25 sep. 2022

Tidig söndagsmorgon den 25 september


 Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på tillvaron

Jag tror det började i början av 1970-talet. Det var under den karismatiska väckelsen och hungern efter Guds ord verkade vara omättlig. David Kjellgren och Helge Bergström, två grånade pensionerade frälsningsofficerare, var talare på Bibelhelger som anordnades på Smålandsgården, Timmernabben och på många andra ställen.

Vårt första möte med Bibelhelgerna var 1977. David Kjellgren bad Rut följa med till en Bibelhelg i Timmernabben för att spela piano och ansvara för att leda lovsången. Året efter, 1978, blev Rut och jag, tillsammans med David Kjellgren, inbjudna som talare på en Bibelhelg i Vallersvik som arrangerades av Templet i Göteborg. Den helgen återkom i september varje år under tio år.

Sedan har det bara fortsatt. Vi har varit talare på otaliga Bibelhelger i Norge, Sverige, Island, Färöarna och på många andra platser.

Programmet har ofta varit inledningsgudstjänst på fredagskvällen, bibelstudier under lördagen och lovsångs- och förbönsmöte på lördagskvällen. Avslutningsgudstjänst på söndag förmiddag.

Då jag nu räknar över åren kommer jag fram till att vi har haft dessa Bibelhelger i 38 år! Och jag kan tänka mig att många av er frågar "Hur länge ska de hålla på med dessa Bibelhelger?" Ja det enklaste sättet är att sluta inbjuda oss, för vi arrangerar inga Bibelhelger själva!

Den här höstterminen har vi fyra Bibelhelger. Den första Bibelhelgen har vi redan haft i Ronneby. Där var det Pingstkyrkan och Frälsningsarmén som anordnade helgen tillsammans. Under höstterminen är det också inplanerat ytterligare tre Bibelhelger: Lidköping, Uppsala och Hönefoss i Norge.

Nu kanske det är någon som inte vet vad Hönefoss är. Det är en stad en timmes bilkörning nordväst om Oslo. Det är kåren i Hönefoss som har inbjudit oss, men efter hand har inbjudan gått vidare till hela divisionen. Divisionen heter "Østre divisjon" och består av 23 kårer. Några stora kårer och många mindre kårer.

Vi har inte helt släppt kontakten med Norge. Vi har ju bott och arbetat i Norge tretton år av vårt liv. Först nio år på 1980-talet och sedan fyra år på 2010-talet.

Med önskan om en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky


Dagens andakt, den 25 september”Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma, må de inte vända åter till dårskap.”
(Ps 85:9 FB)

Den helige Benedictus regel från 500-talet, innehöll Skolan. Skolan handlar om hur man under vardagslivet kan blir en mer trogen tjänare åt Jesus Kristus. Ett grundläggande begrepp i skolan är tjänsten för Kristus. Det är bara då vi tjänar Kristus, som jaget befrias från den fallna naturen. Denna frihet vinner man genom att lyda.

Lydnad är således ett nyckelord i Skolan. Ett annat nyckelord är att lyssna. Det är bara genom att lyssna som vi kan komma in i ett liv i Guds tjänst. För att vi verkligen ska kunna lyssna, måste vi våga gå in i tystnaden, som blir ett tredje nyckelord i Skolan. Med tystnad menar Benedictus inte så mycket den ljudnivå vi har omkring oss, utan mer den inre ljudnivån, oväsendet som pågår hela tiden i vårt inre. Han talar om egenviljan som ”det oväsen som består i en pågående inre monolog, ett oavbrutet sysslande med oss själva, vår rastlösa och osäkra natur, irritationer, behov att hävda sig, plötsliga infall, krav på er-kännande… självömkan… rädsla... knotande…, missnöje, förebråelser, avundsjuka och agg.”

För att nå fram till den verkliga inre tystnaden måste vi avstå från egenviljan och ständigt återvända till Kristus.  Vi gör en djupandning där vi i bön och inre tystnad tar till oss skyddet i Guds kärlek och i Kristi försoningsverk. Det är vårt utgångsläge dit vi ständigt måste återvända, och det är där vi finner vår verkliga frid.

BÖN

Jesus, tack för att jag ständigt får återvända till dig. Jag vill höra vad du talar idag. Hjälp mig att söka den inre tystnad, som gör att jag verkligen kan lyssna och lyda.

UTMANINGEN: Psalm 116 och 117


Psalm 116 - ATT INFRIA LÖFTEN

Bibelläsning: Psalm 116
Läs bibeltexten här

"Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk" (Ps 116:14 FB)
 
Psalmen är en tacksägelsepsalm för Guds räddning ur stora problem. Två gånger i psalmen återkommer orden: "Jag vill infria mina löften till Herren" (vers 14 och 18).
 
Och jag får fråga mig: Vilka löften har jag givit till Herren?

Ta en stund och be Gud påminna dig dessa löften. Skriv ner det du blir påmind om. Tala med Herren om hur du uppfyller dem idag. Lyssna på vad Han vill påminna dig om.
 
Du kanske vill ge nya löften idag? Skriv i så fall ner också dessa.
 
Då du blev frälst bekände du Jesus som Herre i ditt liv (Rom 10:9). Hur uppfyller du det löftet i dag? Hur kan du leva just den här dagen så att detta löfte infrias?

Mannakorn at tugga på under dagen: Jag vill infria mina löften till Herren!

Kommentar:
Psalmen innehåller flera profetiska anspelningar på Jesu lidande, död och uppståndelse. ”Jag tror, därför talar jag” (vers 10) citeras i 2 Kor 4:13-14 som talar om Jesu uppståndelse från de döda. Jesus sjöng denna psalm tillsammans med sina lärjungar efter påskmåltiden (Matt 26:30) innan han började sin vandring mot korset. Psalmen talar om den nöd han går igenom (vers 3) och att han var fast besluten att uppfylla sina löften (vers 14 och 18) och att hans död är dyrbar i Guds ögon (vers 15).


Psalm 117- NÅD OCH SANNING, IGEN!

Bibelläsning: Psalm 117
Läs bibeltexten här

"Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!"  (Ps 117 FB)

En del psalmer är korta. Detta är en av de kortaste. Den består bara av två verser.

Men även om psalmen är kort har den ett viktigt budskap. Den innehåller en uppmaning till alla människor att prisa Gud och den talar om varför: Han kom med nåd och sanning! (vers 2. jfr Joh 1:14).

Nåden är väldig och Guds sanning består i evighet. Guds nåd och sanning går hand i hand. Därför ska vi lova honom.

Mannakorn att tugga på under dagen: Lova honom som kom med nåd och sanning.

Kommentar:
Den första versen uppmanar oss och alla andra människor att lovprisa Gud.
Den andra versen talar om varför vi ska lovprisa Gud.

Vers 1 citeras av Paulus i 1 Kor 15:11 som en profetia om missionen bland hedningarna.


24 sep. 2022

Inför söndagen. Tema: ETT ÄR NÖDVÄNDIGT


FRÅN NYA TESTAMENTET
Matt 11:28-30
28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

FRÅN GAMLA TESTAMENTET
1 Kung 17:8-16
8 Då kom Herrens ord till Elia. Han sade: 9"Stig upp och gå till Sarefat, som hör till Sidon, och stanna där. Se, jag har befallt en änka där att ge dig att äta." 10 Han steg upp och gick till Sarefat. När han kom till stadsporten, fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne: "Hämta lite vatten åt mig i kärlet, så att jag får dricka." 11 När hon gick för att hämta det, ropade han efter henne: "Tag också med dig en bit bröd åt mig." 12 Men hon svarade: "Så sant Herren, din Gud, lever, jag har inte en kaka bröd, utan bara en näve mjöl i krukan och litet olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och skall nu gå hem och laga till det åt mig och min son. Vi skall äta det och sedan dö."

13 Då sade Elia till henne: "Var inte rädd. Gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. 14 Ty så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut, och olja skall inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden." 15 Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid, hon själv och han och hennes husfolk. 16 Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan enligt det ord som Herren hade talat genom Elia.

FRÅN BREVEN/APOSTLAGÄRNINGARNA
Apg 4:32-35
32 Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. 33 Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över alla. 34 Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen 35 och lade ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde.

FRÅN PSALTAREN
Ps 123
1 En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen.

 • 2 Som en tjänares ögon
 • ser på sin herres hand,
 • som en tjänarinnas ögon
 • på sin frus hand,
 • så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud,
 • till dess att han ger oss sin nåd.
 • 3 Var oss nådig, Herre,
 • var oss nådig.
 • ty vi har fått utstå mycket förakt.

 • 4 Vi har fått utstå de säkras hån och de högmodigas förakt.
 • (Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)

  Dagens andakt, den 24 september

  ”Sju gånger kan den rättfärdige falla och resa sig igen, men de onda stupar för olyckan”
  (Ords 24:16)

  Dagens bibelord drar upp en skarp gräns mellan den rättfärdige och de onda. Det handlar inte om att den rättfärdige aldrig gör fel och att den onde alltid gör fel. Nej, Bibelns budskap tycks ta med i beräkningen, att såväl den rättfärdige, som den onde faller, begår misstag och gör fel. 

  Det kommer aldrig att gå… jag kommer att falla igen - Det är lätt att tänka så för den som känner sin egen svaghet. Men dagens bibelord visar att skillnaden mellan den rättfärdige och den onde är, att den rättfärdige reser sig igen, när han eller hon har gjort fel, medan den onde låter olyckan förgöra sig.

  Vi får bemöta ”Det kommer aldrig att gå, jag kommer att falla igen- tankarna” med orden Än sen då? Som kristen får vi leva av Herrens nåd. Vårt ansvar inför honom är, att i hans kraft resa oss och gå vidare. Det är inte vår karaktärsstyrka som frälser oss utan Guds nåd. 

  BÖN

  Jesus, hjälp mig idag att leva i nåden. Bevara mig från fall, men om jag faller, ge mig modet att söka din nåd, och resa mig igen i din kraft.

  Psalm 115 - ALL ÄRA TILL GUD

   


  Bibelläsning: Psalm 115
  Läs bibeltexten här

  "Inte åt oss, HERRE, inte åt oss utan åt ditt namn ge äran" (Ps 115:1 FB)

  Det är många som vill vara med och sola sig i glansen av vad Herren gör. Det gäller både framstående predikanter, sångare, musiker och andra.

  Säkert har vi alla en önskan om att folk ska tala väl om oss. Till viss del är det naturligtvis ett uttryck för social kompetens att bry sig om vad andra tänker, men ofta får det osunda proportioner.
   
  Vi lever i en tid där det ena beroendet efter det andra dyker upp. Man talar idag om att människor kan bli bekräftelseberoende. Det betyder att man är beroende av att andra människor berömmer det man är och det man gör. Ett kännetecken på ett beroende är att man ofta behöver större och större doser av det man är beroende av. Mer och mer bekräftelse.
   
  Dagens psalm påminner oss om faran av att ta åt sig av den ära som egentligen bara tillhör Gud.

  Frälsningsarmén har ett internationellt hälsningstecken, med ett pekfinger som riktas mot himlen. Detta är en påminnelse om att ingen ära ska stanna hos mig, utan skickas vidare till Gud, som ensam är värd all ära.

  Mannakorn att tugga på under dagen: All ära till Gud!

  Kommentar:
  Psalmen sjunger man efter den judiska påskmåltiden tillsammans med psalmerna 116-118 (Matt 26:30).

  Psalmen talar om att ge all ära till Gud:
  Inte till oss själva (vers 1) och inte till avgudarna (vers 2-8)
  Vi ger ära till Gud genom att lita på Honom och Hans löften (vers 9-15), och genom att lovprisa Honom (vers 16-18).

  23 sep. 2022

  Bibelstudier från apostlagärningarna. Del 6 av 12

   

  Pingstupplevelsen  

  Förra avsnittet handlade om hur man kan tolka Apostlagärningarna. Även om varje enskild berättelse i Apostlagärningarna inte är normerande, så finns det en mönsterbild som går igenom hela boken: Gud kan göra det omöjliga med människor som satsar hela sitt liv på att följa Honom. Petrus, Stefanus, Filippus, Paulus och många fler. Allt pekar på att Gud kan göra ett obegränsat verk genom dem som lever i en obegränsad överlåtelse.

  Pingstupplevelsen
  Det grekiska ordet för pingst betyder femtio. Pingstdagen var den femtionde dagen efter påskdagen.

  Påsken firades till minnet av befrielsen från slaveriet i Egypten. Genom blodet från offerlammet blev människor räddade (2 Mos 12). Denna påsk fick sin fullbordan då Jesus gav sitt liv som ett offerlamm för att frälsa var och en som tror.

  Pingsten firades som en glad skördefest. Man prisade Gud för den nya skörden (3 Mos 23:15-22). "När pingstdagen kom" (Apg 2:1) blev det också en glad skördefest. Den dagen blev tre tusen människor "skördade" till Guds rike (Apg 2:41). Pingsten firades också till minnet av att Gud gav lagen på Sinai, skrivet på två stentavlor (2 Mos 19-31). Då skrevs lagen på stentavlor. Då Anden föll över lärjungarna blev lagen inskriven i människors hjärtan.

  Då lärjungarna var samlade kom det plötsligt ett dån från himlen och tungor som av eld satte sig på var och en av dem. De blev alla fyllda med den Helige Ande och började tala i tungomål, ett språk de inte hade lärt sig. Detta drog till sig stor uppmärksamhet. Många människor samlades för att se vad som hände.

  Under pingsthögtiden hade det samlats judar från alla världen hörn och de blev förvirrade då de hörde sitt eget språk talas av män som de visste kom från Galiléen. Det visste inte vad de skulle tro och de frågade: "Vad betyder detta?" (Apg 2:12). Några trodde till och med att lärjungarna var berusade.

  Pingstdagen var den dag då både löftet och befallningen i Apg 1:8 började uppfyllas. Gud mötte lärjungarna på ett nytt sätt, med en ny kraft som gjorde att lärjungarnas okontrollerade uppförande väckte både förskräckelse och undran. Om lärjungarna den dagen inte kunde ha full kontroll och uppföra sig respektabelt, får vi försöka förlåta dem. Gud mötte dem. Väntan på det som var lovat var slut, och lärjungarna lät sig villigt ryckas med av Andens nya vind utan reservationer.

  Många namn
  Vi använder många olika namn då vi talar om frälsningen: frälst, pånyttfödd, blivit kristen, omvänt sig, blivit ett Guds barn, mött Herren m.fl.

  När vi ska försöka beskriva pingstupplevelsen använder vi också många namn: döpt med den Helige Ande, fylld av den Helige Ande, andedöpt, mött Herren på nytt, blivit förnyad, den andra välsignelsen m.fl.

  Ibland blir det till och med långa diskussioner om de olika namnen och vad de egentligen betyder och vad som är skillnaden mellan dem. Låt oss se hur Bibeln använder begreppen för att beskriva denna händelse.

  Jesus säger i Apg 1:5 "ni skall bli döpta med den helige ande om bara några få dagar."

  I Apg 1:8 säger Jesus: "ni skall få kraft när den helige anden kommer över er."

  Det är ingen tvekan om att dessa två förutsägelser av Jesus pekar fram mot det som hände med lärjungarna på pingstdagen. Men då dessa två förutsägelser går i uppfyllelse står det att "alla fylldes av helig ande" (Apg 2;4).

  Här används det alltså tre olika namn på samma erfarenhet:
  -döpt med den helige ande
  -den helige ande kommer över dem
  -fylld av helig ande
  Dessa tre beteckningar är de som genomgående används i det Nya Testamentet. De används i följande sammanhang:

  Den Helige Ande kommer över någon:
  Matt 3:6; Mark 1:10; Luk 3:22 och Joh 1:32. Beskriver då den Helige Ande kommer över Jesus
  Apg 1:8 Jesus säger det till lärjungarna
  Apg 8:16 De nyfrälsta i Samarien
  Apg 10:44 Kornelius och människorna i hans hus
  Apg 19:6 Lärjungarna i Efesos

  Döpt med den Helige ande
  Matt 3:11; Mark 1:8; Luk 3:16; Joh 1:33; Apg 11:16 Johannes döparen om att Jesus ska döpa med den Helige Ande
  Apg 1:5 Jesus om lärjungarna
  1 Kor 12:13 Om församlingen i Korint

  Fylld av den Helige Ande
  Apg 2:4 Lärjungarna på pingstdagen
  Apg 4:31 Bönemöte i Jerusalem
  Apg 9:17 Ananias till Paulus
  Ef 5:18 Till församlingen i Efesos

  Då lärjungarna blev fyllda med den Helige Ande var den stora frågan "Vad betyder detta?" (Apg 2:12). Samma fråga kan vara lika aktuell i dag. Vi kommer tillbaka till det i nästa lektion.
  -Vad innebär det att bli döpt med den Helige Ande?
  -Har inte alla kristna den Helige Ande?

  Dagens andakt, den 23 september

  Lycklig den som litar fast på Herren och inte vänder sig till de trotsiga och dem som avfaller till lögnens makter. Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna.”
  (Ps 40:5-6)

  Min svärmor var en gudfruktig kvinna, som fick leva ett långt liv. Sina sista år bodde hon på ett servicehem, där hon i gemenskapen med andra människor, fick vara ett vittne om Guds kärlek och nåd.

  Hon var över 90 år när hon en dag mötte en jämnårig kvinna, som var mycket ledsen. De gamla kvinnorna samtalade, och stod båda och stödde sig på sina rullatorer. Svärmor försökte trösta och sa: Jamen jag ska be för dig att allt blir bra. Då snäste den andra kvinnan av henne med ett argt: ”Ja, ser du, det där kan jag inte tro på”. Då svarade svärmor med bekymrad röst och med betoning på stackars: ”Nej men stackars dig som inte kan tro”.

  Svärmor hade rätt, det är synd om människor, som inte har tillgång till den fasta punkt i tillvaron som tron utgör, och vi som tror bör göra allt som står i vår makt, oavsett hur gamla vi är, för att berätta för andra om vad Jesus kan göra i en människas liv.

  BÖN

  Tack för att jag idag får sätta min lit till att Du har stora planer för Ditt folk. Hjälp mig att vittna för någon idag om Din makt.

  FALSKA LÄROR OCH DEN SUNDA LÄRAN – 1 Tim 1


  Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 1

  Läs bibeltexten här

   "...förmana somliga där att inte förkunna falska läror. (1 Tim 1:3) "...för alla som står emot den sunda läran." (1 Tim 1:19)

  Här uppmanar Paulus Timoteus att förmana församlingarna att hålla fast vid den sunda läran. Han talar både om människor som lever på ett felaktigt sätt (v.9-19), och mot människor som tappat fokus och ägnar sig åt struntprat och ändlösa släktregister (v.4).

  Uppmaningen är lika aktuell idag. Det är viktigt att hålla fast fokus, som Paulus uttrycker så här: "Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste" (v.15).


  ==> Mannakorn att tugga på under dagen:
  Jesus  har kommit för att frälsa syndare.


  ÖVERSIKT - KOMMENTAR TILL EFTERTANKE

   

  På uppdrag av Gud - Vers 1

  Paulus börjar med att tala om att han är apostel på uppdrag av Gud (vers 1). Han skriver brevet till Timoteus, som också har ett uppdrag från Gud. Och du som läser detta har också ett uppdrag från Gud. Det har vi alla. En del finner sitt uppdrag, andra finner det inte, några vet inte om att de har ett uppdrag och många bryr sig inte om att de har ett uppdrag.

  Till eftertanke:
  Hur ser mitt uppdrag ut? Försök att skriva ned det så klart som möjligt.

   

  Varningar - Vers 3-11
  Paulus varnar här för falska lärare (vers 1-7) och för att leva ett liv i uppror mot Gud (vers 8-11).

  De falska lärarna är de som har förlorat fokus och befattar sig med myter och ändlösa släktregister och sådant som inte leder till en gudomlig undervisning i tron (vers 4).  De har förlorat målet ur sikte och vill hålla sig till lagen utan att förstå den (vers 6-7)
  Till eftertanke:
  Hur skulle du vilja beskriva en undervisning som håller målet i sikte? Vad bör den undervisningen handla om?

  Sedan varnar Paulus för att leva ett liv i laglöshet och uppror mot Gud (vers 9-10) och ger exempel på ett sådant liv:
  - de som misshandlar sin far och mor
  - dråpare
  - de som utövar otukt
  - de som utövar homosexualitet
  - slavhandlare
  - lögnare
  - menedare
  - och alla som står emot den sunda läran

  Till eftertanke:

  Är listan lika aktuell idag, eller skulle den kompletteras med andra exempel?

   

  Behåll fokus! - Vers 12-20

  Varför kom Jesus till världen? Här får vi en tydlig förklaring till varför Jesus kom till världen: "Kristus Jesus har kommit för att frälsa syndare" (vers 15). Detta framgår också tydligt i den sammanfattningen av Bibelns budskap som vi brukar kalla "den lilla Bibeln" (Joh 3:26).

  Vi som är kristna har fått som uppdrag att berätta detta för dem som ännu inte har omvänt sig till Jesus.

  Till eftertanke:

  - Det finns de som sällan talar om det som är det centrala budskapet i kristendomen. Man kan tala om många andra saker men kommer sällan till det centrala: Hur är det med mig och min församling?

  - Paulus talar här om att lida "skeppsbrott i tron" (vers 19), utan att klart tala om vad han syftar på. Hur skulle du vilja definiera vad "skeppsbrott i tron" innebär.

  22 sep. 2022

  Steg för steg genom Bibeln

  Ett unikt sätt att presentera Bibelns budskap genom kartor, diagram, översikter, tabeller, personporträtt och tidslinjer!

  Nya Testamentet steg för steg av Jonas Dagson 255:- (202 sidor i storformat)
  Gamla Testamentet steg för steg av Jonas Dagson 225:- (148 sidor i storformat)

  Postens porto 80:- (gäller både om man beställer en eller bägge böckerna)

  Beställ genom ett mail till info@rupeba.se

  Dagens andakt, den 22 september

  ”Samma natt skickade bröderna i väg Paulus och Silas till Beroia. Så snart de kom dit gick de till synagogan. Judarna där var mera vidsynta än de i Thessaloniki. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde.”
  (Apg 17:10-11)

  Dagens bibelord antyder att judarna i Thessaloniki inte riktigt ville ta emot Paulus och Silas förkunnelse om Jesus som uppstånden, men i Beroia var judarna mer vidsynta. Denna vidsynthet bestod för det första i att de var öppna. De lyssnade verkligen aktivt till vad Paulus och Silas hade att säga. För det andra undersökte de själva om det som resepredikanterna Paulus och Silas sa’, stämde med det de tidigare hade fått lära, och det som stod i skrifterna.

  Detta förhållningssätt behöver vi ha också idag. Det förekommer många olika läror, som går under namnet kristen tro. Vi kan inte lita till, och svälja varje förkunnelse som vi utsätts för. Vi ska absolut lyssna med ett öppet sinne till vad som sägs i olika gudstjänster, men varje kristen måste själv ta ansvar för att pröva, om det som förkunnats stämmer med Bibelns totala budskap. Vi måste skaffa oss en sådan förtrogenhet med Bibeln att vi utifrån denna kunskap och det inre vittnesbördet i vår ande, kan avgöra om den lära vi lyssnar till är sann eller falsk. Och det är det som blivit sagt, som ska bedömas, inte personen som sa det.

  BÖN

  Jesus, jag vill lära av folket i Beroia, som tog ansvar för vad de hörde. Hjälp mig att inte okritiskt svälja varje förkunnelse utan pröva den emot vad du säger i ditt ord.

  TRÖTTNA INTE PÅ ATT GÖRA DET SOM ÄR GOTT – 2 Tess 3


  Dagens bibelläsning: 2 Tessalonikerbrevet 3
  "tröttna inte på att göra det som är gott!" (2 Tess 3:13 FB)
  Läs bibeltexten här

  Kapitlet handlar om bemötandet av församlingsmedlemmar som missköter sig. Budskapet är: Tröttna inte på att göra det som är gott.

  Även om andra handlar fel mot dig - tröttna inte på att göra det som är gott. Även om alla andra handlar orättfärdigt - tröttna inte på att göra det som är gott
  Även om du blir missförstådd och förtalad - tröttna inte på att göra det som är gott
  Även om du skulle vara den enda som bryr sig - tröttna inte på att göra det som är gott

  ==> Mannakorn att tugga på under dagen:
  Tröttna inte på att göra det som är gott!   ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


  Guds ord sprids (vers 1-3)
  Det tredje kapitlet inleds med en bön om att Guds Ord ska spridas vidare och finna anseende.
  Förra kapitlet handlade mycket om Laglöshetens människa och att den kraften varit verksam alltsedan den tid då brevet skrevs till våra dagar. Den har tagit sig uttryck i olika former av totalitära stater som hänsynslöst dödar och förtrycker dem som inte vill inordna sig.

     Under 1900-talet kunde vi se detta ta sig uttryck I bland andra i Sovjetunionen och Kommunistkina. Det verkar som om dessa totalitära härskare har haft en väldigt stark tro på bibelordets kraft. De gjorde allt för att förhindra att människor kom i kontakt med Guds ord. Det var inte tillåtet att föra in Biblar i landet och de som smugglade Biblar kunde riskera långa fängelsekraft. Tänk om vi kristna hade samma tilltro till bibelordets makt som dessa totalitära stater.

     I den senare delen av 1970-talet var Järfälla Brass på väg att göra en musikresa till Polen, som då fortfarande var ett stängt land bakom Järnridån. Järfälla Brass var en musikkår i en Pingstförsamling och inför resan ville de förstärka sin kornettsektion med en duktig kornettist. Då bad de mig följa med på resan (??).

     Vi skulle besöka små pingstförsamlingar i Polen. Mötena fick inte annonseras och vi fick inte spela utomhus. Ofta samlades grupperna i något större vardagsrum, och då det kom en musikkår på 30 man kunde det bli rätt fullt.

     Då vi skulle gå igenom tullen vid inresan till Polen, gick man noga igenom mitt bagage. Kanske på grund av att jag hade ett märke på min jacka där det stod ”One Way Jesus”. Jag hade tre Biblar med mig. Min personliga svenska Bibel, som på den tiden var 1917 års översättning, en liten svensk fickbibel och en engelsk Bibel eftersom vi skulle vittna och predika på engelska.

     Dessa Biblar väckte tulltjänstemännens misstänksamhet. De tog in mig i ett förhörsrum och började skriva upp varje bokstav på titelbladet på tulldeklarationen. Detta för att de vid utresan skulle kunna kontrollera att jag hade dessa Biblar med mig ut ur landet. De skrev bokstav efter bokstav utan att förstå vad de skrev ”Bibeln, eller den heliga skrift, stadfäst av Konungen 1917”.

     De tillkallade en engelsktalande tolk och så kom alla frågor. De fann också i slutet av Bibeln kartor av Israel och då blev de ännu mer misstänksamma och det blev ännu fler frågor.

  Antagligen gjorde de allt detta för att skrämma mig och dämpa min frimodighet en smula. Det blev, som sagt, många frågor om Bibeln och vad som stod i den, tills de plötsligt förstod att jag älskade situationen. Jag fick berätta om Jesus och om vad evangeliet handlade om. Då de förstod att jag verkligen njöt av situationen upphörde deras iver att fråga. De gav mig tulldeklarationen som jag skulle få signerad vid utresan och ville inte ha mer med mig att göra.

     Det var säkert många på den tiden som bad samma bön som Paulus om att Guds Ord skulle spridas och vinna anseende. De har blivit bönhörda och idag kan vem som vill läsa Bibeln i det forna Sovjetunionen.

  TILL EFTERTANKE
  Guds Ord har en inneboende kraft. Det är Gud om talar ord om frälsning, förlåtelse och kraft genom den Helige Ande. Många människor har blivit frälsta genom att bara läsa Guds Ord.
  -På vilka sätt kan vi som lever idag vara ett bönesvar på Paulus bön om att Guds Ord ska spridas och vinna anseende i vår tid?


  Vem vill du likna? (vers 6-12)
  Paulus tar ännu en gång upp temat om att vara förebild för andra. Han skriver att tessalonikerna ska efterlikna Paulus (vers 7), och att Paulus ville ge dem ett föredöme att följa (vers 9).
  I ett annat brev skriver Paulus att vi är levande Kristusbrev till människorna i vår tid. Det är inte så många idag som läser 1917 års översättning. Det finns modernare översättningar. Men det finns så många idag som aldrig läser någon Bibel. Den enda bibelöversättning de kommer i kontakt med är vi själva och de Kristusbrev vi är till andra människor.

  TILL EFTERTANKE
  Vi är alla en levande bibelöversättning. Ett brev från Gud till andra människor. Nästan alla människor som blir kristna blir det för att de känner någon som är kristen. Väldigt många som medvetet väljer att inte bli kristna tar det valet därför att de känner en kristen som de absolut inte vill bli lik.
  Det avgörande för andra människors livsval är vilken typ av kristna de möter, vilken bibelöversättning de kommer i kontakt med.
  -Hur kan jag bli mer medveten om att jag kanske är den enda bibelöversättning några människor någonsin kommer i kontakt med? Hur kan det påverka mitt liv?


  ”Tröttna inte på att göra det som är riktigt” (vers 13)
  I avslutningen av brevet får tessalonikerna uppmaningen att inte tröttna på att göra det som är rätt. Paulus skriver ungefär samma uppmaning i Galaterbrevet ”Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp” (Gal 6:9)
  Även om du inte ser så stora resultat av ditt arbete för Herren, ge inte upp.
  Moder Theresa ger oss uppmaningen:
  Det goda du gör, kommer att vara glömt i morgon. Det spelar ingen roll – gör gott.
  Ärlighet och uppriktighet gör dig sårbar. Det spelar ingen roll – var uppriktig och ärlig.
  Det som du byggt upp under år kan förstöras på ett ögonblick. Det spelar ingen roll – bygg på.
  Människan är oförnuftig, ologisk och egocentrisk. Det spelar ingen roll – älska henne.


  TILL EFTERTANKE
  Hur kan vi i den kristna gemenskapen sporra varandra till att fortsätta göra det som är rätt, även i tider av små resultat?


  En sak till…

  Jag har i kommentarerna till Tessalonikerbreven skrivit flera gånger att det finns två huvudteman i breven. Jesu återkomst och vår helgelse.
  Det finns ett tema till som är genomgående i båda breven. Det handlar om bön. Paulus talar om hur han ber för tessalonikerna och ber också om förbön för sig själv.
  Här följer några exempel:
  -1 Tess 1:2-4 Paulus tackar Gud för det som händer i församlingen i Tessalonike
  -1 Tess 2:13 Paulus fortsätter att tacka för specifika framgångar i församlingen
  -1 Tess 3:9-11 Paulus fortsätter att tacka för tessalonikerna och ber att de ska fortsätta att växa så att de kan stå oförvitliga och rena då Jesus kommer tillbaka.
  -1 Tess 5:17 Paulus uppmanar tessalonikerna att be ständigt
  -1 Tess 5:25 Paulus ber om förbön
  -2 Tess 1:3 Även det andra brevet inleds med tacksägelse över den fortsatt goda utvecklingen i Tessalonike
  -2 Tess 2:13 Paulus tackar och ber för församlingen
  -2 Tess 3:1 Paulus ber om förbön om att Guds ord ska spridas

  TILL EFTERTANKE
  Tessalonikerbreven är ”genomdränkta” av bön. Den levande och intensiva bönen i församlingarnas första tid var säkert en av orsakerna till den explosionsartade spridningen av kristendomen.
  -Hur är det med bönelivet i mitt liv? Hur är det med bönelivet i Guds församling idag?

  21 sep. 2022

  Bibelstudier från Apostlagärningarna. Del 5 av 12

   

  Att tolka Apostlagärningarna

  Det första kapitlet i Apostlagärningarna avslutas med att man utser en ersättare för Judas. Jesus hade haft tolv apostlar och man ville upprätthålla tolvtalet. 

  Ersättaren blir Mattias, och han utses genom att kasta lott (Apg 1:26). Betyder det att man ska utse ledare i församlingen i dag genom att kasta lott? Betyder det att det bibliska sättet att utse ledare på är att kasta lott?

  De flesta menar nog att man inte ska följa detta exempel bokstavligt. Men om vi inte ska följa Apostlagärningarna "som det står skrivet", hur ska vi då tolka Apostlagärningarna?

  Deskriptiv eller normativ
  Apostlagärningarna är en deskriptiv (=beskrivande) bok. Den berättar vad som verkligen hände. Den är en historisk bok. Men är den också en normativ bok? En bok som sätter upp normer och regler? De händelser som beskrivs i Apg är de avsedda att varar mönsterbilder för hur vi ska leva, organisera församlingar och göra andliga erfarenheter?

  De flesta bibeltroende människor läser, mer eller mindre omedvetet, Apg som en normativ bok. En bok som talar om hur saker och ting bör eller ska göras.
  Detta är ofta orsaken till splittring bland kristna i många trosfrågor. Ska den enskilda församlingen vara självstyrande eller ska det finnas en central huvudorganisation? Måste man tala i tungor för att vara andedöpt? Ska man äga allt tillsammans inom församlingen?

  Ett tydligt exempel
  Låt oss gå tillbaka till exemplet med Mattias, den tolvte aposteln i Apg 1. Om händelserna i Apg skulle vara normativa för alla kristna i alla tider så måste slutsatsen bli denna: "Det bibliska sättet att utse ledare i församlingen är genom att kasta lott". Mycket få kristna skulle vara villiga att skriva under på den trossatsen. Jag tror inte att det finns någon församling som använder den metoden då man ska tillsätta nya ledare. Men ändå är det ofta på liknande sätt, utifrån en enskild vers i Apg, som människor bildar sig en uppfattning om vad som är bibliskt.

  Men låt oss fortsätta på detta spår för att se var vi hamnar. Låt oss säga att vi vill bilda en absolut biblisk församling och att vi håller på att skriva trosläran för den församlingen. Vi har kommit fram till kapitlet "Tillsättning av ledare i församlingen". Då väljer vi som första trossats: "Ledare i församlingen ska tillsättas genom att kasta lott", och så hänvisar vi till Apg 1:26.

  Denna trossats håller bra ända tills vi en dag kommer fram till det sjätte kapitlet i Apg. Där tillsätter man också ledare i församlingen, men här sker det genom val. Nu börjar vi få lite problem med vår troslära. Men eftersom vi fortfarande har uppfattningen att händelserna i Apg är normativa, korrigerar vi vår troslära lite grand. Efter den första trosartikeln lägger vi till: "Gäller endast tillsättning av apostlar". Därefter skriver vi en ny tilläggstrossats som lyder: "Övriga ledare tillsättes genom val". Nu har vi två trossatser under avdelningen "Tillsättning av ledare".

  Detta håller bra tills vi en annan dag kommer till det trettonde kapitlet i Apg. Där blir Paulus och Barnabas utnämda till apostlar (Apg 13:1). Fram till den tidpunkten hade Paulus och Barnabas varit profeter och lärare, men här avskiljs de till att bli apostlar (Apg 14:14). På vilket sätt tas de ut till att bli apostlar? Genom fasta, bön, ett profetiskt budskap och handpåläggelse.

  Inte nog med det. I kapitel fjorton möter vi ett fjärde sätt att utse ledare i församlingen. En överordnad ledare utser ledare i församlingen (Apg 14:23).
  Tidigare hade vi två trossatser. Nu har vi problem.

  Detta är ett tydligt exempel. De flesta är nog överens om att man inte kan tolka Apg på detta sätt. Det kan vara viktigt att tänka på detta då man läser en historisk bok i Bibeln, så att vi inte drar ur lära från det som det inte var meningen att vi skull dra ut lära från.

  Hela Bibeln är Guds ord
  Hela Bibeln, från början av 1 Mosebok till slutet av Uppenbarelseboken är Guds ord.

  Stora delar av Bibeln är normativ. Mycket normativ. Gud vill inte att vi ska vara osäkra på vad det innebär att vara kristen och följa honom.

  Men även om Bibeln är det sanna rättesnöret för den kristna tron, så betyder det inte att vi ska följa allt som finns beskrivet i Bibeln. Vi ska till exempel inte begå äktenskapsbrott och mörda även om vår förebild David gjorde det. Vi ska till exempel inte sträva efter att bli osams och komma i häftiga gräl med andra kristna, även om vår förebild Paulus gjorde det (Apg 15:39).

  Vi kan inte ta ut en mening ur Bibeln och gör en lära av det. Bibeln är en sann bok. De historiska böckerna berättar vad som verkligen hände. Inte vad som borde ha hänt.

  I Bibeln kan vi hitta händelser
  -som vi ska följa
  -som vi absolut inte ska följa
  -där det inte klart framgår om vi ska följa det eller inte (t.ex. berättelsen om Mattias)

  Speciellt då vi läser de historiska, berättande böckerna i Bibeln måste vi känna till Bibelns lära i övrigt för att kunna avgöra om det vi läser är avsett att vara normativt eller inte för oss.

  Dagens andakt, den 21 september

  ”Du ledde med trofast kärlek det folk som du friköpt, förde det med makt till din heliga boning.” (2 Mos 15:13)

  En amerikansk förkunnare som var aktiv i den karismatiska väckelsen på 1970-talet, Bob Mumford, undervisade om hur man kunde känna igen Guds ledning. Han berättade om ett hamninlopp där många fartyg brukade gå på grund. Enda chansen att klara sig in i hamnen var att se till att man alltid hade tre ledfyrar i en rak linje. För att veta att vi är i Guds ledning, att vi bildligt talat inte går på grund, finns det också tre ledfyrar som måste stämma. De tre ledljusen är 1) Guds ord - Våra planer får inte strida emot det som Bibelns undervisar om. 2) Det inre vittnesbördet - Det kan finnas mycket som inte uppenbarligen är emot Guds ord, men som ändå är fel, därför att vi känner i vår ande, att det inte är rätt för oss, i alla fall inte just nu. 3) Omständigheterna ­– Om det är Guds vilja behöver vi aldrig slå in några dörrar. Gud kommer att lägga omständigheterna tillrätta. Om omständigheterna inte stämmer, behöver inte det vi har känt i vår ande vara fel. Det kan kanske bara vara så att tiden inte är inne än.

  BÖN

  Herre, tack för att du leder med trofast kärlek, det folk som du har friköpt. Tack för att jag lugnt får lita på att du ska öppna och stänga dörrar, och varje dag leda mig på din väg.

  STÅ FASTA – 2 Tess 2


  Bibelläsning: Andra Tessalonikerbrevet 2

  Läs bibeltexten här

  "Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev." (2 Tess 2:15 FB)


  Vi lever i en postmodern värld. Jesus som Sanningen ifrågasätts. Allt vad man tidigare trott ifrågasätts. Mängder av mer eller mindre möjliga religionsalternativ erbjuds och i det stora utbudet ska var och en hitta sin egen väg, sin egen blandning.

  Det är kanske inte så lätt att stå fast då allt jag tror på ifrågasätts och förlöjligas. Uppmaningen i dagens bibelord är kanske mer relevant än någonsin: "Stå alltså fasta...".
   

  I detta kapitel får vi också uppmaningen att inte låta någon bedra oss (vers 3). Vi lever på många sätt i en tid då människor i stor utsträckning har blivit bedragna, lurade, på det liv som Jesus kom för att ge oss. Bestulna på det överflöd som Jesus vill vi ska leva i (Joh 10:10).

  ==> Mannakorn att tugga på under dagen:
  "Hjälp mig Jesus att stå fast och inte bli bedragen av dagens villfarelse.

   

   

  ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

   

  Laglöshetens människa (vers 2-12)
  I detta kapitel talas det mycket om Laglöshetens människa. Ämnet väcker många frågor: Vem är det? Vad är hans funktion? När kommer detta att hända?
  Låt oss börja med att se vilka upplysningar som vi får om Laglöshetens människa i kapitlet:
  -Det är ett verk av Satan (vers 9)
  -Han utger sig för att vara Gud (vers 4)
  -Han kommer att uppenbaras i framtiden (vers 8)
  -Han är verksam redan nu (vers 7)
  -Det finns något som hindrar honom och som ska tas bort (vers 6-7)

  Låt mig först säga att det finns många olika uppfattningar och tolkningar om vad som kommer att ske i tidens slut, och ingen kan göra anspråk på att äga sanningen i alla detaljer.

  Men låt mig ändå göra ett försök att, med den information vi får här om laglöshetens människa, Jesu egen undervisning om den sista tiden, budskapen i Uppenbarelseboken och Daniels bok samt övrig information från brevlitteraturen, sammanställa en helhetsbild av vad som kan komma att hända i den sista tiden.

  Jesus talar mycket om den stora vedermödan, en begränsad tidsperiod, som ska komma över världen.
  Då kommer det att uppstå en världshärskare som kräver lydnad och att man tillber honom. Denna härskare kallas här Laglöshetens människa och på andra ställen Antikrist.

  Han kommer att träda fram som en person som välkomnas av folket och räddar världen ur kaos. Det kan vara i en tid av ekonomiskt och politiskt kaos där politikerna inte klarar av att rädda situationen. Människorna lämnar villigt ifrån sig makten till Laglöshetens människa för att rädda världen från katastrof.

  Laglöshetens människa inför ett nytt ekonomiskt system som inte bygger på mynt och sedlar, utan är ett världsomfattande system som bygger på en sifferkombination. Att ansluta sig till systemet innebär samtidigt underkastelse under Laglöshetens människa och de som ansluter sig till systemet kommer att bli märkta med sin personliga sifferkombination på handen eller på pannan. Utan att vara med i det nya ekonomiska systemet kan man varken köpa eller sälja något. De som står utanför systemet kommer att förföljas och dödas.

  Laglöshetens människa kommer med ”stor makt, falska tecken och under” (vers 9) och kommer bedra alla dem som är på väg mot fördärvet.

  Den Laglöse är redan verksam. Den kraft som ligger bakom har visat sig många gånger i historien. En totalitär makt som förtrycker människor och förföljer och dödar dem som inte inordnar sig i leden. Vi kan se många exempel på detta i världshistorien: Kejsar Nero, Stalin, Hitler, Islamiska Staten (IS) och många fler.

  Men det finns något som håller honom tillbaka så att han inte fullständigt tar över makten över hela världen. Det finns något på jorden som fortfarande är en motkraft och håller den Laglöse tillbaka. Detta något ska först tas bort. Sedan kan den Laglöse ta makten fullt ut.

  Detta något som håller honom tillbaka kan vara den Helige Andes närvaro på jorden i den kristna församlingen. Men vid uppryckelsen, då Jesus hämtar sitt folk till mötet i skyn, då försvinner motkraften och den Laglöse kan få oinskränkt makt under en period innan Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror och tar makten över jorden.

  Många detaljer som nämns i profetiorna om de sista dagarna är möjliga först i våra dagar. Det är först nu som det finns teknik för ett globalt betalningssystem som bygger på en sifferkombination.

  Vi kan se många andra ”tecken” på att tiden närmar sig. Globaliseringen gör att allt hänger ihop. En ekonomisk kris i ett land påverkar andra länder och om det ekonomiska systemet kollapsar i några länder kommer det att sända chockvågor in i den övriga världsekonomin. Många ropar efter en ledare som kan ”frälsa” världen från ekonomiskt och politiskt kaos.

  Vi kan naturligtvis inte säga när detta kommer att hända, men jag tror man kan säga att scenen börjar lägga sig tillrätta för den sista tidens dramatiska händelser.

  TILL EFTERTANKE
  -Vad är dina egna tankar om framtiden? Vad som kommer att hända? Och när det kommer att hända?
  -Om du var övertygad om att Jesu tillkommelse var nära, på vilket sätt skulle det påverka ditt liv här och nu? Vilka konsekvenser skulle det få för ditt liv och vad du gör med dina återstående dagar?  Kallad att vinna Kristi härlighet (vers 13-17)
  Mitt i det skrämmande talet om den kommande Laglöshetens människa kommer tröstens ord till Guds församling: Ni är de första som kommer at räddas (vers 13).

  Vi är inte kallade till undergång. Vi är kallade att vinna Kristi härlighet (vers 14). Medan vi väntar får vi uppdraget att stå fasta och hålla oss till Guds ord (vers 15).

  Kapitlet avslutas med tröstens ord (vers 16). Det handlar inte om undergång, det handlar om födslovåndor. Något nytt ska födas fram ur det kommande kaoset: En ny himmel och en ny jord där rättfärdighet råder.

  TILL EFTERTANKE
  -Vad lägger du i begreppet att vinna Kristi härlighet? Vad innebär det för den nuvarande tiden och för den kommande?

  20 sep. 2022

  Vittnesbördet: Dixons yogarum blev bönerum


  - Från Jesus.se -
   "I Sverige arbetade så Tomas på tidningen Arbetet i Göteborg. När Billy Graham skulle predika på Scandinavium skickades han dit av redaktionen. Tomas var inställd på att skriva en negativ artikel. Men han överraskades.

  – Min rationella tanke var: ”Hjälp, det han säger är ju vettigt!”
  När Graham bjöd fram till förbön kunde Tomas nästan inte stå emot.
  – Det bara drog, drog och drog. Jag fick uppbåda all kraft för att inte klättra över staketet till pressläktaren och gå fram.
  – Det knackade bokstavligen på hjärtat. Och jag hade ju aldrig läst bibeln så jag begrep ingenting.
  Efter att ha skrivit en neutral artikel ringde Tomas upp en skolkompis som blivit präst. Han fick förklaringen att det var den helige Ande som knackat på hjärtat."