31 dec. 2020

Ett svärd kommer att gå igenom svensk kristenhet under 2021

 


- Anders Gerdmar i Världen idag -

2021 blir ett avgörande år då svärdet (Guds ord) kommer att gå igenom mitt och ditt liv, skriver Anders Gerdmar, och knyter an till ett Guds tilltal som han upplevt. Det stolta landet och den stolta kristenhet som tror att ”vi har det” kommer att få ödmjuka sig, menar han.

Det var en märklig morgon 2018.

Jag vaknar klockan fyra och kan inte sova och upplever en stark maning att be. Jag upplever förkrosselse och ett behov av omvändelse, för mig själv, men inte bara för mig själv utan för Sverige. Efter ett par timmar, medan morgonrodnaden går upp, fortsätter jag att be och upplever en stark maning att Herren vill tala (ja, han gör det fortfarande; 1 Kor 12:1; 14:39).

Jag får tag på papper och penna och orden flödar snabbt. Du som läser får själv pröva om det är guld eller trä, hö och strå. Jag återger delar här:

”Jag ska komma, men inte som religionen tänker, som ett tillägg, som en möjlighet eller som en option. Nej, jag ska bryta ner innan jag bygger upp. Mitt Ord, mitt heliga, skarpa och allt genomträngande Ord, ska först komma och det ska krossa klippor. Mitt ord ska komma – och det ska vara som en eld i dina ben, som en eld som du inte kan släcka …

För ni har haltat på båda sidor och ni har mer och mer älskat världen, älskat det som syns och hörs och det som smakar och känns, ja, långt mer än mig. Och den avgudadyrkan, ja, den dyrkan av världen och dess vägar, som ni praktiserar är en styggelse för mig och ett massivt hinder.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/debatt/ett-svard-kommer-att-ga-genom-svensk-kristenhet-under-2021/reptks!v0@Xxp0M7mkrKtpy7xUA/

Dagens andakt den 31 december


 Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade: Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år….”  (Luk 13:7-8)

Det finns många punkter i en berättelse. Det är bra med punkter. En punkt markerar ett slut och en ny början. Efter punkten får man hämta andan. Sedan börjar något nytt. Alla punkterna, utom den allra sista i berättelsen är en del i en helhet.

Varje liv är en berättelse. Varje nyårsafton är som en punkt i denna berättelse. Det gamla året, med dess glädjeämnen och sorger, framgångar och misslyckanden, hör liksom till den gamla ”meningen”. Vi markerar årsskiftet och tar sats inför det nya som ska komma.

När jag skriver en berättelse kan jag betrakta varje mening och ändra på orden så att meningens mening blir tydlig. I livet kan jag inte ändra på det som varit.  Men jag kan be om förlåtelse för det jag gjort fel mot andra, och jag kan förlåta och försonas med det som andra gjorde fel mot mig. Jag kan sätta punkt och släppa taget om det som varit. Min spelplan kanske har förändrats radikalt, men jag får införliva de erfarenheter, som det gångna året gett, och börja om från en ny utgångspunkt.

BÖN
Tack min Gud för vad som varit!
Tack för allt vad du beskär!
Tack för tiderna som farit!
Tack för stund som inne är!
Tack för ljusa, varma vårar!
Tack för mörk och kulen höst!
Tack för redan glömda tårar!
Tack för friden i mitt bröst!

                                                FA’s sångbok nr 261

UTMANINGEN 31 dec - 2 Krön 23

 

HAR DU BESTÄMT DIG?

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 23
Läs bibeltexten här

"Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen, att de skulle vara ett HERRENS folk" (2 Krön 23:16 FB)

 Jojada såg till att den rättmätige kungen insattes i tjänst. De hade bestämt sig för att följa kungen vart han än gick (vers 7). De hade bestämt sig för att vara Herrens folk. De hade bestämt sig och de beseglade sitt beslut med ett förbund (vers 16).

Har du bestämt dig för vem du vill vara? Har du bestämt dig för vem du vill följa? Om du är frälsningssoldat har du skrivit under ett förbund.

Ta fram det igen och läs. Förnya ditt förbund med Gud. 

Om du inte ha ingått ett förbund med Herren kan det vara bra att göra det nu. Tänk efter inför Herren:

- Vad du vill uträtta med ditt liv
- Vem du vill vara
- Vem du inte vill vara

Skriv sedan ned det och ingå ett förbund med Herren om hur du vill att ditt liv ska se ut.

-Mannakorn att tugga på under dagen: Vem vill jag vara och vad vill jag uträtta med mitt liv?

________________
Innehåll:

Prästen Jojada gör uppror mot Atalja och insätter kungens son som ny kung.
Jojada sluter ett förbund mellan sig själv, kungen och folket. Folket ger av till Baalstemplet och slår sönder dess altaren och bilder.

Kommentar:
I drottning Ataljas sjunde regeringsår tog prästen Jojada mod till sig och slöt ett förbund med befälen (vers 1). Hon hade orättfärdigt intagit tronen efter sin son och dödat alla tänkbara arvingar till tronen. Men en kom undan. Joash var nyfödd och gömdes i Guds hus i sex år. Gud hus var ett lämpligt gömställe eftersom Atalja tillbad helt andra gudar på offerhöjderna.

Jojada samlade dubbla beväpnade vaktstyrkor och förde ut kungasonen och satte honom på tronen. Allt folket jublade "Leve kungen" och Atalja dödades.

Jojada slöt ett förbund med folket att de skulle vara ett Herrens folk (vers 16). Folket begav sig sedan till Baals tempel och rev ner det.

Jojada satte igång hela denna process med risk för sitt eget liv. Han hade kunnat blunda för all orättfärdighet och leva ett stillsamt liv. Han hade förmodligen tänkt tanken på att Atalja måste avsättas många gånger under de sex åren som hade gått. Han hade kanske många gånger tänkt att någon borde göra något åt situationen. Men på det sjunde året orkade han inte se orättfärdigheten: Han måste bara handla.

Så kan det också upplevas att vara kristen idag. Många ser hur ogudaktigheten breder ut sig och bibeltron bleknar, till och med bland kristna. Någon borde kanske tala ut om det som sker. Vi kanske inte riskerar vårt liv som Jojada, men vi riskerar att bli förlöjligade och utfrusna. Men ibland bara måste vi tala.

Till eftertanke:
"Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen, att de skulle vara ett HERRENS folk".
Jojada och folket slöt ett förbund med Herren och lovade att de skulle vara Hans folk med allt det kan innebära.
I Psaltaren uppmanas också vi att ge löften till Gud "Ge löften till Herren er Gud och uppfyll dem" (Ps76:12)
- Vika löften är jag beredd att ge Herren inför det kommande året? Vilket förbund är jag villig att ingå med Herren?
- Hur vill jag utvecklas under det kommande året?
- Vad vill jag åstadkomma det närmaste året?


30 dec. 2020

"I Bibeln finns själva livet"


 - Monika Ekström i Inblick -
Linda Bergling var ung marxist på 60-talet och demonstrerade på gatorna i Umeå mot orättvisor. Men ett möte i en kyrka gjorde att livet tog ny vändning och hon började läsa Bibeln. – När jag började läsa Bibeln kunde jag studera två eller tre timmar varje dag. För mig var det viktigt att få en relation med Jesus genom bibelordet och känna hans närvaro. Den kärleksrelationen har varit mitt driv, berättar Linda för Inblick. 

Läs mer här: http://www.inblick.se/livsberattelser/2020/12/10/i-bibeln-finns-sjalva-livet 

Är du en lärjunge?

 


Vi är alla kallade att vara Jesu lärjungar. Inte nog med det, vi är också kallade att göra lärjungar. Jesus säger till dem som är hans lärjungar "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar" (Matt 28:19). Men vad är egentligen en lärjunge? Jesus ger flera definitioner på lärjungaskapet: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar" Joh 8:31.

Att förbli i Guds ord är inte bara att besöka det någon enstaka gång utan att leva i ordet. Lyssna på Gud, Be till Gud och lyda Gud.

I går skrev jag hur Jesus definierar vad det innebär att älska Herren över allt annat. Det betyder att hålla hans ord.

Tänk att Jesus definierar både hur vi kan visa vår kärlek till Gud och hur vi ska vara lärjungar genom vårt förhållande till Guds ord.

Vill du vara en verklig lärjunge då ska du förbli i hans ord. 

Tidningen Inblick proklamerar 2021 som Bibelns år. Tänk om det skulle bli Bibelns år även för dig? 

Vad behöver du? Du behöver en Bibel, en anteckningsbok, en penna och en förväntan att Jesus ska tala till dig genom det du läser. Jamen, hur blir det med kärleken till Jesus? Jo, det är naturligt att den växer efterhand som du läser Hans Ord. Nu börjar snart ett nytt år. Är du beredd?

Jamen var ska jag börja läsa? Det finns många bra bibelläsningsplaner att välja på. Om du inte riktigt vet var du ska börja läsa kan du helt enkelt följa med oss. Vi började den 1 januari 2020 med att läsa Gamla Testamentet på tvår år. Vi är halvvägs nu. Vi läser i stort sett ett kapitel om dagen. Det klarar du också. Det är bortemot 200 personer som varje morgon får ett mail från mig med några tankar omkring det kapitlet vi läser den dagen och några frågor att fundera vidare på.

Det är väldigt enkelt att bli med. Du skriver helt enkelt ett mail till info@rupeba.se med ett enda ord: UTMANINGEN, och från och med dagen efter jag fått ditt mail kommer du också att få ett morgon-mail från mig varje dag. Det kostar inget och du kan när som helst avbryta prenumerationen. Men tänk om 2021 skulle bli Bibelns år för dig?

Och du som redan prenumererar på UTMANINGEN kan gott fråga Herren om det är någon du borde inbjuda att vara med i UTMANINGEN. Normal brukar han svara på sådana frågor.

 

Dagens andakt den 30 december


 ”(Visheten) går fram på rättfärdighetens väg – mitt på det rättas stigar.”
(Ords 8:20)

Min bilskollärare lärde mig att när man kör på en mörk väg, ska man hålla sig så nära mittlinjen som möjligt och undvika att köra för nära vägens kanter. Risken finns att man kör i diket eller att det snabbt dyker upp hinder utmed vägkanten, och i mörkret upptäcker man dem inte förrän det är för sent.

Dagens bibelord talar om rättfärdighetens väg. Det är en smal väg. Flera nya översättningar använder inte ens ordet väg, utan talar om rättfärdighetens stig. Och Jesus säger att ”… den väg är smal som leder till livet”.  Om jag vill vara vis ska jag färdas ”mitt på” det rättas stigar. Jag måste hålla mig så långt ifrån de faror som lurar längs kanterna i det dunkla och tvetydiga. Det innebär att jag inte kan kompromissa med synden i mitt liv. Jag måste bannlysa allt som inte tål ljuset, och om jag vill undvika att falla av vägen, bör jag hålla mig så långt in på rättfärdighetens väg, som möjligt.

BÖN

Jesus, jag vill vandra i ditt ljus idag. Rättfärdighetens stig är smal, och jag vet inte alltid vad som är rätt och fel. Men jag vill vandra nära dig, du som är rättfärdigheten själv.