10 jan. 2022

Kyrkan måste få undervisa om Guds tanke med sexualiteten


Kan det plötsligt bli kriminellt att i samtal och bön stödja en persons eget val att bryta med en viss livsstil, undrar Stefan Gustavsson med anledning av ett nytt lagförslag. 

- Stefan Gustavsson i Världen idag -
Så kallad omvändelse­terapi för att ”bota” homosexuella bör förbjudas. Det menar några socialdemokrater i en riksdagsmotion. Motiveringen är problemet med hederskultur i vårt land, en mentalitet som ofta innefattar hot, tvång och våld och som skadar många individer.

Det är självklart att människor inte ska utsättas för tvång eller hot. Vi lever i ett samhälle med stora individuella friheter och det är en frihet som det är viktigt att slå vakt om. Det är inte politiker eller myndigheter eller vår egen släkt som ytterst ska bestämma över hur vi ska förstå oss själva eller definiera vilken sexualetik vi måste ansluta oss till.

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/kyrkan-maste-fa-undervisa-om-guds-tanke-med-sexualiteten/repulp!hZJ55Uxc@AELqcDbqLo18Q/


Inga kommentarer: