31 maj 2016

Tidens tecken med Anders Wigholm - Del 9 av 11

Anders Wigholm var en av Frälsningsarméns kunnigaste bibellärare. Han hade ett specialintresse för den sista tiden före Jesu tillkommelse och tidens tecken i förbindelse med det.

1979-80 spelade Anders Wigholm in en serie om tidens tecken. Elva bibelstudier på 45-60 minuter.

Vi lägger här ut bibelstudierna som ljudfiler så att många fler kan få ta del av Anders Wigholms undervisning. Ta dig tid att lyssna. Det är verkligen högintressanta bibelstudier.


Del 9 av 11 - Lyssna HÄR.


Del 9 talar bland annat 3 syften med de kommande domarna:
1 - Gud vill väckelse. 144.000 judar. Världsmissionärer

2 - Dom
3 - Israel ska få se vem som är deras Messias

30 maj 2016

Ett budskap till de förtorkade benen


En profetia riktad till Frälsningsarmén i västvärlden - Av Andrew Bale


 (Publicerad i JAC online på engelska HÄR. Översättning till svenska: Rut Baronowsky)

 Hesekiel 36 & 37 – En hälsning till de förtorkade benen:

Följande budskap kom till mig under bön för några månader sedan och det har legat och surrat i mitt huvud tills i kväll, då jag beslutade att sätta det på pränt och publicera det på internet.  

Frälsningarméns territorier i västvärlden har genom sitt uppförande och sina handlingar smutsat ner sitt eget uppdrag, det uppdrag som jag gav när jag reste upp armén för att frälsa världen. Att ni har vänt er bort från den misjon jag gett er har gjort mig vred och det har fått mig att splittra/söndra deras evangeliska ansträngningar och hålla tillbaka väckelsen.  (Hes 36:17-18)

En gang var det de förlorade och de marginaliserade som var ert folk och att vinna själar var otroligt enkelt. Trots förföljelse, svårigheter och stora personliga uppoffringar gick min armé ut för att vinna dem som var längst borta från mitt rike.  De förlorade har hånat mitt namn och nedvärderat mig på grund av er dubbelmoral, era kompromisser och ert hyckleri.

Så för mitt namns skull – inte för ditt – skal jag återupprätta dig. Ännu en gång skall namnet Frälsningsaren och helgelse bli synonymer. Jag skall göra detta för min egen skull, för mitt heliga namns skull, det namn som ni har förnedrat. Ännu en gång skall de i samhällets utkanter, de oälskade och de utan vänner få veta at jag är Gud – Jag skall bevisa detta genom dig (även om du inte är värdig din kallelse). Jag har utvalt dig och ännu en gång skall ditt namn bli förknippat med mitt. (36:22-23)  

Jag skall avskilja dig ännu en gang och du skall stå fram i mängden och jag ska leda dig tillbaka till ditt ursprungliga uppdrag.  Jag skall döpa dig i eld, jag skall rena dig på djupet tills varje fläck är borta. Jag skall förstöra dina avgudar. Allt det som du tror ska göra dig respektabel och värdig ska jag krossa. Jag skall återupprätta din passion för de förlorade; jag skall ge dig ett nytt hjärta. Jag skall ta bort ditt kalla otroshjärta och ge dig ett hjärta som längtar efter att lyda mig. Du skall vända åter till din ursprungliga kallelse, ännu en gång skall du använda dig av gatuevangelisation, slum- och rännstensbrigader, attacker på pubar,  samt bönemattor, för att attackera det rike som styrs av mina fiender och du skall vinna själar så som Den Kristna Missionen en gång gjorde. Du skall fyllas av pionjärernas entusiasm för en militant evangelisation. Ni skall vara mina soldater och jag skall vara er general (36:24-29) 

Det är tid att skörda, öppna dörrarna till era kårlokaler och kom med jubel för att bärga era kärvar. Du skall inte längra vara ringaktad och föraktad, du skall inte längre bli avfärdad som historisk kuriosa, du kommer att vinna de förlorade och var dag skall jag föröka dig. Du skall gå ut på gatorna och väckelsen skall regna över dig, du skall plaska i väckelsens pölar som barnen leker i regnet. Och ju mer jag välsignar dig desto mer kommer du att ångra dig. Ju mer jag använder dig desto mer kommer du att skämmas. Om det att jag höll tillbaka mina välsignelser fick dig på dina knän i botfärdighet skall min nya pingst ge dig det ljus du behöver för att kunna se din synd i all dess groteska prakt. Du kommer att vara segerrik men på grund av denna nya ödmjukhet kommer du att låta all ära gå till mig.  (36:30-32)

Ännu en gång skall dina kårer bli så många att du inte längre kommer att ha några namn för dem! Du kommer helt enkelt att bara lägga till ett nummer efter stadens namn, precis som du gjorde i begynnelsen. Storstäderna skall vara ditt arbetsfält och ödemarken och bakgårdarna skall bli din vingård.  Dessa mörka avkrokar skall bli som ett nytt Edens lustgård. Mitt rike skall komma till städerna och missbrukarna och de förtryckta som jag skall sätta ut i frihet genom dig skall göra min vilja! Jag har talat och jag skall göra det! Tvätta gatorna, flytta undan de utbrända uttrycksmedlen  och bered väg för Herren. (36:33-36)

Jag skall än en gång lyssna till salvationisternas böner. Jag skall ta ur mina öronproppar och låta min uppmärksamhet vara fäst på dem. Jag skall föröka deras led och de skall inse att jag är Gud. (36:37-38)

Frälsningsarmé kan du leva, kan jag lita på dig ännu en gang med en kallelse som denna? Du er så torr, se, gå fram och tillbaka bland stolarna  i din lokaler, och mingla med dina musiker och soldater, se hur torra ni är – kan ni få liv igen? Förkunna, profetera, överlåt er i mitt namn till att stå upp och slåss igen. Jag skall låta ande komma in i er, och ni skall komma till liv. Jag skall fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud. Jag skall låta ande komma in i er, och ni skall komma till liv. Då skall ni inse att jag är Herren. (37:1-6)

Då, när ni är redo skall jag sända den andra pingsten, den som ni alltid sjunger om – jag skall andas på er och ni skall känna mitt liv i era kroppar och ni skall resa er ännu en gång – en stor armé! (37:7-10)

Ingen ytterligare pessimism, ingen hopplöshet, inga fler negativa reflektioner, det finns ett arbete som skall utföras, det finns slag som skall utkämpas, det finns orättfärdighet som skall korrigeras, det finns själar som skall vinnas. Jag skall öppna gravarna till de sedan länge döda pionjärerna och nya Railtons, Tuckers, Cadmans, Evas och Kates skall ta upp sina kors. Förkunna och profetera och säg till era soldater: ”Detta är var Herren den högste säger: O min Frälsningsarmé jag skall återupprätta dig och så skall du, mitt folk, inse att jag är Herren. Jag skall placera min ande i er och ni skall leva, och jag skall ta er tillbaka till den plats där vi möttes första gången och så skall du inse att jag Herren har talat, och jag har utfört det, säger Herren. (37:1-14)

Må Gud återlösa, välsigna, avskilja och använda armén! 

29 maj 2016

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 29 maj

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. Den här söndagsmorgonen vaknar vi, för omväxlings skull, hemma i våra egna sängar på Jelöy, i Moss, Norge.

Veckan började med att vi undervisade på en kurs för blivande pensionärer och kursdeltagarna var frälsningsofficerare och andra anställda som var på väg att gå i pension de närmaste åren. Kursen innehöll en hel del praktisk information om vad som händer då man går i pension, hur mycket pension man får och mycket annat.
Vår uppgift var att ha ett pass om pensionärslivet utmaningar och möjligheter. Jag vet inte varför vi blev tillfrågade om det. Vi har ju misslyckats två gånger att gå i pension. Så vår enda kunskap om pesnionärslivet är ju egentligen om hur man misslyckas gå i pension.

På kursen berättade jag om hur det var då vi gick i pension, för det gjorde vi faktiskt en gång. Vi hade gjort ett försök tidigare, men det slutade med att vi blev ledare för Frälsningsarmén i Lettland i tre och ett halvt år. Men efter den tiden gick vi i pension "på riktigt". Kommendören kom över till Lettland och avtackade oss offentligt och gav oss ett pensionsdiplom (eller vad det heter).

Sedan flyttade vi hem till Sverige. Vi fick hyra ett hus på Sundsgården, utanför Stockholm, och började packa upp alla våra möbler och andra ägodelar som varit magasinerade under tiden i Lettland.

Under tiden på Sundsgården fick vi, bland alla annan reklam, en kurskatalog från medborgarskolan. En av kurserna såg intressant ut speciellt för oss pensionärer. Den handlade om Duvmatning och jag tänkte att det är ju det pensionärer gör hela dagarna. Kursen kostade 750 kronor och man fick själv hålla med bröd till övningarna. (Se kursbeskrivningen om du är intresserad).
Jag förstod ju efterhand att annonsen var ett skämt. Men innan jag kommit igång med duvmatning, bara några månader efter hemkonsten till Sverige, ringde telefonen. Det var ledarna för Frälsningsarmén i Norge som ringde och frågade om vi kunde tänka oss att flytta till Norge för att hjälpa till där i två år. Det ville vi gärna så vi började packa ihop våra ägodelar och förbereda oss för flytten till Norge. Jag gick dessutom ned till stranden på Sundsgården och frågade duvorna om de kunde vänta på mig ett par år för jag skulle åka till Norge. Duvorna sa inte så mycket, men de nickade lite och såg allmänt OK ut, så jag tolkade det som en form för godkännande.

Detta och en hel del mer berättade jag för de blivande pensionärerna och öste ur vår stora erfarenhet som pensionärer som varade flera månader.

Vi reste alltså till Norge de utlovade två åren. Nu är vi på väg att avsluta det tredje året, och det blir nog ett fjärde år i Norge. Jag brukar säga till Rut att efter det har Herren nog ett nytt spännande projekt för oss under tioårsperioden mellan 70 och 80 år. Men jag är fortfarande osäker på vad vi ska göra efter vi har fyllt 80 år. Men, den som lever får se, brukar man ju säga.

Men nu är vi, som sagt, hemma på Jelöy i Moss och idag ska är vi ansvariga för en Bibeldag på vår "hemkår". Det blir förmiddagsgudstjänst, mat och bibelstudium. Efter mötena på Frälsningsarmén i Moss går vi hem och packar för att tidigt på måndagsmorgonen resa upp till den nordöstligaste delen av Norge, inte så långt från Murmansk i Ryssland. Där ska vi ha tre undervisningsdagar för ungdomarna i Polarteamet som nu har varit däruppe ett år för att blåsa liv i den tynande kristna närvaron i den delen av landet. Men det kan jag förmodligen berätta mer om nästa söndag.

Till dess önskar jag dig en välsignad vecka.
Peter Baronowsky


28 maj 2016

"Över alla människor"

Apostlagärningarna del 8 av 12

I förra lektionen såg vi på skillnaden mellan att bli född av Anden och att bli döpt av Anden.

Augustinus som levde på 300-talet sa: "När jag blir frälst får jag den Helige Ande, men när jag blir andedöpt får den Helige Ande mig."
Frälsningsarméns grundläggare William Booth såg det som viktigt att soldaterna blev döpta med den Helige Ande. Han skrev till sina officerare: "Ni måste leda era soldater in i det fulla förverkligandet av dopet med Den Helige Ande..... För att göra riktiga soldater måste ni sträva efter att inte bara få dem skilda från synden, utan också att få dem fyllda med den Helige Ande. Utan detta är de maktlösa i det stora arbete de fått sig pålagt."

Alla får vara med
Catherine Booth talar också om "detta Andens fulla dop över din själ", och säger: "Denna pingstupplevelse erbjuds alla kristna".

Detta framgår också klart i Apostlagärningarna. Både i läran och i praktiken. I talet på pingstdagen citerar Petrus profeten Joel och säger: "Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor." (Apg 2:17)

Alla får vara med:
-de unga: söner, döttrar och unga män
-de gamla: gamla män
-till och med de allra lägsta: tjänare och tjänarinnor

I Gamla Testamentet ser vi hur Gud utväljer individer och låter dem bli fyllda med den Helige Ande. Människor med en speciell uppgift: ledare, profeter och kungar. Från och med pingstdagen gäller löftet alla: "Jag utgjuter min Ande över alla människor".

När Jesus i Johannes 7 talar om pingstupplevelsen och om strömmar av levande vatten från vårt inre, säger han att de som lyssnade inte kunde uppleva detta där och då. "Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad."(Joh 7 37-39). Men då pingstdagen kom, hade Jesus fått del av härligheten och Petrus förklarar detta i fortsättningen av sin pingstpredikan: "Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör." (Apg 2:33).

Jesus hade fått del av härligheten hos Fadern, och på grund av vad Jesus gjort, kunde lärjungarna bli fyllda med den Helige Ande.

Det är inte beroende på vår egen värdighet om vi får ta emot dopet med den Helige Ande. Det är bara beroende av Jesu värdighet. Och han är värdig. Allt är beroende på vad Jesus har gjort för oss. Genom sin död på korset har han gjort det möjligt för oss att bli frälsta och få evigt liv. Genom sin upphöjelse till Fadern har Jesus gjort det möjligt för oss att få del av den Helige Andes kraft på samma sätt som de första lärjungarna fick det. Grunden för allt är vad Jesus har gjort för oss och inte hur goda vi är i oss själva.

Resultatet
Jesus hade sagt att Lärjungarna skulle få kraft när den Helige Ande kom över dem. I fortsättningen av Apostlagärningarna ser vi hur denna kraft fungerar. På pingstdagen blev 3000 människor frälsta. Människor blir helade: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!" (Apg 3:6).

När lärjungarna senare blir utspridda i landet på grund av förföljelse, fortsätter väckelsen, men nu på många fler platser. En liten grupp oansenliga människor i ett litet, ockuperat land, lyckas på några få år sprida kristendomen över hela Mindre Asien, Grekland och till världshuvudstaden Rom, trots förföljelse från de judiska ledarna.

Världsmakten Rom, med sin enorma krigsmakt, börjar "krig" mot kristendomen. Massor av kristna blir avrättade, men ändå fler blir vunna för Kristus. Till slut (på 300-talet) "kapitulerar" världsmakten och gör kristendomen till statsreligion. Därefter fortsätter det bara. 10.000-tals människor blir frälsta varje dag. Även om vi i Västeuropa kan se en tillbakagång har det aldrig funnits så många kristna som i dag.

Det som började på pingstdagen och fortsättningen på det, är något som aldrig kunnat åstadkommas av mänsklig arbetsinsats, visdom, kunskap eller organisationsförmåga. Men det som var omöjligt i mänsklig kraft - det gjorde Gud. Genom människor.

Man vet inte vad den ursprungliga titeln var på Apostlagärningarna. Många menar att den borde hetat "Den Helige Andes gärningar", för den talar inte så mycket om vad apostlarna kunde göra, utan om vad den Helige Ande kunde göra genom människor som ställer sig helt till hans förfogande.

"Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot." (Sak 4:6 FB).

Löftet om att den Helige Ande skulle utgjutas blev verklighet för lärjungarna. Löftet fortsätter sedan att gälla och uppfyllas på alla generationers lärjungar till den dag då Jesus ska komma tillbaka.

Frågor för samtal och självstudium


1. På den första pingstdagen fick lärjungarna en livsförvandlande upplevelse som gav dem kraft att sprida kristendomen utan några andra resurser än sig själva. I våra dagar har vi mycket större resurser än under den första tiden i form av utbildning, lokaler, ekonomiska resurser. Har dagens kristna samma behov av Guds övernaturliga kraft? Samtala om dagens behov eller brist på behov av den helige Andes kraft.

2. Varför ser vi så lite av den helige Andes kraft i våra församlingar idag?

3. Vad kan vi göra för att i större grad bli fyllda av den Helige Ande? Vilka hinder finns?

4. Vad tror du är viktigast. Att vi ska kunna använda den Helige Andes kraft, eller att den Helige Ande ska få använda oss? Vad är det för skillnad?

5. Samtala om det kapitel deltagarna läst i Apostlagärningarna till dagens samling (Kapitel 7). Var det något speciell som ”talade” till dig eller något som väckte frågor?

6. Be deltagarna läsa kapitel 8  i Apostlagärningarna till nästa samling

27 maj 2016

"Vad betyder detta?"

Apostlagärningarna del 7 av 12

I den förra lektionen såg vi på de olika benämningarna på det lärjungarna upplevde på pingstdagen i Apg 2. Nu ska vi se mer på vad denna erfarenhet innebär, eller som folket som såg det hela frågade: "Vad betyder detta?" (Apg 2:12). För att kunna förstå händelseutvecklingen i Apostlagärningarna måste man ha en förståelse för vad pingstupplevelsen innebär. Den erfarenheten är startskottet på hela utvecklingen och genom hela Apostlagärningarna fortsätter människor att bli fyllda med den Helige Ande.

Tre uppfattningar
Det finns tre, mer eller mindre vanliga uppfattningar om vad dopet med den Helige Ande är och när det sker:
1/ Man blir döpt med den Helige Ande i förbindelse med dopet som barn eller vuxen. Man blir ju döpt i Fadern, Sonens och den Helige Andes namn.
2/ Man blir döpt med den Helige Ande då man blir frälst. När man blir pånyttfödd, blir man ju född av Anden. Man kan inte vara Guds barn utan att ha den Helige Ande.
3/ Dopet med den Helige Ande är en särskild erfarenhet som inte är densamma som att bli född på nytt. Den kan upplevas samtidigt som frälsningsupplevelsen. Den kan också upplevas senare och man kan vara ett Guds barn utan att ha mottagit dopet med den Helige Ande.

Låt oss se hur dessa tre uppfattningar stämmer överens med de förhållanden som beskrivs i Apostlagärningarna. Det finns i Apg sex olika beskrivningar där människor blir fyllda med den Helige Ande:
Apg 2:1-4 Lärjungarna på pingstdagen
Apg 4:31 Bönemötet i Jerusalem
Apg 8:17 De nyfrälsta i Samarien
Apg 9:17 Paulus i Damaskus
Apg 10:44 Hedningarna i Kornelius hus
Apg 19:6 Lärjungarna i Efesos

1/ Det finns inget exempel i Bibeln där dopet med den Helige Ande automatiskt sker i förbindelse med dopet i vatten.
2/ Det finns exempel på att människor blir frälsta och fyllda av Anden samtidigt (Apg 10:44), men detta är inte det mest vanliga.
3/ Från de exempel vi har i Bibeln ser det ut som att dopet med den Helige Ande är en annan erfarenhet än att bli pånyttfödd. Normalt sett är det människor som redan är frälsta som blir fyllda med den Helige Ande (Apg 2:1-4; 4:31; 8:17; 19:6).

Född av Anden - fylld av Anden
Alla kristna har den Helige Ande. När vi blir pånyttfödda, kommer den Helige Ande in i den troende och vi blir ett "tempel för den Helige Ande". Men det ser ut att vara skillnad på att vara född av Anden och att vara fylld av Anden.

Apostlarna var vid tiden för Jesu himmelsfärd verkligen Guds barn. De hade:
-lämnat allt och följt Jesus (Matt 19:27; Mark 10:28)
-förkunnat och helat sjuka ( Luk 9:1-2)
-kastat ut onda andar (Luk 10:17)
-sina namn skrivna i himmelen (Luk 10:20)
-blivit renade från sina synder (Joh 13: 10-11; Joh 15:3)
-frid med Gud (Joh 20:19-21)
-blivit utsända av Jesus (Joh 20:21)
-hållit Jesu ord (Joh 17:6)
-de var inte av denna världen (Joh 15:19: Joh 17:14)
-de tillhörde Fadern och Sonen ( Joh 17:9-19)
-de var delaktiga i den gudomliga livet (Joh 15:5)
-de trodde att Jesus var Guds son (Joh 17:8; Joh 16:27)
-de trodde på Jesu uppståndelse. De till och med såg honom efter uppståndelsen (Rom 10:9)
-Jesus kallade dem bröder (Joh 20:27)
-de tog emot den Helige Ande (Joh 20:22)

Men även om de bar alla tecken på att verkligen vara kristna, säger Jesus till dem att om några få dagar ska de bli döpta med den Helige Ande.
De var födda av Anden, men inte döpta med Anden.

I Samaria bröt väckelsen ut (Apg 8). Människor tog emot Guds ord, kom till tro och lät döpa sig (v.12-14). Då apostlarna i Jerusalem fick höra detta, reste Petrus och Johannes till Samaria för att be att de nyfrälsta skulle bli fyllda med den Helige Ande "eftersom Anden ännu inte fallit på någon av dem" (Apg 8:16 FB). De var födda av Anden men inte fyllda av Anden.

Strömmar av levande vatten
Om vi är födda av Anden, om vi redan har Guds Ande, hur kan vi då ta emot Anden ännu en gång? Vi kan väl inte ta emot det som vi redan har?

Detta är frågor som många ställer sig i dag. Vi kan kanske få hjälp att förstå detta om vi använder två händelser ur Jesu liv.

I Joh 4 talar Jesus med en kvinna från Samarien. Jesus säger till henne att det vatten som han ger blir en källa i den som dricker det. En källa som "flödar fram och ger evigt liv" (Joh 4:14 FB).

Detta är vad som händer då jag blir frälst, född på nytt. Jag får en källa i mig. Guds Ande bor i mig och jag får låta Gud frigöra denna källa i mig så att så mycket som möjligt av Guds liv kan komma fram i mitt liv.

I Joh 4:37-39 talar Jesus om det som skulle ske efter hans himmelsfärd, vid pingsten. Här säger Jesus om den den som tror: "Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram" (Joh 7:38 FB). "Från hans innersta" betyder att något kommer fram ur det som vi redan har inom oss. Här talar Jesus om pingstupplevelsen. Dopet med den Helige Ande är att den källa som Gud gav mig vid frälsningen, frigörs och får lov att strömma ut på ett nytt och mer kraftfullt sätt.

Då lärjungarna blev fyllda med den Helige Ande på pingstdagen, blev Guds liv i dem frigjort. De fick en ny frimodighet och Andens gåvor började fungera i deras liv.Frågor till samtal eller självstudium1. Vilken benämning på pingstupplevelsen är mest naturlig för dig att använda, då vi talar om det som lärjungarna fick uppleva på pingstdagen?

2. Det viktigaste är kanske inte vilket namn vi ger pingstupplevelsen, utan att lärjungarna verkligen fick uppleva den. Är det lika viktigt för dagens kristna? Varför? Varför inte?

3. Om det är så viktigt att den Helige andes kraft blir frigjort i dagens kristna, varför talar vi så lite om det?

4. Samtala om förklaringsmodellen i studiehäftet där vi i frälsningen får källan placerad i oss och där vi i dopet med den Helige Ande får den källan frigjord i vårt liv? Är det en förklaringsmodell som kan fungera eller har du andra sätt att förklara det som händer på pingstdagen?

5. Samtala om det kapitel deltagarna läst i Apostlagärningarna till dagens samling (Kapitel 6). Var det något speciell som ”talade” till dig eller något som väckte frågor?

6. Be deltagarna läsa kapitel 7  i Apostlagärningarna till nästa samling