8 jan. 2022

Inför söndagen. Tema: JESU DOP

FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Andra Moseboken kapitel 1, vers 22 - kapitel 2 vers 10

Men farao gav denna befallning till hela sitt folk: ”Kasta alla nyfödda pojkar i Nilen och låt bara flickorna leva.”
En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter, och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var och höll honom gömd i tre månader. Sedan kunde hon inte gömma honom längre utan tog en korg av papyrusgräs och tätade den med beck och tjära, lade barnet i den och satte ut den i vassen vid Nilstranden. Pojkens syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom. Då kom faraos dotter ner till floden för att bada, och hennes hovdamer gick fram och tillbaka utmed stranden. Hon fick syn på korgen i vassen och skickade en slavinna att hämta den. När hon öppnade den såg hon att där låg en pojke och grät. Hon tyckte synd om honom och sade: ”Det är nog ett av de hebreiska barnen.” Då sade pojkens syster till faraos dotter: ”Skall jag skaffa en hebreisk kvinna som kan amma barnet åt dig?” — ”Ja, gör det”, svarade faraos dotter. Då gick flickan och hämtade pojkens mor, och faraos dotter sade till henne: ”Ta med dig det här barnet och amma det åt mig. Jag skall betala dig för det.” Kvinnan tog då pojken och ammade honom. När pojken blev större förde hon honom till faraos dotter, som adopterade honom och gav honom namnet Mose. ”Jag har ju dragit upp honom ur vattnet”, sade hon.

FRÅN BREVLITTERATUREN

Första Johannesbrevet kapitel 5, vers 6-12

Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen.
Det är tre som vittnar:
Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga.
Vi godtar ju människors vittnesbörd, men Guds betyder mer, ty detta är Guds vittnesbörd: han har vittnat om sin son.
Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son.
Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son.
Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet.

FRÅN EVANGELIERNA

Lukasevangeliet kapitel 3, vers 15-17

Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias.
Men han svarade dem alla: ”Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och eld.
Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.”
När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen
och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.”

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 89, vers 20-29

Du talade en gång i en syn,
du sade till dina trogna:
”Jag kröner en hjälte,
jag upphöjer en yngling ur folket.

Jag har funnit David, min tjänare,
och smort honom med min heliga olja.

Min hand skall vara hans fasta stöd,
min arm skall ge honom styrka.

Ingen fiende skall överrumpla honom,
ingen våldsman skall kuva honom.

Jag skall krossa alla fiender i hans väg
och slå ner dem som hatar honom.

Min trofasthet och nåd skall följa honom,
i mitt namn vinner han seger.

Jag skall lägga havet under hans hand,
floderna under hans välde.

Han skall säga: Du är min fader,
min Gud och min räddande klippa.

Han skall vara min förstfödde,
den högste bland jordens kungar.

För evigt skall jag visa honom nåd,
mitt förbund med honom skall stå fast.

(Bibeltexterna är hämtade från Bibel 2000)

 

Inga kommentarer: