4 juli 2020

UTMANINGEN 14 juli - Josua 21

UPPFYLLDA LÖFTEN

Bibelläsning: Josua 21
Läs bibeltexten här


"Ingenting uteblev av allt det goda som Herren hade lovat Israels hus. Allt gick i fullbordan."  (Jos 21:45 FB)

Gud håller vad han lovat. Redan vid den brinnande busken många år tidigare hade Gud lovat Moses att folket skulle få komma in i det utlovade landet. Man kan alltid lita på Gud.

Men att löftena gick i uppfyllelse var också beroende av att folket följde Guds vägledning. Mose hade kunnat tacka så mycket för löftet och satt sig ned och väntat. Folket hade kunnat ta emot löftet och bara väntat på dess uppfyllelse. Men förutsättningen för att löftena uppfylldes var att folket trodde på Guds löften och började ge sig av mot det utlovade målet.

Gud ger oss löften och visioner. Men de uppfylls inte alltid av sig själv. Då vi följer Herren och rör oss mot det som Han lovat, då kan det hända.

- Mannakorn att tugga på under dagen: KRAFTEN I GUDS ORD BLIR FÖRLÖST DÅ VI HANDLAR SOM OM DET ÄR SANT. 
__________________
Innehåll:
Leviternas tilldelas sina städer

Kommentar
Då landet fördelades fick leviterna inget landområde. Leviternas arvedel var att få göra tjänst inför Herren och att betjäna folket (5 Mos 18:1-2).

Däremot hade leviterna fått löfte om att de skulle tilldelas städer att bo i med tillhörande utmarker för sin boskap (vers 2). Ifrån de andra stammarnas landområden avskiljdes 48 städer till leviterna.

De städer leviterna fick ansvar för var utspridda över hela landet. Det var långt till Jerusalem för många bland folket, men genom att levitstäderna var utspridda var det knappast någon som hade mer än en dagsresa till en levitisk stad.

Till eftertanke 
Fundera över uttrycket "kraften blir förlöst då vi handlar som om det är sant". 
I uppfyllelsen av varje löfte finns det något som är Guds del och något som är vår del.
-Vad är det vi måste göra för att ta emot frälsningen? Vad är Guds del?
-Vad är vår del för att vi ska kunna ta emot förlåtelse? Vad är Guds del?
-Försök finna exempel på detta från Israels vandring från Egypten till löfteslandet? Vad är folkets del? Vad är Guds del?

Inför söndagen: Att inte döma

- Från kyrkoaretstexter.se -

Hes 18:30-32, Gal 6:1-7, Luk 6:36-42, Ps 62:2-9
Bibelns ord för att döma – grekiska ”krino” – har flera betydelser. Det har en positiv betydelse av ”att bedöma och avgöra vad som är rätt eller fel”. Sker detta på felaktiga grunder blir betydelsen ”att fördöma”. Ordet används också om att ”döma” i en domstol.

Ett exempel där detta ord används positivt är i Apg 20:6 när Paulus ”beslutar” sig för vilken resväg han ska ta. Paulus gjorde inte fel när han bedömde vilken väg han skulle ta! Vi alla bedömer ständigt vår situation, vad någon säger eller vad någon gör. Så länge det handlar om att bedöma och avgöra egna beslut är allt väl, men hur mycket ska vi döma andra människor? Ska man säga till när man tycker att någon handlar fel?


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.1669125096445471/3398678080156822/?type=3&theater

Bibelord i Coronatider 69

Lovad vare Herren dag efter dag!
Han bär vår börda, Gud är vår räddning.
(Psalm 68:20)

Dagens andakt 11 juli”När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be”.              
 (Mark 6:46)

Det finns de som säger att de inte behöver bestämda tider för bön, för de ber hela tiden. Det låter ju bra, men när vi läser om Jesus förstår vi, att även om Jesus ständigt var i kontakt med sin Fader, var han ändå angelägen att avskilja särskilda tider för fokuserad bön.
Stanley Jones, den kristne författaren, som var missionär i Indien under många år, visste detta. Han sa: ”Om du skall kunna finna Gud alltid, så måste du finna honom någon tid, och om du skall finna honom överallt, så måste du finna honom någonstans”.  Martin Luther var också klar över denna sanning. Han sa: ”Den som ej beder på bestämda tider, beder ej heller på obestämda”.
Någon har liknat bönelivet vid en bro, där brospannet är den ständiga bönen. Men brospannet kan inte hänga i luften, det måste ha några pelare som håller upp det. Dessa pelare representerar de fasta bönestunderna.

BÖN
Herre, idag vill jag komma till dig i bön med regelbundna mellanrum, så att jag genom dessa bönepelare kan upprätthålla det ständiga bönelivet, och komma ihåg att jag alltid får vända mig till dig. 

Dagens andakt 4 juli

”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.” (Upp 3:20)

Det här budskapet i Uppenbarelseboken är riktat till församlingen i Laodikeia. Den beskrivs som en ”ljum” församling. Guds önskan för denna församling, framgår tydligt av texten, genom orden ”Om du ändå vore kall eller varm!” (vers 15). Gud vill att hans församling ska ta en klar ställning för eller emot. Ändå förstår vi att församlingen såg på sig själv som en mycket rik församling som inte saknade någonting. Men profetrösten som såg bakom fasaderna manade: ”Visa iver och vänd om!” 
Det som förvånar en uppmärksam läsare, är att Bibeln i detta avsnitt beskriver en situation, där Jesus står utanför församlingen och bultar och ber att få vara med. Det förvånar också att budskapet i början vänder sig till församlingen som grupp, men plötsligt i vers 20 får det en annan karaktär och blir mycket personligt ”Om ’någon’ hör min röst och öppnar…” . Det handlar inte längre om ett kollektivt gensvar till Jesus, utan ett personligt. En församling kan aldrig öppna kollektivt för Jesus. Varje församlingsmedlem måste själv öppna sitt hjärta för Jesus. Det är inte heller så, som en del tycks tro att Jesus är den som öppnar dörren. Man hör ibland böner om att Jesus ska öppna våra hjärtan för honom. Han gör inte det. Han bara knackar på. Sedan måste vi, var och en, välja att öppna för honom. Någon har sagt att hjärtats dörr bara har handtag på insidan. Men om, och när vi öppnar så kommer han in och har fest tillsammans med oss.   
BÖN
Jesus, jag vill öppna för din närvaro i mitt liv idag. Kom in och dela den här dagen med mig. Tack för att du vill dela glädjen med mig, och för att du vill dela de svårigheter och utmaningar som kan komma att möta mig idag.

UTMANINGEN 4 juli - Jos 11

SEGERTÅGET FORTSÄTTER

Bibelläsning: Josua 11
Läs bibeltexten här


”Så intog Josua hela landet, så som Herren hade lovat Mose” (Jos 11:23 FB)

Segertåget fortsätter och Herrens uppmaning till Josua upprepas ”Frukta inte” (vers 6).
Josua bok har många paralleller till Apostlagärningarna i Nya Testamentet. Det börjar med ett löfte (Jos 1:3 och Apg 1:8) och sedan följer berättelsen om framgång för Guds folk. I Josua bok intar man landet och i Apostlagärningarna intar man världen ”till jordens yttersta gräns”.

I Josua är det en fysisk erövring, i Apostlagärningarna är det en andlig.

Men även om de kristna i Apostlagärningarnas tid hade framgång och erövrade till jordens yttersta gräns, måste landet återerövras i varje generation. Missionsuppdraget tillhör varje generation.

Då vi bodde i Lettland hade vi en stor fana på högkvarterets fasad. Texten var utmanande: ”Lettland för Kristus”. Det är det som det handlar om och ytterst gäller uppmaningen ”Världen för Kristus”.
- Mannakorn att tugga på under dagen: "Ni ska vittna om mig...till jordens yttersta gräns" (Apg 1:8)
___________________
Innehåll:- Vers 1-15
En mängd kungar angriper israeliterna och blir besegrade.
- Vers 16-23
Återblick på erövringen av landet

Kommentar:
I förra kapitlet besegras alla kungar söderut och i detta kapitel besegras alla kungar norrut. 

Bland folken de besegrade fanns också "jättarna" (vers 21) som de första spejarna hade mött fyrtio år tidigare (4 Mos 13-14). Den gången blev israeliterna skrämda och återvände till öknen. Men nu följde de Herrens uppmaning till Josua: "Var stark och frimodig, för du ska som arv åt detta folk fördela det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem" (Jos 1:6).

Till eftertanke:
I Josua bok handlar det om en fysisk erövring, i Apostlagärningarna är det en andlig. Jesu uppmaning till sina första lärjungar gäller än: "Ni ska vittna om mig...till jordens yttersta gräns" (Apg 1:8)
- Hur uppfyller Guds församling dessa ord idag?
- Hur bidrar jag till att denna uppmaning går i uppfyllelse? 
- Och hur går det med uppmaningen: "Var stark och frimodig"?

3 juli 2020

Mitt vittnesbörd del 19: SUNDSGÅRDEN

Vi hade just flyttat in i huset på Sundsgården (Bilden), etablerat oss och slagit oss till ro. Så ringer telefonen...

Det är de nytillträdda ledarna för Frälsningsarmén i Norge och de frågar om vi kan tänka oss att flytta till Norge och arbeta där i två år. Vi blev förvånade för vi kände knappt varandra.

De hade nyligen varit ledare för Frälsningsarmén i Finland och Estland, samtidigt som vi var i Lettland. Där hade vi träffats några gånger. Vi hade även varit inbjudna som talare på Finlands kongress/roots. Men vi kände inte varandra.
Vårt spontana svar var att det låter intressant och att det vill vi gärna höra mer om.

Vi blev då inbjudna till Oslo för att samtala med ledningen om en eventuell tvåårig anställning i Norge. Nu börjar berättelsen bli lite spännande, för det jag nu ska berätta om är okänt för nästan alla. Frälsningsarméns ledning var angelägna att vi inte skulle träffas på högkvarteret i Oslo för att inte väcka förväntningar, eller möjligtvis farhågor, på att vi skulle återvända till Norge.

De bokade ett hotellrum åt oss i centrala London och skulle morgonen efter komma till hotellet för ett samtal med oss. På morgonen kom kommendören, fru kommendören och chefsekreteraren till hotellet. Det fanns ingen annat ställe att sitta ner och samtala än i hotellets bar. Där satt vi fem personer i Frälsningsarméns uniform i baren (det var bra att ingen av kvällstidningarna fanns på plats). 

Vi märkte ganska snart att det inte fungerade så bra att sitta i baren och samtala ostört, så vi bjöd in dem att följa med upp till vårt dubbelrum som de hade beställt åt oss. Vi hade inte väntat besök den dagen, vår dubbelsäng var obäddad och det var den enda plats vi kunde sitta. Där satt vi, fem personer, kommendören, kommendörens fru, chefsekreteraren, Rut och jag. Då man sitter runt en dubbelsäng sitter man dessutom med ryggen åt varandra.

Det uppdrag de hade åt oss var att ansvara för de nya löjtnanterna som kom ut från officersskolan de första fem åren i tjänsten. Vår tjänst i Norge skulle börja den första augusti. Vår befattningsbeskrivning skulle utformas under arbetets gång (vilket naturligtvis aldrig skedde). Vår officiella titel var "Utveckling och träning av löjtnanter".

Vi reste hem till Sundsgården och började planera för att packa ned våra tillhörigheter och flytta till Norge. Vi var alltså heltidspensionärer i sju månader, varav en stor del av tiden användes för flytten från Lettland och senare flytten från Sverige. 

PS
Då vi hade flyttat från Lettland till Sverige som pensionärer funderade jag lite grand på vad pensionärer egentligen gör. Jag läste på lite grand och började förstå att pensionärer sitter på parkbänken och matar duvor. Sundsgården ligger väldigt vackert vid Mälaren och där finns en hel del duvor. Jag hade börjat göra mig bekant med duvorna och de förstod att nu fanns det pensionärer på Sundsgården och jag kan tänka mig att det började vattnas i munnen på dem då de tänkte på alla brödbitar det skulle generera. Då vi kom hem från samtalet i Oslo gick jag ned och informerade duvorna att dom nog får vänta några år på duvmatningen. Det var ingen som protesterade. Det såg nästan ut som om två av duvorna nickade att det var OK.


/PB

Fortsättning följer på måndag.

De tidigare inslagen finner du här:  https://rupeba.blogspot.com/2020/06/mitt-vittnesbord.html

Bibelord i Coronatider 68

Endast hos Gud söker min själ sin ro,
från honom kommer min frälsning. 
Endast han är min klippa och min frälsning,
min borg, jag skall inte vackla.
(Ps 62:2-3)

Dagens andakt 3 juli

”Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen och han skall fly för er.” (Jak 4:7)

Norman Vincent Peale berättar i en av sina böcker om en speciell sorts kor, Hereford-korna, i västra USA. Det uppstår ibland våldsamma snöstormar på de stora slätterna, och när temperaturen sjunker under noll och snön driver blir det ganska bistert för korna. Vanliga kor skulle driva med vinden och inte stanna upp förrän de kom till ett hinder och där skulle de stå och frysa ihjäl. Hereford-korna däremot kämpade sig istället fram emot vinden tills de nådde ett hinder. Där kröp de ihop skuldra vid skuldra, sänkte huvudena och väntade på att vinden skulle avta. 
Jag tror att detta är det sätt som Gud vill att vi kristna ska möta svårigheterna. Visst kan vinden vara hård ibland och visst kan det vara frestande att driva med tills något, vad som helst tar emot. Men Gud vill att vi istället ska kämpa emot och han kommer att förse oss med ett skydd där vi kan gömma oss tills det onda har dragit förbi.

BÖN
Herre, jag ber idag om uthållighet! Jag ber om hjälp att trotsa vinden tills jag finner skydd. Tack att du ska förse mig med skyddet där jag kan få vila från kampen tills det onda är över. 


UTMANINGEN 3 juli - Jos 10

SOLEN STÅR STILLA

Bibelläsning: Josua 10
Läs bibeltexten här


”Du sol stå stilla i Gibeon” (Jos 10:12 FB)

Även i detta kapitel möts Josua av Herrens ord ”Frukta inte” (vers 8 och 25), och även vi gör väl i att ta emot denna uppmaning för våra liv. Någon har sagt att det uttrycket finns 365 gånger i Bibeln – en gång för varje dag.

Josua ber i detta kapitel även att Gud ska låta solen stå stilla, så att Josua skulle få ytterligare några timmar det dygnet, och han blev bönhörd (vers13). Det står ”att solen gjorde sig ingen brådska att gå ner för att fullborda dagen”.

Just den morgon jag skriver detta vaknar jag upp efter en flygresa och förstår att jag befinner mig i en annan tidszon. Jag får vrida klockan tillbaka två timmar och leva de timmarna ännu en gång. Men jag vet att jag kommer att förlora dem igen då jag reser tillbaka. Men i Josuas fall ser det verkligen ut som att solen stod stilla för att Josua skulle få några extra timmar. 

Vi kan också hamna i tidsnöd och behöva be Herren om hjälp att få tiden att räcka till. Även om Herren inte alla gånger svarar med att stoppa tidens gång kan han välsigna vårt arbete så att tiden räcker till.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att använda de timmar du ger mig idag på bästa sätt.
____________________
Innehåll:- Vers 1-27
Josua besegrar de fem amoreiska kungarna
- Vers 28-43
Josua intar sex städer

Kommentar:
De fem amoreiska kungarna angriper Gibeon eftersom Gibeon ingått förbund med Isarel.

Gibeon ber Israel om hjälp eftersom de har ingått förbund med varandra. Israel drar ut och överraskar de fem kungarna. Deras härar drabbas av panik och besegras av Israel.

Genom de fem amoreerkungarnas anfall mot Gibeon behövde inte Josua dra ut i fem fälttåg och attackera dem i deras befästa städer. Det som amoreerkungarna hade tänkt till skada för Guds folk blev i stället till något gott för Guds folk. Självmål! "Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett" (1 Mos 50:20).

Josua bad Gud att han skulle låta solen stå stilla så att han kunde fullborda fälttåget mot de fem amoreiska kungarna. Och Gud lät det ske (vers 12-13).
Denna händelse finns även omtalad i en utombiblisk källa, "den redliges bok". "Den redliges bok" finns också omnämnd i 2 Sam 1:18.

Till eftertanke:
Det som verkligen såg ut som det ondas seger, då Jesus hänger döende på korset, blev istället det godas triumf. Jesus utbrast "Det är fullbordat". 
Som ett resultat av detta har miljoners, miljoner människor blivit frälsta till ett evigt liv!
- Det är verkligen värt att tänka igenom.

2 juli 2020

Tiopunktsprogram för en kristen revolution


- Från Svenska Evangeliska Alliansens hemsida -

Hur kan vi som Guds folk göra en skillnad i den här världen? I vårterminens sista nyhetsmail listar SEA:s Olof Edsinger tio punkter för en sann kristen revolution – andliga praktiker som gör skillnad både nu och i evigheten.

De senaste veckorna har demonstrationer skakat om stora delar av västvärlden. Under parollen ”Black Lives Matter” har folk samlats till protester mot rasism i allmänhet och överdrivet polisvåld i synnerhet. De flesta med de bästa intentioner, men tyvärr också med personer som mest har varit ute efter att ställa till bråk. Särskilt på vänsterkanten finns det grupper som mer än gärna använder sig av våld för att manifestera sina åsikter.

Och så finns det ju också något närmast magiskt över begreppet ”revolution”. Att göra revolution, skulle man kunna säga, handlar om att göra skillnad i grunden. Omvälvande, omstörtande – och helst på kort tid. Politiskt vandrar det i många fall hand i hand med vapenmakt. Den franska revolutionen och det efterföljande skräckväldet är det mest kända exemplet. Bolsjevikernas revolution i Ryssland och kulturrevolutionen i Maos Kina är två andra. Av dessa händelser kan vi dra lärdom – och ta varning.

Själva viljan att göra skillnad med våra liv är dock inte dålig. Tvärtom. Låt mig därför ta tillfället i akt att föreslå ett tiopunktsprogram för revolution för oss som betraktar Jesus Kristus som vår förebild. På ytan något helt annat än de politiska revolutionerna. Men betydligt mer verkningsfullt för den som vill se Guds rike breda ut sig i världen!


Läs de tio punkterna och begrunda:  https://www.sea.nu/10-punkter-for-en-kristen-revolution/

Bibelord i Coronatider 67

Ty du är min tillflykt ett starkt torn mot fienden.
Låt mig bo i ditt tält för evigt
    och ta min tillflykt under dina vingars skugga.
(Ps 61:4-5)

Dagens andakt 2 juli

”… och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag.” (Fil 1:6)

Telefonen ringde på kontoret och stämma säger på klingande norska: ”Hej, minns du mig? Jag och min fru, vi älskar fortfarande Jesus”. Och visst mindes jag. Han var en av alla de elever som fick möta Jesus under de åren vi arbetade på skolan i Norge. Nu hade det gått många år sedan den dagen han böjde sig för Jesus och vi hade inte haft någon kontakt under alla år. Ibland hade vi undrat över hur det hade gått för alla dem som blivit frälsta, och inte minst hur det hade gått för den här unge mannen. Var han fortfarande bevarade som en kristen eller hade han lämnat tron? Nu fick vi ett bevis på att Gud själv tar ansvar för dem som är hans. Det var inte vi som hade frälst honom. Det var inte vi som hade börjat ett gott verk i honom. Det var Jesus. Och när Jesus har börjat sitt verk i en människa tar han ansvar för att också fullborda det.

BÖN
Herre, tack för att du själv är den som verkar i oss. Tack för att det enda jag behöver ta ansvar för är att jag håller mig nära dig varje dag, och lyder de impulser du ger mig. Sedan tar du hand om resultatet.

UTMANINGEN 2 juli - Jos 9

LURAD AV SYNDEN?

Bibelläsning: Josua 9
Läs bibeltexten här


"Och Josua lovade dem fred och ingick förbund med dem att de skulle få leva, och menighetens furstar gav dem sin ed. Men när tre dagar hade gått sedan de hade ingått förbund med dem, fick de höra att männen var deras grannar, ja, att de bodde mitt ibland dem."  (Jos 9:15-16 FB)

Gud hade befallt israeliterna att inte låta några främmande folk bo ibland dem. Det visar sig senare under Domartiden och konungatiden att de främmande folken var det som drog bort Israels hjärta från Gud. Här bedras Josua och ett främmande folk tillåts att bo kvar mitt ibland Israels folk.

Det är på samma sätt med synden i vårt liv. Vi får inte acceptera att den bor kvar hos oss för förr eller senare kommer den att förföra oss att kompromissa med Guds vilja för våra liv.

Synden kommer på samma sätt som Gibeoniterna i Jos 9. Synden bedrar oss att acceptera att den får finnas med mitt i vårt liv.

Synden sniker sig in och lurar oss att ingå en kompromiss och ett förbund med synden. Synden kommer i en trovärdig skepnad med trovärdiga argument om varför den ska tolereras och accepteras.

Vi måste totalt avvisa synden i vårt liv. Annars kommer den att leda till vårt avfall.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Om jag inte förgör synden i mitt liv kommer den att förgöra mig. 
_________________
Innehåll:
Gibeoniterna lurar Josua som låter dem bo bland israeliterna.
Gibeoniternas liv räddas och de blir slavar åt israeliterna.

Kommentar:
När kungarna väster om Jordan hörde om hur framgångsrika och skoningslösa israeliterna var då de intog den ena staden efter den andra blev de förskräckta. De slöt sig då samman för att strida mot Josua och Israel (vers 1-2).

Men invånarna i Gibeon använde en annan taktik för att rädda sina liv. De klädde sig i utslitna kläder och kom till Josua och sa att de kom från ett mycket avlägset land och bad Josua att sluta förbund med sig (vers 6).

Josua frågade inte Herren och tyckte nog att det var ofarligt att sluta förbund med detta folk. Då det sedan visade sig att gibeoniterna hade lurat israeliterna, kunde de inte döda gibeoniterna eftersom de inför Herren hade gett dem en ed att inte röra vid dem.

Resultatet blev att gibeoniterna blev slavar åt israeliterna och fick tjäna som vedhuggare och vattenbärare under många generationer framöver (vers 27).

Till eftertanke:
"Synden kommer i en trovärdig skepnad med trovärdiga argument om varför den ska tolereras och accepteras".
- Inom vilka områden försöker synden bli accepterad och bofast i ditt liv?
- Hur hanterar du det? Låter du dig övertygas med "det kan väl inte vara så farligt"?

1 juli 2020

Mitt vittnesbörd del 18 - TILLBAKA TILL SVERIGE

 
Vi börjar närma oss slutet av 2012. Vi har bott och arbetat i Lettland under tre och ett halvt år och det börjar bli dags för farvälmötet.

  Söndagen den 16 december fylldes hela lokalen på Riga första kår med frälsningssoldater och vänner som samlats från hela Lettland (Bild 1och 2). Vi bjöds på ett fantastiskt program och många översvallande tal. Du kan se fler bilder från farvälmötet här:https://get.google.com/albumarchive/111546776187860504447/album/AF1QipNu2wGoM3lMvTun9miPsyxuM80eZLHCXwhwPTy-?feat=flashslideshow

Jag sa i mitt tal att sådana saker som sagts här under mötet får man normalt inte höra förrän under sin egen begravning, om man nu överhuvud hör något då. Men jag sa: "Kom ihåg, vänner, även om ni tycker att vi ser förskräckligt gamla ut, så är vi inte helt döda ännu. Det är till och med så att vi mår ganska bra ännu så länge."

Om du undrar vad det är för dokument vi håller i handen på bild 2, så är det våra Pensioneringscertifikat (Bild 3).

Vi hade visserligen fått frågan om vi var villiga att fortsätta arbeta för Frälsningsarmén i Svergie efter pensioneringen, men vi hade tackat nej. Vi hade ju sagt upp oss och försökt att gå i pension fyra år tidigare och det hade inte blivit så mycket med den pensioneringen. Men nu räknade vi med att få tid att göra det som inte blev av sist vi försökte gå i pension.


Årsskiftet 2012-13 flyttade vi hem till Sverige. Vi fick hyra ett hus på Sundsgården på Ekerö utanför Stockholm. Vi hämtade alla vår ägodelar från förrådet på Shurgård där de varit magasinerade i tre och ett halvt år. Vi fyllde huset och ett garage som vi också hyrde på Sundsgården.

Vi tänkte nog att nu skulle vi få tid att skriva de böcker som ännu var oskrivna. Vi hade en del inbjudningar att tala på bibelhelger och mötesserier. Jag hade sedan 2009 skrivit bibelkommentarer till varje kapitel i Bibeln. Jag hade flera hundra "prenumeranter" som fick mina kommentarer på e-post varje morgon. Så vi tänkte nog att vi hade många meningsfulla uppgifter framför oss, även om vi var "pensionärer".

Vi började bli färdiga med uppackningen av allt som varit magasinerat i tre och ett halvt år och såg fram till vårt nya liv. Men så ringde telefonen...

/PB

Fortsättning följer på fredag.
De tidigare inslagen finner du här:  https://rupeba.blogspot.com/2020/06/mitt-vittnesbord.htmlPsalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag: Psalm 45


ETT HJÄRTA SOM FLÖDAR ÖVER


Bibelläsning: Psalm 45
"Mitt hjärta flödar över av vackra ord, jag säger: Min sång gäller en konung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Du är den skönaste bland människors barn" (Ps 45:2-3 FB)

Det är gott att lovsjunga Herren! Och i denna psalm låter författaren sitt hjärta flöda över i lovsång och tacksägelse till Gud.

Kom med i lovsången! Använd psalmens ord och dina egna. Oavsett dina förhållanden idag är Herren densamme och värd din lovsång.

Lyft din blick och låt ditt hjärta flöda över. Då du gör det händer det något i dig själv. Du flyttar fokus från dig själv och ser på Herren, och då förvandlas du (2 Kor 3:18)!


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lyft din blick och låt också ditt hjärta flöda över.

Dagens andakt 1 juli

”Herren Israels Konung bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont… Herren, din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. (Sef 3: 15b, 17)

Första gången jag läste dagens bibelord var jag ganska nyfrälst, eller rättare sagt hade jag för första gången i livet fått det, som de gamla kallade för ”frälsningsvisshet”. Jag var 25 år gammal. Jag hade varit med i församlingen hela mitt liv, men jag hade aldrig etablerat en personlig relation till Gud och till hans ord. Bibeln var en otillgänglig bok, vars berättelser jag visserligen kunde ganska väl från söndagsskolan, men vars övergripande budskap fortfarande var ganska okänt för mig. Ordet från Sefanja bok blev mycket personligt när någon gav mig detta bibelord på en lapp. Tänk att budskapet var till mig - Det handlade ju om att Gud bodde i mig och att han gladde sig över just mig, att han älskade mig och att han fröjdade sig över mig. Ofattbart och underbart!
Senare i livet när jag skulle delta i, och tala vid, en konferens långt bort i världen, kände jag mig ensam och ganska hjälplös inför det viktiga uppdraget. Då mötte Gud mig ännu en gång med samma hälsning. Herren bor i dig! Och plötsligt blev det svåra överkomligt för Gud skulle vara med.  

BÖN
Tack Gud, min far för att du har tagit din boning i mig och att jag därför aldrig behöver frukta något ont. Tack att du räddar, tack att du älskar och tack att du gläder dig över mig.

UTMANINGEN 1 juli - Jos 8

VAR INTE RÄDD

Bibelläsning: Josua 8
Läs bibeltexten här


Herren sade till Josua: "Var inte rädd, fäll inte modet!”  (Jos 8:1 Bibel 2000)

Det hade börjat komma motgångar. Allt gick inte som Josua hade hoppats och framtiden var full av mörka moln.
Då kommer Gud och säger ”Var inte rädd”. Då Gud säger det är det tyngd bakom orden. Den som säger det har all makt i himmelen och på jorden.

Då Gud säger något till oss vet vi också att han har makt att fullborda det han lovar.
Eftersom det är Han som säger det kan vi lita på det: "Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta.”  (Hebr 13:5-6 FB)


- Mannakorn att tugga på under dagen: "Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig."
_________________
Innehåll:
- Vers 1-29
Erövringen av Ai
- Vers 30-35
Josua bygger ett altare åt HerrenKommentar:
Nu var de på väg att inta staden Ai igen. Men den här gången gjorde inte Josua som förra gången då han gjorde upp en plan efter sitt eget huvud (kap 7). Josua hade bett Gud om förlåtelse och folket hade renat sig och invigt sig till Herren på nytt.


Den här gången började fälttåget i bön till Gud. Herren gav uppmuntrande ord (vers 1) och noggranna instruktioner. Josua uppmanade folket att och sa "Gör som Herren befallt" (vers 8).

Då man intagit Ai byggde man ett altare åt Gud och läste upp "alla lagens ord, välsignelsen och förbannelsen, allt så som det var skrivet i lagboken" (vers 34). Man hade samlat "Israels hela församlingen med kvinnor och barn och de främlingar som följde dem" (vers 35).


Till eftertanke:

Lägg märke till hur noga man var att komma ihåg och följa Guds ord. Först kommer man inför Gud och lyssnar på vad han vill säga. Då man har lyssnat gör man som Gud har sagt. Då segern är vunnen tillber man Gud och läser upp hela Guds Ord för hela folket. Vad Gud hade sagt direkt och i sitt Ord var ledstjärnan för alla beslut.
- Vilken plats har Guds ord i församlingen idag?
- Vilken plats har Guds ord i mitt liv idag?