2 okt. 2021

Dagens andakt den 2 oktober


 ”Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i et gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt.” (Luk 8:15)

Det berättas att Herbert Hoover, som var USA´s president  i början av 1900-talet, en gång fick frågan vad som var hemligheten till framgången i hans liv. Han lär ha svarat: med Guds hjälp ger jag aldrig upp.

De män och kvinnor som haft framgång i livet, har ofta haft samma inställning som president Hoover. I Bibeln ser vi samma princip. Det är genom uthållighet som vi kan bevara vårt hopp (Rom 15:4) och det är uthållighet vi behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat (Heb 10:36).

BÖN

Jesus, förlåt att jag har så lätt att ge upp för minsta motgång. Hjälp mig att öva mig i uthållighet, så att jag kan göra din vilja och få det du har lovat.

Inga kommentarer: