30 sep. 2022

Bibelstudier från Apostlagärningarna del 9 av 12


 I Jesu namn

I det tredje, fjärde och femte kapitlet i Apostlagärningarna möter vi ofta uttrycket "I Jesu namn". Apg 3:6+16; 4:7+10+12+17+18+30; 5:28+40+41.

Då apostlarna blev förhörda av Rådet frågade rådsherrarna: "Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta?" (Apg 4:7 FB). Petrus svarade: "...i kraft av Jesu Kristi, nasaréns, namn" (Apg 4:10 FB).

Lärjungarna verkade ständigt i Jesus namn:
-De helade sjuka i Jesu namn (3:6)
-De förkunnade i Jesu namn (5:28)
-De bad om tecken och under i Jesus namn (Apg 4:30)
-De förkunnade att Jesus är det enda namn som kan frälsa (4:12)
-De blev förbjudna att ta la i Jesu namn (5:40)
-De gladde sig över att förnedras för namnets skull (5:41)

Lärjungarna verkade inte i sitt eget namn. Grunden för verksamheten var inte deras styrka, makt, kunskap eller erfarenhet.

I sig själva var de bara enkla och olärda män (4:13). Men de verkade i någon annans namn, och i det namnet fanns all den kraft de behövde för att kunna utföra sin kallelse.

Att göra något i någon annans namn innebär att göra det
-på uppdrag av någon
-med uppdragsgivarens hela auktoritet bakom sig
-med tillgång till uppdragsgivarens resurser

Om jag ska lösa in en check på någon annans bankkonto, kommer jag inte att lyckas förrän jag fått ägarens namnteckning skrivet på checken. Då kan banken se att jag gör det i ägarens namn. På uppdrag av, och med fullmakt från den som har auktoritet över bankkontot.

Ännu ett exempel på att handla i någon annans namn:
En kvinnlig polis står på landsvägen och stoppar en långtradare som kört för fort. Hon kanske till och med säger: "Stanna i lagens namn". Långtradaren stannar och chauffören klättrar ned. Han är nästa dubbelt så stor som den kvinnliga polisen och minst fyra gånger så stark. Det finns ingen egen auktoritet i den kvinnliga polisens person. Trots det bävar den stora långtradarchauffören. För han vet att bakom den obetydliga polismannen som står framför honom står en annan makt av en helt annan storleksordning: hela Sveriges poliskår, hela Sveriges rättsväsen. Sveriges regering och riksdag. Därför bävar långtradarchauffören.

Om däremot vår lilla kvinnliga polis skulle försöka gå runt på sin fritid och kommendera folk "i lagens namn", skulle det snart visa sig att det inte fungerade. Kraften låg varken i personen eller i bara namnet, men i att personen verkade på uppdrag av den som hade kraft och makt.

På samma sätt kan vi se hur kraften fungerade i apostlarnas liv. De litade inte på sin egen kraft, men verkade på uppdrag av Herren och i harmoni med Guds plan. Därför kunde auktoriteten och kraften frigöras i deras tjänst.

Att be i Jesu namn
Vi finner många bibelord i Bibeln som talar om löftet att när vi ber om något i Jesu namn ska vi få det som vi bett om. (Joh 14:13; Joh 15:16; Joh 16:23-24).

Men det betyder inte att vi ska få det vi ber om bara vi avslutar bönen med orden "i Jesu namna, Amen". Att be i Jesu namn betyder något mer än det.

Att be i Jesu namn betyder att be i harmoni med Guds vilja. När vi kommer in i en så djup gemenskap med Herren i vår bön att hans Ande får forma vår bön, då ber vi i Jesu namn. På hans uppdrag, med hans auktoritet, med hans kraft.

När vår bön blir ett med Guds vilja, då samarbetar vi med Gud i vår bön och himlens resurser kan frigöras i vårt liv på samma sätt som de kunde det i de första apostlarnas liv.

Dagens andakt, den 30 september

”Genom havet gick din väg, din stig gick genom stora vatten – du lämnade inga spår. Du ledde ditt folk som en hjord…” (Ps 77:20-21)

I engelska Levande Bibeln har dagens bibelord ordagrant översatts med: ”din väg gick som en stig genom vattnet – en stig som ingen visste fanns där”. Och visst är det väl så att Guds väg många gånger leder oss ut i det okända. Ofta leder han oss på vägar, som vi aldrig i vår vildaste fantasi hade kunnat föreställa oss. Ingen visste att det ens fanns en möjlighet att livet skulle kunna ta en sådan vändning. Men Gud var där och han ledde oss och vakade över oss.

En del människor vågar aldrig ”kasta loss”. De vill alltid ha en tamp kvar på land – för säkerhets skull. De simmar bildligt talat med ett ben i botten. På det viset får vi aldrig uppleva Guds övernaturliga ledning i våra liv. Lärjungarna däremot drabbades av Jesusorden Följ mig. De vågade ta hans ord på allvar och de lämnade allt i hans händer. Då fick de se och uppleva att Gud hade förberett stigar för dem, som ingen visste att de ens fanns där.

BÖN

Herre, hjälp mig att våga kasta loss från det liv där jag själv har allt under kontroll. Hjälp mig att våga följa dig också in i det okända. Tack för att du leder ditt folk som en hjord.

ATT VARA NÖJD – 1 Tim 6


Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 6
Läs bibeltexten här

"Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning" (1 Tim 6:6 FB)
"Men sann rikedom är att tro på Gud och samtidigt vara nöjd med det man har." (1 Tim 6:6 En levande bok)

"Att vara nöjd" är inte ett populärt begrepp idag. Det är nästan fult att vara nöjd. Idag ska man alltid ha mer, finare, dyrare, bättre, modernare i jakten på att förverkliga sig själv.

Men det finns en vila i att vara nöjd, i förnöjsamhet. Sann rikedom, säger bibelordet, är att tro på Gud och att vara nöjd.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Gudsfruktan och ett förnöjt sinne.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Ska vi vara förnöjda eller ska vi inte vara förnöjda?
Svaret på den frågan är att vi måste vara både-och.

Vad ska vi vara förnöjda med?

Vi varnas kraftigt för att vilja ha mer än vi har:
- Vi kom till världen tomhänta och vi kommer att lämna världen tomhänta (v.7)
- Har vi våra grundläggande behov tillfredsställda ska vi vara nöjda med det (v.8)
- Rikedom för med sig många frestelser (vers 9)
- Kärlek till pengar är en rot till allt ont (vers 10)
- Håll dig borta från allt sådant (vers 11)
Till eftertanke:
- På vilket sätt kan pengar vara en rot till allt ont?
- Vad lägger du i begreppet förnöjsamhet?

Vad ska vi inte vara nöjda med?
I Uppenbarelseboken möter vi församlingen i Laodikea som är förnöjd med sig själv. De är nöjda och de "behöver ingenting" (Upp 3:17). Men i själva verket är de eländiga, beklagansvärda, fattiga, blinda och nakna (Upp 3:17). De märker inte ens att Jesus inte finns med i församlingen, utan han står utanför, knackar på och ber att få komma in (Upp 3:20).
   Bör de vara förnöjda? Nej, tvärtom. Den enda vägen ut ur sin förnöjsamhet är att förstå att deras gudsrelation är en katastrof. De måste bli totalt missförnöjda med sin nuvarande situation.
   På samma sätt är det med oss. Vi måste:
- sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet (vers 11)
- kämpa trons goda kamp (vers 12)
- söka vinna det eviga livet (vers 12)
Jesus säger själv att det bara är den som törstar som kan komma till honom för att dricka (Joh 7:37-39).
Till eftertanke:
- Hur kan vi upprätthålla balansen mellan att var förnöjd och att inte vara förnöjd?
- Vilken effekt har vår törst, vår brist på att vara förnöjda, på vårt andliga liv?

Det rätta perspektivet: Jesus ska komma tillbaka
Genom hela Nya Testamentet finns en stark medvetenhet om att Jesu ska komma tillbaka. Också i detta kapitel finns det perspektivet levande:
- vi kan ingenting ta med oss då vi lämnar denna världen (vers 7)
- sök vinna det eviga livet (vers 12)
- bevara det som han befallt "till vår Herre Jesu Kristi ankomst" (vers 14)
- samla en skatt för den kommande tidsåldern, det verkliga livet (vers 19)
Till eftertanke:
Finns samma medvetenhet om Jesu återkomst och evigheten i vår församling idag? Motivera ditt svar.

Komma bort från tron - Vers 20-21
Brevet avslutas med en varning för det som kallas kunskap utan att vara det (vers 20), en kunskap som för bort från tron (vers 21), och en uppmaning att vända sig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna (vers 20).
Till eftertanke:
Vad tror du menas med en kunskap som gör att människor kommer bort från tron? 

29 sep. 2022

Om kristenheten och valresultatet


 - Joakim Lundqvist i Världen idag -

Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas om och ska sättas tillbaka igen, är alltid känsliga men har samtidigt stora möjligheter med sig.

Rakt igenom Gamla testamentet ser vi hur just växlingar mellan olika regenter innebar övergång från avfall till gudsfruktan, eller tvärtom. Nya testamentets bild av relationen mellan gudsfolket och den världsliga makten är mindre direkt – gudsrikets tillväxt är inte beroende av vem som styr politiskt – men kopplingen dem emellan är ändå enormt viktig.

”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning” (1 Tim 2:1–2).

Mycket mer än vad vi ofta anar, kommer samhällets utgång och utfall att påverkas av Guds församlings böner eller brist på böner. Av dess position eller brist på position. Dess stabilitet eller brist på stabilitet. Dess enhet eller brist på enhet. Att församlingen kallas ”sanningens pelare och grundval” (1 Tim 3:15) är inte en fjäder i hatten utan tvärtom något som förpliktigar.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledarkronika/om-kristenheten-och-valresultatet/repvhr!j@iNsCXF@hMziH28IELtqA/

Dagens andakt, den 29 september

”Se till att ni förnyas i ande och förstånd…” (Ef 4:23)

För några år sedan brukade vi anordna särskilda bibelhelger för församlingens olika ledare under rubriken ”Ladda ledaren”. Det är viktigt för ledare, som ständigt ger ut av Guds ord, att man får gå avsides och bara ta emot för egen del.

Jag har, som de allra flesta nuförtiden, en mobiltelefon. I min mobiltelefon, som också är en liten handdator, kan jag lagra och bära med mig all information som är viktig för mig. Där har jag Bibeln på olika språk, ordlistor, adresslistor, kalender mm. Den är väldigt praktisk att ha, men det uppstår ett problem när - jag säger inte om - jag glömmer att ladda den. Då ger den först ifrån sig en stilla påminnelse om att den behöver laddas. Den upprepar signalen igen efter en liten stund. Men om jag ignorerar dessa påminnelser för länge, så slutar det med att mobiltelefonen dör. All information raderas, och jag står där med en tom pryl i handen, som varken kan ringa eller hjälpa till med något annat nyttigt. 

I det andliga livet får vi också små påminnelser om att Gud vill att vi behöver laddning. Låt oss inte försumma dessa påminnelser utan verkligen se till att vi som ledare – dvs. förmedlare av Guds kraft, kan fungera optimalt.

BÖN

Jesus, hjälp mig att lyssna till varningssignalerna, när jag har fortsatt för länge, utan laddning för egen del. Tack för att du alltid finns nära mig för att fylla på med din kraft i mitt liv.

HÅLL DIG SJÄLV REN – 1 Tim 5

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 5
Läs bibeltexten här

"Håll dig själv ren" (1 Tim 5:22 FB)

Rubriken till 1 Tim 5 i Folkbibeln är "Förmaningar till olika grupper i församlingen." Mitt i alla förmaningar hur Timoteus ska hantera praktiska problem och synd i församlingen kommer uppmaningen till Timoteus själv: "Håll dig själv ren".

Vad viktigt det är att, mitt under arbetet med människor eller praktiska saker, stanna upp och se på sin egen vandring med Herren - och att hålla sig ren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Håll dig själv ren!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR  - TILL EFTERTANKE 

 

Översikt
Anvisningar om äldre män, yngre män och kvinnor - Vers 1-2
Anvisningar om fattiga änkor - Vers 3-8
Omsorgen om änkor - Vers 9-16
Visa respekt för äldste och hur man ska hantera konflikter - Vers 17-21
Personliga råd till Timoteus om andlig och fysisk hälsa - Vers 22-25

Social omsorg om dem som har det svårt i församlingen
Det framgår tydligt att den tidiga församlingen såg som sin uppgift att ta hand om de medlemmar som inte hade möjlighet at försörja sig själva. Här talas det mycket om änkornas situation.
   Vi finner instruktioner om de unga änkorna, änkorna som familjen i första hand bör ta hand om och de änkor som är "verkliga änkor" och som församlingen ska försörja. Detta är skrivet till en tid och i ett samhälle där samhället inte tog på sig det sociala ansvaret för medborgarna på samma sätt som idag.


Till eftertanke: 
Två saker framträder tydligt i Paulus instruktioner till Timoteus: Församlingens ansvar för att rättleda och förmana medlemmarna och Församlingens ansvar för de medlemmar som behöver hjälp.
Hur tycker du detta fungerar i dagens församling?
- Förmaningen och rättledningen?
- Omsorgen om de som behöver hjälp i församlingen?

 

Personliga råd till Timoteus
Timoteus får personliga råd om sin andliga och kroppsliga hälsa.
- Han får råd om handpåläggning och om att hålla sig själv ren (vers 22). 
- Timoteus hade uppenbarligen problem med sin mage. Vi får ofta intrycket att helandets gåva var starkt verksam i den tidiga församlingen, men här ber inte Paulus om helande för Timoteus dåliga mage, utan ger i stället råd om hur han ska leva för att undgå att bli dålig i magen.

Till eftertanke:
- Vad tror du är orsaken att Paulus varnar för att inte ha för bråttom med handpåläggning (vers 22)?

- Vad tänker du om balansen mellan att ge råd om att leva sunt och att be för sjuka?

28 sep. 2022

Bibelstudier fån Apostlagärningarna del 8 av 12

 


"Över alla människor" (Apg 2:17)

I förra lektionen såg vi på skillnaden mellan att bli född av Anden och att bli döpt av Anden.

Augustinus som levde på 300-talet lär ha sagt: "När jag blir frälst får jag den Helige Ande, men när jag blir andedöpt får den Helige Ande mig."
Frälsningsarméns grundläggare William Booth såg det som viktigt att soldaterna blev döpta med den Helige Ande. Han skrev till sina officerare: "Ni måste leda era soldater in i det fulla förverkligandet av dopet med Den Helige Ande..... För att göra riktiga soldater måste ni sträva efter att inte bara få dem skilda från synden, utan också att få dem fyllda med den Helige Ande. Utan detta är de maktlösa i det stora arbete de fått sig pålagt."


Alla får vara med
Catherine Booth talar också om "detta Andens fulla dop över din själ", och säger: "Denna pingstupplevelse erbjuds alla kristna".

Detta framgår också klart i Apostlagärningarna. Både i läran och i praktiken. I talet på pingstdagen citerar Petrus profeten Joel och säger: "Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor." (Apg 2:17). Alla får vara med:
-de unga: söner, döttrar och unga män
-de gamla: gamla män
-till och med de allra lägsta: tjänare och tjänarinnor

I Gamla Testamentet ser vi hur Gud utväljer individer och låter dem bli fyllda med den Helige Ande. Människor med en speciell uppgift: ledare, profeter och kungar. Från och med pingstdagen gäller löftet alla: "Jag utgjuter min Ande över alla människor".

När Jesus i Johannes 7 talar om pingstupplevelsen och om strömmar av levande vatten från vårt inre, säger han att de som lyssnade inte kunde uppleva detta där och då. "Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad."(Joh 7 37-39). Men då pingstdagen kom, hade Jesus fått del av härligheten och Petrus förklarar detta i fortsättningen av sin pingstpredikan: "Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör." (Apg 2:33).

Jesus hade fått del av härligheten hos Fadern, och på grund av vad Jesus gjort, kunde lärjungarna bli fyllda med den Helige Ande.

Det är inte beroende på vår egen värdighet om vi får ta emot dopet med den Helige Ande. Det är bara beroende av Jesu värdighet. Och han är värdig. Allt är beroende på vad Jesus har gjort för oss. Genom sin död på korset har han gjort det möjligt för oss att bli frälsta och få evigt liv. Genom sin upphöjelse till Fadern har Jesus gjort det möjligt för oss att få del av den Helige Andes kraft på samma sätt som de första lärjungarna fick det. Grunden för allt är vad Jesus har gjort för oss och inte hur goda vi är i oss själva.

Resultatet
Jesus hade sagt att Lärjungarna skulle få kraft när den Helige Ande kom över dem. I fortsättningen av Apostlagärningarna ser vi hur denna kraft fungerar. På pingstdagen blev 3000 människor frälsta. Människor blir helade: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!" (Apg 3:6).

När lärjungarna senare blir utspridda i landet på grund av förföljelse, fortsätter väckelsen, men nu på många fler platser. En liten grupp oansenliga människor i ett litet, ockuperat land, lyckas på några få år sprida kristendomen över hela Mindre Asien, Grekland och till världshuvudstaden Rom, trots förföljelse från de judiska ledarna.

Världsmakten Rom, med sin enorma krigsmakt, börjar "krig" mot kristendomen. Massor av kristna blir avrättade, men ändå fler blir vunna för Kristus. Till slut (på 300-talet) "kapitulerar" världsmakten och gör kristendomen till statsreligion. Därefter fortsätter det bara. 10.000-tals människor blir frälsta varje dag. Även om vi i Västeuropa kan se en tillbakagång har det aldrig funnits så många kristna som i dag.

Det som började på pingstdagen och fortsättningen på det, är något som aldrig kunnat åstadkommas av mänsklig arbetsinsats, visdom, kunskap eller organisationsförmåga. Men det som var omöjligt i mänsklig kraft - det gjorde Gud. Genom människor.

Man vet inte vad den ursprungliga titeln var på Apostlagärningarna. Många menar att den borde hetat "Den Helige Andes gärningar", för den talar inte så mycket om vad apostlarna kunde göra, utan om vad den Helige Ande kunde göra genom människor som ställer sig helt till hans förfogande.

"Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot." (Sak 4:6 FB).

Löftet om att den Helige Ande skulle utgjutas blev verklighet för lärjungarna. Löftet fortsätter sedan att gälla och uppfyllas på alla generationers lärjungar till den dag då Jesus ska komma tillbaka.

Dagens andakt, den 28 september

”Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör samma gärningar som förr” (Upp 2:4-5)

De kristna i Efesos var berömda för sin kärlek. När Paulus skriver till dem i Efesierbrevet, tackar han Gud för dem. Han hade hört om deras tro och deras kärlek. Tänk vilket drömläge, att som församling ha namn om sig att vara kärleksfull. Alla borde ju vilja komma till en sådan församling och vara med. 

Ändå är det till församlingen i Efesos som Uppenbarelsebokens skarpa reprimand riktar sig. Herren förebrår dem för att de har övergett sin första kärlek. Vilken tragisk utveckling – från att ha varit berömda för sin kärlek till att bli förebrådda för sin brist på kärlek. Men bibelordet stannar inte vid reprimanden utan fortsätter med att visa på botemedlet. Det finns en väg tillbaka!

I början av det kristna livet lever man ofta som i ett rus av kärlek. Tänk på hur det var den gången då du var fylld av kärlek. När vi medvetet tänker på något positivt, väcks längtan efter att uppleva detta igen. Då blir det lätt att vända tillbaka till Gud och göra kärlekens gärningar igen.

BÖN
Gud, du är kärlek. Din kärlek kallar mig att leva nära dig och bli uppfylld av samma kärlek.
Förlåt mig att jag så lätt överger den första kärleken. Tack för att det finns en väg tillbaka.

HUR TRÄNAR MAN SIG I GUDSFRUKTAN? - 1 Tim 4


Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 4
Läs bibeltexten här

"Öva dig i gudsfruktan" (1 Tim 4:7)

I några översättningar står det att vi ska träna oss, eller disciplinera oss, i gudsfruktan. En kristen liknas vid flera tillfällen i NT med en idrottsman. Idrottsmannen underkastar sig ett träningsprogram för att kunna uppnå sina mål.

Hur kan man träna sig i gudsfruktan?
Gör så här: Läs ett kapitel från Bibeln varje dag och be Gud visa dig vad du behöver ta emot från honom just den dagen. Skriv ned den tanken i en anteckningsbok och kom tillbaka till det Gud visat dig flera gånger under dagen.
-Det kan vara ett löfte du ska ta till dig
-Det kan vara en förmaning du bör rätta dig efter
-Det kan vara en bön du behöver be
-Det kan vara ord till vägledning i ditt liv
-Det kan vara ord till tröst och uppmuntran i den situation du befinner dig i
-Det kan vara något annat...

Om du investerar den tiden till att lyssna på Herren, kommer Herren att stå för förvandlingen i ditt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig, Herre, att troget öva mig i gudsfruktan varje dag.
Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Anden talar - Vers 1-5
Kapitlet börjar med orden "Men Anden säger tydligt...". Det Anden här talar om är en beskrivning av förhållandena under de sista tiderna:
- Människor kommer att avfalla och hålla sig till onda andars läror (vers 1)
- De kommer att förledas av lögnare (vers 2)
- De kommer att vara emot äktenskap (vers 3)
- De kommer att befalla folk att avstå från mat som Gud har skapat (vers 3)
Till eftertanke:
- Anden talade tydligt till Paulus. På vilket sätt tror du Anden talade? Hur uppfattar du normalt Andens tilltal?
- Det talas här om saker som kommer att prägla de
sista tiderna. Hur tycker du de stämmer in på våra dagar?

Öva dig i gudsfruktan - Vers 6-16
Hur övar man sig i gudsfruktan? Här kommer några viktiga ingredienser:
- Föreläs skrifterna, förmana och undervisa (vers 13), för "ordet är tillförlitligt" (vers 9).
- Använd de olika nådegåvor som Gud vill använda dig till, och försumma dem inte (vers 14). Den Helige Ande bor i varje troende och en nådegåva definieras som att Anden uppenbarar sig eller ger sig till känna hos var och en (1 Kor 12:7).
- Tänk på detta och lev i detta (vers 15). Hur vi tänker styr i stor grad vår utveckling.
- Ge akt på dig själv och hur du lever (vers 16). Andra lägger märke till dig och du är kallad att vara ett föredöme för andra (vers 12).
Till eftertanke:
- Då vi läser om de första kristna verkar det som att de använder nådegåvorna i långt större utsträckning än vad vi gör i våra dagar. Vad tror du är orsakerna till det?
- Hur skulle du vilja utforma ditt träningsprogram för att öva dig i gudsfruktan?

27 sep. 2022

VITTNESBÖRDET: Maja slängde alla ockulta saker


(Bildtext: Maja mådde inte så bra och New Age hade blivit en stor del i hennes liv. Då hörde en kristen kompis oväntat av sig. Foto: Privat)

- Från tidningen INBLICK -
"Efter ungefär ett år i New Age, i november 2021, hörde Majas tidigare chef, Emil, av sig på Instagram. Han hade sett ett foto på henne på en vägg inne på en pizzeria så han skickade en hälsning. De började kommunicera om allt möjligt via mobilen och Maja berättade om sin andlighet. Emil hade blivit kristen för några år sedan när de jobbade ihop, och han berättade om sin kristna tro.

– Jag trodde att jag hade funnit ljuset men jag blev intresserad. ”Om det här är sant så vill jag ha det”, tänkte jag.

Emil uppmanade henne att vända sig till Gud och fråga om Jesus. Hon kände att hon behövde pröva det kristna budskapet. Dagen efter gjorde hon en så kallad månritual med meditation, tända ljus och kristaller på kvällen, som hon brukade. Hon skrev ner vad hon ville uppnå i livet. Mot slutet bad hon från hjärtat: ”Jesus, om du finns och du är Gud så visa mig ett tecken”.

– Det sköljde en frid över mig som jag inte kan sätta ord på.

Maja släckte ljuset och tog upp stearinet som runnit ut. På väg mot papperskorgen klämde hon på stearinet i sin hand. Precis när hon skulle slänga det tittade hon på stearinklumpen.
– Jag såg en tydlig avbild i stearinet på Jesus som håller i ett barn. Det var så coolt, jag kunde inte tro mina ögon."

Läs mer här: https://www.inblick.se/livsberattelser/fralsning/maja-slangde-alla-ockulta-saker

Dagens andakt, den 27 september

”Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna för er tid.”
(Matt 5:11-12)

En gång när Frälsningsarméns grundläggare William Booth predikade på en gata i London, var det en man som spottade honom i ansiktet. En av Booths medarbetare vill torka bort spottloskan från hans skägg, men Booth sa: ”Rör det inte! Det är en medalj”.

Vi tänker ibland, att det var lättare förr i tiden, att vara kristen, men att vara kristen har alltid inneburit att man varit i konflikt med denna världen. Den som verkligen vill vara Kristi efterföljare måste räkna med förföljelse. Även om Booth inte sökte upp svårigheter för dess egen skull, menade han att förföljelsen hade vissa goda effekter. När människorna kastade ruttna tomater och ägg, ja till och med urin på frälsningssoldaterna hävdade Booth, att detta åtminstone hade med sig det goda att ingen skulle gå med i Frälsningsarmén för egen vinnings skull. Endast den som hade fått sitt hjärta förvandlat av Jesus, skulle utsätta sig för något så förfärligt.  

BÖN

Jesus tack för att du inte överger oss när människor förföljer oss eller förtalar oss. Hjälp oss att tillsammans med dig tåligt dela den smälek som du fick utstå och som varje sann lärjunge får utstå.

SANNINGENS PELARE – 1 Tim 3


Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 3

Läs bibeltexten här

"...Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval." (1 Tim 3:15 FB)

Församlingen liknas här vid en pelare och en grundval som bär upp sanningen.
Pilatus frågade: "Vad är sanning?" (Joh 18:38 FB)
Bibeln svarar:
"Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:160 FB).

Jesus säger då han ber till Fadern: "Ditt ord är sanning" (Joh 17:17 FB).
Jesus säger också om sig själv: "Jag är ... sanningen" (Joh 14:6 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
- Är jag med och bär upp sanningen=Guds ord i min omgivning?
- Är jag med och bär fram sanningen Jesus i min omgivning?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Om församlingsledare - Vers 1-7
Här beskrivs förutsättningar för att kunna vara församlingsledare. En församlingsledare ska:
- vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri, en god lärare (vers 2)
- inte missbruka vin, inte vara våldsam, vara vänlig, vara fridsam, vara fri från penningbegär (vers 3)
- ta väl hand om sin familj, se till att hans barn lyder och visar respekt (vers 4)
- inte vara nyomvänd, ha gott anseende, inte ha dåligt rykte.
Till eftertanke: 
- Alla dessa saker är viktiga för att han inte ska "fastna i djävulens snara" (vers 7). Vad menas med det uttrycket?
- Om detta skulle vara skrivet för församlingsledare i våra dagar, tror du att andra ting skulle behöva läggas till denna lista? I så fall vilka?

Om församlingstjänare - Vers 8-14
Sedan kommer en liknande lista som gäller för församlingstjänare. En församlingstjänare ska:
- vara allmänt aktade, inte missbruka vin, inte vara ute efter pengar (vers 8)
- äga trons hemlighet i ett rent samvete (vers 9)
- en enda kvinnas man, ta väl hand om sina barn och sin familj (vers 12)
Till eftertanke:
- Det kan vara lätt at förstå vad en församlingsledare har för uppgift, men vad tror du ligger i tjänsten som församlingstjänare?
- Vad tror du ligger i att "äga trons hemlighet"?

Sanningens pelare - Vers 15-16
Här beskrivs församlingen som "sanningens pelare och grundval" (vers 15). I dagens postmoderna samhälle ifrågasätts varje "sanning" och sanningen blir relativ och subjektiv.
Till eftertanke:
- Finns det en risk idag att till och med församlingen kompromissar med sanningen? Vad sker med en församling som inte längre bygger på sanningen i Guds Ord? Vad sker med en sådan människa?
- I vers 16 talas det om "gudsfruktans hemlighet". Vad tror du menas med det?


26 sep. 2022

Bibelstudier från Apostlagärningarna. Del 7 av 12

 


"Vad betyder detta?"  

I den förra lektionen såg vi på de olika benämningarna på det lärjungarna upplevde på pingstdagen i Apg 2. Nu ska vi se mer på vad denna erfarenhet innebär, eller som folket som såg det hela frågade: "Vad betyder detta?" (Apg 2:12). För att kunna förstå händelseutvecklingen i Apostlagärningarna måste man ha en förståelse för vad pingstupplevelsen innebär. Den erfarenheten är startskottet på hela utvecklingen och genom hela Apostlagärningarna fortsätter människor att bli fyllda med den Helige Ande.

Tre uppfattningar
Det finns tre, mer eller mindre vanliga uppfattningar om vad dopet med den Helige Ande är och när det sker:
1/ Man blir döpt med den Helige Ande i förbindelse med dopet som barn eller vuxen. Man blir ju döpt i Fadern, Sonens och den Helige Andes namn.
2/ Man blir döpt med den Helige Ande då man blir frälst. När man blir pånyttfödd, blir man ju född av Anden. Man kan inte vara Guds barn utan att ha den Helige Ande.
3/ Dopet med den Helige Ande är en särskild erfarenhet som inte är densamma som att bli född på nytt. Den kan upplevas samtidigt som frälsningsupplevelsen. Den kan också upplevas senare och man kan vara ett Guds barn utan att ha mottagit dopet med den Helige Ande.

Låt oss se hur dessa tre uppfattningar stämmer överens med de förhållanden som beskrivs i Apostlagärningarna. Det finns i Apg sex olika beskrivningar där människor blir fyllda med den Helige Ande:
Apg 2:1-4 Lärjungarna på pingstdagen
Apg 4:31 Bönemötet i Jerusalem
Apg 8:17 De nyfrälsta i Samarien
Apg 9:17 Paulus i Damaskus
Apg 10:44 Hedningarna i Kornelius hus
Apg 19:6 Lärjungarna i Efesos

1/ Det finns inget exempel i Bibeln där dopet med den Helige Ande automatiskt sker i förbindelse med dopet i vatten.

2/ Det finns exempel på att människor blir frälsta och fyllda av Anden samtidigt (Apg 10:44), men detta är inte det mest vanliga.

3/ Från de exempel vi har i Bibeln ser det ut som att dopet med den Helige Ande är en annan erfarenhet än att bli pånyttfödd. Normalt sett är det människor som redan är frälsta som blir fyllda med den Helige Ande (Apg 2:1-4; 4:31; 8:17; 19:6).

Född av Anden - fylld av Anden
Alla kristna har den Helige Ande. När vi blir pånyttfödda, kommer den Helige Ande in i den troende och vi blir ett "tempel för den Helige Ande". Men det ser ut att vara skillnad på att vara född av Anden och att vara fylld av Anden.

Apostlarna var vid tiden för Jesu himmelsfärd verkligen Guds barn. De hade:
-lämnat allt och följt Jesus (Matt 19:27; Mark 10:28)
-förkunnat och helat sjuka ( Luk 9:1-2)
-kastat ut onda andar (Luk 10:17)
-sina namn skrivna i himmelen (Luk 10:20)
-blivit renade från sina synder (Joh 13: 10-11; Joh 15:3)
-frid med Gud (Joh 20:19-21)
-blivit utsända av Jesus (Joh 20:21)
-hållit Jesu ord (Joh 17:6)
-de var inte av denna världen (Joh 15:19: Joh 17:14)
-de tillhörde Fadern och Sonen ( Joh 17:9-19)
-de var delaktiga i den gudomliga livet (Joh 15:5)
-de trodde att Jesus var Guds son (Joh 17:8; Joh 16:27)
-de trodde på Jesu uppståndelse. De till och med såg honom efter uppståndelsen (Rom 10:9)
-Jesus kallade dem bröder (Joh 20:27)
-de tog emot den Helige Ande (Joh 20:22)

Men även om de bar alla tecken på att verkligen vara kristna, säger Jesus till dem att om några få dagar ska de bli döpta med den Helige Ande.
De var födda av Anden, men inte döpta med Anden.

I Samaria bröt väckelsen ut (Apg 8). Människor tog emot Guds ord, kom till tro och lät döpa sig (v.12-14). Då apostlarna i Jerusalem fick höra detta, reste Petrus och Johannes till Samaria för att be att de nyfrälsta skulle bli fyllda med den Helige Ande "eftersom Anden ännu inte fallit på någon av dem" (Apg 8:16 FB). De var födda av Anden men inte fyllda av Anden.

Strömmar av levande vatten
Om vi är födda av Anden, om vi redan har Guds Ande, hur kan vi då ta emot Anden ännu en gång? Vi kan väl inte ta emot det som vi redan har?

Detta är frågor som många ställer sig i dag. Vi kan kanske få hjälp att förstå detta om vi använder två händelser ur Jesu liv.

I Joh 4 talar Jesus med en kvinna från Samarien. Jesus säger till henne att det vatten som han ger blir en källa i den som dricker det. En källa som "flödar fram och ger evigt liv" (Joh 4:14 FB).

Detta är vad som händer då jag blir frälst, född på nytt. Jag får en källa i mig. Guds Ande bor i mig och jag får låta Gud frigöra denna källa i mig så att så mycket som möjligt av Guds liv kan komma fram i mitt liv.

I Joh 4:37-39 talar Jesus om det som skulle ske efter hans himmelsfärd, vid pingsten. Här säger Jesus om den som tror: "Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram" (Joh 7:38 FB). "Från hans innersta" betyder att något kommer fram ur det som vi redan har inom oss. Här talar Jesus om pingstupplevelsen. Dopet med den Helige Ande är att den källa som Gud gav mig vid frälsningen, frigörs och får lov att strömma ut på ett nytt och mer kraftfullt sätt.

Då lärjungarna blev fyllda med den Helige Ande på pingstdagen, blev Guds liv i dem frigjort. De fick en ny frimodighet och Andens gåvor började fungera i deras liv.

Dagens andakt, den 26 september

”Av allt det goda Herren hade lovat Israels folk uteblev ingenting. Allt gick i uppfyllelse.” (Jos 21:45)

Det finns vissa sysslor i hemmet som det krävs muskelkraft för att utföra. Det finns till exempel burklock, som jag med mina kvinnomuskler inte kan få upp, hur mycket jag än tar i. Då är det ett privilegium att ha tillgång till en stark man. Jag bär burken till honom och säger – öppna! Vips är locket öppet. Jag förväntade mig inget annat för min erfarenhet sa mig att det var så det skulle bli.

Någon har sagt: Tro är en inställning, som förväntar att Gud ska handla. Att leva i tro är att leva i en ständig förväntan att Gud ska handla, att säga: Gud det här är alldeles för stort och svårt för mig, nu förväntar jag mig att du griper in.

Israels folk fick uppleva Guds väldiga kraft många gånger. Särskilt i Josua bok hade Guds folk ständig framgång. De fick uppleva att det Gud hade lovat det kunde han också hålla. Dagens bibelord är en uppmuntran för vår tro också idag. När det står att allt gick i uppfyllelse, att ingenting uteblev av det Gud hade lovat, ska vi komma ihåg att Gud har inte förändrat sig. Sådan han var för israeliterna, vill han vara för oss. 

BÖN

Jesus hjälp mig att leva i en ständig förväntan att du ska gripa in. Tack för den glädje och tillförsikt som jag får när jag lever i en sådan förväntan.

ALLAS FRÄLSNING - 1 Tim 2


Bibelläsning: Första Timoteosbrevet 2

Läs bibeltexten här

"...Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen."
(1 Tim 2:4 FB)

Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men alla blir inte det.

Gör jag Guds vilja?
När vittnade jag senast för en människa som inte är kristen?
Är det viktigt för mig att andra människor ska bli frälsta?

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Människors frälsning är viktigt för Gud - och för dem som ännu inte är frälsta. Är det viktigt för mig?

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TLL EFTERTANKE

 

Förbön för alla i ledande ställning - Vers 1-2
Gud vill att vi ska be för alla människor, speciellt nämns de som är i ledande ställning. Vi är alla beroende av att landets ledare utför sin tjänst så invånarna kan leva ett "lugnt och stilla liv".

Till eftertanke:
Vi kanske ofta talar kritiserande om dem som leder landet. Men hur mycket ber vi egentligen för dem?

 

Vad Gud vill! - Vers 4

Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Men Gud får uppenbarligen inte som han vill. Hur kommer det sig att inte Gud får som han vill?

- Dels har han givit varje människa frihet att själv välja. Gud tvingar ingen att bli frälst. Han bara ger oss möjligheten. Men Gud sträckte sig långt och offrade mycket för att var och en som vill ska kunna bli frälst: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." (Joh 3:16)

- Dels har Gud begränsat sig själv till att verka genom sina barn på jorden. Vi är Hans nya kropp och Han gör bara det Han kan göra genom sina barn, eller som svar på sina barns böner. Jesus sa till sina lärjungar: "Jag överlämnar riket åt er" (Luk 22:29).

De kristna på jorden är Guds möjlighet och samtidigt Guds begränsning.

Till eftertanke:
Om det är så att Gud bara verkar genom sina barn, vad bör det få för konsekvenser för mig?

 

Om bön

Kapitlet talar mycket om bön. Det börjar med att vi ska gå i förbön för dem som är ledare och talar sedan om bön med upplyfta händer (vers 8), "utan vrede och diskuterande".

Vi kan också läsa att vi ska be "på varje ort" (vers 8). En riktigare översättning är antagligen att vi ska be överallt. De vanligaste engelska översättningarna talar om att vi ska be "everywhere" och den gamla svenska översättningen (1917) talar om att vi ska be "allestädes".

Vi ska naturligtvis be på alla orter vi kommer till, men vi ska framförallt be överallt. Det är inte  bara i kyrkan vi ska be. Vi ska be hemma, på jobbet, på semestern. Vi ska göra varje plats till ett böneställe.

Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi göra varje plats till ett böneställe?

 

Ska kvinnor undervisa - Vers 12

Frågan om kvinnor ska undervisa eller kommer upp i många olika sammanhang. Här tydliggör Paulus sin åsikt, och han tydliggör också att det är hans personliga åsikt och inte Guds: "Jag tillåter inte att en kvinna undervisar".

Hur ska man se på de olika bibelställena om kvinnans rätt att tala. I Tolkningsboken (ISBN 978-91-977239-0-9) har jag skrivit följande kommentar till detta:
"Då Bibeln ger flertydiga vittnesbörd i en fråga finns det skäl att tro att anvisningen är situationsbestämd eller kulturellt betingad och inte allmängiltig för alla tider och kulturer.

Då det gäller kvinnans rätt att tala finns det olika vittnesbörd. Det finns exempel på tillfällen då kvinnan skall tiga och då kvinnan ska tala.

Exempel på då kvinnan uppmanas att tiga:

1 Kor 14:34 säger ”…skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna”. Motiveringen till varför kvinnan inte skall tala i församlingen är ”vad som passar sig” v.35. Som redan är påpekat kan det som är passande variera från kultur till kultur.

1 Tim 2:12 säger ”Att kvinnan själv undervisar tillåter jag henne inte”. I den nytestamentliga kulturen hade kvinnan en mycket underordnad ställning. Det kristna budskapet om att kvinnan i många avseende var jämlik med mannen var revolutionerande. Många bibeltolkare menar att kvinnornas unika ställning i den kristna församlingen gjorde att en del kvinnor missbrukade sin nyvunna frihet pratade sönder gudstjänsten.

Exempel på att kvinnan talar i församlingen
Apg 2:17-18; söner och döttrar skall profetera
Apg 18:26; Priscilla och Aquila undervisar om Guds väg
Apg 21:8-9; Filippos hade fyra döttrar som profeterade
1 Kor 11:5; kvinnan ber och profeterar i församlingen
Tit 2:3; de äldre kvinnorna ska vara lärare i goda seder

Till eftertanke:

Hur menar du själv att vi ska tolka de olika vittnesbörden i Bibeln om kvinnans rätt att tala i församlingen?

25 sep. 2022

Tidig söndagsmorgon den 25 september


 Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på tillvaron

Jag tror det började i början av 1970-talet. Det var under den karismatiska väckelsen och hungern efter Guds ord verkade vara omättlig. David Kjellgren och Helge Bergström, två grånade pensionerade frälsningsofficerare, var talare på Bibelhelger som anordnades på Smålandsgården, Timmernabben och på många andra ställen.

Vårt första möte med Bibelhelgerna var 1977. David Kjellgren bad Rut följa med till en Bibelhelg i Timmernabben för att spela piano och ansvara för att leda lovsången. Året efter, 1978, blev Rut och jag, tillsammans med David Kjellgren, inbjudna som talare på en Bibelhelg i Vallersvik som arrangerades av Templet i Göteborg. Den helgen återkom i september varje år under tio år.

Sedan har det bara fortsatt. Vi har varit talare på otaliga Bibelhelger i Norge, Sverige, Island, Färöarna och på många andra platser.

Programmet har ofta varit inledningsgudstjänst på fredagskvällen, bibelstudier under lördagen och lovsångs- och förbönsmöte på lördagskvällen. Avslutningsgudstjänst på söndag förmiddag.

Då jag nu räknar över åren kommer jag fram till att vi har haft dessa Bibelhelger i 38 år! Och jag kan tänka mig att många av er frågar "Hur länge ska de hålla på med dessa Bibelhelger?" Ja det enklaste sättet är att sluta inbjuda oss, för vi arrangerar inga Bibelhelger själva!

Den här höstterminen har vi fyra Bibelhelger. Den första Bibelhelgen har vi redan haft i Ronneby. Där var det Pingstkyrkan och Frälsningsarmén som anordnade helgen tillsammans. Under höstterminen är det också inplanerat ytterligare tre Bibelhelger: Lidköping, Uppsala och Hönefoss i Norge.

Nu kanske det är någon som inte vet vad Hönefoss är. Det är en stad en timmes bilkörning nordväst om Oslo. Det är kåren i Hönefoss som har inbjudit oss, men efter hand har inbjudan gått vidare till hela divisionen. Divisionen heter "Østre divisjon" och består av 23 kårer. Några stora kårer och många mindre kårer.

Vi har inte helt släppt kontakten med Norge. Vi har ju bott och arbetat i Norge tretton år av vårt liv. Först nio år på 1980-talet och sedan fyra år på 2010-talet.

Med önskan om en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky


Dagens andakt, den 25 september”Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma, må de inte vända åter till dårskap.”
(Ps 85:9 FB)

Den helige Benedictus regel från 500-talet, innehöll Skolan. Skolan handlar om hur man under vardagslivet kan blir en mer trogen tjänare åt Jesus Kristus. Ett grundläggande begrepp i skolan är tjänsten för Kristus. Det är bara då vi tjänar Kristus, som jaget befrias från den fallna naturen. Denna frihet vinner man genom att lyda.

Lydnad är således ett nyckelord i Skolan. Ett annat nyckelord är att lyssna. Det är bara genom att lyssna som vi kan komma in i ett liv i Guds tjänst. För att vi verkligen ska kunna lyssna, måste vi våga gå in i tystnaden, som blir ett tredje nyckelord i Skolan. Med tystnad menar Benedictus inte så mycket den ljudnivå vi har omkring oss, utan mer den inre ljudnivån, oväsendet som pågår hela tiden i vårt inre. Han talar om egenviljan som ”det oväsen som består i en pågående inre monolog, ett oavbrutet sysslande med oss själva, vår rastlösa och osäkra natur, irritationer, behov att hävda sig, plötsliga infall, krav på er-kännande… självömkan… rädsla... knotande…, missnöje, förebråelser, avundsjuka och agg.”

För att nå fram till den verkliga inre tystnaden måste vi avstå från egenviljan och ständigt återvända till Kristus.  Vi gör en djupandning där vi i bön och inre tystnad tar till oss skyddet i Guds kärlek och i Kristi försoningsverk. Det är vårt utgångsläge dit vi ständigt måste återvända, och det är där vi finner vår verkliga frid.

BÖN

Jesus, tack för att jag ständigt får återvända till dig. Jag vill höra vad du talar idag. Hjälp mig att söka den inre tystnad, som gör att jag verkligen kan lyssna och lyda.

UTMANINGEN: Psalm 116 och 117


Psalm 116 - ATT INFRIA LÖFTEN

Bibelläsning: Psalm 116
Läs bibeltexten här

"Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk" (Ps 116:14 FB)
 
Psalmen är en tacksägelsepsalm för Guds räddning ur stora problem. Två gånger i psalmen återkommer orden: "Jag vill infria mina löften till Herren" (vers 14 och 18).
 
Och jag får fråga mig: Vilka löften har jag givit till Herren?

Ta en stund och be Gud påminna dig dessa löften. Skriv ner det du blir påmind om. Tala med Herren om hur du uppfyller dem idag. Lyssna på vad Han vill påminna dig om.
 
Du kanske vill ge nya löften idag? Skriv i så fall ner också dessa.
 
Då du blev frälst bekände du Jesus som Herre i ditt liv (Rom 10:9). Hur uppfyller du det löftet i dag? Hur kan du leva just den här dagen så att detta löfte infrias?

Mannakorn at tugga på under dagen: Jag vill infria mina löften till Herren!

Kommentar:
Psalmen innehåller flera profetiska anspelningar på Jesu lidande, död och uppståndelse. ”Jag tror, därför talar jag” (vers 10) citeras i 2 Kor 4:13-14 som talar om Jesu uppståndelse från de döda. Jesus sjöng denna psalm tillsammans med sina lärjungar efter påskmåltiden (Matt 26:30) innan han började sin vandring mot korset. Psalmen talar om den nöd han går igenom (vers 3) och att han var fast besluten att uppfylla sina löften (vers 14 och 18) och att hans död är dyrbar i Guds ögon (vers 15).


Psalm 117- NÅD OCH SANNING, IGEN!

Bibelläsning: Psalm 117
Läs bibeltexten här

"Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!"  (Ps 117 FB)

En del psalmer är korta. Detta är en av de kortaste. Den består bara av två verser.

Men även om psalmen är kort har den ett viktigt budskap. Den innehåller en uppmaning till alla människor att prisa Gud och den talar om varför: Han kom med nåd och sanning! (vers 2. jfr Joh 1:14).

Nåden är väldig och Guds sanning består i evighet. Guds nåd och sanning går hand i hand. Därför ska vi lova honom.

Mannakorn att tugga på under dagen: Lova honom som kom med nåd och sanning.

Kommentar:
Den första versen uppmanar oss och alla andra människor att lovprisa Gud.
Den andra versen talar om varför vi ska lovprisa Gud.

Vers 1 citeras av Paulus i 1 Kor 15:11 som en profetia om missionen bland hedningarna.