31 jan. 2021

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 31 januari

             Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

På vår dagliga skogspromenad har vi denna veckan skymtat några solstrålar på vägen. Och himlen blev plötsligt blå. Det var längesedan...

För någon vecka sedan sände TV3 ett program om Amadeus Sögaard och hans uppväxt tillsammans med Carola och Runar. Då jag såg programmet kom jag att tänka på då jag första (och enda) gången träffade Amadeus. Då var han cirka två år gammal.

Så här gick det till. På den tiden hade Rut och jag ansvaret för kursgården i Lännersta och samtidigt för Frälsningsarméns Sociala Institut.

Personal från Frälsningsarméns många sociala institutioner kom ofta på kurs till oss. En av dem som kom var Runars mamma. Hon arbetade på en institution i Uppsala. Vid ett sådant kurstillfälle berättade hon för oss att Carola bodde öster om Stockholm på samma utfartsväg från Stockholm som Lännersta. Hon berättade också att hon hade sagt till Carola att hon borde åka ut till oss för där var det riktigt bra möten. Jag tänkte inte så mycket på det, men en tid senare ringde Carola till mig och frågade hur man skulle hitta fram till vår kursgård.

Några veckor senare hade vi en kurs för socialarbetare på Lännersta. Vid den kursen la jag särskilt märke till ett ungt par från Göteborg. Jag tror att han jobbade på Nylösegården och hon på Lilla bommen, eller om det var tvärtom. Vi hade inte växlat många ord innan jag förstod att hon hade en stor idol i livet och att det var Carola.

De flesta av våra kurser hade två övernattningar. Vi började med lunch dag ett, hade en heldag dag två och avslutade kursen med lunch dag tre. Eftersom den här kursen sträckte sig över en torsdagskväll var det naturligt att alla kursdeltagarna gick på gudstjänsten. Vi hade Bibel, Bön och Lovsång på torsdagskvällarna. Gudstjänsten hade hållit på cirka en halvtimme och jag höll på att predika. Plötsligt kommer Carola in i lokalen och sätter sig längst bak i lokalen. I det ögonblicket förlorade jag mina åhörare….

Jag kan tänka mig att det utbröt en febril tankeverksamhet i den unga socialarbetaren från Göteborg: ´Det kan inte vara sant - - det måste vara någon som liknar Carola - - nej det är ju Carola - - och jag sitter två meter ifrån henne - -´.

Jamen, hur kommer Amadeus in i bilden? Jo vid ett senare tillfälle tog Carola med sig Amadeus och om jag inte minns fel så kom Runar dit för att ta med sig Amadeus då mötet skulle börja.

PS
Om du inte såg programmet med Amadeus i TV3, se det om det kommer i repris. Amadeus har ett fantastiskt fint vittnesbörd om sitt liv med Jesus.

I övrigt har veckan förlupit som vanligt nu för tiden. I tisdags var det digital "Hemgrupp". Ordet hemgrupp har fått en ny betydelse. Tidigare innebar det att alla träffades i ett hem, men nu sitter alla i sitt hem och ser varandra på skärmen där de sitter i sina hem. I onsdags var det digitalt bibelstudium från Efesierbrevet speglat i årets tema: "Välkommen hem - Livet med Jesus". Och senare idag har kåren i Västerås digital gudstjänst klockan 15:00.

Med önskan om en välsignad ny vecka!
Peter Baronowsky


Sugen på att läsa en bra bok?I vår webbshop hittar du många läsvärda böcker. Gör ett besök på www.rupeba.se.

Dagens andakt, den 31 januari

 


”Lovsång tillkommer dig, o Gud… vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss. Lycklig den utvalde som får komma dig när och vara på dina förgårdar. Vi mättas av det goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel”
(Ps 65:2-5)

Äkta lovsång gör någonting med de människor som hör den. Många gånger har vi fått vara med om att människor blivit djupt berörda av just lovsången. En kvinna ropade rakt ut mitt under lovsången: Vad håller ni på med? Jag orkar inte sitta här och höra på er. Och så rusade hon ut från rummet. En stund senare hade den här kvinnan blivit frälst.

Vid ett annat tillfälle hade vi gudstjänst på Island. En svensk utbytesstudent kom in på mötet. Hon hade aldrig tidigare varit på ett kristet möte, men följde med en vän. Efter 25 minuters lovsång måste hon lämna mötet. Hon stod inte ut. Hennes vän berättade efteråt att hon bara grät och grät och grät. Hon sa till sin vän: ”Jag har aldrig sett så många glada människor och det gjorde så ont”. Jag ber om att hon nu har funnit vägen till Jesus så att hon kan vara med i lovsången. Själv vill jag fortsätta att sjunga!

BÖN
Tack Herre för att vi får sjunga lovsånger och upphöja ditt namn bland människor. Tack för att du verkar med din helige ande och rör vid de djupaste strängarna i människor när vi som känner dig hyllar dig.

UTMANINGEN 31 jan - Neh 8 och 9


VÅR STYRKA : GLÄDJE I HERREN

Bibelläsning: Nehemja 8
Läs bibeltexten här

"Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet"
(Neh 8:10)

Muren runt Jerusalem var färdigbyggd. Allt folket samlades och man bad Esra hämta Guds ord (vers 1). Folket visar en enorm respekt för Guds ord. Man hade byggt en speciell plattform där Esra skulle stå och läsa från Guds ord (vers 4).

Då han öppnade boken reste sig hela församlingen förväntansfullt (5), och då folket hörde Guds ord grät de allesammans (vers 9).

Esra läste inte bara från Guds ord, han utlade också texten så att folket förstod vad som lästes (vers 8).


Vi vet inte exakt vad han läste. Vi vet inte mycket om budskapet, men vi vet att han sa detta: "Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet" (Neh 8:10).

Gud vill fortfarande att vi ska vara glada och visa vår glädje. Man kan ha motargument mot vad vi säger eller vad vi predikar, men det är svårt att ha motargument mot vår glädje. Och vi har orsak att vara glada. Herren har frälst oss och fört oss ut ur mörkrets välde och fört oss in i ljuset och glädjen hos Jesus.
"Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje ska vara fullkomlig" (Joh 15:11 FB) 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Glädje i Herren är min starkhet.
______________

Innehåll:
Esra föreläser och utlägger Guds ord (vers 1-12)
Lövhyddohögtiden (vers 13-18)

Kommentar:
En bibelväckelse bryter ut! Esra öppnade boken (vers 5) och läste från tidig morgon till middagen (vers 3). Han läste tydligt och förklarade ordet så att folket förstod det som lästes (vers 8). Läste "tydligt" kan också översättas med "stycke för stycke".

Men det var inte en bibelundervisning som gick spårlöst förbi. Ordet träffade folket och ingen var oberörd och allt folket grät då de hörde Guds Ord läsas upp (vers 9). Esra försökte trösta folket "sörj inte, gråt inte" (vers 9) och "var inte bedrövade för glädje i Herren är er starkhet" (vers 10).

Dagen efter samlades huvudmännen för att studera lagens ord närmare (vers 13). Sedan läste Esra ur Guds ord varje dag under lövhyddohögtiden.

Till eftertanke:
Kapitel 8 demonstrerar en hunger och törst efter att höra Guds Ord.
- Hur är det med den törsten bland Guds folk idag? På många platser kan man uppleva att förkunnelsen av Guds ord har trängts undan. Vi fyller gudstjänsten med alla möjliga uppträdanden. Var finns hungern efter Guds Ord?

- Hur kan vi på nytt väcka törsten efter Guds ord, så att bibelläsningen och förkunnelsen inte är en plikt utan att vi i stället har en "glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt" (Psalm 1:2).
 

SYNDABEKÄNNELSE OCH FÖRLÅTELSE

Bibelläsning: Nehemja 9
Läs bibeltexten här

"De reste sig upp från sin plats och man läste ur HERRENS, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen. Under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad HERREN, sin Gud."
(Neh 9: 3 FB)


Jerusalems mur var färdigbyggd. Folket var samlat till gudstjänst. Gudstjänsten innehöll bland annat bibelläsning och syndabekännelse.


Då folket nu hade fått komma tillbaka till Jerusalem efter den babylonska fångenskapen, var man ivrig att inte på nytt hamna i den situationen att man övergav Herrens väg och på nytt blev ett underkuvat folk.

En stor del av kapitlet beskriver Guds trofasthet genom Israels historia. Och då man tänker tillbaka konstaterar man att fastän Gud i allt varit trofast, så har folket ändå vänt sig bort från Herren och hamnat i svårigheter.

Många människor tycker inte om att man talar om synd och skuld i dag därför att det gör människor ledsna och nedstämda. Den goda nyheten är att du kan bli av med sin skuld och få din synd förlåten:
"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9 FB) 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får ta emot förlåtelse och rening varje dag.
________________
Innehåll kapitel 9:
Folket bekänner sina synder och ser tillbaka på Guds trofasthet genom historien. (vers 1-37)

Folket förnyar förbundet med Herren (vers 38)

Kommentar:
I detta kapitel får vi vara med om en hel bön- och bibeldag. Det börjar med att folket kommer inför Gud med sorg och bekännelse av sina och fädernas missgärning.

Därefter använde de en fjärdedel av dagen för att läsa från Guds Ord.

Därefter bekände de igen sina synder och tillbad Herren. Under tillbedjan gick man igenom Israels historia om hur folket gång på gång hade avfallit från Herren och hur Gud hade räddat dem varje gång då de vände åter till Herren och bad om förlåtelse (vers 6-37).

Till slut förnyade folket sitt förbund med Gud (vers 38).

Till eftertanke:
- Hur ser ditt förbund med Gud ut? Du har kanske gett Gud löften genom livet. I Frälsningsarmén ger vi långtgående löften då vi blir soldater (medlemmar). De som blir officerare (pastorer) ingår ett förbund med Herren som bland annat innehåller löftet: "Jag lovar att älska och tjäna Gud så länge jag lever". Då vi gifter oss ger vi långtgående löften om vår relation till den vi gifter oss med.
- Ta fram dina löften, gå igenom dem och stäm av hur väl du lever efter dem idag.

Om du inte har gett några sådana löften kanske det är dags att formulera vilka löften du vill ge till Gud. I Psaltaren kan vi läsa "Ge löften till Herren er Gud och uppfyll dem!" (Ps 76:12).
- Vad vill du lova Herren?

30 jan. 2021

Inför söndagen: Söndagens texter utan kommentarer. Tema Nåd och tjänst

 


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Jeremia kapitel 9, vers 23-24

Så säger Herren:
Den vise skall inte vara stolt över sin vishet,
den starke inte över sin styrka,
den rike inte över sin rikedom.

Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta:
att han har insikt och kunskap om mig,
om att jag, Herren, verkar i kärlek,
i rätt och rättfärdighet på jorden,
ty däri har jag min glädje,
säger Herren.

FRÅN BREVEN
Första korinthierbrevet kapitel 1, vers 1-3

Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes
till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre.
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

FRÅN EVANGELIERNA
Matteusevangeliet kapitel 20, vers 1-16

Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård.
Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården.
Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget.
Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’
Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant.
Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’
De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’
På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’
De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var.
När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också.
Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’
Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar,
ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick.
Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’
Så skall de sista bli först och de första sist.”

FRÅN PSALTAREN
Psaltaren psalm 25, vers 4-11 Herre, lär mig dina vägar,

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar.

Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.

Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.

Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.
Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.

Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg.

Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet
mot dem som håller hans förbund och hans bud.

Herre, min synd är stor,
förlåt den, ditt namn till ära.

Ibland blir det inte som man tänkt


 Uttryck från Rolf Zetterlund, legendarisk fotbollstränare i AIK

"Hälften går till höger, hälften till vänster och resten stannar i mitten"

"Ni tre bildar en kvadrat på mitten" 

"Grabbar ni jobbar för dåligt och är alldeles för loja. Får jag se den minsta lojalitet i den andra halvlek byter jag ut er direkt"

"Det är aldrig för sent att ge upp"

"Nu går vi ut och visar var båten ska stå"

"Det finns inga järnvägar till framgång"

"Det har varit en morot för oss alla och nu har den släckts"

"Vi har spelat elva träningsmatcher, sex vunna, två oavgjorda, två förluster."

 

Dagens andakt, den 30 januari

 ”Gud har köpt er och priset är betalt; bli inte slavar under människor.” (1 Kor 7:23)

Inom fastighetsjuridiken finns det något som kallas för ”dolda fel”. Vid en försäljning av en fastighet är det alltid så att säljaren har upplysningsplikt och köparen har en långt gående undersökningsplikt. Om köparen efter köpet kommer på att det fanns fel, som han borde ha upptäckt innan han köpte huset, får han själv stå för kostna
den att rätta till felet. Om det däremot var ett fel på huset som var omöjligt att upptäcka både för säljaren och för köparen, så är det ett ”dolt fel” och säljaren får stå för kostnaden att reparera skadan.

Bibeln säger att vi kristna är köpta och priset är betalt. Förut ägde vi oss själva, men Jesus har köpt oss och nu tillhör vi honom. Skillnaden mellan en fastighetsaffär och frälsningen i Jesus Kristus är att det inte förekommer några dolda fel. Han vill att vi ska bekänna för honom alla våra fel och brister, men sedan köper Herren oss sådana som vi är. Och an tar fullt ansvar för att reparera alla kända och alla dolda fel.

BÖN
Tack Jesus för att jag får tillhöra dig idag. Tack för att du läker och upprättar det som är trasigt i mig och du står för alla kostnaderna. Hjälp mig att ge din helige Ande fritt tillträde till det som är ditt.