfamiljens ram. Även om vi vet att många äktenskap upplöses efter en tid, så finns det säkert ingen som ingår äktenskap som inte tänker sig en lång relation. I varje fall är det det vi lovar varandra, en livslång trohet.

En lång tid har äktenskapet ifrågasatts och många har valt en mindre förpliktigande samlevnadsform i samboskapet. Äktenskapet innehåller ju mer långtgående förpliktelser och löften.
Kan det vara ett tecken på en minskad egofixering då man överlåter sig själv i ett förbund till en annna människa. Marcus Birro uttrycket i en krönika i Expressen "Rör inte äktenskapet, egoister."

Samtidigt kommer det siffror på att ett ökande antal barn i Sverige lever tillsammans med både pappa och mamma. Dagen skriver att, enligt statistik från SCB, fler barn lever tillammans med båda föräldrarna."Under hela 2000-talet har antalet barn som upplever en separation minskat. 1999 var 54 600 barn med om att föräldrarna separerade. 2007 hade antalet minskat till 47 000."

De stora vinnarna är framför allt barnen. I stort sett alla barn vill växa upp tillsammans med sin mamma och pappa.

Vinnare är förstås även de äkta makarna som får uppleva det som Marcus Birro längtansfull beskriver i sin krönika:

"Människor sitter mitt emot varandra med russinskrynkliga ansikten och i blicken tvärsöver köksbordet ryms ännu ömhet och åtrå efter alla år, ryms kärlek och längtan, trygghet och innerlighet. Det är det största som finns. Människor som älskar varandra trots alla lockelser längs vägen, trots alla hinder, alla egon, alla skrytbyggen, allt sönderfall. Att leva ihop med en annan människa är den ultimata formen av antiegoism. Det måste finnas plats och tid för kärleken, för troheten, för drömmen om en familj som en urkraft. Vi är många som drömmer hårt om en familj. Vi är över en halv miljon ofrivilligt barnlösa i Sverige. Är våra drömmar om en familj ingenting värda i den politiskt korrekta adelns agenda? Jag tror tjurskalligt envist på kärleken och på äktenskapet. Jag vägrar ge efter för den nya tidens vulgära cynism."
För bara några år sedan var det en svensk partiledare som proklamerade: "Död åt familjen."
Det låter ungefär som när Nietzsche utreopade "Gud är död". Det visade sig att Gud överlevde Nietzsches förutsägelse. Det verkar också som om familjen mår bättre i dag än på många år.

peppebaron

7000 barn böjer knä och tar emot Jesus

Läs och titta på rapportering från PTL Ministries kampanjer.
-7000 barn böjer knä och tar emot Jesus
-Helandevåg över Pakistan
-Himlen sänker sig över Kathmandu, mm

Se videofilmer (textade till svenska)
Läs rapporter


3 nov. 2008

Jesus åker buss

Det har den senaste tiden blivit en del uppståndelse kring Jesus och bussarna.

Jag skrev i går ett blogginlägg om en annonskampanj på Londons bussar som är bekostat av den ateistiska organisationen British Human Association.
http://rupeba.se/Startsidan/tabid/36/EntryID/195/Default.aspx

Texten på de röda dubbeldäckerna lyder: "Gud finns förmodligen inte. Du kan sluta att oroa dig och njuta av livet."

Jag tycker nog att sanningen närmare skulle vara den motsatta. Om Gud inte finns - då finns det verkligen orsak att oroa sig.

Resultatet av annonskampanjen blev att anmälningarna till Alpha-kurserna i landet ökade dramatiskt. Ledaren för den Brittiska Alpha-rörelsen tackar så mycket för draghjälpen och säger att det är ju precis det som Alphakurserna syftar till att få folk att fundera på om Gud finns.

Men det är inte bara i London som Jesus åker buss. Tidningen Dagen berättar att många bussar i Kanada utrustats med bibelord:
"Efter två år finns det kristna budskapet på mer än 2 000 bussar och tunnelbanor i Toronto och Burlington och man uppskattar att 200 miljoner personer sett budskapen.
- Vår reklam innehåller utvalda verser från Bibeln som är tänkta att uppmuntra och lyfta människor och samtidigt lära dem ett och annat om hurdan Gud är. Vi visar aldrig budskap som fördömer eller på annat sätt drar ned människor, säger organisationens ledare David Harrison."


Bloggaren EllenRock, som länkar till Dagen-artikeln skriver under rubriken:

"Dårarna säger i sitt hjärta: Det finns ingen Gud." Psalm 14:1
"Bibeln försöker aldrig bevisa Guds existens. Det skulle vara som om en historiker försökte bevisa att det finns en dåtid eller en mattebok som ska bevisa att 1+1 är 2. För de bibliska författarna är Guds existens grundläggande och förvånansvärt uppenbar. Många människor har under årens lopp försökt hitta på smarta sätt för att bevisa Guds existens. Det kanske kan ha sina poänger, men det är ändå värt att minnas att Bibeln som sträcker sig över tusentals år och innehåller berättelser om en mängd olika sorters människor som inte trodde på Gud, trots det inte presenterar argument för Guds existens."
http://ellenrock.blogg.se/2008/november/gud-existerar.html

Men om Jesus är välkommen på bussarna i Kanada, så är han inte alltid lika välkommen i den akademiska världen.

Jag har tidigare skrivit om vilken uppståndelse det blev då Lunds universitet skulle tillsätta en rektor som tidigare hade varit pingstvän.
Kristofobin under vetenskapens täckmantel - Vad är det som händer inom akademien i Lund?
http://rupeba.se/Startsidan/tabid/36/EntryID/123/Default.aspx

Jag har också tidigare kommenterat den engelska professorn som fick avgå för att han föreslog att man skulle ta upp debatten om skapelseläran i klassrummen.
"Håller inte evolutionsläran för en kritisk granskning eftersom den måste hävdas med maktspråk?"
http://rupeba.se/Startsidan/tabid/36/EntryID/135/Default.aspx

Kristers blogg - Gluefox skriver i ett inlägg med titeln:
"Kristofobin breder ut sig"
http://gluefox.blogspot.com/2008/11/kristofobin-breder-ut-sig.html
"Vem vet vad framtiden bär i sitt sköte. Kanske kommer troende kristna (kan det finnas några andra kristna?) att förbjudas att verka som lärare, läkare, piloter etc. Man kanske befarar att en kristen pilot ber till Gud i stället för att försöka rädda ett störtande plan.
När företrädare för vetenskapen försöker framställa vetenskapen som inneboende ateistisk, har de slagit in på en farlig väg. Vetenskap riskerar då att bli ideologi. Ett av många medel för att avkristna samhället. Just nu är trycket att vara politiskt korrekt när det gäller intelligent design och religion oerhört starkt. På sikt kommer detta antagligen att slå tillbaka på ateisterna själva, helt enkelt därför att de har fel. Till slut kommer människor att reagera över de överdrivna anspråk på tolkningsföreträde som ateismens representanter har.
Oavsett vilken världsbild jag har, skall detta inte påverka min vetenskapliga integritet. Vetenskapen är en metod, vars regler formulerats av människor. Definitionsmässigt utesluter man allt som kan störa vår förmåga att dra säkra slutsatser. Därför har det övernaturliga ingen plats i vetenskapens modeller. Men inte heller ateismens världsbild har någon plats i dessa modeller. Huruvida det finns en övernaturlig verklighet eller ej, är en fråga som helt ligger utanför vetenskapens domän. Vetenskapen är definitionsmässigt oförmögen att se Gud. Detta är emellertid ingen brist hos Gud. Det är en brist hos vetenskapen."

Sammanfattningsvis kan jag bara konstatera att Jesus är välkommen att åka buss, men inte lika välkommen i den akademiska världen. Men jag tror nog inte att Jesus är så intresserad av att åka buss eller att göra karriär i den akademiska världen.

Men jag råkar veta vad Jesus är intresserad av och det är att få komma in i ditt och mitt hjärta. Han är till och med så intresserad av det att han gav sitt liv för att du ska bli frälst och bli ett tempel för den Helige Ande. Om han får bo i ditt och mitt hjärta kan han säkert till och med tänka sig att göra en och annan busstur tillsammans med oss och till och med ett och annat besök i den akdemiska världen tillsammans med oss.

Och samtidigt som de röda bussarna i London skriker ut att du inte behöver oroa dig, därför att Gud förmodligen inte finns, så säger nämnda Gud till dig och mig:
"Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus." (Fil 4:6)

peppebaron

En utstrålning av Guds härlighet

Hebreerbrevet kapitel 1

A - Översikt över Hebreerbret
vv.1-3 Ett världshistoriskt panorama. Från skapelsen genom det gamla förbundet till Jesu fullbordade verk.
vv.4-14 Jesus är större än änglarna

B – Hebreerbrevet 1
I de tre första verserna får vi en överblick över Guds handlande genom historien.
Skapelsen
”I begynnelsen skapade Gud…” (1 Mos 1:1) och i den skapelseakten finns också sonen aktivt med. Hebreerbrevet 1:2 säger att Gud skapade världen genom Sonen.Det gamla testamentet
I det gamla testamentet uppenbaras Guds tilltal till människorna. Där uppenbarar Gud sig själv och han har talat ”många gånger och på många sätt” (Hebr 1:1). Gud har talat genom profeterna, men han har inte bara uppenbarat sig genom profeternas ord, utan också i direkt handling på det universella planet, det nationella planet och på det individuella planet.

En utstrålning av Guds väsenFör att ännu tydligare uppenbara sig för människorna sände Gud sin egen son som en människa. Om vi inte tidigare kunde förstå vad Gud menade då han talade om kärlek, så demonstrerade Jesus den kärleken så att vi kan förstå vad som finns i Guds hjärta. Jesus var ”en utstrålning av Guds härlighet” (Hebr 1:3).På samma sätt som Jesus är en utstrålning av Guds härlighet så säger Bibeln att vi också är kallade att förvandlas till samma avbild som vi betraktar: Jesus”Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.” (2 Kor 3:18)


Rening från synden (Hebr 1:3)Panoramabilden slutar med resultatet av Jesu verk. Korset och tronen. Resultatet av Jesu död på korset är att vi kan få ta emot förlåtelse för våra synder och bli frälsta. Jesus, Guds offerlamm, gav sitt liv för att vi skulle få evigt liv och genom hans blod har vi förlåtelse och rening för våra synder (1 Joh 1:7-9)

Jesu upphöjelse (Hebr 1:3)Jesus på korset är garantin för förlåtelsen och frälsningen. Jesus på tronen är garantin för den Helige Andes kraft som blev utgjuten på pingstdagen. Apostlagärningarnas författare förklarar undret på pingstdagen med orden ”Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör.” (Apg 2:33)

Korset och tronenKorset och tronen är centrala i Jesu verksamhet. Redan då Jesus presenteras första gången offentligt av Johannes döparen talas det om vem Jesus är och varför han kom.
”Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd.” (Joh 1:29)
'Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande.'
(Joh 1:33) I de tre övriga evangelierna står det att han skall döpa med helig ande och eld.

Jesus och änglarna Hebr 1:4-14
För många judekristna var Jesus något mer än en människa, men eftersom han gick omring som en vanlig människa kunde han ju inte vara Gud själv. Så istället för att vara ” sann Gud och sann människa,” så blev Jesus för många varken sann människa eller sann Gud utan någonting mittemellan, kanske en ängel. Det är därför som hebreerbrevets författare lägger så mycket energi i kapitel ett och två på att visa att Jesus inte var en ängel utan stod långt högre än änglarna.

C – Uppgifter för självstudium och samtal
1.Jämför Joh 1:1-4 med Hebr 1:1-3. Hur många paralleller kan du hitta?2.På vilka olika sätt uppenbarade sig Gud i det Gamla Testamentet?

3.På vilka sätt talar Gud till oss i dag?

4.Studera bibelhänvisningarna under avsnittet ”Korset och tronen.” På vilka sätt kan Jesu korsfästelse och upphöjelse påverka våra liv i dag?5.2 Kor 3:18 säger att då vi umgås med Jesus förvandlas vi till samma avbild. Vad menas med det och hur kan det fungera?

6.På vilka punkter jämförs Jesus och änglarna i verserna 4-14?

7.Har vi också lätt att göra Jesus mindre än han egentligen är? På vilka sätt?

Vers för eftertanke och memorering:”Han…bär upp allt med kraften i sitt ord” (Hebr 1:3)


Bibelskola på nätet publiceras med en lektion varje torsdag. Serien om Hebreerbrevet är skriven av Peter Baronowsky och har tidigare varit publicerad i Krisgsropet i Norge som ”Krisgsropets bibelskole” med en lektion i veckan. Det första avsnittet hittar du här: http://rupeba.se/Startsidan/tabid/36/EntryID/183/Default.aspx

Ateistreklam gav medvind åt Alpha

Foto/Montage: British Humanist Association

Världen i dag skriver:
"Medieuppståndelsen kring den kommande reklamkampanjen för den brittiska ateistorganisationen, The British Human Association, har gett mer anmälningar till landets Alphakurser. Det menar Alphaledaren Nicky Gumbel, som gläds åt gratisreklamen.

Reklamkampanjen med budskapet ”Det finns troligen ingen Gud. Nu kan du sluta oroa dig och njuta av livet”, som planeras starta i januari nästa år, har gett tacksam PR åt Storbritanniens Alphakurser."

2 nov. 2008

Massiv uppvaktning av riksdagen om äktenskapet - vill du göra din röst hörd?

Dagen skriver:"Riksdagens 349 ledamöter är just nu föremål för en massiv uppvaktning i den heta äktenskapsfrågan. Varje ledamot har fått cirka 300 mejl sedan i fredags med uppmaning om att inte köra över kristdemokraterna i frågan."

Känner du dig maktlös inför det som händer? Har du ingenstans där du kan göra din röst hörd? Här har du en möjlighet. I länken nedanför hittar förslag på brev till statsministern som du kan använda. Breven är färdigformulerade. Du kan mejla dem som de är, eller ändra texten som du själv vill ha den. Du kan även omformulera breven och skicka det till den adresslista till riskdagsmän som även finns i länken.

Kopiera adresslistan och klistra in den på "Blank kopia" i det mejl du skickar till Riksdagsledamöterna.

Bilagorna hittar du på Svenska Evangeliska Aliansens hemsida.

Läs också:
Dagen -"Vigselrätten bör bli en statlig angelägenhet"
Dagen - Men Svenska kyrkan vill behålla vigselrätten

Över 10.000 besök på rupeba.se under oktober

Under okober månad 2008 hade vi 10.451 besök på rupeba.se.
3.302 unika besökare coh 1.805 återkommande besökare.

Motsvarande siffror för september månad var
7.739 besök
2.347 unika besökare
1.390 återkommande besökare

Motsvarande siffror för augusti månad var
5.576 besök
1.509 unika besökare
870 återkommande besökare

Statistiken beräknas med StatCounter.com

Förklaring till hur StatCounter registrerar statistiken:

Besök
10.451 besök innebär alltså inte att så många individer har besökt sajten. Det betyder att så många gånger har någon gått in på någon av våra sidor.
Många går in på vår sida varje dag.
Några har vår sida som startsida, vilket innebär att det blir ett nytt besök varje gång man går ut på nätet.
Vi själva går ju in på sidan ett antal gånger varje dag för att redigera, och lägga in nya anslag.

Unika besökare
StatCounter räknar hur många unika besökare som går in på sidan varje dag och lägger sedan ihop antalet unika besökare under månaden.
Några surfare får en ny IP-adress varje gång de går ut på nätet och blir då registrerad som en unik besökare även om man är återkommande.
Det finns en del arbetsplatser där flera användare går in på rupeba.se. Alla besökare från samma arbetsplats blir normalt räknade ihop som en användare. Så i många fall är antalet unika besökare högre än den angivna summan.

Återkommande besökare
Även antalet återkommande besökare registreras per dag och räknas sidan ihop till månadsstatistiken.

1 nov. 2008

Handlar det bara om ord?

Bloggaren myenemy.se skriver:
"Många påstår att det innebär diskriminering mot homosexuella att termen “äktenskap” endast rymmer par av olika kön. Därför måste lagstiftningen förändras, menar man. Jag menar att det är en logiskt kullerbytta på flera plan.
För det första så är det inte diskriminerande att betrakta två olika saker som just två olika saker. En samlevnadskonstellation bestående av en man och en kvinna är inte ekvivalent med en samlevnadskonstellation bestående av en man och en man eller en kvinna och en kvinna. Att de olika samlevnadskonstellationerna inte är ekvivalenta, det är inget konstigt. Tvärtom är det ju precis därför som man föredrar det ena framför det andra.
För det andra så gäller samma lagstiftning alla människor. Det är t.ex. juridiskt möjligt för en heterosexuell man att ingå partnerskap med en annan man. Att denne förmodligen inte vill ingå partnerskap med en annan man, det är en annan sak. På samma sätt är det också juridiskt möjligt för en homosexuell man att ingå äktenskap med en kvinna. Lagen struntar fullständigt i vad man har för sexuella preferenser. Därför kan vi inte säga att lagen diskriminerar någon på grund av dennes sexuella läggning/preferens.
För det tredje så ger partnerskapslagen, som existerat sedan 1995, samma juridiska skydd åt par i samkönade relationer (som ingått partnerskap) som äktenskapslagen ger åt par i olikkönade relationer (som ingått äktenskap). Oavsett vem du vill dela livet med så ger lagen samma juridiska skydd.
Så vad handlar det om då? Varför är det så viktigt att införa en könsneutral äktenskapslag? Något juridiskt kan det knappast handla om, eftersom att det juridiska skyddet redan finns. Nej, i slutändan tycks det endast handla om själva ordet - “äktenskap”.
Det handlar alltså om semantik. "
Jag har tidigare skrivit:
"Det verkar som om mycket av debatten handlar om ord och inte innehåll. Stridsfrågan ser ut att vara om man ska benämna det som är olika med samma namn eller inte och inte så mycket om det juridiska innehållet.
Ordet äktenskap har i det svenska språket och samhället hittills normalt varit beteckning på en relation mellan en man och en kvinna som lovar varandra livslång trohet. Nu ser det ut som om kraven är att även andra relationer ska få heta samma sak.
Blir inte det mycket samma sak som om kvinnor krävde att få heta män? Det kan ju upplevas som diskriminerande av någon att endast en utvald del av Sveriges befolkning ska få heta man. Ska några få heta man, så ska väl i rättvisans namn alla få heta man."
-Handlar det bara om ord?

peppebaron