26 nov. 2022

Adventshälsning och information från Västerås

Här kommer en adventshälsning och information om vad som händer på kåren i Västerås.
Det är kårledaren Alejandro Gallardo som skriver till alla som tillhör kåren. Först kommer en andakt i adventstid och därefter kommer information från Frälsningsarmén i Västerås (Det kan ju vara intressant även för dem som inte tillhör kåren i Västerås).
/PB
____________________________

Tänk att det snart är första Advent. Jag har svårt att förstå att det är sant. Men det är sant! 

Vad är Sanning? Det var en fråga Pontus Pilatus ställde till Jesus. Jesus hade sagt att han kommit för att vittna om sanningen. I ett mörkt rum så kan man få en uppfattning om hur rummet ser ut, men det är först när ljuset tänds och lyser upp hela rummet som man verkligen ser.
Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ps 109:105 
Hjälper Jesu ord dig att se sanningen? Han ville verkligen att du och jag genom hans ord skulle se och förstå vem Gud är, vad han vill och vilken väg du och jag ska vandra på. Det kristna budskapet handlar om ett liv i kärlek, att bli fri från det som leder till hat, ondska och själviskhet. Genom ordet och det ljus ordet ger får vi uppleva inre helande, upprättelse och befrielse. I relation till andra kan vi genom ordet också uppleva helande, upprättelse och befrielse. I relation till Gud kan vi få uppleva helande, upprättelse och befrielse. Guds ord hjälper oss att se.

Det finns en intressant detalj i Markus. Jesus möter en rik yngling som ber om råd. Jesus ger rådet att sälja allt, ge till de fattiga och sedan komma och följa honom. I kapitel 10 vers 22 står det: "Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket." 
Ibland kan Guds sanningar få oss att mörkna, i sinnet, i blicken, i hjärtat eller var det nu är som vi mörknar. Resultatet är detsamma. Vi låter inte guds ord, ljuset, befria oss. Det finns bara en väg till frihet och det är att lyda ordet. Det räcker alltså inte att läsa ordet och tro att kunskap om vad ordet säger ger mig det ljus jag behöver. Det handlar om att gå på det ord som Jesus ger oss. Läs, be Guds ande om hjälp att förstå och gör det. Då ska Guds ljus gå upp över dig och den frihet du längtar efter kommer bli din. En annan man vid namn Sackeus lydde utan att ens ha fått en uppmaning. Han gav till de fattiga och med sin gärning visade han att frälsningen kommit honom till del.

Så låt oss uppmuntra varandra till goda gärningar, enligt Jesu ord, så länge ljuset ännu lyser. I det mörker vi rent fysiskt upplever, det andliga mörker som just nu är mitt ibland oss, så behövs det ljusbärare. Människor som du och jag som tror på Guds ord och lever efter det. Vi ska hjälpa varandra med detta. Därför uppmanar jag dig att gå med i vår lärjungaskola, vara med i en cellgrupp, komma på bibeldagar, gå på gudstjänster, lyssna på våra undervisningspass på Youtube eller Facebook. Vågar du inte agera själv utifrån Guds ord? Ta då del av någon aktivitet på kåren och lyd Guds ord tillsammans med andra.

Med det önskar jag dig en ljus framtid och ber med Paulus att:
Också ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar,  också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom,  om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Kol. 1:21-23
 
Kapten Alejandro Gallardo


INFORMATION
Just nu pågår en Lärjungaskola i kårens regi. Skulle du vara intresserad av att gå den nästa termin kan du kontakta våra fanjunkare Maria Persson och Fredrik Bratterud. Den har varit så uppskattad av deltagarna samt de som hållit i kursen.
Vi avlutar snart terminens olika grupper men som du ser i programmet är det mycket kvar. Musikkåren och musikanterna kommer att spela mycket i december. Kören kommer försöka vara med vid grytan vid några tillfällen. Det är gudstjänst varje söndag. Lovsångsteamet har sett olika ut under terminen men de har troget tjänat och lett oss alla i tillbedjan. Det är roligt att se hur flera av våra yngre i kåren är med.
Familjeträffarna har varit välbesökta på torsdagarna. Angelika ansvara för dessa kvällar. Hon får hjälp av Annika som arbetstränar på kåren och Carmen en ny volontär med maten vi serverar varje torsdagskväll. Deltagarna hjälps åt med att diska och torka bord. De vuxna blir kvar på alfasamtal som Sussi ansvarat för. Bana och Angelika har undervisat barnen. Christer, Lennart och Marie har övat med brassmusik med barnen. Samtidigt så möts en av våra cellgrupper på torsdagar och flera av dem är också med på torsdagar och äter. Det är fler som under terminen erbjudit sig att vara med och hjälpa till vilket varit uppskattat.
Tyvärr måste vi skriva att våra gudstjänster inte varit så välbesökta. Vilket är synd. Gudstjänsterna har varit så givande den här terminen. Flera vittnar om det och vad gudstjänsterna har fått betyda. Vi vill verkligen uppmana dig att komma på gudstjänsterna. 
Julgrytan ska ut nu till helgen. Vi tackar redan för de timmar du kommer att stå vid grytan. 

I år kommer vi inte att ha en egen julfest men däremot blir det en Julmusikgudstjänst söndagen 18 december kl. 14.30. Till fikat bjuder vi på julgröt och smörgås. Varmt välkomna till det tillfället. Söndagen den 1 januari är det dags att förnya våra förbund som soldater i Frälsningsarmén. Varmt välkomna till det tillfället.

Biståndsarbetet tuffar på. Tyvärr har vår chef Per Joe Alesand varit sjukskriven hela hösten. Det innebär att vår kårledare Alejandro Gallardo och vår socialkonsulent Susanna Nordberg har fått lägga hela sin tid på Bistånd. För Er som saknat Alejandro på kåren så vet ni nu varför. Utöver biståndsarbete så gör vi arbete för Myrorna (tömma myrboxar Värmland, Västmanland och Närke, hämta prylar på återvinningscentraler och sorterar prylar och kläder), hämtar sjukvårdsmaterial från hjälpmedelscentraler och sjukhus och förser kårer med mat från ICA lagret. Vi ansvarar för 4 lastbilar, ett stort lager med tillhörande kontor, personal och volontärer. Vi har möten med människor från området och andra som vill ha hjälp. Vi har andakt varje dag kl. 09.30 - 10.00 och varje tisdag en grupp för barn. Vi har skickat flera sändningar till Ukraina, Lettland och tre containrar med sjukvårdsmateriel till Sri Lanka. Vi behöver händer och fötter på Bistånd. Hjälp oss att be att Gud sänder arbetare till Bistånd. Skulle du vilja veta mer om vad vi gör på Bistånd. Kom gärna och besök oss. Börja med frukost kl. 09.00 och var sedan med på andakten.   

Information om personal.
Hossein Bahrami avslutade sin tjänst i oktober. Det betyder att FFA arbetet inte längre drivs av en anställd person. De unga vuxna ansvarar för träningen vi har på fredagar. Vi vet inte om vi kommer att anmäla ett lag till Korpen nästa år. Allt hänger på om vi har ledare som vill driva detta vidare ideellt. Vi är så tacksamma för det fina arbete Hossein utfört de år han arbetat i vårt team. Tack Hossein! 
Annika Bergroth arbetstränar på kåren och hjälper Bana att ha öppet hus på onsdagar och fredagar på kåren samt Angelika med mat på torsdagarnas Familjemiddag. Utöver det ansvarar Annika för köket.  

Ombyggnationen av våra lanterniner i vår kårlokal blir efter sommaren 2023. När det väl startar så är planen att hela kårens arbete kommer att finnas i Bistånds lokaler. 

Det var allt vi ville informera om den här gången. Så än en gång Glad advent, God Jul och ett Gott nytt år. 

Välkommen hem till livet med Jesus

kapten Alejandro Gallardo

Inför söndagen. Kyrkoårets texter Första advent: ETT NÅDENS ÅR


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Sak 9:9-10

 • 9 Fröjda dig storligen,
 • du Sions dotter!
 • Höj jubelrop, du Jerusalems dotter!
 • Se, din konung kommer till dig,
 • rättfärdig och segerrik är han.
 • Han kommer ödmjuk,
 • ridande på en åsna,
 • på en åsninnas föl.
 • 10 Jag skall utrota vagnar ur Efraim
 • och hästar ur Jerusalem.
 • Stridens bågar skall utrotas,
 • och han skall tala frid
 • till hednafolken.
 • Hans herravälde
 • skall nå från hav till hav,
  och från floden intill jordens yttersta gränser.
 • FRÅN BREVEN
  Upp 5:1-5
  1 Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. 2 Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: "Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?" 3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. 4 Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. 5 Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill."

  FRÅN EVANGELIERNA
  Matt 21:1-9
  1 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus i väg två lärjungar 2 och sade till dem: "Gå till byn som ligger framför er. Där skall ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. 3 Och om någon säger något till er, skall ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka i väg dem." 4 Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: 5 Säg till Sions dotter: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. 6 Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. 7 De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. 8 Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. 9 Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! 

  FRÅN PSALMERNA
  Ps 24
  1 Av David. En psalm.

 • Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren,
 • världen och de som bor i den.
 • 2 Ty han har grundlagt den
 • på haven,
 • och givit den fäste
 • på strömmande vatten.
 • 3 Vem får gå upp
 • på Herrens berg?
 • Vem får träda in i hans helgedom?
 • 4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta,
 • den som inte vänder sin själ
 • till lögn
 • och inte svär falskt.
 • 5 Han skall få välsignelse
 • från Herren
 • och rättfärdighet
 • av sin frälsnings Gud.
 • 6 Sådant är det släkte
 • som frågar efter honom.
 • De som söker ditt ansikte,
 • de är Jakobs barn.
 • Sela.
 • 7 Höj, ni portar, era huvuden,
 • höj er, ni eviga dörrar,
 • så att ärans konung kan tåga in.
 • 8 Vem är denne ärans konung?
 • Det är Herren, stark och väldig,
 • Herren, väldig i strid.
 • 9 Höj, ni portar, era huvuden,
 • höj er, ni eviga dörrar,
 • så att ärans konung kan tåga in.
 • 10 Vem är denne ärans konung?
 • Det är Herren Sebaot,
  han är ärans konung. Sela

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Dagens andakt den 26 november

  ”Hans mor sade till tjänarna: Gör det han (Jesus) säger åt er.” (Joh 2:5)

  Min förmåga är begränsad. Min karaktär är bristfällig. Min omgivning har en fri vilja och gör inte alltid de jag önskar. Jag är begränsad på många sätt i livet. Men jag får förlita mig på en obegränsad kärleksfull Gud i mitt arbete, i min familj, i församlingen, bland släkt och vänner. Han vill ge mig rätt vägledning och hjälp.

  Jesu mor kände väl till det mänskliga livets begränsningar. Själv var hon begränsad precis som alla andra människor. Men hon visste att Jesus kunde spränga gränser. Hon visste inte hur. Men hon visste att om man bara gjorde som han sa skulle det bli bra. Hennes uppmaning att göra som Jesus säger gäller också idag och den riktar sig till varje människa som kämpar med sina begränsningar.

  BÖN

  Herre jag är begränsad, men du är obegränsad och du vill leda mig dag för dag och steg för steg och visa mig hur jag bäst kan navigera genom livet.

  Psalm 141 - HJÄRTAT OCH MUNNEN


  Bibelläsning: Psalm 141

  Läs bibeltexten här

  "Sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Låt inte mitt hjärta vika av till något ont" (Ps 141:3,4 FB)

  Hjärtat och munnen. Två platser som behöver särskilt beskydd och bevakning. Såväl hjärtat som munnen kan antingen bidra till något gott eller dra oss och andra ned i det onda.

  Både hjärtat och munnen nämns som förutsättningar för att vi ska bli frälsta. "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst" (Rom 10:9).

  Men hjärtat och munnen kan också användas till det onda. Många människor har fått lida mycket av ett förfluget ord från en mun som inte var kontrollerad av det goda hjärtat. Vårt hjärta behöver bevaras rent och vår mun behöver tämjas till att användas till det goda.

  Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag att ha ett öppet hjärta och använda munnen i det godas tjänst, till att uppbygga och inte till att trycka ned.

  Kommentar:
  David ber till Gud i en situation av stor nöd. David befinner sig i akut nöd och ber att Gud ska skynda sig för att hjälpa honom och att Gud ska ta emot hans bön (vers 1-2).

  David ber också att Gud ska hjälpa honom att inte dras med i det onda som riktas mot honom, utan att han ska fortsätta att agera rättfärdigt (vers 3-4).

  Därefter ber David att han ska kunna ta emot tillrättavisning från rättfärdiga människor (vers 5) och att Gud ska straffa de orättfärdiga (vers 6-7).

  I allt detta vänder sig David till Gud som är hans enda tillflykt och att Gud ska bevara honom från alla snaror fienden vill lägga i hans väg (vers 8-9).

  Detta är en bön som vi också får be då vi hamnar i svårigheter.

  25 nov. 2022

  Översiktskurs över GT. Del 3 (av 5)


  Kapitel 3 – Urhistorien

  Urhistorien (1 Mos 1-11) innehåller de fem urberättelserna:

  - Skapelsen - 1 Mos 1:1-25
  - Syndafallet  - 1 Mos 3:1-24
  - Kain och Abel  - 1 Mos 4:1-16
  - Syndafloden och Noas ark  - 1 Mos 6:5-8:18
  - Babels torn  - 1 Mos 11:1-9

    

  Skapelse eller utveckling (evolution)

      Människor har i alla tider ställt frågan om hur jorden har blivit till. Var kommer vi från? Vad är orsaken till att vi existerar? Finns det någon mening med livet?

      Det finns flera olika teorier som försöker ge svar på dessa frågor. De teorier som är mest vanliga passar in under följande tre synsätt:

      1. Jorden har blivit till genom en slump och liv har sedan utvecklats under en mycket lång tidsperiod.

      2. Gud har skapat jorden genom en utvecklingsprocess, där en dag i Bibelns skapelsebeskrivning är en bild på lång tidsperiod.

      3. Gud har skapat jorden genom direkt skapelse, där en dag i Bibelns skapelseberättelse är en helt vanlig dag.

      Utvecklingsläran (nr.1) har under många år betraktats som det vetenskapliga svaret på frågan om jordens tillkommelse. Många menar också att det för länge sedan är bevisat att jorden har utvecklats genom många olika tillfälligheter.

      Under senare år har ett växande antal vetenskapsmän ställt sig tvivlande till de ”bevis” utvecklingsläran bygger på. Ingen av de tre teorierna kan fullständigt bevisas på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt. Antingen man tror på teorin skapelse eller teorin om evolution så är det i båda fallen frågan om en ”tro” på den ena eller den andra teorin.

   

  Stiliserad historia

      Om jag frågar vad teckningen ovan föreställer, kommer säkert de allra flesta att svara att det är en bild av en människa. Men det finns faktiskt inte en enda människa på hela jorden som ser ut på det sättet. Nästan alla detaljer på hur en människa ser ut har utelämnats på min teckning.  Ögon, hår, näsa, öron fingrar, ansiktsuttryck, färger, det mesta saknas.

      Vi får genom streckgubben bara så mycket information så att vi kan dra den viktigaste slutsatsen: Det föreställer en människa. Det är en stiliserad bild av en människa.

      På samma sätt kan vi säga att Urhistorien i Bibeln är stiliserad historia. En mängd detaljer har utelämnats. Urhistorien svarar inte på alla frågor vi skulle vilja ha svar på. Vi får bara så mycket information så att vi kan se huvuddragen, de centrala punkterna.

   

  Tre centrala teman i urhistorien

  1. SKAPELSEN
  - Gud står i centrum. Han är den som skapar
  - Människan har en särställning i skapelsen och har gemenskap med Gud
  - Människans trygghet: Det finns någon som bryr sig om mig
  - Människan har ett speciellt uppdrag, 1 Mos 1:28

  2. FALLET
  - Genom olydnad kommer synden in i världen. Resultatet av synden blir att:
  - Förhållandet till Gud blir brutet (3:8)
  - Förhållandet till medmänniskor blir brutet (3:17-19; 4:5+)
  -Förhållandet till skapelsen blir brutet (3:17-19)

  3. LÖFTET
  1 Mos 3:15 har ofta blivit betraktat som en profetia om Jesu seger över det onda. Det första evangeliet. Ormen (Satan) skall såra kvinnans avkomma (Jesus), men kvinnans avkomma ska krossa ormen. Löftet om en kommande frälsare som skall befria människorna från synden finns sedan med genom hela GT och pekar fram mot Jesus.

  1. Läs igenom bibelhänvisningarna i inledningen av detta kapitel.

  2. Även om vi inte får svar på alla våra frågor i Urhistorien så får vi en god del information om:
  - Gud; vem han är och hur han verkar
  - Människans natur i förhållande till varandra och till Gud
  - Satan och hans natur och hur han arbetar
  Om du tar dig tid att svara på följande frågor kan du lära dig mycket om dig själv, Gud och fienden:

  SKAPELSEN
  a) Vad får vi veta om Gud?
  b) Vad får vi veta om människan?
  c) Vad får vi veta om jordens tillkomst?
  d) Vad får vi veta om förhållandet mellan man och kvinna i äktenskapet (2:23-24)?

  SYNDAFALLET
  a) Vad får vi veta om Gud?
  b) Vad får vi veta om människan?
  c) Vad får vi veta om Satan och hans sätt att verka?
  d) Vad är synden?
  e) Vilka är syndens konsekvenser?

  KAIN OCH ABEL
  a) Vad får vi veta om Gud?
  b) Vad får vi veta om människan?
  c) Vad får vi veta om synden?

  SYNDAFLODEN
  a) Vad får vi veta om Gud?
  b) Vad får vi veta om människan?

  BABELS TORN
  Vad får vi veta om Gud och människan?

  3. För den som vill läsa mer om förhållande mellan skapelse och evolution rekommenderas boken ”Ur intet” av E.H. Andrews. Andrews är professor i materiallära vid London University och prefekt för ”Avdelningen för materiallära” vid Queen Mary College. Andrews är fysiker och har flera doktorsgrader i olika ämnen. Hans bok ”Ur intet” är en pocketbok och är mycket lättläst, även för den som inte har några tidigare kunskaper i ämnet.


  Dagens andakt den 25 november

  ”Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.” (Joh 3:36) 

  I dagens bibelord får vi lägga märke till det lilla ordet ”har”. Det står faktiskt att den som tror på sonen har, inte skall få, evigt liv. Det eviga livet, det nya livet, börjar här och nu och fortsätter in i evigheten. Det handlar om en annan dimension av liv, än det som den människa som inte är pånyttfödd lever. Det handlar om Guds liv - det eviga livet.

  När Nikodemus kommer till Jesus om natten talar Jesus om för honom att för att komma in i Guds rike måste man bli född på nytt. Det är i pånyttfödelsen som Guds liv, det eviga livet planteras in i människan. Detta sker när vi tror på Sonen, dvs. att vi tror att Jesus Guds son har dött för våra synder och gett oss rätten att bli Guds barn.

  BÖN

  Tack Jesus att du gjort det möjligt för mig att få leva det eviga livet redan här och nu. Tack för att min tro på Sonen är tillräckligt för att jag ska ha detta liv.

  FÖRBLI I KRISTI LÄRA – Andra Johannesbrevet

   


  Bibelläsning: Andra Johannesbrevet
  Läs bibeltexten här

  "Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar". (2 Joh: 9-11)

  I andra Johannesbrevet varnar Johannes för villolärare. Det fanns människor som var influerade av andra läror och som försökte förändra och anpassa kristendomen till nya tankeströmningar i samhället. En situation inte olik den vi lever i idag med en tilltagande religionssynkretism (sammanblandning).

  Johannes uppmanar oss att leva i kärlek (v.5). Men kärleken får inte bara uttryckas i ord, utan framför allt i lydnad för Gud. "Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud" (v.6)

  ==>Mannakorn att tugga på under dagen:
  Kärlek till Gud är att leva efter hans Ord.

   

  ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

  Brev till "den utvalda frun" 
  Johannes andra brev är riktat till den utvalda frun. I brevet återkommer Johannes till de teman som återkommer i alla Johannes brev:
  - Sanningen (vers 1-2)
  - Att vi ska älska varandra (vers 5)
  - Kärlek är att leva efter Guds Ord (vers 6)
  - Varning för bedragare (vers 7)
  - Förbli i Guds Ord (vers 9)

  Till eftertanke:
  - Johannes talar om Sanningen. Det är inget populärt begrepp i vår tid. Ingen "sanning" får stå över en annan. Alla har rätt att hålla på sin "sanning". Vad menar Johannes egentligen med Sanningen?
  - Hur kan vi förbli i Guds Ord?

  24 nov. 2022

  Från självmordsförsök till bönesvar

   

  - Från Frälsningsarméns hemsida -
  Samuel Coils liv har präglats av övergrepp, kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Efter ett av många självmordsförsök hittade han till kyrkan på jakt efter vägledning av en högre makt. Här vände allt och Samuel fick otroliga bönesvar. 

  Jag fick otroliga bönesvar. Vid det tillfälle var det en man som frågade mig ”Vill du se ett mirakel?”. Och jag svarade ”Ja det är klart jag vill”. Han sa ”Har du ont någonstans?” ”Ja jag har fem brutna revben och ett brutet bröstben.” Och så bad han för mig och redan samma kväll så, alltså jag försökte verkligen provocera fram smärtan, för jag kunde inte tro först att den var borta men det var den och den kom aldrig tillbaka heller.
  Jag räknar min frälsning från den dagen i princip.

  Dagens andakt den 24 november

  ”Låt oss alltså se till att ingen av er tror sig var för sent ute, medan löftet att få komma in i hans vila ännu står kvar.” (Heb 4:1) 

  Så länge vi lever i nådens tidsålder gäller Guds löfte om att vi kan få komma in i hans vila. Det är aldrig för sent! Det är aldrig för sent att bli frälst. Det är aldrig för sent att få sitt liv förvandlat. Det är aldrig för sent att följa Guds vilja för mitt liv.

  På senare tid har vi fått höra om flera kända personer som sent i livet tagit emot det nya livet i Jesus Kristus. Ingela Agardh, den kända TV-profilen och nyhetsreportern är bara en av dessa. I en tidningsintervju säger hon: ”Den största nyheten är att jag mött Jesus Kristus”. Det är också den titel som hennes självbiografi fått.  

  Ingela Agardh var bara lite mer än 50 år när hon mötte Gud. Det står om Abraham att Herren uppenbarade sig för honom när han var 99 år. (1 Mos 17:1) Få av oss har uppnått denna höga ålder, men i Guds ögon är det aldrig för sent. Gud hade lovat Abraham att Sara skulle föda en son. När Sara fick höra det log hon och tänkte att det var omöjligt. Men Gud talade till Abraham och tillrättavisade honom och sa: Är då något så underbart, att Herren icke skulle förmå det? (1 Mos 18:14, 1917 års översättning). I Guds tidtabell är det aldrig för sent!

  BÖN

  Tack för att det inte är för sent att komma till dig och bli frälst. Oavsett hur mitt liv sett ut fram till denna dag, får jag komma till dig, överlåta mig själv till dig och ta emot det nya livet som du erbjuder. 

  VAD ÄR DET SOM BESEGRAR VÄRLDEN? – 1 Joh 5


  Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 5

  Läs bibeltexten här

  "Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?" (1 Joh 5:3-5 FB)

  På nytt uttrycks sambandet mellan att lyda Guds ord och kärleken till Gud (se 1 Joh 2).

  I kapitel 4 talades det om att den som bor i oss är större än den som är i världen (1 Joh 5:4). Här talas det om vad som besegrar världen: vår tro! Men inte vår tro på vad som helst, utan vår tro på "att Jesus är Guds son" (1 Joh 5:5).

  ==>Mannakorn att tugga på under dagen:
  Tack att min tro på dig kan förändra förhållanden.

   

  ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

  Kärleken till Gud  – Vers 1-3
  Kärleken till Gud är inte en känsla. Det är ett beslut. På samma sätt som i Johannes evangelium (Joh 14:21+23) framhålls det att kärleken till Gud tar sig i uttryck att vi håller oss till Guds ord (vers 3).

  Och om vi älskar Gud och håller hans bud, vet vi att vi också älskar Guds barn (vers 2).

  Kärleken till andra kristna bygger alltså inte på den kärlek vi själva klarar att prestera, utan är helt enkelt en konsekvens av vår kärlek till Gud och vårt förhållande till Guds ord (vers 2).

  Till eftertanke:
  - På vilket sätt hör kärleken till Gud samman med att hålla hans ord?

   

  Tro som besegrar världen – Vers 4-5
  Vad är det som kan besegra världen, frågar Johannes, och svarar: vår tro (vers 4). Men det är inte en tro på vad som helst, utan tron på att Jesus är Guds son (vers 5).

  Den tro som kan besegra världen är inte en tro som kommer av sig själv, det är en tro vi får då vi blir frälsta, födda på nytt (vers 4)

  Till eftertanke:
  - Vad menas här med ”världen”?
  - Vad menas med att ”besegra världen”? Är det världen omkring oss eller välden inne i oss?

  Anden vattnet och blodet - Vers 6-8
  Vad menas med att det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet? (vers 8). Det är lätt att förstå vad som menas med Anden och blodet. Anden vittnar i oss och Jesu blod är vittnesbördet på vår frälsning och förlåtelse. Men vad menas med vattnet? 

  Om man läser bibelkommentarer finns det två ofta förekommande tolkningar. Några tror att det syftar på dopet i vatten och andra tror att det syftar på Guds Ord.

  Då Jesus i Johannesevangeliet säger att vi blir födda på nytt genom vatten och Ande, ser man det normalt som en ordlek. Ande och vind är samma ord i grundtexten och vad de som lyssnar på Jesus hör är att man blir född genom vatten och vind. Där står vinden för den Helige Ande och vattnet för Ordet. Vatten är något vi använder för att bli rena och Jesus säger till sina lärjungar och att de har blivit rena i kraft av Hans Ord (Joh 15:3). I Petrus första brev kan vi läsa att vi har renat våra själar genom att lyda sanningen (Guds Ord), och att det är genom Guds Ord som vi blivit födda på nytt (1 Pet 1:22-23). De tre som vittnar blir alltså Anden, Ordet och Blodet.

  Inom den evangelika kyrkan ser man inte dopet i vatten som frälsande. Det är i stället en begravning av den gamla människan och uppståndelse till nytt liv. Man döper inte ofrälsta, på samma sätt som man inte begraver levande. Det är först då man blivit frälst, född på nytt, som den evangelika kyrkan använder dopet som ett vittnesbörd.

  Till eftertanke:
  På vilket sätt kan vi bli frälsta genom Guds Ord?

   

  Frälsningsvisshet - Vers 11-15
  Gud vill inte att vi bara ska tro att vi har tagit emot det nya livet. Han vill att vi ska veta det! Vi får ingen frälsningsvisshet om vi bara tror att vi antagligen är frälsta. 

  Om vi ber om något efter hans vilja, vet vi att vi redan har fått det vi har bett om. Vill Gud att vi ska bli frälsta. Ja, han vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4), därför vet vi att vi redan har fått det vi ber honom om.

  Till eftertanke:
  Hur skulle du vägleda någon som kommer till dig och vill bli frälst?

  På fiendens mark - Vers 18-21
  Hela världen är i den ondes våld (vers 19). Ja, det är verkligen inte svårt att tro att det är på det sättet då vi ser oss omkring i världen.

  Men vi kristna tillhör Gud och får leva i hans beskydd (vers 18-19).

  De kristna är som en gerillarörelse som är utsända för att rädda människor från det onda och föra dem över i Guds rike. Vi är en befrielsesarmé, vi är en frälsningsarmé!

  Till eftertanke:
  - På vilka sätt upplever du att du tillhör en motståndsrörelse i denna världen?
  - Om vi inte upplever att vi tillhör en motståndsrörelse, kan det bero på att vi har anpassat oss till denna världen? (Rom 12:2)

  23 nov. 2022

  Översiktskurs över Gamla Testamentet. Del 2 ( av 15)

   


  Del 2 – Översikt över perioderna i GT:s historia


  A. URHISTORIEN   1 Mos 1-11

  Innehåller de fem berättelserna

  1/ Skapelsen där Gud skapar jorden, växter, djur och till slut människorna Adam och Eva

  2/ Syndafallet. Ormen (djävulen) lockar Adam och Eva till olydnad mot Gud.

  3/ Berättelsen om Kain och Abel.

  4/ Noa bygger en ark och räddar sig själv, sin familj och ett par av alla slags djur undan syndafloden.

  5/ Babels torn och språkförbistringen

  B. PATRIAKRTIDEN   1 Mos 11:27 – 50:26

  Gud kallar Abraham från Ur till Kanaan. Abraham får löfte om en son, och tillsammans med sin hustru Sara får han sonen Isak. Isak växer upp, gifter sig med Rebecka och får sönerna Esau och Jakob. Jakob får tolv söner. Dessa tolv söner blir sedan Israels tolv stammar. En av Jakobs söner, Josef, säljs som slav av sina bröder, hamnar i Egypten och blir upphöjd till Faraos närmaste man och blir tillsynsman över hela landet. Då det senare blir hungersnöd i Kanaan flyttar Jakob och hela hans släkt till sonen Josef i Egypten och bosätter sig där.

  C. TIDEN I EGYPTEN   2 Mos 1-14

  Israelerna blir så småningom ett slavfolk i Egypten och fick utså hårt tvångsarbete. Gud kallar Moses till att föra ut folket ur Egypten och hem till Kanaan. Efter en lång rad plågor, som slutar med att allt förstfött i Egypten dör, utom i de hem som var märkta med påskalammets blod, tillåter Farao att Israels barn får resa bort till Kanaan. Farao ångrar sig sedan och skickar ut sin här efter Israels barn, men de räddas genom att Gud delar Röda Havet så att de kan gå torrskodda över till andra stranden.

  D. ÖKENTIDEN   2 Mos 14 - Josua

  Ökentiden är en mycket viktig period i Israels historia. Gud ger folket de tio buden. Folket bygger Tabernaklet där de kan offra och tillbe. På grund av olydnad måste Israels barn vara kvar i öknen i fyrtio år. Josua var senare den som fick föra in folket i Kanaan efter Mose död.

   

  E. DOMARTIDEN   Dom 1 – 1 Sam 8

  Folket styrs av domare. Stora avfallsperioder då folket vänder sig till Baal och andra avgudar. Gång efter gång sänder Gud en domare som räddar folket från fienderna och som rensar bort avgudadyrkan.

  F. KUNGATIDEN   1 Sam 9- 1 Kung 11;  1 Krön 1-2 Krön 9

  Israels storhetstid under kungarna Saul, David och Salomo. Israel blir en stormakt. Jerusalem blir huvudstad och Templet byggs.

  G. DET DELADE RIKET   1 Kung 12- 2 Kung 25;  2 Krön 10 - 2 Krön 36

  Efter Salomo delas riket i två delar. Nordriket (Israel) med tio stammar och huvudstaden Samaria, och Sydriket (Juda) med två stammar och Jerusalem som huvudstad. Israel erövras 722 f.Kr. av assyrierna och Juda erövras 587 f.Kr. av babylonierna.

  H. DEN BABYLONSKA FÅNGENSKAPEN     Daniel, Jesaja, Ester

  Efter Jerusalems fall förs en del av judarna bort till Babylonien. Efter en tid erövra Persien Babylonien och låter judarna vända tillbaka till sitt land.

  I. TIDEN EFTER BABYLONIEN   Nehemja, Esra

  Judarna vänder tillbaka hem och bygger på nytt upp Templet, men landet fortsätter att vara ockuperat ända fram till Jesu tid, utom under en kortare tids självständighet under Makabéerna.

   

  I de följande kapitlen ska vi se lite närmare på de olika perioderna i GT:s historia.

  1.Vilken/vilka av de olika tidsperioderna i GT är du mest förtrogen med? Vad är orsaken till att just den eller de perioderna har ´fastnat´ mer i ditt medvetande?

  2.Vilken/vilka av de fem Urberättelserna tycker du är viktigast? Vilken/vilka av Urberättelserna talar tycker du talar mest in i vår tid? Varför? Temat för nästa kapitel kommer att vara just Urberättelserna.

  /PB