11 dec. 2022

Psalm 146 - LOVA HERREN!

 


Bibelläsning: Psalm 146
Läs psalmen här

"Jag vill lova HERREN så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till."  (Ps 146:2 FB)

Psalmen börjar med en deklaration av hur psalmisten vill leva sitt liv. "Jag vill lova Herren så länge jag är till."

Det finns verkligen skäl att lova Herren och i psalmen får vi många orsaker till varför vi ska lovprisa Gud:
-han har skapat allt underbart vi ser omkring oss (vers 6)
-han engagerar sig för de förtryckta och hungriga (vers 7)
-han befriar de fångna (vers 7)
-han ger de blinda syn (vers 8)
-han styrker föräldralösa och änkor (vers 9)

Att lova Herren är ett sätt att leva som omformar mig. Det ger mig ett rätt perspektiv på livet. Det handlar inte bara om mig själv och mina problem. Herren lever och han bryr sig om mig och alla andra människor.

Att lova Herren är att umgås med Honom och då vi umgås med honom förvandlas våra liv (2 Kor 3:18).

Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill lova Herren så länge jag lever och jag vill börja idag.

Kommentar:
De sista fem psalmerna börjar alla med ordet Halleluja som betyder prisa Herren. Psalm 146 talar mycket om vem Gud är och vad han gör (vers 6-9). Det finns verkligen många orsaker att prisa Herren.

Att lovprisa Gud gör också något med oss:
1/ Vi lyfter blicken till Gud i stället för att stirra oss blinda på våra egna brister och problem.
2/ Vi får anledning att tänka på och uppskatta Gud för den han är och det han gör.

Inga kommentarer: