31 dec. 2019

Dagens årskrönika 2019

Böneförbud, brand i Notre-Dame, Elsie och Greta träffar påven och kyrkorna kämpar för konvertiter

2019. Året då en kommun införde böneförbud, hbtq-frågorna diskuterades i kyrkorna och katedralen Notre-Dame stod i brand. Läs om detta och mycket mer i denna krönika över året i Dagen.


Läs hela årskrönikan här: https://www.dagen.se/dokument/boneforbud-brand-i-notre-dame-elsie-och-greta-traffar-paven-och-kyrkorna-kampar-for-konvertiter-1.1638612

Dagens andakt 31 december

Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade: Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år….”  (Luk 13:7-8)

Det finns många punkter i en berättelse. Det är bra med punkter. En punkt markerar ett slut och en ny början. Efter punkten får man hämta andan. Sedan börjar något nytt. Alla punkterna, utom den allra sista i berättelsen är en del i en helhet. 
Varje liv är en berättelse. Varje nyårsafton är som en punkt i denna berättelse. Det gamla året, med dess glädjeämnen och sorger, framgångar och misslyckanden, hör liksom till den gamla ”meningen”. Vi markerar årsskiftet och tar sats inför det nya som ska komma. 
När jag skriver en berättelse kan jag betrakta varje mening och ändra på orden så att meningens mening blir tydlig. I livet kan jag inte ändra på det som varit.  Men jag kan be om förlåtelse för det jag gjort fel mot andra, och jag kan förlåta och försonas med det som andra gjorde fel mot mig. Jag kan sätta punkt och släppa taget om det som varit. Min spelplan kanske har förändrats radikalt, men jag får införliva de erfarenheter, som det gångna året gett, och börja om från en ny utgångspunkt. 

BÖN
Tack min Gud för vad som varit!
Tack för allt vad du beskär!
Tack för tiderna som farit!
Tack för stund som inne är!
Tack för ljusa, varma vårar!
Tack för mörk och kulen höst!
Tack för redan glömda tårar!
Tack för friden i mitt bröst!
                                                FA’s sångbok nr 261

UTMANINGEN 31 dec - Upp 22

KOM SNART!

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 22

"Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla." (Upp 22:20-21 FB)

Bibelns sista kapitel fortsätter att tala om den kommande härligheten, där det inte finns någon lampa, "ty Herren Gud skall lysa över dem" (vers 5).

Tre gånger i kapitlet säger rösten: "jag kommer snart" (verserna 7, 12, 20). Både den Helige Ande och församlingen säger "kom" (vers 17).

Den avslutande bönen i Bibeln är en önskan om Jesus snara tillkommelse: "Amen, kom, Herre Jesus!" (vers 20)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kom, Herren Jesus!


   ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Översikt:
- Vers 1-5  Den dubbla strömmen
- Vers 6-21  Avslutning

Kommentar:

Vers 1-6
Johannes ser synen om den framtida härligheten. Den dubbla strömmen rinner fram på ömse sidor av den stora gatan. Vattnet, Livets vatten, är klart som kristall och ger liv och läkemedel till växter och människor.  Människorna ska se Guds ansikte och hans närvaro ger allt ljus man behöver.
Vers 7-20
På nytt kan vi läsa att det finns en speciell välsignelse över dem som tar vara på profetian i denna bok (vers 7): I början av Uppenbarelseboken står det att den är salig som lyssnar och tar vara på innehållet i boken (Upp 1:3). Här i sista kapitlet läser vi att den är salig som håller fast vid orden i denna profetia.
Det räcker inte bara att lyssna på Guds Ord, vi måste också hålla fast vid det. Till och med i en tid som denna då Guds Ord ifrågasätts mer och mer.
Boken avslutas med att Jesus säger att han kommer snart och bruden säger "Amen, kom, Herre Jesus".

Till eftertanke:
- På vilket sätt skulle det påverka ditt liv och dina prioriteringar om du visste att Jesus skulle komma tillbaka i år?
- Anden och bruden säger till alla som törstar att de får komma och dricka fritt av livets vatten. Anden är den Helige Ande och bruden det är vi. Anden fortsätter att säga det i vår tid. Gör vi det också, eller har vi tystnat?
- Är du redo för att Jesus kommer tillbaka för att hämta sin brud och för de händelser som Uppenbarelseboken berättar om? 

30 dec. 2019

Mellandagar erinrar om den andliga striden

- Stefan Gustavsson i Världen idag - 
Julen är fridens högtid. Inför häpna herdar proklamerar änglarna enligt julevangeliet ”frid på jorden”. I de mäktiga profetorden talar Jesaja om barnet som ska födas, om sonen som blir oss given, och kallar honom ”Fridsfurste”. Enligt profeten ska han upprätta ett rike där friden ska vara utan slut.

Mer verklighetsfrånvänt än så kan det väl knappast bli? Vi firar jul tvåtusen år senare i en värld ödelagd av konflikter, vi längtar fortfarande efter den utlovade friden.

I kyrkoåret ställs julens budskap om frid tätt intill ett annat budskap. Annandag jul är Stefanos dag, den förste kristne martyren, som gick samma öde till mötes som sin Herre. Två dagar senare är det Värnlösa barns dag, tidigare kallad Menlösa (det vill säga oskyldiga) barns dag. Den firas till minne av de barn i Betlehem som avrättades på order av kung Herodes när han ville röja judarnas nyfödde kung ur vägen.
Kontrasten mellan julens löfte om frid och mellandagarnas brutala ondska är ingen tillfällighet. Den finns där för att påminna oss om julens innebörd. Friden är inte slutgiltigt förverkligad genom att Messias föddes i Betlehem. De onda krafterna fortsätter att härja.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledare/mellandagar-erinrar-om-den-andliga-striden/repskt!M9pKRo1nS1GO7czQPHfvIw/

NT-boken 2019

Nu är vi snart färdiga med läsningen av Nya Testamentet som pågått under hela 2019. Alla årets inlägg från NT finns samlade i fyra A5-pärmar som finns att köpa för den som vill. Läs mer om NT-boken här: http://rupebabutiken.blogspot.com/2017/11/nt-boken.html

Dagens andakt 30 december

”(Visheten) går fram på rättfärdighetens väg – mitt på det rättas stigar.”  
(Ords 8:20)

Min bilskollärare lärde mig att när man kör på en mörk väg, ska man hålla sig så nära mittlinjen som möjligt och undvika att köra för nära vägens kanter. Risken finns att man kör i diket eller att det snabbt dyker upp hinder utmed vägkanten, och i mörkret upptäcker man dem inte förrän det är för sent.
Dagens bibelord talar om rättfärdighetens väg. Det är en smal väg. Flera nya översättningar använder inte ens ordet väg, utan talar om rättfärdighetens stig. Och Jesus säger att ”… den väg är smal som leder till livet”.  Om jag vill vara vis ska jag färdas ”mitt på” det rättas stigar. Jag måste hålla mig så långt ifrån de faror som lurar längs kanterna i det dunkla och tvetydiga. Det innebär att jag inte kan kompromissa med synden i mitt liv. Jag måste bannlysa allt som inte tål ljuset, och om jag vill undvika att falla av vägen, bör jag hålla mig så långt in på rättfärdighetens väg, som möjligt.

BÖN
Jesus, jag vill vandra i ditt ljus idag. Rättfärdighetens stig är smal, och jag vet inte alltid vad som är rätt och fel. Men jag vill vandra nära dig, du som är rättfärdigheten själv.

UTMANINGEN 30 dec - Upp 21

ALLT BLIR NYTT 

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 21

"Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." (Upp 21:4-5 FB)

I kapitel 21 börjar den nya verkligheten. Det kommer en ny himmel och en ny jord (vers 1), och Gud själv ska vara hos sitt folk (vers 3).

I Guds nya verklighet är allt nytt. Där finns inga tårar, ingen sorg, ingen smärta och ingen död.

Rösten som talar med Johannes i synen säger: "Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten" (vers 6).

Det är en röst som talar om vad som ska komma. Men den talar också rätt in i vår tid. Vår törst, vårt behov är Guds möjlighet i våra liv. Den avgörande frågan är om jag längtar och törstar efter ett djupare liv i gemenskap med Jesus.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
"Saliga är de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade". (Jesus i bergspredikan)

    ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Översikt:
- Vers 1-8 En ny himmel och en ny jord. Det nya Jerusalem är församlingen, en brud smyckad för brudgummen. Ingen död, ingen sorg eller smärta ska finnas för det som var en gång är nu borta. Han som sitter på tronen säger: "Se, jag gör alltig nytt"

- Vers 9-27 Syn om församlingen som det nya Jerusalem, Lammets hustru. Bara de som har sina namn skrivna i Livets bok får vara med i det nya Jerusalem.

Kommentar:
Se, jag gör allting nytt - Vers 1-8

Då Jesus talar om den stora Vedermödan i Matteus 24, talar han om lidandet som ´födslovåndor´. Här i Uppenbarelseboken 21 är födslovåndorna över. Den nya verkligheten bryter igenom. Jesus säger: "Se jag gör allting nytt" (vers 5).
Där finns inga tårar, ingen sorg, ingen plåga (vers 4).

Orden från Uppenbarelsebokens första kapitel kommer tillbaka. Jesu säger jag är A och O (Upp 1:6). Alpha och Omega, den första och den sista bokstaven, början och slutet.

Den nya Jerusalem - Vers 9-27
Johannes ser i en syn det nya Jerusalem. Där finns det inget Tempel för Guds härlighet lyser upp staden. Där blir det aldrig natt (vers 25) och något orent kan aldrig komma in i den staden (vers 27).
Till eftertanke:
 - Det finns de som påstår att människorna genom att omsätta sin tro till aktiviteter, social rättvisa och andlig utveckling, kommer att förbättra mänskligheten så att den blir färdig för Jesu återkomst och att himmelriket kan förverkligas på jorden. Efter att ha läst Uppenbarelseboken så här långt håller du med om det? ... eller tror du att livet kommer att bli hårdare, med mer förföljelse av kristna, en större intolerans mot kristendomen, helt till dess Jesus bryter in och regerar i tusen år?

29 dec. 2019

Tidig söndagsmorgon i Västerås 29 december

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. Efter en veckas julfirande. I måndags körde vi ned till Borås, eller för att vara mer exakt, till Frufällan där äldste sonen bor med sin familj. På vägen till Borås hämtade vi upp äldsta barnbarnet som studerar på högskolan i Eskilstuna.

Frufällan ligger mellan Borås och Fristad, och Fristad är den plats vi bodde då vi flyttade hem från Norge första gången. Varför heter Frufällan Frufällan? På Wikipedia kan man läsa:  "Många har gjort sig lustiga över namnet Frufällan. Det har dock en naturlig förklaring, och kommer från en gård med namnet Frugården som hade en skogsfälla/svedja (skogen fälldes för att ge mark där ett torp skulle kunna byggas). Torpet låg nära järnvägen och gav namn åt en hållplats vid denna, och senare till hela stationssamhället."

I Frufällan fick vi vara med om en heldags julaftonsfirande tillsammans med Boråsfamiljen med julfrukost, jullunch, julevangeliet, julklappsutdelning, Kalle Anka och julgröt.

På juldagens förmiddag fick vi vara med om gudstjänsten på Frälsningsarmén i Borås. Äldste sonen Mikael och jag spelade kornettduett med Rut på pianot. Mikaels fru, Johanna, sjöng solo ackompanjerad av Mikael på piano, Jag predikade och Mikael avslutade med trumpetsolo.

Efter lunch satte vi oss i bilen för att åka tillbaka hem till Västerås för att hinna hem i tid för att ta emot Norgefamiljen som anlände på Annandag Jul.

På lördagen anslöt även Stockholmsfamiljen och vi fick fira en något försenad "julafton" tillsammans med de två yngsta sönerna med familjer.  

Ja, den här veckan blev det verkligen en veckorevy från en mycket personlig utkikspunkt.

Jag önskar er alla en välsignad vecka, som kommer att innehålla ett årsskifte, ja till och med ett deceniumskifte.
/Peter Baronowsky

Dagens andakt 29 december

I det andra rummet går bara översteprästen in, en gång om året och då alltid med blod som han bär fram för sina egna och för folkets ouppsåtliga synder ”(Heb 9:7)

I dagens bibelord hämtar Paulus bilder från Gamla testamentets beskrivning av uppenbarelsetältet som Israels folk bar med sig på ökenvandringen. Det som är intressant är att översteprästen en gång om året fick sona för människornas ouppsåtliga synder.
Bibeln är mycket medveten om att människan efter syndafallet inte kan låta bli att synda. Det är en del av hennes natur. Nya testamentet föreskriver tydligt vad vi ska göra, när vi har syndat. Då ska vi bekänna och ta emot Guds förlåtelse och rening (1 Joh 1:19). 
Men Gamla testamentet talar på flera ställen om att vi kan synda utan att veta om det.  Vet vi inte om att vi har syndat, kan vi inte heller be om förlåtelse för det. Hur ska vi göra då? Vi får göra som psalmisten. Vi får be: Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. (Ps 19:13-14) Ibland är det skönt att få be Gud förlåta, inte bara det jag vet om, men också mina hemliga brister.

BÖN
Herre, du som känner mig bättre än jag känner mig själv. Du som ser allt som finns i mig. Tack för att du vill förlåta det jag gjort fel antingen jag vet om det eller inte.

UTMANINGEN 29 dec - Upp 20

DEN SLUTLIGA DOMEN

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 20
"Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna." (Upp 20:12 FB)

I kapitel 20 beskrivs Kristi seger över Satan. Satan blir besegrad och bunden i tusen år och martyrerna regerar med Kristus i dessa tusen år: "Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år." (vers 4)

Därefter beskrivs den slutliga domen där alla människor döms efter sina gärningar. Samma dom som Jesus beskriver i sitt stora tal om den sista tiden i Matteusevangeliet 24-27. "Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig." (Matt 27:40 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Rättvisan segrar till slut

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Översikt:
- Vers 1-3 Satan binds i tusen år
- Vers 4-6 Martyrerna blir levande igen och regerar med Kristus i tusen år.
- Vers 7-10 Satan blir fri igen och förför människor. Därefter kastas han slutligen i den brinnande sjön.
- Vers 11-15 Livets bok öppnas och var och en döms efter sina gärningar

Kommentar: 
Djävulen grips och kastas i avgrunden (vers 3). Han benämns med olika namn (vers 2): Draken, Satan, den gamle ormen (Ormen är den skepnad som djävulen först uppenbarar sig i. Det sker redan i Bibelns första bok i syndafallet).
Efter de tusen åren släpps Djävulen lös igen för en kort tid (vers 3). Under de tusen åren är det en grupp människor som lever och regerar tillsammans med Kristus. Det är de som halshuggits för att de (vers 4):
- vittnat om Jesus
- förkunnat Guds Ord
- inte tillbett vilddjuret och dess bild
- inte tagit emot vilddjurets märke på pannan eller handen
Detta är den första uppståndelsen. De övriga döda blev inte levande förrän efter de tusen åren.

Därefter kommer den slutliga domen där människorna blir dömda efter sina gärningar (vers12)

Till eftertanke:
- Tror du att de tusen åren är en symbolisk tid eller är det tusen vanliga år?
- Vad tror du orsaken är till att Satan släpps lös en kort tid efter de tusen åren?
- Tror du att de som tar emot vilddjurets märke på pannan eller handen är medvetna om vad det innebär, eller är det en förändrings som "smyger" sig på??

28 dec. 2019

Inför söndagen: DEN HELIGE STEFANOS DAG - Martyrerna

- Från kyrkoaretstexter.se -
Mik 7:1-6, Apg 4:18-31, Matt 10:32-39, Ps 46:1-8

Det svenska ordet "martyr" kommer av det grekiska ordet "martys" som betyder "vittne". Det användes i rättsliga sammanhang för någon som vittnade om vad man sett och hört. Med tiden kom det att få betydelsen "blodsvittne" och blev benämningen på den som dog på grund av sin tro, dvs "dog martyrdöden".

Bibeln talar om tre dop: dopet i vatten, dopet i den helige Ande och lidandets dop. När en kristen står upp för tron även om det är med livet som insats - finns det en kraft och styrka för att kunna gå igenom detta. Paradoxalt nog finns det en glädje i lidandet. Vi ser när de första kristna fick lida ekonomiskt såg de det som en glädje: "Ni accepterade med glädje att era tillgångar konfiskerades, därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt." (Heb 10:34)


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2937479192943382/?type=3&theater

Lördagsgodis: Barns brev till pastorn

Från SkrattNet

Kära pastorn, jag vet att Gud älskar alla, men han har aldrig mött min syster.
Arnold, 8 år

Kära pastorn, kan inte du säga i din predikan att Peter Peterson har varit snäll hela veckan. Jag är Peter Peterson.
Peter, 9 år

Kära pastorn, tyvärr kunde jag inte lämna några pengar i kollekten för min pappa ville inte höja min veckopeng. Kan inte du ha en predikan om högre veckopeng?
Patty, 10 år

Dagens andakt 28 december

I det andra rummet går bara översteprästen in, en gång om året och då alltid med blod som han bär fram för sina egna och för folkets ouppsåtliga synder” (Heb 9:7)

I dagens bibelord hämtar Paulus bilder från Gamla testamentets beskrivning av uppenbarelsetältet som Israels folk bar med sig på ökenvandringen. Det som är intressant är att översteprästen en gång om året fick sona för människornas ouppsåtliga synder.
Bibeln är mycket medveten om att människan efter syndafallet inte kan låta bli att synda. Det är en del av hennes natur. Nya testamentet föreskriver tydligt vad vi ska göra, när vi har syndat. Då ska vi bekänna och ta emot Guds förlåtelse och rening (1 Joh 1:19).  
Men Gamla testamentet talar på flera ställen om att vi kan synda utan att veta om det.  Vet vi inte om att vi har syndat, kan vi inte heller be om förlåtelse för det. Hur ska vi göra då? Vi får göra som psalmisten. Vi får be: Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. (Ps 19:13-14) Ibland är det skönt att få be Gud förlåta, inte bara det jag vet om, men också mina hemliga brister.

BÖN
Herre, du som känner mig bättre än jag känner mig själv. Du som ser allt som finns i mig. Tack för att du vill förlåta det jag gjort fel antingen jag vet om det eller inte.
____________________
PS
Vet du om att du kan få Dagens Andakt som ett mejl varje morgon från den 1 januari 2020? Skriv till info@rupeba.se och skriv "Dagens andakt 2020" så blir du med på utsändningslistan.

UTMANINGEN 28 dec - Ps 150

PRISA HERREN!

Bibelläsning: Psalm 150
"Må allt som andas prisa Herren! Halleluja!" (Ps 150:6 FB)

Den sista psalmen i Psaltaren är en uppmaning att prisa Herren för hans väldiga gärningar. Prisa honom med allt som finns tillgängligt, basuner, cymbaler, pukor och allt annat som kan användas.

Men framför allt prisa honom med dig själv och det sätt du lever ditt liv på. Han är vår lovsång. Var med och fyll hela jorden med lovsång till levande Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill göra mitt liv till en lovsång till Gud

27 dec. 2019

"Kristendomen för med sig goda frukter för Sverige"

- Dagens Nyheter -
INSÄNDARE. Demoraliseringen i Sverige är långt gången. Folk skryter över sådant som man förr skämdes för. Men faktum är att den kristna tron för med sig goda frukter, skriver David Billström.

Rapporter och undersökningar läggs fram angående samhällets olika problem. Men sunt förnuft räcker långt. Det man sår får man skörda. Det fungerar både på vete och ogräs och gott och ont....


... Man vill ha del av det goda i livet, men gör allt för att hålla sig själv och barnen borta från Gud. Inte undra på att tomheten infinner sig. Man kan inte ge vad man inte har. Att försöka med moraliska pekpinnar samtidigt som man förnekar Gud, det blir bristfälligt och kraftlöst.

Demoraliseringen i Sverige är långt gången. Folk skryter över sådant som man förr skämdes för. Sverige måste inte omfamna den kristna tron, men förundras inte då heller över tilltagande ondska i samhället. För faktum är att den kristna tron för med sig goda frukter. Det kan vem som helst se historiska bevis på, om man vill.

Den kristna trons centralgestalt, Jesus Kristus, förvandlar människors hjärtan. Och det är våra hjärtan som behöver förvandlas. För varken jag eller du, är så präktiga som vi tror och menar oss vara. Må nådens och försoningens budskap ljuda i detta land igen.


Läs mer här:  https://www.dn.se/asikt/kristendomen-for-med-sig-goda-frukter-for-sverige/

GOTT NYTT ÅR PÅ RUPEBA

Snart är det dags för ett nytt år och här kommer en del information om vad vi planerar inför det kommande året.

2020 kommer det att vara möjligt att få Dagens Andakt från Ruts andaktsbok direkt i mobilen. Vi planerar att sända ett mail till dig med Dagens Andakt om du anmäler dig genom att  skicka ett mail till info@rupeba.se och skriva "DAGENS ANDAKT". Anmäl dig redan nu för att vara med från starten på det nya året.

Nu har vi hållit på med UTMANINGEN i ganska många år. 2020 kommer vi att läsa bibelläsningsplanen "Gamla Testamentet på två år". Många har redan anmält sig. Om du inte inte har anmält dig kan du göra det genom ett mail till info@rupeba.se och skriva "UTMANINGEN 2020". Då får du varje dag ett morgonmail med UTMANINGEN.

Nytt för i år är att vi i morgonmailet lägger in en direktlänk till bibeltexten för den aktuella dagen (Bra för alla som läser UTMANINGEN på bussen på väg till jobbet). Vi kommer även att lägga in en länk med en kortare introduktion till varje ny bibelbok vi läser under året.

Samtidigt som vi börjar läsa Gamla Testamentet i UTMANINGEN kommer vi att lägga ut en översiktskurs över Gamla Testamentet. Den blir publicerad varje torsdag på bloggen www.rupeba.se och på Facebook. Kursen beräknas pågå 10-15 veckor.

Dagens andakt 27 december

Detta (Jesus) är min älskade son. Lyssna till honom. ”(Joh 9:7)

Under vår tid i Norge bodde vi inte så långt från den svenska gränsen. Vanligtvis kunde vi ratta in de svenska radiosändningarna. Ibland på morgnarna låg jag i sängen och försökte ställa in rätt kanal. Men störningarna var ofta ganska starka, och bruset överröstade sändningen. Då fick jag försöka ställa in kanalen på nytt eller hitta en annan frekvens, för jag ville så gärna höra nyheterna och den svenska morgonandakten. Det krävdes då en stunds aktivt lyssnande och skruvande, så att jag kunde höra var sändningen gick fram och hördes allra bäst.
Gud är i sändning till oss människor hela tiden. Han har ständigt något han vill säga oss; ord av uppmuntran, ord av förmaning eller ord av tröst. Men ibland finns det så mycket störningar innan budskapet når fram till oss, att vi har svårt att uppfatta vad han säger. För det mesta, när detta händer, ger vi upp och stänger av. Men ibland måste vi ta oss lite tid att justera inställningen i vår mottagarapparat och ordna förhållandena så bra vi kan, för att vi ska kunna uppfatta vad han säger. Det gör vi genom att i stillhet lyssna koncentrerat och justera våra mottagningsförhållanden så att vi hör så bra som möjligt. 

BÖN
Jesus tack för att du sänder ditt budskap till oss människor hela tiden, varje dag. Hjälp mig att idag lyssna noga, även om det finns många störningar, som vill förhindra att jag uppfattar din röst.

UTMANINGEN 27 dec - Ps 149

LOVSÅNG OCH GUDS ORD


Bibelläsning: Psalm 149
"Guds lov skall var i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand" (Ps 149:6 FB)

Psalmen talar om att Herren gläder sig över sitt folk (vers 4) och att det folket har två kännetecken: lovsång i munnen och ett tveeggat svärd i handen.

Guds folk är ett lovsjungande folk. Psaltaren är full av psalmer som uttrycker lovsång till Gud. Men kännetecknet är inte bara lovsång. Det tveeggade svärdet, Guds ord, måste också finnas i handen. Det tveeggade svärdet används på andra ställen i Bibeln som en bild på Guds ord (Heb 4:12).

Det kristna livet bygger inte på en känsla. Det bygger på Guds ord. Och då vi läser Guds ord och lär känna Gud mer och mer fylls vår mun med lovsång.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Med lovsång och med Ordet

26 dec. 2019

Präst i Luleå avkragas efter konfirmandundervisning

(Idag är det Annandag Jul, martyrernas dag. Vi kanske inte har så många martyrer i Sverige idag, men visst börjar det bli trångt för bibeltroende kristna idag /PB)

- Dagen -
Domkapitlet i Luleå stift har avkragat en präst som beskrev sina personliga åsikter om homosexuella relationer samt evolutionsteorin på ett konfirmationsläger.
– Jag skulle bli oerhört förvånad om beslutet står sig oförändrat i överklagandenämnden, säger advokat Andreas Stenkar Karlgren.


Den nu avkragade prästen ansvarade i somras för ett konfirmationsläger i Norrbotten. Vid en lektion skulle gruppen diskutera kärlek, relationer och sex och på en direkt fråga från en av konfirmanderna om hur prästen såg på bland annat samkönade relationer svarade prästen att den personliga uppfattningen var att det inte var tänkt att det ska vara så.

Detta resulterade i en lång diskussion som prästen i samtal med domkapitlet i Luleå har beskrivit som "jättejobbig".

Vid en annan lektion kom evolutionsteorin upp, något som prästen är skeptisk till. I samtal med domkapitlet har prästen sagt sig varken tro på teorin – eller att människan kommer från aporna.

I slutet av sommaren gjorde flera av konfirmandernas föräldrar en anmälan till domkapitlet i Luleå vilket blev starten på den process som nu har resulterat i att prästen har förklarats obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst som präst.


Läs mer här (Betallänk):  https://www.dagen.se/nyheter/prast-i-lulea-avkragas-efter-konfirmandundervisning-1.1636566

Dagens andakt 26 december

De har besegrat honom (han som anklagade dem) genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden.” (Upp.12:11)

På Annandag jul handlar kyrkans texter om martyrerna. Ordet martyr härleds ur grekiskans martys som betyder "vittne", eller "blodsvittne", d.v.s. någon som har fått plikta med sitt liv för sin tro. I växtvärlden myllas ett frö eller en rot ner i jorden och dör, för att nya växter ska kunna bli till. Så är det också i Guds rike. Många kristna har gett sina liv som en sådd.  De martyrer som historien sett, har varit människor som älskat andra människor mer än sitt eget liv. De har vägrat att kompromissa med sin tro och de har frimodigt vittnat om den.
Den först omtalade kristna martyren var Stefanos. När han håller på att stenas till döds, ber han: ”Herre ställ dem inte till svars för denna synd”. Detta gjorde ett starkt intryck på Paulus, och var säkert ett led i den process som ledde Paulus fram till tro. Och Paulus i sin tur har sedan fått leda miljoner människor till Kristus.
Dagens bibelord talar om två vapen, som Gud gett oss, för att vi ska kunna stå emot satans attacker. Det ena är Lammets blod och det andra är vårt vittnesbörd. Lammets, dvs. Jesu blod, renar oss från all synd och syftar på vår eviga frälsning, där döden inte kan nå oss. Vittnesbördet är när vi berättar för andra om denna frälsning. Stefanos vittnesbörd om frälsningen ledde till hans död, men samma vittnesbörd besegrade dödens makt i hans liv.

BÖN
Jesus, tack för att du har gett oss evig frälsning genom ditt blod. Tack för att vi på grund av denna frälsning inte behöver frukta döden. Hjälp oss att vara trogna dig vad som än händer i våra liv.

UTMANINGEN 26 dec - Upp 19

JESUS KOMMER TILLBAKA!

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 19
"Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är "Guds Ord". De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg." (Upp 19:11-14 FB)
Äntligen är himlen öppen igen! Kapitel fyra inleds med en öppen dörr till himlen och en inbjudan att se världsutvecklingen från ett himmelskt perspektiv. Från kapitel fyra till kapitel 19:11 får vi del av Johannes syn ur ett himmelskt perspektiv. Det handlar om den ständigt pågående lovsången i himlen och om de dramatiska händelserna på jorden.
Det är en smärtsam läsning att se hur det onda tar över mer och mer och situationen på jorden förvärras under Antikrists styrelse.

Men i kapitel 19 ser vi ljuset igen. Himlen är öppen och Jesus kommer tillbaka till jorden med de himmelska härarna för att upprätta sitt fredsrike på jorden.
Vilken dag det kommer att bli!!!
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus kommer tillbaka!

    ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Översikt:
- Halleluja-rop i himlen - Vers 1-10
- Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror - Vers 11-9
- Striden mellan vilddjuret och ryttaren med sin här - Vers 19-21

Kommentar:
Här bryter ljuset igenom i Johannes mörka vision. Efter många kapitel som beskriver tiden under den stora Vedermödan som Jesus talar om i sitt stora tal om den sista tiden, får mörkret ge vika. Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror!
Då Jesus talar om den stora Vedermödan i Matteus 24, avslutas den perioden på samma sätt: Jesus kommer tillbaka till jorden (Matt 24:29).
Jesus besegrar vilddjuret och dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild (Matt 19:20)
Då Jesus kommer tillbaka kommer han inte ensam. Han kommer tillsammans med himmelens härskaror (vers 14). Det är de kristna som var med om uppryckelsen innan den stora Vedermödan bryter loss. Dessa kristna är klädda i vitt, rent linnetyg (vers 14). Linnetyget är de heligas rättfärdighet, men det är inte deras egen rättfärdighet, det är en rättfärdighet som har givits dem (vers 8). Det är Jesu rättfärdighet. En värdighet som Jesus köpte genom sin död på korset åt alla dem som tog emot Honom i tro.
Jesus kommer klädd i en mantel som doppats i blod och det namn han fått är "Guds Ord". Jesus var och är Ordet som blev kött (Joh 1:14). Och alla dem som tog emot Honom gav han rätt att bli Guds barn (Joh 1:12)

Till eftertanke:
- Vem är Lammets brud? (vers 2)
- Om församlingen (de kristna togs upp i uppryckelsen före vedermödan) är bruden (se t.ex. Ef 5:32) vilka är då gästerna som inbjuds till bröllopsmiddagen (vers 9)?  Kan det vara de som sätter sin tro på Jesus efter uppryckelsen?

25 dec. 2019

Julens mysterium ger en väg ur problemen

- Olof Edsinger i Världen idag -
Inkarnationens stora högtid närmar sig. Inkarnation betyder ju ”kommen i köttet”, och just detta är vad som står i centrum av julens mysterium: Gud själv blir en människa av kött och blod; den evige tar sin boning ibland oss.

Eller med den nicaenska trosbekännelsens ord: Jesus, Guds son, ”har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa”.

Vad kan detta ha för betydelse för oss? På den frågan finns det många olika svar. Ett av de mest grundläggande har med identifikation att göra. När Gud blir en människa som du och jag identifierar han sig helt enkelt med sina avbilder på jorden. Han bekräftar den unika status vi har i Guds skapelse, och han kommer oss till mötes på ett sätt som ingen av oss hade kunnat begära.

Inkarnationen är helt enkelt en överraskning, en orimlighet. Men trots detta har den blivit förutsagd genom hela Skriften. ”Se, jungfrun ska bli havande och föda en son”, säger profeten Jesaja på 700-talet före Kristus, ”och hon ska ge honom namnet Immanuel” (Jes 7:14). Immanuel är hebreiska för ”Gud med oss”.


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/julens-mysterium-ger-en-vag-ur-problemen/repskd!8fUCPReFWzEUBtlLCRTvHg/

Dagens andakt 25 december

”Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt.  (Jes 9:6-7)

Juldagen firar vi till minnet av Jesu födelse. Förunderliga dag. Historiens vändpunkt. Nollpunkten i vår tideräkning. Man skulle kunna tro att den här dagen bara är en stor dag för dem som kallar sig kristna. Men så är det inte. Det här är en oerhört viktig dag för alla människor. Den är ett vägmärke, en markering och allt som sker relateras till om det skedde före eller efter den här dagen.
I vår tid är det faktiskt så att på ett sätt vittnar alla människor dagligen om att världens frälsare har blivit född. På i stort sett varje skriftligt dokument som produceras i västvärlden, finns det en notering om det som skedde just den här dagen. I varje brev eller e-mail som skrivs, i varje kontrakt eller avtal som upprättas, på varje tidskrift som publiceras tar man avstamp i dagens stora händelse. Hela världen vittnar om denna gudomliga vändpunkt i historien. Varje gång vi skriver ett datum relateras det nämligen till före eller efter Kristi födelse. 
Man har genom historien velat tysta ner evangeliet. Redan fariséerna på Jesu tid försökte få Jesus att stoppa sina lärjungar från att hylla honom som fridens kung, men Jesus svarade: ”… om de tiger kommer stenarna att ropa.” (Luk 19:40) Det Gud en gång har bestämt, har gått i uppfyllelse genom historien. Det går i uppfyllelse idag, och det kommer att uppfyllas helt och fullt i framtiden.

BÖN
Fader, tack för att det Du har sagt i ditt ord står fast. Tack Jesus för att du kom för att grunda Gudsriket mitt ibland oss; ett evigt rike som befästs och hålls vid makt med rätt och rättfärdighet.

UTMANINGEN 25 dec - Upp 18

VÄRLDSEKONOMIN KOLLAPSAR

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 18
"På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts." (Upp 18:14 FB)
"Jordens köpmän gråter och sörjer över henne, eftersom ingen längre köper deras fartygslaster." (Upp 18:11 FB)

Hela världsekonomin som bygger på vilddjurets handelssystem (se kap.13) kollapsar plötsligt. Återigen ser vi att Johannes inte beskriver sin egen tid. Då fanns ingen världsekonomi. Om det på den tiden skulle uppstå handelsproblem i en by, tog det kanske en vecka innan nästa by fick reda på det.

Men här kollapsar världsekonomin på en enda timme. Det är bara sånt som sker i våra dagar, då hela världsekonomin hänger samman. Vi har redan upplevt några tillfällen då allt plötsligt rasar på världsmarknaden.

Men håll ut i alla dystra beskrivningar från Uppenbarelseboken. I nästa kapitel (kap.19) vänder det! Jesus kommer tillbaka! Håll ut - slutet närmar sig!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning" (Luk 21:28 FB)

     ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Översikt:
- Babylons fall - Vers 1-9
- Världsekonomi kollapsar - Vers 10-20
- Jubel i himlen - Vers 20
- Mörker över Babylon - Vers 21-24

Kommentar:
Ännu en ängel framträder och proklamerar Babylons fall. Babylon har blivit ett tillhåll för ockult religion, onda och orena andar (vers 2)
En röst från himlen uppmanar Guds folk att dra sig bort från Babylon och inte ta del av hennes synder, för att undkomma de kommande plågorna (vers 4).
Plötsligt, på en enda timme, kollapsar världsekonomin (vers 10). Köpmännen kan inte längre sälja. Rikedomar förlorar allt värde (vers 11-12).

Guds församling uppmanas till lovsång över det fallna Babylon och för befrielse av Guds folk (vers 20). Mörkret sänker sig över Babylon och över alla dem som varit vilseledda av svartkonst (vers 23). Babylon hade också bedrivit förföljelse av Guds barn och där "fanns blodet från profeter och heliga och alla dem som slaktats på jorden" (vers 24)

Till eftertanke:
- Vad tror du Babylon symboliserar? En person, ett rike, en religion, ett handelscentrum eller ett globalt handelssystem? Kan det samtidigt symbolisera flera av dessa?
- Vad är budskapet till Guds folk i detta kapitel?

När juldagsmorgon glimmar - Carola

24 dec. 2019

Dagens andakt 24 december

”Och Josef… begav sig från Nasaret… till… Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria… som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda…” (Luk 2:4-6)

Den långa väntan skulle alldeles snart vara över. Men den här kvällen var ändå allt som vanligt, - fast de var ju förstås på resa – och de hade ingenstans att bo. De båda ungdomarna var centralfigurer i historiens största drama. Där, i stallet invid den lilla stadens värdshus, skulle de få vara de första att bevittna när världens Frälsare trädde in i mänsklig gestalt som ett litet hjälplöst spädbarn. De skulle bära ansvaret för att han fick den omvårdnad han var så beroende av under den första tiden. 
Jag undrar hur de kände sig. De kan inte ha varit särskilt erfarna. Kanske var de i tjugoårsåldern. Men bristen på erfarenhet balanserades säkert av ungdomligt mod. Det här skulle de bara klara av. Och med Guds hjälp gjorde de det. Barnet föddes i det avskilda. Gästerna på värdshuset visste ingenting. Antagligen visste inte heller värdshusvärden något.
 Men Maria visste. Och Josef visste. Och inom kort skulle några enkla herdar på ett fält utanför staden få höra änglar sjunga. Och änglarna skulle säga till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er… han är Messias, Herren.” (Luk 2:10-11),
Och när herdarna väl hade fått veta det, skulle miljontals andra människor också få veta det. Och idag kan du och jag också få veta, att en frälsare har fötts åt oss.  

BÖN
Jesus, tack att du kom! Tack för att du lät dig födas in i denna världen och bli vår frälsare. Tack för att du är den ende som kan ge världen hopp. Och tack för att det hoppet lever än idag.

UTMANINGEN 24 dec - Luk 2:1-20

Idag, Julafton, gör vi ett avbrott av läsningen i Uppenbarelseboken. Idag läser vi julevangeliet.

1
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas.
2
Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien.
3
Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad.
4
Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem,
5
för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

6 Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda,
7
och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

8 I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten.
9
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran.
10
Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
11
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.
12
Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”
13
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:


14 ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”
15 När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.”
16
De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban.
17
När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn.
18
Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade.
19
Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.
20
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.


(Luk 2: 1-20 Bibel 2000)