31 okt. 2021

Tidig söndagsmorgon i Bergen (Norge)

 


Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Söndag igen och idag vaknar vi upp i Bergen på Norges västkust. Den här helgen har vi en Bibelhelg på "Bergen Sentrum" med temat "Se, jeg gjør noe nytt". Dom orden uttalade Gud genom profeten Jesaja på 700-talet före Kristus (Jes 42:3). Ca 800 år senare sa Gud samma ord genom Johannes döparen då Johannes satt fängslad på ön Patmos omkring år 100 e.Kr. (Upp 21:5). Idag säger Gud detsamma till oss år 2021 e.Kr.

Då vi är ute på kårer en helg brukar vi ta med några av de böcker som vi har skrivit. Det skrivna ordet är också en del av vår förkunnartjänst. Ofta når det längre än det talade ordet. 

Till Norge tog vi naturligtvis med Ruts andaktsbok på norska. Den har översatts till norska av Marianne Spor, en av våra bibelelever på Jelöy Folkhögskola på 1980-talet. Efter skolan blev Marianne Frälsningsofficer ett antal år. Därefter slutade hon sin tjänst i Frälsningsarmén och började arbeta för en del andra kristna organisationer. Då vi flera år senare hade en bibelhelg på kåren i Moss dök Marianne upp. Under helgen berättade vi för deltagarna om Ruts nya Andaktsbok och frågade, kanske mest på skämt, om det fanns någon som kunde tänka sig att översätta Ruts bok till norska. Efter mötet kom Marianne och anmälde sig. Hon översatte boken dag för dag och publicerade andakterna på en kristen hemsida hon var ansvarig för och till slut blev den färdig. Den norska DAGBOKEN har fått stor spridning i landet. Även om den svenska boken har haft stor spridning i Sverige, ligger den norska versionen en bra bit före.

Om jag inte är felunderrättad har Marianne återinträtt i sin tjänst som frälsningsofficer och är nu kårledare i Kristiansund på den norska Västkusten.

Första mötet på helgen i Bergen hade vi på fredagskvällen. På lördagen hade vi fyra bibelstudier och i dag söndag har vi förmiddagsgudstjänst innan vi reser tillbaka till Västerås.

Vi har haft förmånen att bli kallade till Bergen många gånger som talare. Den första gången var nog 1980 och den senaste gången (innan denna) var 2017. Det var meningen att den här helgen skulle genomföras för ett och ett halvt år sedan, men sedan kom pandemin... 

Norge har många fantastiskt vackra städer på västkusten. Bergen är en av de vackraste, speciellt om man råkar vara där den dagen det inte regnar. Men det problemet delar man med de flesta västkuststäder i Norge och i Sverige.

Vi räknar med att komma hem sent på söndagskvällen och då är det snart dags för en ny vecka.

Ha en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

Dagens andakt den 31 oktober


 ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken… Och Herren sträckte ut handen och rörde vid min mun och sade: Jag lägger mina ord i din mun…” (Jer 1:5,9)

När profeterna i Gamla testamentet fick sina Gudsuppenbarelser, står det ofta att Guds hand rörde vid dem. Alltid när något viktigt budskap skulle förmedlas till folket via profeten, så fick profeten höra Guds vilja först. Budskapet föregicks alltid av ett möte mellan Gud och människa.

Också idag vill Gud uppenbara sin vilja för människorna. Han utväljer och söker efter kristna, som är beredda att ta upp profettjänsten och han söker efter kristna som är villiga att gå in i andra uppdrag. Men Gud fångar inte sina profeter i flykten, när de är upptagna med allt annat. Han stoppar oss inte som i en poliskontroll. Det är bara människor som själva söker sig till Honom, som får uppleva ett Gudsmöte, människor, som vågar bli så stilla i Guds närhet att han kan få röra vid dem. Gud längtar efter ett sådant möte med var och en av oss.

På sjuttitalet sjöng vi ibland en kör med orden:                                        
”Herre när din hand i gränslös kärlek rör vid mig.

Då föds en sång från djup till djup, att du älskar mig.
Och jag ser ett land, med vida fält där jag får gå

Och lära mig vad frihet är, som mognat fram i dig.”

BÖN

Tack Gud att du har utvalt mig och tack för att du vill ge mig och varje kristen ett heligt uppdrag. Hjälp mig att bli så stilla, att din hand kan röra vid mig.

UTMANINGEN 31 okt - Dan 3+4


 VAR GÅR DINA GRÄNSER? - Daniel 3

Bibelläsning: Daniel 3

Läs bibeltexten här

"Men om ni inte tillber, skall ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen, och vilken gud skall då kunna rädda er ur mina händer?" (Dan 3:15 FB)

Daniels vänner, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, hade blivit upphöjda att förvalta Babels hövdingdöme. De var en del av maktstrukturen. Men då order utgick att alla vid en viss signal måste falla ned och tillbe kungens guldstaty, så vägrade de.

Kungen kallade dem till sig och sa att bara de föll ned och tillbad statyn skulle allt vara väl (vers 15). Om de bara anpassade sig till vad alla andra gjorde så skulle allt bli bra.

Idag förväntas vi kanske inte tillbe en guldstaty, men vi kanske förväntas att anpassa oss till vissa tankemönster eller handlingar, som alla andra gör.

Vi kanske förväntas överge en biblisk ståndpunkt för att anpassa oss till det som är politiskt korrekt.

Vi kanske förväntas anpassa oss till kulturella handlingar eller följa moraliska principer, därför att alla andra gör det?

Sadrak, Mesak och Abed-Nego visste var deras gränser gick, även om de var en del av det etablerade systemet. De vågade stå fast även om de visste att det skulle leda till den brinnande ugnen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var går mina gränser?
________________
Innehåll kapitel 3:

De tre männen i den brinnande ugnen.

Kommentar:
Guldstatyn som Nebukadnessar lät bygga var ca trettio meter hög. Det var vanligt att man byggde kungastatyer där folket kunde visa sin vördnad och tillbe sin kung. För att bygga ett sådant byggnadsverk behövs en stor ugn för att både bränna tegel och för metallarbeten.

Det var antagligen en sådan ugn som stod i närheten av kungastatyn. En smältugns normala arbetstemperatur var 1.000 grader.

Sadrak, Mesak och Abed-Nego var kompromisslösa. De flesta kanske hade valt att kompromissa lite grand. Det kan väl inte vara så farligt att knäböja för kungen. Alla gjorde ju det. Alla utom Sadrak, Mesak och Abed-Nego.

Till eftertanke:
Hur är det med oss idag? Är vi kompromisslösa? Eller öppnar vi oss och våra kyrkor för intryck från andra religioner? 


"GÖR DIG FRI FRÅN DINA SYNDER" Daniel 4

Bibelläsning: Daniel 4

Läs bibeltexten här

"...du skall få tillbaka ditt rike när du har besinnat att det är himlen som har makten. Därför, o konung, låt mitt råd behaga dig: Gör dig fri från dina synder" (Dan 4:23-24 FB)

Daniel skulle tyda kungens dröm. Men då Daniel hörde drömmen och förstod dess mening blev han tveksam. Han blev "bestört, full av oroliga tankar" (vers 16). Skulle han kunna säga sanningen till kungen, sin chef och arbetsgivare? Han hade nog hellre berättat goda nyheter, men detta var dåliga nyheter för kungen.

Kungen skulle drivas ut ur palatset, svälta och leva som ett djur förkastad av alla. "Han stöttes ut från människorna och måste äta gräs som en oxe. Himlens dagg fuktade hans kropp till dess att hans hår växte och blev som örnfjädrar och till dess att hans naglar blev som fågelklor" (vers 30).

Men Daniel sa också att kungen skulle få tillbaka sin kungavärdighet den dagen han vände om till Gud. Kungen behövde befria sig från all sin synd.

Det var ett hårt ord Daniel fick till kungen, men Daniel var lydig och bar fram orden från Gud.

Det är inte så populärt att tala om synd idag, men det kan kanske hända att vi också får ett sådant ord att bära fram till en annan människa. Men innan vi gör det bör vi ha tagit emot ordet till oss själva: "Gör dig fri från dina synder."

Eller, som det står i det Nya testamentet: "...låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus" (Hebr 12:1-2 FB).

Hur gör man då för att bli fri från sina synder?
-"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör dig fri från dina synder!

_________________
Innehåll kapitel 4:
Nebukadnessars dröm om det avhuggna trädet.

Kommentar:
Daniel tyder Nebukadnessars dröm om det avhuggna trädet. Nebukadnessar kommer att bli av med makten i sitt väldiga rike till dess han vänder sig till Gud,  erkänner Guds makt (vers 23) och vänder sig bort från sina synder (vers 24).

Men Nebukadnessar fortsätter att berömma sig för allt han har uppnått och plötsligt går drömmen i uppfyllelse. Han måste lämna ifrån sig kungamakten och leva som ett djur i skogen (vers 30).

Efter en tid återfick Nebukadnessar sitt förstånd. Han vände sig till gud och prisade honom som lever i evighet (vers 31). Då fick Nebukadnessar tillbaka sitt rike och fick ännu större makt än han haft tidigare (vers 33). Kapitlet avslutas med att Nebukadnessar brister ut i lovsång till himlens Kung (vers 34).

Det finns en del av en kilskriftstavla från denna tid som antyder att Nebukadnessar inte regerade över Babylon under en period och att han senare återfick makten. Under den tiden regerade hans son över riket.

Till eftertanke:
Orsaken till att det gick dåligt för Nebukadnessar var att han tog åt sig ära som egentligen tillhörde Gud (vers 27), samt att han kontinuerligt syndade (vers 24).
- Har du en benägenhet att ta åt dig äran för det Gud gör?

Då Nebukadnessar vände sig till Gud fick han både försåtelse för sina synder och upprättelse.
- Detsamma gäller oss då vi ber till Gud och bekänner våra synder.

30 okt. 2021

Inför söndagen. Tema: FRÄLSNINGEN

 


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Första Moseboken kapitel 45, vers 4-8

Då sade Josef till bröderna: ”Kom fram hit.” De gick fram till honom, och Josef sade: ”Jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten.
Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er.
I två år har det nu varit hungersnöd i landet, och det kommer fem år till då man varken skall plöja eller skörda.
Gud skickade mig före er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många.
Det är alltså inte ni som har skickat mig hit, utan Gud, och han har gjort mig till faraos främste rådgivare, till ledare för hans förvaltning och styresman över hela Egypten.

FRÅN BREVLITTERATUREN

Första Petrusbrevet kapitel 4, vers 12-19

Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er.
Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras.
Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er.
Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter.
Men lider han som kristen skall han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen.
Ty nu är tiden inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium?
'Om den rättfärdige blir räddad med knapp nöd, hur går det då med den ogudaktige och syndige?'
Därför skall de som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare och göra det goda.

FRÅN EVANGELIERNA

Matteusevangeliet kapitel 23, vers 37-39 och kapitel 24, vers 1-2

Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig.
Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.

Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus.

Ty jag säger er: ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger: "Välsignad är han som kommer i Herrens namn."

När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna.
Då sade han till dem: ”Se på allt detta — sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner.”

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 62, vers 10-13

Bara en vindfläkt är människorna,
de dödliga endast ett bländverk.
Läggs de i vågskålen höjer den sig,
ja, de är lättare än luft.
Lita inte till våld,
sätt inte ert hopp till rövat gods.
Om än er rikedom växer,
förtrösta inte på den.
Ett har Gud talat,
två ting har jag hört:
att Gud har makten,

att du, Herre, är trofast.
Du lönar var och en
efter vad han har gjort.

(Bibeltexterna är hämtade från Bibel 2000)

Dagens andakt den 30 oktober


 ”Till de judar som trodde på honom sade Jesus: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.”
( Joh 8:31-32)

Det finns en viktig tågordning i dagens bibelvers: 1) förbli – 2) förstå – 3) bli fri. I en engelsk översättning används ordet ”continue” = fortsätta, för vårt svenska förbli. Lärjungaskapet börjar med att vi tar till oss Bibelns budskap, och att vi fortsätter att göra det. Det handlar om att leva med och hålla Bibelorden levande i oss hela tiden. Någon har sagt att vi får idissla Guds ord, äta det om och om igen. Om vi gör det, kommer vi nämligen till punkt 2 i kedjan. Då kommer vi att förstå. Att lära känna sanningen är att förstå. Och när vi förstår, blir vi fria, som är slutpunkten i kedjan. Friheten hänger alltså ihop med hur vi tar till oss Bibelordet. Att förbli är något som vi människor måste göra. Sedan är förståelsen och frigörelsen Guds verk i oss.

Men, som Jesus säger i dagens bibelord, gällde det här budskapet endast ”de judar som trodde på honom”. Tror du på honom?

BÖN

Jesus, jag vill öppna för ditt ord i mitt liv idag, genom att läsa det med ett öppet sinne. Jag vill förbli i ditt ord, genom att återkommande läsa det och påminna mig själv om vad du har sagt. Tack för att du lovar att jag då ska förstå och bli fri.