29 jan. 2022

Inför söndagen. Tema: Jesus är vårt hopp

 


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Jesaja kapitel 40, vers 26-31


Lyft blicken mot skyn och se: Vem har skapat allt detta?
Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram, han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir.
Jakob, hur kan du tala så, Israel, hur kan du säga: »Jag vandrar osedd av Herren, min Gud tar sig inte an min sak.«
Har du inte förstått, inte hört? Herren är en evig Gud, han har skapat hela jorden. Han blir inte trött, han mattas inte.
Ingen pejlar djupet av hans vishet.
Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och falla,
men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas.

FRÅN BREVEN

Jakobsbrevet kapitel 5, vers 13-16


Får någon av er lida skall han be; är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer.
Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom.
Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse.
Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.
Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.

FRÅN EVANGELIERNA

Johannesevangeliet kapitel 5, vers 1-9


Sedan inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem.
Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har fem pelargångar,
och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta.
Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år.
Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom: »Vill du bli frisk?«
Den sjuke svarade: »Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig.«
Jesus sade till honom: »Stig upp, ta din bädd och gå.«
Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.
Men det var sabbat den dagen,

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 107, vers 28-32


Då ropade de till Herren i sin nöd,
och han förde dem ut ur deras trångmål.

Han stillade stormen,
och vågorna tystnade.

De gladdes när det blev lugnt,
han lät dem nå hamnen de ville till.

De skall tacka Herren för hans godhet,
hans underbara gärningar mot människor,

de skall lovsjunga honom i tempelskaran

och prisa honom i de äldstes krets.

(Bibeltexterna är hämtade från Bibel 2000)

Dagens andakt, den 29 januari


”Summan av ditt ord är Sanning…”

För en tid sedan besökte vi Moskva, och vi var med om en kort sightseeingtur i staden. I ett stånd köpte jag en av de berömda ryska dockorna. Dessa trädockor är vackert målade och går att ta isär. Inuti dockan finns en lite mindre docka, som ser likadan ut. Inuti den dockan finns det en ännu mindre docka osv. Jag tror att det är sju dockor allt som allt  i min, och den innersta dockan är en ljuvlig liten skapelse av rent trä.

När jag ser på min ryska docka tänker jag på Bibeln, Guds ord. Jag har lärt mig att den är som en rysk docka. När jag läser en vers kan den tala till mig på ett speciellt sätt. Nästa gång jag läser versen upptäcker jag ett helt nytt djup i versen som jag inte såg tidigare. Sådan är Bibeln. Det finns alltid nya djup att upptäcka, nya dockor innanför de dockor som vi redan sett. Och längst där inne – dit ingen människa ännu nått finns Sanningen, den djupa rena.

BÖN

Herre, tack för att det alltid finns nya djup att upptäcka i ditt ord. Hjälp mig att handla på den förståelse jag har för ordet idag, men ständigt förvänta att du ska avslöja något nytt för mig framöver.

Psalm 13 - GUD ÄR GOD – ALLTID!Bibelläsning: Psalm 13

Läs bibeltexten här

"Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty han är god mot mig."
(Ps 13:6 FB)

Psalm 13 är en av de kortare psalmerna i Bibeln. Psalmen uttrycker en djup ångest och ställer frågan hur länge ska det dröja innan Gud griper in?

Fyra gånger ropar psalmisten ut sin förtvivlan och frågar "Hur länge?" (vers 1-3). Han känner, att han är bortglömd av Gud, att Gud döljer sitt ansikte för honom och att fienderna triumferar över honom. Han känner en daglig oro och ängslan.

De förtvivlade ropen övergår i bön (vers 4-5). Men psalmen slutar i förtröstan och jubel (Vers 6). Den slutar med lovsång. Den uttrycker förtröstan på Gud från ett hjärta som jublar över Guds frälsning.

Denna förtröstan och detta jubel är inte hämtat ur tomma intet. Det finns en orsak till att psalmisten kan förtrösta. Det finns en orsak till jublet. Orsaken är att Gud är god. Guds godhet är grunden för tilliten och förtröstan. Gud förändras inte. Han är god. Och förvissningen om Guds godhet gör att vi kan förtrösta - även de dagar då vi inte ser något ljus.


Mannakorn att tugga på under dagen: Gud är god – alltid!

Kommentar:
Vers 1-3
David klagar inför Gud över det mörker han befinner sig i.

Vers 4
Då vi är mitt uppe i problemen kan det vara svårt att se något ljus, något positivt. Men att berätta om vår situation för någon vi har förtroende för kan vara en hjälp. Att bara sätta ord på problemen gör dem mer hanterbara.
Då David berättat för Herren om det mörker han befinner sig i, ber han att Gud ska ge hans ögon ljus.  

Vers 6
Psalmen avslutas med förtröstan på Gud och jubel över hans frälsning.

Det är viktigt att inte avsluta bönen mitt i beskrivningen av våra problem. Då kanske vi inte har umgåtts med Gud utan bara med våra problem. Många psalmer avslutas med tillit och förtröstan på Gud och lovsång om Guds storhet.

 

28 jan. 2022

Unik rättegång om homosexualitet och Bibeln inledd


- Världen idag -
Under måndagen startade rättegången där Päivi Räsänen, finsk riksdagsledamot och tidigare inrikesminister och partiledare, står åtalad för hets mot folkgrupp. Uttalanden där Räsänen bland annat beskrivit utlevd homosexualitet som synd står i fokus, och experter på yttrande- och religionsfrihet över hela världen riktar nu blickarna mot Finland.

”Uttalandena kränker homosexuellas jämlikhet och människovärde, och därför överskrider de gränserna för yttrande- och religionsfrihet”, menar riksåklagaren i Finland.

Päivi Räsänen hävdar bestämt att hon inte hetsat mot någon och att hennes uttalanden grundar sig i Bibelns lära om äktenskap och sexualitet. Hon menar också att hon hela tiden betonat att alla människor har samma värde inför Gud.

Läs mer här

Dagens andakt, den 28 januari

 


”Idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan.” (Heb 4:7) 

Det finns många berättelser om heliga människor i historien, kvinnor och män, som i Guds namn uträttat storverk för fattiga och sjuka. Det var människor som såg nöden runt dem och gjorde något åt den. Vi tror ibland att människor, som varit stora och berömda för sina insatser på det här området har haft speciella företräden eller en speciell gåva eller läggning.  Men sanningen är att de var vanliga människor. Många av dem hade en svår bakgrund själva med sig i bagaget. De identifierade sig med Jesu och utgav sig helt i tjänsten för andra. De var med och bar bördan av världens synd på sina axlar. När Samuel Brengle mötte William Booth under hans krafts dagar sa han ”Där är den man som (nu) bär den tyngsta bördan av världens synd”.

Det finns en risk att vi idag sitter och väntar så länge, på att rätt tillfälle ska dyka upp, eller att omständigheterna ska lägga sig tillrätta, att vi aldrig kommer iväg och uträttar något alls för Guds rike. Det finns alltid något att skylla på: att jag har fel bakgrund, att jag är för blyg, att jag inte har de rätta kunskaperna eller den rätta läggningen, att jag måste göra något annat eller bara att jag inte orkar just nu. Allt det där gör att vårt hjärta förhärdas, att det blir hårt, så att vi inte längre berörs av andra människors smärta.

BÖN

Jesus hjälp mig idag att vara uppmärksam när du talar till mig, och att omedelbart handla på din ledning. Öppna mina ögon så att jag ser nöden runt mig och ge mig modet att handla.

"VAD VILL NI ATT JAG SKALL GÖRA FÖR ER?" - Matt 20

 


Bibelläsning: Matteusevangeliet 20

Läs bibeltexten här

"Två blinda satt där vid vägen, och när de fick höra att Jesus gick förbi, ropade de: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!" Folket uppmanade dem strängt att tiga. Men de ropade ännu högre: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!" Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade: "Vad vill ni att jag skall göra för er?" (Matt 20:30-32 FB)

Vid ett flertal tillfällen ställer Jesus frågan: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Det borde vara självklart att den som är blind vill se, men ändå ställer Jesus frågan.

Jag tror att Jesus vill att vi ska formulera våra behov för honom så konkret som möjligt. Då vi är konkreta i vår förbön demonstrerar vi vår tro och tillit till Gud och förbereder oss för bönesvaret.

Många kanske svarar Jesus, som vi ofta svarar varandra: "Tack, det är bara bra!" Men då vi börjar formulera vårt svar uppenbarar vi vårt behov. Då inbjuder vi Jesus in i vår längtan och vårt behov.

Mannakorn att tugga på under dagen: Då Jesus just nu frågar dig: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Vad svarar du då? Hur ser ditt svar ut?

ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Vers 1-16 Samma lön
Ur fackföreningssynpunkt kan man tycka att Jesus tillämpar en orättvis lönepolitik. Den som har arbetat kort tid får lika mycket betalt som den som arbetat lång tid.
Men det handlar om himmelriket och nåd. Nåden att bli frälst kan man aldrig förtjäna eller arbeta ihop till. Frälsningen får vi av bara nåd.
På samma sätt är det med den som blir frälst sent i livet. Även han eller hon får evigt liv. Det finns inget sådant som "ett halvt evigt liv".

Vers 17-19 Jesus talar om sin död och uppståndelse
För tredje gången talar Jesus med sina lärjungar om sitt fängslande, sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Trots att Jesus upprepade gånger och detaljerat berättar om det som skulle komma, verkar det som om lärjungarna blir överrumplande och förvånade då det sedan händer.

Vers 20-28 Vem är störst?
Då Jesus talar om sitt kommande lidande och sin död, tänker lärjungarna på något helt annat. De verkar mer intresserade om vem som är främst bland dem.
Till eftertanke: Vad svarar Jesus och vad betyder det?

Vers 29-34 Vad vill ni?
Vid flera tillfällen frågar Jesus vad människorna vill att han ska göra för dem, även om det är uppenbart för alla vad personen behöver.
Till eftertanke:

Varför ställer Jesus sådana frågor, som han själv vet svaret på?

27 jan. 2022

SVT vågade sig bakom rubrikerna och fann hoppet


Frida Park i Dagen (Foto: Natanael Gindemo):
Tårarna droppar ned i knät när jag ser Jon Strand bli så berörd när deltagarna sjunger O store Gud i SVT:s Allt för Sverige. 

Överallt syns reaktionerna på SVT:s Allt för Sverige. “Det här gav verkligen inte rätt bild av Sverige, vi är ju ett sekulärt samhälle (sic!).” Versioner av det uttalandet, från svenskar som nog inte känner sig hemma i frikyrkligheten, var dock inte i majoritet. Åtminstone inte i mitt sociala medier-flöde. Där var i stället applåderna dominerande. Någon skrev: “Äntligen skildras frikyrkligheten på ett sätt man kan känna igen sig i, även vi betalar ju avgiften till Public service.”

Och visst skulle man kunna ägna lite reflektion åt det faktum att många svenskar har en bild av frikyrkligheten som är präglad av svenska medier. Det blir lätt lite snedvridet när det som skildras är skandaler, avarter och brottslighet. Självklart måste det belysas. Locket på är aldrig hälsosamt. Men det som vanliga medier tillskriver högt nyhetsvärde är långt ifrån signifikativt för frikyrkorna.

Läs mer här: https://www.dagen.se/ledare/ledarkronikor/2022/01/25/svt-vagade-sig-bakom-rubrikerna-och-fann-hoppet/