31 dec. 2023

Ett år håller på att ta slut och snart börjar ett nytt år.Nu är det bara några timmar kvar av 2023. Och i samma ögonblick som 2023 tar slut börjar det nya året som vi kommer att benämna 2024.

Det är som att bläddra till nästa sida. Vi vet väldigt mycket om vad som hände 2023 och vi vet väldigt lite om vad som ska hända 2024.

Årsskiftet påminner oss om det som varit och låter oss drömma om det som ska komma.

Ge tid till en självrannsakan:

Det som varit:
- Vad har inte varit så bra?
- Vad är det som har varit bra?
- Är det någon människa jag borde be om förlåtelse?
- Vad vill jag be Gud om förlåtelse för?

Det som kommer:
- Vad drömmer jag om inför det nya året?
- På vilket sätt kan min Gudsrelation bli bättre?
- Vad önskar jag uppnå under 2024?

(Jag har själv skrivit ned dessa frågor, lagt dem i min Bibel, och börjat fundera på vad jag ska skriva inför det kommande året)

Idag har Sylvester namnsdag. Nils Bolander har skrivit en dikt om tankarna inför ett årsskifte. Rut har i Dagens Andakt skrivit om Nils Bolanders dikt "Sylvestertankar". Den andakten kommer i morgon. Missa inte den.

GOTT NYTT ÅR!

Dagens andakt den 31 december

 

Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade: Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år….”  (Luk 13:7-8)

Det finns många punkter i en berättelse. Det är bra med punkter. En punkt markerar ett slut och en ny början. Efter punkten får man hämta andan. Sedan börjar något nytt. Alla punkterna, utom den allra sista i berättelsen är en del i en helhet.

Varje liv är en berättelse. Varje nyårsafton är som en punkt i denna berättelse. Det gamla året, med dess glädjeämnen och sorger, framgångar och misslyckanden, hör liksom till den gamla ”meningen”. Vi markerar årsskiftet och tar sats inför det nya som ska komma.

När jag skriver en berättelse kan jag betrakta varje mening och ändra på orden så att meningens mening blir tydlig. I livet kan jag inte ändra på det som varit.  Men jag kan be om förlåtelse för det jag gjort fel mot andra, och jag kan förlåta och försonas med det som andra gjorde fel mot mig. Jag kan sätta punkt och släppa taget om det som varit. Min spelplan kanske har förändrats radikalt, men jag får införliva de erfarenheter, som det gångna året gett, och börja om från en ny utgångspunkt.

BÖN

Tack min Gud för vad som varit!
Tack för allt vad du beskär!
Tack för tiderna som farit!
Tack för stund som inne är!
Tack för ljusa, varma vårar!
Tack för mörk och kulen höst!
Tack för redan glömda tårar!
Tack för friden i mitt bröst!

                                                FA’s sångbok nr 261

HAR DU BESTÄMT DIG? – 2 Krön 23

 

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 23
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Chronicles+23&version=SFB15

"Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen, att de skulle vara ett HERRENS folk" (2 Krön 23:16 FB)

 Jojada såg till att den rättmätige kungen insattes i tjänst. De hade bestämt sig för att följa kungen vart han än gick (vers 7). De hade bestämt sig för att vara Herrens folk. De hade bestämt sig och de beseglade sitt beslut med ett förbund (vers 16).

Har du bestämt dig för vem du vill vara? Har du bestämt dig för vem du vill följa? Om du är frälsningssoldat har du skrivit under ett förbund.

Ta fram det igen och läs. Förnya ditt förbund med Gud. 

Om du inte ha ingått ett förbund med Herren kan det vara bra att göra det nu. Tänk efter inför Herren:

- Vad du vill uträtta med ditt liv
- Vem du vill vara- Vem du inte vill vara

Skriv sedan ned det och ingå ett förbund med Herren om hur du vill att ditt liv ska se ut.
_______________________________

-Mannakorn att tugga på under dagen:
Vem vill jag vara och vad vill jag uträtta med mitt liv?

_______________________________

Innehåll:

Prästen Jojada gör uppror mot Atalja och insätter kungens son som ny kung.Jojada sluter ett förbund mellan sig själv, kungen och folket. Folket ger av till Baalstemplet och slår sönder dess altaren och bilder.

Kommentar:
I drottning Ataljas sjunde regeringsår tog prästen Jojada mod till sig och slöt ett förbund med befälen (vers 1). Hon hade orättfärdigt intagit tronen efter sin son och dödat alla tänkbara arvingar till tronen. Men en kom undan. Joash var nyfödd och gömdes i Guds hus i sex år. Gud hus var ett lämpligt gömställe eftersom Atalja tillbad helt andra gudar på offerhöjderna.

Jojada samlade dubbla beväpnade vaktstyrkor och förde ut kungasonen och satte honom på tronen. Allt folket jublade "Leve kungen" och Atalja dödades.

Jojada slöt ett förbund med folket att de skulle vara ett Herrens folk (vers 16). Folket begav sig sedan till Baals tempel och rev ner det.

Jojada satte igång hela denna process med risk för sitt eget liv. Han hade kunnat blunda för all orättfärdighet och leva ett stillsamt liv. Han hade förmodligen tänkt tanken på att Atalja måste avsättas många gånger under de sex åren som hade gått. Han hade kanske många gånger tänkt att någon borde göra något åt situationen. Men på det sjunde året orkade han inte se orättfärdigheten: Han måste bara handla.

Så kan det också upplevas att vara kristen idag. Många ser hur ogudaktigheten breder ut sig och bibeltron bleknar, till och med bland kristna. Någon borde kanske tala ut om det som sker. Vi kanske inte riskerar vårt liv som Jojada, men vi riskerar att bli förlöjligade och utfrusna. Men ibland bara måste vi tala.

Till eftertanke:
"Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen, att de skulle vara ett HERRENS folk".
Jojada och folket slöt ett förbund med Herren och lovade att de skulle vara Hans folk med allt det kan innebära.
I Psaltaren uppmanas också vi att ge löften till Gud "Ge löften till Herren er Gud och uppfyll dem" (Ps76:12)
- Vika löften är jag beredd att ge Herren inför det kommande året? Vilket förbund är jag villig att ingå med Herren?
- Hur vill jag utvecklas under det kommande året?
- Vad vill jag åstadkomma det närmaste året?

30 dec. 2023

Har du valt Andaktsbok för 2024?


Här kommer Alf-Gunnar Brodds recension och rekommendation i Stridsropet från 2009. Där fick den fem "sköldar". Du kan också köpa den från rupeba. Läs mer i rupebas webshop www.rupeba.se

Inför söndagen: Tema: GUDS BARN

 


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Jer 31:15-17

 • 15 Så säger Herren:
 • Ett skri hörs i Ram,
 • klagan och bitter gråt.
 • Det är Rakel som gråter
 • över sina barn,
 • hon vägrar låta sig tröstas,
 • för hennes barn finns inte mer.
 • 16 Men så säger Herren:
 • Stilla din högljudda gråt
 • och tårarna från dina ögon,
 • för ditt verk ska få sin lön,
 • säger Herren.
 • De ska komma tillbaka
 • från sina fienders land.
 • 17 Det finns hopp för din framtid,
 • säger Herren.
 • Dina barn ska komma tillbaka
 • till sitt land.
 • FRÅN BREVLITTERATUREN
  Gal 4:4-7
  4 Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, 5 för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. 6 Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: "Abba! Far!" 7 Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.

  FRÅN EVANGELIERNA
  Matt 2:13-23

  13 När de vise männen hade rest i väg, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten! Stanna där tills jag säger till dig, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det."
  14 Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten. 15 Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Ut ur Egypten kallade jag min son.
  16 När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de vise männen blev han ursinnig, och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år eller yngre, detta enligt tiden som han noga tagit reda på av de vise männen. 17 Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia:
 • 18 Ett skri hörs i Rama,
 • gråt och bitter klagan:
 • Rakel gråter över sina barn,
 • och hon vägrar låta sig tröstas,
 • för de finns inte mer.
 • 19 När Herodes var död, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten 20 och sade: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, för de som ville ta barnets liv är döda." 21 Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land.
  22 Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judeen efter sin far Herodes vågade han inte bege sig dit. Och sedan han i en dröm blivit varnad för detta, drog han bort till Galileens område. 23 Han bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det som var sagt genom profeterna skulle uppfyllas: att Jesus skulle kallas nasaré.

  FRÅN PSALTAREN
  Ps 71:2-6

 • 2 Rädda mig och befria mig
 • i din rättfärdighet,
 • vänd ditt öra till mig och fräls mig.
 • 3 Var min klippa där jag kan bo,
 • dit jag alltid kan komma,
 • du som gett befallning
 • om min frälsning.
 • Du är mitt bergfäste
 • och min borg.
 • 4 Min Gud, befria mig
 • ur den gudlöses hand,
 • ur förbrytarens
 • och förtryckarens grepp,
 • 5 för du är mitt hopp, Herre,
 • Herre, min trygghet
 • ända från min ungdom.
 • 6 Du har varit mitt stöd
 • ända från moderlivet,
 • du har förlöst mig
 • ur min mors inre.
 • Dig lovar jag alltid.
 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)

  Dagens andakt den 30 december

   

  ”(Visheten) går fram på rättfärdighetens väg – mitt på det rättas stigar.” (Ords 8:20)

  Min bilskollärare lärde mig att när man kör på en mörk väg, ska man hålla sig så nära mittlinjen som möjligt och undvika att köra för nära vägens kanter. Risken finns att man kör i diket eller att det snabbt dyker upp hinder utmed vägkanten, och i mörkret upptäcker man dem inte förrän det är för sent.

  Dagens bibelord talar om rättfärdighetens väg. Det är en smal väg. Flera nya översättningar använder inte ens ordet väg, utan talar om rättfärdighetens stig. Och Jesus säger att ”… den väg är smal som leder till livet”.  Om jag vill vara vis ska jag färdas ”mitt på” det rättas stigar. Jag måste hålla mig så långt ifrån de faror som lurar längs kanterna i det dunkla och tvetydiga. Det innebär att jag inte kan kompromissa med synden i mitt liv. Jag måste bannlysa allt som inte tål ljuset, och om jag vill undvika att falla av vägen, bör jag hålla mig så långt in på rättfärdighetens väg, som möjligt.

  BÖN

  Jesus, jag vill vandra i ditt ljus idag. Rättfärdighetens stig är smal, och jag vet inte alltid vad som är rätt och fel. Men jag vill vandra nära dig, du som är rättfärdigheten själv.

  GUD VAKAR ÖVER SITT ORD – 2 Krön 22

   

  Bibelläsning: Andra Krönikeboken 22
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Chronicles+22&version=SFB15

    "När nu Atalja, Ahasjas mor, såg att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten i Juda. Men just när kungabarnen skulle dödas, tog kungadottern Joshabat i hemlighet bort Joash, Ahasjas son, från kungasönerna och förde honom tillsammans med hans amma in i sovkammaren" (2 Krön 22:10-11 FB)

  Atalja, Ahasjas mor bestämde sig för att döda alla av Davids hus. Hon ville inte ha konkurrenter till tronen.

  Men Gud hade långt tidigare sagt till kung David: "Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid." (2 Sam 7:16). Gud vakar över att hans ord går i uppfyllelse.

  Då alla kungabarnen skulle dödas fanns det en som blev gömd i sovkammaren. Han var sedan gömd i Guds hus i sex år, hela Ataljas regeringsperiod. Många år senare gömdes Jesus då Herodes beslöt att döda alla gossebarn (Matt 2).

  Gud vakar över sitt ord. Du kan lita på Guds ord. Jesus sa: "Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett." (Matt 5:18)

  _______________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Du kan lita på Guds ord
  _______________________________

  Innehåll:
  Ahasja blir kung i Juda och dödas.
  Ahasjas mor tar sedan makten och dödar alla av Davids hus,
  utom Joash som gömdes undan.

  Kommentar:
  Här ser vi konsekvensen av Johafats tidigare beslut att låta sin son gifta sig med Atalja, dotter till kungen i Nordriket. Detta gjorde Joshafat för att bilda en militärallians med Nordriket (18:1).

  Då Joshafat dog blev hans son Joram kung i Juda. Det var han som var gift med Atalja. Atalja gjorde så att Joram följde sin hustrus religion från Nordriket och gjorde det som var ont i Herrens ögon (21:6). 

  Då Joram dog, efter att ha varit kung i Juda i åtta år blev Jorams och Ataljas son Ahasja kung och han regerade i Jerusalem i ett år. Hans mor förledde honom att leva ogudaktigt och han gjorde det som var ont i Herrens ögon (vers 3-4).

  Efter att ha varit kung i ett år blev Ahasja dödad och Ahasjas bröder hade blivit dödade tidigare (vers 1). Då både Ataljas man och hennes son var döda tog Atalja makten och dödade hela kungasläkten i Juda (vers 10).

  "Men Herren ville inte fördärva Davids hus, på grund av det beslut av det förbund han slutit med David" (21:7). Man lyckades gömma ett av kungabarnen, Joash, och han hölls gömd i Guds hus de sex år som Atalja regerades i landet (vers 12).

  Till eftertanke:
  Gud vakar över sitt ord. Det Gud har sagt kommer att ske. Du kan lita på Guds ord. Du kan ta Gud på orden.
  - Hur är ditt förhållande till Guds ord?

  29 dec. 2023

  BEFRIELSE OCH TUNGOTAL – TECKEN PÅ DET INBRYTANDE GUDSRIKET

   


  - Från Olof Edsingers blogg -

  En av de viktigaste skiljelinjerna mellan en sekulär och en kristen världsbild har med synen på under och tecken att göra. Om man inte tror på Gud måste man ju räkna också med ett slutet universum. Tron på Gud, däremot, skapar en möjlighet för denne att vara verksam här och nu – det som ibland brukar beskrivas som ett öppet universum, som visserligen styrs av naturlagar men som även kan se Herren bryta in på ett (så kallat) övernaturligt sätt.

  Helt följdriktigt läser vi redan i Gamla testamentet om ett stort antal under och tecken där Herren själv är verksam. Mest kända är händelserna i samband med Israels uttåg ur Egypten, med delandet av Röda Havet som minnesvärt exempel. Men hit hör också ett antal spektakulära domshandlingar, liksom flera situationer då människor blir botade och till och med uppväckta från de döda.

  När Jesus kommer till världen tas detta till en ny nivå. Gång på gång i evangelierna kan vi läsa om hur Jesus botar och gör andra former av under och tecken. Två andliga manifestationer sticker dock ut lite extra i de nytestamentliga texterna, eftersom de inte finns beskrivna mellan Gamla testamentets pärmar.

  Läs mer här:
  https://olofedsinger.se/befrielse-och-tungotal-tecken-pa-det-inbrytande-gudsriket/  Dagens andakt den 29 december

   

  Skall yxan förhäva sig mot den som hugger? Är sågen förmer än den som sågar? Som om käppen håller sin bärare, som om staven bär den som inte är av trä!” (Jes 10:15)

  Bibeln talar ibland om människor, som uträttar Guds ärenden på jorden, som Guds redskap. Ananias fick i en syn beskedet, att Paulus, som han var mycket rädd för, var utvald till ett redskap åt Gud.

  Ett redskap kan egentligen inte utföra så mycket i sig själv. Den dyraste skruvmejseln kan inte dra åt en enda skruv och den mest professionella hammaren kan inte slå i en enda spik av sig själv.  Det är ingen idé att fråga: Är det en duktig skruvmejsel? Är det en duktig hammare? Allt beror på skickligheten hos den som håller i handtaget, vem som använder redskapet.  Inte heller är det meningsfullt att fråga om redskapet är ont eller gott. Det beror på vilket syfte användaren har. Redskapet kan användas i det godas tjänst, men det kan också användas till ödeläggelse.  

  Vi mår bra av att tänka på oss själva som redskap i Guds hand. Om vårt jag blir ett mål i sig själv är det förödande. Men om vi tänker på vårt jag som ett medel är det befriande och frigörande.  Gud vill använda oss för sina syften.

  BÖN

  Herre, jag vill ställa mig själv till ditt förfogande idag. Använd mig för dina goda syften. Du vet bäst hur du ska använda mig för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

   

  ETT SORGLIGT KAPITEL – 2 Krön 21

   

  Bibelläsning: Andra Krönikeboken 21
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Chronicles+21&version=SFB15

  "Så säger HERREN, din fader Davids Gud: Du har inte vandrat på din fader Josafats vägar eller på Asas, Juda kungs, vägar, utan du har vandrat på Israels kungars väg och förlett Juda och Jerusalems invånare till avgudadyrkan." (2 Krön 21:12-13 FB)

  Joram blev kung över Juda efter sin far. Han börjar med att döda alla sina bröder, han slutar vandra på Herrens vägar och han förleder folket att följa avgudarna. Detta är ett alltigenom sorgligt kapitel med avfall från Gud.

  Idag kanske det inte är så vanligt att döda sina bröder, men desto vanligare är det kanske att någon slutar vandra på Herrens vägar och att någon förleder folket att följa avgudarna.

  Det är allvarligt att lämna Herren och att sluta vandra på hans vägar, men ännu allvarligare är det om vi förleder andra människor att överge Herren. Jesus säger i Mark 9:42: "Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet."
  _________________________________________
   
  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Hur lever jag mitt liv? Drar det människor t
  ill Gud, eller leder det människor bort från Gud? 

  ________________________________

  Innehåll:
  Joram blir kung efter Joshafat.
  Han dödar sina bröder och leder sitt folk bort från Herren.
  Han dör utan att någon saknar honom (vers 20)

  Kommentar:
  Joshafat hade huvudsakligen varit en god kung som vandrade på Herrens vägar, men han gjorde några felaktiga handlingar som kom att få långtgående konsekvenser för historien.

  Den felbedömning som fick störst konsekvenser var att Joshafat lät sin son Joram gifta sig med Atalja, som var dotter till kungen i Nordriket Israel (vers 6).

  Då Joram hade blivit kung dödade han alla sina bröder för att ingen av dem skulle kunna göra anspråk på tronen. Joram införde också Ataljas religion från Nordriket och byggde offerhöjder på bergen i Juda och "förledde Jerusalems invånare till trolöshet och förförde Juda" (vers 11).

  Profeten Elia kommer då till Joram och frambär ett budskap från Herren om att Joram har dödat sina bröder och avfallit från Herren och uppfört offerhöjder för avgudarna. I profetian får Joram veta att han kommer att bli sjuk och dö inom en nära framtid, vilket också skedde. 

  Slutet för Joram blev att han gick bort utan att någon saknade honom och han begravdes inte bland kungagravarna (vers 20).

  Till eftertanke:
  Vi läser om många kungar i Israels och Judas historia. Några vände folkets hjärtan till Gud och någon förledde folket att överge Herren och att vända sig till avgudarna.
  - Alla människor har någon form av inflytande på några eller många människor. Bidrar mitt liv till att vända människors hjärtan till Gud eller omvänt?
  - Hur kan jag på ett bättre sätt bidra till att människor vänder sig till Herren?

  28 dec. 2023

  "Vi hungrade efter Gud och Adrian blev helad"

   


  (Bildtext: Innan Adrian föddes hade Marian och Thomas haft fosterbarn som gjort dem förberedda på ett eget barn. Foto: FABEL MEDIA / EIVIND HORNE)

  - Eva Marklund i Inblick.se -

  Thomas och Marian Nygård hade varit gifta i åtta år innan de blev föräldrar. Födseln gick på fyra timmar och när det lilla byltet lades på Marians mage var föräldrarna överväldigade.

  – Jag frågade barnmorskan om han var frisk och om han haft syrebrist, berättar Marian.

  Två av parets syskonbarn hade funktionshinder på grund av syrebrist, och Marian ville vara säker på att detta inte skett under förlossningen.

  – Barnet var helt friskt. Vi studerade varje del av babyns kropp och upplevde att detta var en Adrian.

  När Thomas och Marian blev ensamma tackade de Gud för sitt barn.

  – Vi erkände att han var ett lån och bad att Gud skulle fylla honom med sin Ande och leda honom genom livet....

  Läs mer här:
  https://inblick.se/livsberattelser/helande/%22vi-hungrade-efter-gud-och-adrian-blev-helad%22


  Dagens andakt den 28 december

   

  I det andra rummet går bara översteprästen in, en gång om året och då alltid med blod som han bär fram för sina egna och för folkets ouppsåtliga synder ”
  (Heb 9:7) 

  I dagens bibelord hämtar Paulus bilder från Gamla testamentets beskrivning av uppenbarelsetältet som Israels folk bar med sig på ökenvandringen. Det som är intressant är att översteprästen en gång om året fick sona för människornas ouppsåtliga synder.

  Bibeln är mycket medveten om att människan efter syndafallet inte kan låta bli att synda. Det är en del av hennes natur. Nya testamentet föreskriver tydligt vad vi ska göra, när vi har syndat. Då ska vi bekänna och ta emot Guds förlåtelse och rening (1 Joh 1:19). 

  Men Gamla testamentet talar på flera ställen om att vi kan synda utan att veta om det.  Vet vi inte om att vi har syndat, kan vi inte heller be om förlåtelse för det. Hur ska vi göra då? Vi får göra som psalmisten. Vi får be: Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. (Ps 19:13-14) Ibland är det skönt att få be Gud förlåta, inte bara det jag vet om, men också mina hemliga brister.

  BÖN

  Herre, du som känner mig bättre än jag känner mig själv. Du som ser allt som finns i mig. Tack för att du vill förlåta det jag gjort fel antingen jag vet om det eller inte.

   

  "NÄR DE BÖRJADE JUBLA..." – 2 Krön 20

   

  Bibelläsning: Andra Krönikeboken 20
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Chronicles+20&version=SFB15

  "Vi står maktlösa mot denna stora skara som kommit emot oss. Vi vet inte vad vi skall göra, vi riktar våra blickar mot dig.” (2 Krön 20:12 Bibel 2000)

  Moabiterna, Ammoniterna och Meuniterna kom för att angripa Josafat (vers 1). Joshafat gjorde en analys av situationen och kom fram till att hans folk inte hade en chans mot denna överväldigande armé. De var helt enkelt maktlösa (vers 12).

  I sin maktlöshet vände de sig till honom som har all makt. De riktade sin blick mot Herren (vers 12).
   
  När det var dags för det stora slaget började de att jubla och lovsjunga (vers 22). Då lovsången började hjälptes fienderna åt att förgöra varandra (vers 22). Då Joshafat och hans här kom upp på kullen där de kunde se ut över dalen där striden skulle ha stått, fanns det inga fiender kvar.

  Har du upplevt maktlöshet i ditt liv? Kan det vara för dig som det var för Joshafat och hans folk "Vi vet inte vad vi ska göra" (vers 12)? Gör som Joshafat. Rikta din blick mot Herren.

  När de började jubla och prisa Gud, skedde förändringen. Lösningen finns inte i problemen. Lyft din blick och börja prisa Gud för hans makt och storhet. Du kan också få uppleva att när du börjar jubla och prisa Guds, då sker förändringen också i ditt liv!  
  ______________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Jag får också lyfta min blick och lovprisa Herren.
  ______________________________

  Innehåll:
  - Vers 1-30
  Joshafat besegrar sina fiender genom lovsång och Herrens ingripande.
  - Vers 31-37
  Slutet av Joshafats regering

  Kommentar:
  Moabiterna och Ammoniterna hörde hemma öster om Jordanfloden och Döda Havet. Deras arméer hade gått söder om Döda Havet och var på väg norrut mot Jerusalem. Då Joshafat nåddes av budet om att fiendehärarna var på väg mot Jerusalem hade de kommit ända till En-Gedi på Döda Havets Västra strand (vers 2).

  Joshafat samlade då Juda till ett nationellt bönemöte med fasta. Joshafat ber trosvisst att "om något ont kommer över oss...vill vi ropa till dig ur djupet av vårt hjärta, och du ska då höra och hjälpa" (vers 15).

  Under bönemötet kommer ett profetiskt budskap om att striden inte är deras utan Herrens, de ska bara stiga fram och stå stilla och se på Herrens frälsning (vers 17).

  Då de skulle ställa upp till strid var det sedan inte krigarna som stod i främsta ledet. Längst fram ställde Joshafat manskören och i det ögonblicket manskören började sjunga och prisa Herren, blev det oenighet i fiendehären och de började förgöra varandra utan att Joshafats här behövde göra någonting. Efter att Joshafats här hade tagit krigsbyte samlades de i Berakadalen som betyder lovsångsdalen för att tacka Herren (vers 26).

  Joshafat följde sin far Asas väg och gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 32), Men han avskaffade inte offerhöjderna och han ingick handelsförbund med Nordriket som levde i ogudaktighet (vers 33-26). Vi har tidigare läst att Joshafat avlägsnade offerhöjderna (17:6 och 19:3), men tydligen fanns det fortfarande kvar offerhöjder. Handelsförbundet med Nordriket gjorde Herren om intet och skeppen led skeppsbrott (vers 37).

  Joshafat regerade mellan 872-848 f.Kr.

  Till eftertanke:
  Då Joshafat insåg att han var chanslös att klara av situationen vände han sig i bön till Herren och deklarerade trosvisst att Gud både kunde och ville hjälpa landet i den svåra situationen.
  - Hur handlar jag då jag hamnar i hopplösa situationer?

  Det var då lovsången satte igång som Herren gav seger till sitt folk.
  - Viken plats har lovsången i min relation till Herren?

  27 dec. 2023

  Vittnesbördet: MIN VÄG TILL GUD - Daniella

  Dagens andakt den 27 december

   

  Detta (Jesus) är min älskade son. Lyssna till honom. ”(Joh 9:7)

  Under vår tid i Norge bodde vi inte så långt från den svenska gränsen. Vanligtvis kunde vi ratta in de svenska radiosändningarna. Ibland på morgnarna låg jag i sängen och försökte ställa in rätt kanal. Men störningarna var ofta ganska starka, och bruset överröstade sändningen. Då fick jag försöka ställa in kanalen på nytt eller hitta en annan frekvens, för jag ville så gärna höra nyheterna och den svenska morgonandakten. Det krävdes då en stunds aktivt lyssnande och skruvande, så att jag kunde höra var sändningen gick fram och hördes allra bäst.

  Gud är i sändning till oss människor hela tiden. Han har ständigt något han vill säga oss; ord av uppmuntran, ord av förmaning eller ord av tröst. Men ibland finns det så mycket störningar innan budskapet når fram till oss, att vi har svårt att uppfatta vad han säger. För det mesta, när detta händer, ger vi upp och stänger av. Men ibland måste vi ta oss lite tid att justera inställningen i vår mottagarapparat och ordna förhållandena så bra vi kan, för att vi ska kunna uppfatta vad han säger. Det gör vi genom att i stillhet lyssna koncentrerat och justera våra mottagningsförhållanden så att vi hör så bra som möjligt.

  BÖN

  Jesus tack för att du sänder ditt budskap till oss människor hela tiden, varje dag. Hjälp mig att idag lyssna noga, även om det finns många störningar, som vill förhindra att jag uppfattar din röst.

  HAN FICK DEM ATT ÅTERVÄNDA TILL HERREN – 2 Krön 19

   

  Bibelläsning: Andra Krönikeboken 19
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Chronicles+19&version=SFB15

  "Joshafat bodde nu i Jerusalem, men han for därifrån igen, ut bland folket, från Beer Sheva till Efraims bergsbygd, och fick dem att återvända till Herren, sina fäders Gud." (2 Krön 19:4 Bibel 2000)

  Joshafat gjorde många bra saker. Han hade vänt sitt folk till att söka Gud (vers 3). Han hade insatt domare och sagt till dem låta fruktan för Gud vägleda dem (vers 7).

  Och så hade han lämnat Jerusalem och farit runt i hela landet för att få folket att återvända till Herren.

  Vi behöver sådana människor också idag. Människor som ser som sin livsuppgift att föra tillbaka människor till Herren. Du har en sådan uppgift. Finns det någon som du kan hjälpa att hitta tillbaka till Herren?  
  _______________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Finns det någon som jag kan hjälpa hitta tillbaka till Herren?

  _______________________________

  Innehåll:
  - Joshafat återvänder välbehållen till Jerusalem efter det misslyckade kriget där han skulle hjälpa Nordriket i striden mot arameerna.
  - Joshafats reformer 

  Kommentar:
  Joshafat gjorde mycket som var bra. Men han begick ett stort misstag. Han gick i allians med Ahab, kungen i Israel (Nordriket). Nordriket hade vänt Herren ryggen och dyrkade avgudarna. Joshafat lät också sin son gifta sig med Ahabs dotter Atalja för att stärka militäralliansen med Nordriket.

  Kapitlet börjar med att profeten Jehu tillrättavisar Joshafat för sitt misstag (vers 2-3). Tidigare hade Jehus far, Hanani, tillrättavisat Joshafas far, Asa, för att denne sökte hjälp hos människor istället för att söka hjälp hos Gud (16:7-9).

  Både Asa och Joshafat var gudfruktiga kungar som gjorde mycket för att föra folket närmare Gud. Men båda två tog också felaktiga beslut som kom att skada Juda för lång tid framåt. 

  Till eftertanke:
  Både Asa och Joshabat införde långtgående reformer för att föra folket tillbaka till en nära relation till Gud. (Asa i kapitel 15 och Joshafat i kapitel 17).
  - Vad kan jag göra för att förmedla Guds ord till någon annan?
  - Vad kan jag göra för att fördjupa min egen relation till Gud och till hans ord?

  26 dec. 2023

  Annandag jul: Stefanus den förste martyren  Idag har Stefan namnsdag och i kyrkoåret har den här dagen "Martyrerna" som tema. 
  Stefanus blev den förste martyren. 

  Stefanus var egentligen socialarbetare i församlingen. Han valdes tillsammans med sex andra lärjungar som valdes för att göra tjänst vid borden vid den dagliga utdelningen av mat. Jobbspecifikationen för det uppdraget var att de skulle vara uppfyllda av Ande och vishet (Apg 6:3). I bibeltexten kan vi läsa att Stefanus var en man uppfylld av tro och den helige Ande (Apg 6:5).

  Stefanus var inte vara socialarbetare som gjorde tjänst vid borden, han gjorde också stora under och tecken bland folket. (Apg 6:8).

  Men alla tyckte inte om det Stefanus gjorde så de hetsade upp folket och de äldste och skriftlärda, och dessa överföll Stefanus och förde honom inför Stora rådet (Apg 6:12).

  Inför Stora rådet håller Stefanus ett långt tal (Apg 7). Då de hörde Stefanus tal blev de ursinniga. Då Stefanus står där, alldeles ensam med en ursinnig folk mot sig, får Stefanus en uppenbarelse av Jesus (Apg 7:56). 

  Folkhopen började sedan att stena Stefanus som föll på knä och ropade: "Herre, ställ dem inte till svars för denna synd". Med de orden insomnade han (Apg 7:60).

  Stefanus blev den första kristna martyren. Efter det har många fått lida martyrdöden för sin kristna tro.

  Be för dem som idag är förföljda för sin tro på Jesus idag!

  Dagens andakt den 26 december

   

  De har besegrat honom (han som anklagade dem) genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden.” (Upp.12:11)

  På Annandag jul handlar kyrkans texter om martyrerna. Ordet martyr härleds ur grekiskans martys som betyder "vittne", eller "blodsvittne", d.v.s. någon som har fått plikta med sitt liv för sin tro. I växtvärlden myllas ett frö eller en rot ner i jorden och dör, för att nya växter ska kunna bli till. Så är det också i Guds rike. Många kristna har gett sina liv som en sådd.  De martyrer som historien sett, har varit människor som älskat andra människor mer än sitt eget liv. De har vägrat att kompromissa med sin tro och de har frimodigt vittnat om den.

  Den först omtalade kristna martyren var Stefanos. När han håller på att stenas till döds, ber han: ”Herre ställ dem inte till svars för denna synd”. Detta gjorde ett starkt intryck på Paulus, och var säkert ett led i den process som ledde Paulus fram till tro. Och Paulus i sin tur har sedan fått leda miljoner människor till Kristus.

  Dagens bibelord talar om två vapen, som Gud gett oss, för att vi ska kunna stå emot satans attacker. Det ena är Lammets blod och det andra är vårt vittnesbörd. Lammets, dvs. Jesu blod, renar oss från all synd och syftar på vår eviga frälsning, där döden inte kan nå oss. Vittnesbördet är när vi berättar för andra om denna frälsning. Stefanos vittnesbörd om frälsningen ledde till hans död, men samma vittnesbörd besegrade dödens makt i hans liv.

  BÖN

  Jesus, tack för att du har gett oss evig frälsning genom ditt blod. Tack för att vi på grund av denna frälsning inte behöver frukta döden. Hjälp oss att vara trogna dig vad som än händer i våra liv.