31 dec. 2014

På årets sista dag....

Goda föresatser
Ännu ett år har gått. Vi vet i stort hur det gick under 2014. Men hur kommer det att bli under år 2015?
Det kommer många saker som du inte kan påverka, men det kommer också mycket som du kan påverka. Din egen utveckling till exempel. En sak som du kan bestämma dig för inför det nya året är att lyssna på Gud genom att regelbundet läsa Bibeln.
Vill du göra ett försök? Anmäl att du vill vara med i Bibelutmaningen 2015, så får du tillgång till en hel del material som kan göra bibelläsningen mer givande. Läs mer HÄR.

Måste man tro det man predikar?

Den danska tidningen Kristeligt Dagblad berättar om präster i Folkekirken (den Lutherska kyrkan i Danmark) som inte tror på de berättelser från Bibeln de predikar om. Bland annat finns det de bland de danska prästerna de som inte tror att Jesus uppstod från de döda, en av de mest grundläggande kristna trossatserna. Prästerna åberopar den danska trosfriheten och att den bör gälla även prästerna. Du kan läsa mer om det i Nyhetsflödet på sidan 3.

Vetenskapen däremot leder mot att det måste finnas en Gud
I den ansedda amerikanska tidskriften Wall Street Journal kan man, i en mycket uppmärksammad artikel, läsa att nya vetenskapliga upptäcker stärker tron på att det finns en Gud. Eric Metaxas har skrivit en bok om detta. Om du kan läsa engelska kan du läsa mer om detta på den engelska sidan - sidan 12. Där finns även en intervju med Metaxas från Fox News.

Gott slut
/Peter Baronowsky

29 dec. 2014

Bibelläsningsplan januari

Läs mer om rupebas bibelläsningsplaner och hur du kan få mer nytta av dem  HÄR

28 dec. 2014

Livet är meningslöst, om inte.....

fortsättnng på "Friköpt från ett meninglöst liv"

Förra avsnittet handlade om att vi är friköpta från ett meningslöst liv. Du kan läsa det HÄR.

En av de stora tänkarna och filsoferna i Bibeln, kung Salomo, skriver om samma tema. Predikaren i Bibeln handlar om att allt är meningslöst och hur Salomo kämpade för att ge livet en mening.

Han börjar boken med orden: "Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen? Släkte går och släkte kommer, jorden är evigt densamma. Solen går upp och solen går ner, så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång. Vinden blåser åt söder, så slår den om mot norr, ständigt slår vinden om, slår om och vänder igen. Alla floder flyter mot havet, men havet blir aldrig fullt. Dit floderna har vandrat vandrar de alltid på nytt." (Pred 1:2-7)

Salomo visste vad han talade om. Dels var han visare än de flesta och dels hade han verkligen försökt att skapa en mening i sitt. Han lyckades med det mesta han företog sig, men då han hade lyckats med allt, blev slutsatsen ändå att allt är meningslöst, till och med då man lyckas i det man företar sig.

Följ med på Salomos försök att finna mening i livet:

Drottningen av Saba besöker Salomo
Visdom
Först förökte Salomo skapa mening i livet genom att skaffa sig visdom, och han lyckades. Han säger själv att han "samlat större visdom än någon som före mig härskat i Jerusalem" (Pred 1:16). Salomos visdom var berömd över hela världen. Drottningen av Saba hade hört talas om hans vishet och kom för att se om det verkligen var sant, det hon hade hört om hans visdom.
Om man misslyckas i sin strävan att skaffa sig kunskap och visdom, kan man förstå om man upplever livet som meningslöst. Men Salomo lyckades ju bättre än de flesta. Hans slutsats blev att han insett att också detta är ett jagande efter vind. (Pred 1:17). Slutsatsen kvarstår: livet är meningslöst.

Glädje
Nästa sak Salomo prövade var att göra sig glada dagar av livsnjutning. Han lyckades säkerligen även med det, men hans slutsats blev att även detta var tomhet. (Pred 2:1-2)

Alkohol
Därefter prövade Salomo med vin (Pred 2:3). Han hade säkert resurser att förse sig med mer alkohol än någon före honom, men även det var tomhet.

Stora monument
Nästa sak som Salomo prövade var att bygga stora palats, monument och vingårdar  (Pred 2:4).Han lyckades även med det. Han byggde Templet i Jerusalem, Salomos palats, vingårdar och mycket mer Inte heller det kunde ge mening år Salomos liv.

Rikedom
Många tänker att bara jag hade lite mer pengar skulle livet bli mer meningsfullt (Pred 2:8). Salomo prövade även det och lyckades mer än någon annan. Han blev världens rikaste man, men inte heller det gav mening åt hans liv.

Musik
Många har säkert funnit glädje av musik i sina liv. Salomo skaffade de bästa sångarna och musikerna i världen (Pred 2:8). Men inte heller detta gjorde livet maningsfullt för Salomo.

Kvinnor
Så prövade Salomo med det som är männes lust "kvinnor och åter kvinnar" (Pred 2:8). Då Salomo prövade något gjorde han det verkligen med besked. Han hade 1.000 hustrur. Men även om han hade fler kvinnor än kanske någon annan, så gav det inte mening åt Salomos liv.

Salomos slutsats kvarstår: Livet är meningslöst. Allt är bara tomhet och jagande efter vind (Pred 2:11)

Tll råga på all meningslöshet kommer han en gång att få lämna allt han jobbat ihop under hela livet. Och vem vet, säger Salomo, det kanske kommer en dåre och ärver allt efter mig.

Hela Predikarens bok i Bibeln andas hopplöshet och meningslöshet. I de sista verserna sammanfattas bokens budskap. Summan är "frukta Gud och håll hans bud" (Pred 12:13).

Summan av allt blir: Livet är meningslöst, om inte Gud finns. Men han finns och han vill friköpa oss från det meningslösa livet (1 Petr 1:18).

/PB

Vill du vara med...?

Välkommen att vara med i BIBELUTMANGEN 2015:
För att vara med måste du skicka ett mejl till info@rupeba.se och tala om att du vill vara med.

Då du anmält dig får du:

1. Tillgång till Specialsidan för bibelläsare. På den sidan får du:

a/  Bibelläsningsplanen för hela 2015 som du kan trycka ut. Du kan också ladda ned bibelläsningsplanen på din mobil eller IPad. På bibelläsningsplanen väljer du själv din  ambitionsnivå. Du kan se hur bibelläsningsplanen är uppbyggd längre ned i detta mejl.

b/  Sidan uppdateras kontinuerligt med hjälpmedel som kan göra din bibelläsing mer givande. Till varje ny bok i Bibelläsningsplanen kommer det att läggas ut nytt material.

c/  Den som vill kan själv lägga in kommentarer från den egna bibelläsningen. Man kan också starta ett samtal eller skriva en fråga som någon kan besvara.

2.  Du får ett mejl då och då när det finns nya uppdateringar på specialsidan så att du inte missar den nya informationen.


En bibelläsningsplan - tre ambitionsnivåer - du väljer

Välkommen att bli en mer aktiv bibelläsare!

27 dec. 2014

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 28 december 2014
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Det här blir min sista "Tidig söndagsmorgon" för året. Det har väl blivit  runt 52 inlägg under denna rubrik under året. "Tidig söndagsmorgon" är inlägget där jag tillåter mig att bli lite mer personlig än i de andra inläggen. Nästa söndag kommer antagligen det första inlägget för 2015.

Utsikten en tidig morgon i veckan från "där vi bor"
Det har varit ett händelserikt år, men jag tänker inte producera någon nyårskavalkad med höjdpunkter från 2014. Det är mycket positivt som hänt i Guds rike, men alltför få har blivit frälsta. Det är verkligen inte Guds vilja. Han vill att alla människor ska bli frälsta och det fattas fortfarande en hel del, även om det aldrig har varit så många kristna på jorden som just nu.

Nästa år ska vi (=Rut och jag) fokusera på lärjungaskap i undervisningen. Att göra lärjungar är vår gemensamma kallelse. Jesus sa ju att vi skulle gå ut i världen och göra alla folk till Jesu lärjungar. Det är vår huvuduppgift. Då vi träffar nya människor är det vanligt att man frågar varandra vad man jobbar med. Nästa gång någon frågar mig "Vad gör du?" ska jag nog svara "lärjungar". Det är ju det vi är kallade att göra.

Det har varit ett intensivt år på hemsidan. Hittills har vi haft 111.257 besök på sidan. Det hinner väl några tusen till innan året är slut.

En stor sak som hänt under året är vår satsning på bibelläsning. Varje vecka har jag under året skickat ett mejl till mellan 50 och 100 personer med veckans bibelläsningsplan med länkar. Nu blir det ett nytt år och vi fortsätter att stimulera till bibelläsning. Alla som vill vara med skickar ett mejl till info@rupeba.se och talar om att du vill vara med.
Alla som anläler sig kommer att få tillgång till vår speciella sida för bibelläsare. Där kommer det att finnas mycket material till stöd för bibelläsningen. Det kommer att vara inlägg om varje ny bibelbok vi läser. Men det är du själv som bestämmer ambitionsnivån på din bibelläsning.
 
Dessutom kommer de som anmält sig få ett mejl då och då med information om det är nya spännande inlägg på specialsidan för bibelläsare. Det kommer också att finnas möjlighet att lägga in dina egna kommentar från din personliga bibelläsning, eller att ställa frågor, eller att svara på någon annans fråga. Glöm inte bort att mejla till oss och tala om att du också vill vara med.

Ha en välsignad ny vecka och planera för ett nytt år av bielläsning.
Peter Baronowsky

26 dec. 2014

Lärjungar läser Bibeln!

Jesus definierar vad det innebär att vara en Kristi lärjunge på flera olika sätt. Vid ett tillfälle säger Jesus: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31).

Här definierar Jesus lärjungaskapet utifrån vårt förhållande till Bibeln. Att förbli i Guds ord är inte bara att besöka det någon gång då. Förblir pekar snarare på att vi låter Bibeln vara den plats där vi förblir, att vi helt enkelt lever i Guds ord. Om vi inte gör det är vi inte Jesu lärjungar!

Detta är ett område där många kristna har dåligt samvete. Ofta kommer bibelläsningen långt ned på prioriteringslistan över saker som ska hinnas med. Resultatet blir att den ofta inte hinns med.

Men det kan vara en hjälp att läsa tillsammans och och på ett planerat och strukturerat sätt. Under hela 2014 har vi på rupeba.se haft en stor grupp som följt Utmaningen att läsa Bibeln. Varje vecka har jag skickat ett mejl till alla som anmälde sig till Utmaningen. I mejlet har innehållit veckans bibelläsning med direktlänkar till bibeltexten, en minikommentar till varje kapitel och studiefrågor till kapitlen i Nya Testamentet.

Nu kommer ett nytt år och då tar vi nya tag. Vi kommer att lägga upp en specialsida för alla som vill vara med på Bibelutmaningen 2015. På den sidan kommer det att finnas en bibelläsningsplan där du själv väljer ambitionsnivån. Du kan läsa Nya Testamentet och Psaltaren på ett år, eller du kan läsa Gamla Testamentet på två år, eller du kan läsa hela Bibeln på ett år genom att läsa tre kapitel om dagen (några dagar fyra kapitel). På specialsidan för bibelläsare kommer det också att finnas mycket material till stöd för din personliga bibelläsning.

Det enda du behöver göra är att att skicka ett mejl till info@rupeba.se och tala om att du antar utmaningen. Då kommer du runt årsskiftet att få ett mejl tillbaka med länken till specialsidan. Under året kommer du också att få mejl då det är något speciellt på specialsidan som vi vill uppmärksamma dig på.

Du kan läsa mer om de olika bibelläsningsplanerna HÄR.

Kommer du att vara en lärjunge under 2015?

25 dec. 2014

Friköpt från ett meningslöst liv!


Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder.” (1 Pet 1:18)
 
Julen handlar om att Jesus kom till jorden. Men det är inte bara viktigt att veta att Jesus kom till jorden, det är lika viktigt att förstå varför Jesus kom till jorden.
Jesus förklarar själv varför, i det vi kallar ”Lilla Bibeln” (Joh 3:16). Han kom för att alla som tror på honom ska ha evigt liv och slippa gå under. Detta livet har två utgångar: gå under eller få ett evigt liv. Jesus kom för att ingen skulle behöva gå under. Han älskar varje människa så mycket att han vill ha varenda en med sig in i det eviga livet.
Men vem bestämmer vem som kommer att gå under och vem får ett evigt liv? Det bestämmer du själv. Dina val här i livet avgör din destination i evigheten. ”Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad” (Apg 2:21). Var och en bestämmer för sig själv.

Men låt oss gå tillbaka till den inledande bibelversen. Den börjar med orden ”ni vet ju..”, och tydligen visste de som tog emot brevet detta. De visste att de var friköpta från ett meningslöst liv. Detta är också ett svar på frågan varför Jesus kom till jorden. Versen säger också att det finns två slags liv:
- Ett meningslöst liv som vi ärver då vi föds första gången
- Möjligheten att friköpas från detta meningslösa liv och få ett meningsfullt liv då vi föds på nytt
Alla håller kanske inte med om att livet utan Jesus är ett meningslöst liv, men i Bibelns sätt att se det så är det faktiskt så. Vi kan på olika sätt försöka att ge livet någon form av mening genom relationer och framgång. Men till sin natur är det meningslöst. Vi föds som små hjälplösa människor, växer upp och försöker att skapa någon form av mening i tillvaron. En del lyckas bra i relationer och i affärer. Andra misslyckas totalt. Men oavsett om vi lyckas eller inte blir vi äldre och äldre och till slut blir vi kanske lika hjälplösa som vi var då vi föddes en gång. Och ingenting av det vi eventuellt lyckas tillägna oss av denna världens goda får vi ta med oss när vi dör.

Livet är till sin natur meningslöst. Men det goda budskapet är att vi kan bli friköpta från detta liv.
William Lane Craig, en av vår tids främsta apologeter, skriver i sin bok ”Till trons försvar” att till och med ateistiska tänkare och filosofer kommer fram till att livet är meningslöst, om inte Gud finns. Craig skriver: ”Många filosofer som Sartre och Albert Camus, har hävdat att om Gud inte existerar, då är livet absurt. Sartre och Camus såg visserligen inte detta som bevis för motsatsen, det vill säga att Gud existerar. I stället drog de slutsatsen att livet verkligen är absurt.” (sid.28).
Craig berättar vidare att den brittiske filosofen Bertrand Russel skrev att vi måste bygga våra liv på ”den orubbliga hopplöshetens fasta grund”. (sid.37)
Det kan se ut som om både kristna och ateister kan vara överens om att livet är meningslöst. Kristna har den fördelen att man tror att man kan bli friköpt från detta meningslösa liv.
Fortsättning följer

24 dec. 2014

God fortsättning...

Så här års brukar vi hälsa varandra med orden "God fortsättning". Med det menar vi som regel att vi önskar varandra en god fortsättning på julhelgen.

Men jag önskar dig också en god fortsättning på livet, och en god fortsättning på livet inebär också att prioritera ditt förhållande till Gud. Det föhållandet bygger mycket på bibelläsning och bön.

I förbindelse med det lanserar vi i årsskiftet en ny sida på rupeba.se. En specialsida för bibelläsare. För att få tillgång til den måste du anmäla dig. Skriv ett mejl till info@rupeba.se och tala om att du vill anta utmaningen.

På specialsidan för bibelläsare finns det vår bibelläsningsplan där du själv väljer ambitionsniva. Poängen är att få hjälp till en regelbunden bibelläsning.

På specialsidan för bibelläsare kommer det också att finnas länkar till minikommentarer till varje kapitel i Bibeln, länkar till studiefrågor till alla kapitel i Nya Testament och många andra länkar som kan hjälpa till i bibelläsandet.

Du kan läsa mer om bibelläsningsplanerna där du sälv väljer ambitionsnivå HÄR..

Din mejladress behöver vi för att kunna berätta för dig då det finns något nytt spännande att läsa på specialsidan.

Glöm inte att anmäla dig så att du kan vara med från starten på nyåret.

/PV

23 dec. 2014

Julhälsning

Julhälsning 2014


Se, han kommer…” sjunger vi i en gammal sång. Och det är just det som advents- och jultiden handlar om. I de olika adventstexterna kommer Jesus till oss:

- då han föds som det lilla barnet
- då han rider in i Jerusalem och hyllas av människorna
- då han en gång ska komma tillbaka för att hämta oss till sig

Jesu återkomst är det stora budskapet i Nya Testamentet och Jesus säger själv: ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.” (Joh 14:1-3)

Mens Jesus förbereder himlen för oss, är vår uppgift att förbereda oss för himlen.

Jesus lämnade himlen för att komma till oss på jorden. Och det är precis här och nu som vi kan få möta honom. Vi kan inte möta Jesus då han föds som ett litet barn. Vi kan inte möta Jesus då han rider in i Jerusalem. Vi kan inte just nu möta Jesus som en dag ska komma tillbaka. Men vi tror att han lever och vi får ta emot hans närvaro här och nu. Han kommer till oss i vår vardag och där får vi ta emot honom med öppna hjärtan.

Ännu ett år går mot sitt slut och vi tackar Gud för allt vi har fått vara med om under året. Vi har varit på resande fot större delen av året. Vår uppgift är bland annat att stödja och coacha de nya löjtnanterna i territoriet Norge, Island och Färöarna. I förbindelse med våra resor har vi också haft möjlighet att hålla Bibelhelger och mötesserier på många olika platser. Från Färöarna och Island i Väster till Vardö/Vatsö/Kirkenes i öster. Och från Lyngdal i söder till Vardö/Vatsö/Kirkenes i Norr (Ja, de platserna ligger både längst i norr och längst i öster i Norge).

Vi gläder oss i den uppgift vi har fått och vi tackar Gud för varje ny dag vi får göra det vi gör.

Vi önskar dig/er en Välsignad Jul och ett Gott Nytt År 2015

/Rut och Peter
(Bilden ovan är utsikten från vår balkong en tidig morgon.)Antar du utmaningen?

En bibelläsningsplan - tre ambitionsnivåer

Det är många som följt vår Bibelläsningsutmaning 2014. Där fanns det två alternativ:
- UTMANINGEN - Nya Testamentet och Psaltaren på ett år
- Utmaning 2 - Gamla Testamentet på två år

I år finns det ytterligare ett alternativ:
- Bibeln på ett år - UTMANINGEN, Utmaning 2 år ett och år två.


En bibelläsningsplan - tre ambisionsnivåer - du väljer


Du kan anmäla redan nu att du antar utmaningen att läsa något av alternativen genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se. Då får du tillgång till en specialsida på rupeba.se med länkar och stödamaterial för din dagliga bibelläsning.

21 dec. 2014

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 21 december

Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet

Fjärde advent och julen närmar sig med stormsteg. Det har blivit en hel del julfester och julmiddagar den senaste tiden. HK i Oslo, Folkhögskolans julavslutning och personalmiddag för verskamheterna på Jelöy. Det är säkert inget fel på norsk julmat, men jag saknar riktig svensk julmat med julskinka och allt som hör till. Men det kommer väl nästa vecka.

Gårdagen ägnades åt motion. Inte min egen men andras. Vi åkte och såg på en av sönerna som spelade match i norska elitserien i innebandy. Med oss hade vi hans två barn, 2 och fem år gamla, så det det blev nog en del motion på oss också. Om du har varit på en innebandymatch tillsammans med två änglar som inte kan sitta stilla förstår du nog....

Idag på söndagsmorgonen ska vi åka på en adventskonsert på kåren i Fredrikstad. Jag ska tala om Jesus som kom till jorden. Innan det ska jag tala en del om himmelen och en himmelsk tillvaro. Hur kunde Jesus lämna detta underbara för att komma ned till jorden? Vi sjunger visserligen "Härlig är jorden", men den som följt med i nyhetsflödet de senaste veckorna ser kanske på jorden som allt annat än härlig. Och den blev ju inte så härlig för Jesus heller, som bekant. Men trots detta kom Jesus till jorden för att Gud älskar världen så mycket att han sände sin ende son för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv och inte gå under (Joh:3:16). Jesus kom alltså för att rekrytera folk till himlen. Vill du vara med?

Efter konserten har vi övening med kören i Moss kår inför "Vi sjunger julen in" klockan 17.00 ikväll. Förutom kören ska hornmusikkåren spela och det kommer att bli pampigt värre. Vi till och med övade två timmar i går. Förutom kör och hornmusik kommer det at bli ett julspel och jag fick besked igår att jag skulle vara kung Herodes, som bara har två repliker. Men de två replikerna ska proklameras i myndig ton.

På hemsidan är det bara tre luckor kvar på adventskalendern, med en e-bok bakom varje lucka. Missa inte slutet på kalendern.

Sedan kommer julveckan. Jag återkommer med en julhälsning, men jag önskar dig redan nu en välsignad julvecka.

/Peter Baronowsky

 


20 dec. 2014

William Booth i Stockholm

Från den engelska sidan:

Två citat från General William Booths besök i Stockholm 1899.
Citaten är hämtade från ett möte för officerare och underofficerare.
Läs mer på engelska på sidan 12

"För fett hår"


18 dec. 2014

Advent - Tåget kommer!

Det är adventstid. Vårt ord advent kommer från det latinska "adventus" som betyder ankomst. Vi brukar ofta också tala om advent som en väntan.

Väntan och ankomst hör ihop. Tänk att du står på tågstationen och väntar på att tåget ska komma. Du kan stå där och vänta länge, ibland mycket längre än vad du hade väntat. Men så kommer tåget till slut och gör sin ankomst på stationen och väntans tid är över.

Texterna i advent pekar i ett antal olika riktningar och pekar på olika slags advent (ankomst):

1/  Jesu födelse. Vi väntar inte att det ska ske i våra dagar. Vi firar jul för att minnas en ankomst som redan har skett.

2/ Jesus rider in i Jerusalem. Vi väntar inte heller att det ska ske. Det skedde precis innan påskhögtiden och vi firar det för att minnas och ta del i hyllningsropen till kung Jesus.

3/ Jesus ska komma tillbaka en dag. Det har inte hänt ännu. Det kommer att hända i framtiden. Det väntar vi på och vi kan med bestämdhet säga att vi aldrig har varit närmare den dagen än just nu. Detta är ett huvudtema i Nya Testamentet. Jesus talar om detta på olika sätt. Bland annat i liknelser. Han berättar om tio brudtärnor. Fem var beredda att gå in till bröllopsfesten och fem fick springa iväg och köpa olja till sina lampor. Då de kom tillbaka fann de bara en stängd dörr.

Varför berättar Jesus denna liknelse? Jag tror det är för att han inte vill att någon enda ska missa den stora festen, utan att alla ska vara beredda att möta kung Jesus då han kommer tillbaka. Men Jesus är fullständigt klar över att en dag blir det försent. Jag tror att Jesus berättar den här liknelsen med tårar i ögonen då han tänker på att det kommer att finnas människor som kommer försent.

På tågstationen kan det vara fullt med folk som väntar på tåget. Tåget dröjer som vanligt och folk somnar. Plötsligt är det någon som ropar: "Tåget kommer!". Men några av resenärerna hade inte köpt biljett och måste rusa in på stationen och stå i kö för att köpa sin biljett. Då de slutligen kommer ut på perongen finner de bara ett tomt spår. Tåget har gått och de kom försent!

4/ Medan vi väntar kommer Jesus till oss på ytterligare ett sätt. Jesus berättar att han ska komma till dem på ett osynligt sätt och ta sin boning i oss, "Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er" (Joh 14:18). Det behöver vi inte vänta på. Det händer just nu. Du får öppna ditt hjärta för Jesus och ta emot honom som Herre i ditt liv. Idag, om detta är en statistiskt vanlig dag, blir mellan 100 och 200 tusen människor frälsta.

Det finns en plats reserverad för dig på tåget. Du har en platsbiljett och då tåget kommer till stationen finns det en speciell plats iordningställd bara för dig. Men det sorgliga som Jesus berättar om kommer troligen att hända. Då tåget lämnar perongen kommer många platser på tåget att stå tomma!!

"Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är." (Joh 14:1-3)

/PB


Innehållsförteckning för webbtidningen rupeba.se - klicka på knappen

17 dec. 2014

Fokus Israel

Dan Johansson sammanställer och läser sina nyheter på svenska. Nedan följer en liten sammanfattning av hans nyheter.

- Israels ambassadör åter i Sverige på en symbolisk datum (officiellt).
- Hot mot Synagogan, Rabbinen och enskilda judar i Göteborg polisanmäls.
- Vem/vilka får lön av Palestinska Myndigheten (PA) och varför?
- Erkännandet av Palestina ångras inte av Utrikesminister Wallström.
- Bildas studiecenter (kontor) i Jerusalem får ny direktor.
- Sabbatsår för jorden/marken i Israel och hur man "fuskar" med detta, eller?
- Hamas flyttar sitt huvudkvarter från Syrien p.g.a. inbördeskriget till NATO-medlemmen Turkiet.
- De "förlorade stammarna" hittar tillbaks till Israel.
- Californien, USA ber Israel om hjälp att bekämpa vattenbristen, torkan.

Se och hör inslaget HÄR

16 dec. 2014

Den outröttlige Stanley

Så drar han igång ett nytt projekt. Stanley Sjöberg startar nu "Prayer Point" på nätet. Han har för en tid sedan aviserat att Webbkyrkan i sin hittillsvarande form upphör. Och här är nästa projekt.

Det är väl kännetecknande för Stanley Sjöberg att ständigt söka nya vägar. Nya vägar att vinna människor för Gud. Nya vägar att väcka Guds folk. Nya vägar....

Första gången jag träffade Stanley var då jag var en ung lärarkandidat och vi hade en kvällssamling med Stanley på Lärarhögskolan i Stockholm. Detta hände någonstans runt 1968-69. Det är 45 år sedan!!!

Stanley Sjöberg borde vara en gammal man vid det här laget. Men starta nytt kan han inte låta bli.

Det kommer säkert att bli många anledningar i fortsättningen att besöka "Prayer Point". Länken dit hittar du HÄR.

15 dec. 2014

GT15 - Översikt över böckerna i Gamla Testamentet

Här kommer det femtonde och sista avsnittet i höstens bibelskolekurs. Här får vi en översikt över böckerna i Gamla Testamentet.

Hela serien kommer som en e-bok i adventskalendern på rupeba.se lite närmare jul.

HÄR   kan du ladda ned det femtonde kapitlet i pdf-form. GT15

HÄR   kan du ladda ned en översikt över det Gamla Testamentet

HÄR   kan du läsa mer om höstens bibelskolekurs

Intervju i Adventkyrkan i Moss

Den öppna kören från Frälsningsarmén i Moss sjöng den tjugonde november på Adventkyrkan i Moss. Innan Finn Myklebyst talade över ämnet "Vad vi har Frälsningsarmén att tacka för" intervjuade Yngvar Börresen Peter Baronowsky om tro och Frälsningsarméns arbetet i Moss.Uppdateringen färdig!

Nu är projektet färdigt med att lägga om innehållet på rupeba.se på ett nytt sätt. Materialet på hemsidan har tidigare varit stort och oöverskådligt. Nu är det stort och överskådligt.

Innehållet har lagts upp som en FÖRSTASIDA och 25 påföljande sidor. Vi hoppas att det nu kommer att vara lättare att orientera sig på sidan.

Gå in på innehållsförteckningen HÄR och klicka dig lite runt och se allt som finns på hemsidan.

13 dec. 2014

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 14 december 2014

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Söndag igen. Och inte vilken söndag som helst. Det är den tredje advent.

Veckan har varit relativt lugn. Rut och jag har haft ett antal vägledningssamtal med löjtnanter på olika platser i landet, men vi har fått sova i våra egna sängar hela veckan. Vi har mött fantastiska officerare under veckan. Jag blir ödmjukt imponerad, även om ödmjukhet kanske inte är det starkaste draget i min personlighet. Men jag jobbar med saken. Eller, rättare sagt, Herren jobbar med saken.

Vi har också tagit färjan över Oslofjorden för att ha ett möte på Frelsesarmeen i Tönsberg. Förutom att jag predikade om advent, Jesu tillkommelse, så sjöng vi duett och spelade kornett och piano. Jag spelar fortfarande kornett, men det händer oftast då vi besöker en kår där det inte finns någon hornmusikkår i grannskapet.

Jag har också hunnit med att stå vid julgrytan på Rygge Storcenter. Folk har ett enormt förtroende för Frälsningsarmén, och julgrytan kanske dessutom hjälper en del människor att inte få så dåligt samvete att de spenderar så mycket pengar på julklappar. Det hjälper att lägga en slant till dem som inte har så mycket julklappar att vänta.

Det har också blivit några timmar på kontoret under veckan och möjlighet att börja planera vårterminens engagemang. Rut och jag ansvarar för en hel del kurser. Både på hemmaplan på Jelöy och utöver den norsk/isländska/färöiska territoriet samt en officerskurs i Tyskland. Vi kommer också att ha ett antal bibelhelger under våren. Kalendern börjar fyllas på kalendersidan. Välkommen att besöka kalendersidan om du är intresserad.

Jag har också investerat en del kvällsarbete med att omstrukturera innehållet på rupeba.se för att göra allt material mer överskådligt och lättillgängligt. Titta gärna in på "Innehållssidan" och klicka runt ett tag.

Nu är det snart dags att gå upp för backen till Frälsningsarméns kår i Moss. Det är Rut och jag som ansvarar för mötesledning och predikan och ett kadettpar ska ha barnvälsignelse för sin några månader gamla son.

Det börjar dra ihop sig mot jul och jag önskar dig en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

Vi bygger om hemsidan!!

Vi håller på att bygga om på hemsidan rupeba.se.

Det som började som en enkel blogg har utvecklats till en webbtidning, och det har under åren blivit mycket material lagrat på rupeba.se, och ibland kan det kanske vara svårt att hitta den information man önskar på sidan.

Innehållet kommer i framtiden att läggas ut på ett antal sidor under FÖRSTASIDAN. Vi hoppas att det ska hjälpa dig att orientera dig på sidan. Här är ett smakprov på hur det kommer att se ut. Det kommer att bli lite fler än 20 sidor i webbtidningen. Du kan klicka dig fram för att få en försmak. Arbetet beräknas vara färdigt före årsskiftet.


FÖRSTASIDAN
(Uppdateras dagligen) - HÄR
Sidan 2 - Aktuella inlägg, kommentarer (Uppdateras dagligen) - HÄR
Sidan 3 - Nyhetsflödet (Uppdateras dagligen) - HÄR
Sidan 4 - Bibelskolan (Uppdateras sporadiskt) - HÄR
Sidan 5 - Mannakorn - Minikommentarer till varje kapitel i hela Bibeln - HÄR
Sidan 6 - Anteckningar från den dagliga andakten (Uppdateras de flesta dagar) - HÄR

Sidan 7 - Bloggpredikningar (Uppdateras sporadiskt) - HÄR
Sidan 8 - Om Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar - HÄR
Sidan 9 - Bibelläsningsplanen - HÄR
Sidan 10 - rupeba Webb-TV (Uppdateras sporadiskt) - HÄR
Sidan 11 - rupeba Webb-radio (Uppdateras sporadiskt) - HÄR

Sidan 12 - rupeba in English - HÄR
Sidan 13 - Daily devotions in English (Uppdateras dagligen) - HÄR
Sidan 14 - rupeba på norsk - HÄR
Sidan 15 - Dagens Andakt på norsk (Uppdateras dagligen) - HÄR
Sidan 16 - Bönekammaren - HÄR  
Sidan 17 - Frågor och Svar - HÄR
Sidan 18 - Informationscenter - HÄR  
Sidan 19 - Kalendern - HÄR
Sidan 20 - AFFÄREN - HÄR
Sidan 21 - THE SHOP  - HÄR 
Sidan 22 - Gudstjänstannonser - HÄR  
Sidan 23 -  Länkar - HÄR
Sidan 24 - Arkiv - HÄR
Sidan 25 - Kontakt/Om rupeba - HÄR

12 dec. 2014

Rörd statsminister

Norges statsminister Erna Solberg blev rörd till tårar då hon besökte Frälsningsarméns Gatehospital i Oslo under Gatehospitalets 10-årsjubileum. (Gatehospital=Gatusjukhus för dem som lever på gatan). Statsministern uttryckte att hon är väldigt glad att det finns en plats som denna i Oslo.

Läs mer från norska DAGEN på sidan 14.
Läs mer om Gatehospitalet HER.

11 dec. 2014

"Bibeln" på Stadsteatern

Foto: Markus Gårder (DN)
Antita Goldman i Dagens Nyheter:
"Herregud, vilka unkna klichéer...
I Stadsteaterns uppsättning ”Bibeln” finns inget av denna intimitet, detta uppbrott mot en gammal ordning, detta samtal. Bibelns stora befrielse-epos om slavarna som lämnar Egypten för Friheten och som inspirerat generationer av förtryckta folk och främst bland dem USA:s svarta, blir på Stadsteaterns scen till en fruktansvärt skrämmande och blodig resa under en nyckfull och allsmäktig sektledare, ledd av en lagisk och blodtörstig Gud. Och så vidare. Så kan man förstås läsa Bibeln, men det är en moralistisk och platt läsning som mycket påminner om den som Humanisterna kommer dragandes med i sin fundamentalistiska och grunda religionskritik.
Om Stadsteatern i sin stora satsning på att introducera Bibeln för en modern publik finner det meningsfullt att presentera Gud/Förste ärkeängeln som en skrämmande, oberäknelig, svart skata med underlig fasettstämma – en hopplös uppgift för den underbara och rutinerade skådespelerskan Gunilla Röör – så kan man ha invändningar om hur meningsfullt detta är för en publik som kan antas knappt ha kännedom om vår civilisations grundtext och i en tid när religionen spelar en allt starkare roll i vår värld och behovet av insikt och samtal om religion och gudsbild är mer pressande än det kanske någonsin varit i modern tid."  Läs mer HÄR

Läs också Johan Hiltons recension:
Helig skrift på högvarv blir utan liv
”Bibeln” på Stockholms stadsteater är en vandring från skapelsen till korsfästelsen på tre timmar. Ingen och alla står i centrum, tycker en besviken Johan Hilton. Läs mer HÄR