30 apr. 2011

Kristen skola prickas för att ha kristna värderingar

Dagens Nyheter rapporterar att en kristen skola har prickats för att ha uttryckt kristna värderingar om homosexualitet. Det är väl knappast förvånande att en kristen skola framhåller Bibelns syn på sex och samlevnad.
DN skriver:
"En kristen gymnasieskola i Solna lärde ut att homosexualitet är en synd. Den prickas nu av Skolinspektionen. 
Det var den 25 februari 2010 som en elev vid Andreasgymnasiet anmälde skolan sedan flera lärare på skolan vid flera tillfällen framhållit att homosexualitet är en synd. Också skolans rektor förde fram dessa åsikter enligt anmälan."
Läs mer i DN>

Analys av abortdebatten i DN

Stefan Swärd kommenterar den uppblossande abortdebatten på sin blogg:
"Jag fick en omfattande feedback på mitt inlägg i Dagens Nyheters pågående abortdebatt. När jag yttrar mig i abortfrågan gör jag det som expert, eftersom jag har ägnat 3-4 år av mitt liv åt forskning i ämnet abortpolitik, vilket resulterade i en doktorsavhandling i januari 1984. Utifrån en rent vetenskaplig undersökning slår jag fast i avhandlingen att den svenska kvinnorörelsen konsekvent var emot fri abort under hela 1900-talet fram till cirka år 1967-69. I mitt DN-inlägg åberopade jag inga kristna-religiösa argument utan endast några enkla självklarheter som hävdats i abortdiskussioner de senaste 100 åren. Jag hade ju en liknande artikel i Svenska Dagbladet för några år sedan, med liknande reaktioner."
Läs mer>

Läs också från Om människans värde:
Klara spelregler om vilka som får delta i abortdebatten

Abortdebatt med unkna inslag

Forskare ifrågasätter kvinnorörelsens abortsyn och svensk abortlag

Abortdebatten, uppsummering

Bengt Malmgren skriver på sin blogg:
"Sedan jag skrev mitt förra inlägg har en del hunnit hända. De båda filosoferna vars ursprungliga inlägg lämnade mycket övrigt att önska kom med en replik på statsvetare Marcus Ohlströms välgenomtänkta kritik. Deras replik höll en mycket bättre standard och behövdes som klarläggande och komplement av av deras första artikel.

Regeringen genom Nyamko Sabuni har tagit RFSU i handen och skrivit ett debattinlägg tillsammans med Åsa Regnér för att återställa ordningen och gjuta olja på vågorna efter att de två filosoferna vågat bryta abortfrågans etiska tabubeläggning. Man uttrtyckte oro över "abortfientliga krafter" i Europa och upprepade det gamla mantrat att det aldrig är acceptabelt att begränsa kvinnans rätt att bestämma över sin kropp, som om det vore det debatten handlar om. Den etiska frågan tar de inte upp."
Läs mer>

Lördagsgodis

Vårförkylning?

29 apr. 2011

rupebas morgonkoll den 29 april

Medierådgivare: Självklart är det okej
Dagen - "Medierådgivaren Paul Ronge har på sin blogg kommenterat fajten mellan Frälsis och TV4: "Till och med den vanligtvis så kommunikativt klumpiga och ovana Frälsningsarmén verkar ha fått blodad tand", skriver han. Enligt honom är motivet klart: att sabotera scoopet och föra fram sin egen vinkel. Paul Ronge berättar att han blev uppringd av Kalla Fakta som undrade om det verkligen var okej av Frälsningsarmén att göra så här ur krishanteringssynpunkt. Han svar var: "Självklart är det okej!"

David Wilkerson död i bilolycka
Världen idag - "David Wilkerson, pastor och författare till boken "Korset och Stiletten", dog natten till i dag i en bilolycka. Hustrun Gwen, som också var med, är allvarligt skadad och vårdas på sjukhus i Tyler, Texas."

"Korset och stilettens" författare död
Kyrkans Tidning - "David Wilkerson, amerikansk pastor och författare till boken "Korset och stiletten", har avlidit efter en bilolycka i Texas."

Wilkerson och apatin i svensk kristenhet
Micael skriver i Hela pingsten - "I morse fick jag reda på att David Wilkerson har gått hem till Gud. 2004 delade han ett profetiskt budskap till den evangeliska kyrkan i Sverige som är brinnande aktuellt idag, och som stämmer överens med min erfarenhet: Vi är apatiska. ”Högmodet är Amerikas synd, och apatin är den evangeliska kyrkans synd i Sverige”, sa Wilkerson."

28 apr. 2011

Wilkerson död i trafikolycka

En av de stora profetrösterna i kristenheten de närmaste femtio åren har omkommit i en trafikolycka. Dagen skriver:
"David Wilkerson, pastor och författare till boken "Korset och stiletten" omkom i natt i en bilolycka.
Även hustrun Gwen var med i olyckan och vårdas nu på sjukhus.
David Wilkerson blev 79 år. Han omkom omedelbart vid en frontalkrock med en långtradare i Texas."

”Kalla fakta” försöker granska Frälsningsarmén

Från Dagen:
TV4:s "Kalla fakta" granskar Frälsningsarméns syn på aborter och homosexualitet. Men samfundet vill inte ställa upp på intervjuer och lägger istället ut alla redaktionens frågor på sin hemsida.
"Ställningskriget" mellan dem har nu pågått i tre månader och har kunnat följas på hemsidan. Av den beskrivningen får man intrycket att TV4:s frågor från början handlade om ekonomiska angelägenheter, som till exempel samfundets fastighetsbestånd, men att intresset senare fokuserats kring synen på aborter och homosexualitet.
Frälsningsarmén erbjöd redaktionen skriftliga svar, men har vägrat att ställa upp på intervjuer. Enligt hemsidan har "Kalla fakta" då valt att komma på spontana besök. Det första skedde i slutet av mars. När tv-teamet inte fick träffa någon ansvarig frågade man receptionisten "Vad anser ni om homosexualitet?", allt enligt Frälsningsarméns uppgifter.

Pingst och "läran om de fria församlingarna"

Mikael Karlendal diskuterar på sin blogg om den traditionella pingstuppfattningen att varje församling är fri och självstyrande. Detta har varit en viktig princip för pingstförsamlingarna i Sverige och Skandinavien, medan pingströrelsen i andra länder har varit mer samfundskyrkor. Här i Lettland har pingströrelsen till och med biskopar.

Pingspastorn Karlendal skriver om utvecklingen i Sverige som går mot ett mer samordnat pingstsamfund:
"Jag tycker det är uppfriskande och bra på något sätt, att det blir lite mer ordning kring detta. Det är bättre med tydligare samfundsstrukturer än allt för lösa och otydliga sådana.
Jag tror inte att renodlad kongregationalism (att varje enskild församling/ideell förening är helt självständig och helt självbeslutsfattande i allt) är en biblisk ordning. Den inom pingströrelsen så kallade ”läran om den fria församlingen” är inte så biblisk som många tror. Enligt min mening, har man missat flera väsentliga fakta i bibeltexterna:
De nytestamentliga församlingarna var inte helt autonoma. Enligt Apg 15 samlades apostlarna och de äldste i Jerusalem för ett möte då det beslutades om huruvida de hednakristna skulle omskäras eller ej. Detta är ett uttryck för en beslutsnivå som ligger ”ovanför” den lokala församlingen. Den visar också att det just vid denna tid var antingen apostlarna och ledarna kring dem som var en högre ledarskapsnivå eller alternativt var det församlingen i Jerusalem (och i så fall närmare bestämt ledningen där) som utgjorde en högre ledarskapsnivå – över de lokala församlingarna på annat håll."

Läs mer>

27 apr. 2011

Kalla fakta granskar Frälsningsarmén – version 6

Följetongen om Kalla Faktas granskning av Frälsningsarmén fortsätter:

Om ärlighet och förtroende

"När vi efter noga övervägande och efter att ha tänkt igenom för- och nackdelar kring frågan om intervju, till slut tackade nej till Kalla faktas erbjudande om en intervju med någon ur Frälsningsarméns ledning, så tog vi för givet att detta skulle accepteras och respekteras. Anledningen är att en förinspelad intervju redigeras ofta hårt, redigeras och klipps in i programmet, där ord ofta får stå lösryckta ur sitt sammanhang och detta är inte Frälsningsarméns ledning intresserad av att medverka till."

Läs mer på Frälsningsarméns hemsida>
Dagen

26 apr. 2011

rupebas morgonkoll den 27 april

Kristna värden behövs i debatten
Hemmets Vän - "Kristendomens grundläggande värderingar såsom nåden, barmhärtigheten och förlåtelsen bör bevaras och försvaras i ett öppet debattklimat där olika uppfattningar ryms på ett respektfullt sätt."

Kungsbackaherde ny ordförande i Oas-rörelsen
Kyrkans Tidning - "Joachim Holmgren, 48, kyrkoherde i Kungsbacka-Hanhals är ny ordförande i Oasrörelsen. Vid årsmötet för två veckor sedan ersatte han Leif Nordlander, kyrkoherde i Vara."
Dagen

Twitter om Jesus återkomst
Dagen - "Sociala medier kommer att vara viktiga vid Jesus återkomst. Det menade Billy Grahams son Franklin Graham i en intervju nyligen."

Madonna lämnar kaballah och närmar sig Opus Dei
Dagen - "Efter femton år som kabbalah-anhängare verkar Madonna vara på väg att göra slut med den judiska läran för att i stället börja odla gemenskap med den katolska gruppen Opus Dei."

”Blåsippors rättsskydd högre än oönskade fosters”

Stefan Swärd skriver på DN Debatt en replik i debatten som tagit fart den senaste veckan om en förändrad syn på aborter.
Swärd skriver: "Hur vi värderar fostret beror på om det är önskat eller inte – en märklig människosyn. Blåsippor och vargar har betydligt högre rättsskydd än oönskade barn före den 18:e graviditetsveckan." 
Läs mer>

Uppståndelsedans

Mer än 2000 medlemmar från South Baptist Church i Houston, Texas, dansar loss på uppståndelsedagen.

25 apr. 2011

51% tror på ett liv efter döden

Dagens Nyheter rapporterar om en internationell internationell undersökning som visar att det är fler som tror på ett liv efter döden än de som tror på Darwins utvecklingslära.
51% säger att de tror på ett högre väsen och ett liv efter döden och 41% som tror på utvecklingsläran.

Emmausvandrarna

"När de nu talades vid och överlade, närmade sig Jesus själv och slog följe med dem" (Luk 24:15 FB)

Time om Rob Bell

"Time gör Rob Bells bok till en toppnyhet. Jag noterar också att Time tolkar boken på samma sätt som jag gör. Han ligger inte inom ramarna för det som uppfattas som kyrkans konventionella tro, och vad som menas med evangelikal."

Läs mer på Stefan Swärds blogg>

rupebas morgonkoll den 25 april

Påsken handlar om att befria slavarna
Hemmets Vän - "Påskens budskap är befrielsens högtid. Vi har själva tagit emot den frälsning Jesus Kristus vunnit genom korset och uppståndelsen. Nu kan vi ge en praktisk tillämpning med påsk för de allra fattigaste i världen, skriver Stanley Sjöberg"


"Det finns barn som inte ätit på flera dagar"
Dalarnas Tidningar - "Allt fler barnfamiljer i Falun behöver akut frivillig hjälp för att klara sin vardag. Det menar både Svenska kyrkan och frikyrkor.
- Det finns barn som inte ätit på flera dagar, säger Christina Johansson - drivande kraft i både Riastugan och Frälsningsarmén. Inför julhelgen hjälpte Frälsningsarmén ett 100-tal barnfamiljer med matcheckar. Nu inför påsken är hjälpbehovet ännu större."


Scenbuddhismen – ett Dalai-drama i åtta akter
Dagen - "Dalai lama besökte Sverige i helgen, och talade bland annat under en gudstjänst i Lunds domkyrka. Dagen går igenom hur han blev västvärldens favorit."

Kristna värden behövs i debatten
Hemmets Vän - "Kristendomens grundläggande värderingar såsom nåden, barmhärtigheten och förlåtelsen bör bevaras och försvaras i ett öppet debattklimat där olika uppfattningar ryms på ett respektfullt sätt."

24 apr. 2011

Uppståndelsen

"Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått." (Luk 24:5-6 FB)

23 apr. 2011

Ett ansikte utåt i väst, ett helt annat i Asien

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän:
"Det finns i västvärlden en falsk bild av orientens religioner som medverkar till att många tycker det är likgiltigt att ta ställning för kristen tro i motsats till islam eller ateism. Den globala närheten till mångfalden av olika trosföreställningar förpliktar därför att vi tar reda på vad Buddha verkligen har sagt, skriver Stanley Sjöberg."

Läs mer>

Lördagsgodis från läkarmottagningen

-Jag är så nervös, doktorn, det här är min första operation.
-Jag förstår precis hur ni känner. Det är min första också.

-Säg sanningen, doktorn! Hur är det med mej?
-Ja, om ni känner er lika dålig som ni ser ut har ni kommit försent.

-Vill herr Svensson vara vänlig och se mig rätt i ansiktet.
-Hörnu doktorn, jag har mina egna problem att tänka på.

22 apr. 2011

Långfredag

"Och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten." (Joh 19-17-18 FB) Bilden: Freefoto.com

Ulla Karlsson: ”Nu vet jag vad som är tabu i kyrkan”

Kyrkans Tidning skriver på ledarplats:
"Ulla Karlsson, präst i Aspeboda församling utanför Falun, har orsakat den kraftigaste läsarstormen någonsin på nätdebatten i Kyrkans Tidning. Hon anklagas för att bryta mot kyrkans lära och flera framför åsikten att hon inte längre borde få vara präst. Någon menar att hon borde brännas på bål. Hon är också anmäld till sitt domkapitel.
Anledningen är två artiklar där  hon – kategoriskt och onyanserat, menar många – går till generalangrepp på den objektiva försoningsläran. (Läs den ena artikeln här och den andra här). Hon framför tanken att det inte behövs några blodiga offer, vare sig mänskliga eller gudomliga, och att kyrkan har ett ärende till människorna utan att man behöver hävda att Jesus dog på korset för våra synders skull
."

Ulla Karlsson citeras i artikeln och det verkar som Jesu död var en stor tragedi som råkade hända och som inte har med vår synd att göra:
"Det finns ingen synd att förlåta på det sättet som man menar i den objektiva försoningsteologin. Jesu död ser jag som en stor tragedi och det gäller att se hans död för vad den är."

Om Ulla Karlsson verkligen menar att kyrkan borde ha ett annat budskap än att Jesus dog på korset för våra synders skull, så undrar jag, vad skulle det budskapet i så fall vara??? Tar man bort det mest centrala i den kristna tron, vad finns det då kvar??

/PB

rupebas morgonkoll den 22 april

Var fjärde dansk tror att Jesus uppstod
Dagen - "Ny undersökning: Hälften av Danmarks befolkning tror att Jesus korsfästes. En fjärdedel på att han också uppstod."   Läs också i  Jyllands-Posten


44 000 har lämnat Röda Korset
Dagens Nyheter - "Var femte medlem. Förskingringsskandalen och kritik mot höga arvoden har fått medlemsantalet att rasa."   Läs också i Dagen

Ungern skärper abortpolitiken
Världen idag - "Fostret skyddsvärdigt redan vid befruktningen. På måndagen antog Ungern en ny konstitution som nu ska ligga till grund för landets lagstiftning. Där slår man bland annat fast att skydd för livet även ska gälla foster från befruktningsögonblicket. En formulering som bland andra svenska abortförespråkare nu rasar över."

Årets överraskning
Hemmets Vän - "I jultid är berättelsen om Jesus ett glädjebud. Så är det också i påsktid. Inte minst för att den vågar berätta sådant som vi inte hade förväntat oss, var benägna att tro eller kunde förstå. Bli inte förvånad om påskens budskap överraskar."

21 apr. 2011

Glad Påsk!

GLAD PÅSK!  (Bilden: från gågatan i Palanga, Litauen.)

Den sista måltiden

"När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom.  Och han sade till dem: "Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er, innan mitt lidande börjar.  Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike."  Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: "Tag detta och dela mellan er. Ty jag säger er att jag från denna stund inte skall dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer."  Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig."  På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er. (Luk 22:14-20 FB)" Bilden: Freefoto.com

20 apr. 2011

DN Debatt: ”Dags för samhället att nyansera synen på aborter”

Från Ja Till Livets - nyhetsbrev

"De två filosoferna fil dr Nicolas Espinoza
docent Martin Peterson, får nu stark kritik för sin debattartikel om att modernisera abortlagen av socialdemokraten Lena Sommestad och doktoranden Marcus Ohlström

Sommestad hävdar att förslagen är "unkna" och i bloggar och kommentarsfält är påhoppen mot skribenterna inte sällan väldigt grova.

Gudrun Schyman kallar de båda filosofernas artikel för "den här smörjan" och på SR P3:s Sara Hansson "tycker att dom [Espinoza och Peterson] i fortsättningen kan ägna sig åt att nyansera en plats där solen aldrig skiner. Saras röv".

Bakgrund: Sverige har Europas mest liberala abortlag med fri abort till graviditetsvecka 18 och där skälen för abort inte prövas om man anför handikappindikation, vid ansökan om abort efter vecka 18. Det är " parets upplevelse av skadan" som avgör om abort beviljas, trots att abortlagen föreskriver "synnerliga skäl"." Frikyrkan - en bortglömd kulturradikal

Gunnar Hallingberg som är medieforskare, litteraturdocent och tidigare rektor för Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Svenska Missionsförbundet) har nu sammanställt ett verk om den så malträterade frikyrkorörelsen. Han konstaterar att denna viktiga del av vårt kulturarv och kulturhistoria är märkligt försummad.

Läs mer i Sundsvalls Tidning>

UR:s sexsatsning synades under SEA-seminarium
Från SEA:s nyhetsbrev

Drygt 40 personer besökte frukostseminariet "Sexualkunskap utanför kartan?", som SEA arrangerade tillsammans med Credoakademin i Stockholm.

Bakgrunden till seminariet var den massiva kritik som riktats mot Utbildningsradion, UR, då de har tagit fram ett lektionsmaterial i samarbete med RFSU. Från SEA:s håll anser vi att materialet inte speglar den mångfald av åsikter som finns i det pluralistiska samhället utan enbart utgår från ett visst perspektiv. Satsningen ställer dessutom frågor kring skolans roll när det gäller att förmedla kunskaper till unga om sexualitet. Uppmuntrar lektionsmaterialet till en liberal sexualetik som inte delas av stora grupper i samhället?

Seminariet bjöd på en hel del saklig kritik av UR:s lektionsmaterial.

Bland annat kunde vi från SEA:s håll belysa hur filmen stred mot läroplanen för grundskolan. Där framgår det tydligt att "[a]lla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra uppfattningen".

Med vilket förtroende skickar de som tycker att sex hör till monogama äktenskap, nu sina barn till skolan? Eftersom stora grupper känner sig uteslutna från lektionsmaterialet är det bara att konstatera att UR utgår från en ensidig uppfattning. Det finns nämligen olika uppfattningar om hur man i Sverige i dag ser på kärlek och sex, eller på äktenskap och sex.

Bilden bekräftades av Marie Nylén från Levande familjer som under seminariet läste upp flera mail från upprörda föräldrar.

Skälet till att UR valde att samarbeta med RFSU, var att de enligt dem hade mycket sakkunskap och var ofta ute på skolor och informerade om sex.

Världen idag rapporterade från seminariet:

"- Men RFSU är faktiskt en lobbyorgansation, även om den bland allmänheten har fått status av myndighet. Det tycker jag är väldigt olyckligt.

Enligt Anna Birgersson-Dahlberg svarar filmens och det övriga materialets innehåll mot ämneskraven och bygger på frågor som ungdomar själva har haft. Dessutom har det provats på referensgrupper av lärare och elever.

- Filmen ska ge baskunskap, så etik tas inte upp. Den ger ingen helhetsbild, utan meningen är att läraren ska använda den som underlag för en vidare diskussion i klassrummet. Jag har själv varit med om att det sker, sa hon.

Marie Nylén från den kristna organisationen Levande familjer berättade att många upprörda föräldrar hört av sig om UR:s material, och ifrågasatte även den positiva reaktionen bland elever som sett filmen.

- Det krävs mycket mod för att en trettonåring ska stå upp för en annan åsikt än majoriteten. Det här är inte demokrati, utan toppstyrt.
Kritisk var även Rouby Hanna, som studerar på Credoakademins bibelskola. Hon menade att producenterna ignorerat den stora grupp invandrare i Sverige som står mycket långt från en liberal sexualmoral.

- Jag bor i Södertälje, där föräldrarna anser att ungdomarna ska vänta med att ha sex tills de gift sig, och som dessutom lever i en stark hederskultur. När de får veta att skolan introducerat ett sånt här material kan det utlösa våldsamma krockar inom familjerna, sa hon till Världen idag."

Efter seminariet upplevde vi att UR hade tagit till sig av kritiken. Samtidigt vet vi att lektionsmaterialet används flitigt på skolor runt om i landet.

För att balansera undervisningen och hjälpa föräldrar håller vi på att ta fram en DVD från frukostseminariet. DVD:n kommer inom kort att tillgängliggöras för intresserade som till exempel vill skicka den till lärare eller rektorer som underlag i undervisningen. Debatten fortsätter.

JACOB RUDOLFSSON

Samordnare
Svenska Evangeliska Alliansen

rupebas morgonkoll den 20 april

Tillslag mot kristen församling i Peking
Dagen - "Polis i Peking grep i söndags medlemmar i en underjordisk, protestantisk kyrka. De ökande tillslagen mot oliktänkande efter Jasmin-demonstrationerna gäller tydligen nu även religiösa grupper."

Bibeln sätts upp som teaterföreställning
Kyrkans Tidning - "Göteborgs stadsteater sätter upp Bibeln på stora scenen nästa år. Det är författaren Niklas Rådström som har dramatiserat en helaftonsföreställning där både gamla och nya testamentet ingår."
Europarådet: Kön – en social konstruktion
Dagen - "Europarådet är på väg att omtolka ordet "kön". Nu ska kön bli en social konstruktion, inte en biologiskt grundad skillnad mellan människor."

Kristen kvinna och stark
Sändaren -"Kristen och kvinna är arbetsnamnet på den nya organisation som ska bli en mötesplats för alla kvinnor men ha en särskild relation till den kyrka som växer fram i arbetet ”Gemensam Framtid”. 

19 apr. 2011

Evangelisation i Sverige

Stefan Swärd skriver i sin blogg:
"Att sprida budskapet, evangeliet om Jesus är den kristna kyrkans viktigaste uppdrag. Vi gör det alldeles för tamt och oengagerat i svensk kristenhet, och vi har för dåligt strategiskt tänk. Tamheten tror jag också beror på att evangeliets kraft och hur unik Jesus är, har tunnats ut. Universalistiska läror bidrar till att ta kål på evangelisations- och missionsiver. Om alla ändå blir frälsta till slut, och om det inte är så viktigt att man får höra om Jesus, då kan man både som kristen och som kyrka slå av på takten, Gud fixar allt till slut ändå oavsett hur bra eller dåligt vi missionerar. Sedan finns det en ”uppvuxen i frikyrkan”-syndrom, det är väl ingen skillnad på vi och dom, och vi ska väl inte kalla oss för vi och dom, det unika med Jesus och kristen tro tunnas ut och vattnas ur, till slut blir inget kvar än en medioker kulturkristendom. Det är sorgligt med folk som har vuxit upp i kristna sammanhang men mest skäms över sin bakgrund, och vars enda analys sträcker sig till att kritiskt granska befintliga kristna kyrkan. Och som totalt har missat det unika med evangeliet om Jesus, trots kristna kyrkans mänskliga brister."

Läs mer>

17 apr. 2011

"Ungern riskerar att vrida klockan tillbaka"

RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet om det ungerska lagförslaget som ska upp till beslut i Ungerns parlament.

Det är speciellt två uttalanden i förslaget som Åsa Regnér reagerar mot:
- "Förslaget innehåller en skrivning om att mänskligt liv ska värnas från tidpunkten för befruktningen."
- "Det finns även andra delar i konstitutionsutkastet som är oroande. Utkastet innehåller en skrivning att Ungern ska ”skydda äktenskapet som en livslång institution som bygger på ett frivilligt beslut av en kvinna och en man”.

Jag trodde att de två sakerna skule vara självklara. Rubriken på artikeln är: "Ungern riskerar att vrida klockan tillbaka". Jag tycker det är bra att vrida tillbaka en klocka som går fel.

/PB

”Dags för samhället att nyansera synen på aborter”

Från Dagens Nyheter:
"Nytt forskningsprojekt: Abortlagen bör moderniseras och anpassas till en ny moralfilosofisk syn på kommande generationers intressen. 1960- och 70-talens kvinnorörelse hade fel när den drev fram en abortlag som bygger på tanken att kvinnans rätt till sin egen kropp nästan alltid är överordnad fostrets. Det är dags för samhället att ifrågasätta det här synsättet och abortlagens konstruktion. Vår slutsats är att om framtida, potentiellt existerande individer tillskrivs vikt i exempelvis klimatdiskussioner, bör de även tillskrivas vikt i abortsammanhang. Vi bör därför göra en annan avvägning mellan kvinnans intressen och fostrets. Lagen måste i framtiden spegla hela den komplexa problematiken kring abortfrågan, skriver filosoferna och forskarna Nicolas Espinoza och Martin Peterson.
I Sverige råder sedan 1975 fri abort fram till 18:e graviditetsveckan. Därefter krävs särskilt tillstånd från Socialstyrelsen, som dock måste avslå ansökan ”om det finns anledning antaga att fostret är livsdugligt”. (SFS 1974:595 )
Vi menar att abortlagen bör moderniseras. På samma sätt som Katolska kyrkan och andra religiöst färgade opinionsbildare har fel i tanken att abort är förkastligt under nästan alla omständigheter, hade 60- och 70-talens kvinnorörelse fel när den drev fram en abortlagstiftning som bygger på tanken att kvinnans rätt till sin egen kropp nästan alltid är överordnad fostrets."


Det är fantastiskt att två forskare äntligen kommit fram till den självklara slutsatsen att abortfrågan inte bara handlar om kvinnans kropp och kvinnans rättigheter, utan även om fostrets kropp och om fostrets rättigheter.

/PB

Söndagsmorgon i Riga den 17 april

God söndagsmorgon! Ännu en vecka har gått och våren är i antågande!

På tisdagsmorgon spelade Rut och jag in ett påskprogram i Lettlands Kristna Radio. Ämnet var Jesaja 53:
"Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom."

I torsdags hade Rut och jag en heldag på Officersskolan om Postmodernism och Emerging Church. Det är alltid fint att vara tillsammans med kadetterna och officerarna på skolan.

I fredags hade jag ett nytt möte med den lettiska byråkratin. Vi planerar att ha friluftsmöten i en av de stora parkerna i centrala Riga. I parken finns en stor estrad och sittplatser för flera hundra människor. Vi hade talat med kommunen och de trodde det skulle gå bra, men vi måste tala med Parkförvaltningen först. Vi talade med dem och det visade sig att fredagskvällarna, som vi önskade använda, var lediga. Vi skrev en formell ansökan, där vi talade om vad vi tänkte göra under friluftsmötena, och åkte till Parkförvaltningen. Vi kom in till den ansvarige personen. Han satt och läste vår ansökan gång efter gång, tittade i kalendern och rådfrågade andra tjänstemän som råkade befinna sig inne på kontoret. Därefter satte han fem nya stämplar på vår ansökan och signerade ansökan och skickade oss till nästa avdelning på Parkförvaltningen. Där skulle vi skriva kontraktet, där vår närvaro och hur mycket vi skulle betala, reglerades. Vi satt och väntade en timme, medan tjänstemannen fyllde i alla detaljer i kontraktet. Flera gånger fick han gå till ett annat kontor för att fråga om råd hur man på bästa sätt skulle fylla i kontraktet. Efter ytterligare stämplar fick jag skriva på kontraktet och sedan togs kontraktet till någon annan i korridoren som hade befogenhet att skriva under kontraktet. Nu har vi kontraktet och vår beviljade ansökan med alla stämplar och underskrifter. Nu behöver vi bara ta med de dokumenten till Kommunalhuset och be om tillstånd att få ha friluftsmötena i parken. Någon gång under timmarna på Parkförvaltningen så uttryckte jag en smula frustration över att det tog så lång tid med alla personer som måste vara inblandade i proceduren. Men då sa vår sekreterare tröstande att det säkert har någon funktion med alla stämplar, underskrifter, korridorer och väntande. Och hon har förmodligen rätt.

Men det är helt fantastiskt att det ser ut som om vi ska få ha sex friluftsmöten i centrala Riga på fredagskvällarna mellan 18.00 och 19.00. Om du råkar vara i Riga så är datumen 6/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6 samt 17/5.

I lördags hade vi inbjudit till "Öppen dörr till Officersskolan". En dag då intresserade fick komma och se hur det ser ut på OS och veta lite mer om vad man gör på OS. Deltagare från hela landet samlades. Från Liepaja på västkusten till Seda i nordost nära gränsen till Estland och Ryssland.
Tre av kadetterna fick vara panel och svara på deltagarnas alla frågor:

Idag på söndagsmorgonen ska vi transportera alla Landsledare för Frälsningsarmén i Norden och Östeuropa till förmiddagsgudstjänsten på Riga 1. Ledarna har under helgen sin årliga konferens på en konferensanläggning utanför Riga.

Sedan kommer förmodligen som vanligt en ny vecka. Jag ber att det ska bli en välsignad vecka för dig. Det är ju påskvecka.
Peter Baronowsky

16 apr. 2011

Lördagsgodis: Hur kommer man till himlen?

Det har talats en del om himlen här på rupeba.se under veckan. Det här skämtet talar om vad det egentligen handlar om:

En man dör och kommer till himlen. Sankte Per möter honom vid Pärleporten.
Sankte Per säger: "Så här fungerar det. Det behövs 100 poäng för att komma in till himlen. Berätta alla goda gärningar du gjort, så ska du få poäng för varje sak, beroende på hur bra det var. Då du fått 100 poäng kommer du in."
"OK" säger mannen, "jag gick i kyrkan varje söndag"

"Det var bra", sa Snakte Per, "det är värt två poäng."
"Två poäng?" svarar mannen. "Nåja, jag gav 10% av alla mina inkomster till kyrkan."
"Låt mig se" sa Sankte Per, "det är värt ytterligare två poäng. Gjorde du nåt mer?"
"Två poäng?" svarade mannen, "det var det värsta! Men vad säger du om det här då, jag startade ett soppkök i staden där jag bodde och jag arbetade på ett härbärge för hemlösa krigsveteraner."

"Fantastiskt", svarade Sankte Per, "det är verkligen värt en poäng."
"hmmm...," sa mannen, "Jag var gift med samma kvinna i 50 år och jag var aldrig otrogen mot henne, inte ens i mitt hjärta."

”Fantastiskt", svarade Sankte Per, "det är värt tre poäng."
"TRE POÄNG!!" utbrister mannen, "om du ska ha den skalan så går det ju bara att komma in av Guds nåd!"
"Välkommen in..."

Ingen tar över efter major Runa

SvT Västerbottensnytt - Hon har ägnat sitt liv åt sin övertygelse och efter 60 år av arbete under glädje och sorg tänker frälsningsofficeren Runa Uhlander i Hällnäs sluta med verksamheten.

Generalens välkomstmöte

Se Generalens välkomstmöte live på datan. Här är länken>

15 apr. 2011

Slutkommentar om Rob Bells bok

Jag har skrivit fyra blogginlägg under min genomläsning av Rob Bells bok "Love Wins" och här kommer min slutkommentar.

Den kritik jag framfört riktar sig inte mot Rob Bell. Jag bedömer inte Rob Bell som person. Rob Bell är alldeles säkert en mycket sympatisk person. Det som möjligtvis kan vara mindre sympatiskt är att Bell raljerar och mer eller mindre hånar kristna med en mer traditionell syn. Men, som sagt, jag bedömer inte personen. Vad vi däremot allesamman är skyldiga att göra är att pröva och bedöma budskapet.

Rob Bells bok handlar om himmel och helvete. Men begreppen himmel och helvete hos Bell handlar huvudsakligen inte om framtiden, utan himmel och helvete handlar om hur vi upplever våra liv här och nu.
-Himmel definieras som upplevelser av "glädje, frid och kärlek, här i livet" (sid. 59).
-Helvete definieras som att "misslyckas att lita på Guds berättelse av våra liv" (sid.173).
I de korta avsnitt där Bell behandlar ett eventuellt helvete efter döden, så är det ett tidsbegränsat helvete med möjlighet att välja himlen. Och, skriver Bell, Guds kärlek kommer förmodligen att smälta det hårdaste hjärta, så att alla till slut kommer att välja Jesus.

Bell har säkert hämtat sin inspiration till dessa tankar från teologen N.T. Wright, som är en mycket respekterad teolog. Men N.T. Wright gör även en del märkliga uttanlanden. Han säger:
"Helvetet är det som händer då människor säger till Gud till vars avbild vi är skapade:
Vi vill inte tillbe dig
Vi vill inte att våra liv ska formas av dig
Vi vill inte bli förvandlade av Jesu kärlek, han som dog och uppstod för oss
Vi vill inte ha något av det
Vi vill förbli som vi är och sköta oss själva"

http://youtu.be/vggzqXzEvZ0

Om helvetet handlar om att inte tillbe Gud och att sköta sig själv, tror jag att många människor helst av allt skulle vilja fortsätta att leva i det helvetet i evighet. Jag ser dem som åker omkring i fina bilar och klär sig i fina kläder och som lever sitt liv i en ständigt pågående fest. Om det är helvetet så är det säkert för många människor den mest attraktiva platsen att vara på. Det helvetet som jag läser om i Jesu undersvisning i Nya Teatamentet har betydligt mer långtgående konsekvenser än så.

Då man tar ut kompassriktningen vid en orienterering och börjar springa i en lite avvikande riktning än den riktiga, så är inte så stor skada skedd. Men om man fortsätter att springa i den avvikande riktningen så hamnar man till slut på helt fel ställe. Man brukar säga att problemet är inte profeten, utan profetens lärjungar. Då Bell utvecklar N.T. Wrights uttalande så finns risken att den avvikande kursen för oss bort från där vi skulle vara. Och hur går det sedan då Bells lärjungar återberättar Bells tankar?

Jag tror att våra beslut i livet är avgörande för evigheten. Jag tror att Jesus menar allvar då han så starkt uppmanar oss att vara beredda och att några kommer att missa festen för att de inte var beredda. Jag tror att Jesus menar evighet, då han säger evighet. Vem som ska tillbringa evigheten var är inte min sak att bedöma. Det är Jesus som dömer och jag är säker på att han kommer att döma en rättvis dom. Jag förmodar att Jesus kommer att döma varje människa efter de valmöjligheter som den människan fått genom livet. Men jag vet inte, och jag behöver inte bekymra mig om hur Jesus kommer att döma.

Jag kan ha fel och Bell kan ha rätt då han säger att helvetet huvudsakligen handlar om livet på jorden och att helvetet efter döden är tidsbegränsat med möjlighet att göra omval. Men jag tar inte risken. Jag vågar inte förkunna Bells lära för - tänk om Bell har fel! Jag vill inte höra i evigheten: "Jamen, Peter sa ju att det inte var så farligt med helvetet och att vi kunde välja om".

Därför fortsätter jag att nödga människor att välja Jesus här och nu. Jesus har kallat mig att fortsätta Jesu undervisning om konsekvenserna av våra val i livet. Gud vill inte att någon männsika ska bli fördömd. Han vill att alla människor ska få ett evigt liv.
"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv" (Joh 3:16)

/PB

Jag fortsätter att läsa Rob Bells bok - del 4

De tidigare inslagen av reflektioner vid genom läsningen av Rob Bells bok "Love wins" finner du här:
Del 1
Del 2
Del 3

Kapitel 7 - "De goda nyheterna är bättre än så"
I detta kapitel återberättar Rob Bell liknelsen om den förlorade sonen:
Den förlorade sonens berättelse om sig själv handlar om misslyckande och att inte längre vara värdig att kallas son.
Faderns berättelse om den förlorade sonen handlar om att sonen var värdefull, efterlängtad och älskad.
Den hemmavarande sonens berättelse om sig själv handlar om att han arbetat som en slav hela livet utan att få det minsta utbyte av Fadern för det.
Faderns berättelse om den hemmavarande sonen var att han var rik och alltid hade tilgång till fadern.

Den förlorade sonen trodde på faderns berättelse mer än på sin egen och fick vara huvudpersonen på festen.
Den hemmavarande sonen trodde på sin egen berättelse mer än på faderns, kände sig utanför och ville inte vara med på festen.

Livet handlar om vilken berättelse av vårt liv vi vill tro på. Ska vi tro på vår egen berättelse om oss själva eller ska vi tro på faderns.

Så långt är det en fantastisk berättelse återberättad på ett fantastiskt sätt. Men sedan kommer det: Allt detta handlar om himmel och helvete. Himmelen och helvetet är här på jorden och det händer just nu. De två sönerna var på samma fest och den ene upplevde himmelen och den andra upplevde helvetet.

Detta uttalande upprepas vid flera tillfällen i kapitlet. "Helvetet är att lita på Guds berättelse om ditt liv" (sid. 170). Det är vi själva som skapar helvetet då vi misslyckas att lita på Guds berättelse om vårt liv (sid.173).

Om helvetet bara är något som är här och nu tycker jag att perspektivet blir så fattigt. Framtidshoppet om en evighet försvinner och himmel och helvetet handlar bara om hur vi väljer att leva våra liv här på jorden. Vad med alla sånger om evigheten tillsammans med Gud som har uppbyggt tidigare generationers kristna? Finns det inget hopp bortom att leva så bra som möjligt här på jorden?

Vad var avsikten med att Jesus dog på korset? Var det för att vi skulle tro på faderns berättelse mer än på vår egen? Vi hade väl kunnat tro på faderns berättelse lika gärna utan att Jesus hade behövt dö på korset?


Jag tror att Jesu död på korset hade en betydligt djupare och viktigare funktion än att tro på en berättelse: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv" (Joh 3:16)


Kapitel 8 - "Slutet är här"
I det sista kapitel berättar Rob Bell om hur han som ung pojke, tillsammans med sina förlärdrar, bad om frälsning. Bell berättar vilken betydelse den händelsen haft i sitt liv.
Sedan berättar Bell om de många bibelställen om allvaret att välja rätt. Han berättar om de fem jungfrurna som inte var beredda då det var dags och missade festen.

Bell skriver:
"Vad dom än har berättat för dig om slutet-
slutet på ditt liv
tidens slut
världens slut -
så nödgar oss Jesus passionerat att leva som om slutet var nära,
nu,
idag."
(sid 197)

Ett mycket fint kapitel, som jag på något sätt har svårt att passa in i boken som helhet - men, som sagt, ett mycket fint kapitel.
Jag återkommer med min slutkommentar i nästa inlägg....

Peter Baronowsky


PS
Detta är inte ett försök till vetenskaplig analys av Rob Bells teologi. Detta är en bloggpost. Bloggposter uttrycker oftast spontana reaktioner på det som möter oss i livet. Detta är mina spontana reaktioner då jag läser Rob Bells bok.

rupebas morgonkoll den 15 april

Den vilsna manligheten
Ann Heberlein i Kyrkans Tidning - "Jag är faktiskt lite bekymrad över den svenske mannen och hans psykiska hälsa. I den nyss utgivna romanen Den onödige mannen, av Erik Helmerson tecknas ett porträtt av en man som upplever sig vara just onödig....
Jag tror inte, som Berggren, att det är trånga könsroller som är problemet i vår tid. Jag tror tvärtom att det är bristen på tydliga roller som skapar oro."Kristen kvinna och stark
Sändaren - "Kristen och kvinna är arbetsnamnet på den nya organisation som ska bli en mötesplats för alla kvinnor men ha en särskild relation till den kyrka som växer fram i arbetet ”Gemensam Framtid”.

Fortfarande riskabelt vara kristen i Irak
Dagen - "Högsta politiska prioritet, säkerhet för kristna. Näst högsta, hjälp till kristna som tvingats fly. Det är den politiska agendan för Louis Caro Bender, kristen politiker i Iraks parlament."


Reflektioner över synden och helvetet
Stefan Swärd skriver om sexindustrin i Prag - "Det enda hoppet i kampen mot synden är den yttersta domen, att alla en dag ska stå till svars inför Gud. Varje knarkhandlare och sexhandlare som har sluppit undan mänskliga domstolar, ska en dag möta Gud och ens liv ska utvärderas och man ska dömas efter sina gärningar. En dag nås en slutpunkt, hit men inte längre."

14 apr. 2011

Har vi råd att offra yttrandefriheten på toleransens altare?

Mikael Tiensuu skriver på Newsmill:
"De flesta av Terry Jones kritiker menar att han gjorde det medvetet för att provocera en reaktion från muslimer. Vissa menar t o m att Terry Jones sökte just de våldsamheter som sedan ägde rum.
Vad Terry Jones hade för avsikter med koranbränningen vet jag inte. Jag undrar om han ens själv vet det. Att det var provocerande är de flesta överens om, inkl jag själv.

Vad är konsekvensen eller den underförstådda meningen med att lägga allt ansvar på Terry Jones?
Jo, kritikerna antar helt enkelt att de muslimer som orsakade upplopp och mördade oskyldiga inte hade någon som helst kontroll över sina handlingar och följdaktligen inte kan lastas för det som hände.
Hur främlingsfientligt och nedvärderande är inte det, att betrakta dessa människor som viljelösa slavar utan något som helst eget rationellt tänkande?
Det om något är rasistiskt, ett gammalkolonialt tänkande och faktiskt direkt förolämpande, att tro att provocerade muslimer alltid svarar med mord och våldsamheter."


Läs mer på Newsmill>

13 apr. 2011

Jag fortsätter att läsa Bells bok - Del 3

De tidigare inslagen av reflektioner vid genom läsningen av Rob Bells bok "Love wins" finner du här:
Del 1
Del 2

Kapitel 6 - Det finns klippor överallt
I kapitlet berättar Bell episoden när Israels barn saknade vatten i öknen. Då Moses slog på klippan kom det vatten ur klippan. Senare i Nya Testamentet skriver Paulus om denna händelse: "De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus" (1 Kor 10:5 FB).
Bell tolkar berättelsen med att folket i GT mötte Jesus utan att veta att det var Jesus, utan att ens veta att Jesus existerar. Rubriken på kapitlet anspelar på att Jesus på samma sätt finns närvarande i varje klippa, och överallt annars.

Bell skriver vidare om denna närvaro som finns "som en energi i världen, en gnista, en elektricitet som allt har kontakt med. Grekerna kallar den "zoe", mystikerna kallar den " "Ande", och Obi-Wan kallar den "Kraften" (sid 144).

Bell fortsätter tankekedjan med att på samma sätt som israeliterna mötte Jesus i klippan utan att veta att det var Jesus, så kan vem som helst, även Muslimer, Hinduer och Buddhister möta Jesus utan att veta att det är Jesus. Utan att ens veta att Jesus existerar.

Jag är tveksam till om detta håller. All andlig energi vi möter i livet och i olika religioner kan naturligtvis inte vara Jesus. Bibeln talar även om att vi påverkas av onda andar och avgudar. Kan man tillbe någon/något som man inte känner till? Är det OK att tillbe någon/något vad som helst? Och om vi kan möta Jesus i många olika religioner, var det nödvändigt för Jesus att dö på korset? Finns det olika vägar till Fadern?

Här vill jag vara tydlig:
-Rob Bell säger inte att det finns flera vägar till Fadern
-Rob Bell säger att Jesus är den enda vägen
-Rob Bell säger inte att det inte spelar någon roll vilken religion man tillber...
....men säger han inte det ändå?

Rob Bell är, fömodligen avsiktligt, flertydig.

Bell har just lagt ut ett videoklipp där han dementerar att han är universalist (Att alla människor blir frälsta till slut oavsett hur de lever sina liv). Samtidigt menar många som läser Rob Bells bok att Bell är universalist. Stefan Swärd, under många år ordförande för Evangeliska Frikyrkan, skriver att han nu lusläst Bells bok för tredje gången och slår fast att Bell är universalist. Hur är det det möjligt att så många människor över hela världen skriver, efter att ha läst "Love wins", att Bell är universalist, samtidigt som han själv förnekar det? Kan dom inte läsa? Förstår dom inte vad han skriver?

Orsaken är att Bells sätt att skriva uttrycker både-och.  Det finns klara uttalanden som pekar mot att Bell är universalist och dunkla uttalanden som pekar mot att Bell inte är universalist. Bells berättarkonst är både-och samt varken-eller. Ja är inte ja och nej är inte nej. Det är klart att ett sådant framställningssätt skapar förvirring. Om Bell anser att han har något viktigt att framföra borde han väl vinnlägga sig om att bli förstådd. Nu ser det ut som om Bell i stället vinnlägger sig om att bli missförstådd.

Det är på samma sätt i detta kapitel. Då man läser kapitlet kan man lätt få uppfattningen att Jesu närvaro är en andlig energi. Då man till exempel deltar i ockulta seanser och frågar andar så kan Jesu ande dyka upp tillsammans med de andra andarna utan att man vet om att det är Jesus, eller ens vet om att Jesus finns. Är det så Bell menar?

Eller om man tillber Allah eller någon av de hinduistiska gudarna kan det plöstsligt bli så att man tillber Jesus utan att veta om det. Till och med utan att veta att Jesus existerar. Är det detta Bell menar?

Genom att vara flertydig kan Bell tillåta sig att framföra vilka åsikter som helst utan att ta ansvar för åsikterna. Sedan kan Bell stå fram och dementera och säga att han inte alls menar det han skriver. Det är antagligen detta som skapar en sådan uppmärksamhet omkring en bok som egentligen inte har ett entydigt, klart budskap.

Fortsättning följer...

Peter Baronowsky

PS
Detta är inte ett försök till vetenskaplig analys av Rob Bells teologi. Detta är en bloggpost. Bloggposter uttrycker oftast spontana reaktioner på det som möter oss i livet. Detta är mina spontana reaktioner då jag läser Rob Bells bok.

rupebas morgonkoll den 13 april

Kristna arresterade i Peking efter att ha försökt hålla gudstjänst
Kyrkans Tidning - "Ett dussintal kristna som försökt hålla en utomhusgudstjänst i Peking, i en protest mot att de av kommunistpartiet inte får praktisera sin tro, arresterades i söndags."

Påvemöte utan synkretism
Världen idag - "Påven varnar för religionsblandning. Ett halvår före ett vatikanarrangerat interreligiöst möte i Assisi, höjer påven ett varningens finger mot synkretism."

Ingen demokrati utan religionsfrihet
Dagen - "Länder som just nu är inne i folkligt drivna revolutioner har mycket svag religionsfrihet. Och det finns en risk att det nuvarande läget försvårar möjligheten att fritt utöva religion."

Konsten att starta en ny religion
Stefan Gustavssons blogg - "Prästen Ulla Karlsson i Aspeboda (Västerås stift) har en debattartikel i Kyrkans tidning, där hon avreagerar sig mot den tro som hon själv i egenskap av präst företräder."

11 apr. 2011

Hädelselagar måste avskaffas

Per Ewert skriver i Svenka Dagbladet:
"Västvärlden måste våga säga ifrån, och tydligt höja rösten för yttrandefriheten där den idag är strypt. Ett exempel är Pakistan som sedan årtionden har en oacceptabel lag och där kristna under den senaste tiden har mördats för sin tro. Det skriver debattörer knutna till Claphaminstitutet."

Läs mer>

Vem granskar granskaren?

Tuve Skånberg skriver i Världen idag om medias makt med anledning av Kalla Faktas terrorisering av Frälsningsarmén för att avslöja vad som redan är känt för var och en som vill läsa Frälsningsarméns hemsida. Tuve skriver:
"Media är inte längre "tredje statsmakten", de som granskar makten, media har blivit makten. Och när media är fullt upptagen av att vara makten, vem ställer då media till svars? Vem ska granska granskaren?"

Ett annat utslag av medias makt är det nya "Radioleaks". Du kan för radion göra avslöjanden om dina bekanta, arbetsgivare, ja överhuvudtaget om vem som helst som du vill misskreditera. Du behöver inte ens tala om vem du är, eller ansvara för de uppgifter du lämnar. SvT garanterar att inte ens de som arbetar på radion kan spåra uppgifterna till dig. Ditt meddelande är krypterat. Förr var det KGB som uppmuntrade till angiveri. Nu har den rollen tagits över av media. På SvT:s hemsida kan man läsa:
"Radioleaks är till för våra lyssnare och läsare, medborgarna, de som ett public service företag som Sveriges Radio arbetar för. Genom Radioleaks kan du digitalt och krypterat lämna över information till Sveriges Radio.
Sveriges Radio finns i hela Sverige. Att bevaka och skildra varenda del av samhället är i princip omöjligt. Vi är beroende av att ni som medborgare berättar för oss om det viktiga som ni känner till från er vardag, det som aldrig avslöjats eller skildrats."

Jag fortsätter att läsa Rob Bells bok - Del 2

Den första delen av genomläsningen av Rob Bells bok, "Love wins", finns här.

Och här kommer fortsättningen.

Kapitel 4
Kapitlet heter "Does God get what Got wants?" (Kommer Gud att få det han vill?).
Bell börjar med att citera olika kyrkors trosbekännelser från olika hemsidor där det står, förmodligen bland mycket annat, att kyrkan tror på att de ofrälsta kommer att för alltid vara separerade från Gud i helvetet. Och Bell frågar sig vem som skulle attraheras av en sådan trosbekännelse och säger som ironisk kommentar till kyrkans bekännelse: "Välkommen till vår kyrka".

Här tycker jag att en stor del av problemet med Bells teologi illustreras. Det finns en sann, genuin längtan att kommunicera evangeliet så att det blir attraktivt för människor i en postmodern värld. Men i sin iver att göra evangeliet förståeligt och attraktivt ändrar man språket och dessvärre också innehållet så att det lätt blir "ett annat evangelium" som Galaterbrevet 1 så starkt varnar för. Jag får känslan att Bell resonerar ungefär så här: "Det här kommer folk att ha svårt att svälja. Det måste vi ändra på."

Bell kritiserar inte kyrkorna som tror på en evig separation från Gud för att ha en felaktig teologi. Han säger inte att det de tror på är fel. Vad han angriper är att de vågar tala om vad de tror på även om det kan uppfattas som mindre tilltalande. Hade det varit smartare att ha den tron och inte tala om det för någon?

Huvudtemat i kapitlet är frågan "kommer Gud att få det som han vill eller inte?" Gud vill ju att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2). Och Bell frågar: "Hur stor är Gud? Är han tillräckligt stor att uppnå sina syften?" Och fortsätter retoriskt "Kommer denne store, mäktige, underbare Gud att misslyckas på slutet?" Svaret på frågan ser ut att vara självklart, även om det huvudsakligen framställs i form av frågor (sid.98).

Då jag läser detta vill jag utropa: "Nej, Gud får inte som han vill!". Jag vet inte om någon skulle vilja säga det till en av de sex miljoner judar som efter ett långt lidande dödades under andra världskriget. Får Gud det verkligen som han vill? Eller mamman som sakta ser sitt lilla barn svälta ihjäl för att ingen hjälper till att skaffa mat till varken henne eller hennes barn. Får Gud verkligen som han vill?

Bell fortsätter sin argumentation om att Gud i Bibeln verkligen inte är maktlös eller hjälplös och att Gud verkligen inte är den som ger upp (sid.101).

Men kärleken, framhåller Bell, kommer aldrig att tvinga någon. Kärleken har frihet som sin natur. Sedan skriver Bell att efter döden kommer det att ges en en "andra chans" för dem som inte trodde på Gud under livstiden (sid.106). Hur lång tid kommer de att få på sig, frågar Bell, och svarar själv "så lång tid som behövs".

Och sedan sammanfattar Bell sin utläggning med att skriva att om man får tillräckligt med tid så kommer Guds kärlek till slut att smälta ned varje hårt hjärta och varje syndare kommer att vända sig till Gud. Men kärlek kräver frihet och ingen kommer att tvingas.

Kommer alla att bli frälsta eller kommer några att lida separation från Gud för alltid på grund av sina val? På dessa frågar, säger Bell, har vi inte några svar.

Och sedan kommer Bell tillbaka till sin ursprungliga fråga: "Kommer Gud att få det som han vill?" Och så kommenterar han att det är en viktig fråga som vi bör fortsätta att diskutera. Men själv ger inte Bell något svar på frågan (om han inte redan gjort det i sitt tidigare resonemang). Men det finns en viktigare fråga: "Kommer vi att få det som vi vill?" och på den frågan svarar Bell ett klart ja (sid116). vi kommer att leva i resultatet av våra val.

Utifrån detta kapitel förs resonemanget i dag i bloggvärlden och i tidningar om Bell är universalist eller inte. (Universalism är tron på att alla till slut blir frälsta). På den frågan svarar Bell både ja och nej. Och förmodligen gör han det medvetet.

Kapitel 5
Nästa kapitel heter "Att dö för att leva" (Dying to live). Och jag tycker att det är ett riktigt bra kapitel (eller har jag missförstått vad Bell menar?).
Bell talar om olika beskrivningar i Bibeln som beskriver effekten av Jesu död.
-en anklagad som går fri
-en relation som blir återupprättad
-något förlorat som blir återlöst
-en kamp som blir vunnen
-ett slutgiltigt offer som ges
-så att ingen mer behöver offra
-en fiende som älskas

Bell frågar vilken av dessa bilder som är den riktiga, och svarar att en enda bild skulle vara för "trång" för att beskriva det som händer på korset (129).

Men det handlar inte bara om Jesu död. Det handlar om det som sker efter döden. Jesus blir levande igen. Detta är livets princip. Genom död till liv. Då vi mister vårt liv finner vi det. Det är det det handlar om. Att dö för att leva.

Som sagt, ett riktig bra kapitel.

/PB

PS
Detta är inte ett försök till vetenskaplig analys av Rob Bells teologi. Detta är en bloggpost. Bloggposter uttrycker oftast spontana reaktioner på det som möter oss i livet. Detta är mina spontana reaktioner då jag läser Rob Bells bok.

rupebas morgonkoll den 11 april

Körde fast med 37 ton biblar
Kyrkans Tidning - "Han valde verkligen den smala vägen! I lasten hade chauffören 37 ton biblar. I höjd med Kungälv valde han att lita på sin gps i stället för på skyltarna och svängde av från E 6 in på en smal grusväg, parallell med motorvägen."


Stefan Swärd om Rob Bell
Stefan Swärds blogg - "Jag har nu lusläst boken en tredje gång för att försöka besvara frågan om Bell är universalist eller inte. Bell förnekar det själv. Efter en tredje genomläsning har jag kommit fram till slutsatsen att han bör klassas som universalist."

Måste man vara kristen för att vara präst?
Mikael Karlendals blogg - "En präst i Svenska kyrkan Ulla Karlsson, präst i Aspeboda församling, är anmäld till domkapitlet i sitt stift för att hon inte vill tala om en Gud som straffar synden. Hon vill inte tala om en frälsare som lider döden på ett kors för mänsklighetens synder. Hon tror inte att skapelsen är fallen i synd. Det behövs därför ingen försoning, ingen försoningsdöd på korset – allt sådant tal är groteskt enligt denna präst."

10 apr. 2011

Grattis!

Förlåt om jag blir lite personlig, men mellansonen vann finalen i den norska elitserien i innebandy igår. Det måste naturligtvis uppmärksammas. Det var den förste av våra söner som vunnit ett nationellt mästerskap i någon idrott. Det blir förmodligen den siste också. Pojkarna börjar bli gamla. Grattis Daniel!

9 apr. 2011

SEA:s årsmöte belägrades av Kalla Fakta

Från SEA:s nyhetsbrev:

I onsdags höll vi i SEA - Svenska Evangeliska Alliansen vårt årsmöte. SEA är uppbyggt efter klassisk svensk folkrörelsemodell, som en demokratisk medlemsorganisation. Våra årsmöten har vi alltid helt öppna. Vem som helst är välkommen att sitta med och lyssna och vi brukar dessutom ge yttranderätt åt alla närvarande (men inte rösträtt; det är förstås enbart medlemmar som får lov att rösta).

Inför detta årsmöte blev vi kontaktade av tv-programmet Kalla Fakta som önskade vara med (för bakgrund, se här och här). Det förändrade situationen. Att ha ett tv-team med rullande kameror på plats i ett årsmöte med runt 50 personer fungerar förstås inte; det förändrar ju helt dynamiken för samtal och diskussioner och lägger sordin på spontanitet och kreativitet. Det ville vi inte vara med om.

Vi fick därför ändra karaktär på vårt årsmöte och göra om det till ett slutet medlemsmöte. Vi meddelade också detta till Kalla Fakta, samtidigt som vi underströk att vi gärna svarar på alla frågor om vårt arbete och att vi föredrar att göra det skriftligt.

Vi hade ett väldigt bra årsmöte, som inleddes med ett besök av statssekreterare Ulf Perbo, som talade om "Kyrkornas roll i samhället". Det är mycket positivt att det nu kommer så tydliga signaler från regeringen av uppmuntran och bejakelse av det civila samhället, dit kyrkorna hör. Regeringens vilja att nu - till skillnad mot förra mandatperioden - lyssna till företrädare för kristen tro, liksom till företrädare av andra religioner, är något att vara tacksam över!

Därefter vidtog årsmötesförhandlingar med verksamhetsberättelse, revision, val av styrelse, samtal om arbetets utveckling, bön och förbön.
Ett mycket lyckat årsmöte, med ett undantag. Kalla Fakta valde att belägra mötesplatsen på Östermalm under fem timmar. Det gjorde att en del personer valde att inte komma och att årsmötet därför samlade färre personer än vanligt. En störning av den demokratiska processen i vårt arbete.

En bit in i statssekreterarens presentation valde Kalla Fakta också att ta sig in i kyrkan och upp till lokalen för årsmötet, trots att de visste att det var ett slutet möte som de inte hade tillträde till. Vi tvingades köra ut dem - och de kunde filma "personer som verkar ha något att dölja eftersom vi från tv inte får vara där" (för att nu försöka gissa hur de har tänkt använda bildmaterialet).

Några frågor att svara på har vi däremot inte fått.
Vi i SEA är inte rädda för media, vi har ingenting att dölja och vi har alltid (med undantag för situationer där vi på grund av resor inte haft möjligheten) ställt upp i intervjuer och debatter i tidningar, radio och tv.

Av olika skäl, bland annat därför att Kalla Faktas program ska handla om Frälsningsarmén och inte om SEA, valde vi att denna gång säga att vi gärna svarar på alla frågor, men vi avböjer en filmad intervju. Resultatet har blivit att vi trakasseras av Kalla Faktas redaktion och att de påverkar vårt arbete negativt.

På tal om ingenting: Anledningen till att människorna på Sicilien betalar så mycket beskyddaravgifter och att samhällssystemet efterhand blivit så korrumperat, är inte att människorna där är mer korrupta än på andra platser. Det beror istället på att maffian förföljt och trakasserat människor tills de till slut gett upp och betalat sin beskyddaravgift för att få bli lämnande ifred.

Tur att man inte lever på Sicilien; det verkar vara så ociviliserat och respektlöst där.

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare