31 maj 2021

Överläkare vill att abortlag ändras: Slopa livsduglighet


 - Världen idag -
För att skydda det som Kopp Kallner benämner som ”aborträtten” vill hon att politikerna ska ändra i abortlagen och ta bort livsduglighetsbegreppet. Hon önskar alltså att abort ska bli möjligt även på barn som är ”livsdugliga”.

SFOG har varit drivande i att barn som överlever en sen abort och föds inte ska få vård utan självdö. Kopp Kallner anser att ”en abort ska vara en abort”.

– Vi upplever då att det är vår uppgift inom professionen att se till att det här inte blir ett barn. 

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/nyheter/overlakare-vill-att-abortlag-andras-slopa-livsduglighet/repuef!nLDXDlxDnBlLipUJpd@qBg/

DAGENS ANDAKT, den 31 maj


 ”Jesus svarade: Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig” (Joh 14:23-24)

”Lust att läsa Bibeln, får man av att läsa Bibeln”, brukade vi säga när väckelsen var ny och Bibelordet öppnade sig för oss på ett nytt och omtumlande sätt. Och visst läste vi Bibeln och visst fick vi lust att läsa ännu mer. Vi läste i soffan, vi läste på bussen, vi läste på toaletten, vi läste i badet – ja det var nästan så att vi läste Bibeln till och med i duschen. Det var som om vi inte kunde läsa oss mätta. Vi läste ”Levande Bibeln”, och den var verkligen levande. De tidiga upplagorna var så dåligt inbundna att bladen ramlade ur så fort man öppnade boken - och vi spred på detta sätt Guds ord runt oss var vi gick.

Men det är inte alltid den där stora lusten att nära sig själv med Guds ord infinner sig. Då var vi utsvultna. Senare blev vi nästan dästa och det var inte alltid lika lockande att slå sig ner med Guds ord. Då fick vi lära oss att om vi vill hålla det inre livet friskt och levande, måste vi disciplinera oss till att ge näring åt vår inre människa.

När det gäller kroppen, är det inte alltid vi känner för att äta, men vi äter ändå – därför att vi vet att om kroppen inte får näring så dör den. Så är det också med vårt inre. Vi behöver ständig påfyllning av Guds ord för att hålla oss levande som kristna.

 BÖN

Tack Gud att jag idag har tillgång till ditt eget Ord, Bibeln. Tack för att jag får läsa en portion i den idag, och på så sätt ge näring till min inre människa, till det andliga liv som du planterat i mig genom din Ande.

UTMANINGEN 31 maj - Jes 17

 

DE HADE GLÖMT SIN FRÄLSNINGS GUD

Bibelläsning: Jesaja 17
Läs bibeltexten här

"Ty du hade glömt din frälsnings Gud, du kom inte ihåg din styrkas klippa. Därför planterade du ljuvliga planteringar och satte främmande skott i dem."  (Jes 17:10 FB)

Den intensiva gemenskapen med Gud hade mattats. Det som en gång hade varit ett livsförvandlande möte blev till slut bara slentrian.  Det gick till och med så långt att "man satte främmande skott", att man i stället för att tillbe Gud införde främmande, kanske till och med ockulta, vanor. Man hade glömt sin frälsnings Gud.

Men det är dags att vända om säger Herren. Det kommer nya tider. Det ska komma dagar då människor ska blicka upp till Herren igen och deras ögon ska se Israels Helige (vers 7).

Du som känner att ditt kristna liv har blivit en torr slentrian. Ge inte upp! Herren vill på nytt uppliva sitt folk om vi på nytt öppnar oss för vår frälsnings Gud.

- Mannakorn att tugga på under dagen: "De som ser upp till honom strålar av fröjd" (Ps 34:6) 

__________________
Innehåll:
En ny början 

Kommentar:
Profetia om Damaskus och Israel.
Israel (Nordriket) och Aram (Norr om Israel) ingick ett förbund för att strida mot Assyrien, men assyrierna intog Damaskus (huvudstaden i Aram) 732 f.Kr. och förvandlade staden till en ruinhög (vers 1). 

På samma sätt ska det gå med Israel som blir en lydstat till Assyrien och tvingas betala skatt till assyriens kung (vers 3f). Jakobs härlighet förbleknar (vers 4). Jakob används här som ett namn på de tio stammarna som utgjorde Israel. En rest ska bli kvar som vänder sig tillbaka till sin skapare (vers 6-7) och vänder sig bort från avgudarna som de skapat (vers 8).

Israel hade blivit ödelagt på grund av att de vänt sig till avgudarna. De hade glömt sin frälsnings Gud och planterat in främmande skott i sina planteringar (vers 9-10). "Främmande skott" är en bild på avgudarna.

Men Gud skulle ännu en gång rädda sitt folk då de vänt om till honom (vers 13-14). Skräck drabbar fienderna och de vänder om hem (se 2 Kung 19:35-37). 

Till eftertanke:
Genom hela Gamla Testamentet ser vi att Guds folk vände sig bort från sin Gud. I goda tider glömde de sin Gud och vände sig till avgudarna. Då kom fienden och ockuperade landet. Guds folk vände sig då tillbaka till sin Gud och blir räddade. Hur många gånger ska Gud behöva rädda sitt folk som vänt sig bort från honom?
- Kan du känna igen något att detta från ditt eget liv? Från församlingarnas liv?

30 maj 2021

DAGENS ANDAKT, den 30 maj

 


”Men håll fast vid det ni har tills jag kommer”
(Upp 2:25)

Jag är fascinerad av vimplar. Sådana där vimplar som hänger uppe dygnet runt i alla väder. När vinden tar tag i vimpeln fladdrar den så stolt och vecklar ut sig med alla sina färger. Andra dagar, när det är vindstilla hänger vimpeln rakt ner som en trasa utefter flaggstången. Våra kristna liv är som den där vimpeln. Vissa dagar blåser Andens vind friskt genom våra liv och vi kan veckla ut vår fulla potential. Andra dagar, verkar det inte hända något alls.

Poängen med vimpeln är emellertid att den hänger kvar antingen det blåser friskt eller är vindstilla. Som kristen har jag ett ansvar att hålla mig fast vid Jesus varje dag antingen han behagar använda mig till något stort eller jag bara får hänga med och se på när han använder andra. Bibeln använder ibland ordet ”förbli”. Till exempel säger Jesus i Joh 8:31 ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria”. Förblivandet i Guds ord, att vi läser och begrundar Bibelordet, är viktigt, för det är ett tecken på sant lärjungaskap.

BÖN

Jesus, hjälp mig idag att hålla fast vid dig och ditt ord, antingen du vill använda mig fullt ut i tjänsten eller om du vill att jag bara ska vara stilla i vila.