26 juli 2009

Femton timmar till sjöss

Måndagsmorgon och på väg på floden Daugava för att lägg till i Riga. För femton timmar sedan gick vi ombord på Tallink Romantica i Frihamnen i Stockholm.

Det var varmt och omväxlande soligt. Vi satte oss i värmen på akterdäck och unnade oss varsin kall Coca Cola. Livet innehåller härliga stunder!

Lite underligt var det då vi en halvtmme senare seglade förbi Saltsjö-Boo som har varit vårt hem de senaste 18 åren. (Jag vet att det är en motorbåt vi åker med, men jag tror att man ända säger att man seglar. Rätta mig om jag har fel.)

Det tog mer än tre timmar att åka ut genom Stockholms skärgård. Vilken fantastisk skärgård vi har i Stockholm. Vi satt utomhus nästan hela tiden och njöt. Livet innehåller härliga stunder!

Om några timmar är vi hemma i Riga och ska börja med att ta emot flyttlasset som gick ifrån Saltsjö-Boo i fredags,

Sedan är det full fart hela veckan med sammanträden och möten med människor. Livet innehåller härliga stunder!

peppe

25 juli 2009

Söndagen den den 26 juli

Gomorron, nu är det söndagsmorgon. Den sista dagen på semestern för den här gången. Flyttlasset tll Riga gick i fredags och i kväll tar Rut och jag båten hem till Riga.

En stor nyhet här på rupeba.se och i den kristna pressen överhuvudtaget var det brev som två representanter för den Anglikanska kyrkan i England skrev till den svenske ärkebiskopen. Brevet uttryckte stor oro inför det framtida samarbetet mellan de två kyrkorna efter Svenska Kyrkans omsvängning i frågan om könsneutrala äktenskap.

Samtidigt kan du läsa här på sidan en artikel om en lavinartad väckelse i Sydafrika. Det låter spännande.

Dessvärre är bilden kanske symptomatisk. Kyrkan på det norra halvklotet är upptagen av sina inre angelägenheter, medan kyrkan på det södra halvklotet är upptagen med att vinna människor för Gud.

Idag finns det tre gånger så många kristna på det södra halvklotet som på det norra. För inte så många år sedan bodde i stort sett alla kristna på det norra halvklotet.

Jag har haft förmånen att få uppleva väckelse vid ett par tillfällen i livet, där människor på ett radikalt, livsförvandlande sätt omorienterar sina liv för att lämna allt och följa Jesus.

Det är där det börjar i den text som är dagens bibelläsning här på rupeba.se. Apostlagärningarnas trettonde kapitel börjar med att Paulus och Barnabas kallas ut av Gud för att förkunna Jesus för folket. Kapitlet har fått titeln "Den helige Andes gärningar" för att betona att väckelse alltid är något som Gud gör och att vi inte med vår viljestyrka kan mana fram en väckelse. (Läs kommentaren till den dagliga bibelläsningen som dessutom är söndagens bloggpredikan)

Vi får som individer och kyrka fråga Gud vad det är i mig/oss som hindrar att väckelsen bryter fram. Jag skulle inte bli förvånad om Gud svarar på den bönen och pekar på några saker i mitt/våra liv som vi kanske helst inte vill bli påminda om.

Hoppsan, nu blev det här kanske mer allvarstyngda ord än det brukar vara på Söndagsmorgon, men får jag trots det önska en välsignad vecka, medan vi förbereder oss och väntat på den väckelse som kommer.

Peter Baronowsky

24 juli 2009

Vad läser du i sommar?

Sommaren kan ge möjlighet att läsa sånt som man inte hinner med annars. Varför inte läsa något uppbyggligt?

Förresten, är det någon som identifiera de tre herrarna på bilden? Har du ett svar skriv in det som en kommentar:

21 juli 2009

Den västerländska kyrkan splittras

Ola Eriksson skriver i Dagen:
Två väsensfrämmande tros- och livsåskådningar splittrar den västerländska kyrkan. Vi är fångade i en konflikt av palestinska proportioner, där liberala och konservativa troende förnekar den motsatta sidans livsrum och rätt att existera.

Ett antal artiklar i Dagen har refererat och diskuterat ett brev från anglikanska biskoparna Christopher Hill och John Hind till Svenska kyrkan rörande de nya kyrkliga riktlinjerna för samkönat äktenskap. Det är lätt att få intrycket att Anglikanska kyrkan lägger sig i Svenska kyrkans interna angelägenheter, även om brevet framför allt motiverades av oro för hur Borgåfördraget kommer att påverkas av den föreslagna inriktningen
..................
Jag skulle vilja påstå att den västerländska kyrkan genomgår en svårartad kris med många olika symptom. Svårigheterna och snårigheterna i kvinnoprästfrågan, abortdebatten och dagens fråga om samkönade äktenskap, har alla sina rötter i två fundamentalt väsensfrämmande tros- och livsåskådningar, som båda ser sig som den sanna kristendomens arvtagare och/eller människolivets försvarare. En forntidens kättarstrid utspelas framför våra ögon. Vi är fångade i en konflikt av palestinska proportioner, där liberala och konservativa troende förnekar den motsatta sidans livsrum och rätt att existera, och då hjälper varken klarsyn eller vältalighet.

Frågan om anglikansk sammanhållning fick sitt tragiska svar förra veckan. Amerikanska Episkopalkyrkans "General Convention" beslöt att tillåta tillsättandet av fler öppet homosexuella biskopar. Följande dag beslutade man också att skapa liturgier för att välsigna homosexuella par, som bör vara klara att ratifieras vid nästa konvention 2012. Även om detta inte innebär att episkopalerna i USA formellt lämnar den anglikanska gemenskapen, så är splittringen nu ett faktum.

Läs mer i Dagen>>

Artikeln fokuserar på splittringen i den Anglikanska kyrkan. Men splittringen är dessvärre inte isolerad till ett samfund. Spänningen mellan konservativa och liberala finns numera inom alla samfund. Till och med inom de samfund som bekänner sig till en konservativ teologi finns denna spänning.

Artikeln i Dagen betecknar motsättningen som mötet mellan två olika livsåskådningar som bekämpar varandra.

Jag har tidigare skrivit ett inlägg som försöker analysera varför konservativa har så svårt att acceptera liberala - och omvänt. Läs här:
Varför fundamentalister har problem med liberalkristna - och omvänt

peppebaron

20 juli 2009

"Litauen, Karlsten och homosexualiteten"

Litauens beslut att förbjuda att positivt omnämna en rad saker har väckt många reaktioner. Dagen skriver om händelsen och Emmanuel Karlsten förskräcks över att så många tyckler att den nya lagen är bra och får 132 kommetnarer och ett antal blogginlägg länkade till artikeln.

Emmanuel Karlsten summerar senare debatten som uppstod efter hans blogginlägg.

Bitte Assarmo reagerar kraftigt på Karlstens inlägg och skriver:
Med andra ord: Är man för traditionella tvåkönade äktenskap är man med automatik emot yttrandefriheten? Eller vad menar han, egentligen?
Oavsett vad han menar har i alla fall en seriöst menad kommentar från mig degraderats till en "godbit" i ett mindre seriöst sammanhang. Tack för det, Emanuel!


Stefan Swärd skriver i sin blogg i en något mer nyanserad och reflekterande ton:
En intensiv debatt har uppstått på Emanuel Karlstens blogg. Emanuel ifrågasatte varför en hel del Dagenläsare var glada över en ny lag som bland annat inskränker rätten till propaganda och information om frågor och beteenden som Litauens parlament anser vara skadliga för ungdomar. Bland annat handlar det om att motverka våldspropaganda. Man får inte förmedla budskap som uppmuntrar ungdomar att begå självmord. Man får inte heller främja homosexualitet, bisexuella relationer eller polygami - i påverkan på barn och ungdomar. Jag uppfattar inte Litauens lag som en generell inskränkning i yttrandefriheten.
Detta ingår i det katolska Litauens strävan efter att främja familjevärderingar.
Nu är det ju inte inte särskilt märkligt att det finns restriktioner i vilken typ av information, annonsering m.m. man får rikta till barn- och ungdomar. Även i liberala västvärlden finns det mängder av restriktioner för vad man får säga i en skola, och vad man får säga i media och annat material som riktas till barn- och ungdomar. Flera av punkterna i Litauens nya lag uppfattas som ganska självklara i Sverige. När det gäller andra frågor har vi en motsatt agenda, det är förmodligen straffbart att hävda i en svensk skola att utlevd homosexualitet är synd - det är väl också en inskränkning i yttrandefriheten?

Ja, det är lätt att ur svenskt perspektiv se andra länders begränsningar i yttrandefriheten och bortse från de svenska begränsingarna. Det är också lätt att ur svenskt perspektiv fördöma åsikter i andra länder som inte stämmer överens med det som är politikst korrekt i Sverige just nu.

Det är helt klart att reklam styr människors handlande. Se till exempel gårdagens artikel i Dagen "Alkholreklam ökar supandet". Därför inför till och med Sverige restriktioner i yttrandefriheten för att minska oönskat beteende. Det finns restriktioner på reklam riktad till barn i TV, det finns restriktioner om alkholreklam och då det gäller tobak handlar det inte längre om att inte få omnämna den positivt. Man är till och med skyldig att omnämna tobaken negativt och skriva varningstexter på cigarettpaketen.

I Sverige är det förbjudet att säga något negativt om homosexualitet. I Litauen är det förbjudet att säga något positivt om homosexualitet. Vad är skillnaden ur yttrandefrihetsperspektiv?

peppebaron

Frösamlingen

Ibland blir det fel då jag skriver. Jag upptäckte det bland annat i måndags morse då jag korrekturläste ett inslag där jag skrivit:

Läs på den norska sidan om Kjell Haltorp som utmanar till vardagsevangelisering. Han säger att frösamlingen har en sjukdom idag: "Maximal anonymitet".

Hittade du felet. Det gjorde jag, fastän klockan var fem på morgonen hann jag korrigera felet innan jag publicerade inlägget.

Två bokstäver hade bytt plats. Jag hade skrivit frösamlingen i stället för församlingen. Men det kanske inte var så fel trots allt. Inlägget handlade om de kristnas anonymitet. Och visst kan det vara skönt att gömma sig som ett frö bland alla andra frön, i stället för att blomma ut och visa vem man egentligen är.

Så började jag tänka på församlingen som frösamlingen. Frön innehåller en enorm potential och möjligheter till att verkligen blomma ut och bli en demonstration av Guds mångfald och skönhet.

Men de flesta frön kanske aldrig blir annat än frön. Människor med rika möjligheter, energi och skaparkraft som aldrig blommar ut. Tänk om det är så illa att församlingen inte blir mer än detta - en frösamling. En samling visioner, drömmar och möjligheter som aldrig förverkligats.

Jesus säger: "Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt" (Mark 4:8 FB)

Må det bli så med frösamlingen i församlingen.

peppebaron

19 juli 2009

En kväll på Arken

I församlingen Arken pågår just nu Mirakelfestivalen - Älska Jesus. I dag var det tre samlingar: förmiddag, eftermiddag och kväll. Rut och jag såg på kvällsgudstjänsten via internet.

Kvällgudstjänsten höll på i över fyra timmar och det tog över två timmar innan predikanten Bill Prankard från Kanada började sin predikan (och jag som brukar bli nervös om det tar mer än 45 minuter innan jag får komma upp i talarstolen). Prankard tolkades på ett föredömligt sätt av Peter Nordberg.

Man kan inte annat än bli berörd av den hängivenhet som präglar samlingarna. Eller av den energi som läggs ned på att hjälpa mötesdeltagarna fram till ett avgörande. Eller hur outtröttligt man betjänar människorna i eftermötena.

Arkens hemsida, http://www.arken.org/ skriver om konferensen:
Välkommen till sommarens höjdpunkt! MirakelFestivalen 17-26 juli bjuder på ett varierat program för hela familjen. Det blir en stark start på festivalen. Världstalare som Bill Prankard inleder tillsammans med Arkens pastorer, samtidigt som lovsångaren Björn Aslaksen medverkar under den första helgen. Längtar Du efter Jesus? Årets tema är Älska Jesus - och det bereds många mötesplatser för att komma nära honom i lovsång, bön och tillbedjan. Läs mer på vår speciella Mirakelsajt och se aktuellt program.

Det är alltså möjligt att följa hela konferensen live på internet. Gå in på http://www.arken.org/ så hittar du fram till både program och sändningen. På onsdag den 22 juli kl.19.00 kan du lyssna på Roger Larsson.

/PB

18 juli 2009

Bibeltroende präster diskrimineras

HELEN TÖRNQVIST skriver i Svenska Dagbladet:
"Att en präst ska kunna säga att han/hon viger heterosexuella, men inte homosexuella, är diskriminering på arbetstid. Det är helt oacceptabelt. Därför borde väjningsplikten, vilket innebär att en präst kan säga nej till att viga samkönade, tas bort ur Svenska Kyrkans ansökning om vigselrätten. "

Äktenskapslagstiftningen har alltid varit diskrimenerande, och kommer förmodligan alltid att vara det. Man får inte gifta sig med två personer samtidigt. Även om det är ställt bortom allt tvivel att alla tre vill det och är djupt kära i varandra. Man får inte gifta sig med sitt syskon eller med en minderårig oavsett hur mycket man är kär i varandra.

Då Sverige nu har bestämt att det ska vara tillåtet att gifta sig med en person av samma kön, förväntas alla präster överge den tro som Svenska Kyrkan har haft i alla tider.

Bibeltroende präster diskrimineras öppet, i tjänstetillsättning och befordran till högre tjänster för att man fortsätter att tro på den Bibel som är grunden för den lutherska kyrkan och den tro som den världsvida kyrkan haft sedan den startade för tvåtusen år sedan.

Risken är att Svenska Kyrkan i framtiden kommer att bestå av präster som inte längre bygger sin livsåskådning på "skriften allena", utan i stället bygger sin tro på det som är politiskt korrekt just då och som villigt anpassar sig till den nuvarande tidsålderns sätt att tänka.

peppebaron

Läs också Dagen>>

Söndagen den 19 juli

Söndagsmorgon igen. Solen skiner och det är verkligen svensk sommar då den är som bäst.

Veckan som gick
Förra helgen fick vi vara tillsammans med alla barn och barnbarn i Varberg. Missade du det kan du se bild från samlingen på "Söndagsmorgon" från förra söndagen.

Här är Varbergskusten utan familjen i förgrunden (fotograf Mikael).

Veckan började med några fina dagar i Oslo tillsammans med mellansonen och hans familj. Nyfödda Linnea satt mest och läste sin deckare (se bild från igår här på sidan).

Den sista delen av veckan har vi tillbringat "hemma" i Stockholm. Hemma inom citationstecken eftersom vi numera bor i Riga.

På hemsidan har under veckan mycket handlat om brevet som Engelska Kyrkan skrivit till Svenska Kyrkan där man beklagar utvecklignen i den Svenska Kyrkan.
Anglikanska kyrkan oroad över utvecklingen i Svenska Kyrkan...
Kommer Svenska Kyrkan att isoleras?
Hur långt har Gud utvecklats?

Ett annat brev som också kommenterats här på hemsidan är det agnostiska manifestet.
"Här är det agnostiska manifestet"

Idag
Idag får vi besök av en av Ruts barndomskamrater.

Söndagens predikan här på hemsidan är av Stanley Sjöberg och har överskriften: Gud vill hjälpa dig - inte göra dig besviken.

Veckan som kommer
Vi går nu in i den sista semesterveckan med väldigt få saker inplanerade. Det mest dramatiska som förväntas hända under veckan är att Rut får ta av bandaget, fyra veckor efter sin fotoperation.

Ha en välsignad vecka, även om det förutsägs en del regn under veckan.

Peter Baronowsky

17 juli 2009

Hur långt har Gud utvecklats?

Jag sitter och skummar igenom en massa bloggkommentarer med anledning av Engelska Kyrkans brev till Svenska Kyrkan angående homovigslar.
Läs tidigare inlägg på rupeba.se:
Anglikanska kyrkan oroad över utvecklingen i Svenska Kyrkan
Kommer Svenska Kyrkan att isoleras?

En bloggkommentar avslutas med orden:
Den Gud som jag tror på är en kärleksfull Gud som älskar alla, oavsett kön och sexuell läggning. En Gud som lever mitt ibland oss och som utvecklas i takt med samhället.

Jag tänker förskräckt är det så folk tänker idag?
-Är det så att Gud ska utvecklas i takt med samhället?
-Är Gud en del av utvecklingsläran? Börjar han/hon/det med att vara en primitiv encellad Gud för att så småningom bli en mer utvecklad Gud?
-Är det samhällets utveckling som bestämmer vem Gud är?
-Vem vill ha en gammalmodig Gud? Den Gud som efterfrågas idag är den Gud som har förstånd nog att anpassa sig till denna tidsålders tankar.

Bibeln handlar i stora delar om att vi ska utvecklas till Kristus-likhet och inte tvärtom. Men idag reduceras Gud alltför ofta till vara den som jag tycker han borde vara.

peppebaron

Kommer Svenska Kyrkan att isoleras?

En het fråga i pressen nu är vad som blir konsekvenserna av Engelska Kyrkans brev till Svenska Kyrkan om vigslar av samkönade par.
Se tidigare inlägg på rupeba.se här>>

Här är ett utdrag av alla presskommentarer om Svenska Kyrkans relationer till övriga kyrkor:

Revideras den kristna undervisningen om äktenskapet kommer det att medföra ”omedelbara och negativa ekumeniska konsekvenser”, skriver två företrädare för den Engelska kyrkan i ett brev till ärkebiskopen Anders Wejryd.
Världen idag>>

Engelska kyrkan till attack mot svenska homovigslar
Homovigslar i svenska kyrkor väcker starka känslor – i England. ”Detta kommer att skada vår gemenskap”, skriver två engelska biskopar i ett brev till Sveriges ärkebiskop Anders Wejryd. Anglikanska kyrkans varning oroar svenska biskopar. ”Nu handlar det om mer än samkönade pars kyrkovigslar”, skriver Växjö stifts biskop Sven Thidevall i ett pressmeddelande.
Svenska Dagbladet>>

Engelsk oro över svensk äktenskapssyn
Svenska kyrkans förslag på att införa könsneutrala äktenskap går emot Bibelns lära. Om en kyrka i Borgågemenskapen ändrar sin syn på sexualitet och äktenskap kan relationerna mellan kyrkorna skadas, skriver två biskopar från Anglikanska kyrkan i ett brev till Anders Wejryd.
Kyrkans Tidning>>

"Vi kan vara på väg att bli isolerade"
Svenska kyrkans hantering av frågan om samkönade äktenskap kan äventyra samarbetet med andra kyrkor i Europa. Det menar Sven Thidevall, biskop i Växjö stift, med anledning av det omtalade brevet från Anglikanska kyrkan.
Kyrkans Tidning>>

Före detta ärkebiskop: Svenska kyrkan kan isoleras
Två tidigare ärkebiskopar bekymrade för de framtida relationerna med andra kyrkor

Dagen>>

Biskop uttalar sig före ärkebiskop
Sven Thidevall bekymrad för att Svenska kyrkan isoleras

Dagen>>

Särskilt patetiskt blir det när ärkebiskopen hänvisar till välsignelseakten över ingångna partnerskap som ett motiv för att bejaka samkönade äktenskap. För när kyrkomötet hösten 2005 beslöt att ta fram en välsignelseakt sades det klart och tydligt att detta var så långt Svenska kyrkan skulle gå. Äktenskapet skulle även i framtiden reserveras för förbindelser mellan man och kvinna. Men ibland går det fort att vända på kuttingen. Samma kyrkostyrelse som så sent som för 1,5 år sedan stod fast vid den hållningen har nu lagt fram ett förslag i diametralt motsatt riktning.Nu är risken akut att Borgågemenskapen spricker och att Svenska kyrkan blir allt mer isolerad internationellt sett. All heder åt Växjöbiskopen Sven Thidevall som tar bladet från munnen och varnar för detta i samma tongångar som två tidigare ärkebiskopar gjorde i torsdagens Dagen.
Dagens ledarblogg>>

Svenska kyrkan riskerar bli isolerad
Det är uppenbart att Svenska kyrkan inte har fullgjort sina skyldigheter enligt det avtal vi har med andra kyrkor i världen. Kyrkostyrelsen borde därför dra tillbaka sin skrivelse om äktenskapet. Annars riskerar Svenska kyrkan att alltmer isoleras och marginaliseras i förhållande till andra kyrkor, skriver Jan-Anders Ekelund och Berit Simonsson från Frimodig kyrka.
Svenska Dagbladet>>

Engelska kyrkans attack på Svenska kyrkan
Tycker inte Sveriges syn på homosexuella vigslar
Engelska kyrkan går till hårt angrepp mot Sveriges syn på homovigslar.
I ett brev skriver två biskopar till Sveriges ärkebiskop Anders Wejryd: "Det är problematiskt att svenska kyrkan välsignar homosexuella".
Aftonbladet>>

Vad läser du i sommar?

Sommaren är en tid för bokläsning. Vad läser du i sommar? Linnea, fotograferad av pappa Daniel, läser med stort intresse en deckare.

Har du förslag på en bra bildtitel till bilden är du välkommen med ditt förslag.

16 juli 2009

"Här är det agnostiska manifestet"

Det har blivit populärt att gå ut med tydliga manifest den senaste tiden. Ett sådant manifest uttrycks ofta i en rad trossatser eller ställningstaganden.

Detta är en ganska oväntad utveckling. Den postmoderna människan har annars ryggat inför alla färdigformulerade ställningstaganden eller skrivna trossatser som man ska tvinga på andra människor. Den postmoderna människan vill hellre formulera sin egen tro eller brist på tro utifrån sig själv.

Det har varit en tydlig polarisering bland manifestförfattarna. De ateistiska humanisterna har blivit tydligare i sin kristendomskritik. Men nu har även agnostikerna formulerat sitt manifest. Det är professor Stefan Einhorn som i Dagens Nyheter lägger fram sitt Agnostiska manifest.

Så finns det nu tre olika tydliga positioner av tro:
-de som tror sig veta att Gud finns
-de som tror sig veta att Gud inte finns
-de som tror sig veta att man inte kan veta om Gud finns eller inte.

Nu tycker jag inte att dessa tre positioner är kvalitativt likvärdiga, även om de ur filsosofisk synvinkel kan vara det.

Att leva i tro på en Gud som älskar mig , bryr sig om mig, vill leda mig på rätta vägar och som vill välsigna mitt liv i överflöd skapar en enorm livskvalitet som jag har svårt att tänka mig kan förekomma hos någon som har lika stor tro på att man inte kan veta om Gud finns eller inte.

Peter Baronowsky

14 juli 2009

Anglikanska kyrkan oroad över utvecklingen i Svenska Kyrkan

Två biskopar i den anglikanska kyrkan skriver i ett brev till ärkebiskopen i den Svenska Kyrkan om utvecklingen inom Svenska Kyrkan då det gäller samkönade äktenskap.

De anglikanska biskoparna skriver att man var orolig redan då Svenska Kyrkan införde en välsignelseakt för homosexuella par. Man skriver också i brevet att den senaste utvecklingen inom Svenska Kyrkan, där man helt överger det bibliska äktenskapsbegreppet, hotar att splittra samarbetet mellan kyrkorna.

Det verkar som om ledningen för Svenska Kyrkan, i sin iver att anpassa sig till tankegångarna i denna tidsålder, mer och mer överger Bibeln som etiskt rättesnöre. Svenska Kyrkans ställningstagande skapar inte bara splittring mellan kyrkorna. Splittringen går djupt in i den egna kyrkan.

Läs brevet från de anglikanska biskoparna i sin helhet>>

Läs också kommentar i Dagen>>

Pedagogisk hjälp att ta emot nåd

Bengt Malmgren skriver i Världen idag och bemöter kritiken mot katolska kyrkans bruk av avlat. Malmgrens resonnemag, om handlingen som en pedagogosk hjälp att ta emot Guds nåd, kan med fördel användas på en mängd olika kyrkliga handlingar som t.ex. sakramenten och Frälsningsarméns botbänk.

Malmgren skriver:
I samband med Guds nåd talar vi dels om förlåtelse, dels om helande av syndens konsekvenser. Genom Jesu försoningsoffer har vi förlåtelse. Men vi kan inte lura Gud. Både mottagandet av förlåtelsen och böner för olika konkreta behov förutsätter hjärtats omvändelse och en ärlig strävan att göra det goda och rätta. Avlaten är en konkret pedagogisk hjälp som Kyrkan erbjuder att ta emot nåden. Det är inte gärningen i sig som magiskt utverkar någonting, utan hjärtats tro där vi i gemenskap med Kyrkan gör detta. Därför har Staxäng fel i sak, men han pekar på risken med att tillhandahålla gärningsinriktade koncept utan att också förkunna en levande tro. När det gäller det senare har vi katoliker mycket att lära av många engagerade människor i den protestantiska delen av kristenheten.

Kommunstyrelsens ordförande köper Frälsningsarméns bullar för 8000 kronor

Vi skrev tidigare om den stoppade bullförsäljningen på Frälsningsarmén i Landskrona. Många har reagerat och nu har kommunstyrelsens ordförande gått in och köpt hela bull-lagret.

Dagen skriver:
Lennart Söderberg, kommunfullmäktiges ordförande, är trött på miljöförvaltningens metoder. Nu köper han Frälsningsarméns bakverk för 8 000 kronor.

Nyheten om att miljöinspektörer i Landskrona har förbjudit Frälsningsarméns kakförsäljning har upprört en stor mängd människor. Även från kommunalt håll kommer det hårda ord och en av dem som blivit upprörd är Lennart Söderberg (M), kommunfullmäktiges ordförande.

- Jag köper bullarna. Så här får det helt enkelt inte gå till i vår stad. Så här vill inte jag ha det och förmodligen inte Landskronaborna heller, säger han till Helsingborgs Dagblad.

12 juli 2009

Söndagen den 12 juli

Söndagsmorgon i Frufällan. Jag har ofta funderat på varför en ort heter Frufällan och har också fått en del mer eller mindre trovärdiga förklaringar. Hur som helst så heter orten Frufällan och där bor äldste sonen med familj. Här bor även Rut och jag några dagar.

Veckan som gick
Första semesterveckan är över. En stor del av veckan gick åt till att planera och vidta åtgärder inför flytten till Riga.

Men i fredags åkte vi söderut för att under några dagar bara vara tillsammans med vår familj. I går var det en riktig högtidsdag: Den enda dagen i sommar då hela familjen var tillsammans!

Den officiella anledningen till samlingen var yngste sonens trettioårsdag och dagen firades på yngste sonens frus, föräldrars sommarställe i Varberg. Hela vår familja var i samma del av Sverige samtidigt. Äldste sonen med familj bor som sagt i Frufällan som ligger norr om Borås. Mellansonen och hans familj var på besök hos mellansonens flickväns föräldrar i Kinna.
Så, samlingen blev av. En farmor, en farfar, tre söner, tre svärdöttrar och fem barnbarn. Vi hade en fantastisk dag tillsammans med de våra och med yngste sonens frus familj.

En av de många höjdpunkterna under dagen var en fotbollsmatch mellan vår familj och yngste sonens frus familj. Vår familj vann med 5-1. www.rupeba.se är förmodligen det enda nyhetsmedia som rapporterar om detta fotbollsresultat.

Idag
Idag är en dag utan några fastlåsta planer. Vi kommer bara att njuta av att vara tillsamman med äldste sonen och hans familj.

Veckan som kommer
På måndag reser vi tillsammans med mellansonen och hans familj till Oslo för att vara tillsammans med dem några dagar. Dom bor alltså i Oslo.

Därefter kommer vi att återvända till Stockholm och flyttkartongerna.

Ha en välsignad sommarvecka
Peter Baronowsky

10 juli 2009

"Få går över övergångsstället"

Tidningen Dagen skriver om Runar Eldebos bibelstudium under Hönökonferensen:
"- Gud respekterar alltid din och min frihet att välja, sa han.
Livet är inte rättvist. Människan drabbas av orättvisor, ibland på grund av egna val, ibland helt oförskyllt. Runar Eldebo menade dock att om vi väljer Jesus så förändrar det allt, och livet hamnar i ett annat ljus.
- Förbrytaren hade gjort dåliga val under hela sitt liv, men en sak väljer han rätt - han väljer Jesus - och då plötsligt får han allt.

"Få går över övergångsstället"
Runar Eldebo tyckte att detta var en fråga som det borde talas mer om.
- Visst får man en existentiell ångest av detta. Om man har någon nära som inte mött Jesus, hur gör man då?
Kristna borde inte vara så rädda för att fråga de som redan i dag har kontakt med kyrkan, men som inte gjort ett medvetet val.
- Vi har många som rör sig i svensk kristenhet, men få som går över övergångsstället. De är värda en god utmaning, sa han."
(Slut citat)

Detta tycker jag är ett viktigt budskap som borde poängteras oftare. Den finns en risk att människor invaggas i tron att de "är med" bara för att de regelbundet går i en kyrka.

Men man blir inte kristen genom att gå i kyrkan. Man blir inte ens kristen genom att vara registrerad som medlem i kyrkan. Man kan bara bli kristen genom ett personligt val att ta emot Guds erbjudande och bekänna Jesus som Herre i sitt liv.

Det var någon som skämtsamt sa: "En skottkärra blir inte en bil, bara för att man ställer in den i garaget." Det är visserligen sant, men en skottkärra kan aldrig bli en bil hur mycket den än skulle vilja.

En människa, däremot, har fått möjligheten att fatta sina val. Vem som helst kan få bli frälst. Men det krävs ett aktivt val. Man måste gå över övergångsstället. Är man på fel sida, hjälper det inte hur många gånger man gått i kyrkan eller sjungit psalmer.

Jag hörde talas om en åttiårig dam som just hade blivit frälst och skulle invigas till frälsningsoldat. Hon hade gått på Frälsningsarméns hemförbund i över fyrtio år. Inför gudstjänsten där hon skulle invigas frågade någon hur det kunde komma sig att hon gått på Frälsningsarmén i så många år och först nu bestämt sig för att ta emot Jesus.

Hennes svar var: "Det var ingen som frågade tidigare om jag ville bli frälst."

Jag håller med Runar Eldebo då han säger "Vi har många som rör sig i svensk kristenhet, men få som går över övergångsstället. De är värda en god utmaning."

Peter Baronowsky

8 juli 2009

”Unga kristna behöver lära sig tjäna”

Tidningen Dagen skriver om Lottie Eriksson som talar på Hönökonferensen. Hennes budskap är att unga människor måste lära sig att tjäna.

Det är ett viktigt budskap och ett budskap som vi talar alltför lite om i församlingarna. I en tid som prägas av individualisering och självcentrering har församlingen lätt att falla in i trenden och bara förkunna ett må-bra-budskap eller ett förverkliga-dig-själv-budskap.

Det skapar lätt en form av konsumtionskristendom som alltid går dit där man har den bästa underhållningen i kyrkan. Fokus blir på hur mycket det kan ge mig i stället för hur mycket jag kan ge andra.

Men jag tror att verklig kristen livskvalitet handlar mer om att ge, att betyda något för andra, än att se till att jag själv får så mycket som möjligt.

Jag tror inte att det bara är ungdomarna som behöver lära sig att tjäna. Ungdomarnas föräldrar måste få höra det budskapet också. Ungdomarnas föräldrar består till stor del av välmående, välstående människor som under ett helt liv har varit fokuserade på att få det så bra som möjligt. Vi har lätt att bedöma varandra utifrån yttre framgång och tänker "Störst är den som tjänar mest (pengar)".

Men Jesu ord gäller för oss alla, både ungdomar och vuxna: "Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare" (Matt 20:26)

Dagen skriver:
Från flyktingarbete i Bergsjön till ungdomsmöten på Hönö­konferensen kan steget tyckas långt. Men inte för mötestalaren Lottie Eriksson. Hon tror att även unga kristna behöver lära sig tjänande.

Stadsdelen Bergsjön ligger bara tre mil från Hönö, men det är egentligen en hel värld som skiljer. Bergsjön är ett av de fattigaste områdena inte bara i Göteborg utan i hela Sverige, medan Hönö är ett välmående medelklassamhälle. Lottie Eriksson är församlingspedadog i Svenska kyrkan i Bergsjön där hon arbetar speciellt med tjejgrupper.

-Vi vill att de ska få med sig att Gud är stolt över dem, att Han aldrig lämnar dem och att Han älskar dem, säger hon.

Till de ungdomar som besöker konferensen vill hon förmedla hur viktigt det är att engagera sig för andra människor.

-Jag tror att kyrkan kommer att behöva ta ett större ansvar för sociala frågor i framtiden, som det redan i dag är i Bergsjön. Församlingen kan göra mycket, säger hon.

Socialt arbete ingen bisak
Socialt arbete är inte heller någon bisak i församlingen, utan hon ser det som grundläggande.

6 juli 2009

Färre män i predikstolen

Sveriges Radio P4 Blekinge skriver om det ökande antalet kvinnliga präster: Allt fler kvinnor väljer att bli präst. I juni prästvigdes nio kvinnor och en man i Lunds stift. Men på de högre posterna dominerar ändå männen.

Du kan lyssna på inslaget här:
Antje Jackelén, biskop

Andelen kvinnliga präster ökar stadigt och idag är omkring 40 procent av prästerna i Sverige kvinnor.
Men på de högre posterna är kvinnorna inte lika många. På kyrkoherdenivå i Lunds stift är knappt en tredjedel kvinnor.
Enligt Antje Jackelén, biskop i Lunds stift varierar antalet män som vill bli präster. Bland de kandidater till prästutbildning som antogs i Lund i år var åtta män och nio kvinnor.

Detta kommenteras även av Sveriges Radio P4 Västmanland under rubriken: Präst=kvinnoyrke?

Även Dagen kommenterar den ökande andelen kvinnliga präster (Bilden ovan kommer från Dagen).

För mig, med bakgrund i Frälsningsarmén, är detta föga uppseendeväckande. Där har det förmodligen alltid funnits fler kvinnor än män i tjänsten som församlingsföreståndare, kårledare.
Men jag är ju inte omedveten att andra samfund haft ett betydligt mer komplicerat förhållande till kvinnliga präster och pastorer.

Pingströrelsen löste länge det problemet på ett semantiskt sätt. De kvinnor som i själva verket fungerade som pastorer kallade man inte för pastorer, utan för evangelister.

Svenska kyrkan har haft en mycket svårare väg till att öppna prästyrket även för kvinnor. De präster som tar bibelordet allvarligt och tror att Bibeln menar vad den säger, har ofta hamnat bland kvinnoprästmotståndarna.

De mer liberalteologiska prästerna, där bibelordets bokstav kanske inte tas så allvarligt, kan ofta inte förstå att det ska vara så svårt att acceptera kvinnliga präster.

Där hamnar jag oftast mittemellan. Då det gäller bibelsynen har jag samma utgångspunkt som kvinnoprästmoståndarna. Då det gäller den praktiska konsekvensen kommer jag fram till samma resultat som kvinnoprästförespråkarna, men av helt olika orsaker.

Jag har helt enkelt svårt att se någon tydlig förebild för dagens prästyrke i Bibeln. Prästtermen används nästan uteslutande i Gamla Testamentet, men där har prästen en helt annan funktion än dagens präst. I Nya Testamentet kan jag inte heller se någon av de andliga tjänstegåvorna som liknar den som prästen har idag.

Men jag har den största respekt för de bibeltroende kvinnoprästmostståndarna, även om jag tycker att de har kommit fram till en felaktig tolkning.

Peter Baronowsky

4 juli 2009

Söndagen den 5 juli


Söndagen den 5 juli
Tidig söndagsmorgon på väg genom Stockholms skärgård på väg från Riga till Stockholm på Silja Festival.

Veckan som varit
Veckan som gick har varit minst sagt intensiv. Uppenbarelseboken säger: ”Se, jag gör allting nytt”. Jag kan vittna om att det är sant. Denna vecka mer än någonsin. Nytt land, ny stad, ny valuta, nytt språk, ny lägenhet, ny nyckelknippa, nytt kontor, nya arbetskamrater, nya arbetsuppgifter, ny mobiltelefon, nya kartor för att hitta rätt, nya glädjeämnen, nya utmaningar, nya problem, nytt ställe att handla, ny slags mat, nytt ställe att kasta soporna, nytt larmsystem, ny församling…

Under veckan har Rut och jag börjat vårt arbete som regionchefer för Frälsningsarmén i Lettland. Ledarsamling, välkomst- och installationsmöte, samtal med personal. Har du missat något av det kan du läsa mer på Lettlandsbloggen.

I dag
Som sagt tillbringar jag de första timmarna av dagen på Silja Festival på väg till Sverige och en tids semester. I går kväll började den resan i Riga. Den första timmen åkte vi norrut på floden Daugava för att sedan fortsätta ut på öppet hav. Och så nu, Stockholms skärgård. Finns det något vackrare?

Då vi har lagt till i Stockholm ska vi leta oss tillbaka till det hus vi bodde i innan vi flyttade till Riga i måndags. Hinner vi så mycket mer?

Veckan som kommer
Nu börjar, som sagt, en tids semester. En del av semestern kommer att gå åt till de många praktiska arrangemang som hör ihop med vår flytt till Riga.

En dag kommer vi att träffa alla våra barn och barnbarn samtidigt i Varberg, i förbindelse med yngste sonens 30-årsdag. Före och efter den dagen bor vi hos äldste sonen och hans familj i Borås.

Därefter räknar vi med att vara i Oslo tillsammans med mellansonen och hans familj. Han blev pappa för första gången för bara några veckor sedan.

Du kan absolut räkna med dagliga uppdateringar av hemsidan under sommaren. Hemma fungerar ju internet uppkopplingen för det mesta.

Ha en välsignad vecka

Peter Baronowsky