8 jan. 2022

Psalm 4 - FÖRTRÖSTAN TROTS ALLT


 

Bibelläsning: Psalm 4
Läs bibeltexten här

"När jag är trängd ger du mig utrymme…. Ni skall veta hur förunderligt HERREN tar sig an den fromme. HERREN hör när jag ropar till honom…. förtrösta på Herren…. I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet"
(Ps 4:2,4,6,9)

Psalm 4 uttrycker tillit och förtröstan även om omständigheterna inte är de bästa. Då vi är trängda från alla håll, vill Herren ge oss utrymme (vers 2). I svåra tider visar det sig mer än annars hur förunderligt Herren tar sig an oss (vers 4). Vi får förtrösta på Herren under livets alla förhållanden (vers 6).

Förtröstan innebär en fast punkt bortom mina känslor. En fast punkt bortom mina tankar och intellekt. En fast punkt och tröst bortom mina omständigheter.

Smaka på ordet för-tröstan. Förtröstan är att visa tillit före. Att förtrösta på Gud är att visa tillit innan vi sett honom gripa in.
I en sådan förtröstan avslutas psalmen med aftonbönen: "I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet." (vers 9)

Mannakorn att tugga på under dagen: Förtrösta på Herren (vers 6). Vad innebär det för mig idag?

Kommentar:
Vers 5
Versen citeras av Paulus i Ef 4:26

Vers 8
David talar om två slags glädje:
1/ Den glädje vi får av Jesu närvaro i hjärtat och som inte är beroende av yttre förhållanden.
2/ Den glädje vi får av materiella framgångar och som försvinner i motgångar.

Vers 9
David vittnar om att den frid Gud ger följer till och med in i sömnen. (se också Ps 3:6)

Inga kommentarer: