31 jan. 2022

Dagens andakt, den 31 januari


”Lovsång tillkommer dig, o Gud… vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss. Lycklig den utvalde som får komma dig när och vara på dina förgårdar. Vi mättas av det goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel”
(Ps 65:2-5)

Äkta lovsång gör någonting med de människor som hör den. Många gånger har vi fått vara med om att människor blivit djupt berörda av just lovsången. En kvinna ropade rakt ut mitt under lovsången: Vad håller ni på med? Jag orkar inte sitta här och höra på er. Och så rusade hon ut från rummet. En stund senare hade den här kvinnan blivit frälst.

Vid ett annat tillfälle hade vi gudstjänst på Island. En svensk utbytesstudent kom in på mötet. Hon hade aldrig tidigare varit på ett kristet möte, men följde med en vän. Efter 25 minuters lovsång måste hon lämna mötet. Hon stod inte ut. Hennes vän berättade efteråt att hon bara grät och grät och grät. Hon sa till sin vän: ”Jag har aldrig sett så många glada människor och det gjorde så ont”. Jag ber om att hon nu har funnit vägen till Jesus så att hon kan vara med i lovsången. Själv vill jag fortsätta att sjunga!

BÖN

Tack Herre för att vi får sjunga lovsånger och upphöja ditt namn bland människor. Tack för att du verkar med din helige ande och rör vid de djupaste strängarna i människor när vi som känner dig hyllar dig.

"HERREN BEHÖVER DEM" – Matt 21

 


Bibelläsning: Matteusevangeliet 21
Läs bibeltexten här

"När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: "Gå till byn som ligger framför er. Där skall ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, skall ni svara: Herren behöver dem." (Matt 21:1-3 FB)

Oftast handlar kristendomen om vad vi behöver. Det handlar om våra behov och hur Gud kan möta dem.

Men ibland kan vi se att Jesus har behov. Det står: "Herren behöver dem". I denna situation kunde inte den mest lärde eller mest andlige lärjunge möta Jesu behov. Han behövde helt enkelt en åsna.

Många kristna kommer inte i funktion därför att de anser sig själva för betydelselösa. De kanske tänker att det finns så många duktiga och att de själva inte duger till något. Men om Jesus kunde använda en åsna...

Det finns situationer i livet där Gud bara kan använda dig. Det finns människor som Gud bara kan använda dig för att nå. Herren vill lösa dig från det som håller dig tillbaka. "Lös dem och led dem till mig".

à  Mannakorn att tugga på under dagen: Gör mig fri att tjäna dig


ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Vers 1-11 Hosianna!
Jesus rider in i Jerusalem och folket jublar och hälsar konungen välkommen in. Vi får på samma sätt ta emot och hylla Jesus i våra liv.
Jesus säger till lärjungarna att de ska lösa åsna och på samma sätt har vi resurser som behöver lösgöras för Guds rikes skull. Vår tid, våra tillgångar, vi själva.
Och även om vi tycker att vi inte har något att komma med kan vi läsa: "Herren behöver dem" (vers 3)

Vers 12-46 Jesu har kontroverser med översteprästerna och fariséerna

Vi närmar oss tiden för Jesu korsfästelse och motståndet från översteprästerna och fariséerna ökar:
- De blir upprörda då man ropar Hosianna till Jesus. (vers15)
- De ifrågasätter Jesu fullmakt (vers 23-27)
- Jesus berättar liknelsen om hur vingårdsarbetarna dödar husbondens son och översteprästerna och fariséerna förstod att han talade om dem (vers 45)

Vers 18-22 Bönesvar och vår tro
Två gånger poängterar Jesus att bönesvar påverkas av vår tro:
- "Om ni har tro och inte tvivlar..." (vers 21)
- "Allt vad ni ber om i er bön skall ni få om ni inte tvivlar" (vers 22)

Till eftertanke:
- Varför reagerar översteprästerna och fariséerna så negativt på Jesu verksamhet? Händer samma sak idag? I så fall ge exempel.
- På vilket sätt hänger tro och bönesvar ihop enligt Jesus? Har du egna erfarenheter av det?

30 jan. 2022

Tidig söndagsmorgon den 30 januari

 

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Tiden går. Nu är vi snart inne i februari och en intensiv vecka börjar gå mot sitt slut. Veckan har innehållit ett antal mentorssamtal med frälsningsofficerare. 

I tisdags opererade jag mitt vänstra öga för gråstarr. Det högra ögat opererades förra veckan och nu har jag inga fler ögon kvar att operera. Operationerna gick bra och jag börjar redan se lite bättre.

I helgen har Rut och jag undervisat på distansbibelskolan på Ågesta folkhögskola söder om Stockholm (bilden). Distansbibelskolan har hållit på i många år och är en fantastisk möjlighet för dem som önskar gå en bibelskola och som inte har möjlighet att studera på heltid. Det finns en ettårig grundkurs och därefter finns det en ett-årig påbyggnadskurs. Studierna bedrivs över nätet och 2-3 helger per termin samlas deltagarna till en undervisningshelg. Distansbibelskolan har varje år kurser både på Ågesta (Stockholm) och Örnsköldsvik.

Sedan vi flyttade hem till Sverige senaste gången 2017 har vi varje år ansvarat för en helgkurs i Örnsköldsvik. År efter år samlar kåren i Örnsköldsvik deltagare till Distansbibelskolan. Jag tror jag har sagt det förut, men jag säger det igen: Det är fantastiskt att få undervisa en grupp vuxna människor som verkligen är motiverade att lära sig mer från Guds Ord.

Vi blir färdiga med kursen på Ågesta nu under söndagen och sedan börjar snart en ny vecka och en ny månad.

Guds välsignelse
Peter Baronowsky

Dagens andakt, den 30 januari


 ”Gud har köpt er och priset är betalt; bli inte slavar under människor.” (1 Kor 7:23)

Inom fastighetsjuridiken finns det något som kallas för ”dolda fel”. Vid en försäljning av en fastighet är det alltid så att säljaren har upplysningsplikt och köparen har en långt gående undersökningsplikt. Om köparen efter köpet kommer på att det fanns fel, som han borde ha upptäckt innan han köpte huset, får han själv stå för kostanden att rätta till felet. Om det däremot var ett fel på huset som var omöjligt att upptäcka både för säljaren och för köparen, så är det ett ”dolt fel” och säljaren får stå för kostnaden att reparera skadan.

Bibeln säger att vi kristna är köpta och priset är betalt. Förut ägde vi oss själva, men Jesus har köpt oss och nu tillhör vi honom. Skillnaden mellan en fastighetsaffär och frälsningen i Jesus Kristus är att det inte förekommer några dolda fel. Han vill att vi ska bekänna för honom alla våra fel och brister, men sedan köper Herren oss sådana som vi är. Och an tar fullt ansvar för att reparera alla kända och alla dolda fel.

BÖN

Tack Jesus för att jag får tillhöra dig idag. Tack för att du läker och upprättar det som är trasigt i mig och du står för alla kostnaderna. Hjälp mig att ge din helige Ande fritt tillträde till det som är ditt.

UTMANINGEN Psalm 14 och 15

 


Psalm 14 - FINNS DET NÅGON SOM SÖKER GUD?

Bibelläsning: Psalm 14
"HERREN blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud." (Ps 14:2 FB)

I psalmens inledning säger författaren: ”Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud."

Dårarna står här i motsättning till de förståndiga, de som söker Gud.

Då man läser vidare i psalmen förstår man att Herren söker efter någon som är förståndig, någon som söker honom. Men det är förgäves, han hittar ingen.

Herren blickar fortfarande ner från himlen och söker de förståndiga.

Tänk om han idag skulle få se en armé av längtande människor som böjer sig inför honom och sträcker ut sina händer för att ta emot det han har att ge. Tänk om Herren idag kunde finna förståndiga människor, som söker honom av hela sitt hjärta.

Tänk om jag skulle vara en av dem.

Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill söka Herren av hela mitt hjärta.

Kommentar:
Vers 1-3
Citeras av Paulus i Rom 3:10-12.

Vers 3
Det är bara Gud som är fullkomlig. Rom 3:23-24 påpekar att vi alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men Gud har friköpt oss av bara nåd.

Vers 7
Återges i Matt 1:21 och talar om Jesu födelse

 

Psalm 15 - I GUDS NÄRHET

Bibelläsning: Psalm 15
"HERRE, vem får vara i ditt tält, vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt" (Ps 15:1-2)

Vem får vistas hos Gud? Vem får bo hos Gud? Vem får leva i Guds närhet?
Psalmisten svarar:
-den som talar sanning i hjärtat
-den som inte baktalar
-den som ärar den som fruktar Herren
-den som inte bryter en ed
-den som inte tar mutor
-den som lever fullkomligt och lever rättfärdigt

Finns det då någon som kvalificerar till allt detta? Finns det någon som kan leva i Guds närhet?

Då vi kommer nära Herrens helighet uppenbaras våra misslyckanden och vår orenhet. Ingen av oss kvalificerar.

Men vi kommer inte inför Gud i kraft av vår egen rättfärdighet, utan iklädda den rättfärdighet som Jesus har köpt till var och en som tror (Rom 3:22-24). Då vi bekänner och ber om förlåtelse blir vi renade från all orättfärdighet (1 Joh 1:9) och vi får be om kraft att i framtiden bättre kunna leva ett liv som behagar Gud. 

Mannakorn att tugga på under dagen: Lever jag i Guds närhet

Kommentar:
En kort psalm på fem verser med ett stort innehåll.
   Det handlar om att vara och bo i Herrens närhet (vers 1), och inte bara om tillfälliga besök.
   Det handlar om helgelse, för utan helgelse kan ingen se Herren (Heb 12:14).

Helgelsen berör hela vårt liv:
- Hur vi lever, samtalar och våra relationer (vers 2-3)
- Värderingar, integritet och generositet (vers 4-5).

Att leva i Guds kärlek, att ”bo” hos Herren fostrar oss. Där finns det inte utrymme för att försöka framställa oss bättre än vi är. Guds kärlek fostrar oss. Där får vi bo ständigt beroende av förlåtelse.

29 jan. 2022

Inför söndagen. Tema: Jesus är vårt hopp

 


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Jesaja kapitel 40, vers 26-31


Lyft blicken mot skyn och se: Vem har skapat allt detta?
Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram, han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir.
Jakob, hur kan du tala så, Israel, hur kan du säga: »Jag vandrar osedd av Herren, min Gud tar sig inte an min sak.«
Har du inte förstått, inte hört? Herren är en evig Gud, han har skapat hela jorden. Han blir inte trött, han mattas inte.
Ingen pejlar djupet av hans vishet.
Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och falla,
men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas.

FRÅN BREVEN

Jakobsbrevet kapitel 5, vers 13-16


Får någon av er lida skall han be; är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer.
Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom.
Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse.
Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.
Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.

FRÅN EVANGELIERNA

Johannesevangeliet kapitel 5, vers 1-9


Sedan inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem.
Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har fem pelargångar,
och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta.
Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år.
Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom: »Vill du bli frisk?«
Den sjuke svarade: »Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig.«
Jesus sade till honom: »Stig upp, ta din bädd och gå.«
Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.
Men det var sabbat den dagen,

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 107, vers 28-32


Då ropade de till Herren i sin nöd,
och han förde dem ut ur deras trångmål.

Han stillade stormen,
och vågorna tystnade.

De gladdes när det blev lugnt,
han lät dem nå hamnen de ville till.

De skall tacka Herren för hans godhet,
hans underbara gärningar mot människor,

de skall lovsjunga honom i tempelskaran

och prisa honom i de äldstes krets.

(Bibeltexterna är hämtade från Bibel 2000)

Dagens andakt, den 29 januari


”Summan av ditt ord är Sanning…”

För en tid sedan besökte vi Moskva, och vi var med om en kort sightseeingtur i staden. I ett stånd köpte jag en av de berömda ryska dockorna. Dessa trädockor är vackert målade och går att ta isär. Inuti dockan finns en lite mindre docka, som ser likadan ut. Inuti den dockan finns det en ännu mindre docka osv. Jag tror att det är sju dockor allt som allt  i min, och den innersta dockan är en ljuvlig liten skapelse av rent trä.

När jag ser på min ryska docka tänker jag på Bibeln, Guds ord. Jag har lärt mig att den är som en rysk docka. När jag läser en vers kan den tala till mig på ett speciellt sätt. Nästa gång jag läser versen upptäcker jag ett helt nytt djup i versen som jag inte såg tidigare. Sådan är Bibeln. Det finns alltid nya djup att upptäcka, nya dockor innanför de dockor som vi redan sett. Och längst där inne – dit ingen människa ännu nått finns Sanningen, den djupa rena.

BÖN

Herre, tack för att det alltid finns nya djup att upptäcka i ditt ord. Hjälp mig att handla på den förståelse jag har för ordet idag, men ständigt förvänta att du ska avslöja något nytt för mig framöver.

Psalm 13 - GUD ÄR GOD – ALLTID!Bibelläsning: Psalm 13

Läs bibeltexten här

"Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty han är god mot mig."
(Ps 13:6 FB)

Psalm 13 är en av de kortare psalmerna i Bibeln. Psalmen uttrycker en djup ångest och ställer frågan hur länge ska det dröja innan Gud griper in?

Fyra gånger ropar psalmisten ut sin förtvivlan och frågar "Hur länge?" (vers 1-3). Han känner, att han är bortglömd av Gud, att Gud döljer sitt ansikte för honom och att fienderna triumferar över honom. Han känner en daglig oro och ängslan.

De förtvivlade ropen övergår i bön (vers 4-5). Men psalmen slutar i förtröstan och jubel (Vers 6). Den slutar med lovsång. Den uttrycker förtröstan på Gud från ett hjärta som jublar över Guds frälsning.

Denna förtröstan och detta jubel är inte hämtat ur tomma intet. Det finns en orsak till att psalmisten kan förtrösta. Det finns en orsak till jublet. Orsaken är att Gud är god. Guds godhet är grunden för tilliten och förtröstan. Gud förändras inte. Han är god. Och förvissningen om Guds godhet gör att vi kan förtrösta - även de dagar då vi inte ser något ljus.


Mannakorn att tugga på under dagen: Gud är god – alltid!

Kommentar:
Vers 1-3
David klagar inför Gud över det mörker han befinner sig i.

Vers 4
Då vi är mitt uppe i problemen kan det vara svårt att se något ljus, något positivt. Men att berätta om vår situation för någon vi har förtroende för kan vara en hjälp. Att bara sätta ord på problemen gör dem mer hanterbara.
Då David berättat för Herren om det mörker han befinner sig i, ber han att Gud ska ge hans ögon ljus.  

Vers 6
Psalmen avslutas med förtröstan på Gud och jubel över hans frälsning.

Det är viktigt att inte avsluta bönen mitt i beskrivningen av våra problem. Då kanske vi inte har umgåtts med Gud utan bara med våra problem. Många psalmer avslutas med tillit och förtröstan på Gud och lovsång om Guds storhet.