31 aug. 2019

Inför söndagen: TRO OCH LIV

ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv

- kyrkoaretstexter.se -
Am 5:21-24, Rom 7:14-25, Matt 21:28-31, Ps 143:6-10
Vår tro och vårt liv hör oskiljaktigt ihop! Vår tro formar våra beslut, och summan av alla de beslut vi tar blir till sist vårt liv. Utan en tro på framtiden och uppenbarelse om Guds Ord finns det ingen anledning att se framåt, då lever man bara för dagen och släpper sina hämningar som Ords 29:18 beskriver det. Har man däremot en levande tro på Jesus finns det anledning att verka i den här världen, och tron blir till en praktisk kristendom som genomsyrar allt vi gör!

Profeten Amos tar ofta upp sociala orättvisor och tomma yttre religiösa riter. Söndagens text innehåller en allvarlig varning där han förmedlar hur Gud ser på religiöst hyckleri: ”Jag hatar, jag avskyr era högtider.” De två verben förstärker varandra och beskriver Guds avsky för skenheliga religiösa yttringar. Det som i 3 Mos 23:2 kallas: "mina högtider", har nu blivit: "era högtider". I vers 25 kommer en vers som fångar läsarens uppmärksamhet. Mönstret bryts till att bli ett kiastiskt mönster, där första och sista delen hör ihop och i mitten står två ord som är centrala: "rätt och rättfärdighet". En ordagrann översättning från hebreiskan skulle kunna vara:

”Men låt det välla fram som vatten:
rätt och
rättfärdighet,
som en outsinlig ström.”


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2669788263045811/?type=3&theater

Lördagsgodis: Uppmuntrande ord

AIK hade en fotbollstränare, Rolf Zetterlund, vars uppmuntrande ord inte alltid föll ut som han hade menat. Här kommer några av hans citat hämtade från nätet:

Hälften går åt höger, hälften till vänster och resten stannar i mitten.

Det är aldrig för sent att ge upp.

Grabbar , ni jobbar för dåligt och är alldeles för loja. Får jag se den minsta lojalitet i andra halvlek byter jag ut er direkt.

Vi har bränt våra skepp i båda ändarna.

Vi tog emot dem med öppna servetter.

Ni tre bildar en kvadrat på mittplan.

Dagens Andakt 31 augusti”Och han sade: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet.” (Mar 4:26-28)

Andligt arbete är ett samarbete. En del saker i det andliga livet, kan bara Gud göra. Det övernaturliga kan aldrig åstadkommas av en människa. Det är Guds ansvar. Men det finns också en del saker som aldrig kommer att hända om inte vi människor gör vår del.
Av dagens bibelord förstår vi, att människans, bondens, uppgift är att få utsädet i jorden. Det kommer Gud aldrig att göra. Men Gud står för det svåra, nämligen att se till att sådden förvandlas till moget vete.
Vår uppgift som kristna är att vittna och berätta om Guds rike för människorna. Om vi gör det kommer Gud att se till att vårt vittnesbörd kommer att bära frukt.
BÖN
Herre, hjälp mig att så ut vittnesbördet om dig - att vittna om dig för andra människor. Tack för att du sedan kan ta hand om det jag sagt eller gjort och förvandla det till mogen tro i dem. 

 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________
 

UTMANINGEN 31 aug - Ps 104 +105

MINA TANKAR

Bibelläsning: Psalm 104
"Må mina tankar behaga honom, jag vill glädja mig i Herren" (Ps 104:34 FB)

Psalm 104 är en enda lång lovsång till Gud. Den handlar om hur Gud skapat och styr hela jorden. Då psalmisten inser Guds storhet kommer bönen om att hans tankar ska kunna behaga Gud.

Vi bedömer ofta vår egen helgelse efter vad vi gör eller vad vi säger. Men Gud ser djupare än så. Han vet att all synd börjar i våra tankar. Det utförs inga syndiga handlingar som inte förberetts i våra tankar. Jakobs brev säger att då begäret har blivit havande föder det synd (Jak 1:15). Jesus säger att vi till och med kan begå äktenskapsbrott i våra tankar.

Inför detta får jag bara be Gud att han ska rena det som finns inne i mig. För det som finns inne i mig är det som kommer att komma ut förr eller senare.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Rena mina tankar, Gud!
HERRENS UNDER
 
Bibelläsning: Psalm 105
"Fråga efter Herren och hans makt, sök alltid hans ansikte" (Ps 105:4 FB)

Detta är en tacksägelsepsalm över vad Herren har gjort och för den han är. Psalmisten ser sig tillbaka med tacksamhet och ger oss en historielektion om Herrens trofasthet och alla hans under. Psalmen talar om Abraham, Jakob, Isak och Moses och hela historien om befrielsen från slaveriet.

Berättelsen tydliggör att utan Herren och Herrens makt hade folket varit förlorade.

Så är det också idag. Vi kanske tror att vi kan åstadkomma resultat själva, men i Guds rike kan ingenting utföras utan Herren. Vi måste ständigt påminna oss om att fråga efter Herren och hans makt och att alltid söka hans ansikte.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Idag får jag söka hans ansikte. Idag får jag fråga efter hans makt och under. 

30 aug. 2019

Lektion 6 – BönDetta är det sjätte avsnittet i bibelstudieserien från Efesierbrevet. De tidigare avsnittet kan du läsa här:  https://rupeba.blogspot.com/2019/08/bibelskolan-efesierbrevet.html
_____________________
Bön är ett centralt tema i Efesierbrevet. Hela gudomen, hela treenigheten samverkar för att dra oss in i gemenskap med Gud: ”Ty genom honom (Jesus) har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.” (Ef 2:18)

Förbön
Vad vi oftast tänker på då vi talar om bön är säkert den slags bön där vi ber något (Ef 1:17; Ef 6:18).
Det kan handla om saker vi önskar få eller saker vi önskar ska hända med oss själva eller med någon annan.
Det finns de som frågar om vi verkligen har lov till att be om allt, eller om vi bara bör be om saker som vi verkligen behöver.
Guds ord säger klart att vi får be om allt som vi önskar. I Filipperbrevet uppmanas vi att lägga fram alla våra önskningar för Gud. Vi har inte löfte om att få allt vad vi ber om, men vi kan få uppleva att bara det att få nämna det inför Gud lättar vår börda och fyller oss med Guds frid:
”...låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus” (Fil 4:6-7).
Många kristna har fått hjälp till ett disciplinerat böneliv genom att använda en bönebok. Om vi inte kommer ihåg vad vi har bett om, går vi också miste om välsignelsen av att bli bönhörd när Gud svarar. Gud svarar alltid på bön. Antingen svarar han ja, nej eller vänta.
Om vi vill få tydliga bönesvar måste vi vara tydliga i våra böner. Om vi bara ber att Guds ska välsigna hela jorden är det svårt att veta om vi blivit bönhörda eller inte.

Tacksägelse
Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn” (Ef 5:20).
Tacksägelse är när vi tackar Gud för hans gärningar, hans bönesvar och för det han kommer att göra.
Tacksägelse stärker tron. När vi ser tillbaka vad Gud har gjort och vi tackar honom för det växer vår tro och vi får frimodighet att komma till Gud med våra bönebehov.
Tacksägelse är frigörande. När vi tackar Gud för hans gärningar, frigörs vår blick från våra egna starkt begränsade möjligheter till Guds obegränsade möjligheter.

Lovsång
Lovsång och lovprisning ligger nära tacksägelsen. En skillnad kan vara att tacksägelsen fokuserar på Guds gärningar och lovsången på Guds person.
Lovsången för oss, kanske mer än annan slags bön i direkt förbindelse med Gud själv. Därför beskrivs lovsången också som en port: ”Du skall kalla …dina portar för lovsång” (Jes 60:18).
Lovsångsporten för oss fram till Gud själv (Se också Ps 100:4). I andra slag av bön är vi upptagna med sakerna, det vi önskar att få eller det vi tackar honom för. I lovsång är vi upptagna av Gud själv.
I förbön vill vi ha saker, välsignelser. I Lovsång vill vi ge till Gud utan tanke på egen vinning.

Tillbedjan
Tillbedjan är då lovsången går över i stillhet. Aktiviteten avstannar och vi bara är framför honom. Tillbedjan kan vara en ordlös gemenskap med Gud: ”Bli stilla och besinna att jag är Gud” (Ps 46:11) ”Var stilla inför Gud och vänta på honom” (Ps 37:7).
När vi blir stilla inför honom kan vi kanske höra honom tala. Gud talar i första hand till oss genom bibelordet. Men i stillheten inför honom kan vi också få ta emot tankar och vägledning.
Bön är inte bara då vi talar till Gud om vad vi tycker att han bör göra. Vi måste också låta Gud tala till oss om vad vi bör göra.

Bönestunden
En hjälp till dig som tycker det är svårt att disponera din bönestund: Börja med lovsång och tacksägelse som för dig fram inför Gud och styrker din tro så att du kan fortsätta bönen med dina bönebehov. Avsluta med en stund av lovprisning och tillbedjan. Både bönen i Ef 3:14-21 och FaderVår i Matt 6:9-13 är disponerade på det sättet.

Frågor för samtal och självstudium
Läs: Efesierbrevet 2:11 – 3:21
Studera några av bönerna i Bibeln och försök hitta exempel på de olika böneformerna:
-Förbön: Vad ber man om?
-Tacksägelse: Vad tackar man för?
-Lovsång/tillbedjan: Hur beskriver och upphöjer man Guds väsen?
Exempel på böner att studera:
 1. Bönen i Ef 1:15-23
 2. Bönen i Ef 3:14-21
 3. FaderVår i Matt 6:9-13
Samtala om egna erfarenheter från bönens värld:
 1. Exempel på bönhörelse
 2. Exempel på då bönelivet känns torrt och det känns som om bönen inte når fram.
 3. Hur kan man finna en väg ut från ett torrt böneliv?
 4. Ge exempel på hur tacksägelse, lovsång och tillbedjan påverkar det kristna livet
 5. Om någon i gruppen använder gåvan att tala i tungor (1 Kor 14:2) kan gruppen tala om vilken hjälp och nytta det ger.

Dagens Andakt 30 augusti

”Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och makt att driva ut demonerna” (Mar 3:14-15)

Dagens bibelord visar att det finns en alldeles speciell ordning, när det gäller vår tjänst inför Gud. Först följa, sedan predika och driva ut. För att vår förkunnelse och vår tjänst ska ha någon andlig kraft, måste det börja med, att vi själva följer Jesus. Det är bara om vi själva lever nära honom och lär av honom, som vår andliga tjänst kan ha någon som helst betydelse.

BÖN
Gud hjälp mig idag att leva så nära dig, följa dig så tätt i spåren att jag är handlingsberedd att gå in i den andliga tjänst, som behövs där jag lever idag. 
  ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 30 aug - Ps 103

LOVA HERREN

Bibelläsning: Psalm 103
"Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn" (Ps 103:1 FB).

Brukar du tala med dig själv? Det gör David i denna psalm. Han tilltalar sin egen själ, sitt eget inre, och talar om vad själen ska göra.

Vem är det som bestämmer din sinnesstämning? Är det dina känslor? Är det andra människor och vad de säger eller gör mot dig? Är det om du har framgång eller inte som bestämmer? Är det andra omständigheter?

David tar kommando över sin själ och talar om vad den ska göra. Det får du också göra. Du får lämna alla negativa tankar och se upp till Herren. Det kan verkligen förändra din sinnesstämning.

Det finns skäl att prisa Herren för vem han är och vad han gör.
-Han förlåter (vers 3)
-Han helar (vers 3)
-Han befriar mig (vers 4)
-Han mättar mitt begär med sitt goda (vers 5)

Även om omständigheterna växlar här i livet är Gud densamme. Så vi får ta tag i vår situation och tillsammans med David och miljoner andra säga: "Lova Herren min själ".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lova Herren min själ.

29 aug. 2019

Vittnesbördet: Birgitta Karlsson delar sitt vittnesbörd

Dagens Andakt 29 augusti”Låt oss alltså se till att ingen av er tror sig vara för sent ute, medan löftet att få komma in i hans vila ännu står kvar.” (Heb 4:1)

Jag hörde talas om en man som kom på besök till en liten stad uppe i Klippiga bergen. Han gick fram till en gammal man som satt på en bänk, och frågade honom om han kunde berätta vad den här staden var känd för. Den gamle mannen svarade: Jo, det är här allting börjar. 
Den gamle mannen på bänken hade förstått något viktigt. Och det är att allting börjar just på den plats, där vi befinner oss, och just från det ”nu” som är. Om vi ser varje plats som en möjlig utgångspunkt, och varje ögonblick som en startpunkt, ska ingenting vara omöjligt för oss. 

BÖN
Jesus, tack för att det inte finns några hopplösa situationer, eller hopplösa människor för dig. Så länge som vi lever i nådens tid, kan vi få börja om igen, oavsett hur vår situation ser ut.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________
 

UTMANINGEN 29 aug - Ef 5

PRÖVA VAD SOM ÄR HERREN KÄRT

Bibelläsning: Efesierbrevet 5
"Pröva vad som är Herren kärt" (Ef 5:10 FB)

Dagens kapitel jämför relationen mellan äkta makar med relationen till Gud. Även om det finns likheter, så finns det även olikheter.

-Relationen till Jesus är inte jämlik. Vi är inte två jämlika parter.
-Relationen från Jesu sida är ovillkorlig. Vi väljer varje dag hur vår relation tar sig uttryck. Guds kärlek till oss är ovillkorlig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, gör det viktigt för mig idag att pröva vad som är dig kärt

28 aug. 2019

Lektion 5 – Förberedda gärningar


Detta är det femte avsnittet i bibelstudieserien från Efesierbrevet. De tidigare avsnittet kan du läsa här:  https://rupeba.blogspot.com/2019/08/bibelskolan-efesierbrevet.html
_____________________

Balans
I förra lektionen såg vi på förhållandet mellan tillbedjan och tjänst. Det är viktigt att leva i balans mellan bön och arbete.

Profeten Daniel kom tre gånger om dagen fram för sin Gud med bön och tillbedjan (Dan 6:11).

Benediktinermunkarna skapade mottot ´Be och arbeta´ och levde efter det. De indelade dagen i sju bönestunder (enligt Ps 119:164). Mellan bönestunderna använde de tiden till hårt arbete.

I förhållandet mellan bön och arbete är det oftast bönen som blir försummad. Det syns mindre utåt om vi glömmer bönen och fortsätter med arbetet än omvänt. Men det gäller bara på kort sikt. På längre sikt kommer det också att torka ut det andliga arbetet.

Jesus själv var väldigt klar över detta. Han sände till och med bort folket (den utåtvända tjänsten) för att kunna prioritera bönens tjänst (Mark 6:45-46). Problemet med Guds församling på jorden har sällan varit att vi bett för mycket.
Det borde inte vara ett motsättningsförhållande mellan bön och arbete. De är förutsättningar för varandra. Under de tidsperioder där det har utförts mest arbete av varaktigt värde för Guds rike har också timmar, dagar och nätter använts till bön.

Förberedda gärningar
Gud har förberett gärningar för att vi ska kunna gå in i dem (Ef. 2:10).
Gud har en tanke, en plan och en mening för våra liv. Bara då vi lever i den planen kan våra liv blomstra och bli till det vi var skapade att vara.

Att söka Guds vilja med sitt liv är inte bara något vi ska göra i de stora besluten i våra liv. Vad ska jag arbeta med? Var ska jag bo? Vem ska jag gifta mig med? Vi bör också se efter Guds förberedda gärningar i de små vardagliga situationerna.

Att vara kristen är en heltidstjänst. Al la kristna, oavsett arbete, är kallade att tjäna Gud på heltid. Man kan inte vara deltidskristen. Gud har förberett gärningar för var och en av oss, varje dag. Det är spännande att vara kristen och fråga på morgonen: ”Jag undrar vilka gärningar Gud har förberett för mig idag”?

Några av de gärningar Gud förberett för oss under dagen kanske vi upptäcker och kan gå in i dem. En del missar vi säkert.
Men då vi går i förberedda gärningar, kan vi många gånger få uppleva harmoni och glädje över att ´det fungerar´.  Någon har varit där före oss och förberett gärningarna för oss.

Hur finner vi de förberedda gärningarna?
Alla gärningar, all verksamhet och alla dagar som inte har sin utgångspunkt i bön har alla möjligheter att gå fel.

Bönen, att vara tillsammans med Gud, är en förutsättning för att vi ska bli ett, komma i harmoni med, Guds tankar för oss. Hårt arbete kan aldrig ersätta Guds förberedda gärningar.

Vad hjälper det att springa fort, om man springer fel väg? Vad hjälper det att arbeta hårt om man arbetar med fel saker?

Efesierbrevet talar om att vi ska ”pröva vad som är Herren kärt” (Ef 5:10) och att vi ska ”ta väl vara på varje tillfälle” (Ef 5:16), så att vi kan använda våra krafter och resurser som Gud vill och att vi ska ”förstå vad som är Herrens vilja” i våra liv (Ef 5:17).

Bön är den första förutsättningen för att vi ska kunna förstå och leva i Guds plan med våra liv.

Bön i Efesierbrevet
Bön är något som genomsyrar hela Efesierbrevet. Vi möter bön i många olika former:
-          Lovprisning över vem Gud är och vad han gör (Ef 1:3-4)
-          Tacksägelse för Guds verk (Ef 1:15-16
-          Förbön för andra människor och förhållanden (Ef 1:17-18)
-          Förbön på knä för andra människor som börjar och slutar med lovprisning (Ef 3:14-21)
-          Tacksägelse till Gud (Ef 5:4)
-          Tacksägelse, tacka Gud för allt (Ef 5:20)
-          Uthållig bön för alla saker alltid (Ef 6:18-19)
-          Önskan om förbön för sig själv (Ef 6:19-20)
Nästa lektion kommer att handla mer om hur vi använder de olika böneformerna.

Frågor för självstudium och samtal
Läs: Efesierbrevet 2:10
 1. Vad menas med uttrycket ”Att vara kristen är en heltidstjänst?
 2. Vad blir resultatet om vi inte ser det som en heltidstjänst?
 3. Vad menas med förberedda gärningar?
 4. Vad är skillnaden mellan att gå in i förberedda gärningar och att arbeta i gärningar som inte är förberedda?
 5. Guds plan eller vilja för oss kan ses på två olika huvudområden:
  1. Guds allmänna plan – Det Gud önskar för alla människor. Då du blev frälst tog du det första steget in i Guds vilja med ditt liv. Vilka andra saker tycker du hör hemma i Guds allmänna plan? (=Guds vilja för alla människor)
  2. Guds speciella plan – Det som är Guds vilja med mitt liv. Gud använder inte alla människor på samma sätt, utan alla har sin speciella funktion i Kristi kropp. Nämn några exempel på sådana livsuppgifter.
 6. Någon har sagt: ”Man hittar inte Guds speciella vilja med sitt liv förrän man har börjat fungera i Guds allmänna vilja?” Diskutera det uttalandet.
 7. Vårt förhållande till Guds vilja kan delas in i två steg:
  1. Att finna, upptäcka, Guds vilja
  2. Att våga gå in i den
                                         i.    Vilken av dessa två tycker du är lättast?
                                        ii.    Har de två förbindelse med varandra?
 1. Samtala om erfarenheter med att upptäcka och vandra i Guds plan:
  1. I vardagssituationer
  2. Då det gäller livsuppgiften