1 apr. 2020

Idag fyller rupeba tolv år


Den 1 april får du 10% rabatt på alla varor i vår Webbshop "AFFÄREN". Du finner AFFÄREN här: https://rupebabutiken.blogspot.com/. 

Du kan mejla din beställning till info@rupeba.se. Men beställningen måste sändas den 1 april och erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

Vi startade rupeba.se den 1 april 2008. Sedan dess har vi uppdaterat sidan varje dag på nätet. Normalt har det varit minst tre inlägg per dag. Det blir sammanlagt minst 13.140 inlägg och ett par miljoner besökare på sidan.

Psalm 20: RES UPP BANERETBibelläsning: Psalm 20
"Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner." (Ps 20:6 FB)

Psalm 20 är en psalm som trosvisst lyfter upp trons baner och förväntar sig Guds ingripande:
"..han skall ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda dina planer. " (vers 5)

Men förutsättningen är att vi inte förlitar oss på vår egen begränsade förmåga, utan på Guds obegränsade förmåga: "Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn." (vers 8)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Idag vill jag berömma mig av Herren och inte av mig själv.

Dagens andakt 1 april”Låt min muns tal behaga dig, och mitt hjärtas tankar, Herre du min klippa och min förlossare” (Ps 19:14)

För många år sedan arbetade vi med personliga ”mission statements”, ett slags deklaration om vem vi ville vara, hur vi uppfattade att vårt livsuppdrag såg ut och hur vi trodde att Gud ville att vi skulle leva.

Mitt ”mission statement”, som kom till någon gång 1988, efter mycket bön och reflektion, gäller fortfarande efter de tjugo år som gått sedan dess, och har varit till hjälp i många situationer när jag varit tvungen att prioritera mellan viktiga uppdrag och göra betydelsefulla val. Det lyder:

-        Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att lita på honom, mer än på mitt förstånd (Whatever Lord!)
-        Jag vill vara en resurs i Guds rike till hjälp och upprättelse för människor i min omgivning
-        Jag vill använda de gåvor han gett mig, av kreativitet, lyhördhet och entusiasm, i tjänsten för Honom, när och som han vill

BÖN
Herre, jag ber att det jag säger och det jag tänker idag ska behaga dig. Hjälp mig att hålla fast vid mitt beslut att följa dig och lita mer på dig än på mitt eget förstånd. Hjälp mig att vara en resurs i ditt rike, där jag lever mitt liv idag och använda de gåvor Du gett mig, när - och som Du vill. 

UTMANINGEN 1 april - 3 Mos 3

TA SYNDEN PÅ ALLVAR

Bibelläsning: Tredje Mosebok 5
Läs bibeltexten här


"Om någon hör edsförpliktelsen och kan vittna om något som han själv sett eller på annat sätt fått reda på, men inte berättar det, då syndar han och bär på missgärning"  (3 Mos 5:1 FB)

I detta kapitel får vi en lång uppräkning av olika slags försyndelser, avsiktliga eller oavsiktliga, och hur man skulle bete sig för att sona för synderna.


Många av de saker som räknas upp upplevs säkerligen inte som relevanta i vår tid, men vad vi verkligen kan ta lärdom av, är hur allvarligt Gud ser på synden.


Idag hör man ofta synder överslätas med "det är väl inte så farligt?" - Men det är allvarligt att synda. Det är allvarligt att tala illa om någon annan, det är allvarligt att missbruka någon annans pengar, det är allvarligt att ljuga, det är allvarligt att vilja "ge igen".


Vi borde verkligen lära av alla uppräkningar av olika synder i Tredje Mosebok, att Gud tar synden på allvar.


Men vi behöver inte längre offra olika djur som försoning för våra synder: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss." (1 Joh 1:9-10)


- Mannakorn att tugga på under dagen:  Gör upp för de synder den Helige Ande påminner dig om idag.
__________________
Innehåll:
Vikten av att göra upp även för oavsiktliga synder. Synder som blir gjort
- "utan att tänka på det" (vers 2+3)
- "utan att fatta vad man gör" (vers 4)
- "tanklöst" (vers 4)

Kommentar:

De synder vi begår av tanklöshet, eller utan att tänka på det, blir inte automatiskt förlåtna. Då vi blir medvetna om de synder vi begått och inser att vi är skyldiga till dem (vers 4), så bör göra upp för synden. 
   Men vi behöver inte slakta djur för att gottgöra för vår synd. Jesus har blivit slaktad för våra synders  skull och "Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9).
   Finns det dessutom någon människa vi behöver be om förlåtelse så ska vi naturligtvis göra det också.

Till eftertanke:
Hela poängen med syndoffren och skuldoffren i detta kapitel var att man fick förlåtelse! (vers 10, 16, 18). Offret på altaret var det synliga beviset på att synden var förlåten.

Det synliga beviset på att vi får vår synd förlåten idag är Jesus på korset.
Då vi bekänner vår synd förlåter han oss och renar oss (1 Joh 1:9). Då är du förlåten även om du inte känner något särskilt. Om du tror på Guds löften kan bekänna att du tror på hans löften och tar emot förlåtelsen i tro genom att säga: "Tack Jesus att du har förlåtit min synd. Tack Jesus att du har gjort mig ren". Det finns kraft i en sådan bekännelse.
- Vad behöver jag bekänna för Gud idag?

31 mars 2020

Vittnesbördet: Samtalet i taxin blev starten på ett nytt liv

- Världen idag -
Med en sjukskrivning från jobbet, en ätstörning, en cancersjuk mamma och en stulen bil, kändes livet rätt eländigt för Sara. Misslyckat och hopplöst. Men en taxiresa skulle komma att bli vändpunkten då chaufförens ord ”Gud har en plan för ditt liv” tände en liten gnista av hopp i hennes hjärta.


Läs mer här: https://www.varldenidag.se/vittnesbord/samtalet-i-taxin-blev-starten-pa-ett-nytt-liv/reptaC!FEFyw1va64MUiBlAerc0OA/

Bibelord i Corona tider 2

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på." (Psalm 91:2)

nya GT-boken del 1 som e-bok (pdf) fungerar bra på iPad och PC

Till alla som skaffat nya GT-boken del 1 som e-bok (pdf) och alla som tänker beställa den. 
Gör så här:Ladda ned filen på din iPad och lagra den till exempel på Apple Books
Där är den lättläst och lättmanövrerad
Om du går till innehållsförteckningen och klickar på det kapitlet du vill läsa, så vipps, är du där.
nya GT-boken digitalt (pdf-fil) kostar 80:- och du beställer den genom ett mail till info@rupeba.se. Läs mer om nya GT-boken digitalt HÄR

Dagens andakt 31 mars


”Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.” (2 Krön 16:9)

Att hänge sig åt något, innebär enligt Nationalencyklopedin ”att med stor inlevelse ägna sig åt”. Vem är det då Gud lovar att hjälpa med sin kraft i dagens bibelvers? Jo, det är dem som med stor inlevelse i sina hjärtan ägnar sig åt Herren och hans sak. Gud gillar inte det som är halvhjärtat och ljummet. Han vill ha din och min fulla uppmärksamhet. Annars får det vara.
Jag har ibland förmånen att få stå inför ganska stora grupper av människor och tala. När jag ser ut över församlingen, kan jag ofta se vilka av deltagarna, som är med på noterna och vilka som helt har ramlat av lasset. Jag riktar naturligtvis mitt budskap i första hand till dem som följer med. Och ofta märker jag då att fler och fler börjar lyssna.
Dagens bibelord säger oss att Guds ögon överfar hela jorden och letar efter engagerade människor. Och när han finner engagemang för Guds sak hos en människa, sätter han in all sin kraft på att hjälpa henne.
BÖN
Hjälp mig Herre att idag vara en människa, som ger mig hän åt dig och ditt rikes angelägenheter. Tack för att du då vill bistå mig med din kraft.

UTMANINGEN 31 mars - 3 Mos 4

BLODET

Bibelläsning: Tredje Mosebok 4
Läs bibeltexten här


"Den smorde prästen skall ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet, och han skall doppa sitt finger i blodet och stänka det sju gånger inför HERRENS ansikte framför förlåten till helgedomen. Därefter skall prästen stryka med blodet på hornen på den väldoftande rökelsens altare, som står inför HERRENS ansikte i uppenbarelsetältet."  (3 Mos 4:5-7 FB)

Detta kapitel handlar om syndoffer. Det handlar om vad man ska göra då man syndat för att bli försonad med Gud igen. Gång på gång i kapitlet nämns blodet som en viktig beståndsdel i försoningsprocessen.


Idag behöver vi inte offra djur för att få förlåtelse varje gång vi syndar. Jesus har "en gång för alla" offrats för våra synder, och genom hans blod kan vi få förlåtelse och försonas med Gud.

Jesus presenteras som "Guds lamm, som tar bort världens synd" (Joh 1:29). Och "om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." (1 Joh 1:7)

Det löftet gäller också idag. 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Tack Jesus, att jag får ta emot förlåtelse genom ditt blod.
_________________
Innehåll:
- Vers 2-12
Om någon syndar av misstag
- Vers 13-21

Om hela folket syndar utan att märker det
- Vers 22-26
Om en ledare syndar av misstag
- Vers 27-35
Om någon av folket syndar av misstag

Kommentar:
Hela kapitlet handlar om att synda av misstag och att synda utan att veta om det.
Att synda av misstag är något de flesta upplever någon gång. Man gör något utan att tänka efter som resulterar i något negativt.
Det kan också hända att vi ibland syndar utan att veta om det. Vi kanske skadar någon genom våra handlingar eller ord utan att veta att de blev till skada. Psalmisten skriver "Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister." (Ps 19:3)

Synder kan ibland vara av misstag eller utan att vi själva vet om det. Men synd är synd och här förstår vi hur allvarligt Gud ser på synden. Men det finns ett botemedel för synden. Då var det tjurars och kalvars blod. Nu är det Kristi blod som renar från alla synd "Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.  Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud". (Heb 9:11-14)

Till eftertanke:
Offertjänsten i Gamla testamentet och ännu tydligare Jesu död på korset visar hur allvarligt Gud ser på synden.
- Hur allvarligt ser jag på synden i mitt liv? Förminskar jag min synd? Bortförklarar jag min synd?

30 mars 2020

Det finns ingen väg tillbaka

- Robert Tjernberg i Sändaren -
Kraschen kommer, och det finns ingen väg tillbaka. Men det betyder såklart inte att det inte finns vägar framåt....

 ....Var inte rädd- När allt detta är över kommer världen ha förändrats i grunden. Men livet kommer att gå vidare. Som alltid i övergångstider uppstår nya möjligheter, och inte minst är det så för kyrkorna. Inte heller kapitalismen visade sig vara något att hålla i handen när faran kom. För tron är det snarare tvärtom - aldrig mer än nu har samhället varit i behov av att höra det glada budskapet om att tron, hoppet och kärleken kommer att bestå.

Kriser har alltid följt en växande kyrka. Ja ur en omätlig kris, föddes själva tron. 


Läs mer här:  https://www.sandaren.se/ledare/vi-har-ingen-vag-tillbaka

Bibelord i Corona-tider 1

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. (Jer 29:11)

Dagens andakt 30 mars”Gud har upphöjt (Jesus) med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör.” (Apg 2:33)

Jesus verkställer det som utgår från Fadern och på pingstdagen utöste han den helige ande över alla människor. Då först hade Jesus liksom fullbordat hela sitt återlösningsverk för människorna på jorden. Nu skulle Sanningens ande, samma ande som bor i Fadern och i sonen, ta över. Och sedan pingstdagens andeutgjutelse finns Guds ande nära varje människa, men varje människa måste själv bjuda in den helige Ande i sitt liv.
När en människa bjuder in den helige Ande blir han ”Gud verksam i den troende”. Det handlar om en märkbar, en påtaglig närvaro av Faderns och av Jesu helighet i den människan. Den helige Anden är kraftens ande. ”Gud har inte gett oss modlöshetens Ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens” (2 Tim 1:7). Och den helige ande är renhetens Ande. Det är han som ska visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. (Joh 16:8)
BÖN
Jesus, fyll mig på nytt med din helige Ande idag. Fyll mig med din kraft och kärlek. Fyll mig med självbesinning och renhet.

UTMANINGEN 30 mars - 3 Mos 3

GE GUD DITT BÄSTA

Bibelläsning: Tredje Moseboken 3
Läs bibeltexten här

"Om någon vill bära fram ett gemenskapsoffer och han då vill ta sitt offer av nötboskapen, skall han föra fram ett felfritt djur inför HERRENS ansikte, antingen av hankön eller honkön."  (3 Mos 3:1 FB)

Då det gäller offren till Gud i det Gamla Testamentet kommer ofta ordet "felfritt". Det man skulle offra till Gud skulle inte vara det som blev över, det som inte kunde användas till något annat. Det som skulle offras till Herren skulle vara något som verkligen var ett offer att ge bort.

Vad är det du ger till Gud? Ger du honom det som blir över? Det som inte har något värde för dig?

När har du ditt dagliga möte med Herren? Är det den tid som blir över? Tid som du inte kan använda till något annat vettigt?

Vad är det du offrar för Guds rike? Då det gäller pengar, resurser, energi, målmedvetenhet, kärlek? Det största budet är fortfarande att älska Herren, din Gud, över allt annat.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Är mitt offer felfritt? Ger jag av det bästa jag har?
________________
Översikt:
Instruktioner om hur folket skulle bära fram gemenskapsoffer till Gud.

Kommentar:
Gemenskapsoffret uttryckte tacksägelse över gemenskapen med Gud. Offret delades mellan Gud, prästen och offerföljet (se 7:11f). Det var ett festligt tillfälle att äta kött i gemenskap med Gud och varandra. 

Till eftertanke:
- Hur uttrycker du ditt Gemenskapsoffer, tacksamheten över att få leva i gemenskap med Gud?

Ett "felfritt" offer talar om något som är värdefullt för dig.
- Vad är det du ger till Gud? Ger du honom det som blir över? Det som inte har något värde för dig?
- När har du ditt dagliga möte med Herren? Är det den tid som blir över? Tid som du inte kan använda till något annat vettigt?

29 mars 2020

Tidig söndagsmorgon i Västerås 29 mars

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Nu är det söndag igen och nu kanske du undrar hur den här bilden kan ha något med en söndagsmorgon i Västerås att göra.

Jo, så här det. Jag har just läst färdigt Colliers bok "Guds General" och den slutar med berättelsen om hur Frälsningsarmén i Frankrike lyckades väcka opinion  för att avskaffa straffkolonin Franska Guyana "Djävulsön" i Franska Guyana. Dit kom människor som hade begått grova brott och som Frankrike inte ville se igen på fransk jord. Då de avtjänat sitt straff var de tvungna att stanna kvar på Djävulsön som fria lika lång tid som de varit straffade.

Ett villkor för att avveckla straffkolonin var att Frälsningsarmén tog hand om alla återvändande straffångar. 1950 var jag fyra år gammal och mina föräldrar arbetade på Frälsningsarméns härbärge "Cité de refuge" i Paris. Jag antar att det var där straffångarna placerades för jag har många gånger under min uppväxt fått höra att då mina föräldrar var borta anlitade de en frigiven mördare från Djälvulsön som barnvakt åt mig.

Affischen kommer från en möteskampanj i Luleå, januari 2009. Förutom att tala på gudstjänsterna fick vi en del uppdrag dagtid. Jag fick bland annat tala på en mansfrukost med rubriken Från Djävulsön till Rostov. Djävulsön vet du nu vad det handlar om, men vad har Rostov med saken att göra? Jo, vi hade nyss kommit hem från en kurs i södra Ryssland där vi under en vecka undervisade socialarbetare från Ryssland och Ukraina i Tiostegsprogrammet som just hade blivit översatt till ryska. Det var förresten en äventyrlig resa. Vår pionjärkår i Nacka hade samlat in 40.000 kronor till arbetet i Rostov, och då jag skrev och frågade kårledaren i Rostov hur jag skulle skicka pengarna blev svaret "Nej du får inte skicka det genom en bank, det är maffian som äger bankerna här". Så vi fick ta med oss de 40.000 kronorna, växlade till Dollar, i mina byxfickor. Och sånt var naturligtvis olagligt. Det finns mycket att berätta om den resan, men det får inte plats här.

För övrigt hände det mycket 2009. Senare under året gjorde de oss till frälsningsofficerare och skickade oss till Lettland där vi sedan bodde i tre och ett halvt år.

Men idag finns det mycket annat att berätta om. Idag för femtioett år sedan gifte vi oss! Tack Rut för femtioen fantastiska år. Och tack Gud för att du har beskyddat oss och välsignat oss genom alla dessa år.

Men det är inte bara vårt äktenskap som har födelsedag. Om bara några dagar, den 1 april, fyller "rupeba" tolv år. Varje dag under dessa tolv år har vi uppdaterat våra sidor på nätet. Normalt har det varit minst tre inlägg per dag. Det blir sammanlagt minst 13.140 inlägg och ett par miljoner besökare på sidan. Dessutom har vi producerat ett antal böcker genom rupeba.

Det ska vi naturligtvis fira den 1 april (Detta är inte ett aprilskämt). Den 1 april får du 10% rabatt på alla varor i vår Webbshop "AFFÄREN". Du finner AFFÄREN här: https://rupebabutiken.blogspot.com/. Du kan mejla din beställning till info@rupeba.se. Men beställningen måste sändas den 1 april och erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

Under veckan har vi också haft mentorssamtal över telefon och digitalt sammanträde med Ågesta Folkhögkola för att planera för Distansbibelskola Norr.

Ha en välsignad vecka och välkommen med din beställning
Peter BaronowskyPsalm 19: KUNSKAP OM GUD


Bibelläsning: Psalm 19
"Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk."
(Ps 19:2 FB)


Psalm 19 talar om att vi kan lära känna Gud på tre nivåer.

1/ I naturen (vers 1-7). Men även om naturen vittnar om att det finns en Gud, kan vi inte i naturen få kunskap om vem Gud är, bara att han finns.

2/ I Bibeln kan vi förstå mycket mer om vem Gud är (vers 8-12). Bibeln avslöjar vad som finns i Guds hjärta och lär oss om Jesus.

Psalm 19 talar om vad Guds ord kan göra med oss:
- Guds ord ger själen nytt liv (vers 8)
- Guds ord gör enkla människor visa (vers 8)
- Guds ord ger glädje åt hjärtat (vers 9)
- Guds ord upplyser ögonen (vers 9)
- Guds ord varnar för att gå fel (vers 12)
Det för med sig stor lön att följa Guds ord (v 12)


3/ I den personliga relationen till Gud (vers 13-15). Även om vi lärt allt om Gud genom naturen och genom Bibeln, har vi ingen nytta av det förrän vi öppnar vårt hjärta för Gud och går in i en personlig relation till honom.


Psalmisten ber inte bara om förlåtelse, han ber också att hans liv ska behaga Gud. Inte bara vad han gör eller säger, utan till och med vad han tänker.

I den personliga relationen får vi även be att Gud ska förlåta våra hemliga brister (vers 13).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig.