8 okt. 2021

UTMANINGEN 8 okt - Hes 28

 

HÖGMOD GÅR FÖRE FALL

Bibelläsning: Hesekiel 28

Läs bibeltexten här

"Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud,
hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud
."  (Hes 28:2 FB)

En profetia mot kungen i Tyrus. Kungens framgångar, rikedom och vishet gjorde hans hjärta högmodigt (vers 5), och kungens högmod ledde också till hans fall (vers 19). 

Högmod är en av de sju dödssynderna och räknas ibland som den allvarligaste eftersom den berövar människan förmågan att se klart och tydligt på sig själv och sin omgivning. Den ger en alltför stor självuppskattning och gör att den högmodige ser ned på andra människor. Ordspråksboken säger: "högmod går före fall." (Ordsp 16:18)

Kapitlet innehåller även en profetia om Guds löfte att återsamla sitt folk i sitt land:"Så säger Herren, HERREN: När jag samlar Israels hus från de folk där de är kringspridda, skall jag uppenbara min helighet bland dem inför hednafolkens ögon, och de skall sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob" (vers 36) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Högmod går före fall.

_______________
Innehåll kapitel 28:
Profetia mot kungen i Tyrus (vers 1-19)
Profetia mot Sidon (vers 20-24)
Löfte till Israels hus (vers 25-26)

Kommentar:
Profetia mot kungen i Tyrus (vers 1-19)
Förra kapitlet handlade om domen över Tyrus. Detta kapitel vänder sig mot fursten av Tyrus. En vanlig tolkning av kapitlet är att fursten över Tyrus inte bara är den mänsklige fursten utan satan själv. Han var i Edens lustgård ( vers 13), han hade varit en kerub (ängel) med stora befogenheter och tillgång till Herrens heliga berg (vers 14). Han blir senare avslöjad och nedkastad från Herrens heliga berg (vers 16-17). I denna tolkning är fursten den andemakt som förgiftade Tyrus. På andra ställen i Bibeln används "fursten" som benämning på en andemakt över ett område ("
Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar" Dan 10:13).

Profetia mot Sidon (vers 20-24)
Sidon ligger strax norr om Tyrus på Medelhavskusten. Sidon visade förakt emot Israel. Sidon blev senare en lydstat till det persiska riket, gjorde uppror mot Persien och mötte ett blodigt slut (351 f.Kr.).

Löfte till Israels hus (vers 25-26)
Mitt i alla domar mot Israels grannar kommer ett löfte till Israels hus. De ska få vända tillbaka till sitt land efter att de varit utspridda bland många folk (vers 25). Det löftet började uppfyllas 1948 då Israeliterna fick tillbaka sitt land.

Löftet om trygghet och fred (vers 26) är ännu inte uppfyllt utan pekar säkert fram mot Jesu återkomst och tusenårsriket.

Till eftertanke:
Även om det ibland tar lång tid innan profetiorna i Gamla Testamentet går i uppfyllelse så kommer de alla slutligen att bli uppfyllda: "
Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå" (Luk 21:33).

Inga kommentarer: