5 okt. 2021

UTMANINGEN 5 okt - Hes 25

 

GUDS VREDE

Bibelläsning: Hesekiel 25

Läs bibeltexten här

"Så säger Herren, HERREN: Eftersom du ropade "ha, ha" mot min helgedom när den blev vanhelgad och mot Israels land när det lades öde och mot Juda hus när det gick i landsflykt, se, därför skall jag ge dig till österlänningarna, så att de får slå upp sina tältläger och sätta upp sina boningar i dig. De skall äta din frukt och de skall dricka din mjölk"  (Hes 25:3-4 FB)

Kapitlet innehåller domsord mot Ammon, Moab, Edom och filisteerna. Det är inte en speciellt uppbyggande läsning. Herren uttrycker sin vrede mot folkets ogudaktighet och synd.

Vad vi kan lära av kapitlet är hur djupt vår synd sårar och smärtar Herren. Ibland kanske vi kan tänka att det är inte så farligt med våra små felsteg. Men i Herrens ögon spelar det roll. Gud älskar oss och vi sårar Honom då vi syndar och bryter mot Hans vilja.

Då vi inser och förstår detta borde det verkligen sporra oss att leva våra liv så att vi kan behaga Honom som ett kärleksgensvar till Hans kärlek till oss. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva" (2 Pet 3:11)

___________________
Innehåll kapitel 25:
Profetior mot Amman, Moab, Edom och filisteerna.

Kommentar:
Detta kapitel och de följande innehåller profetior om Judas grannar som på olika sätt gett uttryck för glädje då det gått illa för Juda. 

Ammon (vers 1-7)
Ammoniternas rike låg öster om norra Israel. Det var de som ropade "Ha ha!" och gladdes sig åt Israels olycka (vers 3+6). Profetia om att Ammon ska intas och utrotas (vers 6). Några år efter att Babels kung Nebukadnessar skövlat Jerusalem återkom han och härjade Ammon 582 f.Kr.

Moab (ver 8-11)
Moab låg sydost om Israel på andra sidan Jordan. Moabiterna gladdes sig över Judas ogudaktighet och kommer att intas åt österlänningarna (vers 10). Moab härjades i samma fälttåg som Ammon, 582 f.Kr.

Edom (vers 12-14)
Edom ligger också sydost om Juda, söder om Moab. Både edomiter och judar härstammar från Isak (1 Mos 25:19-26) och var alltså brödrafolk. De båda folken låg ständigt i konflikt med varandra och då Jerusalem förstördes jublade man i Edom. Edom kommer också att drabbas. Edom härjades 552 f.Kr. av Babylons kung Nabonidus.

Filisteerna (vers 15-17).
Filisternas område låg väster om Juda utefter Medelhavskusten. Filisteerna sökte ständigt hämnas på Juda för tidigare förluster. Även filisteerna kommer att drabbas på grund av sitt stora hämndbegär. Filisteerna utplånades av Nebukadnessar 588 f.Kr.

Till eftertanke:
Många av konflikterna i kapitlet bottnar i avundsjuka och hämndbegär. Det finns alltid något som vi kan bli avundsjuka på. Det är viktigt att leva enligt ordspråket "Fräls oss från jämförelse".


Inga kommentarer: