7 jan. 2022

Tar vi också fel?

 . De orden uttalar Jesus i ett samtal med några Saddukeer. Saddukeerna var inte vilka som helst. Sadukeerna var en religiöst politiskt gruppering som bestod av överstepräster och överklass. Saddukeerna var teologer, och ändå påstår Jesus att de inte förstod skrifterna och inte heller Guds makt.

Vad skulle Jesus säga om oss, dagens kristna, då det gäller att förstå Bibeln och Guds makt? Hur står det egentligen till bland dagens kristna då det gäller bibelläsning, bibeltro och tro på Guds makt?

1/ VI LÄSER INTE LÄNGRE BIBELN SOM VI GJORDE FÖRR
Kristna på 1700-talet och 1800-talet kallades ofta för "läsarna". Det namnet fick de för att de i tid och otid läste Bibeln och annan kristen litteratur.

Man brukar kalla Bibeln världens mest mest lästa bok, men hur är det idag med bibelläsandet?

Flera undersökningar visar att bara en procent av Sveriges befolkning läser Bibeln varje dag. Att de som inte är kristna inte läser Bibeln varje dag är kanske lätt att förstå. Men även bibelläsandet bland kristna har minskat dramatiskt.

Jag har under flera år varje dag publicerat bibelläsningskommentarer från varje kapitel i hela Bibeln för att stimulera Guds folk att läsa Guds Ord. Där har vi läst ett kapitel om dagen genom hela Bibeln. Många gånger har jag fått kommentarer från kristna människor som jag känner väl och högaktar där de säger: "Det var första gången i mitt liv som jag orkade läsa igenom hela Gamla Testamentet". 

Om inte Guds folk läser Guds Ord formas de inte längre av Gud och vad han tänker. Och om vi inte låter oss formas av Gud, formas vi av allt annat som möter oss i samhället, på TV och på nätet. De värderingar vi möter där är helt andra värderingar än dem vi möter i Bibeln. Vi håller på att få generationer av kristna som inte vet vad deras Gud säger.

Om vi inte är rotade i Guds ord är det lätt att vi fångas av det som för stunden är den rådande uppfattningen, det som är politiskt korrekt, trots att Bibeln uppmanar oss att inte anpassa oss efter denna världen (Rom 12:1)

 

2/ VI TROR INTE LÄNGRE PÅ BIBELN SOM MAN GJORDE FÖRR.
Förr kallade man Bibeln för "Guds Ord". Det är inte så vanligt längre, kanske för att man inte längre tror att Bibeln är Guds ord, utan att man snarare tänker sig att Bibeln är människors ord om Gud.

I Sveriges Radios söndagsintervju den 12 april 2021 intervjuades den förre ärkebiskopen K G Hammar. Han fick bland annat frågan hur han ser på Bibeln, och Hammar svarade: ”Gud har inte sagt något. Inga texter har ramlat ned från himlen. Allting är författat av människor i en bestämd situation med de förutsättningar som fanns då.”

En sådan bibelsyn väcker en del frågor hos mig. Hur kan man tro på Jesus om man inte tror på Bibeln? Den information vi har om Jesus kommer huvudsakligen från Bibeln och om vi inte tror på Bibeln måste vår tro på Jesus bygga på hur människor i en bestämd situation uppfattade Jesus. Hur kan man tro på förlåtelsen och frälsningen om man inte är säker på att det är Gud som talar genom Bibeln. Hur kan vi tro på det eviga livet om det bara är människor i en bestämd situation som har uppfattat det så.

Min bibelsyn är den rakt motsatta. Den bygger på att hela Bibeln, både Gamla och Nya testamentet är inspirerat av Gud och att Bibeln är det enda gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv (från Frälsningsarméns första lärosats). Ingen kan bli frälsningssoldat som inte skriver under att man tror på detta.
 
Man tänka sig de olika bibelsynerna på en linje
 
A-----B-----C

Där A betecknar den bibelsynen som tidigare var allmän: "Bibeln är Guds ord"
B är en mer liberal bibelsyn som går ut från att "Bibeln innehåller Guds ord"
C är inte Guds ord utan människors uppfattning om Gud

Om man lämnar A, som också kallas en konservativ bibelsyn, och tar ett steg mot B så beger man sig ut på ett gungfly. Om det är så att det bara är en del av Bibeln som är Guds ord, vem är det som bestämmer vilka delar vi ska tro på och vilka som bara är människors ord? Då är vi tillbaka i Bibelns första bok Där ormen sa "Har Gud verkligen sagt?" I dagens ifrågasättande av Guds ord följs det ofta upp med "Ja, Gud kanske har sagt det, men han menar inte precis så."

En sådan bibelsyn kan lätt leda oss in i en bibelläsning som söker bekräftelse för vår egen åsikt istället för att fråga Gud vad han vill säga till oss.

Jesus sa: "Ni tar fel, just för att ni inte förstår Skrifterna och inte heller Guds makt" (Mark 12:24). Dagens budskap var att Saddukeerna tog fel för att de inte förstod Skrifterna. Förstår vi skrifterna?

Nästa vecka återkommer jag till den sista delen av Jesusordet: Förstår vi Guds makt?
/PB

Inga kommentarer: