31 dec. 2022

I morgon börjar vi läsa Gamla Testamentet. Från början! Är du beredd?

 


Här kommer en introduktion till Första Moseboken


Översikt över innehållet i Första Moseboken:


A. URHISTORIEN   1 Mos 1-11

Innehåller de fem urberättelserna:

1/ Skapelsen där Gud skapar jorden, växter, djur och till slut människorna Adam och Eva

2/ Syndafallet. Ormen (djävulen) lockar Adam och Eva till olydnad mot Gud.

3/ Berättelsen om Kain och Abel.

4/ Noa bygger en ark och räddar sig själv, sin familj och ett par av alla slags djur undan syndafloden.

5/ Babels torn och språkförbistringen

 

B. PATRIARKTIDEN   1 Mos 11:27 – 50:26

Gud kallar Abraham från Ur till Kanaan. Abraham får löfte om en son, och tillsammans med sin hustru Sara får han sonen Isak. Isak växer upp, gifter sig med Rebecka och får sönerna Esau och Jakob. Jakob får tolv söner. Dessa tolv söner blir sedan Israels tolv stammar. En av Jakobs söner, Josef, säljs som slav av sina bröder, hamnar i Egypten och blir upphöjd till Faraos närmaste man och blir tillsynsman över hela landet. Då det senare blir hungersnöd i Kanaan flyttar Jakob och hela hans släkt till sonen Josef i Egypten och bosätter sig där.


Om du vill kan du beställa vår översiktskurs om Gamla Testamentet. Den ger vi ut i A4-format på 53 sidor. Den kostar 60:- + postens porto. Du beställer den med ett mejl till info@rupeba.se.

Inför söndagen. Tema: I JESU NAMN

FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Klag 3:22-26
22 Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet.
23
 Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
24
Herren är min del, det säger min själ, därför hoppas jag på honom.
25 Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom.
26 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren.

FRÅN BREVLITTERATUREN
Apg 10:42-43
42 "Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda.
43
 Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn."

FRÅN EVANGELIERNA
Joh 2:23-25
23 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla 25 och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan.

FRÅN PSALTAREN
Ps 121
1  En pilgrimssång. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp?
2
 Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord.
3 Inte låter han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.
4
 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.
5 Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida.
6 Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten.
7
Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ.
8
Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.

(Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)

Dagens andakt den 31 december

Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade: Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år….”  (Luk 13:7-8)

Det finns många punkter i en berättelse. Det är bra med punkter. En punkt markerar ett slut och en ny början. Efter punkten får man hämta andan. Sedan börjar något nytt. Alla punkterna, utom den allra sista i berättelsen är en del i en helhet.

Varje liv är en berättelse. Varje nyårsafton är som en punkt i denna berättelse. Det gamla året, med dess glädjeämnen och sorger, framgångar och misslyckanden, hör liksom till den gamla ”meningen”. Vi markerar årsskiftet och tar sats inför det nya som ska komma.

När jag skriver en berättelse kan jag betrakta varje mening och ändra på orden så att meningens mening blir tydlig. I livet kan jag inte ändra på det som varit.  Men jag kan be om förlåtelse för det jag gjort fel mot andra, och jag kan förlåta och försonas med det som andra gjorde fel mot mig. Jag kan sätta punkt och släppa taget om det som varit. Min spelplan kanske har förändrats radikalt, men jag får införliva de erfarenheter, som det gångna året gett, och börja om från en ny utgångspunkt.

BÖN

Tack min Gud för vad som varit!

Tack för allt vad du beskär!

Tack för tiderna som farit!

Tack för stund som inne är!

Tack för ljusa, varma vårar!

Tack för mörk och kulen höst!

Tack för redan glömda tårar!

Tack för friden i mitt bröst!

                                                FA’s sångbok nr 261

30 dec. 2022

Fann levande bevis i jakten på mirakel


- Från Sändaren (Bildtext:(Micael Grenholm fortsätter på sitt mirakulösa grävspår. Foto: Getty images/Arkiv) -

Prata på ett språk man inte kan men som någon annan närvarande förstår. Tungotal gäckar forskarna, splittrar kyrkan och stör omvärlden. I en ny bok rätar teologen Micael Grenholm ut några av frågetecknen.

"Utbrett i dagens ekumeniska landskap

Under reformationen återuppväcks karismatiken i vissa radikala kretsar, en del av anabaptisterna var tungotalande. Däremot var Luther och Calvin kritiska till andens gåvor.

– Det har gjort att det i både reformert och luthersk tradition är väldigt ovanligt med tungo­talande kristna. Däremot dyker det upp bland kväkare och metodister, berättar Micael Grenholm.

I samband med pingstväckelsens födelse sker sedan en explosionsartat tillväxt. Det är när denna når Sverige som den sekulariserade offentligheten pekar finger. Micael Grenholm återger citat från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. I synnerhet kvinnorna utmålades som hysteriska och psykotiska."

Läs mer här: https://www.sandaren.se/nyhet/fann-levande-bevis-i-jakten-pa-mirakel

Gott Nytt Bibelläsningsår!


Jesus har olika definitioner för vad en lärjunge är. I Joh 8:31 säger Jesus: "Om du förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar".

Vill vill ge dig en möjlighet att läsa Bibeln regelbundet varje dag tillsammans med oss. De kommande två åren ska vi läsa igenom Gamla Testamentet (Spalterna GT år 1 och GT år två i översikten.

Om du vill ha bibelläsningsplanen för hela året för att lägga i din Bibel kan du skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva "bibelläsningsplanen" så får du den i ett mejl. Det kostar inget.

Du kan följa med i bibelläsningen på tre sätt:
1/ Vi publicerar kommentar till dagens bibelavsnitt på vår blogg.
2/ Vi publicerar kommentar till dagens bibelavsnitt på vår Facebooksida.
(Du hittar dit om du kollar vår hemsida www.rupeba.se)
3/ Du kan också få ett mejl varje morgon med dagens kommentar. Om du redan finns på vår utsändningslista för UTMANINGEN behöver du inte göra någonting. Om du inte får ett mejl från oss varje morgon men vill ha det från 1 januari 2023 behöver du bara skriva ett mejl till info@rupeba.se och skriva "UTMANINGEN" så kommer du med på listan. Det kostar inget.

Dagens andakt den 30 december


 ”(Visheten) går fram på rättfärdighetens väg – mitt på det rättas stigar.” (Ords 8:20)

Min bilskollärare lärde mig att när man kör på en mörk väg, ska man hålla sig så nära mittlinjen som möjligt och undvika att köra för nära vägens kanter. Risken finns att man kör i diket eller att det snabbt dyker upp hinder utmed vägkanten, och i mörkret upptäcker man dem inte förrän det är för sent.

Dagens bibelord talar om rättfärdighetens väg. Det är en smal väg. Flera nya översättningar använder inte ens ordet väg, utan talar om rättfärdighetens stig. Och Jesus säger att ”… den väg är smal som leder till livet”.  Om jag vill vara vis ska jag färdas ”mitt på” det rättas stigar. Jag måste hålla mig så långt ifrån de faror som lurar längs kanterna i det dunkla och tvetydiga. Det innebär att jag inte kan kompromissa med synden i mitt liv. Jag måste bannlysa allt som inte tål ljuset, och om jag vill undvika att falla av vägen, bör jag hålla mig så långt in på rättfärdighetens väg, som möjligt.

BÖN

Jesus, jag vill vandra i ditt ljus idag. Rättfärdighetens stig är smal, och jag vet inte alltid vad som är rätt och fel. Men jag vill vandra nära dig, du som är rättfärdigheten själv.

29 dec. 2022

20% julrabatt på FÖRLÅTELSEBOKEN av Rut Baronowsky


FÖRLÅTELSEBOKEN 
- Rut Baronowsky

Pris med julrabatt 96:- (vårt ordinarie pris 120:-) Postens porto tillkommer. Gäller torsdag - lördag vecka 52. Beställ genom att skriva ett mejl till info@rupeba.se.
____________________________

På bokens baksidetext kan vi läsa:

"Den här boken handlar om den kristna grunden till förlåtelse. Den behandlar vårt uppdrag och vår ställning som kristna i denna världen samt vårt behov och vår plikt att både ta emot förlåtelse och att ge ifrån oss förlåtelse till andra.
- I ett avsnitt behandlas skillnaden mellan förlåtelse och förståelse.
- I ett annat avsnitt behandlas det smärtsamma i att se sanningen om sig själv.
- Ett kapitel beskriver skillnaden mellan att flytta gränser och att bekänna synd
- Ett kapitel handlar om skillnaden mellan att bekänna synd och att bekänna sår.
- Slutkapitlet handlar om den frihet som bara Jesus kan ge, han som säger att sanningen ska göra oss fria."

Innehållsförteckning:
Vem är Gud?
Vad ska vi med förlåtelse till?
Det är fullbordat – om Jesu försoningsverk på korset
Som Fadern har sänt mig sänder jag er
Att ta emot förlåtelse
Att förlåta
Förlåtelse inte bara förståelse
Sanningens väg: Genom smärta till helande
Sanningen ska göra er fria
Epilog

Dagens andakt den 29 december

 


Skall yxan förhäva sig mot den som hugger? Är sågen förmer än den som sågar? Som om käppen håller sin bärare, som om staven bär den som inte är av trä!” (Jes 10:15)

Bibeln talar ibland om människor, som uträttar Guds ärenden på jorden, som Guds redskap. Ananias fick i en syn beskedet, att Paulus, som han var mycket rädd för, var utvald till ett redskap åt Gud.

Ett redskap kan egentligen inte utföra så mycket i sig själv. Den dyraste skruvmejseln kan inte dra åt en enda skruv och den mest professionella hammaren kan inte slå i en enda spik av sig själv.  Det är ingen idé att fråga: Är det en duktig skruvmejsel? Är det en duktig hammare? Allt beror på skickligheten hos den som håller i handtaget, vem som använder redskapet.  Inte heller är det meningsfullt att fråga om redskapet är ont eller gott. Det beror på vilket syfte användaren har. Redskapet kan användas i det godas tjänst, men det kan också användas till ödeläggelse.  

Vi mår bra av att tänka på oss själva som redskap i Guds hand. Om vårt jag blir ett mål i sig själv är det förödande. Men om vi tänker på vårt jag som ett medel är det befriande och frigörande.  Gud vill använda oss för sina syften.

BÖN

Herre, jag vill ställa mig själv till ditt förfogande idag. Använd mig för dina goda syften. Du vet bäst hur du ska använda mig för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

KOM SNART! – Upp 22


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 22

Läs bibeltexten här

"Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla." (Upp 22:20-21 FB)

Bibelns sista kapitel fortsätter att tala om den kommande härligheten, där det inte finns någon lampa, "ty Herren Gud skall lysa över dem" (vers 5).

Tre gånger i kapitlet säger rösten: "jag kommer snart" (verserna 7, 12, 20). Både den Helige Ande och församlingen säger "kom" (vers 17).

Den avslutande bönen i Bibeln är en önskan om Jesus snara tillkommelse: "Amen, kom, Herre Jesus!" (vers 20)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Kom, Herren Jesus!

   ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Vers 1-5  Den dubbla strömmen
- Vers 6-21  Avslutning

Kommentar:
Vers 1-6
Johannes ser synen om den framtida härligheten. Den dubbla strömmen rinner fram på ömse sidor av den stora gatan. Vattnet, Livets vatten, är klart som kristall och ger liv och läkemedel till växter och människor.  Människorna ska se Guds ansikte och hans närvaro ger allt ljus man behöver.

Vers 7-20
På nytt kan vi läsa att det finns en speciell välsignelse över dem som tar vara på profetian i denna bok (vers 7): I början av Uppenbarelseboken står det att den är salig som lyssnar och tar vara på innehållet i boken (Upp 1:3). Här i sista kapitlet läser vi att den är salig som håller fast vid orden i denna profetia.

Det räcker inte bara att lyssna på Guds Ord, vi måste också hålla fast vid det. Till och med i en tid som denna då Guds Ord ifrågasätts mer och mer.

Boken avslutas med att Jesus säger att han kommer snart och bruden säger "Amen, kom, Herre Jesus".

Till eftertanke:
- På vilket sätt skulle det påverka ditt liv och dina prioriteringar om du visste att Jesus skulle komma tillbaka i år?
- Anden och bruden säger till alla som törstar att de får komma och dricka fritt av livets vatten. Anden är den Helige Ande och bruden det är vi. Anden fortsätter att säga det i vår tid. Gör vi det också, eller har vi tystnat?
- Är du redo för att Jesus kommer tillbaka för att hämta sin brud och för de händelser som Uppenbarelseboken berättar om? 

28 dec. 2022

Gud gjorde entré i Richards familj


- Jesus.se -

Skolkompisarna samlades runt Richard Ahlberg ute på skolgården efter de fått höra att han bestämt sig för att bli kristen. De överöste honom med svåra frågor. Plötsligt blev han omsluten av Guds kärlek och hörde Jesus tala.
– Gud bekräftade för mig att han fanns. Det var som en intensiv förälskelsekänsla, berättar Richard.

Läs mer här:  https://www.jesus.se/livsberattelser/gud-gjorde-entre-i-richards-familj/

Dagens andakt den 28 december

 


I det andra rummet går bara översteprästen in, en gång om året och då alltid med blod som han bär fram för sina egna och för folkets ouppsåtliga synder ”(Heb 9:7)

I dagens bibelord hämtar Paulus bilder från Gamla testamentets beskrivning av uppenbarelsetältet som Israels folk bar med sig på ökenvandringen. Det som är intressant är att översteprästen en gång om året fick sona för människornas ouppsåtliga synder.

Bibeln är mycket medveten om att människan efter syndafallet inte kan låta bli att synda. Det är en del av hennes natur. Nya testamentet föreskriver tydligt vad vi ska göra, när vi har syndat. Då ska vi bekänna och ta emot Guds förlåtelse och rening (1 Joh 1:19). 

Men Gamla testamentet talar på flera ställen om att vi kan synda utan att veta om det.  Vet vi inte om att vi har syndat, kan vi inte heller be om förlåtelse för det. Hur ska vi göra då? Vi får göra som psalmisten. Vi får be: Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. (Ps 19:13-14) Ibland är det skönt att få be Gud förlåta, inte bara det jag vet om, men också mina hemliga brister.

BÖN

Herre, du som känner mig bättre än jag känner mig själv. Du som ser allt som finns i mig. Tack för att du vill förlåta det jag gjort fel antingen jag vet om det eller inte.

ALLT BLIR NYTT – Upp 21


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 21

Läs bibeltexten här

"Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." (Upp 21:4-5 FB)

I kapitel 21 börjar den nya verkligheten. Det kommer en ny himmel och en ny jord (vers 1), och Gud själv ska vara hos sitt folk (vers 3).

I Guds nya verklighet är allt nytt. Där finns inga tårar, ingen sorg, ingen smärta och ingen död.

Rösten som talar med Johannes i synen säger: "Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten" (vers 6).

Det är en röst som talar om vad som ska komma. Men den talar också rätt in i vår tid. Vår törst, vårt behov är Guds möjlighet i våra liv. Den avgörande frågan är om jag längtar och törstar efter ett djupare liv i gemenskap med Jesus.


==> Mannakorn att tugga på under dagen:

"Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade". (Jesus i bergspredikan)

 

    ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Vers 1-8 En ny himmel och en ny jord. Det nya Jerusalem är församlingen, en brud smyckad för brudgummen. Ingen död, ingen sorg eller smärta ska finnas för det som var en gång är nu borta. Han som sitter på tronen säger: "Se, jag gör alltig nytt"

- Vers 9-27 Syn om församlingen som det nya Jerusalem, Lammets hustru. Bara de som har sina namn skrivna i Livets bok får vara med i det nya Jerusalem.

Kommentar:
Se, jag gör allting nytt - Vers 1-8

Då Jesus talar om den stora Vedermödan i Matteus 24, talar han om lidandet som ´födslovåndor´. Här i Uppenbarelseboken 21 är födslovåndorna över. Den nya verkligheten bryter igenom. Jesus säger: "Se jag gör allting nytt" (vers 5).

Där finns inga tårar, ingen sorg, ingen plåga (vers 4).

Orden från Uppenbarelsebokens första kapitel kommer tillbaka. Jesu säger jag är A och O (Upp 1:6). Alpha och Omega, den första och den sista bokstaven, början och slutet.

Den nya Jerusalem - Vers 9-27
Johannes ser i en syn det nya Jerusalem. Där finns det inget Tempel för Guds härlighet lyser upp staden. Där blir det aldrig natt (vers 25) och något orent kan aldrig komma in i den staden (vers 27).

Till eftertanke:
 - Det finns de som påstår att människorna genom att omsätta sin tro till aktiviteter, social rättvisa och andlig utveckling, kommer att förbättra mänskligheten så att den blir färdig för Jesu återkomst och att himmelriket kan förverkligas på jorden. Efter att ha läst Uppenbarelseboken så här långt håller du med om det? ... eller tror du att livet kommer att bli hårdare, med mer förföljelse av kristna, en större intolerans mot kristendomen, helt till dess Jesus bryter in och regerar i tusen år?

27 dec. 2022

Profetiskt budskap inför det nya året

- Från Världen idag -
(Bildtext:  Det var vid söndagens gudstjänst på Livets Ord i Uppsala som det profetiska tilltalet delades av församlingsmedlemmen Leif Boström. Foto: Livets Ord & Sara Andersson)

Profetia till landets herdar: ”Ni står vid ett vägval”

”Om ni inte böjer er, ni herdar, som inte lyssnar till mig, så kommer jag att ta herdestaven ifrån er i förödmjukelse.” Så löd delar av det skarpa profetiska budskap som bars fram i församlingen Livets ord i Uppsala på söndagen, och som redan har fått stor uppmärksamhet.
 

 

Dagens andakt den 27 december

Detta (Jesus) är min älskade son. Lyssna till honom. ”(Joh 9:7)

Under vår tid i Norge bodde vi inte så långt från den svenska gränsen. Vanligtvis kunde vi ratta in de svenska radiosändningarna. Ibland på morgnarna låg jag i sängen och försökte ställa in rätt kanal. Men störningarna var ofta ganska starka, och bruset överröstade sändningen. Då fick jag försöka ställa in kanalen på nytt eller hitta en annan frekvens, för jag ville så gärna höra nyheterna och den svenska morgonandakten. Det krävdes då en stunds aktivt lyssnande och skruvande, så att jag kunde höra var sändningen gick fram och hördes allra bäst.

Gud är i sändning till oss människor hela tiden. Han har ständigt något han vill säga oss; ord av uppmuntran, ord av förmaning eller ord av tröst. Men ibland finns det så mycket störningar innan budskapet når fram till oss, att vi har svårt att uppfatta vad han säger. För det mesta, när detta händer, ger vi upp och stänger av. Men ibland måste vi ta oss lite tid att justera inställningen i vår mottagarapparat och ordna förhållandena så bra vi kan, för att vi ska kunna uppfatta vad han säger. Det gör vi genom att i stillhet lyssna koncentrerat och justera våra mottagningsförhållanden så att vi hör så bra som möjligt.

BÖN

Jesus tack för att du sänder ditt budskap till oss människor hela tiden, varje dag. Hjälp mig att idag lyssna noga, även om det finns många störningar, som vill förhindra att jag uppfattar din röst.